* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky!

COVID-19 není koronavirus! Tohle, co budete číst, není konspiračníteorie. Je to konspirační praxe. COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různýchpatogenů!

Zdroj: State of the Nation December 11, 2020 Překlad: OrgoNet

Pachatelé velkého podvodu prohlásili COVID-19 za koronavirus (konkrétně za nový koronavirus SARS-CoV-2) pro záměrné zmatení mezinárodní lékařské avědecké veřejnosti, za účelem toho, aby léčba byla prováděna neúčinně, pomocí pro ně výnosných léčebných postupů, a aby bylo dosaženo povinného očkování Covid vakcínou a zavedení certifikátu o imunitě.

Foto: Studie praví, že antiparazitický lék může zabít buněčnou kulturu COVID=19 do 48hodin.


Jako integrativní medicínský konzultant a poradce
pro koronaviry jsem brzy poznal, že COVID-19 není koronavirus. Můj první pacient s covidem začal vykazovat klasické příznaky covidu v prvním týdnu prosince r. 2019. Podle toho, jak příznaky odolávaly prakticky veškeré léčbě, kterou jsme předepsali, poznali jsme, že se nejedná o POUHÝ koronavirus. Po každém následujícím ataku nemoci se soubor symptomů buď zhoršil co do intenzity a počtu, anebo se proměnil ve zjevně odlišný chorobný proces. Tak jsme poznali, že máme co činit s vysoce sofistikovanou biologickou zbraní, podobnou jako bioinženýrsky vyrobená Lymská nemoc (Lyme Disease, LD), která byla vypuštěna z laboratoře na Plum Islandu u pobřeží Connecticutu kolem roku 1975. Také jsme pochopili, že to, co bylo záměrně pojmenováno „syndrom Covidu“, není ve skutečnostizpůsobeno koronavirem (pokud se toho koronavirus vůbec účastní).

Náš původní odhad byl, že moderní biologická zbraň COVID-19 je pravděpodobně balíčkem patogenních mikroorganismů. Primárním agentem infekce je zjevně parazit, což vysvětluje, proč jsou tak účinná
antiparazitika Hydroxychloroquine a Ivermectin, podávaná jako léčba již projeveného syndromu Covidu i jako prevence. Každý ví, že HCQ je „stříbrnákulka“ na úspěšnou léčbu malárie, což je parazitální infekce přenášená moskyty. Ivermectin je širokospektrální antiparazitický lék schválený FDA, který je běžně užíván pro léčbu infekcí způsobených červy a jinými parazity. Jak Hydroxychloroquine, tak Ivermectin jsou silné antiparazitární prostředky, které přímo likvidují primární patogenní mikroorganismus Covidu-19, protože je to parazit.

Avšak z našich klinických pozorování za dobu více než rok se rovněž ukázalo, že syndrom Covidu je plně rozvinutý syndrom multiinfekcí, při němž vykazují někteří pacienti bakteriální, fungální i virální symptomy. Někteří pacienti dokonce vykazují symptomy mykoplazmální infekce, podobné těm, které měli členové americké armády, kteří dostali syndrom války v zálivu (Gulf War Syndrome – GWS),poté, co jim byl naočkován koktejl vysoce toxických vakcín obsahujících mikroby. Závěr zní, že syndrom COVID-19 je zcela podobný dalším multiifekčním syndromům, jako GWS a LD, zejména tím, že všechny byly vytvořeny bioinženýrsky, mechanismy virové mutace. Proto má každý případ Covidu svůj vlastní jedinečný soubor symptomů.

Jelikož zkoumáme případy Covidu ve všech 24 časových zónách, ukázalo se rovněž, že ve velkých městech světa, která zažila největší exploze šíření nemoci, byly vypuštěny zřetelně odlišné variace biologické zbraně COVID-19. Jinými slovy, biologická zbraň COVID-19 vypuštěná ve Wuhanu je podstatně odlišná od zbraní vypuštěných v Miláně,
Teheránu, New Yorku, Seattle a/nebo Guayaquilu v Ekvádoru. Bioteroristé tedy provedli biologické útoky různými verzemi COVIDU-19, a proto se nemoc stále vymyká správnému diagnostikování a nelze stanovit jednotný kdykoli použitelný účinný léčebný plán.

"
Nyní je zjevné, proč byl v srpnu 2019 zavražděn doktor Kary Mullis, PhD, odborník na biochemii, vynálezce testu PCR, ještě před prvotním vypuštění biologické zbraně ve čínském Wuhanu.

Viz: PCR TEST INVENTOR KARY MULLIS BASHES FAUCI:Did this interview get h... (Vynálezce PCR testu Kary Mullisnapadl Fauciho. Zabilo ho toto interview před vypuštěním biologické zbraně COVID-19?) (Viz též česky: https://orgo-net.blogspot.com/2020/10/globalni-podvod-s-testy-pcr-n...)

Když se totiž pachatelé Operace Covid-19 rozhodli používat PCR test k falešnému diagnostikování falešně označeného nového koronaviru SARS-Cov-2, věděli, že se musí rychle zbavitnejvětšího světového odpůrce používání PCR testu k diagnostickým účelům, což byl právě jeho geniální vynálezce, doktor Kary Mullis. Vraždu provedli 7. srpna 2019, jen pár měsíců před biologickým útokem ve Wuhanu, který byl proveden mezi 18. a 27. říjnem 2019.

Je možné, že koronavirus SARS-CoV-2 hraje v chorobném procesu zvaném Syndrom Covidu malou roli, ale dosud není známo, do jaké míry. Do této doby na světě neexistuje jediný případ, kdy byl tentokoronavirus izolován ze symptomatického pacienta avědecky prokázáno, že je původcem choroby. Již tento nezpochybnitelný fakt vypovídá mnohé.
Viz: There is no scientific evidence that a virus called SARS-CoV-2cause... (Neexistuje vědecký důkaz, že virus zvaný SARS-CoV-2 způsobuje nemoc zvanou COVID-19)

Protože tolik mainstreamové propagandy je zaměřeno právě natento děsivý koronavirus, a to v návaznosti na původní globálnípsychooperaci s koronavirem SARS-CoV-1 v průběhu propuknutí SARS v Asii v letech 1002-2004, je nyní evidentní, že koronavirus jako zástupný problém k odvedení pozornosti je součástí dlouholetého projektu NWO.

Co je zde nejpodstatnější? To, že primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus.

Viz: Everything points to a COVID-19 parasite similar to those that caus.... (Vše ukazuje na to, že COVID-19 je parazit podobný těm, které způsobují malárii.)

Co dál? Mezi parazitem a virem je OBROVSKÝ rozdíl. A bioinženýři to věděli: proto je detailně zkonstruovaná tajná biologická zbraň Covid tak extrémně nebezpečná.

Foto: Průlom: australští vědci a badatelé našli lék proti COVIDu-19 ... Ivermectin.

Pachatelé covidové operace také učinili vše, co bylo v jejich moci, aby zakázali použití Hydroxychloroquinu, protože je to lék, který byl jako první nabízen zkušenými a vzdělanými lékaři, kteří ho použili s velkým úspěchem, zejména v tandemu
se zinkem a Azithromycinem. Kdyby byl tento konkrétní postuppoužit univerzálně, ukončil by uměle vytvořenou pandemii v New Yorku během krátké doby. Namísto toho zdravotnické úřady neúnavně a při každé příležitosti pomlouvaly HCQ (Hydroxychloroquin), a stejně tak činily s Ivermectinem, což jedalší účinný antiparazitární lék.

Viz: COVIDgate: It’s obviously a parasite, not a coronavirus. (COVIDGATE: Je to evidentně parazit, nikoli virus.)


Foto: Proč Indie, "země parazitárních onemocnění", jako jedna z prvních schválilaIvermectin jako lék proti COVID-19?

Závěrem této analýzy je, že Kovidátoři oklamali celý svět vysokým stupněm chladné kalkulace a proradnosti nemající obdoby. Cíl tohoto předem připraveného schématu je jasně definován: vnutit celému lidstvu nanejvýš nebezpečnou povinnou vakcínu. A úspěšný může být jen tehdy, když bude systematicky útočeno na dvou frontách multifrontální strategieNWO.
1. Pachatelé KORONAtriku museli použít pádného klamu ohledně příčiny COVIDu-19. To, že již na úplném počátku nazvali příčinou „koronavirus“, a to bez jakéhokoli vědeckého zkoumání, prozrazuje, že COVID je podvod.
2. Pachatelé KORONAtriku museli doporučovat takový postup léčby, který by nefungoval, nebo fungoval jen dočasně, nebo sporadicky, nebo měl jen okrajové výsledky.

Závěr: Pokud máte pochybnosti o této kritické analýze, měli byste shlédnout následující videoprezentaci od dr. Lawrence Palevsky:Covid-19 Gain inFunction “parasite infection” (Vi... (Nárůst Covidu-19 jako parazitární infekce).

Je fakt, že i dr. Fauci prohlásil, že práce na biologických zbraních nemábýt dále prováděna v USA. Proto pachatelé vytvořili přísně tajný projekt „získání nových funkcí viru“ ve vysoce zabezpečené biolaboratoři umístěné v Ústavu virologie ve Wuhanu. Nezbytná technologie „získání nových funkcí“ byla zjevně použita k přidání parazita do mikrobiální směsi Covid, spolu s dalšími oslabujícími a evazivními patogeny.

Zbývá se ptát, jaké konkrétní další patogenní mikroorganismy jsou bioinženýrsky zabudovány do COVIDu-19? Jsou s každou další generací dodávány do směsi nové infekční agenty? Jsou tam bioinženýrsky vytvořené patogeny, které jsou zaměřeny na jisté krevnískupiny, rasy, národnosti, geografické lokace? Atd.?

Vypadá to tak, že každá další chřipková sezóna bude od této doby využita pro udržování takzvané pandemie koronaviru, a to po celý zbytek našich životů. Neboť pouze takto může tato podvodemie přispětk prosazení VELKÉHO RESETU na celé planetě za relativně malého nesouhlasu populace.

Tento nekalý plán na zavedení nikdy nekončící globální pandemie rovněž usnadnil nenápadné administrativní zavedení dlouho anticipované FunVax injekce. Viz: FUNVAX: Globalist Plot to Mandate COVID-19 Vaccine Exposes Shocking.... (FUNVAX: Globalistické spiknutí na povinné očkování proti Covidu 19 odhaluje šokující satanistickou konspiraci)

A nakonec, pro lidi je důležité pochopit, že Velká podvodemie roku 2020 se bortí (THE GREAT SCAMDEMIC OF 2020 IS COLLAPSING...)... rychleji než Dvojčata 11. 9. To proto, že odvážní hrdinové jako Kary Mullis vydali pravdu odhalující interview jako například zde: PCR Test Creator Reveals Raw Truth About Its Testing Deficiency and... (Video)(Tvůrce testu PCR odhaluje pravdu o jeho testovací nedostatečnosti a o korupci dr. Fauciho v NIAID).

Hnutí pravdy potřebuje plnou podporu od statečných duší, které vytvořily zásadní videa o Covideu na tomto odkazu: 3 CRITICAL COVID VIDEOS.

Rozešlete, prosím, tyto životzachraňující informace široko daleko, aby se k nim dostali všichni vlastenci. Děkuji vám za ně.

State of the Nation December 11, 2020

Příloha ----------------------- Mapa s ostrovem Plum Island (kde byla bioinženýrsky vyrobena Lymská nemoc) a jeho pozice vůči městům Old Lyme a East Lyme na pobřeží Connecticutu. Neví se přesně, jakým způsobem byli původně lidé infikováni a nemoc rozšířena, ale často uváděné „klíště“ jako vektor přenosu je zajisté jen zástěrka.


Doporučená četba ----------------------
PCR Test Inventor Kary Mullis Tells the Truth About the Flawed COVID-19 Test - Here.

To date, no institution has been able to provide or cite even 1 paper showing that “SARS-COV-2” has actually been isolated from even 1 patient anywhere on the planet. - Here.


.

Zobrazení: 1174

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Prosinec.2021 v 8:26

* Jak lze podomácku snadno a rychle vyléčit kovid. Proč se tato velice jednoduchá a levná léčba nepoužívá??? No přeci proto, že se na ní nedá vydělat!!! Uvedeno ZDE.

* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Podrobnosti ZDE.

* KLAMÚ VÁS ÚPLNE, ALE ÚPLNE VO VŠETKOM: V POČTOCH DENNÝCH PRÍPADOV, HOSPITALIZÁCIÁCH I ÚMRTIACH. PREČO TO PREBOHA ROBIA? – TOP INFO!!! Podrobnosti ZDE. (... PCR testy nevedia rozlíšiť chrípku od covidu. Hádajte, aké je teraz obdobie? Správne, práve teraz sa nachádzame v chrípkovom období. … Tu máte odpoveď na otázku, kde minulý rok zmizla chrípka a zápaly pľúc – boli preklasifikované na Covid-19! … Toto však nie je jediný spôsob, ako sa falšujú počty hospitalizovaných a úmrtia. ... Mnohem více podrobností je v článku.)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Prosinec.2021 v 8:27

* Jan Hnízdil 2. díl: Covidové zákazy budou platit tak dlouho, dokud je budeme dodržovat !!! Video ZDE.
* Učitelka všem kolegům a kolegyním Video ZDE.
* Jaroslav Dušek - co chceme zachraňovat? Video ZDE.


* Šiřte, je to velice důležité: 0004 - Pan Optikum Q - host Ing. Rudolf Vávra Audio ZDE.
* 2021-04-30 – Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události. Audio ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Prosinec.2021 v 8:42

Pravda už leze na povrch.
V níže uvedeném videu je vidět zvětšená krev 4 lidí neočkovaných a 4 lidí očkovaných proti C19. Jak můžete od zhruba jedenácté minuty videa sami vidět, krev neočkovaných vytváří pěkné bílé kroužky, kdežto krev naočkovaných vytváří odporně vypadající shluky. Není třeba umět německy, neboť zobrazené vydá za tisíce slov.
* Blutuntersuchung - Live Testen von 8 Probanden, davon 4 geimpft und 4 ungeimpft Video ZDE. Pokud jste se nechali některou z těchto "vakcín" napíchat, tak nezoufejte, neboť zhruba 30% vakcín je údajně jen pouhé "placebo", které neobsahuje to svinstvo, které lze na videu vidět.
*
* Dr. Andreas Noack – Covid vakcíny obsahují uhlíkové nanožiletky ve formě hydroxidu grafenu, které rozřezávají krevní cévy Podrobnosti i s videi jsou ZDE. (stojí za to shlédnout obě videa)
* Fenomenální projev v Evropském parlamentu Video ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Vražditelé a vražděnci Uvedeno ZDE.
* mRNA vakcína Covid19 obsahuje hydroxid grafenu, nejen oxid grafenu, kterou představil Dr Andreas Noack 18. listopadu 2021 Překlad článku je ZDE. (po kliknutí chvíli počkejte na to, než se text přeloží do češtiny) V angl. originálu to je uvedeno ZDE.
*
* Jak šel čas - ne-povinného očkování Video ZDE.
* KLAMÚ VÁS ÚPLNE, ALE ÚPLNE VO VŠETKOM: V POČTOCH DENNÝCH PRÍPADOV, HOSPITALIZÁCIÁCH I ÚMRTIACH. PREČO TO PREBOHA ROBIA? – TOP INFO!!! Podrobnosti ZDE.
* Je třeba říct DOST! Inspirující video ZDE.
* Deklarace lékařů k nátlaku na očkování Uvedeno ZDE.
*
Policisté, lékaři, zdravotní sestry, dělníci, učitelé a horníci odkládají své pracovní uniformy před parlamentem v Perthu. Australský stát jim odebral právo pracovat, protože se rozhodli nenechat se očkovat. Zdroj videa ZDE. To samé můžeme u nás udělat i my!!!
*
* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Podrobnosti ZDE.
* 8 potravin, které nám pomohou zbavit se parazitů Podrobnosti ZDE.
* Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Podrobnosti ZDE.
(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Prosinec.2021 v 8:43

Úzce související články a videa:
* Uniklý projev generálního tajemníka Trilaterální komise… Důležité vědět a sdílet! (Článek Vám objasní kdo a proč záměrně rozpoutal hysterii Covid 19.) Uvedeno ZDE.
* COVID-19 není koronavirus, ale bioinženýrská směs různých patogenů! Primárním nosičem infekce u všech kovidových pacientů je parazit, nikoli koronavirus! Proto jsou velice účinné antiparazitické léky! Uvedeno ZDE.
* Velký Reset aneb fašisticko-globalistická agenda Uvedeno ZDE.
* Existence pandemie je podvod, Virus je podvod, Prognózy jsou podvod, PCR testy jsou také podvod !!! Koronavirus byl již v roce 1969 právně klasifikován jako potenciální biologická zbraň. Podrobnosti jsou uvedeny v článku: Projekt Pandemie: Je Covid-19 fikce? Vrbětice nám přehlušily globální aféru tisíciletí. Podvedeni jsme všichni. Lékařská věda rudne studem. Vlády přesto pokračují v díle zkázy. PCR testy: Podvod. Prognózy: Podvod. A WHO? Uvedeno ZDE.
* Důkazy, že Koronavirová epidemie je nejen velký a miliardový podvod. (ten vir tu byl vždy) Statistiky mrtvých jsou vymyšlené. Víte, kdo za tím vším je, a co je jejich SKUTEČNÝM záměrem? Uvedeno ZDE.
* Úzce související článek: Klaus Schwab: Skvělý reset „povede k fúzi naší fyzické, digitální a biologické identity“ Podrobnosti ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející video: Účast Itálie a dalších zemí na volebním podvodu v USA 2020, titulky: Andrea Video ZDE.
* Přípravy na vytvoření zotročujícího totalitního režimu. Video ZDE.
* Plándemie 1 a 2 Uvedeno ve videu i v textové podobě ZDE. (trvá delší dobu, než videa naběhnou)
* Mnohem více v článku: Čím více roušek, tím více nakažených, čím více nosohltanových testů, tím více vážně nemocných a čím více očkovaných, tím více postižených. Nevěříte? Vaše chyba, byli jste varováni !!! Podrobnosti ZDE.

* Testovanie na koronu obsahuje koronu – tajný útok proti nám očkovaním do nosa ? + nové video ZDE.
* Texas ukázal světu cestu ke svobodě: Bidenův režim je smrtelně nebezpečný. Velký restart pro vyhlazení člověka. Spasí nás Putin jako Stalin Německo? Podmínkou svobody je Velké probuzení. Probuzený znamená vyzbrojený Uvedeno ZDE.
* Hysterická opatření ohledně kovidu19 neskončí, dokud nedojde k povinné vakcinaci VŠECH obyvatel, nebo dokud KONEČMĚ neprozře dostatečné množství lidí, které si tento fašistický diktát už NENECHÁ líbit Uvedeno ZDE.
(výše uvedené rozesílejte dál)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo je to Petr Fiala !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"          Pokud ceske firmy jsou ve vlastnictvi cizincu, pokud Cesko je korporace a zbytek ceskych firem dluzi cizincum, nemuze byt rec o zadne vlasti nebo vlastizrade. Zadna vlada neexistuje. V nejlepsim je Fiala…"
před 21 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Bily a cerny klobouk visi na stejnem vesaku, a nosi ho stejna hlava, ktera krouti krky vlastencu i demokratu, a

      AutorKosmická agentura, GosiaPublikováno12. března 2022Co jsou války? Celé lidstvo by to mělo vědět - Athena SwaruuPůvodně ve španělštiněSwaruu X (Athena) : Minule jsem popsal, proč během konfliktu nemůžete vědět, co se děje, ani co je pravda,…Zobrazit další
před 21 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 78% občanov Spojeného kráľovstva vážne uvažuje o emigrácii do Ruska !!!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Biosyntetické struktury v žilách očkovaných !!!!!!!!!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Ten film je blokovan, nejde otevrit ani okopirovat."
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Přehrát Nahráno: David Icke in a turquoise tracksuit, 6. 7. 2017 1 Komentáře Melania Trump - Confirmed Reptilian"
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
včera
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kdysi probehlo info na Googlu od nejmenovaneho jasnovidce, ze Putin, Trump jsou predstavitele reptilianu, vysoce duchovni duse a s vysokou inteligenci. Davalo by to smysl, za koho a pro koho tito dva kopou."
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* AURORAN - spasitel nebo podvodník? ...s vyjádřením Andreiky Křešové Video ZDE. (zapněte si zvuk) Mnohem více podrobností ZDE."
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Mimozemští Reptiliáni (Draco) v r. 1933 asistují německým nacistům v Antarktidě !!!!!!!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Súd mi zakázal povedať o Zuzane Čaputovej, že je americká agentka !!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Priroda deaktivovala virus do puvodni DNA, s tim nepocitali, puvodni virus je kamarad - zloducha s nehoo udelali podle sveho obrazu uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Priroda deaktivovala virus do puvodni DNA, s tim nepocitali, puvodni virus je kamarad - zloducha s nehoo udelali podle sveho obrazu

AutorKosmická agentura, GosiPublikováno20. března 2020Globální situace – mimozemská komunikace (Taygeta – Plejády)Víte, co dělám a kdo jsem tady, zjišťování informací je moje práce! Takže kontakty mám všude. A tahal jsem za všechny možné nitky,…Zobrazit další
středa

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby