* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost

Představte si, že kolem sebe máte květ života ve tvaru koule, která/ý je stvořen z vnitřního, duchovního, zářivě bílého pra-Světla, které je zbarveno frekvencemi našich původních 12ti barev, které korespondují s našimi původními 12ti čakrami. Též si představte, že střed Vašeho květu života je vycentrován s Vaším osobním duchovním srdcem, neboli s Vaším osobním nulovým bodem, ve kterém máte svou osobní Merkabu, neboli svůj osobní tvořivý dvou-plamen, který se středovou energií Univerza (a její moudrostí) vytváří tvořivý troj-plamen. Pokud si to představit nedovedete, nevadí, neboť stačí, že to uznáte za svou osobní pravdu. To stačí k tomu, že se to stává i Vaší osobní realitou. Následně si představte, že kolem všech nositelů a pracovníků světla je též vytvořen světelný květ života, který je též vystředěn s jejich osobním duchovním srdcem, neboli s jejich osobním nulovým bodem, ve kterém má každá organická bytost též svou osobní Merkabu.


Potom si představte, že kolem naší Země je taktéž takovýto světelný Květ života a že střed planetárního květu života je vystředěn se středem jádra matičky Země, ve kterém je její planetární Merkaba. (Fialová barva vzniká smícháním energie Jang - světle modré s energií Jin - růžové.) Následně si představte, že všechna osobní duchovní srdce (ve kterých jsou tvořivé troj-plameny), neboli všechny středy všech jednotlivých nositelů a pracovníků světla jsou ze středu svých osobních květů života světelnými vlákny propojeny se středem Zemského květu života. To znamená, že všichni nositelé a pracovníci světla, přijímající přes světelná vlákna (tvořící sloup světla) živé nepolarizované tvořivé světlo pramenící z centrálního slunce (neboli z duchovního srdce) jsou svými osobními duchovními srdci (ve kterých mají svou osobní Merkabu) vzájemně propojeni s Merkabu (duchovním srdcem) Zemského květu života, čímž vytváří společně jednotné energetické pole využitelné pro tvorbu nového světa/světů.


Následně si představte, že toto vzájemné propojení vytváří jednotné energetické pole Bohyně, rotující doprava, obsahující v sobě nejen sílu - Jang a sou-cit - Jin, ale i moudrost Univerza. (Je to z důvodu, že ve frekvencích zlaté barvy středového plamenu troj-plamenu je obsaženo kosmické vše-Vědomí a jeho moudrost věků.) V tomto jednotném poli se informace šíří nejen rychlostí myšlenky, ale i všemi směry a nezávisle na času a prostoru. Tzn., že se informace (vytvářející program tvoření světů a jejich realit) šíří rychlostí myšlenky jak dopředu i dozadu v čase a prostoru, tak i skrze všechny paralelní časo-prostory. Do takovéhoto jednotného energetického pole nelze vložit nic negativního, z důvodu, že takovéto organické, čili živé květy života jsou stvořeny z vnitřního nepolarizovaného pra-Světla, které obsahuje pouze a jen harmonické, tzn. láskyplné energie a jejich frekvence. Proto kdokoliv cokoliv pozitivního, čili harmonického do tohoto silového pole vloží, to v tomto poli setrvává jako informace, neboli program, podle které tato jednotná energie následně jedná a tvoří.


Takže si představte, že nejen 4. - 5. dubna 2020 je propojeno dostatečné množství nositelů, pracovníků světla, potřebných pro kompletní odstranění negativity a vytvoření správných podmínek potřebných pro transformaci a událost (přesun na vyšší úroveň vědomí a existencí), ale že toto propojení a i vše ostatní, co je pro přesun na vyšší úroveň vědomí potřeba, nastává již teď a od nyní to zůstává v existenci již napořád! Též si představujte a všemi svými smysly prociťujte, že ke kompletnímu odstranění negativity, transformaci a následnému přesunu na vyšší úrovně vědomí a existencí již došlo a že již TEĎ jsme ve světě, ve kterém existuje a může existovat jen to, co je pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Taktéž si představujte, že již jste/jsme jak my, tak i naše planeta a celá tato sluneční soustava zasaženi transmutačním světlem pramenícím z galaktického středu (Vaše/Naše 12tá čakra), z důvodu, aby do nás zkopírovalo 12tou úroveň Vědomí, které toto světlo galaktického středu v sobě obsahuje. To způsobí, že se v nás obnoví původní 12ti vláknové DNA, což v nás probudí nekonečné možnosti a obnoví v nás nekonečné schopnosti.


Toto světlo (pramenící z galaktického středu) totiž přepíše nejen naše současné DNA (ale i všeho a všech), takže dojde ke změně veškeré struktury hmoty z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je hmota v projevu zkrystalizovaného světla. Z toho důvodu bude naprosto vše (od nerostů, přes rostliny až po všechny ostatní zúčastněné bytosti) zářit jako miniaturní sluníčka. Navíc vše půjde velice rychle vytvářet a tvarovat pouhým záměrem (7.D), představou (6.D) a rezonancí, neboli specifickou frekvencí (5.D). Proto v takovýchto světech není třeba žádných továren, dopravy, peněz, ani nic z toho, co známe ze světů v projevech 3./4.D. Jaký program svým záměrem do procesu svého tvoření vložíte, takový se Vám ve Vašem projevu existence a její realitě následně zobrazí. Pokud si přejete pomoci, abyste se do takovýchto nádherných světů již promítli nejen Vy, ale i celá tato planeta, tak se k nám přidejte, ať již konečně dojde k světelnému záblesku (pocházejícím z galaktického středu - srdce) a s ním související trans-mutaci celého tohoto světa, včetně Vás, do vyšší, světelné, nádherné, harmonické, láskyplné dimenze a projevu existence.


Uvědomte si, že naprosto vše, tedy jak např. vejce, slepice i kohout :-) byli nejdříve pouhou nehmotnou mentální představou. Proto z toho všeho, co je zde uvedeno, nedělejte žádnou vědu a začněte konečně svými záměry a představami tvořit nový, překrásný, harmonický svět, ve kterém je radost pobývat či žít pro všechny zúčastněné! Jednoduše svým záměrem 7.D a představami 6.D to ve světelných, nehmotných úrovních existencí tvořte a tím, že to svými pocity (5.D) všemi svými smysly začnete prožívat jako již TEĎ existující skutečnost, tak to následně promítnete ze svých vnitřních úrovní existencí i navenek, jako vnější, hmatatelnou, tzn. uchopitelnou skutečnost. Tvořivá vizualizace, prováděná pokud možno v meditativním stavu, lze samozřejmě použít na cokoliv, tedy nejen např. na neutralizaci různých virů a ne-mocí, ale i na neutralizaci všemožných "vejrů". :-) Kdy máte začít? No přeci když ne již včera, :-) tak už teď, Teď, TEĎ !!!


Když si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli Kosmická energie, která je všudypřítomná a tudíž nezávislá na hmotě času a prostoru, tak si uvědomíte i to, že své Vědomí můžete rychlostí myšlenky promítnout kdykoliv, kamkoliv a do čehokoliv. Můžete se promítnout kupř. do jádra Země, čili do Zemské Merkaby (která je nosičem jejího osobního Vědomí) a své osobní Vědomí naprogramovat tak, že se stanete přijímačem a zářičem energie a informací pramenících z galaktického středu, čili z Galaktického Centrálního Slunce.

Nebo můžete své osobní Vědomí promítnout třeba rovnou do Galaktického Centrálního Slunce (obsahujícího 12tou úroveň vědomí a existencí, které korespondují s Vašimi/Našimi 12ti čakrami) a nechat tyto energie a informace skrze sebe proudit do všeho a všech, na co jen pomyslíte, co děláte a všude kde se momentálně ocitáte a to nejen fyzicky, ale třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Své osobní vědomí můžete promítat kamkoliv si jen přejete, klidně třeba i do Vesmírného Centrálního Slunce, které koresponduje s Vaší/Naší 13tou čakrou. I z těchto úrovní vědomí a existencí lze přes světelná vlákna (tvořících vesmírné DNA) získávat informace, které jsou ovšem uložené nikoliv ve slovech, ale ve světelných kódech - řeči. Pokud se světelnou řeč chcete naučit číst, jednoduše v duchu požádejte své nejvyšší Já, ať do Vašeho osobního DNA vloží informace jak na to. Nejvyšší Vaše/Naše Já je vše-Vědomí vně projeveného Boha/Bohyně, jeho/jejíž vědomí je v projevu Vesmírného Centrálního Slunce, což je naše 13tá čakra.

Stahováním informací z gal. centrálního slunce (a jejich ukládání do Vašeho DNA) se tyto vesmírné moudrosti začnou ukládat i do zdejšího kolektivního vědomí a lidé to následně začnou přijímat a chápat ze své pod-vědomé úrovně existence. Až takovéto stahování začnete dělat, tak se sami přesvědčíte o tom, odkud mnou předávané informace o podstatě a zákonitostech tvoření Univerza vlastně pocházejí a jakým způsobem je dostávám. Pak si nejenže nebudete myslet, že mi haraší na cimbuří, :-) ale nebudete už pochybovat kupř. ani o tom, co je uvedeno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Naprosto všechny osobní květy života jsou uvnitř a součástí jednoho vesmírného květu života. Výborné související video: Kvantová Fyzika - Zákon Príťažlivosti - Indigový svet Uvedeno ZDE.

Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Uvedeno ZDE.

Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země nekonečných možností, z důvodu, že vše je v projevu zkrystalizovaného světla.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen, Nebe na Zemi (CZ titulky) Video ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.Dodatek:
Projekční, tzn. odstředivé energie Jang (vůle přející si něco tvořit), jsou frekvence, z nichž je vytvářen čas, a gravitační, tzn. dostředivé energie Jin (touha přející si něco prožívat), jsou částice, z nichž je vytvářen prostor. To znamená, že pokud chcete zpřetrhat vazby na časo-prostory a dostat se do bezčasového, všude přítomného nyní, čili do nekonečného tady a teď (ve kterém můžete jak tvořit, tak i prožívat), tak musíte nejdříve vyvážit a propojit energie Jin&Jang nazpět do jednoty a vzájemné harmonie.

Propojení energie Jin&Jang nazpět do jednoty a harmonie lze docílit tím, že světelnými vlákny propojíte pravou a levou hemisféru svého mozku do jednoho společného středu, čili do svého třetího oka (tvořivého dvou-plamenu) a následně své třetí oko (jednotu mezi energií Jin a Jang) světelným vláknem propojíte se svým duchovním srdcem, ve kterém je tvořivý troj-plamen, jehož zlatý, středový plamen obsahuje ve svých frekvencích moudrost celého Univerza.

Propojením těchto tří principů, síly - Jang, sou-citu - Jin a láskyplné vesmírné Moudrosti (tvořících "svatou" trojici) již nebudete tvořit buď především energií Jang - silou, nebo naopak především energií Jin - přecitlivělostí (tzn. z úrovně vědomí duality), ale začnete tvořit z úrovně vědomí JEDNOTY, tzv. z úrovně lásky, krásy a vzájemného harmonického sou-znění, které je zapotřebí, pro tvoření harmonických světů a jejich realit!

V úrovni vědomí 3.D se dá pohybovat jen prostorem, v úrovni vědomí 4.D se dá pohybovat časem (ovšem jen nějakým dopravním prostředkem a max. rychlostí světla), avšak v úrovni vědomí 5.D se dá pohybovat do kteréhokoliv času a prostoru a to rychlostí myšlenky. Ukotvením se v nekonečném tady a teď budete schopni se rychlostí myšlenky přemisťovat do kteréhokoliv bodu v čase a prostoru, takže se nemusíte obávat toho, že byste z tohoto světa zmizli natrvalo, pokud si to tedy nebudete výslovně přát.

Ztotožněním se s požadovaným dochází k tomu, že se požadovaný, myšlenkami stvořený záměr 7.D (který je v projevu éterického světla) snížením frekvence nejdříve změní v tekuté světlo 6.D (obsahující tvary požadovaného), které dalším snížením frekvence následně tuhne do pevné hmoty v projevu 5.D, což je zkrystalizované světlo, založené na uhlíku 7. Funguje to podobně, jako když se kupř. z páry ("éteru") snížením vibrace, čili frekvence tvoří nejdříve tekutina, která následně (dalším snížením frekvence) krystalizuje do ledu, čili do pevné hmoty v projevu 3.D, která je ovšem v tomto případě založena na uhlíku 666.

Proto se ve 3.D tvoří vše požadované pomocí nářadí, materiálu a fyzické práce. Ve 4.D se tvoří pomocí emocí (vytvářejících gravitační silová pole), které bytosti přitahují být vždy ve správný čas na správném místě a tam požadované obdržet. V 5.D se tvoří pomocí ztotožnění se svými pocity, čili svými osobními vibracemi neboli frekvencemi s vibracemi, tzn. s frekvencemi toho, co si přejete vidět, mít a prožívat a tím to do své osobní reality nechat zkrystalizovat.

Více v článku: Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.
Úzce související článek: Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: ZDE.
Úzce související článek: Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -


Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí:

* Meditace na podporu časové linie pro vzestup Audio ZDE. (tato meditace lze používat kdykoliv, nejen v určený den a čas) S ničím ale nebojujte a nic a nikoho nezabíjejte (ani viry), pouze vše harmonizujícím světlem prozařujte a tím neutralizujte, léčte a transformujte! Meditaci není třeba opakovaně znova a znova provádět. Stačí se svým záměrem a představami naprogramovat, že jste přijímačem & zářičem harmonizujícího světla, které skrze Vás proudí do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a Všude tam, kde se nacházíte a to třeba jen pouhou svou myšlenkou.

Pokud se této meditace chcete též zúčastnit, ale nechcete kvůli tomu tak brzo vstávat, tak se na to před spaním zaměřte a svým záměrem se naprogramujte, že jste se k této kolektivní meditaci připojili ve spánku a v pravý čas. Vše co uznáte za svou vnitřní osobní pravdu, to se stává i Vaší vně projevenou realitu. Proto z toho nedělejte žádnou vědu a jen bez jakýchkoliv pochyb věřte tomu, že jste se kupříkladu již teď napojili na kolektivní vědomí vytvářející časové osy překrásných světů a jejich reality a setrváváte spolutvůrcem těchto překrásných světů do té doby, dokud si to jen budete přát. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na události Uvedeno ZDE.

Funguje to z toho důvodu, že naprosto vše, např. vejce i slepice byly nejdříve pouhým záměrem - programem (7.D), který pomocí představ (6.D), po-citů - frekvencí (5.D) a emocí, vytvářejících gravitační silová pole (4.D) Vámi/námi vybrané (mentálními pochody předstvořené) představy na okamžik holograficky zobrazí ("zkrystalizují") do zdání existence pevné, 3.D hmoty. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť pohyb a s ním spojené zdání plynoucího času je způsobeno tím, že původní, na okamžik ztuhlý "zmrzlý" holografický obrázek zhasne (čímž se rozplyne) a v zápětí je okamžitě nahrazen dalším, Dalším a DALŠÍM holografickým obrázkem, což vytváří ILUZI pevné hmoty, pohybu a plynoucího času. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

Jakmile si u-vědomí-te, že fokus pozornosti Vašeho osobního vědomí (fungujícího jako laserový paprsek) je to, co ty jednotlivé, mentálními představami před-stvořené obrázky rozsvěcuje a holograficky je promítá - zobrazuje z vnitřních, mentálních úrovní navenek, tak Vás již nejenže nikdo, nic a ničím nebude moci ovládat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou (neboť organické Vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než veškerá sebedokonalejší technika), ale stanete se konečně nejen svobodnými bytostmi, ale i VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit. Když si u-Vědomí-te i to, že jste v prvé řadě odštěpek kosmického vše-Vědomí, tzn., že jste v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo (které je nezávislé na hmotě čase a prostoru), čili že jste kosmický tvůrčí princip, tak Vám nejenže začne docházet o čem je řeč, ale uvědomíte si i nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené! Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE.

To, že jste v prvé řadě vědomí (které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho, čemu je ochotné u-věřit) je ten pravý důvod, proč funguje kupř. nocebo či naopak placebo efekt. Funguje to ovšem pouze v tom případě, že tomu bez jakýchkoliv pochyb u-věříte! Proto věřte všemu, co si přejete, neboť víra tvá je mocná čaro-DĚJ-ka, která nejen uzdravuje. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.

Další související články:
* Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země, která je v projevu zkrystalizovaného světla.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.


* Zdánlivě nesouvisející videa: * Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 1. Část ZDE, 2. Část ZDE.
* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.Do článku a komentářů budou průběžně přidávány související informace, tak se k tomu když tak vracejte. Hlavně to šiřte dál, pro ostatní. Je to nutné, obzvláště v této době! Jelikož se tonoucí chytají i stébla, proto věřím, že se k tvořivé vizualizaci připojí i notoričtí spáči..

Zobrazení: 2452

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Níže budou průběžné přidávány související informace:

* Meditace na podporu časové linie pro vzestup Audio ZDE. (tato meditace lze použít kdykoliv, nejen v určený den a čas) S ničím ale nebojujte a nic a nikoho nezabíjejte (ani viry), pouze vše harmonizujícím světlem prozařujte a tím neutralizujte, léčte a transformujte! Meditaci není třeba opakovaně znova a znova provádět. Stačí se svým záměrem a představami naprogramovat, že jste přijímačem & zářičem harmonizujícího světla, které skrze Vás proudí do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a Všude tam, kde se nacházíte a to třeba jen pouhou svou myšlenkou.
Pokud se této meditace chcete též zúčastnit, ale nechcete kvůli tomu tak brzo vstávat, tak se na to před spaním zaměřte a svým záměrem se naprogramujte, že jste se k této kolektivní meditaci připojili ve spánku a v pravý čas. Vše co uznáte za svou vnitřní osobní pravdu, to se stává i Vaší vně projevenou realitu. Proto z toho nedělejte žádnou vědu a jen bez jakýchkoliv pochyb věřte tomu, že jste se kupříkladu již teď napojili na kolektivní vědomí vytvářející časové osy překrásných světů a jejich reality a setrváváte spolutvůrcem těchto překrásných světů do té doby, dokud si to jen budete přát. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na události Uvedeno ZDE.

Funguje to z toho důvodu, že naprosto vše, např. vejce i slepice byly nejdříve pouhým záměrem - programem (7.D), který pomocí představ (6.D), po-citů - frekvencí (5.D) a emocí, vytvářejících gravitační silová pole (4.D) Vámi/námi vybrané (mentálními pochody předstvořené) představy na okamžik holograficky zobrazí ("zkrystalizují") do zdání existence pevné, 3.D hmoty. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ovšem jen pouhá iluze, neboť pohyb a s ním spojené zdání plynoucího času je způsobeno tím, že původní, na okamžik ztuhlý "zmrzlý" holografický obrázek zhasne (čímž se rozplyne) a v zápětí je okamžitě nahrazen dalším, Dalším a DALŠÍM holografickým obrázkem, což vytváří ILUZI pevné hmoty, pohybu a plynoucího času. Úzce související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

Jakmile si u-vědomí-te, že fokus pozornosti Vašeho osobního vědomí (fungujícího jako laserový paprsek) je to, co ty jednotlivé, mentálními představami před-stvořené obrázky rozsvěcuje a holograficky je promítá - zobrazuje z vnitřních, mentálních úrovní navenek, tak Vás již nejenže nikdo, nic a ničím nebude moci ovládat a to dokonce ani tou nejdokonalejší technikou (neboť organické Vědomí pracuje na podstatně vyšších frekvencích než veškerá sebedokonalejší technika), ale stanete se konečně nejen svobodnými bytostmi, ale i VĚDOMÝMI tvůrci svých světů a jejich realit. Když si u-Vědomí-te i to, že jste v prvé řadě odštěpek kosmického vše-Vědomí, tzn., že jste v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo (které je nezávislé na hmotě čase a prostoru), čili že jste kosmický tvůrčí princip, tak Vám nejenže začne docházet o čem je řeč, ale uvědomíte si i nekonečné možnosti a schopnosti s tím spojené! Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Uvedeno ZDE.

To, že jste v prvé řadě vědomí, které je nezávislé na hmotě času a prostoru (a které si tvoří svůj svět a jeho reality dle toho, čemu je ochotné u-věřit) je ten pravý důvod, proč funguje kupř. nocebo či naopak placebo efekt. Funguje to ovšem pouze v tom případě, že tomu bez jakýchkoliv pochyb u-věříte! Proto věřte všemu, co si přejete mít získat či stvořit, neboť víra tvá je mocná čaro-DĚJ-ka, která nejen uzdravuje. Úzce související článek: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Video ZDE.

Další související články:
* Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se stát svobodnou bytostí (se kterou již nemůže nikdo nijak a ničím manipulovat) a stát se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu, přečtěte si toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li pochopit co vytváří Váš osud a jak si můžete vybírat takové cesty osudu, které se Vám jen zlíbí, přečtěte si a poslechněte si ve vlastním zájmu toto: Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně Uvedeno ZDE.
* Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Vý-klad Uvedeno ZDE.

Doporučuji Vám všem, udržujte ve fokusu své pozornosti představu nové 5.D Země, tzn. Země, která je v projevu zkrystalizovaného světla.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.

Tramp (mimo mnohých dalších bytostí) údajně inkarnoval zpět v čase do tohoto světa z důvodu, že v jeho časové linii došlo k tomu, že v jeho dávné minulosti (naší nedávné době) byla rozpoutána třetí světová válka. To zapříčinilo, že v jeho světě se lidé nejenže dožívají max. 60 let, ale mají v jeho světě (z důvodu následků radioaktivního záření) mnoho všemožných nemocí. Proto mnoho bytostí (a nejen z jeho světů) inkarnovalo zpět v čase (který není lineární) z důvodu, aby jiným způsobem smýšlení změnili zdejší kolektivní vědomí lidí a tím se již neuskutečnilo to, co se odehrálo v původní časové linii. Změnou smýšlení došlo mimo jiného i k tomu, že ve volbách nevyhrála čarodějnice Hillary Clintonová, ale Trump! To nás přesunulo na jinou časovou linii, což znamená, že dochází k resetu, čili k vytvoření začátku nové/nových, jiných časových os. To znamená, že od resetu je a bude na každém z Vás co si do své nové, osobní časové linie - osy svými záměry a představami (vytvářející nejen osobní a planetární časové osy) vy sami vložíte a co si v nich vytvoříte. Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat Uvedeno ZDE. Úzce související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.
- - -
Kroky, o kterých píšeme, se pomalu začínají uskutečňovat a virus posloužil jako kouřová clona. Dnes měli tři mocní muži "Hotelu" Země video rozhovor, ve kterém potvrdili přechod na zlatý standard. Tím dostal DEEPSTATE smrtelnou ránu! Mnohem více v článku: Trump, Putin a Jinping společně zastupují globální měnový systém založený na blokovém řetězci Uvedeno ZDE.
- - -
* Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize a chaos! Uvedeno ZDE.
* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE.

Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po celém světě, nyní hlavně v Evropě, začalo již od 11.03 a má trvat až do 11.04. Potom by finanční systém měl přejít na zlatý standard a fed (zlodušský finanční systém vlastněný Kabalou) by tím měly být zcela odstaven. Pak se snad vše už začne měnit k lepšímu a na povrch vylezou utajované skutečnosti, včetně toho, jak to vlastně ve skutečnosti bylo kupř. s Corona virem. Související video: What? The Internet Might Go Down? #Qanon Here (Od 1.4. do 10.04. má být údajně 10 dní "temnoty", možná např. bez telefonů a internetu. Třeba to bude i z důvodu resetu na nový finanční systém? Corona virus byl prý skutečně vytvořen jako vysoce nebezpečný, ale údajně byl již zneutralizován a nyní vyvolává již jen běžnou chřipku. Takže zachovejte klid a pohodu a užívejte si toto období, kdy jste odstaveni od běžného každodenního shonu.)

Masmédiím nevěřte, neboť masmédia jsou vlastněna ne-mocnými psychopatickými globalisty, kteří lidstvu podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili.

* Stále se naivně domníváte, že masmédia jsou nezávislá a že Vám sdělují pravdu? Nebo jste již konečně prozřeli a zjišťujete, že Vám/nám neustále podsouvají jen to, čemu chtějí, abychom uvěřili! Uvedeno ZDE.
* Masmédia nám neustále lžou, záměrně překrucují fakta i o pravých důvodech masové emigrace! Víte, kdo za tím vším stojí a proč to vlastně dělají? Je třeba být v obraze, neboť pravda osvobozuje! Uvedeno ZDE.

Plán na Záchranu Světa!

* The Cabal, Deep State and QAnon E10 - Major Media Manipulation - Fall of Cabal - RE-UPLOAD Here.
* Zpráva o vzestupu 26.3.20, Aliance Bílých klobouků má plnou kontrolu! Pandemie brzy skončí... Uvedeno ZDE.


* Modrý úsvit najväčšia meditácia, aká kedy boli na oslobodenie Zeme od chazarskej mafie Uvedeno ZDE.
* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE.
* 4. 4. 2020 - Nový portál světla! Uvedeno ZDE.
* Interview s Cobrou, 2. a 3. část - Meditace vzestupné časové osy Uvedeno ZDE.
* Vize 2020 - Miroslav Zelenka a různé související články a videa Uvedeno ZDE.

Dimenzionální brána pro vzestup má být otevřená dokořán zřejmě až do 21.12.2020. V ten den má dojít údajně k "pšouku" - energii pramenící z galaktického středu. Do té doby je třeba se probrat, umravnit a připravit se na trans-mutaci do vyššího projevu existence. To znamená, frekvenčně se pře-ladit z báze uhlíku 666 na uhlík 7, což je zkrystalizovaného světlo, tvořící vně projevenou hmotu.
Frekvence světů v projevu 5.D jsou v rozmezí 40 – 100 Hz. Takže pokud se chcete na tyto frekvence naladit, je dobré poslouchat hudbu, který tyto frekvence obsahuje. Jedno takové videi je pod názvem: #100Hz Super Intelligence Memory Music - Improve Memory & Concentration - Binaural Beats Music |53 Uvedeno ZDE.
Související videa v angličtině:
The 2020 Event Stargate Opens! Pleiadian Light Forces Transmission Uvedeno Here.
* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here.
* The Event 2020, A Powerful Awakening is Underway on Planet Earth! Pleiadian Forces Here.

* Global Reset Here.
* The Event 2020, Planetary Liberation Operations Underway! Pleiadian Forces Here.

* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.
* Lidské paradigma a jeho proměna - Jan Rak Uvedeno ZDE.
* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.
* Mnohem více ve videu: NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.
To, co je ve videích uvedeno potvrzuje, že ve vesmíru existuje jen vědomí, neboli světelné energetické pole, též zvané např. temná hmota, která ovšem není okem viditelná, neboť má velice vysoké frekvence a proto okem viditelná být nemůže.
takto vypadá mozková buňka       -       takto vypadá vesmírToto energetické pole, neboli kosmické vše-Vědomí, kterého jsou všichni a všechno nedílnou součástí (a ve kterém vše existuje - plave) funguje jako promítací plátno, na kterém si každá bytost holograficky zobrazuje nějaké mentální představy a to ať se jedná o představy, které byly před-stvořena kýmkoliv.
Proto buďte velice opatrní v tom na co myslíte, neboť z toho se rodí různé představy, z nichž si bytosti vytváří své jednotlivé příběhy a to dle toho, čemu jsou ochotní u-věřit a vezít to za svou osobní pravdu. Každé přesvědčení o tom či onom funguje jako vnitřní osobní program - předloha, dle které si bytost tvoří svůj svět a jeho reality. Funguje to tak, že osobní vědomí se zaměří na ten mentální obrázek, se kterým se svým osobním přesvědčením momentálně ztotožní a tím, že se na ten který mentální obrázek svým osobním vědomím zaměří, tak ho svým osobním vědomím prosvítí. Tím dojde k tomu, že se ten prosvícený mentálními pochody před-stvořený obrázek na té tzv. temné hmotě (která funguje jako promítací plátno) na okamžik zobrazí jako zdánlivě hmotný objekt.
Ve skutečnosti to ale není hmota, neboť to je jen pouhý, na okamžik holograficky zobrazený a tím pádem jakoby na okamžik zkrystalizovaný mentálními představami vytvořený obrázek, který se v zápětí rozplyne a zmizí, z důvodu fokusu pozornosti na jiný mentální obrázek, který v zápětí též zmizí a je nahrazen zase jiným mentálními pochody předstvořeným obrázkem, atd, atd. Z toho vyplývá, že existence hmoty a plynoucího času je pouhá iluze, neboť sled těch jednotlivých obrázků vytváří pouhé zdání pohybu, běhu času a existence pevné hmoty. To znamená, že vše zdánlivě hmotné je skutečně jen Maya, neboli iluze, ve které jsou skutečné pouze a jen prožitky! Takže si je užívejte. :-)
Ještě je třeba dodat, že ve frekvencích 3.D se vše k životu potřebné tvoří nářadím a prací, neboť zhmotnění mentální představy ve 3.D by trvalo velice dlouho. Ve frekvencích 4.D si to bytosti k sobě přitahují gravitační silou emocí, takže proto jsou buď ve špatný čas na špatném místě, pokud smýšlí negativně, nebo naopak ve správný čas na správném místě, pokud smýšlí pozitivně. Kdežto v 5.D, kam se každá bytost dostane teprve až když se naučí zvládat své emoce (z důvodu, aby v 5. a vyšších D nedělala chaos), se vše tvoří pomocí fokusu pozornosti na to, co si bytost přeje a následné krystalizace - zhmotnění těch představ, na které se bytost zaměří. Tzn. že, pokud si v 5.D dovedete představit kupř. létající dům, stvořený ze krystalizovaného světla, tak jste schopni si ho do své osobní reality i zhmotnit.
Mnohem více podrobností najdete v článku: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE a v článku: * Jak si lze začít tvořit svou realitu dle svého přání a nastavit se na to být pokud možno stále zdraví, radostní a všestranně šťastní Zvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* JSTE VYTVOROVATELEM - TVŮRCEM. Varování: To by mohlo otřást váš systém víry! Morgan Freeman a Wayne Dyer (nastavte si na videu cz titulky) Uvedeno ZDE.
Na co zaostřujeme svou pozornost, to k sobě, do své osobní reality přitahujeme a co k sobě přitahujeme, to následně i prožíváme! Z toho je zřejmé, že pouhou změnou fokusu své pozornosti měníme nejen svou realitu, ale i svůj osud. Více podrobností nejdete např. v článcích:
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Síla myšlenek, aneb jak se zcela odpoutat od starého prohnilého světa a přeladit se na jiný, krásný svět, ve kterém je radost pobývat a žít pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
* Víte, proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* To, co je odhaleno o očekávaném slunečním záblesku (který přepíše DNA) a s ním související rekalibrací - resetem, čas na videu od 54:32, do 1:30:03, by si ve vlastním zájmu měl poslechnout naprosto každý, tedy i Vy! :-) Podrobnosti jsou ve videu: 2019 09 30 - J.Chvátal PARALAXA 3hodiny otázek a odpovědí Uvedeno ZDE.
* Krátké, úzce související video: DNA.flv. (cz titulky) je ZDE.
* Související článek: Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
Zmiňovaný sluneční záblesk, bude obsahovat obrovské množství energie pramenící z galaktického středu, čili z galaktického Centrálního Slunce, což je podstatně vyšší úroveň vesmírného Vědomí. Proto prozářením tímto nepolarizovaným světlem dojde k přepsání DNA veškerých projevů existencí existujících v této sluneční soustavě a posunu připravených bytostí na mnohem vyšší úroveň vědomí a existencí. Úzce související článek: Co je to ten sluneční trans-mutační pulz - reset a co se při něm bude dít a proč Uvedeno ZDE.
Zvyšování frekvence tohoto světa způsobí přeskok z nižší dimenze do vyšší dimenze. Vladimír Federman, Jsme připraveni na změny? - ZDE.
* Uhlík 666 končí! Podrobnosti v článku: Tajemství uhlíku 7 Uvedeno ZDE.
* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! – prof. Jan Rak (SG 23, 14. 12. 2019) Uvedeno ZDE.
* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE.
* Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Inkarnace na Zemi je štěstí. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Archanděl Michael, Strážci Fialového Plamene. Strojový překlad ZDE. To samé je na videu: Archangel Michael, Keepers of the Violet Flame Here. Aerticle Here.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se stáváte součástí plánu tvoření světa a jeho realit tvořených někým či něčím jiným. Z toho jasně vyplývá, že v takovém případě nejste a ani nemůžete být svobodné bytosti, neboť jste odkázáni na milost a nemilost těch, kteří Váš Svět a jeho Reality za Vás vytváří. Proto se ve vlastním zájmu už konečně začněte zajímat o to, jakým způsobem jsou jednotlivé světy a jejich reality vytvářeny, neboť jedině to Vás může ze zdejšího disharmonického Matrixu vymanit a osvobodit Vás. Pokud tomu nevěříte, pak pro Vás platí přísloví, které říká: Komu není rady, tomu není pomoci! Pokud Vás to ale zajímá, tak si přečtěte např. tohle:
* Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je holagrafickou replikou Vesmírného Centrálního Slunce. Více podrobností ZDE.
Netvořte svůj svět a jeho reality svou myslí - Egem, ale svou Duchovní - Vesmírnou podstatou, neboli Vědomím svého Duchovního Srdce (které máte/máme v oblasti svého brzlíku), neboť ve svém duchovním srdci, neboli ve svém osobním nulovém bodě (ve kterém je Vaše osobní Merkaba), jste nedílnou součásti vně projeveného Boha/Bohyně. Vaše duchovní srdce (tzv. Átman, neboli hot spot - horké místo) je totiž holografická zmenšenina - replika Vesmírného Centrálního Slunce. To znamená, že v sobě obsahuje vše, co je obsaženo ve Vesmírném Centrálním Slunci, neboť každý osobní hologram (tvořený z osobního duchovního, neboli osobního centrálního slunce) je sice zmenšenina vesmírného hologramu, ale obsahuje v sobě veškeré informace o celku.
* Doporučuji všem shlédnout vynikající video: Esoterická agenda CZ titulky Uvedeno ZDE. Taktéž všem doporučuji shlédnout video: 2009 Kymatica (EN 2.0 AC3, CZ Sub).avi Uvedeno ZDE. (z důvodu pochopení souvislostí je třeba shlédnout celé video)
* Probuďte se z Matrixu s Dr. Brucem Liptonem (cz titulky) Uvedeno ZDE.
* Myšlenky se stávají chemií v těle. Dr Bruce Lipton (cz titulky) Uvedeno ZDE.
* MUSÍTE VIDĚT!!! Nejvíce Oči Otevírajících 10 minut tvého života Dr. Bruce Lipton (pokud chcete, zapněte si zvuk) Uvedeno ZDE.
* Bruce Lipton – Epigenetika – „jde o prostředí, ty hlupáku“ Text a videa ZDE.
* Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl - Duch Uvedeno ZDE.
* Bruce Lipton - Praha - 13.10. 2018 (cz titulky) Uvedeno ZDE.
* Více takovýchto videí a textů najdete ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naprosto vše organické, tedy vše co má tzv. duši, kterou máš i ty, je ve své podstatě odštěpek - "jiskra" kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha (Frekvence - projekční, odstředivá síla - Jang) & Bohyně (Částice - gravitační, dostředivá síla - Jin), která/který je skrze tvořivé procesy na cestě poznávání sama sebe. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je holagrafickou replikou Vesmírného Centrálního Slunce.
Úzce související článek: Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
Čím více si uvědomíš
skutečnost, že jsi v prvé řadě Vědomí, čili živé tvořivé světlo a čím více se budeš svým záměrem, představami a pocity nalaďovat a ztotožňovat se ne se svým pozemským osobním vědomím, ale s kosmickým vše-Vědomím, neboli s živou světelnou - frekvenční kosmickou tvůrčí podstatou, tím více si u-vědomí-š, že máš v sobě jeho/její - jejich nekonečné tvůrčí schopnosti, které můžeš začít používat. To z tebe pak bude vyzařovat do všeho a všech na co jen pomyslíš, co děláš a všude tam kde se nacházíš. Úzce související článek: Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
Proto své osobní vědomí zaměř na vesmírné centrální slunce a jeho nepolarizované světlo (ve kterém je Jin&Jang v rovnovážném sou-znění), neboli na vně projeveného Boha/Bohyni, vdechuj do sebe jejich harmonizující, regenerující, ozdravující, revitalizující, omlazující energie - frekvence a ztotožňuj se s tím vším. Tyto harmonizující frekvence světla svým záměrem a představami
přijímej do své korunní čakry a přes svou Sušimnu, čili přes světelný kanálek (procházející páteří a všemi tvými čakrami) následně směruj a ukotvuj do jádra Země. Úzce související článek: Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, neboli frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
Tyto vše-mocné kosmické energie a jejich frekvence máš i ve svém
osobním nulovém bodě (fungujícího jako vstup do hyperprostoru), neboli ve svém osobním duchovním - "tajném" srdci (ve kterém je tvá osobní Merkaba), které je v oblasti tvého brzlíku. Takže se záměrem a svou představou napoj i na tuto oblast a každým nádechem tyto harmonizující energie nadechujte do své aury a každým výdechem je ze sebe do všeho a všech vyzařuj. Úzce související článek: Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete promítat kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby - světa! Uvedeno ZDE.
Netvořte svůj svět a jeho reality svou myslí - Egem, ale svou Duchovní - Vesmírnou podstatou, neboli Vědomím svého Duchovního Srdce (které máte/máme v oblasti svého brzlíku), neboť ve svém duchovním srdci, neboli ve svém osobním nulovém bodě (ve kterém je Vaše osobní Merkaba), jste nedílnou součásti vně projeveného Boha/Bohyně. Vaše duchovní srdce (tzv. Átman, neboli hot spot - horké místo) je totiž holografická zmenšenina - replika Vesmírného Centrálního Slunce. To znamená, že v sobě obsahuje vše, co je obsaženo ve Vesmírném Centrálním Slunci, neboť každý osobní hologram (tvořený z osobního duchovního, neboli osobního centrálního slunce) je sice zmenšenina vesmírného hologramu, ale obsahuje v sobě veškeré informace o celku.

Osobní duchovní srdce, nebo-li osobní centrální slunce, s jeho nulovým bodem (tvořeným středem/jádrem osobní Merkaby) je miniaturní kosmické centrální slunce, nebo-li osobní duchovní srdce, která má každá organicky vytvořená bytost.
Tzn., že každá organická bytost, ať je v jakémkoliv projevu existence (např. od atomu, přes nerosty, rostliny, zvěř, člověka, planety, slunce či hvězdy) má svou osobní Merkabu, neboli tvořivý Jin&Jang dvou-plamen. Vzájemná interakce opačných Jin&Jang polarit (vyzařujících z osobních centrálních sluncí, neboli duchovních srdcí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. Funguje to tak, že bytost si z osobního centrálního slunce-srdce pomocí Jin - projekce a Jang - gravitace vytváří svůj osobní hologram, na kterém si promítá - zobrazuje své představy. V každém jádru osobní Merkaby (v jejich středu - jádru je osobní nulový bod) jsou ovšem energie Jin & Jang v naprosté rovnováze a tudíž v takovémto stavu nic netvoří.
Teprve až vůle - Jang - projekce a přání - Jin - gravitace štěpí kosmickou duchovní energii nulového bodu na Jin&Jang dvou-plamen, čili na 2 opačné polarity. Pomocí nich si bytost vytváří svůj osobní hologram, na kterém si pomocí své vůle - Jang a přání - Jin zobrazuje své mentální představy. Ty snížením frekvence na okamžik krystalizují do zdánlivě pevného-hmotného projevu existence, přičemž sled těchto jednotlivých mentálními představami před-stvořených obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Jednotlivé hologramy jsou vytvářeny z všude přítomné tzv. temné hmoty, která funguje jako projekční plátno, na kterém si jednotlivé bytosti promítají a zobrazují své mentální představy. (Tzv. temná hmota jsou Adamantové - světelné částice o vysokých frekvencí a proto jsou okem neviditelné.) Prolínání jednotlivých hologramů (způsobené vzájemnou přitažlivostí stejnorodých frekvencí) tvoří jednotlivé společné časo-prostory - světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Je ovšem třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota je ve skutečnosti Maya - iluze, ve které jsou skutečné pouze pocity, prožitky a zkušenosti. Více podrobností je v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
Kdo pochopí, že je v prvé řadě světelná, duchovní podstata-energie, která nestárne, nemá nemoci a neumírá a že si každá jednotlivá bytost (tzn. i vy), tvoří
ze svého duchovního srdce svůj holograficky vně projevený projev existence (dle toho, čemu u-věří a přijme to za svou osobní pravdu), ten nemusí ani stárnou, ani mít nemoce, a nemusí dokonce ani umírat, neboť se může (až ho to zde přestane bavit) rozplynout na pouhou duchovní, tvořivou, životadárnou, harmonizující, extázi vyvolávající, všude přítomnou, nepolarizovanou světelnou energii Absolutna! Nevěříte, vaše chyba. :-)
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

Objevil jsem video, ve kterém hovoří mimo jiného i o volné energii, paralelních světech a pokusech pozemských vědců s teleportací a cestováním v čase, který ve své podstatě vlastně vůbec neexistuje. (jak je možné, že čas ve své podstatě neexistuje, se dozvíte z následujícího textu) Video je ale jen v angličtině, pod názvem: What They're Doing May Shock You.. (2018-2019) Here. Související článek: Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.
Pravda osvobozuje! TĚŽKO uvěřitelné, avšak přesto pravdivé.
Každá jednotlivá ORGANICKÁ bytost, a to ať je v projevu např. nerostu, rostliny, zvířete, člověka, atomu, planety, slunce či hvězdy si pomocí své vůle, neboli energie Jang (projekční síly) a své touhy, neboli energie Jin (gravitační síly) vytváří svou osobní holografickou světelnou síť ve tvaru torusu (globu).
Na své osobní holografické síti (která funguje jako mnoha-rozměrové promítací plátno) si bytost pak zobrazuje "zhmotňuje" vybrané mentálními představy (což jsou jednotlivé, mentálními pochody před-stvořené nehmotné obrázky), přičemž sled těchto jednotlivých na světelnou síť projektovaných obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času.
Prolínání jednotlivých hologramů (které nastává až při sladění svých osobních frekvencí s frekvencemi nějakých jiných bytostí) si bytosti vytváří společný časo-prostor - svět, ve kterém se odehrává to, na čem se jednotlivé bytosti (ať již na své vědomě či nevědomě úrovni existence) shodly a následně své osobní frekvence naladily na stejnou vlnovou délku.
To znamená, že pokud se chcete stát tvůrcem a pánem nejen své osobní reality, ale i svého osudu, tak musíte začít souznít jen s těmi mentálními představami (ať již vlastními nebo kohokoliv jiného), které si přejete ve své osobní realitě zobrazovat a následně je i vnímat a prožívat!
Z toho vyplývá i to, že pokud jste ve vnitřním klidu a pohodě, čili dokud jste v harmonii sami se sebou a se všemi a vším (čímž si udržujete poměrně vysoké osobní frekvence), tak se ve vaší osobní realitě nemůže objevit nic negativního, neboť s tím vaše osobní frekvence nesouzní, takže se vaše osobní hologramy nemohou prolnout, a vy se nemůžete setkat.


Teprve až když jste něčím rozladěni nebo se něčeho obáváte, anebo svou pozornost zaměříte na něco, co ve vás začne vytvářet nepříjemné pocity, tak teprve potom se ve vaší osobní realitě mohou objevit nějaké nepříjemné, nebo dokonce zlé bytosti a události.
Z toho důvodu se snažte setrvávat pokud možno stále v klidu a pohodě a nezabývejte se ničím, co vám může tzv. rozhodit a tím vám vaše osobní frekvence snížit. Říkáte, že se to lehce říká, ale hůře dělá? To může být ze začátku pravda, ovšem praxe setrvávání v pohodě dělá z bytosti mistra, takže procvičujte. :-)
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu, :-) který je tvořen, udržován v existenci a měněn tím, čemu jsme ochotni u-věřit) Uvedeno ZDE.
... Druhé tajemství, které se Kabala snaží skrýt, je to, že interakce mezi ženskou a mužskou polaritou vytváří toroidní elektromagnetické pole, které aktivuje energii kundalini, která vede k planetárním osvobození.
Tak, jak jezuitský plán na potlačení lidské sexuality selhal, tak vytvořili nový plán. Chtějí depolarizovat a poplést ženskou a mužskou sexuální identitu tím, že propagují genderový zmatek: Poženšťováním mužů: A de-feminizováním žen.
Za účelem de-feminizace a omezení sexuální síly žen Jezuité také v posledních několika dekádách zorganizovali mediální kampaně propagující holení podpaží a pubické ochlupení u žen:
Ochlupení v podpaží a na přirození je propojené s primordiální ženskou silou, kterou chtějí Jezuité a Černá Šlechta zničit.

Také protlačují na trh hygienické produkty, které vytvářejí u žen hormonální nerovnováhu:
Čisté, nepokroucené aktivní elektrické mužské energie a čisté nepokroucené reflektivní magnetické ženské energie jsou pro planetární osvobození nezbytné.
Čistá elektrická (Jang - projekce) aktivní mužská maskuliní energie je esencí Thorova Kladiva.
Čisté magnetické (Jin - gravitace) receptivní ženské energie vytvářejí rezonanční pole, které je Kontaktní Plochou pro Událost.
Společně vytvářejí Svatý Grál.
Dohromady vytvářejí Mandalu Rodiny Duše:
Nyní nastal čas pro nejprobuzenější členy povrchové populaci, aby začali formovat propojení Rodiny Duše založené na pohledu Duše. Tento proces již započal. Další instrukce na toto téma budou brzy zveřejněny. ...
Více podrobností i s falšími odkazy najdete v článku: BUBLINY NEBES - Report k meditaci Návrat Světla  Uvedeno ZDE.
Kundaliny je troj-plamen, ovšem rozprostřen do jednotlivých úrovní existencí, tvořící sloup světla, kolem nějž se ovíjí dvě opačně polarizované Jin Jang energie, které se v každé čakře kříží, čímž v jednotlivých úrovních existencí vytváří nulové body, fungující jako duchovní srdce dané úrovně existence. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vězení zvané Zem cz dab Uvedeno ZDE. Ovšem čeho byste se měli bát, když Vaše Vědomí tvoří Vaší osobní realitu. To znamená, co v ní svým osobním přesvědčením, myšlenkami a představami nevytvoříte/nedopustíte, to se ve Vaší osobní realitě nebude/nemůže dít!
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno Uvedeno ZDE.
Pokud chcete poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích. - Nikola Tesla
Pokud byste znali význam čísel 3, 6 a 9, měli byste klíč k vesmíru. Nikola Tesla.
Tightly related videos:
* The Secret Behind Numbers 369 Tesla Code Is Finally REVEALED! (without music) Here.
* The Secret Behind Numbers 3, 6, 9 Tesla Code Is Finally REVEALED! (Extended) Here.
* 432 Hz – Unlocking The Magnificence Of The 3 6 9, The Key To The Universe Here.
* Sonic Geometry: The Language of Frequency and Form Here.
* Sonic Geometry 2 : Communicating with the Universe in 432hz Here.
* If You Only KNEW the MAGNIFICENCE of The 3, 6 & 9, You Would Hold a Key to The Universe! Here.
* The Reality of Free Energy, Torus Energy Flow & Zero-Point Energy Devices! Here.
* Tesla Technology Has Been Revived Here.
* THIS is What You Must Know about Electromagnetic Chambers Discovered INSIDE Great Pyramid of Giza Here.
* Ancient Monuments Are All Connected Globally Here.

Doporučuji všem shlédnout video: Struktura vesmíru - Kvantový přechod [Dokument CZ] Uvedeno ZDE.
Z videa vyplývá i to, že veškeré informace o jednotlivých věcech a bytostech jsou též uloženy - zakódovány ve FREKVENCÍCH kosmického vše-Vědomí, čili v energii živého tvořivého světla. Tzn., že vědomí jednotlivých existencí jsou v prvé řadě nejdříve jen pouhé nehmatatelné - nefyzické informace o tom, co je to za existenci a jakým způsobem se ta která existence může či má projevovat. Uložení informací o jednotlivých věcech, bytostech a událostech je podobné, jako když jsou informace a události o něčem či někom laserovým paprskem vypáleny do CDčka.
Rozdíl anorganického a organického ukládání informací je ale v tom, že organické projevy existencí (čili bytosti mající tzv. duši) si mohou uvědomit, že jsou nedílnou součástí kosmického vše-vědomí, čili že jsou především živé tvořivé světlo (neboli specifická frekvence kosmického vše-vědomí), nikoliv hmotný projev existence. Proto každá organická bytost si svým osobním vědomím (které funguje jako laser) může ve svých představách (6.D) zobrazit cokoliv z toho, co považuje za své vnitřní osobní pravdy. Tyto své představy (které jsou v projevu 6.D) bytost pak následně může vědomě holograficky promítat i navenek, čili  z frekvencí (vln) světla do projevu ČÁSTIC tvořících 3.D hmotu.
Je ovšem třeba si uvědomit, že sled jednotlivých holografických zobrazení tvoří pouhé zdání pohybu a plynoucího času (4:D). Vně projevené 3./4.D světy a jejich reality jsou totiž ve své podstatě jen na okamžik probliknuté statické, holograficky promítané mentální představy (zobrazující se s určitým zpožděním), jejichž velice rychlý sled vytváří iluzi pohybu a plynoucího času. Tzn., že naprosto vše vně projevené je pouhá Maya - iluze, která lze změnou přesvědčení (a z nich se rodících představ) kdykoliv jakkoliv změnit a že skutečné jsou pouze zážitky z toho, jak se rozhodneme reagovat na vně promítané věci, bytosti a události.
Mnohem více podrobností se dozvíte z následujících článků:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
* Co je to kvantová vlna a proč s ní souvisejí Vaše nekonečné možnosti a schopnosti Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
Pracovníka NASA objevil, že se v roce 2012 propojilo elektromagnetické pole slunce, s elektromagnetickým polem Země. Tím se vytvořila organická červí díra (neboli hvězdná brána), přes kterou se dá rychlostí myšlenky teleportovat do jiných světů a dimenzí. Tudy se zřejmě lidé budou z tohoto světa postupně přemisťovat do takových světů a jejich realit, se kterými svými osobními frekvencemi sou-zní. Proto je nejvyšší čas začít být dobrotivou, čili harmonickou bytostí (vytvářející svým smýšlením chováním a jednáním harmonické frekvence), jinak se dotyčná bytost do Ráje, čili do harmonických světů nedostanete. Související video v angličtině: You Might Wanna Watch This Video Right Away.. (2018-2019) Here.
* Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Uvedeno ZDE.
* Zrovna tak, jako je mezi jednotlivými TV stanicemi (frekvencemi) prd, :-) zrovna tak je mezi dimenzemi nicota. Víte co to pro vás znamená? Být vámi, tak si ve vlastním zájmu přečtu toto: Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Mechanika tvoření reality - jak naše myšlenka vytváří hmotu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Mechanics of Reality - How Our Mind Creates Matter Here. Article Here.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu. Uvedeno ZDE.
* Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
* The 12 Universal Laws Change your Life Forever Here.
* Law of Attraction Mastering Powerful Techniques Here.
* Your Beliefs Shape Your Reality - The Law of Attraction Here.
* The Power of Affirmations: Law of Attraction Transformation Here.
- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Doporučuji Všem poslechnout si to celé, především od času: 29:07.
* Michal Tellinger - Londýnské setkání ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.
* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
Jednotlivé ČASO (elektrická odstředivá síla Jang - vůle) PROSTORY (magnetická dostředivá síla Jin - přání) , čili časové linie, jsou tvořeny vzájemnou interakcí energií Jin & Jang, přičemž v průsečíku, neboli v nulovém bodě je nekonečné nyní, tzn. 5 a vyšší dimenze.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE.

* Miroslav Zelenka Meditace na odstranění hmotných parazitů Uvedeno ZDE. (Kteroukoliv meditaci či vizualizaci můžete provádět nejen v určitý čas, ale kdykoliv, neboť lineární čas ve své podstatě neexistuje. Takže na určitý čas a s ním související prostor se můžete naladit kdykoliv. Lineární čas existuje jen do té doby, dokud si neuvědomujete, že jste v prvé řadě vědomí, které je nezávislé na hmotě času a prostoru.)

* Probíhající osvobození Země. 29.3.2020 Michael Love Uvedeno ZDE.

* Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Uvedeno ZDE.
* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.
* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE.

* The Event 2020, Planetary DNA Activation in Progress! Pleiadian Light Forces Here.

* Schumann / Gaia Rezonanční špička v reakci na meditace nové Země 5.4.2020 Autor: Jelelle Awen Uvedeno ZDE. (zloduši začnou tento svět opouštět, nepřežijí zvyšující se frekvence)
* Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí Uvedeno ZDE.

Zdánlivě nesouvisející video: David Wilcock: Děje se cosi velkého a vy to vnímáte! Uvedeno ZDE.
Související videa:
* 3D / 4D / 5D časové osy, které se odehrávají během tohoto velkého probuzení. 3. 4.2020 Jelelle Awen Uvedeno ZDE.
* Průvodce přechodem do 5. dimenze Uvedeno ZDE.

* 12 stupňů vzestupu - jak probíhá transformace člověka Uvedeno ZDE.

Nyní již neprobíhá boj o vzestup, neboť ten je již zajištěn. Nyní probíhá boj o výběr takové časové osy, která vzestup buď hodně zpomalí, nebo naopak velice urychlí! Podrobnosti ve videu: Zpráva od Galaktické federace 29.5.20 Aurora Ray ZDE. Téměř to samé je v článku: Pracovníci světla pozor. Poselství z galaktické federace ZDE.
Související článek: Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.
... Tento svět je ve válce. Tato válka je duchovní válkou. Dobro vs. zlo. Ne dobro vs. špatnost. Toto je stvořitel vs. satan (padlý anděl). Anděl vs. démon, IQ vs. UI (umělí inteligence). Láska vs. strach. Nepodléhejte strachu, ale nezavírejte oči, když se objeví ošklivost. UDRŽUJTE SVĚTLO. … Pokud chcete změnit tento svět, musíte nejdříve vědět, co přesně s ním bylo špatně. …
Související video: Uctívání nebes. 1.6.2020 Michael O. /Krišna ZDE.

* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE.
* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE.
* Nejlepší možná časová osa pro vzestup ∞ 9. dimenzionální Arkturiánský koncil (DŮLEŽITÉ) Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby