* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír

Jak tento 3.D/4.D matrix přeladit zpět na světelný 5.D projev existence, odkud jsme přišli.

Poznámka: zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a - nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita "tlačí" a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita "táhne".


* V prvé řadě je třeba vědět, že existuje vnitřní, vně neprojevené Nepolarizované Pra-SVĚTLO Prvotního Zdroje (Brahmá). Toto vnitřní prasvětlo, neboli vně neprojevený Bůh/Bohyně, či Absolutno, chcete-li, obsahující pouze nejvyšší frekvence (tzn. Frekvence Bezpodmínečné Lásky) v sobě má potenciál naprosto všech možností a slouží nejen jako stavební "materiál" pro naprosto vše v existenci, ale i jako "esence", ve které naprosto vše v existenci "plave" - existuje.
* Ve vnitřním, vně neprojeveném pra-Světle (které nic netvoří, ale pouze je, existuje), se z důvodu záměru začít něco tvořit, vytvořila polarita ve smyslu vůle (vytvářející odstředivou sílu Jang) a přání (vytvářející gravitační sílu Jin) + Boží jiskra. Tyto dvě polarity, "pohánějící" celý vesmír, způsobily tzv. velký třesk, kterým se z vnitřního pra-Světla (Brahmy) oddělila část pra-Světla, která vytvořila Vesmírné Centrální Slunce, které funguje jako Duchovní Srdce Vesmíru, obsahující ve svých frekvencích záměr, neboli vůli-Jang (Šiva tvořící frekvence) a přání-Jin (Šakti tvořící částice) a Boží Vědomí.
* Vně projevený Bůh/Bohyně (jejichž vědomí je uložené ve světle tvořící Vesmírné Centrální Slunce) se skládá ze tří částí. Jedna část je "Bůh" v projevu frekvencí světla-Jang (vůle něco tvořit), druhá část je "Bohyně" v projevu částic (přání něco prožívat) a třetí částí je vše-Vědomí, obsahující v sobě Moudrost všech věků. No, a protože všechny bytosti (kromě bezduchých entit) jsou jiskry, neboli "odštěpky" vesmírného Vše-Vědomí, tak všechny bytosti, které mají alespoň duši (neboli alespoň tvořivý dvou-plamen) jsou spolutvůrci té úrovně vesmírného vědomí a existencí, na kterou jsou frekvencemi svého osobního vědomí naladěni.
* Tyto tři principy vytvářejí tzv. tvořivý troj-plamen, pomocí kterého si ve vesmíru jednotlivé bytosti ("odštěpky", neboli jiskry kosmického vše-Vědomí) vytvářejí paralelní a nižší a nižší a nižší úrovně vědomí a existencí, neboli nižší já, což je tedy např. i Vaše duše a její existence. Zjednodušeně řečeno, záměr v Boží jiskře vytváří dvě polarity, jednu polaritu Jang, (neboli projekční sílu Šivi) a druhou polaritu Jin (neboli gravitační sílu Šakti), přičemž frekvence Šivi (odstředivá energie Jang) vytváří nepopsané světelné plátno, na kterém částice Šakti (dostředivá energie Jin) vytváří hmotné projevy existencí.
* Z tohoto vesmírného duchovního srdce, obsahující ve svých frekvencích světla Vše-VĚDOMÍ vně projeveného Boha/Bohyně, je pomocí vůle-Jang (výdech - projekce) a pomocí přání - Jin (nádech - gravitace) vytvářen hologram celého vesmíru, ve kterém se následně zobrazují všechny jednotlivé nižší a nižší a nižší úrovně vědomí a existencí, které jsou tvořené nižšími a nižšími a nižšími úrovněmi vesmírného vědomí. (Proces tvoření nižších úrovní vědomí a jejich existencí bude popsán níže.)
* Vše vně projevené ve vesmíru (od atomů, přes nerosty, rostliny, zvířata, lidi, planety, slunce atd., až po celý vesmír) funguje na principu bílých Jang a černých Jin děr, přičemž každá vůlí vytvořená bílá díra, ať již je jakékoliv velikosti (např. v nerostu, nebo v člověku anebo v galaxii či vesmíru), je ve své podstatě čakra, která díky odstředivé síle Jang energii vyzařuje, takže vytváří projekční sílu Jang (vůle něco tvořit) a každá přáním vytvořená černá díra, ať již je jakékoliv velikosti, je ve své podstatě vortex, který díky dostředivé síle Jin (přání něco prožívat) energii přitahuje, čímž vytváří gravitační sílu Jin.
* Každá čakra, neboli bílá díra, je světelným vláknem propojená s vortexem, neboli s černou dírou na protilehlé straně hologramu nějakého projevu existence, čímž vytváří jedno DNA vlákno, které v sobě obsahuje část vědomí tvůrce těchto černých a bílých děr. Každý organický projev existence je ve své podstatě mentální představa svého vyššího Já (obsahující část jeho vědomí), které je představou ještě vyššího já, atd., až po nejvyšší úroveň vesmírného vědomí (jehož vědomí je uložené ve vesmírném centrálním slunci), přičemž vše je vzájemně propojené světelnými vlákny, která tvoří DNA.
* Samozřejmě, že vortexy a čakry (neboli černé a bílé díry) např. v lidském těle obsahují natolik málo světelné energie, že nejsou okem viditelné. To raději uvádím z toho důvodu, aby nějací šťoralové neříkali, že je to všechno pouhý ne-smysl. :-) Kupř. aura, ať již kolem člověka, nebo např. rostliny či nerostu, též není okem vidět a přesto kolem naprosto každého organického projevu existence nejenže je, ale i musí být. (Aura je vidět např. na Kirlianově fotografiích.) Ještě k tomu raději dodám, že čím více světla v sobě bytosti obsahují, tím více jejich aura září. To je také ten důvod, proč jednotlivá slunce svítí. Na sluncích totiž žijí tzv. slunečňané, neboli bytosti, které v sobě obsahují mnohem více světla, než v sobě obsahují zdejší pozemské bytosti. To se ale již mění, neboť z naší planety se brzy stane slunce, neboli hvězda a z bytostí, tedy i z lidí se stanou slunečňané. Nevěříte? Vaše chyba! :-)


* Naprosto vše v existenci ve vesmíru je nejdříve pouhý záměrem a mentálními představami vytvářený program (se specifickou výší frekvencí), který je záměrem a mentálními představami vytvářen z nějaké úrovně vědomí a existencí. Každý program je uložený (ve formě světelných kódů) ve frekvencích té úrovně vědomí, ve které je vytvářený. To znamená, že pokud se Vám nelíbí program, uložený např. v nějaké myšlence (z níž jsou vytvářeny vnitřní mentální obrazy), tak svůj fokus pozornosti jednoduše přelaďte na takové myšlenky, ze kterých se ve Vás rodí mentální obrazy, které Vám jsou příjemné. Nikdo Vás přeci nenutí přebírat něčí myšlenky, ze kterých je vytvářen jim odpovídající program. Tvořte si své vlastní myšlenky, ze kterých se rodí Vaše vlastní představy, obsahující VAŠE specifické programy.
* Tyto jednotlivé programy (vytvořené buď osobním vědomým záměrem nebo od někoho či něčeho převzaté) jsou pomocí vůle, neboli odstředivé, projekční síly Jang (výdech) promítány ven, nejdříve jako pouhé frekvence světla (tvořící holografickou světelnou síť o určité frekvenci), obsahují program toho, co to má vytvářet. Tyto frekvence světla, tvořící holografickou světelnou síť, se díky přání, neboli díky gravitační, dostředivé síle Jin (nádech) na zlomek vteřiny proměňují na částice hmoty, ale jen v tom případě, že na se ně (nebo lépe řečeno na program uložený v jejich specifických frekvencích) upne něčí pozornost.
* Každý výdech a nádech umožňuje tzv. bílá díra, která je uvnitř díry černé a funguje to tak, že z bílé díry jsou nejdříve pomocí odstředivé síly Jang vyzařovány frekvence (obsahující v sobě program toho, co se má vytvářet), které se následně mění v částice a tyto částice (které jsou na protilehlé straně hologramu vtahovány do černé díry) se v černé díře pomocí dostředivé síly Jin opět rozpadají na pouhé frekvence světla, obsahující v sobě program toho, co se při každém následném výdechu a následném nádechu má nadále tvořit.
* Tyto neustálé "výdechy" - projekce a "nádechy" - gravitace jsou umožněny díky "Merkabě", která vytváří minimálně 2 vůči sobě opačně směrované černé - Jin & bílé - Jang díry (viz obrázek níže), pomocí kterých jsou vytvářeny holografické projekce, neboli elektro-magnetické světelné sítě ve tvaru globu (fungující na nějaké specifické výši frekvence), ve kterých se zobrazují vně projevené světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Vzájemně jsou ale od sebe všechny holografické projekce odděleny výší a kvalitou frekvencí, takže to vytváří hologramy uvnitř hologramů, což vytváří iluzi existence okolního světa, nebe a hvězd na něm.
* Z těchto jednotlivých, mentálními představami stvořených obrázků (obsahujících v sobě program toho, co mají vytvářet) si lze výběrem z nich vytvářet libovolný děj, vytvářející nějaký osobní příběh. Každá z těchto mentálními představami stvořených obrázků je ale uložena v nějaké specifické výši frekvence, zrovna tak, jako v jedné a té samé televizi jsou obrázky (z nichž je tvořen nějaký děj) uložené na různých frekvencích. Takže pokud chcete začít vnímat nějaké mentálními představami předstvořené obrázky o nějaké určité specifické frekvenci (ze kterých si můžete vytvářet svůj vlastní libovolný děj - příběh), tak se na ty specifické frekvence jednotlivých obrázků (uložené ve specifických frekvencích světla) musíte svými osobními frekvencemi nejdříve naladit a svými osobními frekvencemi (5tá čakra) se s jejich frekvencemi sladit. Teprve potom ty obrázky budete schopni začít nejen vnímat, ale ve své hmotné realitě je třeba následně i zobrazovat, jako svou vně projevenou osobní realitu. Je též třeba upozornit, že pokud chcete zůstat pánem svého příběhu a tedy i svého osudu, tak si nesmíte nechat podsunout cizí, manipulativní myšlenky, ze kterých se ve Vás rodí představy, z nichž si následně vytváříte nějaký děj.
* Je ale třeba tvořit své světy a jejich reality ze svého duchovního srdce, neboli pomocí tvořivého troj-plamene, neboť to neobsahuje osobní ego. Troj-plamen, neboli duchovní srdce totiž má nejen Jin & Jang v harmonickém souznění, ale obsahuje i Vědomí a Moudrost Celého Univerza a proto vytváří harmonické světy a jejich reality. Díky moudrosti Univerza, obsažené v troj-plameni Bytost při svém tvoření nedělá žádné paskvily ani chyby.


* Tvoření jednotlivých úrovní vědomí a existencí funguje takto: Nejvyšší úroveň vesmírného Vědomí, neboli vědomí vně projeveného BOHA/BOHYNĚ v projevu celého vesmíru, mělo a má nějakou vůli-Jang a přání-Jin něco vytvářet, čímž si pomocí troj-plamene vytváří hologram velikosti vesmíru, ve kterém si bytost této úrovně vědomí pomocí svých mentálních představ vytváří frekvenčně nižší úrovně vědomí a existencí (které mají menší hologramy), což v tomto případě jsou Centrální Slunce jednotlivých Galaxií, fungující jako malé vesmíry či podvesmíry chcete-li.
* Vědomí bytostí v projevu Galaktických Centrálních Sluncí, neboli nížší úrovně vědomí vně projeveného Bohů/Bohyň mělo a má též nějakou vůli-Jang a přání-Jin něco vytvářet, čímž si pomocí troj-plamene vytváří hologramy velikosti Galaktických Sluncí.
Vědomí bytostí v projevu Galaktických Sluncí, neboli opět nížší úrovně vědomí vně projeveného Bohů/Bohyň mělo a má též nějakou vůli-Jang a přání-Jin něco vytvářet, čímž si pomocí troj-plamene vytváří hologramy velikostí Sluncí Slunečních Soustav.
Vědomí bytostí v projevu Sluncí Slunečních Soustav, neboli opět nížší úrovně vědomí vně projeveného bohů/bohyň mělo a má též nějakou vůli-Jang a přání-Jin něco vytvářet, čímž si pomocí tro-jplamene vytváří hologramy velikostí planet.
* Až do úrovně sluncí slunečních soustav se vše tvoří a zobrazuje pomocí tvořivého troj-plamene a zobrazuje se to na posvátné geometrii 20ti stěnu a 12ti stěnu, což umožňuje, aby se takovéto zhmotněné úrovně existencí zobrazovaly v projevu éterického světla (7.D), nebo tekutého světla (6.D), nebo zkrystalizovaného světla (5.D).
* Vědomí bytostí v projevu planet, neboli opět nížší úrovně vědomí vně projevených bůžků m
ělo a má též nějakou vůli-Jang a přání-Jin něco vytvářet, čímž si pomocí dvou-plamene vytváří hologramy pro kolektivní vědomí pozemských bytostí. V tomto světě ovšem existují všemožné bytosti, které nepochází odtud, ale byly sem na tuto planetu buď dopraveny, nebo sem z nejrůznějších důvodů přišly.
* Bytosti v projevu 4.D a 3.D úrovní vědomí si tvoří své světy a jeho reality pouze pomocí Jin & Jang dvou-plamene a tím pádem pouze z pozice svého osobního vědomí, neboli z vědomí svého ega. Proto tyto bytosti samozřejmě dělají všelijaké nejen nevědomé chyby, ale občas i záměrné "chyby". (Člověk má své duchovní srdce, neboli svůj osobní nulový bod, mezi čtvrtou a pátou čakrou, tzn. 4 čakry dolu a 4 čakry nahoru + jeden střed.)
* Z výše uvedeného vyplývá, že naprosto vše, tedy nejen např. vejce, slepice a kohout, :-) ale i naprosto všechny ostatní bytosti (ať už jsou v projevu atomů (což jsou ve své podstatě miniaturní sluneční soustavy), nebo v projevu slunečních soustav, galaxií či celých vesmírů, byly nejdříve pouhé mentální představy, které jsou pomocí vůle-Jang (programující FREKVENCE světla) a přání-Jin (programující ČÁSTICE hmoty) následně zobrazeny v projevu částic tvořících hmotu.
* Naprosto vše je ale v prvé řadě především pouhé osobní vědomí (které je uložené v nějakém nosiči informací), které si díky své vůli (Jang projekce) kolem svého vědomí vytváří světelnou holografickou síť v projevu frekvencí světla-Jang, ve které se díky přání (Jin-gravitace) zobrazuje osobní hmotný projev existence v podobě částic Jin. No a protože tyto stále menší a menší a menší hologramy jednotlivých existencí (např. hvězdy, slunce, planety, člověka či nějakého raráška) jsou v sobě tak, že je jeden hologram v druhém, třetím atd., něco jako stále menší míčky (jako jsou např. Matriošky), tak to kolem každé existence vytváří iluzi existence okolního světa, ve kterém se ovšem zobrazuje pouze a jen to, na co se bytost svými osobními frekvencemi naladí.
* Ve 3.&4.D jsou někým stvořené mentální obrázky jako nastříhané jednotlivé obrázky nějakých filmů, které se fokusem pozornosti OSOBNÍHO vědomí nějaké bytosti kolem ní holograficky zobrazují, neboť každé osobní vědomí funguje jako laser (který holografické obrázky rozsvěcuje a tedy i zobrazuje), přičemž sled jednotlivých, holograficky promítaných obrázků vytváří iluzi existence prostoru, pohybu a plynoucího času!

   Merkiva obsahuje troj-plamen (světy 5.D)      Merkaba má jen dvou-plamen (světy 3.&4.D)

          12ti stěn versus 20ti stěn                                               6ti stěn versus 8mi stěn
* Světy v projevu 4.D - 1.D, neboli světy duality (zobrazující se pouze na posvátné geometrie 8mi a 6ti stěnu, ve kterém je pouze dvou-plamen, neboli Merkaba) byly stvořeny tzv. padlými anděly a to tím způsobem, že tyto bytosti, kterým zachutnala sláva a moc nad ostatními, začaly vytvářet protiklady ve smyslu lepší horší. Tím začaly pomocí dvou-plamene vytvářet hmotné (nikoliv již světelné) světy v projevu 4.D, čili časo-prostorové světy, ve kterých se pohybuje v čase. Dalším pohráváním si s protiklady ve smyslu dobrý a špatný atp., čímž pomocí dvou-plamene začaly tvořit světy v projevu 3.D, čili prostoro-časové světy, ve kterých se pohybuje v prostoru s lineárně plynoucím časem.
* Dalším zahráváním si s protiklady ve smyslu dobro a zlo se začaly vytvářet disharmonické emoce, čímž jsou vytvářeny 2.D emocionální anti-světy, neboli světy bezduchých, zlých, emocemi vytvářených a emocemi živených bezduchých entit, které nemají ani dvou-plamen a proto nejsou schopny samy nic tvořit! Shluk energií těchto temných entit (obsahujících program škodit) společně vytváří tzv. černé slunce (bezduché 1.D), ve kterém se všechny negativní emocionální energie akumulují. Tento antisvět, který též nemá ani dvou-plamen, je souhrn škodolibé, zlovolné, disharmonické energie nejnižších frekvencí, obsahující v sobě pouze paměť-program veškerých druhů utrpení.
* Tyto dvě nejnižší dimenze jsou již zcela odtržené od zdroje světelné životadárné energie, a proto se tyto 2 nejnižší dimenze mohou udržovat v existenci pouze a jen tím způsobem, že kradou energii bytostem, které přijímají životadárnou energii buď ze slunce (jehož energie jsou částečně i v potravě), nebo z duchovního srdce, pokud ho tedy mají. Příjem potravy pro bezduché entity funguje tím způsobem, že bezduché entity podsouvají organických bytostem, např. lidem, všemožné nepříjemné až hrůzostrašné myšlenky, čím se snaží lidi přimět k tomu, aby v sobě vytvářeli nějaké disharmonické emoce, jako je např. agrese, smutek, deprese, vztek atp. Tím člověk ze sebe uvolní tomu odpovídající disharmonickou emocionální energii, kterou se tyto emocionální bezduché entity živí. Proto je ve světě tolik zloby, násilí, válek a zabíjení a to nejen lidí, ale i zvířat. Čím více utrpení bytosti v projevu lidí, zvířat a přírody prožívají, tím více energie bezduché entity pro svou existenci dostávají. Proto se bytosti v projevu 3. a 4. D dožívají mnohem kratšího věku, než by se normálně dožívat měly. Ne nadarmo se říká, že emoce vytváří nemoce!
* Proto se nenechávejte nikým či ničím vyprovokovat a vtahovat do prožívání negativních emocí, vytvářejících disharmonické frekvence, kterými jsou vyživováni a udržováni v existenci nejen bezduché entity, ale i temné slunce, neboli zdroj energie zla. Jde toho docílit tím, že změnou svého smýšlení, čili zaměřením se na to, co je příjemné, radostné a povznášející, se přeladíte na harmonické frekvence, které ve Vás vytvářejí pocity klidu a pohody, které z Vás následně vyzařují nejen do okolí, ale i zpět do slunce sluneční soustavy. Slunce slunečních soustav (ať již to které pozitivní, které vidíme na obloze, nebo to negativní, temné), totiž fungují tím způsobem, že ze sebe vyzařují energii, kterou pozemské bytosti přijímají. Následně ji bytosti díky svým emocím a pocitům ze sebe opět vyzařují a vracejí ji nazpět do toho slunce, se kterým z bytosti vyzářené frekvence sou-zní.
* Temné slunce pracuje na cirkulaci disharmonických emocí - energií a jejich disharmonických frekvencí, které mrazí (proto máme zimu), kdežto slunce slunečních soustav pracují na cirkulaci energie z příjemných, čili harmonických pocitů, neboli frekvencí a proto slunce na obloze příjemně hřeje. Čím méně nás temné slunce ovlivňuje, tím více se zvyšují frekvence a tedy i teplota planety Země. T
o má za následek nejen planetární oteplování, ale i to, že se z planety pomalu ale jistě stává opět hvězda a z bytosí na planětě slunečňané s krystalickou, monoatomickou strukturou těla, fungujícího opět s 12ti vláknovým DNA (jak tomu kdysi bylo) + středovým vláknem, spojujícím všechny naše úrovně vědomí do jednoho nekonečného tady a teď. (Ze slunce naší sluneční soustavy se již stává galaktické slunce a proto už nemá původní žlutou barvu.)


* Každá LIDSKÁ bytost, původně s 12ti vláknovým DNA, obsahuje část vědomí nejen svého pravého vyššího já, ale v menší či větší míře i část vědomí té bytosti, která hmotná těla různých lidských i nelidských ras geneticky upravila tak, aby se přes geneticky upravené tělo mohla prostřednictvím svého DNA na člověka napojovat a ovlivňovat ho. Proto se říká, že máme v sobě jak černého, tak i bílého "vlka".
* Někteří "lidé" se chovají jako nelidé právě z toho důvodu, že tělesné schránky většiny lidských ras současných lidí jsou díky genetické manipulaci slátaniny různých všemožných genů, někdy i zlovolných bytostí. To pseudotvůrcům současných lidských schránek umožňuje, že každý člověk může být přes genetiku své tělesné schránky ovlivňován mnohdy i nelidským DNA, které bytost ve své tělesné schránce obsahuje. (Každý si ovšem před svou inkarnací sám vybral, do jakého těla se chce inkarnovat.) V některých lidských rasách jsou geny dokonce natolik odlišné, že v nich není lidské vědomí, ale kupř. vědomí reptoše a proto se tito "lidé" chovají jako bezohlední, nebo bezcitní, či dokonce krvelační zlotřilci.
* Není ale třeba se bát, neboť vše hmotné je přelud, jelikož každá holografická projekce (ať již je v projevu např. zloducha, zvířete, člověka, Země, sluneční soustavy, galaxie nebo vesmíru) se nesčíslněkrát za vteřinu promítne, neboli zobrazí a opět zmizí. To zmizení (neboli dematerializace existence na pouhý nosič osobního vědomí) umožňuje, že každá bytost se změnou svého smýšlení může neustále přemisťovat do takového paralelního světa (pro současnou úroveň vědomí člověka prozatím jen na nějakou paralelní Zemi), který odpovídá jeho jinému stavu smýšlení a tomu odpovídajícím frekvencím.
* Vypadá to sice pošetile, ale žádná bytost není neustále na stejné Zemi (čili v jednom a tom samém hologramu Země), neboť každá bytost je v prvé řadě vědomí (které si své tělo samo holograficky zobrazuje), které se změnami svého smýšlení (vytvářející změny osobních frekvencí) neustále přemísťuje do takových paralelních hologramů Zemí, které odpovídají nějakému určitému způsobu smýšlení a tomuto smýšlení odpovídajícím frekvencím. Jelikož paralelní světy v projevu 3.D jsou si většinou velice podobné, proto to bytosti, které fungují pouze na úrovni vědomí 3.D, většinou ani nezaregistrují.
* Teprve, když bytost začíná fungovat v projevu 4.D (ve kterém je schopna se pohybovat v čase), tak teprve pak začíná vnímat, že je např. ve správný čas na správném místě, což není nic jiného, než přeskok v čase, neboli teleportace z jednoho hologramu Země do nějakého jiného, paralelního hologramu Země, který odpovídá jinému, novému způsobu smýšlení, neboli jiným osobním frekvencím. K tomu přeskoku z jednoho hologramu Země (o určitých frekvencích) do jiného hologramu Země (který má jiné frekvence) dochází díky změně fokusu pozornosti z něčeho např. nepříjemného, na něco, např. příjemného.
* Každý se totiž vždy ocitá v takové paralelní verzi Země, na takové časové ose a v takových jejích realitách, které odpovídají vnitřním osobním frekvencím dané bytosti, přičemž osobní frekvence se v bytosti mění tím, na co bytost upíná svou pozornost a jaké pocity a emoce (čili i frekvence) si tím v sobě vytváří. Tzn. čím více se bytost upíná na to, co je jí nepříjemné, tím nižší frekvence v sobě vytváří, a naopak, čím více se bytost zaměřuje na to, co je jí příjemné, tím vyšší jsou její osobní frekvence.
*
Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovém případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená cizími myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytvářejí gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!!


* Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete stát a zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na žádný něčím či někým podsouvaný způsob smýšlení (což jsou jen "ne-pravdy", neboli osobní úhly pohledu), vytvářející v bytosti nějaký specifický program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a univerzální tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich osobním způsobem smýšlení vytvořeném programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši. To znamená, že pokud o sobě budete smýšlet, že jste nicka, tak tím "nýmandem" zůstanete do té doby, než si u-VĚDOMÍ-te, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-Vědomí (které si tvoří nejen své tělo dle toho, čemu je ochotné u-VĚŘIT), které má nekonečné tvůrčí schopnosti a dovednosti a začnete je používat, nikoliv však zneužívat, neboť jak se říká, s čím člověk zachází, tím také schází !!!
* Světy duality, neboli světy, ve kterých se hraje na dobro a zlo a na pány a kmány, byly stvořeny všemožnými zlotřilci, kterým zachutnala moc a vláda nad všemi a vším ostatním. Tato manipulující a zotročující "hra" na pány a kmány a na dobro a zlo se ale hraje pouze ve světech, které jsou v projevech maximálně do nejvyšší 4.D, čili ve světech, ve kterých existuje dualita a s ní spojený chaos, násilí a utrpení. Z toho jasně vyplývá, že všemožné krvelačné a parazitické zrůdy, požírající se navzájem, stvořili tzv. padlí andělé (kteří si na bohy pouze hrají) a ne Bůh s velkým "B", neboť ten pravý Bůh je láskyplná bytost, která funguje z úrovně vědomí jednoty (troj-plamenu), tzn. z úrovně Moudrosti, Lásky a všestranné harmonie.

* Až se přesunete alespoň do 5.D, které se zobrazuje na posvátné geometrii 12ti a 20ti stěnu, nikoliv pouze na 6ti a 8mi stěnu (na kterých se zobrazují pouze existence v projevu 3./4.D), tak pro Vás ve Vašem světě veškerá dualita, čili disharmonie a s ní spojené všemožné utrpení nadobro zmizí, neboť tohle ve světech jednoty, díky nízkým frekvencím, nemůže v žádném případě existovat.
* Jak již bylo řečeno, vše vně projevené jsou nejdříve jen pouhé myšlenky a záměry (vůle - Jang), ze kterých jsou vytvářeny vnitřní mentální představy, které pokud obdrží dostatečné množství pozornosti, čili energie, tak se holograficky promítnou a zobrazí jako vně projevené existence (přání - Jin), přičemž sled z jednoho holograficky zobrazeného obrázku na další a další a další vytváří ILUZI existence hmoty, pohybu a plynoucího času.
* Skutečné jsou ale pouze a jen prožitky z toho, co si bytosti ve své osobní realitě zobrazují, neboť jednotlivé hologramy se bilionkrát za vteřinu holograficky zobrazí (výdech), a následně opět zmizí (nádech, takže vše je neustále střídavě v ne-existenci), přičemž sled jednotlivých holografických zobrazení vytváří iluzi existence prostoru, vzdálenosti, pohybu a plynoucího času.

* Uvědomte si ale, že naprosto vše čemu u-věříte, se stane nejdříve Vaší vnitřní osobní pravdou, neboli programem, ze kterého si vytváříte mentální představy, ze kterých je následně vytvářena i vně projevená realita. Proto buďte VELICE opatrní na to, čemu chcete uvěřit !!!
* Též berte na vědomí, že na co se bytost fokusem své pozornosti nezaměřuje, to ve své osobní realitě nezobrazuje, což znamená i to, že dokud si bytost nenechá podsunout něčí myšlenky (ze kterých si vytváří své vnitřní mentální obrazy), tak nemůže být nikým a ničím ovlivňována, natož ovládána !!!
* Atomy, ze kterých je tvořena hmota, nemají téměř žádnou hmotnost a jsou samý prázdný prostor právě z toho důvodu, že jsou díky projekční síle Jang - výdech vyzářeny z bílé díry, následně se na kratičkou chviličku zobrazí v projevu části, čili jako hmotný projev nějaké existence, který následně, díky gravitační síle Jin - nádechu, opět zmizí v černé díře a zaniknou. Jelikož změny z hmotné existence na hmotnou neexistenci a následně opět na existenci probíhají nesčíslněkrát za vteřinu, proto se lidé domnívají, že hmota je nějaký pevný projev existence. Vše je vlastně jen hra aktivit jednotlivých vědomí, ovšem někdy je až příliš drsná, ve které je vše organické tvůrcem své osobní reality a spolutvůrcem kolektivní reality.


* Uvědomte si ale, že jiné myšlenky a z nich se rodící představy přepisují ty staré, původní, takže nedělejte s tvořením své reality žádnou vědu a vždy, když Vám naskočí nějaká nepříjemná myšlenka, tak ji hned nahraďte nějakou příjemnou, ze které jsou vytvářeny pěkné představy, ze kterých je (pokud to dostane dostatek pozornosti - energie) vytvářena vně projevené realita. Raději ještě jednou zopakuji, že vše, co má jiskru kosmického vše-vědomí (tzn. vše, co má část vědomí Boha/Bohyně) má schopnost tvořit světy a jejich reality.
* Kdežto vše, co nemá částečku Boha/Bohyně, jsou bezduché entity, kupř. v projevu astrálních forem (např. všemožných rarášků nebo třeba i démonů), nebo dokonce v projevu zhmotněných kyborgů (čili všemožných kombinací biologických existencí zkřížených s umělou inteligencí, jako jsou např. klony, které mohou vypadat třeba i jako lidé), které ovšem nemají schopnost tvořit světy a jejich reality!!! Tyto všemožné bezduché entity mají pouze schopnost manipulovat myšlením těch, kteří jiskru kosmického vše-Vědomí mají. Všemožní manipulátoři a bezduché entity to dělají z důvodu, aby bytosti s Boží jiskrou přiměli vytvářet světy a jejich reality za bezduché a zlovolné entity, dle přání těchto zlovolných bezduchých entit. (Bezduché entity tvořit nedovedou, neboť v sobě nemají ani dvouplamen.)

* Ne-mocní lidem schválně předem oznamují, co na lidi chystají, právě z toho důvodu, aby to lidé svými představami a souvisejícími emocemi (které vytváří gravitační silová pole) sami vytvářeli. To, co chtějí aby bylo vytvořeno je podávané tak, aby to v lidech vytvořilo co možná nejsilnější emoce. Je to z důvodu, že emoce vytváří gravitační silová pole, která k bytostem přitahují to, čeho se obávají, nebo naopak bytost je díky gravitaci emoce vtahována do takového světa a na takovou časovou osu a její reality, ve které se to již odehrává. Pomocí vyvolání strachu se bytost snadno ovládá a proto si uvědomte že jste tvůrce svého světa a jeho realit.
* Bezduchých entit a tvorů se nemusíte vůbec obávat, neboť je můžete ze své reality vymazat pouhou představou. Nemusíte se dokonce obávat ani zlosynů, kteří duši mají, jako jsou např. tzv. padlí andělé a jejich potomci, neboť dokud si nenecháte vnutit jejich myšlenky, ze kterých jsou tvořeny mentální obrazy (které se za určitých okolností mohou projevovat ve hmotě), tak si budete tvořit svůj vnitřní i vnější svět a jeho reality dle SVÝCH vlastních myšlenek a představ, nikoliv dle někým podsunutých myšlenek a následných představ a jim odpovídajícím světům a realitám.
* Dokonce i vzhled a zdraví Vašeho těla si tvoříte dle toho, čemu jste ochotni u-věřit. Samozřejmě, že nemůžete mít např. 4 ruce a 4 nohy, nebo vypadat jak reptoš (pokud tedy jím z větší části geneticky nejste), neboť plán neboli program tvoření vzhledu podléhá programu, který je uložen ve Vašem DNA, nikoliv ve Vašem osobním vědomí.
* Též si uvědomte, že nikdo a nic, tedy ani světlo ani tma není pozitivní ani negativní (ve smyslu dobro zlo) do té doby, dokut to není způsobem smýšlení, nebo vloženým programem naprogramované tak, aby to vyzařovalo buď nepříjemné, negativní, nebo naopak příjemné, pozitivní frekvence. Uvědomte a řiďte se tím, že čím více smýšlíte tak, aby to, co činíte, nikomu a ničemu neubližovalo a bylo to pro dobro pro všechny zúčastněné, tím vyšší frekvence máte, tím méně na Vás negativní bytosti (natož bezduché entity) mohou, neboť nejste na jejich úrovni frekvence a proto se nemůžete frekvenčně sladit a setkat.
* Teprve až když se Vaše frekvence sníží, např. když máte depresi, nebo Vás něco naštve, vyděsí atp. (kupř. televizní zprávy, či všemožní jiní negativní programátoři, jako je např. V.K.), tak teprve potom se nějaký negativní "bubák" může dostat do stejného hologramu tvořícího projev planety Země, ve které se nacházíte i Vy a z něj následně třeba i do hologramu Vaší osobní reality. Uvědomte si, že: na co se fokusem své pozornosti zaměříte, s tím se energeticky propojujete! Proto se zaměřujte na to, co je Vám příjemné a snažte se být a setrvávat v duševním klidu a pohodě! Berte si příklad např. z koček, ty jsou prakticky pořád v pohodě.


* Výše popsanými procesy byly a jsou tvořeny jednotlivé úrovně vědomí a existencí existující jak na horizontální, tak na vertikální ose tvořených projevů jednotlivých existencí. Vždy, když je tvořena nějaká NOVÁ paralelní existence, tak v sobě obsahuje část vědomí té bytosti, která tu novou odnož vytvořila. Vždy, když je tvořena nějaká nižší úroveň vědomí, tak v sobě obsahuje část vědomí svého tvůrce (neboli vyššího Já), ovšem fungujícího na nižší úrovni frekvencí.
* To znamená, že Univerzum, ve kterém jsou mentálními pochody tvořeny jak paralelní světy, tak nižší a nižší a nižší úrovně vědomí a existencí je ve své podstatě pouze a jen jedna jediná bytost JÁ celý Vesmír, které je v multidimenzionálním projevu nejrůznějších projevů existencí, např. JSEM atom, JSEM nerost, JSEM rostlina, JSEM nějaké zvíře, JSEM člověk, JSEM delfín, JSEM planeta, JSEM slunce, JSEM hvězda (neboli galaktické slunce), JSEM galaxie nebo JSEM vesmír. (Jsou to hologramy uvnitř hologramů.) Zkrátka a dobře naprosto vše, co obsahuje Boží jiskru je nedílnou součástí Živého, Tvořivého Světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně a pomocí Boží jiskry (která je uvnitř duchovního srdce, neboli troj-plamenu) si takovéto bytosti vytvářejí organické projevy svých existencí.
* Vše, co má tzv. Boží jiskru, je schopné se živit energií ze svého duchovního srdce, ve kterém je trojplamen. Vše, co tzv. Boží jiskru neobsahuje, čili to, co bylo stvořeno tzv. padlými anděly, má jen tzv. duši (neboli dvou-plamen), přijímá živé tvořivé životadárné světlo ze slunce a část z potravy, především rostlinné, neboť i ta obsahuje sluneční energii. Bezduché dénonické entity a umělá inteligence ale nedovedou brát energii ani ze slunce, neboť nemají ani dvou-plamen, a protože jsou stvořeny z disharmonických energií, proto energii potřebnou ke své existenci kradou těm bytostem, které v sobě obsahují světlo.
* To znamená, že naprosto všechny existence, které Boží jiskru nemají, fungují jako paraziti (což jsou samozřejmě i např. blechy a komáři) či energetičtí upíři (jako jsou např. bezduché démonické entity), kteří vysávají a budou vysávat Božská stvoření (či bytosti alespoň s dvouplamenem) do té doby, dokud si to bytosti neuvědomí a nenechají si to už nadále líbit.
* Pokud se domníváte, že Vás genetickou manipulací připravili o 10 vláken DNA (a proto jste manipulovatelní), tak si je svým přáním a představami opět vytvořte a napojte je zpět tam, kam patří, čili nazpět do těch větších hologramů, které vytváří slunce sluneční soustavy (10tá čakra), ještě většího hologramu, který vytváří galaktické slunce (11tá čakra) do ještě většího hologramu, které vytváří celou galaxii (12tá čakta) a své středové vlákno, které prochází Vaší páteří (a kolem kterého je obtočeno 12 vláken DNA) napojte na galaktický střed, neboli na galaktické duchovní srdce, čili na tvořivý troj-plamen. (Mnozí lidé ho mají přímo ve svém hmotném těle.)
* Nedělejte z toho vědu, neboť každá jednotlivá čakra nad tou sedmou je Vaše vyšší Já (neboť to jsou Vaše vyšší úrovně vědomí a existencí), které Vám na požádání rádi podají pomocnou ruku. Neočekávejte okamžitý zázrak, ale bez jakýchkoliv pochyb věřte, neboť trpělivost přináší nejen růže. :-) (I placebo efekt funguje jen v tom případě, pokud tomu u-věříte.) Pokud jste sem do tohoto světa přišli např. z centra jiné galaxie, tak tyto vyšší úrovně vědomí a existencí samozřejmě Vašimi vyššími Já nejsou, neboť v sobě již obsahujete galaktickou, neboli Kristovu úroveň vědomí a existencí, ovšem nikoliv tohoto galaktického středu, ale té galaxie, odkud jste sem přišli.
* Jakmile se tento a související a přilehlé časoprostory přesunou do 5.D, čili zpět na posvátnou geometrii 12ti a 20ti stěnu (která je aktivovaná 12ti stěnem a hvězdným 12ti stěnem, neboli Merkivou), tak se z této a paralelních planet Země stane opět slunce a z bytostí se stanou slunečňané (což koresponduje minimálně s desátou čakrou), kteří září jako miniaturní sluníčka, přičemž souhrn těchto jednotlivých zářivých frekvencí vytváří sluneční svit. Ten je v jednotlivých bytostech vytvářen díky tomu, že ve svých energiích mají aktivní tvořivý troj-plamen, který obsahuje Vědomí Boha/Bohyni a vyzařuje energii pra-Světla, neboli prvotního zdroje.


*
Každá čakra, neboli bílá díra, je světelným vláknem propojená s vortexem, neboli s černou dírou na protilehlé straně hologramu nějakého projevu existence, čímž vytváří jedno vlákno DNA, které v sobě obsahuje část vědomí tvůrce těchto černých a bílých děr. No a čím více vláken DNA máte aktivních, tím více jste VĚDOMÝM tvůrcem nejen své osobní, ale i kolektivní reality a tím pádem i svého a kolektivního osudu! Čakry, neboli bílé díry, slouží pro vytváření frekvencí, ze kterých se pomocí vůle, odstředivé síly-Jang vytváří světelné holografické sítě (sloužící jako projekční plátno) a vortexy, neboli černé díry slouží k vytváření částic, ze kterých se pomocí přání, dostředivé síly-Jin vytváří iluze existence plochy (sloužící pro vytvoření prostoru), na kterém se na zlomek vteřiny mění frekvence světla na částice hmoty. To vytváří zdání existence hmotných projevů existencí, přičemž změna z jedné holofraficky projevené existence na další a další a další vytváří iluzi plynoucího času.
* Bytosti obsahující tzv. Kristovo vědomí (neboli vědomí centra galaxie tzn. malého vesmíru) jsou bytosti, které mají/měly 12 vláken DNA a proto mohly fokusem pozornosti přesouvat své osobní vědomí ve všech 12 úrovních vědomí. 12 vláken DNA propojuje 12 čaker (tzn. 12 úrovní VĚDOMÍ v projevu FREKVENCÍ - Jang) s 12ti vortexy (tzn. s 12ti úrovněmi EXISTENCÍ v projevu ČÁSTIC - Jin). Těmito 12ti vlákny, které tvoří 12 vláken DNA (neboli 12 úrovní vědomí a existencí každé galaxie), jsou vytvářeny jednotlivé úrovně galaktického vědomí a jejich existencí.
* Čím vyšší je frekvence, tím vyšší je úroveň vědomí, ze které jsou tvořeny existence, které jsou holograficky zobrazovány na posvátné geometrii. V galaxiích, čili ve světech, které se projevují jako světelné, funguje holografické zobrazení na principu 12ti rohů 20ti stěnu (fungujících jako 12 čaker, neboli 12 odstředivých sil Jang) a 12ti ploch dvanáctistěnu (fungujících jako 12 vertexů, neboli 12 dostředivých sil Jin) a aktivuje to hvězdný 12ti stěn, přičemž 13tou, neboli centrální úrovní vědomí každé galaxie je jádro GALAKTICKÉHO centrálního slunce, fungujícího jako galaktické duchovní srdce (ve kterém je tvořivý troj-plamen), ze kterého jsou vstupy jak do nižších i vyšších úrovní vědomí a existencí, tak do paralelních úrovní vědomí a existencí, čili v tomto případě do paralelních galaxií.
* Světy v projevu existencí, které jsou nad galaktickým centrálním sluncem. fungují na principu 20ti rohů 12ti stěnu (fungujících jako 20 čaker, neboli 20 odstředivých sil Jang) a 20ti ploch dvacetistěnu (fungujících jako 20 vertexů, neboli 20 dostředivých sil Jin) a aktivuje to hvězdný 20ti stěn, přičemž jednadvacátou, neboli centrální úrovní vědomí každého vesmíru je jádro VESMÍRNÉHO centrálního slunce, fungujícího jako vesmírné duchovní srdce (ve kterém je tvořivý troj-plamen), ze kterého jsou vstupy jak do nižších úrovní vědomí a existencí, tak do paralelních úrovní vědomí a existencí, čili v tomto případě do paralelních vesmírů.
* Pokud se tento náš pozemský svět a jeho paralelní existence nestačí přesunout do 5.D (tzn. na posvátnou geometrii 12ti&20ti stěnu (ve funkci 12ti ploch & 12ti hrotů) dříve, než se galaktická brána zavře, tak vůbec nezoufejte, neboť bytosti s úrovní vědomí zvané Kristovo, mohou ze svého duchovního srdce (neboli z tvořivého troj-plamenu) vytvořit jinou galaktickou bránu, která nepodléhá galaktickému plynutí času, který ve své podstatě z výše uvedených důvodů ani neexistuje. Na to ovšem musí být dostatečné množství bytostí s Kristovskou úrovní vědomí, kteří společnými mentálními představami galaktickou bránu vytvoří. Jste ochotni se přidat?
* Kdyby se přesun do 5.D, čili do projevu existencí v projevu zkrystalizovaného světla náááááááááhodou nepovedl pro Vás dostatečně rychle, tak se přes své osobní duchovní srdce (neboli přes tvořivý troj-plamen), fungující jako dimenzionální brána (vedoucí přes hyperprostor do naprosto všech světů a jejich realit), můžete kdykoliv přemístit zpátky domů, čili tam, odkud jste sem, do tohoto světa přišli. Do jiných světů a jejich existencí se ovšem můžete dostat pouze v tom případě, pokud své osobní frekvence sladíte s frekvencemi toho světa, do kterého si přejete se promítnout. Je to mimo jiné i z důvodu, aby se bytosti s nedobrými úmysly nemohly dostat do světů, ve kterých vládne dobro, pohoda, mír a s tím související harmonie.


* Bytost v projevu 3.D funguje tak, že může používat max. 6 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 6 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 3.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 4.D funguje tak, že může používat max. 8 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 8 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 4.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 5.D funguje tak, že může používat max. 12 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 12 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 5.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 6.D funguje tak, že může používat max. 20 čaker (odstředivých sil Jang) a max. 20 vortexů dostředivých sil Jin + 1 střed, ze kterého si bytost v projevu 6.D vytváří svůj osobní hologram.
Bytost v projevu 7.D je všude-přítomná, neboť nemá zájem se projevovat v žádném časo-prostoru, tedy ani ve hmotě a proto si svou vůlí a přáním nevytváří žádné čakry ani vertexy. Ty jsou zapotřebí pouze a jen pro vně projevená, časo-prostorová zobrazení.
Jednotlivé časo-prostory se mohou zobrazovat jedině na posvátných geometriích, neboť ty poskytují konstrukci pro časo-prostorová "plátna", na kterých si bytosti svými, nebo někým či něčím podsunutými myšlenkami (a z nich se rodícími představami o určité výši frekvencí) zobrazují to, co se v jejich vnitřním osobním vědomí odehrává. Nepleťte si ale dimenze s úrovněmi vědomí a projevů existencí!
* Mnozí z Vás, kteří tyto informace slyší nebo čtou jsou bytosti - lidé, kteří do tohoto a souvisejících časo-prostorů přišli z vyšších úrovní vědomí a existencí, než na kterém funguje tento časoprostor, právě z toho důvodu, abyste planetě Zemi a jejich obyvatelům pomohli tento ovládaný svět vysvobodit ze spárů všemožných manipulátorů, dravců a zlosynů, kteří pomocí všemožných technologií (vytvářejících např. nekonečné časové smyčky) drželi v zajetí nejen tento, ale i všechny paralelní a s tímto světem související časo-prostory.
* Pomoci můžete jednoduše tím, že si představíte středové světelné vlákno, či sloup světla (kolem kterého se obtáčí 12 Jin&Jang světelných vláken tvořících 12 vláken DNA), který pramení z jádra galaktického centrálního slunce (což je 13tá čakra) a pokračuje přes tělo galaktického centrálního slunce (12tá čakra) přes galaktické slunce - nyní Vodnář (11tá čakra ), přes slunce naší sluneční soustavy (10tá čakra), přes úroveň, ve které je oběžná dráha měsíce (9tá čakra), nikoliv však přes měsíc (neboť toto umělé těleso fungovalo jako časový zámek a prostředek pro ovládání a zotročení tohoto světa), následně přes 8mou čakru (kterou máte nad svou hlavou), do všech vašich nižších a nižších tělesných čaker (čakry 7 - 1) a ze své první čarky následně do jádra Země, neboli do VĚDOMÍ planety Země. Tím budete ukotvovat vyšší úrovně vědomí (10 - 13) a jejich frekvence do vědomí Země, čímž tomuto časoprostoru pomůžete, aby mohl začít pracovat nikoliv pouze na max. 8mi + 1 čakrách neboli úrovních vědomí a existencí (tedy na 8mi vláknech DNA + jednom středovém vláknu), ale aby mohl začít fungovat na frekvencích fungujících na 10 - 12ti + 1 čakrách, neboli úrovních vědomí a existencí (tedy na 10ti až 12ti vláknech DNA + jednom středovém - centrálním vláknu).
* Jakmile bude v jádru planety ukotven dostatek vědomí vyšší úrovně vědomí, čili vyšších frekvencí, tak dojde k tomu, že nastane trans-mutace veškeré hmoty z báze uhlíku 666 (6 elektronů + 6neutronů + 6 protonů) na mono-atomickou, kryslalickou strukturu, která je v projevu zkrystalizovaného světla. Tím dojde k tomu, že vše, co nemá tzv. duši, neboli Boží jiskru, se rozplyne jako pára nad hrncem a nadobro zmizí, neboť ty bezduché entity nebudou mít komu co krást a tedy čím se živit! Tím zazvoní zvonec a dualitě i umělé inteligenci (která tento svět digitálně ovládá) bude nadobro konec. (system failure = kolaps systému)


* Vše co tzv. duši má, ale nechce se přesunout do světů jednoty a harmonie (ve kterých je Jin a Jang v harmonickém sou-ZNĚNÍ), z důvodu, že si nadále chtějí hrát na pány a kmány a s tím související dobro a zlo (což vytváří disharmonické frekvence) se přes hyperprostor (přes který budeme při přechodu z dimenze do dimenze procházet) promítnou, neboli přemístí do takových světů a jejich realit, se kterými ta která bytost svými osobními frekvencemi souzní. V prostoru mezi dimenzemi, čili v tzv. prázdnotě totiž neexistuje žádná struktura, na které by se světy a jehich reality zobrazovaly.
* Proto při průchodu mezidimenzionální prázdnotou dojde k tomu, že se v mezidimenzionálním prostoru, vše hmotné na nějakou dobu rozpadne na jednotlivé odštěpky - jiskry kosmického vědomí (které fungují jako nosiče osobního vědomí), které si po přesunu do nějaké jiné 3. nebo 4. dimenze (ovšem na nějaké jiné planetě v jiné sluneční soustavě), nebo po přesunu do nějaké vyšší dimenze, svou vůlí - Jang a svým přáním - Jin opět stvoří nějakou svou vlastní realitu a to v takovém světě, ve kterém se díky svým vnitřním, osobním frekvencím ocitnou.
* Ti, kteří touží být již ve světech jednoty a s tím spojené harmonie a s tím související pohody a jsou ochotni v této dobrotivé úrovni vědomí a existencí pobývat a tvořit si v ní, se promítnou na promítací "plátno" (neboli posvátnou geometrii) stvořené z 12ti a 20ti stěnu, což jsou světy v projevu jednoty a harmonie. To znamená, že tyto bytosti se díky svým osobním frekvencím obsahujících dobro promítnou do nějakého světa, který je již v projevu zkrystalizovaného světla (5.D, fungujícího na 12ti + 1 úrovních vědomí a existencí), nebo v projevu tekutého světla (6.D, fungujícího na 20ti + 1 úrovních vědomí a existencí), nebo do světů v projevu éterického světla (7.D, obsahujících vše-Vědomí celého vesmíru), což jsou již beztvaré světy, zobrazující se ve světelné kouli, nikoliv na nějaké nosné světelné struktuře nějakého tvaru posvátné geometrie. Ta jednička - 1 znamená osobní nulový bod, neboli střed hologramu nějaké bytosti (které je v projevu nějaké bytosti jako je např. člověk, sluneční soustava, atp.), přičemž ty jednotlivé středy spojují všechny úrovně vědomí a existencí do jednoho nekonečného tady a teď.
* Raději ještě upřesním, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co se má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytvářejí pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytvářejí vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytvářejí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytvářejí gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit. Např. i Titanik byl též nejdříve pouze zdánlivě neškodný román - program, který se díky myšlenkám, představám a emocím čtenářů nakonec stal nejen pouhou vnitřní mentální představou, ale i vně projevenou realitou. Doporučuji shlédnout film. Koule. (Je to sice drsňák, neboť to natočili amíci, ale prozrazuje to naše vrozené schopnosti.)
* Pokud chcete pomoci urychlit přechod našeho světa, tedy i planety Země a jejích paralelních existencí do 5.D frekvencí a projevů existencí, čili pomoci přesunout tento a související světy pryč z duality a s nimi spojeným utrpením a disharmonií, tak si začněte představovat a svými představami tvořit a uskutečňovat, že celý a tedy i nezmenšený planetární projev Země je již TEĎ ve světelném projevu existence, čili že nejen celá planeta Země, ale i vše, co na ní a uvnitřní je, již září jako miniaturní sluníčka (neboť v 5.D je naprosto vše v projevu zkrystalizovaného světla), jejichž souhrn vytváří sluneční svit. Naprosto vše, tedy i Vy jste nejdříve byli pouhou mentální představou Vašeho vyššího já, takže z toho nedělejte žádnou vědu a jednoduše si to představujte a tím to i tvořte.


*
Hypnotický sen a jeho účinky. Pokud Vás zajímá, jak zhruba vypadají světy nehmotných, emocemi vytvářených myšlenkových forem, neboli bezduchých 2.D entit, které nejsou schopny nic tvořit, avšak jsou schopny méně či více ovlivňovat Vaše/naše myšlení, tak shlédněte např. zobrazení v písni: Zmocňuje se mne hypnotický sen. Tyto konkrétní obrazy a zvuky, neboli frekvence Vás možná až tak moc nezatahují do ve videu vložených informací a nevyvolává to ve Vás žádné zvláštní pocity a emoce (neboť Vás tyto konkrétní informace možná nevtáhly dostatečně do děje), ovšem některé hrůzostrašné zprávy (které nám jsou neustále všemi možnými způsoby podsouvány) to nepochybně dělají. Proto je třeba brát vše jen jako pouhé informace (bez emocionální odezvy) o tom, co všechno se v emocemi vytvořené Pandořině "skříňce" skrývá. Není radno ji ale otevírat, neboť je plná všemožných emocemi vytvářených a emocemi vyživovaných bezduchých entit, které Vás svými disharmonickými energie mohou velice děsit.
* Těchto bezduchých entit v projevu všelijakých zloduchů, monster a démonů (existujících v emocemi vytvářených a emocemi živených anti-světech) ale není třeba se nijak obávat, neboť nejsou schopny nic tvořit (protože nemají ani tvořivý dvou-plamen) a proto je ze své reality můžete vymazat pouhým záměrem a svou představou. Pokud byste se ale svými myšlenkami a představami naladili na frekvence - programem, který je v jejich energiích uložený a začali je energiemi svých emocí vyživovat, tak Vás disharmonické frekvence energií těchto zloduchů, mnohdy i VELICE zlovolných, začnou stále více ovlivňovat a časem třeba i ovládat, jako se to stalo kupř. nejen Pitlerovi. :-) Z toho důvodu není radno si zahrávat např. s vyvoláváním duchů, okultismem atp., neboť nevíte, co můžete vyvolat a na sebe tak navázat.
* Pokud své myšlenky a představy ale zaměříte na to, co je příjemné radostné a povznášející, tak to ve Vás nejenže takového pocity začne vytvářet, ale s časovým zpožděním se to zobrazí i ve vně projevené realitě (zrovna tak jako to nepříjemné - negativní), neboť vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se s časovou prodlevou zobrazuje to, co se odehrává ve Vaší mysli, neboli UVNITŘ Vás. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a poslouchejte to, co obsahuje harmonizující frekvence, které obsahuje např. píseň Návrat k Nevinnosti.
* Když si u-vědomí-te, že negativní, neboli disharmonické myšlenky a představy, vyživované emocemi, vytvářejí všemožné bezduché entity, jejichž energie zpětně působí na myšlení lidí, tak pochopíte, jakým způsobem jsou lidé tohoto našeho světa ovládáni a zotročováni. Též si uvědomíte, kdo a proč nás prostřednictvím masmédií, re-klam a zábavného průmyslu neustále a záměrně "krmí" všemožnými násilnými, bezcitnými a hrůzostrašnými informacemi a jejich frekvencemi (fungujícími jako programy), které jsou uloženy jak ve zvucích, neboli frekvencích, tak i v obrazech.
* No a teď, když víte jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé úrovně vědomí a jejich existencí, tak se můžete svobodně rozhodnout, se kterou úrovní vědomí a existencí se chcete svými osobními frekvencemi ztotožnit, zda s dualitními, ovládanými světy (ve kterých se hraje na pány a kmány), ve kterých vládne manipulace, chaos, zmatek, násilí a boj o přežití, anebo zda Vás dualitní světy a jejich disharmonické projevy existencí již omrzely a chcete se dostat do světů jednoty a harmonie, ve kterých všechny bytosti smýšlejí, chovají se a jednají jen tak, aby to bylo pro dobro všech zúčastněných, nikoliv jen pro něčí osobní dobro.
* Ve světech jednoty a harmonie samozřejmě již nejsou žádné parazitické bytosti natož entity, takže se v nich nikdo neobává nikoho a ničeho a nikdo a nic nenarušuje klid, mír a pohodu. No, a protože se ve světech 5. a vyšších dimenzí tvoří vše potřebné k životu a zábavě pomocí zhmotňování mentálních představ, které se díky vyšším a vysokým frekvencím mohou zhmotňovat velice rychle, tak v takovýchto světech se nikdo neobává, že by mohl mít něčeho nedostatek. (Ani neúmyslně někomu ublížit nejde, neboť změnou představy se vše opět napraví.) V těchto světech může existovat mimo jiné např. i "ubrousku prostři se", ovšem není ho vůbec potřeba, neboť v těchto úrovní existencí již není třeba jíst, jelikož bytosti se v těchto úrovních existencí mohou vyživovat a do nekonečna udržovat v existenci pra-SVĚTLEM, neboli Živým Tvořivým Světlem, které mají ve svém duchovním srdci.


* Vše ale jednou omrzí, takže až bytost přestane mít jakékoliv přání a jakoukoliv vůli něco tvořit, tak opět splyne s vnitřním nepolarizovaným pra-Světlem (které má ve svém Duchovním srdci) a stane se opět součástí Absolutna. Ovšem jen do té doby, než ji nějaká vůle a přání opět nepromítne na takové hrací pole nějakého vně projeveného světa, které bude odpovídat frekvencím vůle a přání Boží jiskry, která se svou vůlí a přáním od vnitřního nepolarizovaného pra-světla zdánlivě opět oddělí. Takže se nemusíte obávat, že při splynutí s Absolutnem Vaše existence nadobro skončí, neboť každý konec je začátkem něčeho jiného, nového.
* Uvědomte si, že život a jeho existence nemají žádný smysl do té doby, než mu každá bytost nějaký svůj osobní smysl sama dá a že život by měl být zábavnou hrou. Pokud chcete, aby Vaším nynějším smyslem života bylo pomoci dostat tento a související světy nazpět do 5. a vyšších dimenzí, čili do světelných projevů existencí, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedete představit, tak se k výše popsané tvořivé vizualizaci přidejte.
* Poznámka, pro možnost pohybu osobního vědomí bytostí ve všech časoprostorech, které jsou v projevu 3/4.D je potřeba hvězdný osmistěn, neboli Merkaba (fungující na principu dvou-plamenu), což jsou dva opačně směrované čtyřstěny vklíněné do sebe. (V těchto úrovních existencí se používají ufa, která jsou v projevu nějakého hmotného materiálu a fungují na principu hvězdného osmistěnu - Merkaby, neboli dvou-plamenu.)
* Pro pohyb osobního vědomí ve světech v projevu 5.D je potřeba Merkiva - "Merkaba" v projevu 12ti stěnu vs hvězdného 12ti stěnu, který je v duchovním srdci každé galaxie i každého galakťana. Pro pohyb osobního vědomí ve světech v projevu 6.D je potřeba "Merkaba" v projevu 20ti stěnu vs hvězdného 20ti stěnu. (V úrovni existencí 5.&6.D ufa nejsou zapotřebí, neboť v těchto úrovních se všechny bytosti přes své duchovní srdce, neboli přes svůj osobní nulový bod (fungující jako dimenzionální brána do hyperprostoru) umí teleportovat pouhou představou.
* Pokud se tyto bytosti ale rozhodnou, že nějaké ufo z důvodu nějaké mise použijí, např. pro návštěvu tohoto světa, tak takováto ufa jsou v projevu krystalického, tekutého, nebo éterického světla. Pro pohyb bytostí v úrovni 7.D není potřeba žádná "Merkaba", neboť tato úroveň vědomí je všude přítomná.
My jsme spolutvůrci jednotlivých světů a jejich realit, neboť vše co má tzv. duši či "Boží" jiskru je ve své podstatě tvůrčí částečka vně projeveného Boha/Bohyně. Vně projevený Bůh, neboli projekční síla Jang (která je v podobě frekvencí světla), si díky své vůli něco tvořit svým určitým specifickým způsobem smýšlení, chování a uvažování vytváří nějaké specifické mentální představy (uložené ve světelných vláknech v podobě frekvencí) tvořící nějaká specifická světelná časo-prostorová "plátna" o určité výši a kvalitě frekvencí. Na nich si vně projevená Bohyně, neboli gravitační síla Jin (která je v podobě částic hmoty) díky svému přání něco prožívat zobrazuje (převádí z mentálních frekvencí světla do částic tvořících hmotu) ty vnitřní mentální představy, na které se svými vnitřními osobními frekvencemi naladí a se kterými se ztotožní, díky fokusu své pozornosti a svému specifickému způsobu smýšlení, chování a uvažování. Z toho vyplývá, že pouhou změnou osobního smýšlení, uvažování a fokusu pozornosti je každá Boží jiskra, neboli každá bytost schopna se přeladit na jiné frekvence tvořící odlišné časo-prostorové plátno a jejich jiné reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Ve světech v projevu 3./4.D změna ovšem nenastává okamžitě, ale se zpožděním, z důvodu mnohem nižších frekvencí než které jsou ve světech jednoty a harmonie, čili ve světech od 5.D výše. Čím více si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli světelná energie (která si tvoří svůj svět dle toho čemu je schopná a ochotná u-věřit) a čím více pochopíte princip tvoření jednotlivých časo-prostorů neboli světů a jejich realit, tím více se stanete VĚDOMÝM tvůrcem své osobní reality a spolutvůrcem kolektivní reality.


Mnozí zdejší lidé jsou nejen bezohlední, sobečtí a někdy i nevraživí, takže není divu, že evoluce lidstva v tomto světě vázne. Víte, že např. delfíni a velryby jsou ve svém vývoji mnohem dál, než je např. běžný člověk? Je to tak díky tomu, že tyto bytosti se vzájemně podporují a spolupracují pro všeobecné dobro. Navíc si tvoří svou realitu dle svých vlastních představ a ne dle někým podsunutých. Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci svých světů a jejich reality a spolutvůrci všeho, co ve vesmíru je - existuje.

PS: jak se znám, tak text možná ještě trochu upravím a doplním ho o související informace. Takže pokud budete chtít, tak se k tomuto textu můžete časem vrátit. Není to ale samozřejmě povinné :-)

Pokud chcete tento text šířit dál, tak ho prosím zatím z výše uvedeného důvodu nekopírujte, ale dejte na něj pouze odkaz.


S pozdravem Lu-mír :-) alias Živé Tvořivé Světlo. (živé tvořivé světlo = vnitřní duchovní podstata, která je ve všem co je organické a tudíž tvořivé, čili ve všem, co pochází z nitřního nepolarizovaného světla, neboli z pra-podstaty všeho a všech)


* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace Více podrobností ZDE.


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, je to nové pojetí důkazu existence vše-Vědomí či Boha, chcete-li, anebo to je pouhá ne-smyslná halucinace. :-) Uvedeno ZDE.
* Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Podrobnosti ZDE.

* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.


* Kolaps umělé časové osy. 25.2.22 Ramona Lappin Video ZDE.
* Lovci masa, Prototyp matrice trojrozměrného světa, Genetický fond Země. 17.2.22 Marta Video ZDE.
* Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Shambhala. Jaká je historie naší planety? V. Kolcová Video ZDE. Související video:
* Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků. 19.1.2013 Valerie Kolcová Video ZDE. Související článek:
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti výše - ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.Zobrazení: 837

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Únor.2022 v 17:56

Tvořivý troj-plamen, neboli duchovní srdce, světlo, frekvence, posvátná geometrie a princip vytváření časo-prostorů/světů aneb zákonitosti tvoření hmoty/prostoru a událostí/času.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je zmenšenou replikou Vesmírného Centrálního Slunce, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Tvoření z duchovního - posvátného srdce, neboli ze svého osobního nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí ega a s ním související duality. V duchovním srdci (které funguje též jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném SOUZNĚNÍ, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, která s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvořivý troj-plamen. Vše co je vytvářeno pomocí trojplamene tvoří z úrovně vědomí MOUDROSTI univerza, nikoliv z úrovně vědomí osobního domýšlivého ega! Proto bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby či dokonce všemožné zrůdnosti a paskvily. Úzce související článek:
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Naprosto všechny projevy existencí jsou vůlí osobního vědomí nějaké existence nejdříve v projevu pouhých frekvencí světla polarizovaného na Jang, což je odstředivá, projekční síla (vytvářející tzv. bílé díry, neboli čakry), ze kterých je tvořena frekvenční síť osobního hologramu projevu existence. Tyto vůlí holograficky promítané frekvence (tvořící energetickou síť ve tvaru globu) se díky přání Jin osobního vědomí, neboli díky dostředivé, gravitační síle Jin (vytvářející tzv. černé díry, neboli vortexy) na zlomeček vteřiny
mění v částice tvořící hmotu. To znamená, že pomocí vůle Jang (neboli pomocí projekční - odstředivé síly Jang) se každý osobní projev existence nejdříve zobrazuje jako frekvenční, neboli energetická podstata osobního hologramu určitého projevu existence a pomocí přání Jin (neboli pomocí dostředivé - gravitační síly Jin) jsou z této frekvenční sítě na zlomeček vteřiny vytvářeny Jin částice tvořící hmotu. Funguje to ve své podstatě tak, že z frekvenční, neboli z energetické Jang podstaty (tvořící světelnou síť hologramu fungujícího jako projekční plátno) se díky dostředivé síle Jin (která je uvnitř hologramu) na zlomeček vteřiny stává gravitační Jin projev existence, tvořící částice osobního hmotného projevu existence. Viz např. Jang frekvence tvořící hologram planety a Jin částice tvořící hmotnou strukturu těla planety.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Změnami z jedné holograficky promítané a následně zobrazené projekce na další a další a další, je vytvářena iluze existence pevné 3.D hmoty a pohybu, neboli 4.D plynoucího času. Kdo pochopí, že vše vně projevené je nejdříve "výdech" (způsobený vůlí - projekcí) a následný "nádech" (způsobený přáním - gravitací) pochopí, že každý projev existence si dle vnitřního programu sám tvoří nejen svůj vnější projev existence, ale že si ve své osobní realitě svými holografickými Jang-projekcemi&Jin-gravitacemi vytváří i své vlastní časo-prostorové reality. Je ale třeba brát na vědomí, že vně projevené osobní reality vždy odpovídají tomu, čemu bytost uvěří a přijme to za své vnitřní, osobní pravdy, které se následně projevují jako vně projevené reality. Je tomu tak z důvodu, že vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní myšlenkové pochody, z nichž jsou tvořeny mentální představy, které se mohou, pokud obdrží dostatečné množství pozornosti a tím pádem i energie, zobrazovat i ve hmotném projevu existence, přičemž sled jednotlivých projekcí vytváří sled událostí. Proto buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými představami tvoříte a nenechejte si podsouvat cizí myšlenky, nebo si nebudete tvořit své reality dle svých vlastních myšlenek (a z nich se rodících představ), ale dle podsunutých myšlenek a z nich se rodících představ!!!
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Mohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
( rozesílejte prosím ne-probuzeným :-) )

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Únor.2022 v 11:18

Pokud již nebudete přijímat Frekvence strachu, nebudete již po celý život zažívat jejich účinky!
I když má vůči Vám někdo nějaký negativní záměr, budete pro takovéto frekvence NEVIDITELNÍ, ale jen v tom případě, že se už nebudete ničeho obávat a nenecháte se do negativních, disharmonických frekvencí zatahovat a nebudete se s nimi již ztotožňovat!
Když začnete chápat, že strach je naše slabé místo, začnete vidět osvobozující Světlo z vyšších míst úrovní Vědomí. Proto nedovolte strachu a disharmonickým emocím - frekvencím, aby se do Vás dostaly!
Výše uvedené je zobrazeno ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
Je tomu tak z toho důvodu, že stejnorodé frekvence - energie se naprosto vždy přitahují, kdežto odlišné frekvence se od sebe oddělují. (Např. na televizi můžete též sledovat jen tu stanici, na jejíž nosnou frekvenci jste se frekvenčně naladili.) Též je třeba si uvědomit, že Vaše okolní, vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazuje to, co se odehrává uvnitř Vás. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
* Naše jemnohmotná těla vibrují podle frekvence našich emocí Video ZDE.
Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevené reality. Proto: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
* Luděk Nezmar 1. díl: Pomocí technologií nás ovládá a vězní někdo, koho nevidíme Video ZDE.
Rezonance jsme elektromagnetické bytosti Uvedeno ZDE. (Máme kolem sebe tzv. auru, čili elektro-magnetické pole, takže ze samotné logiky vyplývá, že mobily, wifi signály a G sítě škodí, neboť narušují přirozené elektromagnetické bio pole.)
* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Video ZDE.
* Příčinou různých civilizačních onemocnění, degenerace a předčasných úmrtí jsou umělé vysokofrekvenční zářiče, před kterými se dá chránit. Uvedeno ZDE.
*
* Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. (Pokud se chcete stát a zůstat svobodní, nenechte se nalákat do žádné organizace, neboť je třeba začít vládnout sami sobě.)
Úzce související články:
* Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE. Je třeba si konečně uvědomit, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevených světů a jejich realit.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností v článku:
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
Velice důležitý dodatek:
Je třeba si konečně uvědomit, že ze svého duchovního srdce (které má každá organická bytost), tzn. z úrovně vědomí o velice vysokých frekvencí (kam VŮBEC žádná technika nedosáhne) jste a vždy budete tvůrcem své osobní reality a svého osudu. Z toho vyplývá, že se do vaší osobní reality nemůže dostat a ovládat vás (nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit) vůbec nic, s čím se svými osobními frekvencemi neztotožníte.
To znamená, že dokud se svým smýšlením a představami (které vytváří tomu odpovídající frekvence) neztotožníte s frekvencemi obav, strachu, stresu, atp., které snižují vaše osobní frekvence, tak na vás nic zlého nemůže dosáhnout, neboť nejste s těmito nízkými, manipulujícími, ovládacími a zotročujícími frekvencemi kompatibilní jinak řečeno ne-sou-zníte s nimi!
Teprve až když začnete mít strach, tak teprve potom si své osobní frekvence snížíte na takovou úroveň frekvencí, která je kompatibilní s takovými frekvencemi, které by vás chtěli manipulovat, ovládat a zotročovat, nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit.
(rozesílejte to dál)

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Kidak přidal komentář k příspěvku do blogu Provokace ukrajinských úřadů o 'zvěrstvech Rusů' budou brzy široce rozšířeny v západních médiích a v různých zdrojích na internetu." uživatele Ina Obr.
"Jejich čas se krátí a oni to dobře ví. To co dělají je čiré zoufalství z prohry, která se blíží čím dál rychleji. A tím nemám na mysli jen Ukrajinu!"
před 20 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid-19 není nemoc, je to zločinecká organizace ! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Grafen není zmíněn, protože je "obchodním tajemstvím" a také proto, že se jedná o vysoce škodlivý prvek !!!!!!!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu RIdi planetu a lidi komputer? uživatele Uno Universus.
21.6.
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Klony, umele duse , cipy a Cervena Kralovna superpocitac pro jejich rizeni

  Umělá inteligence, klony, umělé duše a čipy: Mimozemská zpráva Zemi (Biologie 3)Biologie IIIKlony, umělé duše, umělá inteligence a čipyV první části jsem zhruba popsal, jak taygetejská věda chápe, jak se hmota, potažmo DNA, projevuje zásahem…Zobrazit další
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Dává světu šanci vidět, co je možné s dnešní technologií ! uživatele Ina Obr
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.
Tibor Lapoš si oblíbil(a) video uživatele Jozef Wolf
19.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel videoklip uživatele Jozef Wolf v komunitě Facebook.
19.6.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby