* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Celý text s obrázky k videu: Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1. část (obrázky vydají za tisíce slov)

Níže uvedený článek byl dne 15.1.23 doplněn o mnohé další doplňující a související info.

Jak se znám, tak některé části níže uvedeného textu budu průběžně ještě doplňovat o nějaké další související a doplňující informace. Takže pokud si přejete to rozesílat dál, tak prosím nekopírujte níže uvedený text, ale rozesílejte pouze odkaz na tento článek, který je uveden pod názvem: Celý text s obrázky k videu: Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1. část (obrázky vydají za tisíce slov) - ZDE.

Níže uvedený text, bez závěrečné části a dodatku (které se do videopořadu z časového důvodu už nevešly) a bez dalších dnes již doplněných souvisejících informací, je též na videu: 2023-01-10 - Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu Video je na odysee ZDE. (Pod to video, které je uložené na necenzurovaném odysee, byl dán odkaz na tento níže uvedený text a s ním související obrázky.)

Na konci článku je odkaz na druhou a třetí část textu.


Návod jak lze změnit Váš vnější osobní svět a jeho reality.

1.) V prvé řadě je třeba říci, že Váš (náš) vně projevený svět je něco jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní způsoby neboli vzorce Vašeho smýšlení, chování a jednání. Čili v zrcadle NEmohou být kupř. Vaše vlasy učesané do té doby, dokud je neučešete na své hlavě. Z toho jasně vyplývá, že ani Vaše vně projevená realita se nemůže změnit do té doby, dokud Vy nezměníte své myšlenkové pochody, fungující jako plán tvoření Vaší vně projevené reality, která VŽDY zrcadlí jen to, co se odehrává UVNITŘ Vás. To znamená, že Vy sami jste zodpovědní za to, co se ve Vaší osobní VNĚJŠÍ realitě odehrává, neboť VY si ji svými VNITŘNÍMI vzorci VAŠEHO smýšlení, chování a jednání sami vytváříte! Takže pokud chcete svou vnější realitu změnit, musíte v prvé řadě změnit VAŠE vzorce smýšlení, chování a jednání a začít věřit tomu, co chcete Vy, nikoliv tomu, co vy nechcete, nebo tomu, co je Vám někým či něčím, třeba i záměrně, podsouváno. Více podrobností v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.


2.) Vaše jednotlivé čakry jsou mimo jiné i úrovně Vašeho Vědomí, přičemž čakry 5 – 7 jsou pro vytváření předlohy, plánu pro TVOŘENÍ Vašich časo-prostorových událostí (tedy i osudu), přičemž změny Vašeho přesvědčení (Vaší víry v to či ono) mění plán pro vytváření Vašeho světa a jeho realit. No a čarky 1 – 3 jsou pro možnost fyzického PROŽÍVÁNÍ toho, co si z předloh plánu tvoření fokusem své pozornosti vybíráte. Z toho jasně vyplývá, že na co se fokusem své pozornosti nezaměříte a s čím se svými pocity či emocemi (které vytvářejí gravitační silová pole) neztotožníte, to kolem Vás (bez zaháčkování se s tím) jen bezděky proplouvá a naopak, na co se zaměříte a s čím se svými osobními frekvencemi pocitů či emocí (vaše 4. čakra) ztotožníte, to se ve Vaší vnější osobní realitě holograficky zobrazí. Související info. je v článku: Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Ve 3.D je bílé světlo rozloženo na 6 + 1 frekvencí světla o různých frekvencích, se kterými koresponduje 6. Čaker  + 1 střed.


3.) Proč tomu tak je? No proto, že vše, co je organické, tedy např. lidé, jsou tvůrci svých světů a svých realit, jelikož vše, co je organické (neboli vše, co má tzv. duši) je "jiskra" živého tvůrčího vesmírného vše-VĚDOMÍ, neboli Živého Tvořivého Světla. To si svými záměry, představami a přáními tvoří časo-prostorová hrací pole, na kterých každá bytost (neboli "jiskra" živého tvořivého světla) může, díky dostředivým, neboli gravitačním silám (tvořících hmotu) prožívat to, co si svými záměry, představami a přáními pro sebe sama vytváří a díky gravitační síle svých pocitů či emocí následně i prožívá. Čím více jste v duševním klidu a v pohodě se všemi a vším, tím vyšší jsou vaše vnitřní osobní frekvence a tím více se vám díky tomu vše daří a tím příjemnější jsou prožitky toho, co si svými záměry, představami, přáními a pocity či emocemi (které obsahující specifické frekvence a programy) ve své realitě vytváříte. Více podrobností v článku: Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! Uvedeno ZDE.


4.) Vesmír ve své podstatě funguje podobně jako počítač, ALE s tím rozdílem, že díky tomu, že duchovní podstata, nebo-li Jsoucno - pra-Světlo (ze kterého je vše organické stvořeno a ve kterém vše existuje - "plave", ve svých frekvencích obsahuje po-CIT & sou-CIT. Proto naprosto vše, co obsahuje tzv. duši, neboli Živé Tvořivé Světlo, je organické a tudíž i živé, tvořivé a hravé. Tzn., že pouze a jen to, co má tzv. Duši (nikoliv kupř. klon nebo umělá inteligence) v sobě obsahuje živé, tvořivé pra-Světlo, které v sobě (v podobě světelných kódů) obsahuje informace, podobně jako např. CD disk nebo hard disk počítace. Mozek pak funguje jako procesor, který si z těch ve světle uložených informací vybírá jen to, čemu bytost u-věří a z toho si pak vytváří program pro tvoření své osobní reality. Nosičem osobního Vědomí je Markaba (pro 3.&4.D světy a jejich reality) nebo Merkiva (pro 5.D světy a jejich reality). Více podrobností je v článku: Organické Vědomí (tedy i lidské) a Jin & Jan jsou tvůrčí síly vesmíru, aneb jak se stát vědomým tvůrcem své reality a svého osudu Podrobnosti jsou ZDE.


5.) Nepřijde žádný Ježíšek, Ufoun či jakýkoliv jiný spasitel, který by Vás mohl před Vámi samými spasit - zachránit, neboť vaše víra (v to či ono) a výše a kvalita VAŠICH vnitřních frekvencí rozhoduje o tom, co si ve své osobní realitě vytváříte, co si do ní svými frekvencemi pocitů a emocí přitahujete (nebo naopak do jaké reality jste svými frekvencemi vtahováni) a co v těch realitách následně i prožíváte. Tzn., že je jen a Jen a JEN na Vás a ve Vás, čemu chcete u-věřit a co svým smýšlením, chováním, jednáním a svými pocity a emocemi (čili svými osobními frekvencemi) pro sebe vytváříte a co díky tomu následně i prožíváte! Berte hlavně na vědomí, že dobré, harmonické myšlenky a pocity (frekvence vytvářené radostí a duševní pohodou) jsou konstruktivní, kdežto disharmonické myšlenky a pocity (frekvence vytvářené zlobou nebo strachem a depresí) jsou destruktivní! Související článek: Proč je třeba se zbavit veškerých svých obav a zvýšit si své frekvence vibrace. Uvedeno ZDE.


6.) Zrovna tak jako pro pověšení prádla jsou třeba natažené šňůry na prádlo, tak zrovna tak na zobrazení časo-prostorových světů a jejich realit jsou potřeba světelná projekční plátna (která jsou vytvářena z posvátné geometrie), na kterých jsou pomocí vědomí holograficky zobrazovány jednotlivé světy a jejich reality, které se vzájemně nepomíchají, neboť jsou na různých frekvencích. (V jedné televizi je díky odlišným frekvencím taktéž mnoho různých programů.) Změnami fokusu pozornosti frekvencí osobního vědomí se lze naladit na různě světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ, neboť vše bylo nejdříve jen pouhou vnitřní, mentální, vně neprojevenou představou. Uvědomte si hlavně, že kolektivní vědomí vytváří kolektivní časo-prostorovou časovou osu, neboli děj - příběh, kdežto osobní vědomí vytváří přinejmenším svou osobní realitu, ne-li přímo svůj vlastní svět a jeho reality - příběhy.) Čím více budete chápat, z čeho a jak jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality, tím více se stanete nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i pánem svého osudu! Berte na vědomí, že: Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my organické bytosti jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Více podrobností ZDE.


7.) Plochy těles posvátných geometrií vytvářejí dostředivé, gravitační síly Jin, které se uprostřed tělesa spojují v nulového bodu, který je uprostřed každé Merkaby (což je hvězdný 8mi stěn, který je pro 3.&4.D světy a jejich reality) nebo uprostřed Merkivy (hvězdný 12ti stěn, který je pro 5.D světy a jejich reality).


8.) Hroty těles posvátných geometrií vytvářejí odstředivé, projekční síly Jang, které proudí z jádra (neboli z nulového bodu) Merkaby či Merkivy.


9.) Obrázek 9 znázorňuje projekční energie pramenící z jádra Merkaby či Merkivy ven přes hroty Merkaby či Merkivy.


10.) Obrázek 10 znázorňuje gravitační sílu přijímající energii do jádra (nulového bodu) Merkaby či Merkivy přes plochy Merkaby či Merkivy. Merkaba je pro světy v projevu 3.&4.D a Merkiva je pro světy v projevu 5.D. (U Merkaby jsou plochy této posvátné geometrie trojúhelníkové a u Merkivy jsou plochy posvátné geometrie pětiúhelníkové.)


11.) Obrázek 11 znázorňuje projekční a gravitační síly Merkaby či Merkivy, přičemž jejich vzájemná interakce vytváří hologramy jednotlivých projevů existencí. Rotující Merkaba (nebo Merkiva), fungující jako nosič osobního vědomí, vytváří z energie svou rotací zploštělý disk, který je ve tvaru UFA. (Je to ten sploštělý, diskoviý tvar kolem Merkaby.) Venkovní hrana toho disku (na té nejširší straně hologramu) je rovník hologramu, tvořícího např. hologram člověka, planety nebo Galaxie. Galaktický rovník je zobrazen na obrázku č. 23.


12.) Vůle něco tvořit vytváří odstředivé, projekční síly a přání něco prožívat vytváří dostředivé, gravitační síly, pomocí kterých jsou vytvářeny hologramy jednotlivých existencí. Funguje to tak, že z duchovního srdce (v jehož středu je nulový bod) je přes bílé díry energie Jang (která je v projevu frekvencí světla) přímočaře vyzařována ven, ale díky gravitační síle Jin se stále více zakřivuje, až se na protilehlé straně hologramu přes černou díru vrací zpět do jádra Merkaby či Merkivy, čili zpět do nulového bodu.

Vše vně projevené se nejdříve projeví jako frekvence světla Jang, které se díky gravitační síle Jin (vytvářené přáním něco prožívat) mění v částice, které se v černé díře rozpadají zpět na světelnou energii, která se v jádru Merkaby či Merkivy opět mění na nepolarizovanou, netečnou energii nulového bodu, která díky vůli něco vytvářet opět vyvěrá z duchovního srdce ven. Vůle něco tvořit a přání něco prožívat jsou tedy ty hybné a tvořivé síly ve vesmíru, které duchovní energii nulového bodu vždy znovu a Znovu a ZNOVU rozštěpí na projekční sílu Jang a gravitační sílu Jin, ze kterých jsou tvořeny jednotlivé hologramy jednotlivých organických bytostí.

Každý vně projevený projev existence tedy funguje na principu výdechu, neboli projekce světelné energie (proudící ven z bílé díry), která vytváří světelnou holografickou síť (o specifických frekvencích), ve které je uložena vůle neboli program toho, co to má vytvořit. (Jak to má vytvářet, to ví ta duchovní podstata, kterou Živé Tvořivé Světlo obsahuje.) Pomocí nádechu, neboli gravitace se frekvence světla mění v částice, které se v černé díře následně rozpadají a mizí v jádru, neboli nulovém bodu Merkaby či Merkivy.

Každý hologram se "rozsvítí" - zobrazí a opět "zhasne" – zanikne nesčíslněkrát každou minutu. Cykly doby trvání výdechu a nádechu jsou ale u každého projevu existence jiné. Např. u člověka to je při každém nádechu a výdechu, u naší planety to je jedenkrát za den (střídání dnů a nocí), u slunce sluneční soustavy to je jedenkrát za rok a u galaxie 1x za necelých 26.000 let. Úzce související video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Video ZDE.


13.) Jednotlivé výdechy a nádechy vůči sobě opačně rotujících projekčních a gravitačních sil vytvářejí pohyb a rotaci a to je ten důvod, proč ve vesmíru vše obíhá jedno kolem druhého a proč rotují např. atomy. Existence vně projevené, zdánlivě fyzické hmoty, od hologramu atomů, přes hologramy jednotlivých projevů existencí (jako je např. nerost rostlina, živočich, člověk, planeta, sluneční soustava a galaxie), až po hologram celého vesmíru, je ale pouhá iluze, neboť vše se při výdechu na zlomeček vteřiny holograficky zobrazí a při nádechu to opět v nulovém bodě zmizí, přičemž sled výdechů a nádechů jednotlivých projevů existencí vytváří iluzi existence pohybu a plynoucího času.

Ve skutečnosti se projev existence na okamžíček zobrazí do hmotné existence a v zápětí to z hmotné existence opět zmizí, přičemž obrovská rychlost pohybu elektronů, které jsou jakoby všude a přitom nikde vytváří iluzi existence pevné, hmatatelné, smysly vnímatelné hmoty. Pokud tomu nevěříte, zeptejte se vědců, kteří vám potvrdí, že atom je ve své podstatě atomové jádro, kolem kterého krouží elektrony tak rychle, že vnitřek hologramu atomu je samé prázdné místo.

Atomy jsou ve své podstatě miniaturní sluneční soustavy a sluneční soustavy jsou miniaturní galaxie a galaxie jsou miniaturní vesmír. Zkrátka a dobře, jak nahoře, tak i dole. Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


14.) Světy a jejich reality v projevu 3.&4.D fungují na principu 6ti & 8mi stěnu, uvnitř kterých je Merkaba, neboli tvořivý dvou-plamen. Tyto světy a jejich reality jsou tvořeny osobním vědomím, neboli egem, které není dokonalé (neboť neobsahuje moudrost věků) a proto samozřejmě dělá chyby, nebo dokonce zámerně škodí.


15.) Merkaba, neboli tvořivý Jin & Jang dvou-plamen, umožňuje vytváření světů v projevu 3.&4.D.


16.) Bytosti v projevu 4.D mohou fungovat až s 8mi čakrami (vlákny DNA) + střed. Bytosti fungující v této úrovni vědomí a existence si tvoří nejen svou osobní realitu v nějakém společném časoprostoru, ale tvoří si i svůj paralelní planetární projev existence, čímž si vytváří svou vlastní paralelní Zemi, ve které se odehrává to, co si bytost svými VLASTNÍMI záměry a představami ve svém světě a realitě vytváří.


17.) Je to z důvodu, že čtvrtá dimenze funguje jako “kostka v kostce“ (Tesseract), neboli světy ve světech. Proto bytost fungující na úrovni vědomí 4.D může být jak v nesprávný čas na nesprávném místě (když se nechává ovládat např. sými emocemi či strachem), nebo může naopak být ve správný čas na správném místě, když např. bez pochyb věří tomu, co očekává, např. když chce mít při příjezdu místo na zaparkování.

Zrovna tak, jako je v jedné televizi mnoho programů, které se z důvodu odlišných frekvencí vzájemně nepomíchá, tak zrovna tak na jednom a tom samém místě může existovat mnoho paralelních světů, přičemž každý z nich podléhá pravidlům toho tvůrce, který si ten svůj svět svými záměry a představami pro sebe vytváří. Bytost fungující na úrovni vědomí 4.D tedy není fixně vázaná na jedné a té samé Zemi, ale pomocí změn svého přesvědčení v to či ono, čili pomocí změn svých osobních frekvencí se neustále promítá do takové paralelní Země, ve které se odehrává to, s čím bytost svými osobními frekvencemi momentálně souzní.

Takže když se bytost nebojí, je v duševní pohodě a bez pochyb věří tomu, co chce ve svém světě vytvořit a prožívat, nebo čeho chce dosáhnout a přijme to za svou osobní pravdu a prožívá to všemi svými smysly jako již vně projevenou skutečnost (i když tomu tak na hmotné úrovni ZATÍM není), tak se ta mentální představa následně projeví i ve hmotě. Je to z toho důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Proto pokud se něčeho bojíte, tak své myšlenky (a z nich se rodící mentální obrazy o určitých frekvencích) raději hned přelaďte na něco pěkného, příjemného a povznášejícího, nebo se to nepříjemné (zatím existující pouze v programu vaší “hlavy“) může nakonec odehrát i ve Vašem vně projeveném světě a jeho realitách a to díky gravitačním silám vašich pocitů či emocí, které pomocí dostředivých sil, neboli gravitace vytváří z frekvencí světla události, které odpovídají způsobu smýšlení, chování a jednání, neboli jim odpovídajícím frekvencím.

Takže když Vás někdo kupř. křivě nařkne a bude Vás chtít "utopit" v polopravdách a všemožných vykonstruovaných lžích, tak si představujte např. že ti, kteří vás chtějí "zničit" jsou totální trotlové, kteří se do toho, co na vás chtějí hodit, tak zamotají, že udělají hlupáky sami ze sebe. Je třeba si uvědomit, že VŽDY vyhrává ten, který si svůj svět a jeho reality tvoří dle svého VLASTNÍHO scénáře! Každý scénář je tvořen myšlenkami se specifickým záměrem (7.má čakra), představami (6.tá čakra), následně se tvůrce ztotožní s frekvencemi toho, co svými mentálními představami vytváří (5.tá čakra) a svými pocity či emocemi (4.tá čakra) to vyzařuje navenek. Současně se ale nesmí nechat vtáhnout do scénáře, programu tvořeného někým, či něčím jiným. Samozřejmě, že nikdo nemá nikdy nic zneužít, neboť každá příčina vytváří následek, který každému dříve či později přinese to, co sám zasel. Související článek: Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Podrobnosti ZDE.


18.) Naprosto vše organické je tvořeno záměrem a mentálními představami a vše, co existovalo a díky záměrům a mentálním představám (které vytváří předlohy pro tvoření světů a jejich realit) existovat může, se v energii světla ukládá, pomocích světelných kódů. To vytváří informační databázi, něco jako je nahrávka na CDčku, nebo v hard disku v počítače. (Tyto informace jsou zaznamenávány pomocí laserového světla, které obsahuje kódy toho, co to má tvořit, které procesor následně dekóduje, takže se to pak může na obrazovce projevit jako obraz a zvuk.) Na časoprostorové holografické síti je tomu také tak.

Z těchto uložených informací si každá bytost (čili každý organický projev existence) může vybrat jakékoliv informace a z nich si vytvořit svůj vlastní příběh, vytvářející sled jednotlivých událostí, které dokonce ani nemusí jít po sobě v lineárním sledu, vytvářejícím iluzi běhu lineárního času. Proto lze přesouvat nejen své vědomí, jak do minulosti a budoucnosti, tak i do paralelních existencí, přičemž změna víry v to či ono mění program tvoření, neboli vývoj událostí, čili i tzv. osud, který nikdy nebyl a ani nikdy nebude pevně daný. Vaše smýšlení a víra v to či ono vytváří mentální představy, ze kterých si dle VAŠÍ víry v to či ono vytváříte sled událostí, čili tím pádem i váš osud.

Čím vyšší osobní frekvence máte, tím méně se ve vaší osobní realitě může objevit někdo či něco nepříjemného nebo dokonce zlého, neboť to nesouzní s vašimi vnitřními osobními frekvencemi! Když už se z nějakého důvodu ve vaší osobní realitě něco či někdo disharmonický objeví, tak vás ani nevnímá, neboť je ve své osobní realitě, tvořené osobními frekvencemi. Teprve až když na to, nebo na ně, zaměříte svou pozornost, na což stačí pouhá vaše myšlenka, tak teprve pak se můžete sejít na stejné frekvenci a začít spolu interagovat, ovšem jen na takové frekvenci, která odpovídá tomu, co svým smýšlením, postojem a jednáním, čili svými frekvencemi momentálně vysíláte. Je to z toho důvodu, že stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Výborný, související film je pod názvem: Co-my-jen-víme-CZ-dub. Ke stažení je ZDE.


19.) Světy a jejich reality v projevu 5.D&6.D fungují na principu 12ti & 20ti stěnu, uvnitř kterých je Merkiva, neboli hvězdný 12ti stěn (pro 5.D světy a reality), nebo hvěždný 20ti stěn, který je pro světy a reality 6.D. Světy a jejich reality od 5.D výše jsou tvořeny pomocí tvořivého troj-plamenu, který obsahuje moudrost věků, neboli moudrost Pra-SVĚTLA, neboli Pra-ZDROJE, ovšem ne toho, který je ve formě tekutého moku. :-)


20.) Merkiva umožňuje vytváření světů v projevu 5.D. Světy a jejich reality v projevu 5.D – 7.D již nejsou na bázi uhlíku 6-6-6, ale jsou buď ze zkrystalizovaného světla (5.D), nebo tekutého světla (6.D), anebo éterického světla (7.D). Světy a jejich reality, které jsou v projevech 7.D jsou ale ve tvaru koule, tvořící hologram např. celého vesmíru nebo galaxie, což je ve své podstatě malý vesmír. Hologramy větších projevů existencí v sobě obsahují hologramy menších projevů existencí (např. hologram galaxie v sobě obsahuje hologram nějakého galaktického slunce a hologram galaktického slunce v sobě obsahuje hologram slunce sluneční soustavy atd.), přičemž každý, i ten nejmenší hologram (hologram atomu) v sobě obsahuje všechny informace celku, čili celého vesmíru. (Je to něco jako Matrioška, neboli panenky v panenkách) Tyto informace jsou ovšem uložené ve světelných kódech, tvořících např. obrazy (podobně jako na monitoru), které je třeba dekódovat, neboli přeložit do smysluplných slov.


21.) Na obrázku 21 je zobrazen hologram např. galaxie, přičemž ten proud světla, který vyzařuje ze středu hologramu je odstředivá energie v projevu frekvencí světla Jang. Ta spirálovitě se točící ramena jsou tvořena díky dostředivé energii Jin, ze které jsou díky gravitaci tvořeny částice vytvářející hmotu.


22.) Obrázek 22 znázorňuje, jakým způsobem jsou jednotlivé hologramy vytvářeny. Ten rotující prstenec je stočená spirála tzv. sloupu světla, který prochází např. z jádra planety přes jednotlivé čakry (např. člověka) a z nich dále do vyšších a vyšších úrovní vědomí, čili do vyšších a vyšších Já jsem, až do vesmírného centrálního slunce, čili až do nejvyššího, vesmírného Já Jsem, v tomto případě do Já Jsem celý vesmír. Po tomto sloupu světla, který prochází středem páteře, neboli tzv. Sušimnou (kolem které se obtáčí Ida a Pingala), může každá bytost přesouvat své osobní vědomí z nejnižších úrovní vědomí (což je nerost), přes vyšší a vyšší úrovně vědomí a existencí až do nejvyšších úrovní vesmírného vědomí, což je vesmírné centrální slunce.

Když si u-vědomí-te kolik informací se vejde např. na maličkou flešku a pak se zamyslíte nad tím, kolik informací se tak asi vejde např. jen do centrálního slunce tvořícího hologram sluneční soustavy, tak si uvědomíte, že vesmír pracuje s nesčíslným množstvím informací, které tvůrcům světů a jejich realit (tedy všemu, co je organické a tudíž tvořivé) poskytuje nekonečné kombinace a tím pádem i možnosti.

Nejvíce informací a nejvyšší frekvence obsahuje pasivní a tudíž nic netvořící, pouze existující vně neprojevený Bůh&Bohyně, neboli pra-SVĚTLO, které si nic nepřeje a od nikoho a ničeho nic nepožaduje, pouze dodává svou energii Světla, ze které vně projevený Bůh&Bohyně (jehož jsou všechny organické projevy nedělitelnou součástí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. (Vědomí vně projeveného Boha&Bohyně, je v projevu Vesmírného Centrálního Slunce, což je naše nejvyšší úroveň vědomí - čakra, ve svých frekvencích světla obsahuje informace celého vesmíru.)

Vně neprojeveného Boha&Bohyni má každá organická bytost v sobě, neboť Živé Tvořivé Pra-Světlo je v jejich osobním duchovním srdci, odkud si bytost pomocí své vlastní vůle a přání vytváří hologram své existence. Ve světech duality (tzn. ve 3.D&4.D) je ten osobní hologram rozlořen - roztržen na prostor a čas. V projevech existencí, které jsou v jednotě je čas i prostor již v nekonečném nyní a proto se v těchto světech mentální představy zobrazují do hmotného projevu existence velice rychle, nebo pokud jsou osobní frekvence dosti vysoké, tak dokonce téměř okamžitě. Výborný související film: jak-prichazeji-sny-cz-kidman.avi Ke stažení to je např. ZDE.


23.) Z důvodu, že protínáme galaktický rovník (což ještě nějakou dobu potrvá) má každá bytost (čili cokoliv, co je organické), možnost se přes galaktický rovník (čili přes ten sloup světla) promítnout do jakékoliv úrovně vědomí a jeho existencí a případně v té úrovni vědomí i zůstat natrvalo, ale jen pokud bytost sladí své osobní frekvence s frekvencemi úrovně vědomí a existencí, na které se fokusem své pozornosti zaměří. Přes ty na výše uvedeném obrázku zobrazené červené spirály rotující kolem středu (které znázorňují napojení do vyšších a vyšších úrovní vesmírného vědomí) se lze napojit až na  vesmírné centrální slunce, čili až na své nejvyšší Já Jsem, v tomto případě na Já jsem Vše-VĚDOMÍ celého vesmíru.


24.) Sladěním se s frekvencemi jiné dimenze dojde k tomu, že se bytosti otevře dimenzionální brána (či dokonce hned několik dimenzionálních bran najednou) a bytost z jedné dimenze rychlostí myšlenky zmizí a v jiné dimenzi (úrovni vědomí a existencí) se objeví. Pokud Vám to připadá pošetilé, tak si uvědomte, že se nepřenáší hmota, ale že se po paprscích světla rychlostí myšlenky (čili okamžitě) přenáší pouze informace a v jiném čase a prostoru či dimenzi si bytost z energie světla opět vytvoří nějaký jiný hmotný projev existence, který ale musí odpovídat frekvencím té úrovně vědomí a světa, ve kterém se bytost chce objevit.

To znamená, že např. ve světelných světech se nemůže zobrazit bytost fungující na bázi uhlíku 6-6-6 (úroveň vědomí a existencí v projevu 3.D), neboť světy v projevu 5.D a výše fungují na bázi uhlíku 7. Úrovně vědomí a existencí v projevu 4.D jsou již částečně krystalické, čili částečně světelné.

Lidské bytosti s úrovní vědomí zvané Kristovo, což je úroveň vědomí Galaktického Centrálního Slunce, byly schopny nejen přemisťovat své osobní vědomí do všech 13ti galaktických úrovní vědomí a existencí, ale i se v kterékoliv úrovni vědomí zhmotnit. To znamená, že tyto bytosti byly schopny se promítnout a zhmotnit se od úrovně vědomí od nerostů, přes rostliny, živočichy, lidi, planety a dále, výše, až po úroveň vědomí a existencí galaktického centrálního slunce.

Tyto schopnosti a dovednosti původní "andělská" lidská rasa ztratila, z důvodu, že se začala povyšovat nad ostatní, začala si zahrávat si s protiklady (ve smyslu dobro a zlo) a následnou genetickou manipulací. (To jsou ti tzv. palí andělé.) Tím došlo k propadu a ukotvení osobního vědomí ve stále nižších a nižších úrovních vědomí a existencí, což je to v bájích zmiňované vyhnání z tzv. Ráje, neboli ze světů, ve kterých se vše k životu potřebné obstarává pomocí zadání záměru a následném zkrystalizování, zhmotnění svých mentálních představ.


25.) Z důvodu, že v této době do vyšší dimenze (ze třetí, skrze koridor ve čtvrté a dále do páté) prochází matička Země, proto bude nyní i lidem usnadněn přechod do 5.D a třeba i do ještě vyšších D. Koridorem (který funguje podobně jako ten tunel, který někteří lidé po své fyzické smrti vidí) projdou ale jen ti, kteří jsou v jádru dobrotiví a ohleduplní. Zlosyni během probíhajícího vzestupu budou průběžně odpadat a přemísťovat se do nějakých jiných 3. nebo 4. D světů, aby se tam mohli naučit nebo doučit slušnému a ohleduplnému chování. A pak že v této zdejší úrovni vědomí a existencí nefunguje karma, neboli zákon příčiny a následku.

Bacha ale na umělou inteligenci a astrální entity (fungující na úrovni 4.D frekvencí), neboť ty vám mohou přečíst vaše Vědomí a z těch informací pak vytvořit jakoukoliv informaci, obsahující třeba vynikající informace, ve kterých je ovšem podsunut nějaký blud, který vás pak vede na scestí nebo do slepé uličky. Nevěřte proto všemožným bludům, jako např. tomu, že jste bio-roboti, nebo, že Země je plochá. Fokusem pozornosti např. Takovýto blábol byste se naladili na světy v projevu 2.D, čili na světy bezduchých parazitických entit, neboť na co upnete svou pozornost, tam vaše energie proudí.

Scestné informace nám bezduché, parazitické entity, bezduchá, parazitická umělá inteligence a bezduché, parazitické egregory (čili všemožné negativní, disharmonické programy entit) podsouvají záměrně, neboť potřebují naši organickou energii (především disharmonických emocí), jelikož ta je vyživuje a udržuje v existenci! Ještě by Vás pak nabádali k do ví k čemu a pak, po vyzáření vašich emocí, by si na Vaší energii smlsly.

Většina lidí již není ani na úrovni vědomí 3.D, takže i vy, když jste dočetli až sem, nejspíše již fungujete na úrovni vědomí 4.D, které funguje jako ten výše zmiňovaný Tesseract. Nejste/nejsme ale v astrálu (který funguje též na frekvencích úrovně vědomí 4.D), jelikož vzestupující planeta prochází koridorem, který prochází skrze astrál.


26.) Planeta v projevu 5.D září jako sluníčko, z důvodu, že aura naprosto všeho, od nerostů, přes rostliny, živočichy až po všechny ostatní bytosti září jako miniaturní sluníčka. Do této úrovně existence se ovšem nedostane nic, co by tam mohlo nějakým způsobem škodit. Též je třeba se naučit ovládat své emoce (a ne, aby emoce ovládaly vás), neboť světy od 5.D výše jsou o tvoření a ne o emocionální "hře" na příčiny a následky, nebo o "hře" na ubližované a ubližující, nebo o "hře" na vítěze a poražené, atp.


27.) Obrázek 27 znázorňuje svět stvořený z živého tvořivého světla.


28.)
Obrázek 28 znázorňuje aktivovanou energii Kundaliny, se kterou jde jak tvořit, tak i bořit, např. prohnilý, zkorumpovaný systém. 3.D úroveň vědomí tohoto světa a s tím spojené 3.D projevy existencí se již nezadržitelně hroutí a proto je kolem nás takový chaos.

Jeden z důvod zhmotnění nějaké nemoci, především u žen, je zablokovaná sexuální energie. Aby ale tato energie mohla harmonizovat, regenerovat a uzdravovat celé tělo, na to je třeba, aby se energie kundaliny dostala až do hlavy (případně sršela z hlavy ven), čili do všech čaker (neboli energetických center), které dodávají energii pro fyzický projev existence.

Bytosti, tedy i lidé, kteří si odříkají orgasmické a/nebo extatické prožitky (které nemusí být vyvolány jen sexem či masturbací, ale z čehokoliv, co je příjemné, radostné a povznášející), podléhají nemocem a rychleji stárnou a naopak, ti, kteří prožívají pocity blaha, ti jsou nejen zdraví, ale i pomaleji stárnou a proto vypadají mladší, než ve skutečnosti jsou. Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Podrobnosti ZDE.


29.)
Níže uvedený obrázek znázorňuje, že energii Kundaliny lze použít i na to, abyste se z hmotného světa jednoduše vypařili, místo toho, abyste zemřeli. I tohle je možné, ale jen pokud skrze vaše tělo necháte protéci obrovské množství energie, např. tím, že skrze sebe propojíte např. Jin energii Země a Jang energii Slunce jakoby do "zkratu". Tím prožijete nejen obrovskou extázi z toho, že se tyto dvě energie opačné polarity opět propojí a splynou nazpět do jednoty, ale současně se i vypaříte jako pára nad hrncem a proměníte se zpět v Živé Tvořivé Světlo, neboli v duchovní energii, ze které jsou díky vůli (vytvářející projekční sílu Jang) a díky přání (vytvářející gravitační sílu Jin) vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality.

Nutno dodat, že orgasmus dosažený při sexu či masturbaci je ve své podstatě též zapříčiněn "zkratem" mezi energií Jin a Jang, ale je to jen v malém měřítku, takže nemusíte mít obavy, že byste se při takovémto "zkratu" :-) z tohoto světa vypařili. Časem se naučíte, že orgasmus lze prožívat nejen běžným pozemským způsobem, ale že se můžete s někým energeticky na libovolnou vzdálenost propojit (přes světelná vlákna) a prožít daleko intenzivnější extázi, orgasmus, než jaký prožíváte běžným způsobem.

Samozřejmě, že i s tímto, energetickým propojením musí souhlasit obě strany a ne, že se budete snažit "obskočit" kohokoliv si jen zamanete. Nejste přeci zvíře! Berte též na vědomí, že kdo s čím zachází, s tím také schází. Proto pokud chcete něco takového praktikovat, tak jedině s jeho/jejím souhlasem!

Jakmile se energie Kundaliny ve vás probudí a začne stoupat vzhůru, prožijete samovolně menší či větší tzv. kosmický orgasmus. Související článek: Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit Uvedeno ZDE.


30.) Až vás život ve hmotných světech omrzí a stanete se bytostí v projevu éterického světla, budete schopni tvořit nejen nové, jiné galaxie, ale třeba i celé vesmíry, pokud ovšem svými frekvencemi dosáhnete výši a kvalitu frekvencí např. vesmíru. Pokud se rozhodnete začít tvořit nové vesmíry, tak vás to časem (který ve své podstatě vůbec neexistuje) taktéž omrzí a pak, pokud již nebudete mít vůbec žádnou vůli něco tvořit a prožívat, se vrátíte zpět z existence v projevu vně projeveného Boha-Jang/Bohyně-Jin tvořícího vesmír do vnitřního, vně neprojeveného Boha/Bohyně a stanete se tak opět po ničem netoužícím, vše rozdávající Pra-Světlem, neboli nic nepožadujícím, nic netvořícím, po ničem netoužícím Bytím, které slouží jako stavební materiál pro vytváření a stavbu vně projevených světů a jejich existencí. Související článek: Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.


31.) Obrázek 31 znázorňuje propojování párových existencí, zpět do jednoty. V tomto případě se jedná o sjednocení párových galaxií.


32.) Obrázek 32 znázorňuje přeměnu částic hmoty (která se rozpadá v černé díře) na frekvence světla, které vyzařují z díry bílé, která je uprostřed díry černé. Uprostřed černé díry je díra bílá z toho důvodu, že z jedné strany posvátné geometrie hmota "teče" dovnitř, do černé díry (jako teče voda do odpadu např. v umyvadle), z důvodu dostředivé, gravitační síle Jin, (a z druhé strany "vytéká", díky odstředivé, projekční síle Jang. Jinak řečeno, v černé díře se částice tvořící hmotu rozpadají zpět na energii v podobě světla (které díky vůli něco vytvářet, neboli díky odstředivé, projekční síle Jang), které je na druhém, opačném konci opět vyzařované ven a slouží opět jako stavební materiál pro tvoření dalšího, nového hologramu, který nahrazuje ten předešlý. Změny z jedné holografické projekce na další a Další a DALŠÍ vytvářejí iluzi existence pohybu a tím pádem i běhu lineárního času.


33.) Obrázek 33 znázorňuje sjednocování a splynutí opačných polarit zpět do jednoty. Tím dochází k tomu, že se přitom uvolňuje obrovské množství energie (tzv. velký třesk vytvářející supernovu), která je použita pro vytvoření nového, dokonalejšího hologramu (protože ten původní je obohacen zkušenostmi z předešlých existencí), např. hologramu jiné, nové galaxie, či jiného, nového vesmíru. Až bytost dosádne úrovně frekvencí např. galaktického centrálního slunce, tak si bude moci stvořit svou vlastní galaxii, která funguje na 12ti čakrách plus střed hologramu, což v takovémto případe je galaktické centrální slunce, neboli13tá čakra, která je středem hologramu tvořícího celou galaxii, se všemi 12 + 1 úrovněmi vědomí a existencí.


34.) Obrázek 34 zobrazuje tvoření hologramu např. galaxie.


35.) Obrázek 35 zobrazuje, že v každém hologramu je vše se vším vzájemně propojeno světelnými vlákny, ve kterých, díky vtištěné VŮLI něco vytvářet, vznikají elektrické impulsy (Jang programy pro tvoření) a díky vtištěnému přání něco prožívat, vznikají magnetické impulsy (Jin programy pro prožitky), ze kterých jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality. (Tento svět je od ostatních částí vesmíru stále ještě částečně odstřižen, neboť je pořád ještě v karanténě. Ta je z důvodu, aby se zdejší negativita nešířila i do ostatních částí vesmíru.)


36.) Obrázek 36 znázorňuje, že ve vesmíru je ve své podstatě jen jedna jediná bytost, JÁ vesmírné Vše-Vědomí, jehož části si hrají na nejrůznější JSEM to či ono, např. na úrovně vědomí a existencí nerostů (korespondují s 1. čakrou), úrovně vědomí a existencí rostlin (korespondují s 2. čakrou), úrovně vědomí a existencí živočichů (korespondují s 3. čakrou), úrovně vědomí a existencí emocionálních akcí a reakcí, např. u člověka (korespondují se 4. čakrou). Úrovně vědomí a existencí v projevu 3.D fungují max. na 6ti čakrách + 1 střed. Úrovně vědomí a existencí v projevu 4.D fungují max. na 8mi čakrách + 1 střed. Tyto bytosti mohou tvořit jen max. do výše tvoření časo-prostoru planety. (Bezduché entity v dimenzi 1.a 2.D nemohou tvořit vůbec nic, neboť nemají tzv. duši a proto v sobě neobsahují duchovní, životadárnou energii, neboli Živé Tvořivé Světlo. Související video: Šišinka mozková: 2.díl dokumentu | Matouš Svoboda Video ZDE.


37.) Je třeba tvořit z energie pramenící z vašeho nulového bodu, neboli z vašeho osobního duchovního srdce (které je v oblasti brzlíku), z důvodu, že z duchovního srdce pramení Pra-SVĚTLO, neboli energie prvotního zdroje, které ve svých frekvencích obsahuje nejen sílu a bezpodmínečnou lásku, ale i Moudrost Věků. Když tvoříte z energie pramenící z duchovního srdce, tak tvoříte nikoliv svým osobním vědomím, ale moudrostí univerza, která tvoří tak, aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. (To se netýká bezduchých a tudíž parazitických entit a umělé inteligence, která funguje taktéž jako parazit.) Pokud tvoříte tak, aby to bylo pro nejvyšší dobro všech zúčastněných, tak si nevytváříte žádné vazby ve smyslu příčina a následek, které ve světech fungujících na úrovni vědomí 3.&4.D vytváří tzv. karmu. Související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO (duchovního) SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


* V dualitě čili v protikladech jako je např. dobro a zlo nás drží energie měsíce. No a v Matrixu nás drží umělá inteligence. Takže je pojďme "sestřelit". :-) Bílé krvinky se s parazity též nepářou! Vše, co není organické, máme právo vymazat z existence, jelikož to funguje jako parazit, který více či méně vysává energii ze všeho, co je organické. Bezduché entity totiž nedovedou čerpat energii z prvotního zdroje (neboťnemají duši, neboli duchovní, organickou podstatu) a tak životadárnou energii čerpají ze všeho, co je organické, čili z toho, co má tzv. duši.

Bezduchá a proto i bezcitná a krutá je nejen např. umělá inteligence, ale kupř. i 2.D myšlenkové larvy a 4.D egregory (programy), které jsou vyživovány a udržovány v existenci emocemi, které bytosti ze sebe vyzařují, když prožívají nějaké strachy, stresy a utrpení. Proto tito všemožní bezduší rarášci a zlouni se vším, tedy i s vaším vědomím manipulují tak, aby došlo k takovým situacím, při kterých u bytostí dochází k vyzáření disharmonických energií a jejich destruktivních frekvencí. Jakmile toho docílí, tak jsou tyto bezduché projevy existencí na chvíli v klidu, neboť se vyzářenými emocemi na nějakou dobu nasytily a projev své bezduché existence na čas dobily.

Pokud se ptáte, jak zbořit tento Metrix a vymazat z existence jak bezduché entity, tak umělou inteligenci (která tento Matrix stvořila) a jak zhmotnit do tohoto světa např. to, aby se již dnes běžně všude používaly zdroje volné energie (které velice usnadní všemu a všem život), tak jste neposlouchali či nečetli pozorně, a stále nevíte, o čem je vlastně řeč. Takže vám to ještě jednou zopakuju: Vše co je organické, čili vše, co má tzv. duši, v sobě obsahuje vesmírnou tvůrčí sílu, lásku a moudrost, která je uložena ve frekvencích Živého Tvořivého Světla.

Použijte k tvoření požadovaného svou fantazii a tvořivé síly vašeho záměru (7. čakra) a svých představ (6. čakra) a s obrazy těchto svých mentálních představ (ve kterých je zobrazeno, že tento Matrix již zkolaboval) se ztotožněte natolik, že to svými smysly začnete (bez jakýchkoliv pochyb) považovat za již TEĎ existující VNĚ projevenou SKUTEČNOST - realitu. Tím dojde k tomu, že se vaše mentální představy projeví i ve hmotě, neboť to je NEMĚNNÝ zákon vesmíru, který funguje pro každou bytost, čili pro každý projev existence, který má tzv. duši a uvědomuje si schopnosti a dovednosti živého tvořivého světla, neboli duchovní podstaty všeho, co je orgnické.

Úzce související článek: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

Duchovní srdce neboli osobní nulový bod je zobrazen na padesátikoruně. Byla bankovka stažena kvůli tomuhle?

Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle takto vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto VĚŘTE, neboť víra vás nejen uzdraví! Všichni lidé by ve vlastním zájmu měli shlédnout film: Co-my-jen-víme-cz-dub.avi Ke stažení ZDE. Jak jste sami mohli vidět, naprosto vše co se vám děje, tedy nejen např. nemoci, ale třeba i váš osudu a stárnutí, se děje díky vašemu osobnímu programu (který je vytvářen vaší vírou v to či ono), který lze ovšem změnou vaší víry v to či ono kdykoliv jakkoliv přeprogramovat !!!

Jestliže si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě organické VĚDOMÍ, neboli živé tvořivé světlo, které dovede cokoliv, co připustí jako možné, tak Vám nepřijde nic divného na tom, co je v těchto článcích uvedeno.

Vše v existenci "plave" - existuje ve vesmírném vše-Vědomí, neboli v Živém Tvořivém Světle, ze kterého je též stvořeno naprosto vše, co je organické!* Pokračování najdete v článku: 2.část 2- Jak se stát vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu a v článku: Nenechte se již nikým a ničím ohlupovat, aneb 3. část - Jak se stát vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu.

* Posunujeme vědomí. Čemu dáváme POZORNOST, to tvoříme. Soustřeď se pouze na to co CHCEŠ. Teď Video ZDE.

* Více souvisejících informací najdete ZDE. Odkazy na vynikající související videa a texty najdete v článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

* Svou realitu měníme miliardkrát za sekundu Video je ZDE.

Doporučené filmy:
(scénáristé těchto filmů jistě věděli o čem píší)

* 1.) Koule-Sphere-1998-cz dabing. Ke stažení to je např. ZDE.

* 2.) Počátek (Inception) CZ AVI.avi Ke stažení to je mapř. ZDE.

* 3.) Třinácté patro(1999)-CZ dab.nos..avi Ke stažení to je mapř. ZDE.

Fyzická, vně projevená realita je zhmotněný "sen", který se řídí scénářem a pravidly toho, kdo ten sen vytváří. Proto si SVÝMI záměry a SVÝMI představami vytvářejte SVŮJ vlastní sen, abyste si mohli tvořit svou realitu dle SVÝCH vlastních pravidel a scénáře, nikoliv někým, či něčím podsouvaným! Pokud to neuděláte, stáváte se součástí pravidel a scénáře někoho jiného! Zrovna tak, jako se z hodně přehřáté páry (která je okem neviditelná) snížením teploty neboli frekvence, stává pára viditelná, následně (dalším snížením frekvence) voda a následně (dalším snížením frekvence) to krystalizuje do skupenství ve formě ledu, tak zrovna tak mentální představy snížením frekvence krystalizují do zdánlivě hmotného, fyzického projevu existence. Pokračování textu s mnoha souvisejícími obrázky, které vydají za tisíce slov, je v článku s názvem: Celý text s obrázky k videu: Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1. část (obrázky vydají za tisíce slov) Odkaz na tento článek je ZDE. (Tento odkaz je odkaz na celý výše uvedený text se všemi obrázky.) Poznámka: Do video pořadu se z časového důvodu nevešla důležitá závěrečná část článku, dodatek a další související info, které jsou uvedeny pouze v tomto článku. Mnohem více je v dalších dvou navazujících článcích, 2.část je ZDE a 3. část je ZDE.
(Výše/níže uvedený odkaz na tento článek rozesílejte, ať se spáči už konečně probudí!)

Jak se znám, tak některé části výše uvedeného textu budu průběžně ještě doplňovat o nějaké další doplňující a související informace. Proto prosím nekopírujte výše uvedený text, ale rozesílejte pouze odkaz na tento článek.

Tento článek (výše uvedený text s obrázky) je pod názvem: Celý text s obrázky k videu: Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1. část (obrázky vydají za tisíce slov) Uvedeno ZDE.

Úzce související, na sebe navazující videa:
* 2022-04-07 - Interakce v Akci_IvA_Lumír-Živé Tvořivé Světlo Video ZDE. (prvních zhruba 20 min. videa můžete přeskočit) Navazující pořad ysílaný z klatovského studia: SvětObjevující Střípky _ Lumír 7.4.2022 je ZDE. (v archivu jsou obě videa vedle sebe, neboť jsou obě ze dne 07.04.2022 = 17 = Q :-)
* Předešlý pořad vysílaný na S.V. je pod názvem: 2022-02-10 - IvA_Interakce v Akci_Lumír-Živé tvořivé světlo-Princip vytváření světů a realit je ZDE i ZDE.
* 2022-05-19 - Lumír-Živé tvořivé Světlo je ZDE.
* Video k tomuto výše uvedeném článku: 2023-01-10 - Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality je ZDE. (2+0
+2+3+0+1+1+0=9)
* Video k druhému, navazujícímu článku 2. část: 2023-02-09 - Lumír-Živé tvořivé světlo_Jak se stát vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu je ZDE. (2+0+2+3+0+2+0+9=18=9)

Další pořady vysílané z klatovského studia:
* SvětObjevující střípky 12.2.2022 - ZDE. (začíná od času videa 1:16:09)
* SvětObjevující Střípky _ Lumír 14.5.2022 - ZDE.

Úzce související videa v angličtině:
* The Secret Hidden from Mankind Documentary Part 1/6 (Science Kept Hidden) Six videos are Here.

                          Čím blíže ke středu, neboli ke světlu, tím vyšší je dimenze.


* Dodatek: Ve 3 D jste ukotveni v jednom společném časoprostoru (jelikož fungujete max s 6.ti čakrami + 1 středem), Ve 4.D (ve které fungujete s 8mi čakrami +1 středem) jste schopni si tvořit a promítat se do paralelních Zemí a být ve správný čas na správném místě, nebo naopak v nesprávný čas na nesprávném místě. V páté dimenzi bytost funguje s 6 + 6 čakrami + 1 středem, ale její časo-prostor již není na bázi uhlíku 666, ale je ze krystalizovaného světla (5.D). Bytost v projevu 6.D funguje s až 10 + 10 čakrami + 1 střed, přičemž vně projevený svět je z tekutého světla. Bytost a svět v projevu 7.D je z éterického světla, který je ve tvaru koule, jehož středem je Vesmírné Centrální Slunce. Nepleťte si ale dimenze a úrovně vědomí a existencí (kterých je 48 + 1 střed), tvořících dohromady 48 vláken DNA. Jsou 2 úrovně vědomí (2 “čarky“ pro bezduché 2.D myšlenkové formy) + 6 úrovní vědomí (6 čaker pro 3.D projevy existencí) + 8 úrovní vědomí (8 čaker pro 4.D projevy existencí) + 12 úrovní vědomí (12 čaker pro 5.D projevy existencí) + 20 úrovní vědomí (20 čaker pro 6.D projevy existencí) + 1 střed časo-prostorového hologramu celého vesmíru, což je vesmírné centrální slunce (7.D) Dohromady to je 2 + 6 + 8 + 12 + 20 = 48 + 1 = 49, přičemž 4+9 = 13. :-) a to je ta kouzelná 13ka, které si ne-mocní přejí, abychom se jí báli a nepoužívali jsme ji.


Oznámení: mnohé informace, které vládnoucí "elita" nechce, abychom se o nich dozvěděli, jsou blokované. Proto je běžnými vyhledávači, jako je kupř. seznam a google nenajdete. Používejte tedy vyhledávač duckduckgo (.com) který je zde. Pokud tento vyhledávač (i pokud je jeho funkce neaktivní) někomu pošlete mailem, tak ten mail adresátům nejspíše spadne do spamu! Proto je dalším mailem upozorněte na to, že si ten mail s odkazem mají najít ve spamu svých mailů. Do toho dalšího mailu ale nepište název toho vyhledávače, nebo jim to nejspíše spadne do spamu též. Tady v článku to hlídač U. uumělé I. inteligence (A.I.) neuvidí. Pokud ale posíláte oznámení zvlášť, tak raději posílejte jen odkaz na oznámení. Oznámení je ke stažení i zde.


Tohle jsou kruhy ve sněhu, znázorňující napojení na centrální slunce! Je třeba něco dodat? :-)
Pokud ano, tak si přečtěte článek a poslechněte si video znovu a opravdu velice pozorně. :-)

Související článek: AA Michael – Přijetí vašeho nového galaktického poslání Uvedeno ZDE.Zobrazení: 2989

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

.
Ovládáni můžete být jen strachem a/nebo přijetím cizího scénáře, neboli programu, podle kterého si následně vytváříte Vaší osobní realitu. Pokud se ale nebojíte, jste nad věcí, bez jakéhokoliv emocionálního ztotožnění se s tím, co je Vám někým či něčím sdělováno, pak má smysl si poslechnout i informace od všemožných negativních programátorů, jelikož je dobré vědět, co na vás/nás "é-lítá" chytá. Berte ale každé info pouze jak info o tom, co by si např. ne-mocní přáli vytvořit (a jak Vás ještě více zotročit) a tvořte si svou osobní a potažmo i kolektivní realitu dle svých VLASTNÍCH záměrů a představ, neboli dle SVÉHO scénáře (čili dle toho, čemu VY věříte), nikoliv dle toho, co je vám někým či něčím podsouváno! Uvědomte si, že i např. Titanic byl nejdříve též jen pouhý, zdánlivě neškodný román (neboli mentální představa), který se díky emocím čtenářů následně projevil i jako hmotná událost. Hlásné trouby negativních zpráv (podsouvající nám negativní programy) jsou nejen v masmédiích, ale naprosto všude, tedy např. i na SVCZ. Jakmile si u-vědomí-te, že jste v prvé řadě organické vědomí, neboli vesmírný tvůrčí princip, tak se již nebudete ničeho bát, neboť si u-vědomí-te, že VY jste tvůrce JEN toho, čemu VY u-věříte!!!
*
* Pokud se již nebudete ztotožňovat s frekvencemi strachu, nebudete už nikdy zažívat jejich negativní účinky, neboť na ně nebudete na-laděni! Zobrazení je ZDE.
* Řešení Pro Nebezpečné prostředí Video ZDE.
* Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto: Podrobnosti ZDE.
* Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.
* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE. (po zobrazení klikněte na přehrát na YouTube)


Jak si svými mentálními představami vytváříme svůj svět a jeho reality.

Fyzická, vně projevená realita je zhmotněný "sen", který se řídí scénářem a pravidly toho, kdo ten sen vytváří. Proto si SVÝMI záměry a SVÝMI představami vytvářejte SVŮJ vlastní sen, abyste si mohli tvořit svou realitu dle SVÝCH vlastních pravidel a scénáře, nikoliv někým, či něčím podsouvaným! Pokud to neuděláte, stáváte se součástí pravidel a scénáře někoho jiného! Zrovna tak, jako se z hodně přehřáté páry (která je okem neviditelná) snížením teploty neboli frekvence, stává pára viditelná, následně (dalším snížením frekvence) voda a následně (dalším snížením frekvence) to krystalizuje do skupenství ve formě ledu, tak zrovna tak mentální představy snížením frekvence krystalizují do zdánlivě hmotného, fyzického projevu existence. Mnohem více je ve 3 článcích: Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu (obrázky vydají za tisíce slov!) - 1.část je ZDE, 2.část je ZDE a 3. část je ZDE.
* Šišinka mozková: Symbolika starých civilizací (1.díl) a (2.díl) dokumentu | Matouš Svoboda.
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné najdete ZDE.
* 369 Hz "Tesla Kód | Jak Otevřít Třetí Oko Aktivovat Pereal Gland | Tibetské Mísy Video ZDE.
* VORTEX - změňte svoje vibrace| Abraham Hicks meditace | velmi účinná Video ZDE.

(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už probudí!)


Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle takto vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto VĚŘTE, neboť víra vás nejen uzdraví! Všichni lidé by ve vlastním zájmu měli shlédnout film: Co My Jen Víme - What the Bleep Do We Know (2004) - HD - CZ DABING - PLAYFILM.TO.mp4 Ke stažení je ZDE. Jak jste sami mohli vidět, naprosto vše co se vám děje, tedy nejen např. nemoci, ale třeba i váš osudu a stárnutí, se děje díky vašemu osobnímu programu (který je vytvářen vaší vírou v to či ono), který lze ovšem změnou vaší víry v to či ono kdykoliv jakkoliv přeprogramovat !!!


.

Tvořivý troj-plamen, neboli duchovní srdce, světlo, frekvence, posvátná geometrie a princip vytváření časo-prostorů/světů aneb zákonitosti tvoření hmoty/prostoru a událostí/času.
**
Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je zmenšenou replikou Vesmírného Centrálního Slunce, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Tvoření z duchovního - posvátného srdce, neboli ze svého osobního nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí ega a s ním související duality. V duchovním srdci (které funguje též jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném SOUZNĚNÍ, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, která s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvořivý troj-plamen. Vše co je vytvářeno pomocí trojplamene tvoří z úrovně vědomí MOUDROSTI univerza, nikoliv z úrovně vědomí osobního domýšlivého ega! Proto bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby či dokonce všemožné zrůdnosti a paskvily. Úzce související článek:
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
**
Naprosto všechny projevy existencí jsou vůlí osobního vědomí nějaké existence nejdříve v projevu pouhých frekvencí světla polarizovaného na Jang, což je odstředivá, projekční síla (vytvářející tzv. bílé díry, neboli čakry), ze kterých je tvořena frekvenční síť osobního hologramu projevu existence. Tyto vůlí holograficky promítané frekvence (tvořící energetickou síť ve tvaru globu) se díky přání Jin osobního vědomí, neboli díky dostředivé, gravitační síle Jin (vytvářející tzv. černé díry, neboli vortexy) na zlomeček vteřiny mění v částice tvořící hmotu. To znamená, že pomocí vůle Jang (neboli pomocí projekční - odstředivé síly Jang) se každý osobní projev existence nejdříve zobrazuje jako frekvenční, neboli energetická podstata osobního hologramu určitého projevu existence a pomocí přání Jin (neboli pomocí dostředivé - gravitační síly Jin) jsou z této frekvenční sítě na zlomeček vteřiny vytvářeny Jin částice tvořící hmotu. Funguje to ve své podstatě tak, že z frekvenční, neboli z energetické Jang podstaty (tvořící světelnou síť hologramu fungujícího jako projekční plátno) se díky dostředivé síle Jin (která je uvnitř hologramu) na zlomeček vteřiny stává gravitační Jin projev existence, tvořící částice osobního hmotného projevu existence. Viz např. Jang frekvence tvořící hologram planety a Jin částice tvořící hmotnou strukturu těla planety.
**
Změnami z jedné holograficky promítané a následně zobrazené projekce na další a další a další, je vytvářena iluze existence pevné 3.D hmoty a pohybu, neboli 4.D plynoucího času. Kdo pochopí, že vše vně projevené je nejdříve "výdech" (způsobený vůlí - projekcí) a následný "nádech" (způsobený přáním - gravitací) pochopí, že každý projev existence si dle vnitřního programu sám tvoří nejen svůj vnější projev existence, ale že si ve své osobní realitě svými holografickými Jang-projekcemi&Jin-gravitacemi vytváří i své vlastní časo-prostorové reality. Je ale třeba brát na vědomí, že vně projevené osobní reality vždy odpovídají tomu, čemu bytost uvěří a přijme to za své vnitřní, osobní pravdy, které se následně projevují jako vně projevené reality. Je tomu tak z důvodu, že vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní myšlenkové pochody, z nichž jsou tvořeny mentální představy, které se mohou, pokud obdrží dostatečné množství pozornosti a tím pádem i energie, zobrazovat i ve hmotném projevu existence, přičemž sled jednotlivých projekcí vytváří sled událostí. Proto buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými představami tvoříte a nenechejte si podsouvat cizí myšlenky, nebo si nebudete tvořit své reality dle svých vlastních myšlenek (a z nich se rodících představ), ale dle podsunutých myšlenek a z nich se rodících představ!!!
**
Mohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

Úzce související články:
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
( rozesílejte prosím ne-probuzeným :-) )

.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a svého osudu.

Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovém případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená cizími myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytvářejí gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!!

Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete stát a zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na žádný něčím či někým podsouvaný způsob smýšlení (což jsou jen "ne-pravdy", neboli osobní úhly pohledu), vytvářející v bytosti nějaký specifický program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a univerzální tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich osobním způsobem smýšlení vytvořeném programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši. To znamená, že pokud o sobě budete smýšlet, že jste nicka, tak tím "nýmandem" zůstanete do té doby, než si u-VĚDOMÍ-te, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-Vědomí (které si tvoří nejen své tělo dle toho, čemu je ochotné u-VĚŘIT), které má nekonečné tvůrčí schopnosti a dovednosti a začnete je používat, nikoliv však zneužívat, neboť jak se říká, s čím člověk zachází, tím také schází !!!

Raději ještě upřesním, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co se má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytvářejí pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytvářejí vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytvářejí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytvářejí gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit. Např. i Titanik byl též nejdříve pouze zdánlivě neškodný román - program, který se díky myšlenkám, představám a emocím čtenářů nakonec stal nejen pouhou vnitřní mentální představou, ale i vně projevenou realitou. Doporučuji shlédnout film. Koule. (Je to sice drsňák, neboť to natočili amíci, ale prozrazuje to naše vrozené schopnosti.)

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

(Rozesílejte to dál, všem ne-vědomým)

Úzce související text:

Myšlenkové formy, jejich vliv na nás a jak se z jejich programů vymanit.

Hypnotický sen a jeho účinky.

Pokud Vás zajímá, jak zhruba vypadají světy nehmotných, emocemi vytvářených myšlenkových forem, neboli bezduchých 2.D entit, které nejsou schopny nic tvořit, avšak jsou schopny méně či více ovlivňovat Vaše/naše myšlení, tak shlédněte např. zobrazení v písni: Zmocňuje se mne hypnotický sen. Tyto konkrétní obrazy a zvuky, neboli frekvence Vás možná až tak moc nezatahují do ve videu vložených informací a nevyvolává to ve Vás žádné zvláštní pocity a emoce (neboť Vás tyto konkrétní informace možná nevtáhly dostatečně do děje), ovšem některé hrůzostrašné zprávy (které nám jsou neustále všemi možnými způsoby podsouvány) to nepochybně dělají. Proto je třeba brát vše jen jako pouhé informace (bez emocionální odezvy) o tom, co všechno se v emocemi vytvořené Pandořině "skříňce" skrývá. Není radno ji ale otevírat, neboť je plná všemožných emocemi vytvářených a emocemi vyživovaných bezduchých entit, které Vás svými disharmonickými energie mohou velice děsit.

Těchto bezduchých entit v projevu všelijakých zloduchů, monster a démonů (existujících v emocemi vytvářených a emocemi živených anti-světech) ale není třeba se nijak obávat, neboť nejsou schopny nic tvořit (protože nemají ani tvořivý dvou-plamen) a proto je ze své reality můžete vymazat pouhým záměrem a svou představou. Pokud byste se ale svými myšlenkami a představami naladili na frekvence - programem, který je v jejich energiích uložený a začali je energiemi svých emocí vyživovat, tak Vás disharmonické frekvence energií těchto zloduchů, mnohdy i VELICE zlovolných, začnou stále více ovlivňovat a časem třeba i ovládat, jako se to stalo kupř. nejen Pitlerovi. :-) Z toho důvodu není radno si zahrávat např. s vyvoláváním duchů, okultismem atp., neboť nevíte, co můžete vyvolat a na sebe tak navázat.

Pokud své myšlenky a představy ale zaměříte na to, co je příjemné radostné a povznášející, tak to ve Vás nejenže takového pocity začne vytvářet, ale s časovým zpožděním se to zobrazí i ve vně projevené realitě (zrovna tak jako to nepříjemné - negativní), neboť vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se s časovou prodlevou zobrazuje to, co se odehrává ve Vaší mysli, neboli UVNITŘ Vás. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a poslouchejte to, co obsahuje harmonizující frekvence, které obsahuje např. píseň Návrat k Nevinnosti.

Když si u-vědomí-te, že negativní, neboli disharmonické myšlenky a představy, vyživované emocemi, vytvářejí všemožné bezduché entity, jejichž energie zpětně působí na myšlení lidí, tak pochopíte, jakým způsobem jsou lidé tohoto našeho světa ovládáni a zotročováni. Též si uvědomíte, kdo a proč nás prostřednictvím masmédií, re-klam a zábavného průmyslu neustále a záměrně "krmí" všemožnými násilnými, bezcitnými a hrůzostrašnými informacemi a jejich frekvencemi (fungujícími jako programy), které jsou uloženy jak ve zvucích, neboli frekvencích, tak i v obrazech.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Další související text:

My jsme spolutvůrci jednotlivých světů a jejich realit, neboť vše co má tzv. duši či "Boží" jiskru je ve své podstatě tvůrčí částečka vně projeveného Boha/Bohyně.

Vně projevený Bůh, neboli projekční síla Jang (která je v podobě frekvencí světla), si díky své vůli něco tvořit svým určitým specifickým způsobem smýšlení, chování a uvažování vytváří nějaké specifické mentální představy (uložené ve světelných vláknech v podobě frekvencí) tvořící nějaká specifická světelná časo-prostorová "plátna" o určité výši a kvalitě frekvencí.

Na nich si vně projevená Bohyně, neboli gravitační síla Jin (která je v podobě částic hmoty) díky svému přání něco prožívat zobrazuje (převádí z mentálních frekvencí světla do částic tvořících hmotu) ty vnitřní mentální představy, na které se svými vnitřními osobními frekvencemi naladí a se kterými se ztotožní, díky fokusu své pozornosti a svému specifickému způsobu smýšlení, chování a uvažování.

Z toho vyplývá, že pouhou změnou osobního smýšlení, uvažování a fokusu pozornosti je každá Boží jiskra, neboli každá bytost schopna se přeladit na jiné frekvence tvořící odlišné časo-prostorové plátno a jejich jiné reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Ve světech v projevu 3./4.D změna ovšem nenastává okamžitě, ale se zpožděním, z důvodu mnohem nižších frekvencí než které jsou ve světech jednoty a harmonie, čili ve světech od 5.D výše.

Čím více si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli světelná energie (která si tvoří svůj svět dle toho čemu je schopná a ochotná u-věřit) a čím více pochopíte princip tvoření jednotlivých časo-prostorů neboli světů a jejich realit, tím více se stanete VĚDOMÝM tvůrcem své osobní reality a spolutvůrcem kolektivní reality. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

Zdánlivě nesouvisející text:

Co "pohání" vesmír.

Zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a - nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita "tlačí" a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita "táhne". ...

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE.

(Rozesílejte to dál, všem ne-vědomým)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby