* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování

Nacházíme se v přelomové době. Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, budoucnosti našich dětí i o budoucnosti celého národa. Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí. Lidé končí v nemocnicích z důvodů nekompetentního rozhodování, hlásání polopravd a lží, zavádění mnohdy nelogických až iracionálních opatření, represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici za pomoci některých odborníků stavějí lidi proti lidem, děti proti dětem, polarizují společnost. Na současném bezútěšném stavu má bohužel zásadní podíl jednostranné a nekritické informování médií.

Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé měsíce věnovali svým pacientům s vírou, že se situace kolem covid-19 zklidní a bude řešena po diskusi odborníků konsenzuálně a zodpovědně s co nejmenšími ztrátami na lidských životech, zdraví, psychice a fungování společnosti. Ve skutečnosti jsme však svědky narůstajícího šíření strachu a beznaděje, ke kterému značně přispívá naše stavovská organizace ČLK v čele s prezidentem dr. Kubkem. Nelze již jinak, než společně vyjádřit jasný nesouhlas s vedením ČLK a oslovit veřejnost.
Na základě zveřejněných dat je zcela zřejmé, že očkování nemá efekt na vytvoření kolektivní imunity. Musí jasně zaznít, před čím očkování může chránit a kde selhává. Komu očkování jednoznačně doporučit a u koho je nejen zbytečné, ale potenciálně rizikové. Očkovaní šíří infekci, a tedy nelze nikoho emočně vydírat ani nutit k očkování z důvodu ochrany svých bližních. Známe rizikový profil pacienta, u kterého je očkování schopno zabránit těžkému průběhu nemoci. Současně víme, že pacienti, kteří v minulosti nákazu prodělali, neplní nemocnice, a očkování tedy u nich má přínos zcela minimální. Pokud stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod nemocnic, a přitom se nijak nesnaží zamezit šíření infekce očkovanými, dopouští se záměrného šíření epidemie.
U dětí a mladých zdravých má covid-19 v naprosté většině lehký průběh, již nyní jsou však u nich popsány závažné postvakcinační nežádoucí účinky jako myokarditida, perikarditida, riziko mozkových příhod a jiných neurologických obtíží či poruch srážlivosti krve. Hlášen je prudký nárůst podezření na úmrtí ve spojení s vakcinací za období 2020–2021 v americkém vládním systému VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím jen pouhá špička ledovce. O možných dlouhodobých nežádoucích účincích z podstaty krátkého používání těchto genetických vakcín není známo nic. Například skrytě proběhlé myokarditidy mohou být v čase příčinou rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání. V medicíně vždy platila zásada předběžné opatrnosti, primum non nocere. Místo zahájení seriózní odborné diskuse na dané téma je ústy dětských vakcinologů šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých.
Může za takové situace skutečně zodpovědný lékař doporučit očkování dětem?
V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně v kapitole II, článku 5 se píše, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Přesto představenstvo ČLK vyvíjí tlak na uzákonění povinného očkování vakcínou, u které bude testování dokončeno až v roce 2023. Jsme tak svědky proměny z principu nepolitické profesní organizace ve zcela nepokrytě politickou účelovou sílu, k čemuž nemá žádný mandát. Ze stavovské organizace, která má hájit zájmy lékařského stavu, se stala organizace tvrdě a slepě prosazující jeden úzký názorový směr bez ohledu na oponentní názory a vědeckou diskusi. Kdokoliv projeví jen trochu odlišný názor, je dehonestován či označen za dezinformátora. K podpoře a šíření svého názoru využívá prezident Kubek časopisu ČLK Tempus medicorum, jehož je zároveň šéfredaktorem. V něm neposkytuje vyvážený prostor spektru různých odborných názorů, naopak publikuje texty příznivců očkování a články jemu spřátelených novinářů dehonestující lidi s jinými názory. Taková kumulace moci je nejen v lékařském prostředí nepřijatelná.
Ministerstvo zdravotnictví za podpory ČLK vyvíjí ohromný tlak na všechny neočkované, včetně těch, kteří nemoc prodělali a mnohdy mají přetrvávající vysoké titry protilátek. K tomu však neexistuje medicínské opodstatnění. Zároveň neklade důraz na léčebné možnosti a nezbytnost včasné péče a terapie na úrovni primární linie, jako účinné prevence zhoršení zdravotního stavu pacienta a přetížení lůžkových kapacit, a to zavedením účinné triáže pacientů včetně použití oxymetrů v domácím prostředí k odhadu progrese do možných závažných stavů. Místo toho jsou praktičtí lékaři zavaleni množstvím zbytečných byrokratických úkonů.
Nesouhlasíme s doporučením představenstva ČLK ohledně povinné celoplošné vakcinace, ale i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto respekt těm lékařům v představenstvu ČLK, kteří se v této věci zdrželi hlasování. Vyjadřujeme jasný nesouhlas s očkováním dětí pro převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a stanovisek ČLK se distancujeme!
Vraťme se k ars medicinae, umění léčit, které je kombinací medicíny založené na vědeckém poznání, zkušenosti a empatii lékaře a právu pacienta rozhodovat o svém zdraví. My lékaři tu jsme pro všechny, kteří potřebují naši pomoc.
Vraťme zpět do vztahu lékař-pacient důvěru, respekt, toleranci a slušnost.
28. listopadu 2021

MUDr. Jan Brodníček ,   praktický lékař, pneumolog
MUDr. Vladimír Čížek ,   lékař, angiolog, předseda etické komise
MUDr. Jana Gandalovičová ,   lékař, kardiolog
MUDr. Miloslav Kramný ,   praktický lékař
MUDr. Tomáš Lebenhart ,   lékař, homeopat
MUDr. Eva Makovská ,   praktický lékař
MUDr. Eliška Novotná ,   praktický lékař
prof. MUDr. Eliška Sovová PhD, MBA ,   přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, FNOL
MUDr. Olga Svobodová ,   praktický lékař
MUDr. Hana Štefaničová ,   lékař, kardiolog
MUDr. Anna Urbanová ,   praktický lékař pro děti a dorost


úvodní signatáři v abecedním pořadí


deklarace v PDF ke stažení


Více podrobností najdete v komentářích pod článkem a v článku: Protest lékařů proti kovido mafii a související info Uvedeno ZDE.


Jen říct DOST! Inspirující video ZDE. Chce to říci A DOST, neboť oni chtějí JEN vědět, co ještě budete ochotni tolerovat.


Samozřejmě, že jsou např. i "pomýlení" lekaři. Poslechněte si jak někteří lékaři s pacienty jednají. To už nejsou ani lekaři, jsou to ... . Video ZDE.* Doporučuji všem přečíst si též krátký článek: Jsem vědecký pracovník v klinické laboratoři – Covid 19 je podvrh, probuďte se! Uvedeno ZDE. (V článku je mimo jiného uvedeno i toto: … Když jsme se svým laboratorním týmem testovali pomocí Kochových postulátů a pozorováním pod SEM (skenovacím elektronovým mikroskopem) nenašli jsme v kterémkoli z 1500 vzorků ŽÁDNÝ Covid! Zjistili jsme, že ve všech z 1500 vzorků byla většinou chřipka typu A a v některých byla chřipka typu B, ale ani jeden případ Covidu, nepoužili jsme testování metodou PCR. Poté jsme zbytek vzorků zaslali na Stanford, Cornell a do několika laboratoří University of California. Ti zaznamenali stejné výsledky jako my. ŽÁDNÝ COVID. Našli chřipku typu A a typu B. … To vysvětluje kam najednou "zmizela" chřipka.)

Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť nebyl nikdy izolován! Je to jen chřipka.

* VIDEO: Jak jsou vlastně léčeni „pacienti s covidem“ a může léčba uškodit víc než nemoc samotná? Video ZDE. (Video mimo jiné odhaluje i to, že když pacienty dají na ventilátor, tak je téměř s určitostí dodělají.)

* Bude nejen dobré, ale přímo prospěšné shlédnout až do samého konce video: Dr. Palevsky - COVID-19 odhalen: Mýty a fakta o (korona)viru Video ZDE. (Video objasňuje mimo jiného i to, proč jsou proti Covidu nejúčinnější takové léky, které ničí parazity!)

Související video: Doktoři vyzývají-není žádná pandemie! (Organizace Doktoři za pravdu, která v současné době sdružuje více než 25.000 odborníků z celého světa, prohlašuje, že není žádná pandemie.) Video ZDE.

Mnohem více o podvodu zvaném Co-vid je uvedeno v článku: Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Uvedeno ZDE.Zobrazení: 161

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Listopad.2021 v 21:29

* Rumble — Jak souvisí "vakcinace" s přeměnou světa podle architektů NWO Video ZDE.
- - - - - -
* Racionální důvody, proč se nechci nechat očkovat proti C-19 Video ZDE.
* Vrchní sestra fakultní nemocnice ve slovinské Lublani rezignovala v přímém přenosu. Video ZDE. Související článek:
* Vrchní sestra fakultní nemocnice ve slovinské Lublani rezignovala v přímém přenosu na svou pozici se slovy, že už se nebude podílet na krytí spiknutí! Ve Slovinsku probíhá očkování celkem 3 skupinami lahviček s vakcínami, které lze odlišit podle sériové imatrikulace! Číslo 1 označuje placebo a je určeno pro politiky, herce, novináře, a vybrané příjemce. Číslo 2 označuje lahvičky s ostrou vakcínou pro plebs. A lahvičky s číslem 3 obsahují údajně experimentální odnož RNA vakcíny na bázi onkologického ONC genu! Lékař vysvětlil, o co by mohlo jít. Vrchní sestra rezignovala poté, co byla svědkem očkovací selekce podle těchto skupin! Uvedeno ZDE.

*

Je to léčka!
*
* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Podrobnosti ZDE.
*
* 8 potravin, které nám pomohou zbavit se parazitů Podrobnosti ZDE.
*
* Výzkum, potvrdil přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou.
Oxid grafenu je toxická látka, která vytváří v těle tromby - oxid grafenu je toxická látka, která vytváří krevní sraženiny. Oxid grafenu způsobuje změnu v imunitním systému dekompenzací oxidační rovnováhy ve vztahu k zásobám glutathionu (pozn. antioxidant přítomný v těle).
Pokud je dávka oxidu grafenu zvýšena jakoukoliv cestou podání, způsobí kolaps imunitního systému a následuje cytokinová bouře..
Více v článku: La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách. Uvedeno ZDE. Je třeba si uvědomit, že od roku 2020 je ignorace faktů smrtelnou nemocí!
*

* DŮKAZY, že tzv. Covid hysterie je nejen trilionový byznys, ale i zločinné spiknutí namířené vůči lidské populaci + jak se proti nesmyslným nařízením účinně bránit. Podrobnosti ve videu: Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žádný nový koronavirus (a varianty) tu nejsou [exkluzivní rozhovor] Uvedeno ve videu a v textové podobě ZDE.

*
* Další důkazy jsou uvedeny ve videu: Pandemie Nebo lež 2.díl Video ZDE.
*
* Pojďme protiprávní nařízení zastavit! Dejme roušky dolu a opět volně dýchejme! Jasné argumenty, proč dát roušku dolů! Video i text ZDE.
*
* Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Podrobnosti ZDE.
*
* VAROVANIE PRED VAKCÍNOU PROTI COVIDU-19 Video ZDE. (Co myslíte, kolik zdravotníků, odborníků a vlád jednotlivých národů se za tyto prachy dá uplatit?)
*
* KLAMÚ VÁS ÚPLNE, ALE ÚPLNE VO VŠETKOM: V POČTOCH DENNÝCH PRÍPADOV, HOSPITALIZÁCIÁCH I ÚMRTIACH. PREČO TO PREBOHA ROBIA? – TOP INFO!!! Podrobnosti ZDE.
*
* Pokud nechcete, aby to u nás dopadlo jako např. v Kanadě, je nejvyšší čas se kovidofašistické diktatuře vzepřít! Podrobnosti ve videu: Srdcem pro Vlast Video ZDE.
*
Konečně se proti kovido mafii začínají stavět i právníci a policisté.
* První policista v ČR , který si plní povinnosti Video ZDE.
* 17.11.2021 demonstrace - právník Jindřich Rajch (v ČT neuvidíte) Video ZDE.
* Mnohem více podrobností najdete v komentářích pod článkem a v článku: Protest lékařů proti kovido mafii a související info Uvedeno ZDE.
*
* Kam jsme se dostali ?! Video ZDE. Pamatujte si všechny kovido-mafiány, možná již brzy dojde k zúčtování, nic totiž netrvá věčně!
*
* Obrovské demonstrace proti nesmyslným kovidovým nařízení probíhají po celém světě. Takováto videa jsou dokonce zveřejněna i zde na cenzurovaném YouTube.
Že by tihle demonstrující byli jen pouhopouzí konspirátoři? :-) (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
* * *
HLAVOLAM
Vláda přesvědčuje neočkované, že je vakcína funkční, aby se nechali očkovat a očkované, že vakcína je nefunkční, aby si dali další dávku.
Že by to byl test naší inteligence? :-)

(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Listopad.2021 v 21:33

Pořád Vám ještě není divné, že:
Prej už je tu zase nová super varianta Covidu. Odporuje ovšem vědě tím, že sílí, i když se ví, že mutace naopak slábnou! Nemůžeme uvěřit, že na to tolik lidí zase skočilo! Je to nekonečná psychologická válka, která nás má zlomit, abychom podlehli a nechali se očkovat! Více ve videu: Oni už dnes vedia, čo bude zajtra a kedy bude 5 vlna? Dr. Jakubec: 4 vlna je tu Video ZDE.
* Jak lze podomácku snadno a rychle vyléčit kovid. Proč se tato velice jednoduchá a levná léčba nepoužívá??? No přeci proto, že se na ní nedá vydělat!!! Uvedeno ZDE.
* LEKARI ZA PRAVDU - 21.11.2021 Palackeho nam. Praha - 2 - MUDr. Vít MAREČEK Video ZDE. (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
* *
* Mnohem více podrobností najdete v komentářích pod článkem a v článku: Protest lékařů proti kovido mafii a související info Uvedeno ZDE.
* Nový řád. Už nevěřím, že covid je náhoda. Zakázaný Hnízdil přitvrdil Podrobnosti ZDE.
Konečně se proti kovido mafii začínají stavět i právníci a policisté.
* První policista v ČR , který si plní povinnosti Video ZDE.
* 17.11.2021 demonstrace - právník Jindřich Rajch (v ČT neuvidíte) Video ZDE. (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
**
Kam jsme se dostali ?! Video ZDE.
* KLAMÚ VÁS ÚPLNE, ALE ÚPLNE VO VŠETKOM: V POČTOCH DENNÝCH PRÍPADOV, HOSPITALIZÁCIÁCH I ÚMRTIACH. PREČO TO PREBOHA ROBIA? – TOP INFO!!! Podrobnosti ZDE.
* Víte, že viry jsou tam malé, že chytat je respirátorem je jako snažit se chytit komára sítí na ryby? Pojďme protiprávní nařízení zastavit! Dejme roušky dolu a opět volně dýchejme! Jasné argumenty, proč dát roušku dolů! Video i text ZDE. (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
*
* Racionální důvody, proč se nechci nechat očkovat proti C-19 Video ZDE.
* VAROVANIE PRED VAKCÍNOU PROTI COVIDU-19 Video ZDE. (Co myslíte, kolik zdravotníků, odborníků a vlád jednotlivých národů se za tyto prachy dá uplatit?)
* Daniel Landa - Blanický Manifest (feat. F. Černý, J. Vojtek, V. Bláha, R. "IZZI" Izaiáš, Protheus) Moc to jsme my !!! ZDE. Pamatujte si všechny kovido-mafiány, možná již brzy dojde k zúčtování, nic totiž netrvá věčně!
PS: Pokud budou na YouTube nějaká videa nefunkční, najděte si je dle názvu např. na Odysee., tam to ne-mocní nejsou schopni mazat.
(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Listopad.2021 v 21:34

Vynikající, oči otevírající projev:
* Milan Mazurek - Vládni poslanci zobrali polovici národa posledné zvyšky práv Video ZDE i ZDE. Toto video je zatím i zde na YouTube, pod názvem: "Neuveriteľný prejav Milana Mazureka v parlamente!". Takováto videa ale na youtube většinou mažou!
*
* KLAMÚ VÁS ÚPLNE, ALE ÚPLNE VO VŠETKOM: V POČTOCH DENNÝCH PRÍPADOV, HOSPITALIZÁCIÁCH I ÚMRTIACH. PREČO TO PREBOHA ROBIA? – TOP INFO!!! Podrobnosti ZDE. (... PCR testy nevedia rozlíšiť chrípku od covidu. Hádajte, aké je teraz obdobie? Správne, práve teraz sa nachádzame v chrípkovom období. … Tu máte odpoveď na otázku, kde minulý rok zmizla chrípka a zápaly pľúc – boli preklasifikované na Covid-19! … Toto však nie je jediný spôsob, ako sa falšujú počty hospitalizovaných a úmrtia. ... Mnohem více podrobností je v článku.)
*
* Úzce související video: Pandemie Nebo lež 2.díl Video ZDE.
* Protest lékařů proti kovido mafii a související info Uvedeno ZDE.
* Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Podrobnosti ZDE.
*
SLÍBILI JSME VÁM "TEČKU":
že po tečce budete mít imunitu proti C19, ALE LHALI JSME
že nebudete moci nikoho nakazit, LHALI JSME
že budete moci svobodně cestovat a dýchat, LHALI JSME
že uděláme tečku za omezeními a restrikcemi, LHALI JSME
že nebudeme tečkovat děti, LHALI JSME
že vytvoříme tečkováním kolektivní imunitu, LHALI JSME
NYNÍ UŽ VIDÍTE, ŽE TO BYLA LÉČKA
Budeme Vás tečkovat každého půl roku, nikdy tak už nebudete
schopni vlastní imunitou zvládnout ani obyčejnou chřipku.
BYLA TO VAŠE VOLBA, MY JSME JEN NASTRAŽILI LÉČKU.
Pokud nechcete, aby to u nás dopadlo jako např. v Kanadě, je nejvyšší čas se kovidofašistické diktatuře vzepřít. Podrobnosti ve videu: Srdcem pro Vlast Video ZDE.
*
* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Podrobnosti ZDE.
*
* 8 potravin, které nám pomohou zbavit se parazitů Podrobnosti ZDE.
*
Výzkum, potvrdil přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou.
Oxid grafenu je toxická látka, která vytváří v těle tromby - oxid grafenu je toxická látka, která vytváří krevní sraženiny. Oxid grafenu způsobuje změnu v imunitním systému dekompenzací oxidační rovnováhy ve vztahu k zásobám glutathionu (pozn. antioxidant přítomný v těle).
Pokud je dávka oxidu grafenu zvýšena jakoukoliv cestou podání, způsobí kolaps imunitního systému a následuje cytokinová bouře..
Více v článku: La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách. Uvedeno ZDE. Je třeba si uvědomit, že od roku 2020 je ignorace faktů smrtelnou nemocí!
*
* VAROVANIE PRED VAKCÍNOU PROTI COVIDU-19 Video ZDE. (Co myslíte, kolik zdravotníků, odborníků a vlád jednotlivých národů se za tyto prachy dá uplatit?)
*
Neposlouchejte a nečteme zkorumpovaná mas-média (která jsou vlastněna a ovládána mocipány) a uplacené všemožné poskoky vládnoucí ne-mocné elity. Čtěte a poslouchejte ve vlastním zájmu alternativní média, která nejsou a nemohou být ne-mocnými záměrně umlčována. Ne-mocní nejsou schopni mazat videa např. na: * Odysee https://odysee.com/ * Rumble https://rumble.com/ * Newtube https://newtube.app/…ube * gab https://gab.com/ * BANNED videos https://banned.video/…eos * Svobodný vysílač  https://www.svobodny-vysilac.cz/ * slobodný vysielač https://slobodnyvysielac.sk/ * Svobodné rádio https://svobodne-radio.cz/
*
DEMONSTRACE ZA SVOBODU A DEMOKRACII Raptor-TV.cz (17.11.2021) ZDE. 17.11.2021 demonstrace - právník Jindřich Rajch (v ČT neuvidíte) Video ZDE. To důležité je ve videu: Staroměstské náměstí 17.11.2021 Video ZDE. Obrovské demonstrace proti nesmyslným kovidovým nařízení probíhají po celém světě. Takováto videa jsou dokonce zveřejněna i zde na cenzurovaném YouTube. Kolik Vám prolhaná, zkorumpovaná, zaprodaná masmédia ve svých zprávách o tomto dění prozradila? Jste z jejich informací v obraze o skutečném celosvětovém dění? (Zveřejněte prosím na těchto stránkách též odkaz na dokument o tom, co se 17.11.2021 dělo na Slovensku v Bratislavě.)
* Demonstrace na Slovensku 17.11.2021 v Bratislavě Krátké video ZDE.
* SLOVENSKO JE NA NOHÁCH! SLOVENSKO BUDE SLOBODNÉ! Video ZDE.
*
* Chcete-li se zasmát, poslechněte si audio: 2021-05-05 – O.Lukáš_ZKUMAVKA_Zkoumáme satirou mainstream Audio je ZDE. (je to poněkud starší, ale tuto "oddechovku" stojí za to si poslechnout) Více těchto satirických oddechovek je uvedeno ZDE. Mnohem více ZDE.
*
PS: Pokud budou na YouTube nějaká videa nefunkční, najděte si je dle názvu např. na Odysee., tam to ne-mocní nejsou schopni mazat.
*
(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Listopad.2021 v 21:36

* Japonci otočili kormidlo. Vakcína ničemu nepomohla. Přišli s lékem, který Česko i EU odmítá. Teď se podívejte na výsledky Článek ZDE. Úspěšná léčba kovidu a jak se bránit nesmyslným nařízením kovido fašismu.
*
* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Podrobnosti ZDE.
*
* Slovenská lékařka úspěšně léčila pacienty ivermectinem ! Video ZDE. (Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky!)
*
* 8 potravin, které nám pomohou zbavit se parazitů Podrobnosti ZDE.
*
* Vakcína proti covidu je časovaná bomba, říká lékařka ! Video ZDE.
*
* Rozbor krve-MUDr. Monika Waksmundská, Radek Pech-Host vysílání ČK-Rádio BOHEMIA-03.11.2021 Audio ZDE.
*
* Jak se bránit nesmyslným nařízením kovido fašismu a rozbor současné celosvětové situace. Audio ZDE.
*
Ve vlastním zájmu si poslechněte i alespoň první 3 následující videa v češtině. Technologie CRISPR je zřejmě zneužívána proti Vám/Nám.
*
* Německá konference: Alarmující zjištění obsahu covid injekcí & Celosvětová výzva k zastavení očkování Video ZDE. (Kupř. technologie CRISPR může být zneužita např. pro spojení naší fyzické - biologické, tzn. organické identity s digitální - anorganickou identitou. O to ne-mocní zřejmě usilují nejen pomocí vakcinace a 5 G technologie, z důvodu následného, velice snadného ovládání všeho a všech, tedy i Vás!)
*
* Výzkum, potvrdil přítomnost nanočástic oxidu grafenu v lahvičkách s vakcínou. Pokud je dávka oxidu grafenu zvýšena jakoukoliv cestou podání, způsobí kolaps imunitního systému a následuje cytokinová bouře. Více v článku: La Quinta Columna dne 25. 6. 2021 učinila naléhavé oznámení a doufá, že se dostane k co nejvíce lidem, zejména těm, kteří pracují ve zdravotních a právních službách. Podrobností v textu uvedeném ZDE.
*
* A pak věřte a nechejte se "léčit zdravotními odborníky". Podrobnosti zde: VIDEO: Jak jsou léčeni „pacienti s covidem“ a může léčba uškodit víc než nemoc samotná?
*
* Patolog dr. Ryan Cole - Alarmující efekt covid injekcí na mozek a ostatní orgány Video i text ZDE.
*
* Je to biologická zbraň Video ZDE. (nutno doposlechnout až do samého konce)
*
* Kdo a proč by něco takového dělal Vám objasní: Pouhých 69 vteřin, které Vám otevřou oči, co se v dnešní době doopravdy děje a proč se to ve skutečnosti vlastně doopravdy děje Více podrobností ZDE.
*
* Nebezpečí testů na COVID-19 & Co obsahují některé tyčinky, které nám strkají do nosu? Video i v textové podobě ZDE.
*
* Je VELICE podivné, proč tak trvají na nosohltanových testech, když krevní testy jsou mnohem přesnější. Že by to byla injektáž nanotechnologií, vakcín a procesorů do těla? To již posuďte každý sám! Uvedeno ZDE.
*
* Školy dostávají peníze za to, že děti nosí roušky – silné svědectví mámy před školní radou Video ZDE.
*
* Náhubky obsahují pohyblivá vlákna Video ZDE. (Proto pokud nějaký náhubek používáte, tak ho před prvním požitím ve vařící vodě POŘÁDNĚ vyperte!)
*
* BIOTECHNOLOGICKÝ GIGANT MODERNA PRIZNAL: ĽUDÍ NEOČKUJEME, „ČIPUJEME“ ICH !!! Podrobnosti ZDE.
*
* Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ Podrobnosti ZDE. (Že by CRISPR v akci?)
*
* Dr. Carrie Madej - Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 Video ZDE. (Že by mRNA vakcíny fungovaly jako CRISPR? To již posuďte každý sám!) (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)

* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Uvedeno ZDE.
*
* Bývalá hygienička Eva Trávníčková promluvila o manipulaci a podvodech s COVID Video ZDE. Epidemii vyhlásili politici nikoliv hygienici!!!
*
* Německá neuroložka - roušky ničí plíce, srdce a mozek! Video ZDE. Myšlenka dne: "Když se chci bránit a používat logické argumenty potřebuji kyslík a není fér, aby oponent měl roušku, neboť nedostatek kyslíku brání v logickém uvažování a správném uvažování. Požaduji spravedlivé posouzení, bez roušky."
*
* MUDr. Jan Hnízdil o PCR testoch a kovid pozitivite Video ZDE. Testovat se zda nejsem nemocnej, je jako jít se podívat na hřbitov, zda nejsem mrtvej. :-)
*
* Svědectví zdravotní sestry o podvodech s covidem 19 ! Video ZDE.
*
* Jan Hnízdil - Největší chorobou je strach Video ZDE.
*
* Dr. Jiří Urbánek: Jak se tvoří pandemie aneb proč veřejní politici dělají náhončí soukromé big farma Video ZDE.
*
* Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Podrobnosti ZDE.
*
* Jan Pirk: Měli bychom lepší imunitu, kdybychom se více smáli, hýbali se a byli veselí Uvedeno ZDE.
*
* Rakovina a všetky choroby sa dajú liečiť aj bez liekov | Homocystein | Vlado Kocian Video ZDE.
*
* SPOLEČNOST: jdeme nebo jsme vezeni? ...Soňa Peková Video ZDE.
*
* Již mnoho lidí si uvědomilo, jaká špinavá hra se s nimi hraje. Už tento podzim ... Kratičké video ZDE.
*
SLÍBILI JSME VÁM "TEČKU":
že po tečce budete mít imunitu proti C19, ALE LHALI JSME
že nebudete moci nikoho nakazit, LHALI JSME
že budete moci svobodně cestovat a dýchat, LHALI JSME
že uděláme tečku za omezeními a restrikcemi, LHALI JSME
že nebudeme tečkovat děti, LHALI JSME
že vytvoříme tečkováním kolektivní imunitu, LHALI JSME
NYNÍ UŽ VIDÍTE, ŽE TO BYLA LÉČKA
Budeme Vás tečkovat každého půl roku, nikdy tak už nebudete
schopni vlastní imunitou zvládnout ani obyčejnou chřipku.
BYLA TO VAŠE VOLBA, MY JSME JEN NASTRAŽILI LÉČKU
.
Pokud nechcete, aby to u nás dopadlo jako např. v Kanadě, je nejvyšší čas se kovidofašistické diktatuře vzepřít. Podrobnosti ve videu: Srdcem pro Vlast Video ZDE.
*
Neposlouchejte a nečteme zkorumpovaná mas-média (která jsou vlastněna a ovládána mocipány) a uplacené všemožné poskoky vládnoucí ne-mocné elity. Čtěte a poslouchejte ve vlastním zájmu alternativní média, která nejsou a nemohou být ne-mocnými záměrně umlčována. Ne-mocní nejsou schopni mazat videa např. na: * Odysee https://odysee.com/ * Rumble https://rumble.com/ * Newtube https://newtube.app/…ube * gab https://gab.com/ * BANNED videos https://banned.video/…eos * Svobodný vysílač  https://www.svobodny-vysilac.cz/ * slobodný vysielač https://slobodnyvysielac.sk/ * Svobodné rádio https://svobodne-radio.cz/ )
*
* Daniel Landa Návody na odpor jak se bránit! Video ZDE.
*
* Restaurace Šeberák: Veřejný odpor proti nařízení vlády 1.11.2021 Video ZDE. Jakub Olbert: Jak to dopadlo na Šeberáku 1.11.2021 Video ZDE.
*
* V Humennom sa vzbúrili prevádzky, ktoré majú byť zatvorené a ľudia to privítali. Statoční ľudia sa prestali báť a kašlú na celý covidautomat a nezákonné predpisy Text ZDE.
*
Helmy dole, policisté jsou již s protestujícími proti Covid nařízením.
V Rakousku, Francii a Itálii mají policajti helmy dole a jsou na straně protestujících proti Covid nařízením. Videa * 1 * 2 * 3.
Facebook a YouTube už asi nejsou ovládány ne-mocnými psychopaty.
* MÉDIA JSOU TÍM VIREM. Video protestujících ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)

* Bylo oficiálně odhaleno záměrné stvoření a rozšíření Corony. (Proč pak asi?) Důkazy jsou v oficiálním videu TV Prima News. Najdete ZDE.
* DŮKAZY, že tzv. Covid hysterie je nejen trilionový byznys, ale i zločinné spiknutí namířené vůči lidské populaci + jak se proti nesmyslným nařízením účinně bránit. Podrobnosti ve videu: Dr. David Martin & Reiner Fuellmich: Žádný nový koronavirus (a varianty) tu nejsou [exkluzivní rozhovor] Uvedeno ve videu a v textové podobě ZDE.
* TOXICITA MRNA VAKCÍN Video ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)* VAROVANIE PRED VAKCÍNOU PROTI COVIDU-19 Video ZDE. (Co myslíte, kolik zdravotníků, odborníků a vlád jednotlivých národů se za tyto prachy dá uplatit?)
*
* Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G Uvedeno ZDE.
* Mohou 5G mobilní sítě blokovat okysličení krve a tím zvyšovat úmrtnost na COVID-19? Text Uvedeno ZDE.
* STOP 5G. Je to APOKALYPSA. Zastavme 5G na Zemi a ve Vesmíru!!!!! !!!! !!!!! Uvedeno ZDE.
* VIDEO: Bývalý prezident Microsoftu v Kanadě Frank Clegg o riziku 5G a bezdrátové technologie Uvedeno ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
* Vibrace, Zneužitá Umělá Inteligence, Nanotechnologie, 5G a spojení s Očkováním, s Testy Uvedeno ZDE.
* Je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili elektro-magnetické pole, takže ze samotné logiky vyplývá, že mobily i wifi signály nám škodí, neboť narušují naše přirozené elektromagnetické bio pole. Úzce související video: Rezonance jsme elektromagnetické bytosti Uvedeno ZDE.
* ... Přes 70 senzorů v chytrém telefonu z lidí pomocí Google Umělé Inteligence extrahuje informace o tom jakým způsobem je formovaný lidský mozek. Vaše tělo má elektrické pole a chytrý telefon má též elektrické pole se vzorci, které má Google a smartphonové společnosti. Co to dělá – smart zařízení extrahuje z Vašeho elektrického pole a skrze vaši nervovou soustavu (když se chytrého tel. dotknete) data a posílá je pak od Vás zpátky na server a na cloud a později na Google. Funguje to i opačným směrem, takže takto mapují lidské mozky a manipulují s lidským smýšlením ...
* související audio: Rudolf Vávra: Vlnová genetika. Jak programovat lidskou DNA vibracemi zvukových frekvencí a jazyka? Audio ZDE.
* Mohou 5G mobilní sítě blokovat okysličení krve a tím zvyšovat úmrtnost na COVID-19? Uvedeno ZDE.
* 2021-11-08 – 1/2 Lidské zrůdy MK-ULTRA: Psychofarmaka, halucinace, hypnóza, amnézie či programování osobností! Audio ZDE.
*
* COVID je zkratka Certificate Of Vaccination IDentity a 19 značí první a deváté písmeno anglické abecedy, čili 1=A 9=I tedy AI = Artificial Intelligence (čili Umělá Inteligence). COVID-19 v překladu do češtiny znamená – Certifikát vakcinační identity s použitím umělé Inteligence, kde 5G jsou sítě které vše propojují. (Zkrátka a dobře, ne-mocní chtějí všechny lidi pomocí nanotechnologie označit, jako to kdysi dělali s Židy, řídit nás všechny na dálku a nepotřebné vypnout nadobro. Necháte si to líbit? Pokud ano, tak "vítejte" v Orwellovském otroctví.) Více podrobností v článku: VYŠETŘOVACÍ ZPRÁVA O PANDEMII COVID-19 A JEJÍ VZTAH K SARS-COV-2 A DALŠÍM FAKTORŮM – SDRUŽENÍ DŮSTOJNÍKŮ ARMÁDY FRANCOUZSKÉ REZERVY Uvedeno ZDE.
* Skutečným nebezpečím není žádný Covid, ale Agendat ID2020“ a 21/30 Více též ZDE.
* Geoinženýrství - svědectví odborníků Video ZDE.
* Každý typ vakcíny COVID-19 má veľmi tajný a zlovestný účel Uvedeno ZDE.
*
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! (programu) cz titulky Video ZDE.
* David Icke - Osvoboďte svou mysl & Odpojte se od programu (Matrixu) Video s cz titulky ZDE.
Co je realita? Inspirující vzkaz od Davida Icka, Bruce Liptona a Stevena Greera (cz titulky) Uvedeno ZDE.
* Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl - Duch Video ZDE.
* Bruce Lipton - Trochu inak s Adelou Video ZDE.
*
PS: Pokud budou na YouTube nějaká videa nefunkční, najděte si je dle názvu např. na Odysee., tam to ne-mocní nejsou schopni mazat.
*
(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Věděli jste, že poslední dvě vlády se možná dopustily těchto zločinů:(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)**(kliknutím níže na prázdné…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Udržitelný rozvoj a s ním související agenda 21 není např. o recyklaci odpadu, ale o "recyklaci" přemnožené lidské populace. Už to chápete? Pokud ne, je nejvyšší čas, abyste se už konečně probudili! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Výborné, zdánlivě nesouvisející video:* Nový finanční systém a GESARA se blíží .... (výklad s Ing.Jaroslavem Tichým) Video ZDE."
před 10 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 16 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Komunikace je jedina cesta k ozdraveni spolecnosti. V opacnem pripade jsme rakovinou, ktera ve svem osamoceni sezere sama sebe

                  "Rakovina začíná skupinou buněk, které nedokážou komunikovat s vědomým signálem hostitele." Tyto buňky se stávají konkurenčními místo kooperativními. Když se konkurence stane primární a spolupráce sekundární, pak víme, že jsme…Zobrazit další
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel helples aktualizoval svůj profil.
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
neděle
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Obrázky a video pořad nejen o Živém Tvořivém Světle a o živé světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit) i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obrázky pro dnešní pořad. Bude to nejen o Živém Tvořivém Světle a o světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit), ale i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ovládáni můžete být jen strachem a/nebo přijetím cizího scénáře, neboli programu plánu tvoření Vaší osobní reality. Pokud se ale nebojíte, jste nad…"
14.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obrázky pro dnešní pořad. Bude to nejen o Živém Tvořivém Světle a o světelné posvátné geometrii (potřebné pro zobrazení světů a jejich realit), ale i o vzestupu do 5.D uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Naprosto vše je nejdříve jen pouhá mentální představa, která snížením frekvencí krystalizuje do hmoty, podobně jako hodně přehřátá a tudíž okem neviditelná…"
14.5.
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
14.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vlastenec Pavel- videa 6. -8.5. 2022 uživatele Ina Obr.
"* Skutečná, nezmanipulovaná pravda přímo od místních Ukrajinců Video ZDE. Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje. * Rabbi Alon Anava odhaluje Sionisty, kteří ovládají…"
14.5.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.5.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje. * Rabbi Alon Anava odhaluje Sionisty, kteří ovládají všechny světové vlády (české titulky) Krátké video ZDE.* Stejný…"
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Světelný sloup v místě vašeho bydliště. Instalujme tam, kde jsme. uživatele Uno Universus
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.5.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
13.5.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby