* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!)

* 1/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 1, czech)
http://www.youtube.com/watch?v=LvzoJskUBfU

* 2/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 2, czech)
http://www.youtube.com/watch?v=WfWAAPL1foY

* 3/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 3, czech)
http://www.youtube.com/watch?v=v1XK8Yw2LD8

* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.

* Související videa v angličtině s názvem:
* "THE GREATEST SECRET - ROMAN CATHOLICISM IS PAGAN BASED - 1" - Here.
* The Real History of the evil Roman Catholic Church - Here.


Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Komickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

* Co dokážou pavouci ( dokument ) Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech a komárů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE.* "Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.


                                            Je snad tohle ta vaše "svatá" církev? :-)


                                           Nebo je snad toto ta vaše "svatá" církev?


* Více v článku s názvem: Magdaleniny prádelny: církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.

* Monoteismus je v krizi a zasvěcenci z vysokých útovní říkají, že Korán i Nový Zákon byla propaganda Vatikánské Lóže P2. Uvedeno ZDE.

* Papež pod Vatikánem obětuje děti, nepopiratelný důkaz / Pope sacrificing children underneath the Vatican Undeniable proof – Here.


* Zdánlivě nesouvisející video: Osho Od sexu k nadvědomí II 1 Uvedeno ZDE.


Víte, že Jehova/Jehovah je reptošský p-Archon, čili krvelačná ještěrská zrůda, vládnoucí celému astrálnímu světu? Snad se stále ještě nedomníváte, že v bibli popisovaný krutý bůh je ten skutečný, pravý Bůh s velkým B! Pokud stále ještě uctíváte boha a jeho poskoky popisované církvemi, je třeba si konečně uvědomit, že uctíváte bezcitné krvelačné zrůdy, jako je např. tato:

Obrázek reptoše zmizel, asi se na sebe nemohl dívat, takže se raději vymazal z existence. :-)

Ne nadarmo se říká, čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí. Proč? Protože nic jiného než zlo neumí!
* YAHAWAH(YHWH)(JEHOVAH) IS SATAN - Here.
* JEHOVAH - THE ORIGINAL REPTILIAN - THE ARCHON - Here.
* JUDAISM - HUMAN SACRIFICE -TO end ALL DOUBT - JEHOVAH is SATAN - Here.
* Reptilians Hi-JACKed Humanity! - Here.
Ne všechny reptiliánské bytosti jsou ale negativní.
* Bill Ryan on Benevolent Reptilians - DON'T MENTION THE REPTILIANS - Here.


* Že by byli MIMOZEMŠŤANÉ (ti negativní) V POZADÍ? Podrobnosati jsou ZDE.

* Kdo a proč ze zákulisí tahá za nitky světového dění naleznete v článku s názvem: "Jak, kým a proč jsou tahány nitky světového dění, které zotročují lidstvo a jak této manipulaci a zotročování zabránit". - ZDE.

* Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. Uvedeno ZDE.


* To co je uvedeno v následujícím videu již přestává být pravda, neboť pozitivní mimozemšťané nám pomáhají likvidovat podzemní základny ve kterých se ukrývají negativní, nepřátelští ufouni škodící lidstvu. Podrobnosti naleznete ve videu s názvem: Reptiliáni - Exopolitika - Dana Rašínová 2013 Uvedeno ZDE.

* Skutečná tvář křesťanských misií a jiných dogmatických náboženství, snažících se Vás "spRasit" Uvedeno ZDE.

* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE:

* Víte, že jste členy té nejhorší sekty, aniž si to uvědomujete? Co je to sekta a jakými fikanými způsoby získávají nové ovečky i mezi umělci a velice chytrými a vzdělanými lidmi (sdílej to prosím) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


V
gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl “vytvořit” náš fyzický vesmír.

Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.

Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.

Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.

Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. ...

... Mexický šaman a Toltécký čaroděj don Juan Matus, který učil jihoamerického antropologa Carlose Castanedu poznání čarodějů starého Mexika, o Archontech řekl: ,,Čelíme predátorovi, který přišel z hlubin kosmu a převzal kontrolu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Ten predátor je naším pánem. Zanechal nás poslušné, bezmocné. Když chceme protestovat, naše protesty potlačí. Když chceme jednat nezávisle, dožaduje, abychom tak nečinili. Jsme drženi jako jeho vězni. Převzal nad námi kontrolu, protože jsme pro něj pouze energetickou potravou. A nemilosrdně nás utlačuje, protože jsme energií. Stejně jako chováme slepice v klecích, predátoři nás chovají v lidských klecích. Z tohoto důvodu je jim jídlo vždy přístupné.
Přemýšlejte chvíli a řekněte mi, jak byste vysvětlili rozpory mezi inteligencí člověka jako technika a stupiditou jeho systému víry nebo stupiditou jeho rozporného chování.
Čarodějové věří, že to byli predátoři, kdo nám dal náš současný systém víry, naše myšlenky dobra a zla, naše společenské mravy. Oni jsou ti, kdo nastavují naše sny o úspěchu nebo selhání. Dali nám lakotu, chamtivost, zbabělost. Je to predátor, kvůli kterému jsme usnuli, kvůli komu jsme rutinními, a kvůli komu honíme své ego a krmíme vlka.
Abychom byli poslušní, tiší a slabí, udělali predátoři úžasný manévr – úžasný samozřejmě z úhlu pohledu stratéga; ohavný z úhlu pohledu těch, kdo tím trpí. Oni nám dali svou mysl.
Mysl predátora je odporující si, mrzutá a plná strachu, že bude každou chvíli odhalena. Skrz mysl, která je nakonec jejich myslí, přinesou predátoři do životů lidských bytostí cokoliv, co se pro ně hodí. Tímto si zajišťují určitý stupeň ochrany, který zmírňuje jejich strach.
Čarodějové starověkého Mexika vysvětlili, že člověk musel být kdysi kompletní bytostí, s úžasnými vhledy, zázračným vědomím, což je dnes pouze mytologickou legendou.
A pak se zdá, že všechno zmizelo a nyní tu máme člověka pod sedativy.
Chci říct, že to, co proti nám stojí, není obyčejný predátor. Je velmi moudrý a organizovaný. Používá metodický systém, který z nás dělá zbytečné bytosti.
Člověk, který má být magickou bytostí, již není magický. Je to průměrný kus masa. Člověka nečekají jiné vize než ty, které má zvíře vychované jako kus masa: všední, konvenční, imbecilní.” ...

Celý text je v článku: Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

Vysoký šedivák (p-Archont) a Bush mladší


*
Archonti 1.díl: Proč starověké kultury uctívaly hadí bytosti Uvedeno ZDE.

* Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

* Archonti 3.díl: Skuteční vládci planety Země Uvedeno ZDE.

* Archonti 4.díl: Pravda skrytá ve filmech Uvedeno ZDE.

* Archonti 5.díl: Co máme nejvíc na očích, to nevidíme Uvedeno ZDE.

* Svědectví bývalého Svobodného Zednáře JOHNA TODDA - 1.část Video ZDE.

* Související film: Jsou mezi námi-Oni žijú! (1988) cz.mkv Ke stažení např. ZDE.

Ilumi-hnát

* V lécích je mimozemská DNA a ve vládě plazi Uvedeno ZDE.

* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.

* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.

* Magdaleniny prádelny: církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.

* Videa odhalující existenci různých druhů mimozemšťanů Here.

* * *

Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Kosmickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* Water Monitor vs Snake Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech, komárů a ovádů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE. * Best Kept Secret!!! Human Animal Hybrids Exist Today! Scary - Here.

* * *

"Putin" (i Trump) proti Ilumi-hnátům :-) V Putinově hmotném těle údajně již není duše Putina. V jeho těle prý nyní už je hvězdná bytost, které reptošům zamezuje nastolit Nový Světový ne-řád. :-) Co je na tom pravdy nevím, ale to, že po dohodě zúčastněných duší může hmotné tělo převzít tzv. walk-in (což je bytost, která přebírá hmotné tělo v momentě když původní duše tělo opouští), to vím zcela jistě. Znal jsem jednu takovou bytost osobně. Zdá se Vám to bláznivé? Pokud si uvědomíte, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo a že tělo je zkrystalizovaná holografická představa, tak Vám na tom již nic divného být nemusí. Pokud Vám to ale divné je, tak si zvykejte, :-) neboť časem se dozvíte o mnohých dalších zdánlivých nemožnostech. (Trump je samozřejmě taktéž proti Iluminátům, neboli kultu vyznavačů lebek a kostí) * Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: - ZDE.

* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE. (Umělá, čili bezduchá inteligence se probuzených lidí bojí jak čert kříže, neboť vše co má duši může vše bezduché, tedy i umělou inteligenci vymazat z existence pouhou představou!)

* Naléhavá Meditace a Tvořivá Vizualizace Uvedeno ZDE.

* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.
Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.
* Pravá tvář a historie vzniku základů křesťanství, i toho, jak se z lidí "vyrábí" snadno ovladatelné stádo, je dobře objasněno ve filmu Agora, (2009), cz dubbing, alfatanker, .avi Ke stažení ZDE.

* Související článek: Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.
* Úzce související video: "Part 20 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 20 CZ - www pratele-nebe.cz)" je uvedeno ZDE.


* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* O Vatikánu a jejich utajovaná spojitost s negativními uchony. :-) je odhaleno ve videu: Mimozemšťané a Vatikán / Aliens And The Vatican 2013 (video v angličtině) Uvedeno ZDE.


Pád člověka (který je v dnešním projevu existence), nenastal tím, že by se člověk nechal svést "hadem" na scestí, ale tím, že "okřídlení hadi" vytvořili umělého, geneticky stvořeného člověka - lidstvo, ve kterých záměrně roztrhli Merkabu (neboli tvořivý Jin&Jang oheň - dvoj-plamen). Tím z JEDNOHO společného Jin&Jang ohniska (což činí funkci Merkaby aktivní) vytvořili ohniska dvě (jedno ohnisko mužského tvořivého ohně a druhé ohnisko ženského tvořivého ohně), což vytvořilo tzv. dualitu a s ní spojenou disharmonii. (To je to přirovnání vzniku Evy z Adamova žebra). Úzce související článek: Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení opětovném a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Reptilní část mozku nemá člověk z důvodu vývoje, kupř. z hadice, :-) ale z důvodu genetického zkřížení původního člověka s negativní mimozemskou plazí rasou, čili s krvelačnou "ještěrkou". Věřit tomu ovšem samozřejmě nemusíte, není to povinné. :-) Pokud Vás to ale zajímá, tak si přečtěte článek: Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.


Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa:
* Swaruu: Solární systém - SOL 13. První část Uvedeno ZDE. (To související začíná časem 14:57.)
* Swaruu: Solární systém SOL13, 2. část Uvedeno ZDE.
Úzce související audio: Snové světy s mimozemšťany. Jak reptiliáni ovládají lidskou rasu. Uvedeno ZDE. To, co je ve videu uvedeno, není žádný výmysl. Zachovejte ale klid, neboť osobní vědomí, čili i to Vaše osobní vědomí, je vždy mocnější než vědomí těch, kteří Vám chtějí něco vnutit a tím s Vámi nějak manipulovat.
* The Artificial Moon Keeping Us In The MATRIX - PART 2 Here.

Znázornění zkřížení DNA původního člověka s DNA plazů.


Čím více si ale uvědomujete, že jste nedílnou součástí kosmického tvořivého vše-Vědomí (či Boha, chcete-li), tím méně Vás může kdokoliv jakkoliv ovlivňovat, natož ovládat!
Takže nezoufejte, ani nelamentujte, uvědomte si svou vnitřní duchovní sílu a schopnosti s tím spojené a staňte se tvůrcem svého světa a jeho realit.
* Pracovníci Světla a ET. Channeling ze dne 4.8.2019 Uvedeno ZDE.
Již brzy ale zazvoní "zvonec" a p-Archonsko repriliánskému útlaku bude konec.
* M. Love - Událost. 28.9.2019, 1. část Uvedeno ZDE.
* M.Love - Událost, 28.9.2019, 2. část Uvedeno ZDE.
* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE.
* Arkturiánský koridor. Otevření třetího oka. Uvedeno ZDE.

Rod Babyloňanů (což jsou potomci tzv. padlých andělů), kteří si zde hráli a hrají na feudály, faraony, sultány, císaře, krále a královny, presidenty a všemožnou jinou samozvanou šlechtu a různé jiné tzv. vyvolené (kteří zpoza scény ovládaly a ovládají dějiny celosvětového dění), zde vládne již nejméně několik desítek, ale spíše několik set tisíc let. To znamená, že dějiny tohoto světa utváří a řídí tento zkorumpovaný, moci chtivý, agresivní rod (vyvolávající jednu válku za druhou) již celou věčnost. Většina lidí nemá ani potuchy, že hlavní sídlo křesťanské vatikánské církve je jedna ze třech větví tohoto rodu, což už hovoří samo za sebe. Z toho jasně vyplývá, že Bible, která je stará pouze několik tisíc let, byla zmanipulována tak, aby pomocí ní mohl být lid snadno ovládán tak, aby se celosvětové dějiny vytvářely podle scénáře vytvořeného tímto rodem.

Vy, kteří jste slepě věřící a berete Bibli doslova, se zkuste zamyslet nad tím, co byste udělali vy, kdybyste byli na místě členů rodu těchto moci chtivých mimozemských bytostí, které jsou ve svém vývoji podstatně dál než je člověk, čili i v intrikánství (jelikož se jedná o negativní bytosti toužící po moci a slávě), neboť to jsou bytosti z dimenze čtvrté, které si tu hrají na samozvaně vyvolené. Řekl bych, že první, co byste udělali, by bylo upravení Bible tak, aby jste pomocí ní mohli ovládat lidstvo celého světa, které je méně vyvinuté, než jste vy.

Biblický příběh je příběh o tomto babylonském mimozemském rodu, který si skutečný příběh pojednávající o duchovní podstatě a zákonitostech Univerza záměrně upravil k obrazu svému. Proto také bylo možné, že církev žehnala válkám, vytvářela inkvizice, upalovala nepohodlné lidi a dělala všemožné jiné nelidskosti. Pokud vám ani tento úhel pohledu (který nikomu nevnucuji), nestačí na to, aby jste se zamysleli nad tím, že v biblickém příběhu nejspíše něco nehraje, pak musím pouze konstatovat, že komu není rady, tomu není pomoci. :-)

Související článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů", který je uveden ZDE.

* JAK TO BYLO S EXISTENCÍ JEŽÍŠE KRISTA? - Fakta vítězí #12 Uvedeno ZDE.
* Byl Ježíš mimozemšťan? 5 příběhů, které se do Bible nedostaly Video ZDE.


* If People Knew This Sooner , Their Life Could Be Different ! (Unbelievable Speech) Here.
* Aliens in the Vatican | Tom Horn & Cris Putnam | Sid Roth's It's Supernatural! Here.
* Understanding our Power To THRIVE In Life’s Extremes - Gregg Braden Here.

* Jak se zbavit ovládacího reptiloidního gen. programu, uloženého ve vašem DNA a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.

Zobrazení: 8646

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 21:45

Skutočný najvyšší šéf Vatikánu je ČIERNY PÁPEŽ.

Aktuálne opäť zaraďujem - admin

V súlade s tradíciami, ktoré idú späť do čias križiackych výprav, je Maltský rád pod Pápežovým komandom. Ale pred viac ako 100 rokmi bol pápež odstránený ako Vatikánsky najvyšší šéf a svetská moc bola prevzatá jezuitským generálom: The black Pope, čierny pápež!

To zaujímavé s Vatikánom dnes je, že ho riadia dva druhy pápežov naraz. Po Španielovi Adolfovi Nicolásovi, ktorý bol zvolený ako nový jezuitský generál v januári 2008, po holandskom generálovi menom Peter-Hans Kolvenbach, ktorý sa ostatne vrátil späť, ticho a neviditeľne, a usadil sa pri strane svojho nástupníka.

Že sa Vatikán nachádza dnes pod riadením 2 jezuitských generálov nie je spomenuté na internetovej stránke jezuitov: http://www.jesuit.org/about/superior-general/. V roku 2008 mali Jezuiti 35 kongregáciu a na nej sedia tí dvaja pápeži Nicolás a Kovenbach na bielych stoličkách obidvaja.

Ten, kto nepozná skutočný Vatikán, si musí objasniť, že Jezuitský rád /Society of Jesu/ SJ nemá vôbec tie hodnoty, ktoré Ježiš hlásal a to vrátane desatoro prikázaní ako Nevydáš falošnú výpoveď a Nezabiješ.

Keď vznikol Jezuitský rád, ktorý bol založený okultistom Ignáciom Loyola pred temer 500 rokmi, robili Jezuiti pravý opak toho, čo Ježiš hlásal. Je to prakticky jedna diabolská sekta, ktorá sa skrýva za fasádou s Ježišovým menom a hovorí zároveň o ” Holy faith”, svätej viere. Viac by sa hodilo meno The Society of unholy Devils a to aj z toho pohľadu, že riadiaci Jezuiti sú diabolskí uctievači, okultisti. Jezuiti sú svetoví majstri v hre plnej intríg, mocenských hier a pokrytectva.

Pre informáciu o Jezuitskom ráde, ktorý vedie na listine o najzločinnejších organizáciách klikni tu http://one-evil.org/content/entities_organizations_jesuits.html

Sľub Maltských rytierov: odkaz na reportáž od Dávida Ickeho: http://www.youtube.com/watch?v=NTt_ZAwTsRw

SMOM-členovia musia skladať prísny sľub, ktorý obsahuje slepé poslúchanie, mlčanie a podriadenie skôr, ako sa stanú členmi rádu ako Knights (Rytieri) alebo Dames (Dámy), ktorý pozostáva z 12 500 členov vrátane ”Professed Friars” (samozvaných bratov) a iných, ktorí prisahali sľub cudnosti. (Žiaľ, stránka, ktorá na to poukazovala, je zavretá; poznámka prekladateľa)

Tu je preložená časť Maltského rádu a ich sľubu. Všimni si ten cynický stupeň, čo SMOM členov zaväzuje ako napríklad vraždiť na príkaz.

”Sľubujem a prisahám, že chcem, keď nastane dôvod, previesť nemilosrdnú vojnu, tajne a významne proti všetkým kacírom, protestantom, liberálom, a proti tým, kde sa to bude odo mňa vyžadovať.

A keď to nie je možné previesť otvorene, chcem v tajnosti používať otrávený kalich, a keď sa dostaví tma, povraz, železo dýky alebo olovenej guľky nezávisle od cti, stupňa, dôstojnosti alebo autority k tomu aktuálnemu človeku alebo ľuďom, nezávisle od ich pozície verejnej, alebo privátnej, ktorú musím po všetky časy vykonať, ak mi to rozkáže reprezentant pre pápeža alebo nadriadený rádu bratstva pre svätú vieru – jezuitského rádu.

Ako potvrdenie toho, že chcem zasvätiť môj život, moju dušu a moje telesné sily a s dýkou, ktorú teraz dostanem, chcem napísať moje meno mojou krvou ako svedectvo toho a ak by sa ukázalo, že som falošný, alebo neberiem vážne moje rozhodnutie, moji bratia a spolubojovníci vo vojsku pápežovom, odrežte mi ruky a nohy a moje hrdlo od ucha k uchu, otvorte mi brucho a páľte ho sírou so všetkými trestami, ktoré mi budú prisúdené tu na zemi a moja duša bude mučená démonmi vo väečnom pekle na veky vekov."

Otázka: Položil si sľub?

Odpoveď: -„Áno, aby som zničil kacírov a ich vlády a vládcov a neušetril nikoho na základe veku, pohlavia, alebo stavu. Som telo bez vlastných názorov a vôle, na to, aby som preukázal poslušnosť voči mojim nadriadeným a všetkým udalostiam bez toho, aby som chválil, alebo oponoval."

SMOM- sľub rytierov stiahnutý odtiaľto: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_malta0...

Tu je ukážka (http://www.chivalricorders.org/orders/smom/strobinv.htm ) ceremónie, ktorá sa odohrala v USA v roku 1999.

Na konci tejto ceremónie koná novozasvätenec symbolické úkony, aby tak ukázal slepé poslúchanie svojim nadriadeným.


Do slovenčiny preložil : Ivan Björn

Prevzaté zo stránky: http://gospel.jesuslever.eu/

Zdroj: http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&am...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Leden.2014 v 0:01

Poslanec TOP 09 promluvil: Kolem církevních restitucí se lže jako u s-Karet Uvedeno ZDE.
* Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Uvedeno ZDE.
* Karel Horák (LEV 21): Několik lží o „církevních restitucích“ Uvedeno ZDE.
* Bývalá ústavní soudkyně dala v televizi návod, jak zrušit církevní restituce Uvedeno ZDE.
* Petice proti vracení majetku církvím Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Wena dne 5.Leden.2014 v 18:33

Ahojky Lumíre.....tak jsem jukla na ta videjka/kromě těch v angl./. a souhlasím tak napůl.Je pravda,že křestanství a náboženství jako taková...lidi zotročuje a neříká jim plnou pravdu....spíš  lže.Však říká se,že na každém šprochu je pravdy trochu...a co autor nebo badatel ...to názor.Myslím,že každá rozumná" Světluška" vycítí sama v sobě,co je to nejpravděpodobnější a také zalité láskou a světlem.☼♥...Hezké dny....♥

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Duben.2014 v 0:57

* ZDE je mimo jiného uvedeno hlavně tohle:

„Alex Collier – kontaktér s civilizací z Andromédy vypráví o holografickém záznamu křesťanství

Otázka: Můžete být přesnější o tom, jaké je stanovisko Andromeďanů ohledně křesťanství, zvláště z pohledu faktu, že měli holografický přístup ke všem událostem, co se na Zemi staly?

 Collier: Víte, nemluví se mi o tom dobře, protože jsem byl vychován jako katolík. Byl jsem ministrantem. Tato pravda mě zlomila srdce. Chápejte, zjistit, že to, co jsem si myslel, že je pravda, ve skutečnosti pravdou není, to je pro mě hodně osobní, ale nepočítám s tím, že někdo sestoupí a spasí mě. Pohled Andromeďanů na celý tento scénář je skutečně jiný než to, co mi bylo řečeno zde.

Otázka: Je zřejmé, že existovalo několik osob v historii se jménem Jošua, přeloženo volně jako „Ježíš“. Existuje přeci Jošua Ben Josef atd. Jak se tohle všechno vyvíjelo?

Collier: Dobrá. V podstatě to, co se stalo bylo, že katolická církev vytvořila kombinovanou postavu, protože tenkrát vynaložili mnoho zdrojů na uhašení náboženské války. Tehdy se to zdálo jako dobrý nápad, ale jako mnoho věcí, se to zvrtlo. Jošua Ben Josef byl židovský rabín, který žil mezi lety 70 až do 9 let přnl. V určité době byl zřejmě ukřižován, obviněn ze zlodějství. Dříve existoval muž jménem rabín Hallel, který zemřel v roce 100 přnl. Rabín Hallel byl nazýván „Velký učitel“. Mnoho křesťanů to vedlo k tomu, aby věřili, že muž jménem Ježíš se takto jmenoval, přičemž to byl ve skutečnosti rabín Hallel. Teď, to co se stalo bylo, že Nový zákon, za pomoci koncília Nicea vytvořil kombinovanou postavu „Ježíše Krista“. Většina slov, která jsou přičítána této kombinované postavě se hovorově odvolávají na „Ježíše“, byla ve skutečnosti vyslovována Apolloniusem z Tyany, kterého bible nazývá „Pavlem z Tarsu.“ Protože měl Řím svoje vojáky roztroušené po celém území a všechny války byly z důvodů náboženství, tak to, o čem koncílium Nicea rozhodl, bylo, že v podstatě vytvoří „státní náboženství“. Udělali vlastně kombinaci náboženství východu a západu, obojí se zabývaly uctíváním Slunce. Ti na západě vyznávali Hesose, také zvaného Hesse. Ti na východě vyznávali Slunce, vyznávali Krišnu, který je v Řecku nazýván Kristosem. Ta úplně první „bible“, která byla dána dohromady v roce 325 našeho letopočtu; vzali několik knih, které Apollonius z Tyany přinesl z Barmy nazvali je „Codes of the Iniciates“ (Kódy zasvěcených – také Zákoník zasvěcených), který se zajímaly o lidský vztah k ročním obdobím, mezi jinými. Obsahovaly lekce, které byly předávány těm konkrétním Svatým mužům v Indii během této konkrétní doby v historii. Kódy zasvěcených obsahovaly údajně slova, která vyslovoval Krišna. Ta úplně první „bible“ se nazývala Helios Biblos, což znamená „Kniha Slunce“.

Helios Biblos byla sestavena mezi lety 324 a 355 našeho letopočtu koncíliem Nicea pod vládou vladaře Konstantina Velikého. Pak pomalu vyvinuli „Boha“, persónu, která nahradí Slunce a pomalu změnili knihy podrobným uspořádáním materiálu hovořícím o reinkarnaci a o mnoha dalších učeních. Změnili význam a každý písař, který na tom pracoval, pozměnil věci, jako systémy víry, které byly korigovány s převládající dobou.

Přesná slova připisované historickému „Ježíši“ s odvoláním na kázání na hoře, byly nalezeny v tureckém muzeu. Jejich autorem je řecký senátor z roku 64 našeho letopočtu. Církev roztrousila všechny sesbírané informace, co mohla z různých dob v historii a potlačila to, s čím nesouhlasila nebo to, co nechtěla, aby lidé věděli.

Léčitel (ranhojič) v celém scénáři byl Apollonius z Tyany, který poukazoval na katolickou církev jako na „antikrista“, nehledě na skutečnost, že byl také znám jako Pavel z Tarsu, hlavně proto, že podněcoval rebelii proti římské tyranii.

Jošua Ben Josef z toho, co vím, byl z královské linie, ale pokusil se také vytvořit rebelii proti římské tyranii.

Ovšem byl tu také další Jošua. Ano, bylo to velmi běžné jméno více než Judea. Byl to rabín, který byl také jaksi rebelem. Zemřel v Massadě v roce 64 našeho letopočtu a jeho přítomnost v Massadě byla příčinou proč byla Massada napadena. Jeho jméno bylo Jošua Malathiel. V konečném součtu v historii neexistoval vůbec žádný „Ježíš Kristus“. Byla to kombinovaná postava a historie tento fakt odkrývá.

 

Otázka: Robert Morning Sky odhalil, že specifické ukřižování, které se týkalo Jošui bylo nepravým ukřižováním při kterém osoba ve skutečnosti nezemřela, protože jí byla podána bylinná směs k stimulaci smrti a že Bar Abbas byl ve skutečnosti synem Jošui zde zmiňovaného.

Collier: Ano, pokud vezmete jméno Bar Abbas, které je jménem o dvou slovech (nikoli Barabáš jako biblický produkt římské církve) dostanete se až ke staré hebrejštině, ve které to znamená „syn učitele“ nebo „syn mistra.“

Takže Bar Abbas je synem Jošui Malathiela a odsud vzrůstá linie do Francie. Kniha Alexe Christophera „Pandořina skříňka“ se tím zabývá. Tak zvaná „pokrevní linie Krista“ se vztahuje na misi Templářů. Vztahuje se nikoli na Jošuu (Ježíše) Malathiela samotného, který zemřel v roce 64 našeho letopočtu, ale na jeho syna Bar Abbase, který přežil a odešel do Francie.

Otázka: Je to také spojeno s „modrou krví“ a mimozemskou genetikou?

Collier: To je správné.

Otázka: Takže Jošua Malathiel měl „modrou krev?“

Collier: Ano měl, a měl spojení do domu Davida (Hospodin vybuduje Davidovi dům – to znamená královskou dynastii pozn. překl.) a když projdete celou cestu zpátky, celou linií přes Davida dostanete se k Mojžíšovi, který byl lidsko-mimozemský „kříženec“.

Otázka: Takže to byl Jošua Malatheil, kdo byl do tohoto „scénáře křížení“ zapleten?

Collier: Nevím to jistě. Jediné místo, kde jsem slyšel příběh, o kterém mluvil Robert Morning Sky je v knize nazvané „Crucifiction by an Eyewitness“ (Ukřižování svědky) což vůbec nenaznačuje, že Robert má tyhle údaje z této knihy, ale Esejci byli bylinkáři a věděli, jak namíchat dávky a tyhle věci všechny znali. Ovšem ta skutečná tajemství o všech těchto věcech leží ve Svitcích od Mrtvého moře.

Otázka: Které izraelská vláda uzamkla nebo přinejmenším většinu z nich a nechá do nich nahlédnout jen vybraným lidem.

Collier: Ano, izraelskou a římskou církví, protože to, co ukazují Svitky od Mrtvého moře podle Andromeďanů je, že „křesťanství“ a „judaismus“ byly doopravdy jednou věcí, jedním náboženstvím a také vyprávějí pravdivý příběh o tom, kdo byl Jošua, jak jsme o tom mluvili.

Otázka: Jošua Malathiel?

Collier: Ano. Mezi lety 1950 a 1960 učinil rabín Wise rozsáhlé studium rozsudků smrti a úmrtních listů těch, kteří byli během oné doby ukřižováni, protože Římané udržovali záznamy a jediný Jošua uvedený v seznamech, který byl ukřižován byl muž, který se shodou okolností jmenoval Jošua Malathiel. Byl uveden jako zrádce a zloděj. Máří Magdaléna (Mary of the house of Magdalena) byla žena Jošui Malathiela. Pocházela z velmi dobře situované rodiny, která pěstovala holubice kvůli obětem inscenovaných v chrámech Farizejci. Myslím, že kniha Svatý Grál o tom také trochu hovoří. Židovskou tradicí tehdy bylo, že každý 13tiletý muž, který byl rabín, si musel vzít ženu, mít děti. To byl zákon.

Otázka: Jak vzešel scénář ukřižování Jošui Malathiela a jeho syna Bar Abbase?

Collier: Příběh, který se za tím skrývá je, že oni si vzali Bar Abbase, protože věděli, že si pro něj jeho otec Jošua přijde. Zaplatilo se výkupné a oni udělali „zfalšované“ ukřižování, aby ukryli fakt, že Římany vyplatili. Malathiel území neopustil. Pokračoval v tom, co činil a zemřel v Massadě. Existuje zřejmě jistý svitek, který je v držení Rusů, který to dokazuje a také, že jeho syn Bar Abba byl eskortován do Francie se zbytkem rodiny.

Otázka: Předpokládejme, že někde mezi linií křesťanů a židů si tento materiál přečetli, co byste jim řekl, kdyby se o to zajímali?

Collier: Všechno, co bych jim řekl je, že skutečná historie nepodporuje myšlenku nebo důkaz, že „Ježíš Kristus“ žil. Dokazuje, že Apollonius z Tyany byl skutečný a další věc, o které bych řekl, že „jste byli napáleni“. Není žádný prostředník mezi vámi a Tvůrcem, váš vztah je přímo k Tvůrci.

Otázka: Ovšem, právě proto byl gnosticismus (souhrnné označení pro mystický náboženský proud, který silně ovlivnil pozdní antickou kulturu. Pozn. překl.) po celou dobu historie potlačen.

Collier: Tyto „církve“ existují pouze, aby lidé „v ně věřili“ a podporovali je finančně. Když tohle dáte pryč a řeknete „můj vztah je s Tvůrcem, nepotřebuji prostředníka“, a pak „už vás není nepotřeba“. Postavme se tomu, církev je politika a formuje se z vlády. Andromeďané sdílejí velmi stejný názor jako některé plejáďanské skupiny – že veškerá náboženství na planetě jsou tvořena vládou a oni nevidí žádný rozdíl mezi vládou a politikou (zprostředkující moc) v jejich chápání. Mám na mysli lidi platící si kněze, aby jim „zajistili místo na nebi“.

 

Otázka: Jsou nějaké náboženské systémy na této planetě, které jsou vůbec prospěšné?

 Collier: Jsou dva náboženské systémy, o kterých bych řekl, že byly prospěšné a ty byly  p ů v o d e m  z buddhizmu a původem z Shinto (Šintoismus- původní náboženství Japonska založené na animismu a polytheismu. Pozn. přek.) Všechny ostatní jsou navržena tak, aby vás zastavila a řídila vás. Takhle to chápou Andromeďané“.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Duben.2014 v 12:38

Báchorka o ukřižování Ježíše je taktéž podfuk zinscenovaný ještěrkami. Záměrem takovýchto povídaček je vystrašit lidi, z důvodu aby se s nimi dalo snadno manipulovat. Už jen z logického úhlu pohledu je naprostá pitomost aby se tzv. nanebevzatá bytost nechala ukřižovat, natož věřit tomu, že se Ježíš nechal ukřižovat z důvodu aby sejmul z lidstva jejich hříchy. K nějakému ukřižování nějaké bytosti možná někde došlo, ale mohlo to klidně být v nějaké paralelní realitě, ale nebyla to bytost která dosáhla úrovně vědomí zvané Kristovo. Navíc, Kristos je úroveň kosmického vědomí, které je propojené se vše-Vědomím (čili s Bohem, chcete-li) celého Univerza a ne jméno nějaké bytosti.
1.500 let stará bible potvrzuje že Ježíš nebyl ukřižovaný - Vatikán v údivu (Inkvizice "zapomněla" tuto bibli spálit.) / 1500 Year Old Bible Confirms That Jesus Christ Was Not Crucified – Vatican In Awe - Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Duben.2014 v 14:44

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co je to akáša? (doporučuji všem, kteří se chtějí stát vědomými tvůrci svého života, světa a osudu) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* V Tajemství Amenti část 7, 8, 9 jsou pro váš další život velice důležité informace, o kterých by se měl dozvědět naprosto každý, neboť už jdeme do finále. Uvedeno ZDE.

* Video: Zeitgeist - Duch doby (cz tit) též souvisí s výše uvedeným článkem - ZDE.

Komentář přidal(a) Indi dne 22.Duben.2014 v 15:09

ZŽS: Aaaach, vždy jsem si to myslel, že je to trochu divné, děkuji ti mockrát za odsouhlasení mé vnitřní teorie. :)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Srpen.2014 v 10:02

* Náboženstvo je kravina, slovenské titulky.wmv https://www.youtube.com/watch?v=2eWV3HOD4MI

* Video: Osvícení andělů a démonů Dokument o illuminatech, vatikánu a manipulaci CZ HD http://www.youtube.com/watch?v=Po0MY3_Amrs

* Illuminátské náboženství 2 - CÍRKEV OHAVNOSTI http://jakubsobek.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=338082&bk=8309

* Video: Vetřelci Dávnověku Spojení s NASA 5.časť cz dabing http://www.youtube.com/watch?v=5mb5lQ_FJhs

* SVĚTU VLÁDNOU ORGANIZOVANÍ ZLOČINCI http://www.kubata.nazory.cz/clanky/kap19.htm

* George Carlin --- Religion is Bullshit - Here.

The US & UK Government & Vatican are Satanic Illuminati Freemasons They Worship Satan Uvedeno ZDE.

JESUITS,LUCIFER AND THE VATICAN. Uvedeno ZDE.

VATICAN'S PROJECT LUCIFER Uvedeno ZDE.

Black Magic - Rituals and Symbols Uvedeno ZDE.

MYSTERY BABYLON Documentary - (what they do not want you to know) Uvedeno ZDE.

Satanic Vatican - Full Length Uvedeno ZDE.

Vatikánu a jejich utajovaná spojitost s negativními uchony. :-) Video v angličtině s názvem: Aliens And The Vatican 2013 Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Listopad.2016 v 16:28

Do shora uvedeného článku jsem přidal toto: Papež pod Vatikánem obětuje děti, nepopiratelný důkaz / Pope sacrificing children underneath the Vatican Undeniable proof – Here.

Proč něco takového zveřejňuji? Protože Ne-mocní Illumináti se možná budou snažit uvolnit pouze informace o těch negativních mimozemšťanech, se kterými udělali dohodu. Tu dohodu ale udělali o nás bez nás, takže se s nimi v jejich mimozemském "pekle" budou snažit Illumi-hnáti :-) a ne my, neboť rovný rovného (v tomto případě křivý křivého) si hledá. Jinými slovy řečeno: stejnorodé frekvence (ať již harmonické či disharmonické) se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.

Takže se nebojte toho, co vám budou chtít tito satanisté nakukat, ani ničeho jiného, neboť závěrečné zúčtování (ke kterému zřejmě již brzo dojde) se bude týkat zvrácených Illuminátů a jejich poskoků a ne těch, kteří s jejich dohodou a hrůznými činy nemají nic společného.


* Washington DC Pizza Gate Bill & Hillary Clinton Barrack Obama John Podesta Epstein - Here.
* You Won't Believe How Disgusting The Illuminati Really Is... SHOCKING!!! (Illuminati Exposed) - Here.
* Shocking stuff. Queen Elizabeth. Satanic child abuse beyond belief - Here.
* Retired Head of the FBI Tells All about Illuminati, Satanism, Pedophile Rings in the Government - Here.
* The Huge Secret That Princess Diana Knew - Here.
* Reptilian aliens - Secret tape from skull and bones- The David Icke theory - Here.
* David Icke - The Solution - Here.
* You Create Your Own Reality - David Icke - Here.
* David Icke This Matrix Of Control Is Coming Down - Here.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Rusko vydává závažné upozornění: "Připravte se bránit Zemi, padlí andělé se vrátili". (Že by tím měl na mysli Nibiruány a Illumináty, potomky Nibiruánů???) Strojový překlad ZDE.
(Buďte ale v klidu, neboť padlá podlá ještěrka Hillary ve volbách nevyhrála a pozitivní ufíci z 5. a vyšších D. - dimenzí tuto planetu i celou naší sluneční soustavu již chrání a směrují nás do 5. a vyšších D.)
To samé v angličtině je na videu: Russia Issues Grave Warning “Prepare To Defend Earth, Fallen Angels Have Returned” - Here.
Bude dobré shlédnete-li celé video, neboť v něm uvidíte i nějaké velice zajímavé obrázky, které prozrazují mnohé z toho, co je nám zatajováno.
Ještěrky, čili padlí prdlí podlí "andělé" se Slovanů bojí jak čert kříže. :-)
(Samozřejmě že se bojí pouze těch tzv. probuzených, nikoliv těch tupých, technikou ovládaných biorobotů.)
Z toho důvodu by všechny Slovany nejraději úplně vymazali z existence. Související informace: ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) Uvedeno ZDE.
Už chápete co tento obrázek vyjadřuje a kdo vlastně jsou ti bájní "Blaniční" rytíři?
* 30 mysl nepobírajících faktů o antických Anunacích. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 30 Mindboggling Facts about the Ancient Anunnaki - Here.
V článku: "Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí)" uvedeném ZDE je uvedeno proč se těchto ani jiných "bubáků" není třeba nijak bát.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Atlantis, území reptiliánského (plazího) pěstění & Atlantský vortex / Atlantis, the Reptilian Breeding Ground & the Atlantean Vortex - Here.
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka (reptilián), nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč. Uvedeno ZDE.
* Světová vládnoucí "elita" (které se nyní mocenská struktura světovlády rozpadá pod rukama) jsou potomci reptiliánů, nebo-li tzv. padlých andělů, vzývajících v Satana. Z důvodu, že se ne-mocným reptošským "nadlidím" s "modrou" krví (krev Rh negative) již konečně rozpadá jejich světová mocenská struktura, proto ve své zoufalosti organizují, financují a rozdmíchávají násilnické nepokoje jako jsou např. tyto - Anti Trump Protests Continue; 'Riot' in Portland 'Looting'

* Všichni američtí prezidenti jsou spřízněni negativním typem krve (negativním Rh). Je to pravděpodobné? / All U.S. Presidents Related by Negative Blood Types; What are the Odds? - Here.
* Záhada tajemné krve Rh negative / The Mystery of Rh Negative Blood - Here. (Rh negativní krev mají mimozemské bytosti, které mohou být jak negativní, tak i pozitivní.)

Ne-mocní, kteří se snažili aby ve volbách vyhrála Hillary, měli tu drzost, že někde, tam, kde se jim nějakým způsobem podařilo zmanipulovat výsledky voleb, zmanipulovaly výsledky voleb natolik, že Hillary vyhrála se 100% hlasů. To by se jistě určitě nepovedlo ani samotnému nejvyššímu náčelníku :-) celého vesmíru, natož aby se to podařilo loutce Hillary, která byla do voleb nastrčena globalisty. To je další důkaz toho, že Tramp se NWO globalistům nehodí do jejich mocenského scénáře, vedoucího k ovládnutí celého světa.

Zkorumpovaní politici a zaprodaná nadutá "elito" střeste se, hlavy zdánlivě nepostižitelných ne-mocných zlotřilců začnou brzy padat nejen v USA, ale po celém světě! Více v článku: PUTIN vydává mezinárodní zatykač na George Sorose ... mrtvý nebo živý. Uvedeno ZDE.

* Maďarsko, Velká Británie, USA, Bulharsko, Moldávie jsou už bez chazarské kontroly, a Rakousko, Itálie a Jižní Korea jsou na řadě jako další. uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 9.Leden.2017 v 10:19

Jak to s Ježíšem nejspíše doopravdy bylo, se dozvíte z knihy, Co jsem tajit desítky let, Erich von Däniken.
Krátký úryvek z této knihy: Ta záležitost s „původními (biblickými) texty“ je švindl a každý student teologie to dobře ví. Nepřestávám žasnout nad tím, jak se mohla pohádka o „slově Božím“ udržet po dobu dvou tisíciletí. To, že jsou za „slovo Boží“ vydávány i prokazatelně zfalšované, opravované a přepisované dokumenty, je pro mě nepochopitelné. Zřejmě jde o jakýsi druh schizofrenie. Dnes, jako osmdesátiletý badatel na vinici Páně, už vím leccos o tom, jak člověk funguje. Nechce vědět nic o tom, že jeho náboženství je plné omylů, ani o tom, že se kdesi v indických horách nachází Ježíšův hrob. Chce si zachovat vnitřní rovnováhu. Člověk chce být klamán.
Ještě je třeba si uvědomit, že jednotlivé paralelní světy a jejich reality jsou zhmotněné mentální představy, což znamená, že čemu u-věříte to se stává vaší realitou, takže z toho vyplývá, že v některých světech Ješíš-ek :-) třeba vůbec neexistoval, kdežto v jiných světech byl do ví co a kdo ví čím.
Úzce související články:
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou vytvářeny jednotlivé světy a jejich reality a jak lze náš svět přeprogramovat a vytvořit zde Ráj na Zemi, ve kterém je radost pobývat či žít Uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby