* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky). http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Osvietené čakry- vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=Cp0uZVo2Z9Y&feature=related
V anglickém originálu se to samé video jmenuje Process Probuzení Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=wXg10MsVRX0&feature=related

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.
PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!
http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ... .

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!


* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

Nejsme jen člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata, individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, mající
pozemské, hmotné zkušenosti.

Všechny vně projevené světy a jejich reality jsou ale virtuální, neboť jsou tvořeny vnitřními aktivitami tvořivých vědomí - JÁ, (čili světlem, vůlí a přáním polarizovaným na Jin a Jang), které si svými aktivitami vytváří světelné holografické sítě, stvořené ze světelných vláknen produkovaných aktivitami osobních vědomí (viz 3. níže uvedená videa s názmem: Transformace 2012 Změna DNA již probíhá...), na nichž si bytosti, čili jednotlivá vědomí (individualizovaná do nejrůznějších specifických JSEM to či ono) promítají své vnitřní osobní a kolektivní představy, které považují za hmotu, prostor a čas v něm plynoucí.

Naprosto vše zdánlivě hmotné je tedy pouhý přelud, v němž jsou opravdové a cenné pouze a jen prožitky a zkušenosti z toho co bytosti (čili vědomí individualizovaná do nejrůznějších věcí, bytostí a projevů existencí) prožívají. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: ""Maya říše iluzí", který je uveden ZDE. Související video: Jak pracuje mysl a jak TVOŘÍME SVŮJ ŽIVOT MYŠLENKAMI! – Mgr. Monika Hasalová Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.

* Právě probíhající vzestup do vyšší dimenze a projevu existence by podle tajemství Amenti měl probíhat takto: Uvedeno ZDE.

* Budete-li pozorně sledovat toto video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi ", velice mnoho vám to napoví o tom, jak je vlastně tvořena veškerá tzv.hmota. Uvedeno ZDE.Pyramida sloužící jako obří výrobce energie nulového bodu (která otevírá dimenzionální bránu), aneb tajemství funkce pyramid v Sakkáře konečně odhaleno. Velice zajímavé podrobnosti, uvedeny ZDE.


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny (čili pyramidy s trojůhelníkovými základnami) posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.

Podrobnosti o tom co je to tzv. MerKaBa a mnoho další informací o tom jak je tvořena tzv. hmota naleznete ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn, v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění.


Osmistěn, čili dvě pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami je tvarový zářič tvořící duchovní srdce, v jehož jádru je Boží jiskra. Takovýto osmistěn, ovšem světelný, má v sobě naprosto každá bytost, která má duši (tedy i např. strom nebo kámen), to znamená vše, co není klon, nebo stvořeno synteticky. Otevřete-li se lásce, tak se na tuto Boží jiskru v duchovním srdci (obsahující v sobě veškerou moudrost, sílu a lásku Univerza) můžete napojit a řídit se její nekonečnou modrostí.

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-meditace-k                         Tvořivý troj-plamen, neboli Jin&Jang a kosmické vše-Vědomí.


Mnohem, mnohem, MNOHEM více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", je uvedený ZDE.Jelikož každý obraz vydá za tisíce slov, proto vám všem vřele doporučují shlédnout níže uvedená videa, kde je opravdu velice dobře znázorněno jak to vlastně funguje.


Vy jste tvůrci svých světů a jejich realit. Nevadí pokud neumíte anglicky, neboť pokud budete naciťovat svou duchovní podstatou vyobrazení, která jsou na třech níže uvedených videích, tak vám to taktéž velice mnoho napoví.

První zmiňované video začíná těmito slovy: The higher dimensional light orbs are calling you.
Což v překladu znamená: Světelné orby z vyšších dimenzí (čili bytosti v projevu světelných koulí), vás volají.

TRANSFORMACE 2012: ZMĚNA DNA JIŽ PROBÍHÁ... PSI (fenomén třetího oka) - aktivace korunní čakry se zvyšuje. (videa 1. - 3.) / TRANSFORMATION 2012: DNA CHANGE ALREADY HAPPENS... PHI 3rd eye - crown chakra increase

1: http://www.youtube.com/watch?v=welPgGCxpCc&feature=related
2: http://www.youtube.com/watch?v=-RvnljgyACU&feature=related

3. http://www.youtube.com/watch?v=a4xt9CCjGLo&feature=relatedToto je tzv. červí díra, čili světelný tunel - koridor. Takovéto červí díry jsou vstupy do hyperprostoru, který v Univerzu spojuje naprosto vše se vším. Jednotlivá světelná vlákna vytváří multidimenzionální světelnou síť (čili kosmické DNA tvořící strom života), po které se veškeré informace šíří rychlostí myšlenky. Napojením se na tuto síť (což je možné přes aktivaci svých čaker) umožňuje mimo jiné nejen např. možnost odhmotnit se, teleportovat se někam jinam a tam se opět zhmotnit, ale i okamžitý přístup k veškerým informacím, které tato společná světelná multidimenzionální síť, tvořící kosmické DNA, obsahuje. Čím více je bytost dobrotivější, čili láskyplnější (tím vyšší osobní frekvence obsahuje), tím na frekvenčně vyšší úroveň této multidimenzionální sítě je schopna se napojit.


Je třeba vzít konečně na vědomí, že nejdříve byla myšlenka, čili mentální představa (stvořená z frekvencí vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pra-světla), pak bylo slovo, čili vibrace (tvořící nosnou struktutu) a teprve z toho, pomocí tzv. tajné geometrie (viz přiložené video), čili pomocí krystalizace světla do hmotného projevu existence (tvořící ve hmotě buď krystalické mřížky, nebo DNA), vzniká veškerá tzv. hmota.


Vlna lásky / The Wave of Love http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Myšlenky jsou živé entity (existující v jiné, mentální, nehmotné realitě), které se přes bytosti v hmotném projevu existence chtějí realizovat i ve hmotě. Proto, pokud na ně upneme svou pozornost, tak je nejen posilujeme, ale pomáháme jim i v tom, aby se mohly přes vás promítnout z nehmotného projevu existence do tohoto hmotného.

Proto lze kdykoliv pouhou změnou smýšlení a fokusu své pozornosti změnit nejen sebe sama, ale celý tento svět a to jakkoliv si jen přejeme!!!


Naprosto vše je pouze tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak, čili vše je pouze tak snadné a jednoduché, jak jen si to dovedeme představit. :-)


PS: Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat!


Mnohem více je v článku: s názvem: "Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...

a v článku s názvem: "Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/hra-na-pohybujici-se...


a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/vy-jste-tvurci-nove-...


a v článku s názvem: "Nejsme pouze naše vnější tělesná schránka, v projevu nějaké existence, ale jsme především vědomí, čili elektromagnetická "jiskra", jež je odnoží moudrého, tvořivého a všemocného VŠE-Vědomí Univerza.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/nejsme-pouze-nase-vn...

a v článku s názvem: "Podstata veškerého tvoření a existencí.", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/podstata-veskereho-t...

a v článku s názvem: "Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace",uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/elektromagneticka-po...


a v článku s názvem: "Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni", uvedeného zde: http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-se-vyvazat-ze-vsech-...

a v článku s názvem: "Co se to vlastně děje a proč?" uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/co-se-to-vlastne-deje-...


a v článku s názvem: "Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky", uverdeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

a v článku s názvem: "Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...


a v článku s názvem: "ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

a v článku s názvem: "Archanděl Michael - Ovládnutí Vašich životů a vstup do Magie ...", uvedeného zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-ov...


a mnohé další články, které jsou k nalezení v mých BLOZÍCH a DISKUZÍCH, uvedených 
zde: http://inner-light.ning.com/profile/LumirZiveSvetloSvetelnaTantra
a zde: http://inner-light.ning.com/profile/ZlateSvetloJak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.


Rezonance frekvencí nulového bodu, čili vnitřního, nic netvořícího, pouze existujícího pasivního pra-světla, obsahující v sobě pouze harmonické frekvence zvané bezpodmínečná láska.

Z tohoto vnitřního, po ničem netoužícího, pouze existujícího pra-světla Absolutna - JÁ si jednotlivé bytosti (čili kosmické vědomí individualizované do nejrůznějších - JSEM to či ono) pomocí své vůle Jang a přání Jin vytváří naprosto vše co je - existuje.


Každá bytost která má aktivované své čakry, z nichž vedou světelná vlákna do vyšších úrovní existencí (která tvoří kosmické multidimenzionální DNA spojující bytost se svými vyššími světelnými já), se stává tzv. osvícenou bytostí, z důvodu, že se stává nedílnou součástí všeho co je - existuje.Česky namluvená videa (nebo s titulky) související s tímto tématem:


Toto video vám též velice mnoho napoví.
Okom_boha_Hora_04of10_Kvet_života 05

http://www.youtube.com/watch?v=QSAGVcyfS5E&feature=player_embedded

a toto taktéž:
Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj

http://www.youtube.com/watch?v=rRzYZHnqd20&feature=related

a toto taktéž:

Probuzení DNA - Arkturiánské Klíčové Kódy pro Evoluci - YAWWWN
http://www.youtube.com/watch?v=v3dbKM0nbuQ&feature=related


a toto kaktéž:
Fázový posun (by Lelabear)

http://www.youtube.com/watch?v=tyIce4OQNGc&feature=player_embedded

a toto kaktéž:

Holografický vesmír
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE&feature=related

Více k tématu uvedeném výše a na videích je v diskusi uvedené zde:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/pyramida-slouzici-jako...


Viedeo s českými tutulky, s názvem: 2012 Posolstvo nádeje
http://www.youtube.com/watch?v=7QWnVyTrWTc&feature=player_embedded
VŠECHNY SVĚTY A JEJICH REALITY JSOU VIRTUÁLNÍ A FUNGUJÍ NA STEJNÉM PRINCIPU JAKO POČÍTAČOVÁ A DIGITÁLNÍ TECHNIKA!

TO ZNAMENÁ, JAKÝ PROGRAM SI DO SEBE, DO SVÉ ENERGETICKÉ PODSTATY SVÝM OSOBNÍM PŘESVĚDČENÍM VLOŽÍTE, TAKOVOU OSOBNÍ REALITU SI TAKÉ STVOŘÍTE!

PROTO JE TŘEBA MÍT SVŮJ VLASTNÍ PLÁN TOHO, KDE A JAK CHCETE ŽÍT A CO CHCETE PROŽÍVAT, JELIKOŽ POKUD JEJ MÍT NEBUDETE, TAK SE STANETE SOUČÁSTÍ PLÁNU NĚKOHO JINÉHO A TEN PRO VÁS NEMUSÍ BÝT ZROVNA NIJAK ZVLÁŠŤ PŘÍJEMNÝM, NEBOŤ SE BUDETE MUSET PODŘÍDIT VŮLI A TOUHÁM OBSAŽENÝM V PLÁNU NĚKOHO JINÉHO!

PS: proto je nejvyšší čas začít si svými mentálními představami tvořit svůj vlastní svět a jeho reality, jelikož 11. 11. 2011 a 12. 12. 2012 a 21. 12. 2012 zde bude již opravdu velice rychle, neboť čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu - času, tím více nabírají události na rychlosti svého průběhu, čímž je vytvářen pocit stále se zrychlujícího času.

Celý článek je uvedený ZDE.Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 14090

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Jakmile zde v tomto světě začne převládat to co je dobrotivé - pozitivní, což se už děje, tak dojde k celkovému přepólování, což znamená, že, se změní směr točivých vln z levotočivých na pravotočivé, čímž dojde k převrácení planetární polarity. Že toto přepólování planety již začíná, tomu nasvědčuje ten fakt, že dříve siločáry vyzařující z jádra (vědomí) uvnitř planety směřovaly ven k jižnímu pólu, zvenku obtekly planetu a přes severní pól se opět vracely zpět dovnitř do jádra planety.

Dnes již ale dochází stále více k tomu, že mnohé siločáry planetu již neobtékají, ale udělají na jižním pólu smyčku a navrací se jižním pólem opět nazpět do jádra planety. Z toho jasně vyplývá, že přepólování, je již na spadnutí a 3 dny temnoty (potřebné k tomu aby se vše se vším sladilo a naladilo na návrat do jednoty), budou již velice brzy zde. :-)

Toto přepólování ale nebudou schopny přežít ty bytosti, které jsou sobecké (čili tzv. temné) a myslí především na své osobní dobro a ne na dobro všech zúčastněných. Takže je ve vlastním zájmu každé jednotlivé bytosti, aby se co nejdříve stala dobrosrdečnou bytostí, která smýšlí, chová se a jedná tak, aby to bylo pro dobro všech zúčastněných a ne pouze pro dobro její osobní, jinak bude muset tento svět opustit, neboť celá tato sluneční soustava se vrací nazpět do jednoty a harmonie.

Keisha Crowther mówi o roku 2012. Listopad 2010 [ HD ] [1080p]
http://www.youtube.com/watch?v=voe3yx96NpI&feature=related
Pokud najdete tohle samé video s českými titulky, tak ho sem vložte prosím.
Překlad do češtiny je v článku: "Být vámi, tak tohle v žádném případě neberu na lehkou váhu.", uvedeném zde: http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/byt-vami-tak-tohle-v...

2012 - Poselství Naděje (část 1 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=DiXgbm04gfA
2012 - Poselství Naděje (část 2 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=rtIwgeUBYZo


Iris, mnohokrát ti děkuji za všechny.
Vymývanie mozgu a všetky formy mentálnej dominancie môžu fungovať iba za prítomnosti strachu. Láska vytvára pocity rovnosti a sebaúcty, ktoré znemožňujú strachu a pochybnostiam vstupovať do vášho vedomia. Láska aktivuje aj vaše multidimenzionálne vedomie, ktoré vás neustále spája s vyšším vyjadrením vášho JA. Z vyššej perspektívy máte oveľa väčšiu múdrosť, silu a lásku, než by ktokoľvek s nižšou frekvenciou, kto túži po nadvláde chcel, aby ste mali.

Celý článek je v textu uvedeném ZDE.

Proč je nezbytné propojit se energeticky se svým vyšším já najdete na výše uvedeném odkazu.
Vyšší já s námi komunikuje pomocí intuice a mentálních obrazů a tím nám ukazuje cestu kudy máme jít.

Samoléčení, jóga a osud, aneb jak se stát nejen pánem svého osudu, ale i vědomým tvůrcem své reality. (obdrženo mailem) http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/samoleceni-joga-a-osud...

Bashar | 2012 The Splitting Prism
http://www.youtube.com/watch?v=om1Rr3ra3yQ&feature=related

Bashar ! The NOW ! Vibrations ! REAL - I - Z ING !
http://www.youtube.com/watch?v=kF8As1waXog&feature=related

2010 2012 Important Message Bashar
http://www.youtube.com/watch?v=7RkhVLpX8Ac&feature=related
Skoro celú sobotu /8.10.2011/ som pociťovala, že sa začalo oddeľovanie ilúzie od VŠETKÉHO čo JE. "Naskakovalo" mi to aj do fyzického sveta, napr. keď som vytriasala omrvinky zo sáčku :-) A ešte lepšie bolo, keď manžel prišiel od suseda, krútil hlavou, že na otázku "ako sa máš?" ....sused odpovedal zvláštne: "Akoby som sa celý rozkladal"
Nastane oveľa lepšie a čistejšie spojenie s vyšším JA .... to je dobre :-)

100 bodov Ywetka, všetkým  dobrákom sa porozkladajú za pochodu staré štruktúry, a ani im to nemusí poriadne svitnúť , čo sa deje. Keď je raz niekto zrelý na súčasné zmeny, tak tie ho prevalcujú ako fifi pierko. Féva dnes tiež odkazuje, že proces oddeľovania ilúzií a súčasne zjednocovania vedomia matky Zeme a vedomia človeka za začal a potrvá do 29.10.2011, kedy  mal prestať platiť lineárny čas. Bližšie na www.anjelska.sk

 

je to zázračne pripravené, pozorujem a nestačím sa čudovať, ako jemne cez nás prechádzajú energie premeny. Ešte neprebudené Bytosti vytvoria silné vzostupné energie. Keď im "cinkne" poznanie, budú to práve oni, čo nás všetkých vymrštia do Neba :-) Bude to nebeský ohňostroj
Dobre vravíš, Ywetka a ešte keby si nám prezradila, kde na to chodíš, pre tieto informácie.  Ak to nie je tajomstvo. A ako sa vlastne voláš ?
:-) volám sa Iveta a informácie prichádzajú ku mne ... cez pocity, alebo mi "naskočia" ako poznanie, potom chvíľu pozorujem akým spôsobom sa mi potvrdia v hmotnom svete - mám na to svoj pracovný názov ,hmotné dôkazy, pričom oni niekedy nie sú moc hmotné :-)
To je asi tak približne opísané, ako infošky mnou prechádzajú.
Ďakujem , Ivetka, máš , ovládaš slušnú metódu, Pan Boh Ti daj šťastie, služobníčka.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby