* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné

Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející pro všechny zúčastněné krásný svět, o kterém se pojednává např. v druhé části tohoto videa s názvem: Kudy se vydáš? (cz + eng. sub). Nejvyšší čas je obzvláště z důvodu šíření vizí katastrofálních scénářů od všech negativních "programátorů", jako je kupř. V.K., kteří programují lidské vědomí tak, aby posluchači svými myšlenkami a představami vytvářeli katastrofické scénáře!

Je třeba si uvědomit, že naprosto vše fyzické (např. i Titanik), bylo nejdříve jen pouhými myšlenkami a následně mentálními představami, které se za určitých podmínek projevily i do fyzického projevu existence. Krásně to je vyobrazeno kupř. ve filmu Koule.

Související články: * Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (již se rozpadajícím matrixu tohoto ovládaného světa) :-) Uvedeno ZDE.

Související video: Probuďte se z Matrixu / Wake up from the Matrix.mp4 Toto krátké video s cz titulky je ZDE.

Jak se k tvořivé vizualizaci připojit je uvedeno v článku:
* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Podrobnosti ZDE. (Nejoptimálnější čas se k takovéto vizualizaci připojit je v této době kterýkoliv den buď od 21:00 nebo od 22:00.)

Úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Úzce související video:
* Illusion and Reality (CZ) - Here. Toto oči otevírající a inspirující video by měl shlédnout naprosto každý!
* Bruce Lipton - Praha - 13.10. 2018 (cz titulky) Krátké video ZDE.
* Bruce Lipton, Ph.D. - Jak fungují buňky Video ZDE.
* Dr. Bruce Lipton, Nová věda - Tělo - Mysl - Duch Video ZDE.

Úzce související videa v angličtině:
* The Secret Hidden from Mankind Documentary Part 1-6 ere.- Here. (Science Kept Hidden)
* Your Mind Can Transform Your Body and Cure Everything - Redone - Here.
* Klee Irwin - Scientific Clues That We Are Living In the Matrix Here.

Zdánlivě nesouvisející video:
* Dva životy Leonarda aneb cesta za zrcadlo ... 2.3.18 Video ZDE.S pozdravem Lu-mír :-) alias Živé Tvořivé Světlo.
(živé tvořivé světlo = vnitřní duchovní podstata, která je ve všem co je organické a tudíž tvořivé, čili ve všem co pochází z nitřního nepolarizovaného světla, neboli z pra-podstaty všeho a všech)


Dodatek:

Je třeba si uvědomit, že "luciferiáni", kteří slouží "satanu" a jeho všemožným přisluhovačům, jsou ve skutečnosti vlastně tzv. padlí andělé a jejich potomci. Padlí andělé, včetně jejich nejvyššího "satanáše", jsou zlosyni, kteří svým disharmonickým smýšlením, ve smyslu myšlení především na své vlastní, osobní dobro (místo na kolektivní dobro) svými myšlenkami, záměry a tvořivými představami vytvořili dualitní, čili disharmonické světy, ve kterých vládne konkurence, rozdělování, kastování a s tím spojená všemožná zloba, násilí a chaos. V takovýchto světech je vše rozdělené na dobro a zlo, neboli na dualitu, která sahá až do nejvyšší 4.D úrovně vědomí a existencí.

Tzv. padlí andělé (neboli tzv. tvořiví "bohové") jsou bytosti, kterým pýcha, zloba a touha po moci, a s tím spojená nadřazenost nad ostatní, zatemnila jejich osobní tvořivé vědomí natolik, že začali zneužívat svých vrozených tvořivých schopností, které má každá organická bytost (neboť to je dar od nejvyššího "náčelníka/náčelnice" Univerza) a začali, díky svým disharmoniím, tvořit všemožné zrůdy a agresivní a krvelačná monstra. Všemožné agresivní bytosti (jako jsou např. hadi a štíři, kteří se požírají navzájem) totiž nebyly stvořeny Bohem s velkým "B" (jak se mnozí lidé milně domnívají), ale pomatenými, padlými, zdegenerovanými "andílky", kteří si na bohy pouze hrají!

Jelikož ale tato agresivní dualitní hra na dobro a zlo zašla až příliš daleko, že by nakonec byl zničen celý tento vesmír (pokud by se shůry nezasáhlo), proto sem do tohoto zdejšího prohnilého, zkorumpovaného světa (a nejen do tohoto) inkarnovalo mnoho dobrotivých bytosti z daleko vyšších, tzn. harmonických úrovní existencí, které lidstvu pomáhají, aby tato zdejší hrůzostrašná, krvelačná "hra", i hra na pány a kmány, neboli luzu, mohla být již konečně ukončena a mohl zde nastat opět tzv. Ráj na Zemi, ktarý zde původně byl. Ráj v tomto světě, nezanikl díky tomu, že by Eva snědla "jablko" poznání (jak se Vám církevní manipulátoři snaží namluvit), ale pohráváním si s myšlenkami protikladů a tím následnému vytvoření duality a s ní spojené disharmonie.

Bytosti z vyšších úrovní existencí ovšem neudělají za lidstvo nic z toho, co lidé mohou udělat sami. To znamená především to, že za nikoho z Vás neodstraní Vaše dualitní, disharmonické smýšlení, které poskytuje předlohu - plány pro tvoření disharmonických světů a jejich realit. Tyto bytosti lidstvu pomáhají především s tím, že pomáhají zvyšovat frekvence tohoto a přilehlých časo-prostorů, čili světů a jejich realit. To způsobí, že jakmile tato planeta (a s ní související světy) zvýší své frekvence natolik, že se dostane nejméně do 5.D, tak dualita a s ní související protiklady odtud zmizí (zůstane tu již jen polarita ve smyslu Jin&Jang polarit), čímž zazvoní zvonec a těch zdejších hrůzostrašných pohádek na dobro a zlo (projevovaných pouze ve světech úrovní vědomí 3.&4.D) bude konečně konec. :-)

Uvědomte si, že lidské vědomí jsou „jiskry“, tzn. nedílná součást kosmického VŠE-Vědomí, čili vědomí Boha/Bohyně, které je tvůrčí. Takže lidstvo může zachránit nejen víra v to či ono, ale hlavně využívání našich vrozených tvořivých schopností, které vytváří jednotlivé časo-prostory, čili jednotlivé světy a jejich reality. Tyto námi stvořené světy se naprosto vždy ocitají v takové dimenzi, neboli úrovni vědomí a existencí, které korespondují s kvalitou a úrovní vědomí tvůrců. To znamená, že pokud si lidé chtějí vytvořit krásný svět, je důležité se soustředit na vytváření takových věcí a událostí, které jsou pro blaho všeho a všech zúčastněných. Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Kdo se před vzestupem do vyšší dimenze nenaučí slušnosti a ohleduplnosti vůči všemu a všem, zůstane "poškole", ovšem ne v tomto světě, neboť tento svět se přesune do jednoty a harmonie. Ti, kteří se společně s planetou přes hyperprostor (někdo tomu říká prázdnota) do vyšší dimenze nepromítnou, ti se přes hyperprostor promítnou do takového světa a takových realit, se kterými svými energiemi, čili vnitřními, osobními frekvencemi souzní. To je to třídění zrna od plev. Co se pře transformaci do vyšší dimenze bude dít a proč se to bude dít je popsáno např. v článku: Proč při protnutí galaktického nulového bodu nastanou 3 dny temnoty. Podrobnosti ZDE.

PS: I Vaše tělo je zhmotněná mentální představa toho, čemu věříte, že jste. Na jakém principu funguje vytváření jednotlivých světů a jejich realit (tedy i Vašeho těla) je popsáno např. v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Podrobnosti ZDE. Kdo tomu nevěří, ať tam běží. :-)

Pokud máte v úmyslu tento dodatek šířit, tak s tím ještě chvíli počkejte, neboť text není ještě zcela do-pilován. .-)


PRAVDA nebo LEŽ
Že se západ připravuje na válku s Ruskem, z důvodu nastartování západní ekonomiky (neboť jejich státní kasy jsou prázdné), tomu nasvědčují skutečnosti, jako jsou např. tyto: Na západě odstavují jaderné elektrárny, lidé jsou nabádáni, aby si udělali zásoby potravin na několik týdnů, opravovaly se silnice a zpevňovaly se mosty. Proč, aby udržely daleko větší nosnost pro přesun těžké techniky? Proč pak asi v době energetické krize na západě odstavují jaderné elektrárny? Že by to bylo z důvodu, aby se jim do nich někdo netrefil a nenastal u nich další Černobyl? To již posuďte každý sám!
Co že se to za scénou vlastně děje a proč Vám poodhalí článek: Vrchný veliteľ ozbrojených síl obnoveného ZSSR plukovník V. V. Putin: Uvedeno ZDE.
Pokud k válce dojde, nastane pouze ve 3.D? Zdánlivě nesouvisející video: Portál 21.12.2021 13.12.21 Lev Video ZDE. Přesun do vyšší D. má údajně probíhat do března 2022)
Takže i proto:
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE..

Zobrazení: 2342

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Prosinec.2021 v 8:08

.

VAROVÁNÍ
Pokud čtete a posloucháte informace, jako jsou např. ty od VK, tak takovéto informace berte jen jako POUHÉ zprávy o tom, co by ne-mocní rádi zavedli. Jsme přesvědčeni o tom, že VK a jemu podobní "lidé" svými informacemi záměrně negativně programují své posluchače a čtenáře. Mnozí takovíto programátoři totiž velmi dobře vědí, že myšlenky a představy čtenářů a posluchačů vytvářejí plán tvoření toho, o čem tito "lidé" tak barvitě píší a hovoří.
Ti kteří viděli např. film Koule již asi ví o čem je řeč.
Uvědomte si, že Titanik byl taktéž nejdříve jen pouhý, zdánlivě neškodný román, který se díky myšlenkám - programu (7.D), z něho se rodících vnitřních, mentálních představ (6.D), podporovaných po-city - frekvencemi (5.D) a emocemi (4.D) stal vně projevenou 3.D realitou.
Pokud ještě nevíte, jak je tento svět vytvářen, doporučuji přečíst si tyto články:
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili kosmická energie - "duše") a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Podrobnosti ZDE(kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
*
Víte, že vědci zjistili, že duše Váží 21 gramů?
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Podrobnosti ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Podrobnosti ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Podrobnosti ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Podrobnosti ZDE.
Proto ve svých myšlenkách a představách tvořte to, co si přejete, aby se odehrálo i na hmotné úrovni existence a vše disharmonické hned v zárodku nahraďte, čili přeprogramujte pozitivními myšlenkami, z nichž se rodí pozitivní představy, které se díky specifickým frekvencím a gravitačním silám emocí zhmotňují do fyzické, vně projevené reality.
* Film Koule / Sphere 1998 je ke stažení ZDE. Pokud jste film Koule zatím ještě neviděli, vřele Vám doporučuji, abyste tento film shlédli, neboť Vám mnohé objasní. Související článek:
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Podrobnosti ZDE.
* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Podrobnosti ZDE.
Úzce související článek: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Uvedeno ZDE.
(výše uvedené zkopírujte i s obrázkem a rozesílejte to dál)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Leden.2022 v 10:14

.

* Pokud již nebudete přijímat Frekvence strachu, nebudete již po celý život zažívat jejich účinky!
I když má vůči Vám někdo nějaký negativní záměr, budete pro takovéto frekvence NEVIDITELNÍ, ale jen v tom případě, že se už nebudete ničeho obávat a nenecháte se do negativních, disharmonických frekvencí zatahovat a nebudete se s nimi již ztotožňovat!
Když začnete chápat, že strach je naše slabé místo, začnete vidět osvobozující Světlo z vyšších míst úrovní Vědomí. Proto nedovolte strachu a disharmonickým emocím - frekvencím, aby se do Vás dostaly!
Výše uvedené je zobrazeno ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
Je tomu tak z toho důvodu, že stejnorodé frekvence - energie se naprosto vždy přitahují, kdežto odlišné frekvence se od sebe oddělují. (Např. na televizi můžete též sledovat jen tu stanici, na jejíž nosnou frekvenci jste se frekvenčně naladili.) Též je třeba si uvědomit, že Vaše okolní, vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazuje to, co se odehrává uvnitř Vás. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevené reality. Takže proto: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
* Luděk Nezmar 1. díl: Pomocí technologií nás ovládá a vězní někdo, koho nevidíme Video ZDE.
Rezonance jsme elektromagnetické bytosti Uvedeno ZDE. (Máme kolem sebe tzv. auru, čili elektro-magnetické pole, takže ze samotné logiky vyplývá, že mobily, wifi signály a G sítě škodí, neboť narušují přirozené elektromagnetické bio pole.)
* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Video ZDE.
* Příčinou různých civilizačních onemocnění, degenerace a předčasných úmrtí jsou umělé vysokofrekvenční zářiče, před kterými se dá chránit. Uvedeno ZDE.
*
* Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. (Pokud se chcete stát a zůstat svobodní, nenechte se nalákat do žádné organizace, neboť je třeba začít vládnout sami sobě.)
Úzce související článek:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností v článku:
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu,čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie - ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osobní duchovní srdce, nebo-li osobní centrální slunce, s jeho nulovým bodem (tvořeným středem/jádrem osobní Merkaby) je miniaturní kosmické centrální slunce, nebo-li osobní duchovní srdce, která má každá organicky vytvořená bytost.


Tzn., že každá organická bytost, ať je v jakémkoliv projevu existence (např. od atomu, přes nerosty, rostliny, zvěř, člověka, planety, slunce či hvězdy) má svou osobní Merkabu, neboli tvořivý Jin&Jang dvou-plamen. Vzájemná interakce opačných Jin&Jang polarit (vyzařujících z osobních centrálních sluncí, neboli duchovních srdcí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. Funguje to tak, že bytost si z osobního centrálního slunce-srdce pomocí Jin - projekce a Jang - gravitace vytváří svůj osobní hologram, na kterém si promítá - zobrazuje své představy. V každém jádru osobní Merkaby (v jejich středu - jádru je osobní nulový bod) jsou ovšem energie Jin & Jang v naprosté rovnováze a tudíž v takovémto stavu nic netvoří.


Teprve až vůle - Jang - projekce a přání - Jin - gravitace štěpí kosmickou duchovní energii nulového bodu na Jin&Jang dvou-plamen, čili na 2 opačné polarity. Pomocí nich si bytost vytváří svůj osobní hologram, na kterém si pomocí své vůle - Jang a přání - Jin zobrazuje své mentální představy. Ty snížením frekvence na okamžik krystalizují do zdánlivě pevného-hmotného projevu existence, přičemž sled těchto jednotlivých mentálními představami před-stvořených obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Jednotlivé hologramy jsou vytvářeny z všude přítomné tzv. temné hmoty, která funguje jako projekční plátno, na kterém si jednotlivé bytosti promítají a zobrazují své mentální představy. (Tzv. temná hmota jsou Adamantové - světelné částice o vysokých frekvencí a proto jsou okem neviditelné.) Prolínání jednotlivých hologramů (způsobené vzájemnou přitažlivostí stejnorodých frekvencí) tvoří jednotlivé společné časo-prostory - světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Je ovšem třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota je ve skutečnosti Maya - iluze, ve které jsou skutečné pouze pocity, prožitky a zkušenosti. Více podrobností je v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


Kdo pochopí, že je v prvé řadě světelná, duchovní podstata-energie, která nestárne, nemá nemoci a neumírá a že si každá jednotlivá bytost (tzn. i vy), tvoří
ze svého duchovního srdce svůj holograficky vně projevený projev existence (dle toho, čemu u-věří a přijme to za svou osobní pravdu), ten nemusí ani stárnou, ani mít nemoce, a nemusí dokonce ani umírat, neboť se může (až ho to zde přestane bavit) rozplynout na pouhou duchovní, tvořivou, životadárnou, harmonizující, extázi vyvolávající, všude přítomnou, nepolarizovanou světelnou energii Absolutna! Nevěříte, vaše chyba. :-)


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Podrobnosti ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Leden.2022 v 10:15

.

* Hrozí (nejen) Česku zdravotní diktatura aneb Co všechno se (také) může skrývat v koronavirové mlze? Video ZDE.
*
* Pokud nechcete, aby to u nás dopadlo jako např. v Kanadě, je nejvyšší čas se kovidofašistické diktatuře vzepřít. Podrobnosti ve videu: Srdcem pro Vlast Video ZDE.
*
* Rumble — Jak souvisí "vakcinace" s přeměnou světa podle architektů NWO Video ZDE.
*
* Je třeba konečně: Jen říct DOST! Inspirující video ZDE.
*
* Jsou jen dvě cesty: Kudy se vydáš? Je to na každém z nás Video ZDE a taktéž ZDE.
*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Je třeba být v obraze, nebo Vás snadno "zarámují".
* VIDEO: Jak jsou vlastně léčeni „pacienti s covidem“ a může léčba uškodit víc než nemoc samotná? Video ZDE. (Už chápete, proč je lepší se proti Covidu léčit sami?)
*
* V níže uvedeném článku je mimo jiné uvedeno i tohle: Ralph Baric z University v Severní Carolině byl ten, který z obyčejného coronaviru udělal zbraň proti lidem. Stálo to sice 100 milionů dolarů a dalších 3,7 milionů Wuhanu na dokončení práce. ... CRISPR technologie byla vyvinuta na upravování a měnění lidské genetiky. Změna genetiky, to je často eugenika, neboli zabíjení starých a nemocných, potraty, sterilizace. Takže když se o tom zmíníme jiným lidem, tak s tím nechtějí nic mít společného, nikdy by si něco takového nenechali napíchat. Proto byl potřebný nouzový stav, aby něco takového na nás mohli nanutit. Jak? Jednoduše: je to obsaženo v tak zvaném očkování. ... Event 201 bylo setkání, kde byla celá Covid-19 pandemie naplánována a její simulace byla provedena na počítači.) Podrobnosti jsou v článku: DR. DAVID MARTIN ODHALUJE HLAVNÍ SPIKLENCE, KTEŘÍ ZOSNOVALI AFÉRU COVID-19. Organizace, osoby a státy kteří se aktivně zúčastnili vytvoření covidového podvodu tisíciletí a operace Warp Speed, skrytí za zády Pharma firem Podrobnosti ZDE.
*
* Je to biologická zbraň Video ZDE. Nutno doposlechnout až do samého konce.
*
* Rumble — Jak souvisí "vakcinace" s přeměnou světa podle architektů NWO Video ZDE.
*
* Plándemie 1 a 2 Podrobnosti ve videu i v textové podobě ZDE. (někdy trvá delší dobu, než videa naběhnou)
*
* Většina lidí se říká, kdo by mohl být tak krutý a proč by něco takového dělal? Odpověď najdete zde: Pouhých 69 vteřin, které Vám otevřou oči, co se v dnešní době doopravdy děje a proč se to ve skutečnosti vlastně doopravdy děje Podrobnosti jsou ve videu, které je
ZDE.
*
* Mnohem více souvisejících videí a souvisejících textů najdete ZDE.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeden z důvodů, že ne-mocní by většinu lidí nejraději vyhubili a zbytek očipovali a zotročili je i ten, že běžní lidé si už začínají podomácku vyrábět všemožná zařízení, pomocí kterých by pro sebe začali získávat velice levnou a zdarma energii.
To mocipáni samozřejmě nechtějí dopustit, neboť kdyby obyč. lidé měli zdarma zdroje energie, tak jak by nás pak mohli ovládat?
Netvrdíme, že snahy o depopulaci jsou jen kvůli tomuhle, ale je to něco k zamyšlení, pokud je ovšem stále ještě čím. :-)

Na jakém principu funguje mechanická výroba volné energie je zobrazeno např. ve videu: Nový balíček 40ti zařízení s perpetuálním pohybem, a opět – vše funguje! / New set of 40 Perpetual motion machines, and again - everything works! Video ZDE.

Další související videa:
* Generátor vyrábějící 12Kw el. energie díky využití odstředivé síly 100 kg těžkému setrvačníku / Free energy Generator With 100 Kg Flywheel 12Kw Alternator 100% Real Free Electricity Zobrazeno ZDE.
* Čerpadlo vody fungující zdarma na principu podtlaku / Auto Free Energy Water Pump- Auto Water Pump Double Pres Airs Without Electricity | Learn for Idea Video ZDE.
* Čerpadlo Ram (které nepotřebuje elektriku) tlačící vodu až do výšky 10 metrů / DIY - Water pump without electricity that can pump up to tens of meters Video ZDE.
* Generátor vyrábějící vodík pro hořák / FUEL from WATER | HHO generator | hydrogen fuel Video ZDE.
* Magnetický generátor zásobující energií váš domov / Magnetic Generator To Power Your Home Uvedeno ZDE. (každý jednotlivý segment - talíř vyrábí 1.200 watů)
* Ohřev vody Kavitací Video ZDE.

* Doporučuji všem shlédnout až do samého konce video: Zázraky vědy-Jede to na vodu (CZdab) Video ZDE.
* Volná energie živě v akci! Bere to dech, protože se přepisuje věda Více ZDE.
* Doporučuji Vám shlédnout taktéž video s názvem: Sovětská věda proti iluminátům - Kdo potlačuje studenou fůzi a další převratné technologie? Stojí za to shlédnout alespoň kousek videa začínající časem 7:50 a končící časem 9.05. kdo a jak takovéto technologie potlačuje, to se dozvíte z následující části videa. Video ZDE. Zapněte si titulky!

* DIY Oxy Hydrogen Torch Using Water Electrolysis Here. (kliknutím níže na střed prázdného místa se zobrazí obrázek)
*
Politici a úředníci EU nás nezachrání, je to na nás!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Filmy a Dokumenty které vám OTEVŘOU OČI jsou vyjmenovány ZDE.
Je třeba si dávat veliký pozor na programování Vašeho/Našeho vědomí, z důvodu, že Titanik byl též nejdříve pouhý, zdánlivě neškodný román, který se díky představám, specifickým frekvencím a emocím čtenářů zobrazil - uskutečnil i ve fyzické úrovni existence.
Úzce související film: Film Koule / Sphere 1998 je ke stažení ZDE. Pokud jste film Koule zatím ještě neviděli, vřele Vám doporučuji, abyste tento film shlédli, neboť Vám mnohé objasní.
Úzce související článek: Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Podrobnosti ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Jaký je svět - Aneb vše je jinak než nás učili Video ZDE.

(Rozesílejte to dál, neboť pokud toto šílenství nestopneme, tak na to doplatíte i vy!)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Matthew o klonování lidí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Gnostičtí ilumináti měli pravdu, skutečně máme co do činění se zlotřilou umělou inteligencí Uvedeno ZDE. Související články:* O klonovacích centrách, vriloch a únosoch…"
před 18 hodinami
Kateřina Müllerova je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Pojďme po pravdě pátrat uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu 2. německá patologická konference uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Fulford aktualne uživatele Uno Universus
středa
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Fulford aktualne

     Navigace příspěvku Benjamin…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlobil Zlobivej přidal komentář k příspěvku do blogu .... Očkování  proti COVID -19 je dobrovolné !!!!!!! uživatele Ina Obr.
"...a opět stejná písnička...            Zase se někdo zcela záměrně snaží pokřivení pravdy! Opět informace vytržené z kontextu. Zcela záměrně je…"
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ...... EU přechází od demokracie k tyranii uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby