* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné

V prvé řadě bude dobré poslechnout si celé video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu!

Jak jste se z výše uvedeného videa dozvěděli, naprosto vše fyzické (např. i Titanik), bylo nejdříve jen pouhými myšlenkami a následně mentálními představami, které se za určitých podmínek projevily i do fyzického projevu existence. Krásně to je vyobrazeno kupř. ve filmu Koule.

Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející pro všechny zúčastněné krásný svět, o kterém se pojednává např. v druhé části tohoto videa s názvem: Kudy se vydáš? (cz + eng. sub). Nejvyšší čas je obzvláště z důvodu šíření vizí katastrofálních scénářů od všech negativních "programátorů", jako je kupř. V.K., kteří programují lidské vědomí tak, aby posluchači svými myšlenkami a představami vytvářeli katastrofické scénáře!

Související články: * Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (již se rozpadajícím matrixu tohoto ovládaného světa) :-) Uvedeno ZDE.

Související video: Probuďte se z Matrixu / Wake up from the Matrix.mp4 Toto krátké video s cz titulky je ZDE.

* Jak prozařovat nebo odstraňovat viry a třeba i vejry :-) z Vašeho osobního prostoru. Podrobnosti ZDE.

Jak se k tvořivé vizualizaci připojit je uvedeno v článku:
* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Podrobnosti ZDE. (Nejoptimálnější čas se k takovéto vizualizaci připojit je v této době kterýkoliv den buď od 21:00 nebo od 22:00.)

Úzce související články:
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! Uvedeno ZDE.
Princip vytváření světů a jejich realit, aneb co "pohání" vesmír Podrobnosti Uvedeno ZDE.
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Úzce související video:
Iluze a Realita (cz titulky) / Illusion and Reality (CZ) - Here. Toto oči otevírající a inspirující video by měl shlédnout naprosto každý!
* Bruce Lipton - Praha - 13.10. 2018 (cz titulky) Krátké video ZDE.
* Bruce Lipton, Ph.D. - Jak fungují buňky Video ZDE.
* Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl - Duch Video ZDE.

Úzce související videa v angličtině:
* The Secret Hidden from Mankind Documentary Part 1-6 ere.- Here. (Science Kept Hidden)
* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone - Here.
* Klee Irwin - Scientific Clues That We Are Living In the Matrix Here.

Zdánlivě nesouvisející video:
* Dva životy Leonarda aneb cesta za zrcadlo ... 2.3.18 Video ZDE.Je třeba konečně vzít na Vědomí, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevených světů a jejich realit.

Vše, co má tzv. duši, neboli jiskru kosmického vše-VĚDOMÍ je tvůrcem nejen své osobní reality, ale i spolutvůrcem společného časo-prostoru neboli světa. Naprosto každý svět, neboli časo-prostor totiž není nic jiného než holografická projekce vnitřních mentálních představ bytostí obývajících a tvořících společný časo-prostor.

Tyto osobním vědomím tvořené a holograficky promítané mentální představy na zlomek vteřiny krystalizují do zdánlivě hmotného projevu existence (podobně jako elektrony v atomu jsou jakoby všude a nikde), přičemž změna z jedné holograficky zobrazené projekce na další a další a další vytváří ILUZI existence hmoty, pohybu a plynoucího času.

To znamená, že změnou smýšlení a víry v to či ono (které vytváří program, neboli plán tvoření sledu událostí) lze mentální představy v kolektivním vědomí kdykoliv jakkoliv přetvořit, přeprogramovat, neboť změnami smýšlení (a z nich se rodících mentálních představ) lze začít vytvářet především takové představy (neboli programy - plány tvoření), které jsou pro blaho všech zúčastněných.

Z toho vyplývá, že vytvářením a upnutím své pozornosti na příjemné radostné a povznášející představy (tvořící překrásný svět na Zemi), lze pomoci do tohoto našeho společného světa krystalizovat - zhmotnit jen to, co vytváří časo-prostor - svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné. Je ale velice důležité takovéto příjemné představy přijmout za svou pravdu a jako již právě TEĎ existující vně projevenou realitu, i když tomu tak prozatím není.

Jelikož vše vně projevené jsou holografické projekce mentálních představ, tak těm mentálním představám, na kterých udržujete dostatečně dlouho pozornost, nezbude nic jiného, než se projevit i navenek jako vně projevený prostor a události v něm probíhající. Ve 3./4.D světech se ovšem mentální představy nezobrazují okamžitě, jako je tomu ve vyšších úrovních vědomí a existencí, z důvodu, aby zdejší bytosti (které v těchto zdejších úrovních existencí mají i nepříjemné představy) nezobrazovali navenek i to, co si nepřejí kolem sebe vidět a prožívat.

Podstatu a zákonitosti tvoření hmoty, prostoru a událostí znají hlavně ti, kteří tento svět zotročili a ovládli ho, a proto lidstvu podsouvají takové negativní zprávy, které v lidech vytváří nepříjemné až hrůzostrašné představy. To má za následek, že ovládané a zotročené bytosti pomocí svého strachu a stresu v sobě vytváří nepříjemné disharmonické emoce - rezonance, které nejenže prožívají a jimi i tvoří, ale i je ze sebe vyzařují. Proto není divu, že tento svět je plný hrůz, strachu, stresu a chaosu, který negativně ovlivňuje celý tento svět.

Těchto negativních bezduchých entit a zlovolných bytostí se ale nemusíte nijak obávat, neboť každá zdánlivě individualizovaná jiskra kosmického vše-Vědomí je středem a tvůrcem svého vlastního vesmíru a jeho realit, ve kterých se zobrazuje pouze a jen to, čemu bytost uvěří a uzná to za svou osobní pravdu. To se díky myšlenkám a z nich se rodícím mentálním představám a jim odpovídajícím pocitům a emocím (tvořící gravitační silová pole) může následně promítat - projevovat i ve hmotné, tzn. ve vně projevené realitě.

To znamená, že nikdo a nic Vás nemůže ovládat do té doby, dokud nepřistoupíte na podsunuté myšlenky těch, kteří Vám podsouvají jejich myšlenky (z kterých jsou tvořeny představy a jim odpovídající pocity a emoce, čili specifické frekvence), čímž se manipulátoři snaží, abyste začali tvořit svou osobní realitu dle jejich myšlenek a představ (a jim odpovídajícím frekvencím) a ne dle Vašich vlastních myšlenek a představ a jim odpovídajícím frekvencím !!! Necháte si podsouvání cizích myšlenek nadále líbit ??? Pokud ano, tak Vám není pomoci, dokud se nevzpamatujete a změnou Vašeho způsobu smýšlení sami sebe nezachráníte !!!

U-vědom-te si, že na co své osobní vědomí bytost zaměří, to následně prožívá, neboť naprosto vše je nejdříve myšlenka (7. úroveň vědomí - čakra), ze které jsou tvořeny představy (6. čakra), které obsahují specifické, harmonické či naopak disharmonické frekvence (5. čakra), tyto specifické frekvence způsobují tomu odpovídající nepříjemné či naopak příjemné pocity (4. čakra) a z pocitů jsou vytvářeny tomu odpovídající emoce, např. těším se na to, nebo bojím se toho (2. čakra), které vytvářejí gravitační silová pole. Z těchto gravitačních silových polí jsou následně vytvářeny částice tvořící 3.D hmotný projev existence.

Veškerá existence hmoty je ale pouhá iluze, ve které jsou skutečné pouze a jen prožitky, neboť naprosto vše hmotné jsou holografické projekce aktivit osobního vědomí, které se bilionkrát za vteřinu zobrazují a zase mizí, přičemž změna z jedné holografické projekce na další a další a další vytváří iluzi existence pohybu a plynoucího času. Každý časo/prostor je vytvářen a programován myšlenkami a představami bytostí, které fungují na velice podobných frekvencích, přičemž jakmile se osobní frekvence ztotožní s frekvencemi vědomí nějaké jiné existence, čili nejen lidí, ale i nerostů, rostlin, zvířat atd., tak se osobní hologramy těchto projevů existencí vzájemně prolnou a vytváří iluzi existence kolem existující hmoty.

Ze třetí čakry (čili z úrovně osobního vědomí v úrovni 3.D existence) se bytost svou vůlí a přáním zaměřuje na to, co si sama přeje, nebo na to, co je jí někým či něčím podsouváno. Volba, na co se bytost fokusem své pozornosti zaměří a následně vytváří, je samozřejmě na jejím osobním rozhodnutí. To znamená, že pokud bytost neskočí na špek někým či něčím podsouvaných myšlenek (záměrů), ze kterých jsou následně tvořeny mentální představy, frekvence, pocity a emoce vytvářející gravitační silová pole, ze kterých je vytvářena 3.D hmota, tak se bytost stává tvůrcem svých vlastních, nikoliv podsouvaných myšlenek a představ, které díky silám gravitačních polí následně tvoří částice tvořící hmotu, ve které změny z jedné holografické projekce na další a další a další vytvářejí sled událostí.

Bezduché entity, klony a umělá inteligence nemá jiskru kosmického vše-Vědomí, neboli Boha, chcete-li a proto tito bezduší tvorové, ať už jsou v jakémkoliv projevu existence, nedovedou sami nic vytvářet. Tyto bezduší tvorové, kteří mohou vypadat kupř. nejen jako energetické formy či dokonce jako démoni, ale např. i jako člověk, dovedou bytostem jen podsouvat jejich představy, čímž se snaží, aby pro ně tvořivé bytost vytvořily to, co je v záměrech či programech těchto bezduchých entit uloženo. Takže začněte konečně tvořit svůj svět a jeho reality dle svých vlastních představ, neboli plánu (vytvářejících programy tvoření realit) a ne dle těch, které Vám jsou někým či něčím podsouvané.

Kdo toto pochopí a uvědomí si, že pokud tvoří dle svých VLASTNÍCH myšlenek a z nich se rodících představ a nenechá se již zatahovat do někým či něčím podsouvaných myšlenek a představ, ten již nebude moci být nikým a ničím nijak manipulován a ovládán, neboť osobní vědomí a z něho tvořená osobní realita má vždy větší tvůrčí sílu (než někým či něčím podsouvaný způsob smýšlení), ze které jsou výše uvedeným způsobem tvořeny představy, frekvence, pocity, emoce a jejich gravitační silová pole, ze kterých jsou následně tvořeny 3.D hmotné světy a jejich reality.

Navíc, čím více budete v duševním klidu a pohodě, tím méně budete svou osobní realitu tvořit z pozice různých obav, strachů, stresů atp. Proto je třeba, abyste se soustředili především na to, co je příjemné radostné a povznášející a to, co je nepříjemné jste brali jen jako pouhé informace (bez emocionálních prožitků), se kterými se nebudete ztotožňovat, aby Vás žádné negativní informace nemohly negativně ovlivňovat a programovat. Čím více si u-VĚDOMÍ-te, že v sobě máte jiskru moudrého, mocného, láskyplného, kosmického vše-VĚDOMÍ (které máme ve svém duchovním srdci, čili ve své osobním nulovém bodě), se kterým je třeba se začít ztotožňovat, tím více budete tyto harmonizující energie nejen prožívat, ale začnete je ze sebe i vyzařovat.

Vždy když tohle uděláte, tak tím lepší realitu si začnete pro sebe vytvářet a tím příjemnější prožitky budete díky tomu následně i prožívat. Všimnou si toho hlavně zvířata a malé děti, neboť jejich mysl není zatemněná programem tzv. padlých andělů, který programuje lidskou populaci vnímat svět především levou, logickou, racionální polovinou svého mozku a tu pravou, po-cit-ovou, která je tvůrčí, co nejvíce potlačovat. Berte na vědomí, že svými myšlenkami a představami (které vytvářejí plán tvoření) jste tvůrcem nejen své osobní reality, ale i spolutvůrcem kolektivní reality! Z toho důvodu je třeba smýšlet a jednat slušně, příjemně a ohleduplně, neboť to ovlivňuje a následně mění kolektivní vědomí lidstva.

Mnohem více podrobností najdete v článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Uvedeno výše - ZDE.

S pozdravem Lu-mír :-) alias Živé Tvořivé Světlo. (živé tvořivé světlo = vnitřní duchovní podstata, která je ve všem co je organické a tudíž tvořivé, čili ve všem, co pochází z nitřního PRA-Světla, neboli z pra-podstaty všeho a všech)


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí najdete ZDE.
* Související článek: Léčivé solfeggio frekvence ZDE.

* Proč frekvence harmonických zvuků regenerují, ozdravují a omlazují? Protože jsme rezonanční bytosti! Související článek: Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace Podrobnosti ZDE.
* Výborný, úzce související článek se jmenuje: Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
* Vynikající související video se jmenuje: Rezonance jsme elektromagnetické bytosti (CZ titulky) je uvedeno ZDE.

* Zvuk (frekvence) - síla tvoření a ničení. Valerie Kolcová Audio ZDE.
* Vibrační (frekvenční) nebo vlnová realita! Video ZDE.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.

Arcturiánské frekvence proudící na Zemi (Nastavte si na zubatém kolečku dole na videu překlad do své mateřštiny. Je to trochu hlavolam, ale jde to!) Video: The Arcturians, Frequencies Pouring Onto Earth ZDE.

Země v úrovni vědomí projevu existence 5.D je již v projevu zkrystalizovaného světla.

Dodatek:

Je třeba si uvědomit, že "luciferiáni", kteří slouží "satanu", šéfovi padlých andělů (a jeho všemožným přisluhovačům), jsou ve skutečnosti vlastně tzv. padlí andělé a jejich potomci, kterým zachutnala moc nad ostatními. Padlí andělé, včetně jejich nejvyššího "satanáše", jsou zlosyni, kteří svým disharmonickým smýšlením, ve smyslu nadvlády a myšlení především na své vlastní, osobní dobro (místo na kolektivní dobro) svými myšlenkami, záměry a tvořivými představami stvořili dualitní, čili disharmonické světy. V takovýchto samozvanou "elitou" ovládaných a zotročených světech existuje konkurence, všemožné rozdělování, kastování, neboli dělení na pány a kmány, je v nich korupce a s tím vším související všemožná zloba, násilí a chaos. V takovýchto světech je vše rozdělené na dobro a zlo, neboli na dualitu, která sahá až do nejvyšších pater 4.D úrovně vědomí a existencí.

Tzv. padlí andělé (neboli tzv. tvořiví "bohové") jsou bytosti, kterým pýcha, zloba a touha po moci a s tím spojený pocit nadřazenosti nad ostatními, zatemnila jejich osobní tvořivé vědomí natolik, že začali zneužívat svých vrozených tvořivých schopností, které má každá organická bytost (neboť to je dar od nejvyššího "náčelníka/náčelnice" Univerza) a tak tito tvořiví "bohové" začali, díky svým vnitřním disharmoniím, tvořit všemožné zrůdy a agresivní a krvelačná monstra. Všemožné agresivní bytosti, jako jsou např. nejen hadi a štíři (kteří se požírají navzájem), ale kupř. i blechy, komáři, ovádi atd. totiž nebyly stvořeny Bohem s velkým "B" (jak se mnozí lidé milně domnívají), ale právě těmito pomatenými, zdegenerovanými, mocichtivými, padlými "andílky", kteří si na bohy pouze hrají!

Jelikož ale tato agresivní dualitní hra na dobro a zlo zašla až příliš daleko, že by nakonec byl zničen celý tento vesmír (pokud by se shůry nezasáhlo), proto sem do tohoto zdejšího prohnilého, zkorumpovaného světa (a nejen do tohoto) inkarnovalo mnoho dobrotivých bytosti z daleko vyšších, tzn. harmonických úrovní existencí, které do jádra Země a do kolektivního vědomí lidstva ukládají frekvence vyšších úrovní vědomí a existencí a tím lidstvu pomáhají, aby tato zdejší hrůzostrašná, krvelačná "hra", a hra na pány a kmány, neboli luzu, mohla být již konečně ukončena a mohl zde nastat opět tzv. Ráj na Zemi, ktarý zde původně byl. Ráj v tomto světě, nezanikl díky tomu, že by Eva snědla "jablko" poznání (jak se Vám církevní manipulátoři snaží namluvit), ale pohráváním si s myšlenkami protikladů a tím následnému vytvoření protikladů, čili duality a s ní spojené disharmonie.

Bytosti z vyšších úrovní existencí ovšem neudělají za lidstvo nic z toho, co lidé mohou udělat sami. To znamená především to, že za nikoho z Vás neodstraní Vaše dualitní, disharmonické smýšlení, které poskytuje předlohu - plány pro tvoření disharmonických světů a jejich realit. Tyto bytosti lidstvu pomáhají především s tím, že pomáhají zvyšovat frekvence tohoto a přilehlých časo-prostorů, čili světů a jejich realit. To způsobí, že jakmile tato planeta (a s ní související světy) zvýší své frekvence natolik, že se tento svět (a s ním související světy) dostanou alespoň do 5.D, tak dualita a s ní související protiklady zmizí (zůstane tu již jen polarita ve smyslu Jin&Jang polarit), čímž zazvoní zvonec a těch zdejších hrůzostrašných pohádek na dobro a zlo (projevovaných pouze ve světech úrovní vědomí 3.&4.D) nastane nadobro konec. :-)

Berte na vědomí, že lidská vědomí jsou „jiskry“ vesmírného vše-Vědomí, tzn. nedílná součást kosmického VŠE-Vědomí, čili vědomí Boha/Bohyně, které je tvůrčí. Proto lidstvo může zachránit nejen víra v to či ono, ale hlavně využívání lidských vrozených tvořivých schopností, které vytvářejí jednotlivé časo-prostory, čili jednotlivé světy a jejich reality. Bytostmi stvořené světy, tedy např. lidmi stvořené světy, se naprosto vždy ocitají v takové dimenzi, neboli úrovni vědomí a existencí, které korespondují s kvalitou a úrovní vědomí svých tvůrců. To znamená, že pokud si lidé chtějí vytvořit krásný svět, je důležité se soustředit na vytváření takových věcí a událostí, které jsou pro blaho všeho a všech zúčastněných. Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Podrobnosti ZDE.

Kdo se před vzestupem do vyšší dimenze nenaučí slušnosti a ohleduplnosti ke všemu a všem, zůstane "po škole", ovšem ne v tomto světě, neboť tento svět se přesune do jednoty a harmonie. Ti, kteří se společně s planetou přes hyperprostor (někdo tomu říká prázdnota) do vyšší dimenze nepromítnou, ti se přes hyperprostor promítnou do takového světa a takových realit, se kterými svými vnitřními osobními energiemi - frekvencemi souzní. To je to zmiňované třídění zrna od plev, které při vzestupu do vyšších úrovní vědomí a existencí nastane. Takže se neobávejte, že zloduši by mohli dobrotivým lidem nějak nadále škodit. Co se při transformaci do vyšší dimenze bude dít a proč se to bude dít je popsáno např. v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Podrobnosti ZDE.

PS: I Vaše tělo je zhmotněná mentální představa toho, čemu věříte, že jste. Na jakém principu funguje vytváření jednotlivých světů a jejich realit (tedy i Vašeho těla) je popsáno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Podrobnosti ZDE. Kdo tomu nevěří, ať tam běží. :-)

Pokud máte v úmyslu tento dodatek šířit, tak s tím ještě chvíli počkejte, neboť tento text není ještě zcela do-pilován. .-)Pomozte zablokovat nebezpečný totalitní Pandemický zákon !!!
* Fialova vláda poslala novelu nebezpečného totalitního Pandemického zákona do dalšího čtení Podrobnosti ve videu ZDE.
*
* Přátelé, podepište, prosím, urychleně tuto petici a sdílejte ji. Je to velmi důležité! Snažíme se, aby byla brzy projednána v petičním výboru PS PČR. ... Novela umožňuje, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání i provoz základních a středních škol, aniž by vláda musela vyhlašovat jakýkoliv nouzový stav. ... Podrobnosti ZDE.
*
* Úzce související info. je na začátku videa: 2022-01-23 Necenzurovane net – Simona a Robert LXXI ZDE.
*
* DEKRETY PREZIDENTA BENEŠE NESMÍ BÝT ZRUŠENY! (Jinak by se náš stát stal protektorátem Německé říše.) ... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu, který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. ... Podrobnosti ZDE.

*
Více podobných informací najdete ZDE.
* 2022-01-12 – Celoplanetární živoucí bytost. Buďme tím, čím jsme: živým vědomím planety. Tibor Moravčík a Jiří Sapeta Video ZDE.


.

Zobrazení: 4401

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Prosinec.2021 v 8:08

.

VAROVÁNÍ
Pokud čtete a posloucháte informace, jako jsou např. ty od VK, tak takovéto informace berte jen jako POUHÉ zprávy o tom, co by ne-mocní rádi zavedli. Jsme přesvědčeni o tom, že VK a jemu podobní "lidé" svými informacemi záměrně negativně programují své posluchače a čtenáře. Mnozí takovíto programátoři totiž velmi dobře vědí, že myšlenky a představy čtenářů a posluchačů vytvářejí plán tvoření toho, o čem tito "lidé" tak barvitě píší a hovoří.
Ti kteří viděli např. film Koule již asi ví o čem je řeč.
Uvědomte si, že Titanik byl taktéž nejdříve jen pouhý, zdánlivě neškodný román, který se díky myšlenkám - programu (7.D), z něho se rodících vnitřních, mentálních představ (6.D), podporovaných po-city - frekvencemi (5.D) a emocemi (4.D) stal vně projevenou 3.D realitou.
Pokud ještě nevíte, jak je tento svět vytvářen, doporučuji přečíst si tyto články:
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili kosmická energie - "duše") a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Podrobnosti ZDE(kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
*
Víte, že vědci zjistili, že duše Váží 21 gramů?
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Podrobnosti ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Podrobnosti ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Podrobnosti ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Podrobnosti ZDE.
Proto ve svých myšlenkách a představách tvořte to, co si přejete, aby se odehrálo i na hmotné úrovni existence a vše disharmonické hned v zárodku nahraďte, čili přeprogramujte pozitivními myšlenkami, z nichž se rodí pozitivní představy, které se díky specifickým frekvencím a gravitačním silám emocí zhmotňují do fyzické, vně projevené reality.
* Film Koule / Sphere 1998 je ke stažení ZDE. Pokud jste film Koule zatím ještě neviděli, vřele Vám doporučuji, abyste tento film shlédli, neboť Vám mnohé objasní. Související článek:
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Podrobnosti ZDE.
* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Podrobnosti ZDE.
Úzce související článek: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
(výše uvedené zkopírujte i s obrázkem a rozesílejte to dál)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tvořivý troj-plamen, neboli duchovní srdce, světlo, frekvence, posvátná geometrie a princip vytváření časo-prostorů/světů aneb zákonitosti tvoření hmoty/prostoru a událostí/času.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je zmenšenou replikou Vesmírného Centrálního Slunce, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Tvoření z duchovního - posvátného srdce, neboli ze svého osobního nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí ega a s ním související duality. V duchovním srdci (které funguje též jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném SOUZNĚNÍ, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, která s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvořivý troj-plamen. Vše co je vytvářeno pomocí trojplamene tvoří z úrovně vědomí MOUDROSTI univerza, nikoliv z úrovně vědomí osobního domýšlivého ega! Proto bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby či dokonce všemožné zrůdnosti a paskvily. Úzce související článek:
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Naprosto všechny projevy existencí jsou vůlí osobního vědomí nějaké existence nejdříve v projevu pouhých frekvencí světla polarizovaného na Jang, což je odstředivá, projekční síla (vytvářející tzv. bílé díry, neboli čakry), ze kterých je tvořena frekvenční síť osobního hologramu projevu existence. Tyto vůlí holograficky promítané frekvence (tvořící energetickou síť ve tvaru globu) se díky přání Jin osobního vědomí, neboli díky dostředivé, gravitační síle Jin (vytvářející tzv. černé díry, neboli vortexy) na zlomeček vteřiny mění v částice tvořící hmotu. To znamená, že pomocí vůle Jang (neboli pomocí projekční - odstředivé síly Jang) se každý osobní projev existence nejdříve zobrazuje jako frekvenční, neboli energetická podstata osobního hologramu určitého projevu existence a pomocí přání Jin (neboli pomocí dostředivé - gravitační síly Jin) jsou z této frekvenční sítě na zlomeček vteřiny vytvářeny Jin částice tvořící hmotu. Funguje to ve své podstatě tak, že z frekvenční, neboli z energetické Jang podstaty (tvořící světelnou síť hologramu fungujícího jako projekční plátno) se díky dostředivé síle Jin (která je uvnitř hologramu) na zlomeček vteřiny stává gravitační Jin projev existence, tvořící částice osobního hmotného projevu existence. Viz např. Jang frekvence tvořící hologram planety a Jin částice tvořící hmotnou strukturu těla planety.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Změnami z jedné holograficky promítané a následně zobrazené projekce na další a další a další, je vytvářena iluze existence pevné 3.D hmoty a pohybu, neboli 4.D plynoucího času. Kdo pochopí, že vše vně projevené je nejdříve "výdech" (způsobený vůlí - projekcí) a následný "nádech" (způsobený přáním - gravitací) pochopí, že každý projev existence si dle vnitřního programu sám tvoří nejen svůj vnější projev existence, ale že si ve své osobní realitě svými holografickými Jang-projekcemi&Jin-gravitacemi vytváří i své vlastní časo-prostorové reality. Je ale třeba brát na vědomí, že vně projevené osobní reality vždy odpovídají tomu, čemu bytost uvěří a přijme to za své vnitřní, osobní pravdy, které se následně projevují jako vně projevené reality. Je tomu tak z důvodu, že vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní myšlenkové pochody, z nichž jsou tvořeny mentální představy, které se mohou, pokud obdrží dostatečné množství pozornosti a tím pádem i energie, zobrazovat i ve hmotném projevu existence, přičemž sled jednotlivých projekcí vytváří sled událostí. Proto buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými představami tvoříte a nenechejte si podsouvat cizí myšlenky, nebo si nebudete tvořit své reality dle svých vlastních myšlenek (a z nich se rodících představ), ale dle podsunutých myšlenek a z nich se rodících představ!!!
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Mohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

Úzce související články:
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
( rozesílejte prosím ne-probuzeným :-) )

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Leden.2022 v 10:14

.

* Pokud již nebudete přijímat Frekvence strachu, nebudete již po celý život zažívat jejich účinky!
I když má vůči Vám někdo nějaký negativní záměr, budete pro takovéto frekvence NEVIDITELNÍ, ale jen v tom případě, že se už nebudete ničeho obávat a nenecháte se do negativních, disharmonických frekvencí zatahovat a nebudete se s nimi již ztotožňovat!
Když začnete chápat, že strach je naše slabé místo, začnete vidět osvobozující Světlo z vyšších míst úrovní Vědomí. Proto nedovolte strachu a disharmonickým emocím - frekvencím, aby se do Vás dostaly!
Výše uvedené je zobrazeno ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
Je tomu tak z toho důvodu, že stejnorodé frekvence - energie se naprosto vždy přitahují, kdežto odlišné frekvence se od sebe oddělují. (Např. na televizi můžete též sledovat jen tu stanici, na jejíž nosnou frekvenci jste se frekvenčně naladili.) Též je třeba si uvědomit, že Vaše okolní, vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazuje to, co se odehrává uvnitř Vás. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevené reality. Takže proto: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
* Luděk Nezmar 1. díl: Pomocí technologií nás ovládá a vězní někdo, koho nevidíme Video ZDE.
Rezonance jsme elektromagnetické bytosti Uvedeno ZDE. (Máme kolem sebe tzv. auru, čili elektro-magnetické pole, takže ze samotné logiky vyplývá, že mobily, wifi signály a G sítě škodí, neboť narušují přirozené elektromagnetické bio pole.)
* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Video ZDE.
* Příčinou různých civilizačních onemocnění, degenerace a předčasných úmrtí jsou umělé vysokofrekvenční zářiče, před kterými se dá chránit. Uvedeno ZDE.
*
* Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. (Pokud se chcete stát a zůstat svobodní, nenechte se nalákat do žádné organizace, neboť je třeba začít vládnout sami sobě.)
Úzce související články:
* Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE. Je třeba si konečně uvědomit, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevených světů a jejich realit.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností v článku:
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti výše - ZDE.
*
Velice důležitý dodatek:
Je třeba si konečně uvědomit, že ze svého duchovního srdce (které má každá organická bytost), tzn. z úrovně vědomí o velice vysokých frekvencí (kam VŮBEC žádná technika nedosáhne) jste a vždy budete tvůrcem své osobní reality a svého osudu. Z toho vyplývá, že se do vaší osobní reality nemůže dostat a ovládat vás (nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit) vůbec nic, s čím se svými osobními frekvencemi neztotožníte.
To znamená, že dokud se svým smýšlením a představami (které vytváří tomu odpovídající frekvence) neztotožníte s frekvencemi obav, strachu, stresu, atp., které snižují vaše osobní frekvence, tak na vás nic zlého nemůže dosáhnout, neboť nejste s těmito nízkými, manipulujícími, ovládacími a zotročujícími frekvencemi kompatibilní jinak řečeno ne-sou-zníte s nimi!
Teprve až když začnete mít strach, tak teprve potom si své osobní frekvence snížíte na takovou úroveň frekvencí, která je kompatibilní s takovými frekvencemi, které by vás chtěli manipulovat, ovládat a zotročovat, nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu,čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie - ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osobní duchovní srdce, nebo-li osobní centrální slunce, s jeho nulovým bodem (tvořeným středem/jádrem osobní Merkaby) je miniaturní kosmické centrální slunce, nebo-li osobní duchovní srdce, která má každá organicky vytvořená bytost.


Tzn., že každá organická bytost, ať je v jakémkoliv projevu existence (např. od atomu, přes nerosty, rostliny, zvěř, člověka, planety, slunce či hvězdy) má svou osobní Merkabu, neboli tvořivý Jin&Jang dvou-plamen. Vzájemná interakce opačných Jin&Jang polarit (vyzařujících z osobních centrálních sluncí, neboli duchovních srdcí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. Funguje to tak, že bytost si z osobního centrálního slunce-srdce pomocí Jin - projekce a Jang - gravitace vytváří svůj osobní hologram, na kterém si promítá - zobrazuje své představy. V každém jádru osobní Merkaby (v jejich středu - jádru je osobní nulový bod) jsou ovšem energie Jin & Jang v naprosté rovnováze a tudíž v takovémto stavu nic netvoří.


Teprve až vůle - Jang - projekce a přání - Jin - gravitace štěpí kosmickou duchovní energii nulového bodu na Jin&Jang dvou-plamen, čili na 2 opačné polarity. Pomocí nich si bytost vytváří svůj osobní hologram, na kterém si pomocí své vůle - Jang a přání - Jin zobrazuje své mentální představy. Ty snížením frekvence na okamžik krystalizují do zdánlivě pevného-hmotného projevu existence, přičemž sled těchto jednotlivých mentálními představami před-stvořených obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Jednotlivé hologramy jsou vytvářeny z všude přítomné tzv. temné hmoty, která funguje jako projekční plátno, na kterém si jednotlivé bytosti promítají a zobrazují své mentální představy. (Tzv. temná hmota jsou Adamantové - světelné částice o vysokých frekvencí a proto jsou okem neviditelné.) Prolínání jednotlivých hologramů (způsobené vzájemnou přitažlivostí stejnorodých frekvencí) tvoří jednotlivé společné časo-prostory - světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Je ovšem třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota je ve skutečnosti Maya - iluze, ve které jsou skutečné pouze pocity, prožitky a zkušenosti. Více podrobností je v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


Kdo pochopí, že je v prvé řadě světelná, duchovní podstata-energie, která nestárne, nemá nemoci a neumírá a že si každá jednotlivá bytost (tzn. i vy), tvoří
ze svého duchovního srdce svůj holograficky vně projevený projev existence (dle toho, čemu u-věří a přijme to za svou osobní pravdu), ten nemusí ani stárnou, ani mít nemoce, a nemusí dokonce ani umírat, neboť se může (až ho to zde přestane bavit) rozplynout na pouhou duchovní, tvořivou, životadárnou, harmonizující, extázi vyvolávající, všude přítomnou, nepolarizovanou světelnou energii Absolutna! Nevěříte, vaše chyba. :-)


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Podrobnosti ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 24.Leden.2022 v 23:27

.

* Pokud nechcete, aby to u nás dopadlo jako např. v Kanadě, je nejvyšší čas se kovidofašistické diktatuře vzepřít. Podrobnosti ve videu: Srdcem pro Vlast Video ZDE.
*
* Rumble — Jak souvisí "vakcinace" s přeměnou světa podle architektů NWO Video ZDE.
*
* Je třeba konečně: Jen říct DOST! Inspirující video ZDE.
*
* Jsou jen dvě cesty: Kudy se vydáš? Je to na každém z nás Video ZDE a taktéž ZDE.
*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Je třeba být v obraze, nebo Vás snadno "zarámují".
* VIDEO: Jak jsou vlastně léčeni „pacienti s covidem“ a může léčba uškodit víc než nemoc samotná? Video ZDE. (Už chápete, proč je lepší se proti Covidu léčit sami?)
*
* V níže uvedeném článku je mimo jiné uvedeno i tohle: Ralph Baric z University v Severní Carolině byl ten, který z obyčejného coronaviru udělal zbraň proti lidem. Stálo to sice 100 milionů dolarů a dalších 3,7 milionů Wuhanu na dokončení práce. ... CRISPR technologie byla vyvinuta na upravování a měnění lidské genetiky. Změna genetiky, to je často eugenika, neboli zabíjení starých a nemocných, potraty, sterilizace. Takže když se o tom zmíníme jiným lidem, tak s tím nechtějí nic mít společného, nikdy by si něco takového nenechali napíchat. Proto byl potřebný nouzový stav, aby něco takového na nás mohli nanutit. Jak? Jednoduše: je to obsaženo v tak zvaném očkování. ... Event 201 bylo setkání, kde byla celá Covid-19 pandemie naplánována a její simulace byla provedena na počítači.) Podrobnosti jsou v článku: DR. DAVID MARTIN ODHALUJE HLAVNÍ SPIKLENCE, KTEŘÍ ZOSNOVALI AFÉRU COVID-19. Organizace, osoby a státy kteří se aktivně zúčastnili vytvoření covidového podvodu tisíciletí a operace Warp Speed, skrytí za zády Pharma firem Podrobnosti ZDE.
*
* Je to biologická zbraň Video ZDE. Nutno doposlechnout až do samého konce.
*
* Rumble — Jak souvisí "vakcinace" s přeměnou světa podle architektů NWO Video ZDE.
*
* Plándemie 1 a 2 Podrobnosti ve videu i v textové podobě ZDE. (někdy trvá delší dobu, než videa naběhnou)
*
* Většina lidí se říká, kdo by mohl být tak krutý a proč by něco takového dělal? Odpověď najdete zde: Pouhých 69 vteřin, které Vám otevřou oči, co se v dnešní době doopravdy děje a proč se to ve skutečnosti vlastně doopravdy děje Podrobnosti jsou ve videu, které je
ZDE.
*
* Mnohem více souvisejících videí a souvisejících textů najdete ZDE.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeden z důvodů, že ne-mocní by většinu lidí nejraději vyhubili a zbytek očipovali a zotročili je i ten, že běžní lidé si už začínají podomácku vyrábět všemožná zařízení, pomocí kterých by pro sebe začali získávat velice levnou a zdarma energii.
To mocipáni samozřejmě nechtějí dopustit, neboť kdyby obyč. lidé měli zdarma zdroje energie, tak jak by nás pak mohli ovládat?
Netvrdíme, že snahy o depopulaci jsou jen kvůli tomuhle, ale je to něco k zamyšlení, pokud je ovšem stále ještě čím. :-)

Na jakém principu funguje mechanická výroba volné energie je zobrazeno např. ve videu: Nový balíček 40ti zařízení s perpetuálním pohybem, a opět – vše funguje! / New set of 40 Perpetual motion machines, and again - everything works! Video ZDE.

Další související videa:
* Generátor vyrábějící 12Kw el. energie díky využití odstředivé síly 100 kg těžkému setrvačníku / Free energy Generator With 100 Kg Flywheel 12Kw Alternator 100% Real Free Electricity Zobrazeno ZDE.
* Čerpadlo vody fungující zdarma na principu podtlaku / Auto Free Energy Water Pump- Auto Water Pump Double Pres Airs Without Electricity | Learn for Idea Video ZDE.
* Čerpadlo Ram (které nepotřebuje elektriku) tlačící vodu až do výšky 10 metrů / DIY - Water pump without electricity that can pump up to tens of meters Video ZDE.
* Generátor vyrábějící vodík pro hořák / FUEL from WATER | HHO generator | hydrogen fuel Video ZDE.
* Magnetický generátor zásobující energií váš domov / Magnetic Generator To Power Your Home Uvedeno ZDE. (každý jednotlivý segment - talíř vyrábí 1.200 watů)
* Ohřev vody Kavitací Video ZDE.

* Doporučuji všem shlédnout až do samého konce video: Zázraky vědy-Jede to na vodu (CZdab) Video ZDE.
* Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda Více ZDE.
* Doporučuji Vám shlédnout taktéž video s názvem: Sovětská věda proti iluminátům - Kdo potlačuje studenou fůzi a další převratné technologie? Stojí za to shlédnout alespoň kousek videa začínající časem 7:50 a končící časem 9.05. kdo a jak takovéto technologie potlačuje, to se dozvíte z následující části videa. Video ZDE. Zapněte si titulky!

* DIY Oxy Hydrogen Torch Using Water Electrolysis Here. (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
Politici a úředníci EU nás nezachrání, je to na nás!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Filmy a Dokumenty které vám OTEVŘOU OČI jsou vyjmenovány ZDE.
Je třeba si dávat veliký pozor na programování Vašeho/Našeho vědomí, z důvodu, že Titanik byl též nejdříve pouhý, zdánlivě neškodný román, který se díky představám, specifickým frekvencím a emocím čtenářů zobrazil - uskutečnil i ve fyzické úrovni existence.
Úzce související film: Film Koule / Sphere 1998 je ke stažení ZDE. Pokud jste film Koule zatím ještě neviděli, vřele Vám doporučuji, abyste tento film shlédli, neboť Vám mnohé objasní.
Úzce související článek: Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Podrobnosti ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.

(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Únor.2022 v 19:23

Jak 3.D/4.D matrix přeladit zpět na světelný 5.D projev existence.

Zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a - nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita "tlačí" a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita "táhne". ...

Ve vnitřním, vně neprojeveném pra-Světle (které nic netvoří, ale pouze je, existuje), se z důvodu záměru začít něco tvořit, vytvořila polarita ve smyslu vůle (vytvářející odstředivou sílu Jang) a přání (vytvářející gravitační sílu Jin) + Boží jiskra. Tyto dvě polarity, "pohánějící" celý vesmír, způsobily tzv. velký třesk, kterým se z vnitřního pra-Světla (Brahmy) oddělila část pra-Světla, která vytvořila Vesmírné Centrální Slunce, které funguje jako Duchovní Srdce Vesmíru, obsahující ve svých frekvencích záměr, neboli vůli-Jang (Šiva tvořící frekvence) a přání-Jin (Šakti tvořící částice) a Boží Vědomí.

Tyto tři principy vytváří tzv. tvořivý troj-plamen, pomocí kterého jsou ve vesmíru vytvářeny nižší a nižší a nižší úrovně vědomí a existencí, tedy i Vaše existence. Zjednodušeně řečeno, záměr v Boží jiskře vytváří dvě polarity, jednu polaritu Jang, (neboli projekční sílu Šivi) a druhou polaritu Jin (neboli gravitační sílu Šakti), přičemž frekvence Šivi (odstředivá energie Jang) vytváří nepopsané světelné plátno, na kterém částice Šakti (dostředivá energie Jin) vytváří hmotné projevy existencí.

Každá čakra (bílá díra) je spojená světelným vláknem s jím odpovídajícím vortexem (černou dírou), což vytváří 1 vlákno DNA. No a čím více vláken DNA máte aktivních, tím více jste VĚDOMÝM tvůrcem nejen své osobní, ale i kolektivní reality a tím pádem i svého a kolektivního osudu! Čakry, neboli bílé díry slouží pro vytváření frekvencí, ze kterých se pomocí vůle, odstředivé síly-Jang vytváření světelné holografické sítě (sloužící jako projekční plátno) a vortexy, neboli černé díry slouží k vytváření částic, ze kterých se pomocí přání, dostředivé síly-Jin vytváří iluze existence plochy (sloužící pro vytvoření prostoru), na kterém se na zlomek vteřiny mění frekvence světla na částice hmoty. To vytváří zdání existence hmotných projevů existencí, přičemž změna z jedné holofraficky projevené existence na další a další vytváří iluzi plynoucího času.

Bytost v projevu 3.D funguje tak, že může používat max. 6 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 6 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 3.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 4.D funguje tak, že může používat max. 8 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 8 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 4.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 5.D funguje tak, že může používat max. 12 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 12 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 5.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 6.D funguje tak, že může používat max. 20 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 20 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 6.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 7.D je všude-přítomná, neboť nemá zájem se projevovat v žádném časo-prostoru, tedy ani ve hmotě a proto si svou vůlí a přáním nevytváří žádné čakry ani vertexy. Ty jsou zapotřebí pouze a jen pro vně projevená, časo-prostorová zobrazení.
Jednotlivé časo-prostory se totiž mohou zobrazovat jedině na posvátných geometriích, neboť ty poskytují konstrukci pro časo-prostorová "plátna", na kterých si bytosti svými, nebo někým či něčím podsunutými myšlenkami (a z nich se rodícími představami o určité výši frekvencí) zobrazují to, co se v jejich vnitřním osobním vědomí odehrává. Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí a projevů existencí!

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 15.Březen.2022 v 11:50

.
Temné mocnosti zneužívají hromadné sdělovací prostředky MSM, aby do našeho kolektivního vědomí zasely svoji dračí setbu. Dovednou manipulací jsou nám předkládány scény, které nás nutí na ně emočně reagovat, a tím přicházet o naší energii a vysilovat se. Tuto uvolněnou energii potom temné síly používají ke zhmotnění konkrétních situací a událostí. Všichni disponujeme tvůrčí silou a jsme schopni manifestovat a projevovat své myšlenky i představy. Jestliže nám tedy masmédia neustále servírují negativní obrázky plné násilí, destrukce a katastrof všude po světě, světové obyvatelstvo promítá tyto představy nevědomě po celé planetě. Elita se pokouší zneužít naší tvůrčí sílu ve prospěch jejich vytváření jejich nekalých cílů. Současní mocipáni si moc dobře uvědomují sílu našeho vědomí. To jediné , co nás obklopuje a tedy myšlenky, světlo, energie, hmota , jsou frekvence a vibrace. Společné kolektivní vědomí je tedy nesmírně mocný kreativní mechanismus, jenž přímo ovlivňuje dění kolem nás. Pokud dokážeme tuto skutečnost využít, změníme realitu k lepšímu!
Právě nyní vstupujeme do vysoce energeticky nabité části galaxie, se nám mění naše společné vědomí a zvyšujeme naše vibrace.
Můžeme proto sebevědomě čelit proradným elitám, které nás chtějí držet v zajetí.
Nenenechme se proto vystrašit tím co se děje kolem nás, ale představujme si naši společnou budoucnost ve společnosti, která je plná naděje

Zdroj textu ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
Související články:
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Věděli jste, že poslední dvě vlády se možná dopustily těchto zločinů:(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)**(kliknutím níže na prázdné…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Udržitelný rozvoj a s ním související agenda 21 není např. o recyklaci odpadu, ale o "recyklaci" přemnožené lidské populace. Už to chápete? Pokud ne, je nejvyšší čas, abyste se už konečně probudili! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Výborné, zdánlivě nesouvisející video:* Nový finanční systém a GESARA se blíží .... (výklad s Ing.Jaroslavem Tichým) Video ZDE."
před 10 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Komunikace je jedina cesta k ozdraveni spolecnosti. V opacnem pripade jsme rakovinou, ktera ve svem osamoceni sezere sama sebe

                  "Rakovina začíná skupinou buněk, které nedokážou komunikovat s vědomým signálem hostitele." Tyto buňky se stávají konkurenčními místo kooperativními. Když se konkurence stane primární a spolupráce sekundární, pak víme, že jsme…Zobrazit další
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel helples aktualizoval svůj profil.
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Obrázky a video pořad nejen o Živém Tvořivém Světle a o živé světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit) i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obrázky pro dnešní pořad. Bude to nejen o Živém Tvořivém Světle a o světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit), ale i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ovládáni můžete být jen strachem a/nebo přijetím cizího scénáře, neboli programu plánu tvoření Vaší osobní reality. Pokud se ale nebojíte, jste nad…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obrázky pro dnešní pořad. Bude to nejen o Živém Tvořivém Světle a o světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit), ale i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Naprosto vše je nejdříve jen pouhá mentální představa, která snížením frekvencí krystalizuje do hmoty, podobně jako hodně přehřátá a tudíž okem neviditelná…"
14.5.
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
14.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vlastenec Pavel- videa 6. -8.5. 2022 uživatele Ina Obr.
"* Skutečná, nezmanipulovaná pravda přímo od místních Ukrajinců Video ZDE. Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje. * Rabbi Alon Anava odhaluje Sionisty, kteří ovládají…"
14.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje. * Rabbi Alon Anava odhaluje Sionisty, kteří ovládají všechny světové vlády (české titulky) Krátké video ZDE.* Stejný…"
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Světelný sloup v místě vašeho bydliště. Instalujme tam, kde jsme. uživatele Uno Universus
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.5.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby