* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Když si bytost, tedy např. člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv čemu je bytost ochotna uvěřit. Úzce související článek s názvem: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Mládnout může KAŽDÝ, neboť buňky (které si navzájem předávají informace od narození) se naprosto VŽDY chovají dle momentálního programu, který v sobě mají uložený. Úzce související článek s názvem: * Jak se stát všestranně úspěšným a současně získat zdravé, konstruktivní, tvořivé, nepovyšující se sebevědomí. Uvedeno ZDE.

Začněte si říkat dokola (nejúčinnější je to před spaním) Já Jsem stále mladší, zdravější, krásnější a vitálnější! Úzce související články: * Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny Uvedeno ZDE. * Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale časem i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE. * Chcete zpomalit nebo zastavit své stárnutí? Anebo chcete začít dokonce mládnout? Nevěříte, že je to možné? Vaše chyba! :-) Uvedeno ZDE.

Jakmile afirmacemi přesvědčíte své podvědomí, že začne věřit tomu, čím ho programujete, tak se Vaše tělo tomuto novému programu začne přizpůsobovat. Tělo se totiž naprosto VŽDY formuje dle osobního přesvědčení a z něho se rodících vašich mentálních představ, které jsou vnitřním konstrukčním plánem, ze kterého se pomocí emocí (tvořící gravitační silová pole) následně formuje vnější projev formy, v tomto případě vašeho těla. Proč tomu tak je, je vysvětleno v článku s názvem: * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

Všechny utkvělé myšlenky a představy mají touhu se projevit a realizovat, obzvláště pokud jsou podporovány a vyživovány nějakými krásnými harmonickými - láskyplnými emocemi, např. prožíváním orgasmu. :-) Pokud partnera nemáte, nevadí, neboť na aktivaci energie Shakti a její spojení s energií Shiva není potřeba
partnera. Úzce související článek s názvem: Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.

Orgasmu prožívaný v celém těle, dosažený jakýmkoliv způsobem, třeba masturbací, nebo jen pouhou představou, otevírá 7mou čakru, čili bránu do beztvarého bytí. To umožňuje do sebe čerpat životadárné, harmonizující, ozdravující, omlazující, regenerující, živé tvořivé světlo - energii. Tato regenerující uklidňující a povznášející energie z člověka pak vyzařuje a harmonizuje, ozdravuje, omlazuje a regeneruje vše, s čím přijde do styku. Úzce související článek s názvem: ORGASMUS = ZDRAVÍ a skvělá nálada - dar matky přírody! Nejen o chlebu a vodě je člověk "živ" Uvedeno ZDE.

Ti kteří tento zdejší svět stvořili, ovládali a částečně stále ještě ovládají lidstvu erotiku záměrně odepírali, neboť velice dobře vědí nejen to, že orgasmus otevírá brány do beztvarého Bytí, ale i to, že jakmile si člověk uvědomí svou spirituální podstatu a sílu s tím spojenou, tak ho již nelze nijak a ničím ovládat. Proto nám tuto rozkoš záměrně upírali a upírají. Úzce související článek s názvem: Nibiru a vliv erotiky (prožívání orgasmu) na zajištění nejen Vašeho zdraví, pohody a vitality, ale i Vaší svobody. Uvedeno ZDE.

Skutečnost je taková, že věk je opravdu jen číslo, se kterým se nemusíme ztotožňovat, neboť jsme ve své podstatě v prvé řadě Vědomí, čili energie, a ta jak jistě víte nestárne ani neumírá. To, co ve hmotných projevech existencí vytváří stárnutí - "rezavění" a
následně rozpad, tzn. i s tím související choroby a smrt je program, který máme zakódovaný ve svém osobním vědomí. Každý program ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat! Z toho vyplývá, že změnou svého osobního programu si každá bytost změní i svou hmotnou, čili vně projevenou realitu! Pokud tomu nevěříte, tak jak je tady možné, že někdo pomocí vizualizace, záměru a prožíváním prožitku, jako že je to již i jeho vně projevená skutečnost (čili změnou svého vnitřního osobního programu), dokázal např. tohle: Jak jsem si zvětšila prsa o 2 velikosti za 1 měsíc Uvedeno ZDE. Pokud nevěříte ani tomuhle, tak se na názor zeptejte např. pana Duš-ka. :-) Jeho krátké video: Jaroslav Dušek a Vladimír Vytásek - Jak se uzdravit (Jak mít šťastnější živůtek) je uvedeno ZDE. Související článek: Chcete-li být a setrvat zdraví, vitální a dožít se ve zdraví vysokého věku, je třeba vědět především toto: Uvedeno ZDE.

Vědecké poznatky odhalují, že příčinou stárnutí a vzniku vrásek jsou nejen zplodiny nacházející se v ovzduší a toxiny z upravované potravy, ale např. i stresíny, které v těle vytváří energetické bloky. To způsobuje, že životadárná energie nemůže správně a v dostatečné míře proudit celým tělem a to je příčinou, že u špatně vyživovaných částí těla dochází k stárnutí, nemocem, či dokonce rozkladu té oblasti těla, která není energeticky dostatečně vyživována.

Nejnovější vědecké poznatky v oblasti kvantové fyziky dokonce přichází na to, že vaše buňky v těle jsou nejen živé, že mají svou vlastní inteligenci a že jdou programovat zrovna tak jako když programujete počítač od kterého požadujete aby uměl dělat nějaké specifické, třeba i zdánlivě nemožné úkony.

Pokud věříte, že na tom může být přeci jen něco pravdy, přečtěte si článek: Chcete zpomalit nebo zastavit své stárnutí? Anebo chcete začít dokonce mládnout? Nevěříte že je to možné? Vaše chyba! :-) Uvedeno ZDE.

* Orgasmus, čili sexuální energie nejen ozdravuje a regeneruje tělo, ale funguje i jako most k našemu vyššímu - spirituálnímu Já, které nás spojuje s duchovní podstatou a informacemi Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.
* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Jakmile
pochopíte princip stavby veškeré organické hmoty, tak se stanete nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i vás to osvobodí ze spár zdejšího 3./4.D, ovládaného Matrixu. Zdánlivě nesouvisející článek: Rozdíly mezi tvořivým dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.


V průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze (čili v jádru Merkaby) je díky interakci opačných polarit vytvářena živá tvořivá světelná plazma, ze které jsou pomocí vůle Jang (projekční odstředivé síly) a přání Jin (gravitační dostředivé síly) vytvářeny světelné osobní hologramy naprosto všech organických projevů existencí. Na těchto hologramech se zobrazuje (krystalizuje do vnějšího projevu existence) jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR, neboli vložený program určuje, jak se stvořený projev existence bude chovat.
Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má chovat je záměr (7.D), který lze samozřejmě jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence pak jedná. Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.


* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE. Takže začněte předstírat (svými představami a jim odpovídajícími pocity i prožívat) to, co si přejete ve hmotě zrealizovat a začněte to považovat jako že to je skutečnost už i ve vně projevené realitě, čili ve hmotě. Tím, pokud nebudete pochybovat (a pochybnostmi to sabotovat), se to hmotnou skutečností velice brzy stane, neboť naprosto vše, tedy např. jak vejce, slepice, i kohout, :-) byli nejdříve pouhými myšlenkami (Jang - frekvence - projekce), ze kterých se rodily mentální představy (též tvořené nehmotnými bytostmi), které díky odpovídajícím pocitům (Jin - částice - gravitace) zkrystalizovaly do pevných - hmotných projevů existencí. Úzce související článek: Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.


Veškerá tzv. hmota je tvořena z živého tvořivého vědomí, které se vůlí - Jang, projekce a přáním - Jin, gravitace rozkládá na 2 opačné Jin&Jang polarity. Tyto opačné polarity při opětovném spojení vytváří živé tvořivé světlo, fungující jako projekční plátno, na kterém se zobrazují jednotlivé mentální představy, které se nížením frekvence mění na světelnou plazmu. Ta pomocí rezonanční, elektro (Jang) - magnetické (Jin) posvátné geometre, fungující dle matematických zákonitostí, vytváří u tzv. živých bytostí DNA a u tzv. neživých bytostí krystalické mřížky. Zkrátka a dobře, kosmická energie, produkující opačnými polaritami světlo, které je tvořeno "zkratem" Jin & Jang energií opačné polarity (při kterém vzniká extáze), je nosičem Vědomí, přičemž zvuk, nebo-li frekvence, je aktivní tvůrčí podstatou, tvořící struktury jednotlivých projevů existencí.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci Uvedeno ZDE.
* Proč frekvence harmonických zvuků regenerují, ozdravují a omlazují? Protože jsme rezonanční bytosti! Související článek: Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace Podrobnosti ZDE.
* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí najdete ZDE.


* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby!
(hologramu nového světa) Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Jakmile dostatečné množství lidí pochopí, že jejich myšlenky (odstředivé - projekční síly Jang) a z nich se rodící mentální představy a s nimi související pocity a emoce (dostředivé - gravitační síly Jin) tvoří jejich osobní hologram, na kterém se zobrazuje to, jakým způsobem člověk smýšlí, tak se u těchto lidí změní natolik nejen způsob jejich osobního smýšlení, ale potažmo i způsob kolektivního smýšlení, že se hologram 3./4.D Matrixu - světa zhroutí jako domeček z karet. * Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu, :-) který je tvořen, udržován v existenci a měněn tím, čemu jsme ochotni u-věřit) Uvedeno ZDE.


Úzce související články: * 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE. * Co nás čeká v páté dimenzi..... (čili ve světech jednoty, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla) Uvedeno ZDE. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.

Více podrobností v článku: Tajemství tvoření hmotných světů a projevů existencí konečně odhaleno - ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč nikdy nevidíme sled událostí (tvořící běh času) v opačném pořadí? Zajímavý dokument na videu: Struktura vesmíru - Zakřivení časoprostoru [Dokument CZ Uvedeno ZDE. Běh času, ať již dopředu, dozadu, lineárně, či nelineárně, je jen pouhá iluze. Proč je tomu tak Vám objasní např. článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE. Další, úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


* Další úzce související články: * Pokusy DNA objevily její skutečnou schopnost Uvedeno ZDE.
* Jarmila Klímová: Jak se dožít 400 let Uvedeno ZDE.
* Jak a čím je tvořeno zdání plynoucího času a událostí v něm probíhajících. Uvedeno ZDE.


PS: Malá část z toho, co je kupř. možné dělat a dokázat, když uvěříme tomu, že to možné je (čili když nahradíte původní program lidských možností a schopností za jiný), je vyobrazeno a následně i vysvětleno ve vynikajícím videu s názvem: Mark Komissarov, Metoda přímého vnímání informací z okolí. Uvedeno ZDE.


* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.
Hodně úspěchů v omlazovacím a regeneračním procesu Vám všem přeje Živé tvořivé Světlo, spirituální nebo-li duchovní podstata všeho co je - existuje.

Další úzce související články:

* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.

* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.

* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.

* Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie Uvedeno ZDE.

* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.

* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.

* Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE.

* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.

* Globální orgasmus za mír Uvedeno ZDE.

* Navštivte chrám jakýchkoliv přání a tužeb, tedy i erotických, aneb jak se dostat k nadvědomí a jeho moudrosti a dosáhnout tím tzv. osvícení. Uvedeno ZDE.

* BOŽSKÁ CESTA SEXUÁLNÍ LÁSKY Uvedeno ZDE.

* Další související informace naleznete ve skupině Tantra. Uvedeno ZDE.


Níže uvedené video objasňuje nejen jakým způsobem je z mentálních obrazů vytvářena hmota, ale objasňuje i proč orgasmus otevírá brány do beztvarého bytí (čili světelný "tunel" vedoucí za světlem) a proč pomocí orgasmu lze materializaci požadovaného přání urychlit. Taktéž vám to může objasnit, pokud se do hloubky zamyslíte nad tím, co je videu uvedeno, proč lze dosáhnout orgasmu pouhou představou, nebo jen dechovým cvičením. * MindBlowing Secrets of the "All Seeing Eye," Your Pineal Gland/ Third Eye- - Here.


Pro ty, kteří
anglicky neumí, vysvětlím alespoň to, že naprosto vše, co je organické je zároveň i orgasmické, neboť vše organické je stvořené pomocí sexuality, čili interakce probíhající mezi energiemi Jang (mužský princip - projekce) & Jin (ženský princip - gravitace). Navíc, tam, kde není regenerující orgasmus (stačí nejrůznější pocity blaženosti), tam vše stárne, má nemoci a následně umírá. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.


Tím neříkám, že za světlem je třeba se prosexovat. :-) Jen konstatuji, že je třeba pravidelně prožívat pocity blaženosti, neboť tam kde kosmická energie volně proudí, tam se vše regeneruje, ozdravuje a omlazuje a klidně i do nekonečna. * Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.


Dodatek: Buňky v těle, které údajně žijí jen max. 7 let, si od narození vzájemně předávají informace, takže přesně vědí jak jsme vypadali když nám bylo třeba 20. Tyto informace lze znovu zaktivovat a použít, takže proč stárnout, být nemocní a umírat, když se můžeme donekonečna regenerovat. Až vás to tady přestane bavit, tak dáte svému tělu příkaz, aby se navrátilo zpět do své energetické podstaty. Tím vaše tělo udělá "puf" a rozplynule se, čímž se stanete opět pouhým vědomí, čili nepolarizovaným pra-Světlem, ze kterého je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše i existuje - "plave". Co ve své podstatě především jsme a v co se opět proměníme je krásně vyobrazeno na videu s názvem: chakra kundalini - spiritual awakening Uvedeno ZDE.

Jsme především tvořivé vědomí, které pracuje dle určitého programu, který lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. Úzce související článek s názvem: Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.

Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Toho "puf" se dá docílit zvýšením svých osobních frekvencí natolik, že bytost vyvane - zmizí z tohoto světa (který je v projevu daleko nižších frekvencí než jsou frekvence světelných úrovní a jejich projevů existencí) a objeví se v takové úrovni kosmického vědomí a jeho existencí na kterou se bytost svými osobními frekvencemi naladí. Je to stejný princip jako když se osciloskopem na televizi nalaďují různé stanice s různými programy - světy a jejich realitami.  5.D je polo-hmotný a polo-světelný projev existence, to znamená, že v takovýchto úrovních existencí a jejich světech hmota stále ještě existuje, ovšem již není na bázi uhlíku, ale je na bázi tekutého světla, které dle osobního přání či vloženého programu krystalizuje do požadovaných věcí, bytostí, tvarů, vzhledů a projevů existencí. To znamená, že z bytostí v takovémto projevu existence se stávají slunečňané zářící jako miniaturní sluníčka, jejichž souhrn vytváří sluneční svit. Že se planeta již začíná proměňovat ve hvězdu, čili ve slunce, naznačuje obrázek uvedený níže. Obrázek je z článku s názvem: Podivný úkaz v Bosně a Hercegovině Uvedeno ZDE.

* Názorné vysvětlení proč již velice brzy dojde k vzestupu do vyšší dimenze, čili k transmutaci - převibrování do vyššího projevu existence. Uvedeno ZDE.

* Proč vbrzku dojde k transmutaci veškeré hmoty do vyššího projevu existence, čili k vzestupu planety do vyšší dimenze je uvedeno ZDE.


Více podrobností o právě probíhající transformaci najdete např. v těchto článcích: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE. * Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE. * Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

Úzce související videa:
* Petr Chobot - Jak změna myšlení ovlivňuje naši realitu Uvedeno ZDE.
* Petr Chobot - Solar - my jsme tvůrci své reality Uvedeno ZDE.

Související články:
* Petr Chobot - Mysl a jak je tvořená naše realita + mnohem více (vynikající oči otevírající informace) Uvedeno ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.

* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Uvědomte si kdo či co vlastně skutečně jste a dokážete též zdánlivé zázraky a nemožnosti Uvedeno ZDE.
* Krátké. úzce související video s názvem: David Icke Body Mind Cz titulky je uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvořit Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle vytváří harmonické frekvence, jež regenerují, ozdravují a omlazují. Proto je třeba přestat sledovat masmédia (neboť ty vás programují negativně) a začít dělat a prožívat to, co ve vás vytváří pocity příjemné. Je sice dobré být informovaný, neboť pravda osvobozuje a je dobré vědět např. i to,i kdo je nepřítelem lidstva, abyste věděli před kým a čím se máte mít na pozoru. Není ale dobré se v tom co zjistíte nijak hnípat a emocionálně to prožívat a to především z toho důvodu, že disharmonické energie spoutávají, zotročují, ubíjí a proto způsobují stárnutí a následně i smrt. Berte taktéž na vědomí, že na co svou pozornost zaostříte, tam vaše energie teče! Související článek: Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. (Když si bytost, tedy i člověk uvědomí, že je především vědomí, čili nestárnoucí, nesmrtelná, věčná kosmická energie, která si své hmotné tělo neustále vytváří a přetváří dle toho čemu momentálně u-věří, tak člověku dojde, že je možné nejen tohle, ale cokoliv čemu je bytost ochotna uvěřit.)


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Používáte-li sexuální magii pro vytvoření energetického náboje, na zesílení a urychlení uskutečnění Vašeho záměru (např. pro ozdravení omlazení a revitalizaci svého těla), tak ji v žádném případě nepoužívejte na manipulaci s něčí svobodnou vůlí, nebo se Vám to vymstí. Stejnorodé frekvence se totiž naprosto vždy vzájemně přitahují, a proto každý dříve či později sklidí, co sám zasel. Podrobnosti o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v článku: NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne., který je uveden ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Masturbation and The Law of Attraction - Here.
* Sexy Sundays: Can Masturbation be Spiritual? - Here.
* Day 88: 101 Days of Self-Pleasure - Here.
* Why you should Masturbate. - Here.
* Jaiya On Orgasm - Here.
* Sex (orgasm) - The Secret Gate to Eden (Gnostic Teachings) - Here. (do not take all literally) To awakening kundalini you do not need partner since both male and female serpents are in you. The Jin energy is coming from the Earth - Shakti, and the Jang energy is coming from the Sun - Shiva. You just need to reconnect with both of them.)
* Kundalini Awakening Process - Here.
* Kundalini Rising - Here.
* Astral Sex - How To Experience Out Of Body Sex, by Steve G Jones - Here.
* Bashar on Sexuality - Here.
* Abraham Hicks - Sexual Fantasies In The Vortex - Here.
* Abraham Hicks - He's confused by sex and women - Here.

* What is Spiritual Sex - Full Definiton Subject - Here.
* SEX and Spirituality �dc98 The Key to Cosmic Extasy �dc98 - Here.
* Sadhguru on Sex, Sexuality and Divine - Here.
* OSHO: Let Sex Be a Playfulness - Here.
* Tantric Sex Exercises by Katz-Jelfs - Here.
* Tantric Therapy - Mindful Masturbation Part 1 - Here.
* How to Come By Just Thinking About It - Here.
* Kundalini Tantra Yoga Home Practice ❤ - Here.
* Sex Woman First - Chapter 6 - Best masturbation technique for woman or How a woman Masturbate - Here.


.

Zobrazení: 12055

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Přání, nejen pro tento rok. Uvedeno ZDE.
* Triggering Self-Healing - Extend Your Life Span Here.

* SEXUÁLNÍ ENERGIE OBNOVUJE DNA Mantak Chia v Londýně Real / SEXUAL ENERGY RENEWS THE DNA | Mantak Chia on London Real Here

Děkuji za připomenutí. Já slyšela, že se tak dají formovat i tvary těla, tedy zhubnout. Zatím s tím nemám vlastní zkušenost.

:-)  Trápím se svou vlastní sebekritikou.

Věra

Změň své přesvědčení, čili svůj vnitřní osobní program a můžeš se stát čímkoliv čím si jen přeješ být.
asi 10 let jsem stále držela diety (moje váha byla tak 65 kg), ale protože dříve jsem se neměla ráda a nemilovala jsem své tělo, tak mi vše na mě vadilo.Před rokem jsem změnila své myšlení.Miluji své tělo a vše co jím s láskou.Už skoro rok mám trvale stejnou váhu (61 kg) a vůbec nic neřeším.Miluji své tělo takové jaké, jím na co mám chut a nehlídám kdy to jím.Prostě jsem se přijala a tím si i změnila program v hlavě.Prostě program ohledně váhy zmizel.Lumír živé světlo mě zná osobně, takže ví, že tohle mi funguje.Je to jen o tom naučit se milovat a přijmout sebe takový jací jsme se vším co k nám patří a být pro sebe nejkrásnější a nejdůležitější.Není to sobectví, ale sebeláska.O tom co jím už nepřemýšlím.Jím to na co mám chuť.Cokoliv jím, tak jím s láskou a u jídla si povídám.Tím předávám i do sebe lásku. Krásný den Marie

ahojky,

tělo stárne,je nemocné a poměrně brzy umírá,protože to tak naprogramovali naši stvořitelé.Proč?Bylo to na zakázku naší vlastní duše-nás Samých,s velkým S.Z toho vyplývá,že tedy i My Sami můžeme zase cokoli změnit,omládnout,nestonat,neumírat.Problém je v tom,že to musíme udělat na úrovni My-duše,na úrovni my-lidé to nestačí.

Každodenní neustálé opakování je jako když malé dítě otravuje maminku,kup mi hračku,kup mi hračku....Někdy se maminka obměkčí a hračku koupí,ale většinou dostaneme na zadek.

Závěr:Co tedy potřebujeme k výše uvedeným změnám?Spojení a zesynchronizování a sjednocení všech našich komponent pod vedením duše.Až budu vědět,co duše plánuje,co zamýšlí,přestane mě jakési mládnutí apod zajímat,protože budu mít vizi daleko zajímavějších věcí.

...................................................

Tím, že si přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času , tím se v každém z nás nejen propojuje mužský a ženský princip (čímž se v nás obnovuje a aktivuje funkce tvořivého dvoj-plamene - Merkaby), ale současně se i propojujeme se svým vyšším já, čímž se v nás obnovuje tvořivý troj-plamen, čímž se stáváme tvůrci nejen nás samých, ale i všeho ostatního co kolem nás je, existuje.
Nedokážeme-li najít štěstí, lásku a mír ve svých srdcích, je zbytečné je hledat jinde.

Rozpamätala som sa na časť jedného minulého života,kde som bola niečo ako masérka,liečiteľka v Egypte.Robili sme tam regeneračné kúpele,voda bola taká zelená a silne voňala.Ke´d som sa chcela tam vrátiť a zistiť,čo sme tam dávali,počula som hlas"návrat...návrat" zatiaľ mi to nie je dovolené vedieť.Aj tak si myslím,že podvedome v snoch niečo regeneračné robím,lebo vyzerám tak o 5-8 rokov mladšia než som.ASi som to nezabudla úplne.

Chcete být zdraví a začít třeba i mládnou? Pokud ano tak jezte hodně geneticky neupravené a syrové, to znamená tepelně nezpracované zeleninové a ovocné stravy, neboť ta obsahuje hodně sluneční a kosmické, životadárné energie. Nejsme totiž živi z kalorií, ale ze světla, které potrava obsahuje. Proto bychom měli jíst pokud možno jen tepelně nezpracovanou stravu, neboť čím více stravu tepelně zpracováváme, tím více se z ní životadárné energie vyzařuje. Proto pak člověk musí jíst mnohem více, aby se dostatečně nasytil, čímž následně kyne, v důsledku nadměrného příjmu kalorií.
PS: Dopoledne by člověk měl jíst ovoce a odpoledne a večer zeleninu a hlavně ovoce se zeleninou společně nemíchat, neboť ovoce je kyselinotvorné, kdežto zelenina zásadotvorná a tak při jejich kombinaci vznikají chemické reakce, které vytváří krystaly solí, které tělu škodí.
K vašim komentářům mě napadá jen že, na každém šprochu pravdy trochu. Tak se přikláním na základě vlastních zkušeností v něčem k Petrovi,Lumírovi a taky ke Zlatému světlu.Z mých zkušeností: praktikovala jsem dříve Lumírovu básničku- neosvědčila se mi. Zjistila jsem, že program stárnutí a nemocí ovlivňuje daleko více faktorů, než jenom naše vytvořené programy. Jedním z faktorů je spojení s duší, naší částí, která je moudrá a ví. Programy si tvoří Ego, které si je ukládá do podvědomí.Pokud se zaměříme na spojení s duší a spojení skutečně dosáhneme, pak skrze sílu Lásky duše jsou transformovány-přeměny či odstraněny i programy,které si vytvořilo ego.Pokud se někdo chce zabývat mládnutím, lze to samozřejmě též. jen je dobré si uvědomit, že kam jde pozornost jde i energie. Podle mne je to cesta -lákadlo, které nás má odvést od našich skutečných potřeb, tedy od spojení se s duší. Cesta ega-tedy cesta k omládnutí těla různými technikami, ať již afirmacemi či relaxacemi či jinými technikami je poměrně náročná na energii i dost dlouhá. Ne každý totiž pochopil, jakým způsobem LZE odstranit z podvědomí staré programy a Jak do podvědomí Rychle uložíme programy nové tak, aby Skutečně Fungovaly. Lze to též. Tato cesta je však poměrně náročná. Vyžaduje uvedení do meditativního stavu-do frekvence alfa vln,kdy se vědomím dostáváme do svých "sraček" v podvědomí vytvořených během našich inkarnací egem  a kdo umí, může v tomto stavu zahájit čištění různých programů a ukládání programů nových. Tento postup je však pro vyzrálejší jedince, kteří mají již nějaké zkušenosti a začátečníkům,kteří nevědí do čeho jdou- to tedy moc nedoporučuji. Mohou si totiž ze začátku svou nevědomostí i přihodit dost problémů. Cesta spojení s duší, která má tu sílu programy odstranit také je mnohem pohodlnější, bezpečnější- neboť duše vždy ví, co v danou chvíli nejvíce potřebujeme a očišťuje úplně nejlépe.Navíc není tak dlouhá a nebezpečná jako cesta Ega, které si myslí, že ví a snaží se řídit správným směrem a když dosáhne svého- očištění programu stárnutí- tedy zjistí, že je tam spojitost ještě současně s aktivací dalších světelných vláken DNA, neboť to je podmínkou k tomu, abychom mohli mládnout. Aby se totiž celý program začal skutečně v našem životě projevovat i vně, musí dojít i k aktivaci dalších vláken DNA-tedy až ke kompletní regeneraci DNA, kterou měli naši pra-pra-předci, kteří Neumírali ( neboť to nebylo programem, ale jejich DNA) a když se podle své vůle rozhodi odejít, pak odešli do jiných realit či dimenzí a to i se svým fyzickým tělem, které si prostě změnili či přizpůsobili jej podmínkám , kam se rozhodli podle svých vibrací odejít. Tedy pokud odešli do 5-12D , tzn.vypadalo to v 3D jako nanebevzetí a jejich tělo pak nutně muselo změnit i formu, což jistě měnilo. při 12-prvkové DNA naši prapředci tak žili jako mladíci 1000 i více let. prostě ten, kdo skutečně se o mládnutí začne zajímat, časem zjistí, že jde vlastně o obnovu,regeneraci a zaktivnění hlavně DNA a pak zjistí, že jde vlastně o vytváření světelného těla a hlavně o duchovní vývoj ve spojení s Duší. A je zase na začátku, kde mohl být dříve, kdyby šel cestou jednodušší -cestou spojení se s Duší skrze 4.čakru -našeho srdce.Takže si vyberte, jakou cestu si zvolíte. Výsledek je stejný, jen délka je různá. Také si můžete zvolit kombinaci těchto 2cest.A stravování ? To jde ruku v ruce s naším vývojem. Tedy u neprobuzených hlavně masitá strava, u probuzenějších  je to touha po zdravé výživě , kde maso ještě v menší míře je též, u více probuzenějších jde o vegetariánskou, vegenskou, vitariánskou stravu, no a u těch více očištěnějších jde jen o přísun prány, dýchání a meditace, kdy skutečně potřebují k životu u fyzického těla velmi málo rostlinné potravy.Myslím, že v 5D už budeme mít těla méně fyzická a více světelná, tedy se určitě změní i naše skladba jídelníčku. Shrnu- čím více se budeme napojovat na svůj zdroj, tím více se bude měnit i naše fyzická , vnější forma. Tím více budeme přijímat světelnou energii ze Zdroje více a více až tak, že v dalších fázích našeho vývoje zcela vyloučíme fyzickou potravu a budem živit naši vnější formu pouze čistou pránickou energií ze zdroje. Což tak zcela jistě je už od 7D a výš. Alespoň myslím, že jo. Může k tomu něco zjistit Živé Světlo ? 
Živé světlo a Zlaté světlo jsou jedna a tatáž "osoba" :-) tedy bytost momentálně zvaná Lumír. (Rozdíl je pouze v tom, že Živé světlo je člen těchto stránek, kdežto Zlaté světlo je adminem.)
No a co dodat k tomu co jsi napsala? Řekl bych že téměř nic, neboť jsi to popsala velice pěkně! Jen bych dodal to, že vůbec žádnou hmotnou potravu nebude muset nikdo konzumovat již od vyšší páté dimenze (někteří dokonce i dříve), neboť šestá dimenze je již světelná geometrie, (ze které jsou tvořeny hmotné světy a jejich reality), která již nic hmotného konzumovat nepotřebuje.
PS: bylo by dobré přečíst si článek s názvem AKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011
na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/akturiansky-koridor-2011
Řídila jsi se návodem uvedeným ma níže uvedeném odkazu?
http://www.inner-light.ning.com/group/tvrcinovhoharmonickhosvtaajeh...
PS: čas už není lineární, čili už je inokedy :-) takže už o tom prosím napiš.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Důležitá meditace 1. květen 2023, 19:06 (CoBra)

Meditace: PORTÁL SVĚTELNÉ AKTIVACE 1. KVĚTNA 2023            Je čas znovu jednat! Je čas vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím,…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Psycho duchovní válka uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Meditace a přínosy praxe uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
čtvrtek
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
úterý
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ❗Mezinárodní trestní soud (ICC) je v rukou zločinců ❗ uživatele Ina Obr
úterý

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby