MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Změna struktury světelného těla - Kryon (všem vřele doporučuji)

.
Kryon - Markéta Selinijana - Změna struktury světelného těla

Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 02 Srpen 2013 15:47


Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.07.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí. Jsem Kryon z Magnetické služby a jsem velmi rád, že k vám smím dnes promluvit. Procházíte obdobím, kdy každý z vás vnímá, že se něco děje a emoce, které tento stav provázejí jsou pro vás někdy náhlé a nepopsatelné. Někdy se ptáte, kde se ve vás takové emoce berou? Kde se bere ta zlost a ta nenávist, které někdy tak prudce vystoupají na povrch, že se sami divíte svým reakcím a pak následně odezvě ze svého okolí? To vše probíhá na základě stoupajících vibrací vašeho Já.

Když se podíváte všude kolem sebe, uvidíte ty stejné lidi, ty stejné bytosti jako jste vy. Když se na ně však podíváte svým vnitřním zrakem, pak můžete pozorovat energetický stav těchto bytostí a vnímat, že se struktura světelného těla mění. A stejně tak se mění i vaše světelné tělo a všechny procesy, které jsou s ním spojené. Je to změna, která přichází zevnitř vás a přesto probíhá od nejvzdálenější vrstvy vašeho jemnohmotného systému (Kryon myslí od nejvzdálenějšího jemnohmotného těla – v současnosti máme 23 jemnohmotných těl – poznámka M.Selinijany). Touto změnou prochází vše, co se nachází na Lady Gaia a tak jste součástí této změny vy sami, váš soused i vaše pračka (Kryon se usmívá).
 
Když zaměříte svou pozornost do svého nitra, na struktury svého těla, začnete vnímat jemné proudění toků energie, které se navzájem spojují do formací a obrazců, které jsou vašemu rozumu neznámé a zatím si je neumíte vysvětlit. To proto, že vaše myšlení má v současnosti svá omezení. Ta, která jste převzali z dob, kdy jste žili na Zemi. Každou opakovanou zkušeností se toto omezení mysli prohlubovalo a tak teď někdy nerozumíte všemu, co se vám snaží duchovní svět sdělit, nerozumíte všem souvislostem, které rozvoj duše a probuzení přináší, ale přesto máte uvnitř sebe nástroj, který všemu rozumí a tím je vaše srdce. To proto vás stále vyzýváme k tomu, aby jste své srdce otevřeli a dovolili mu, ať za vás jedná jeho energie a ne energie, která je omezená – energie vašeho rozumu. A i nyní změnám ve vašem světelném těle vaše srdce rozumí. Dovolte si tedy svému srdci naslouchat a budete vědět, že informace, které k vám přichází, se vás dotýkají a najednou rozumíte řeči, která pro vás byla dosud neznámá.
 
Řeč srdce je nástrojem, kterým se budete zabývat v dalších letech.

Představte si, že byste se místo cizích jazyků učili naslouchat a hovořit řečí svého srdce. Jaká by to byla změna ve všem, co prožíváte. Jak tímto jedním jazykem porozumíte všem lidem na světě, porozumíte všem bytostem, které mezi vámi žijí, porozumíte zvířatům, stromům i vodě a dokonce i návštěvníkům z jiných galaxií. Jaké ulehčení tento jazyk celému světu přinese. Jak se změní systémy, které jsou na cizích jazycích závislé. Jazyk o kterém hovořím je ten, který všichni znáte, avšak který se opět ukryl tam, odkud pochází – do nitra vašeho srdce a tam vyčkává ke znovuobjevení.

 

A tak kdykoli, když své srdce otevíráte a nasloucháte mu,
zároveň obnovujete spojení ke komunikaci galaxie, ve které se vaše planeta nachází.


Je to i jazyk, kterým hovořím já a přesto mu mé médium rozumí. Je to jazyk, který ve svém nitru již znáte a tento jazyk hovoří vždy v řeči, které rozumí vaše vědomí. A stejně tak můžete hovořit s lidmi jiných národů. Dokážete navázat komunikaci s kýmkoli si budete přát a přesto na druhu řeči dané bytosti nezáleží. Vaše kapacita je neomezená. A k tomu vede rozvoj vašich schopností srdce. V úrovni srdce neexistuje lež. Přes úroveň srdce poznáte upřímnost jakékoli komunikace, kterou zažíváte a která je směřována k vám osobně nebo je vázána ke společnosti jako celku. Poznáte, kdy je slovo „láska“ myšleno s láskou a kdy je to jen slovo znějící prázdnotou. Rozpoznáte úsměv a radost, která k vám proudí, když s někým telefonujete nebo si píšete vzkaz. Poznáte, kdy vás člověk balamutí a kdy si s vámi milými slovy jen hraje. Přichází čas padání opony, dějství lží končí, mění se role a herci přesto zůstávají. Upřímnost se stává něčím, čemu se všichni učí a čím se mění systém fungování celé společnosti.

 
Vaše světelné tělo přestává být závislé na dualitních systémech Země a než se plně od těchto vlivů osvobodí, bude to trvat ještě několik let. Čím více se otevřete energii Země, která se pod vašima nohama ve své vibraci pozvedá, tím snadněji se váš jemnohmotný systém uspořádává do formy, kterou potřebujete pro další období svého života. To, co se nyní se Zemí děje, je to, že se Země snaží nadechnout a dýchat v rytmu „Božské“ existence vesmíru.

A tak vzhlížejte k Zemi moji milí, právě ona se vás nyní snaží svou vibrací pozvednout zároveň se sebou samotnou. A i když k Zemi stále proudí magnetismus lásky, tak právě fáze, která začíná, míří svou energií od povrchu Země směrem do volného prostoru a stále dál. Jen na Zemi záleží, jak rychle půjde vyšším vibracím vstříc a na vás pak záleží, jak se přizpůsobíte tomu, co nyní Země prožívá.
 
To, že se ve vás někdy objeví hněv nebo negativní emoce, souvisí nyní se Zemí a s tím, co tu prožíváte a co jste tu prožili. Zemi je třeba se naprosto otevřít a vnímat její energii jako tu, která vás nese a která vám umožňuje žít. Zemi je třeba celým svým srdcem odpustit. A jakmile dojde k odpuštění, což vždy provází silný příliv energie, pak pro vás ladění vibrací jemnohmotných těl nebude zátěží, ale začnete si užívat to, jak se vaše tělo rozpíná a s každým nádechem budete vnímat stále více energie.

 

Vaše Já povstává. Vibrace se ustalují a ve vašem nitru se rozlévá klid a mír. A k tomu je třeba dospět moji milí. To je cílem následujícího období.
 
Přestaňte řešit věci, které jsou pro vás zátěží a vždy situaci pozorujte z úrovni svého srdce. Zjistíte, že je váš život prosycen malichernostmi a to, na čem opravdu záleží a co vede k vašemu radostnému Bytí na Zemi, to leží v opomnění. Představte si Zemi v roli, která pro vás možná bude nová.

 

Představte si sami sebe jako bytost, která se svou velikostí dotýká nebes a Lady Gaia – planetu Zemi, kterou obýváte, vezměte do své náruče.
Hýčkejte ji jako své dítě, jako někoho, koho milujete a na kom vám ze srdce záleží.
Pak pocítíte příliv emocí, které se již delší čas chystaly k uvolnění
a dopřejte si tuto posvátnou chvíli se sebou samotnými a se svými emocemi.Vaše emoce jsou vždy důkazem toho, že se děje něco správně, něco, co je pro vás prospěšné. Emoce jsou ukazatelem cesty, jsou spojeny s energií vašeho srdce a tak poznáte, kdy emoce vedou k radosti a uvolnění a kdy se jedná o projev ega a určitou formu hněvu a rozčílení.
 
Dovolte Zemi, ať se stane vaší součástí a obnovte svazek, který máte se Zemí. Hýčkejte svou planetu, která vám umožňuje mít fyzické tělo, protože jen zřídkakde ve vesmíru máte možnost touto formou života žít. A když se vaše láska uzdraví, když přijměte Zemi jako domov současného bytí své duše, pak se mnohé rány ve vašem nitru zacelí. A to povede i ke změnám ve vašem jemnohmotném systému těla. Což snadno poznáte, když na něj zaměříte svůj zrak. Uvidíte a rozpoznáte ona propojení, o kterých jsem na začátku hovořil. Poznáte, že nyní proudí energie snadněji, a že se touto prací mnoho míst ve vašem světelném těle projasní. Pak již nebude důvodu k tomu, abyste prožívali nenadálé výbuchy emocí, které se v tomto období u lidí uvolňují. Čistí se vztah: člověk – Země. A každý z vás svým vědomím přispívá k tomu, že se tato cesta stává i pro další lidi snadnější. Globálním propojením společně tvoříte něco velkého. Struktury, které se uvnitř vás mění, mají široké spektrum působení.

Vnímejte změny uvnitř sebe a pak stejné změny vnímejte i ve svém okolí. Svou září pozvedáváte jiné. Zář, která vás obklopuje, vás neustále doprovází a dotýká se, prolíná se se vším, s čím přijde do styku. Nikdy nejste ve své záři sami. Vždy je vaše zář podporována září jiných bytostí, které jsou ve vaší přítomnosti. Vzniká pestrobarevná směsice různých vibračních frekvencí, která se každým okamžikem mění a každým okamžikem pozvedává.


A tak se nyní obrať do svého nitra a vnímej svou zář. Vnímej, jak vychází tvým tělem na povrch a jak si hraje s barvami světla, které se prolínají s tvou aurou. Uvědom si šířku svého bytí a pozvedni tuto zář všude, kde jsi, v celém svém Já. Vnímej shluky energií, které se ve tvé záři sdružují a pak snadno rozeznáš bytosti, které tvé záři dodávají pestrobarevné vibrace nových kvalit a energií. Dnes ti pomáhají tito, zítra zase jiní. Někdy ve tvé blízkosti zůstávají delší čas a jindy jen tvou aurou projdou, aby tímto jedinečným okamžikem ve tvé záři zanechaly stopy světla, které ti pomáhají růst. Je to vzájemné prolínání světů, které povstávají. Je to vzájemná spolupráce těch, kteří se pracovníky světla nazývají.
 
Vše probíhá v úrovni tvého podvědomí a z tohoto procesu není ani Lady Gaia vynechána.  I její zář se s tou tvojí prolíná a když si to dovolíš vnímat, získáš spoustu informací o sobě a o tématech, která jsou se Zemí úzce spojená. Země si přeje, abys zde žil v hojnosti. A když se tvůj vztah s Lady Gaia uzdraví, může se rozvinout spolupráce, která tě k hojnosti doprovodí.

Neb na svět jsi nepřišel kvůli tomu, abys v jakékoli oblasti svého bytí strádal. Na svět jsi přišel, abys byl jiným příkladem a svým světlem ukázal směr těm, kteří své Já teprve hledají. A to právě děláš tím, že se poznáváš.
 
S hlubokou úctou se tvému světlu klaním a ve tvé blízkosti zůstávám.
 
S láskou Kryon
 
Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook s aktuálními informacemi a krátkými channelingy Kryona a jiných světelných bytostí: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Kde knihu zakoupit najdete na www.zemeandelu.cz


Zdroj: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...
Dodatek: Podrobnosti o tom co Světelné tělo je naleznete ZDE; Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas - a stát se šťastným/šťastnou je uvedeno ZDE (ve stavu naprostého uvolnění je zcela nemožné myslet negativně); a obrazové video s meditačnímimi zvuky a hudbou, s názvem: "Meditation Music - 2 Hours" naleznete ZDE.


.

Zobrazení: 2435

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Leden.2014 v 18:30

Úzce související články a video:

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 13:58

Všem doporučuji shlédnout celé video s názvem: Pavel Roško, Vítejte na vesmírné lodi Uvedeno ZDE. (Čím více se Roško rozpovídal, tím více krás nadcházející brzké budoucnosti odhaluje.)
.

Komentář přidal(a) Monika Fionna dne 4.Leden.2014 v 16:01

kdo by se chtěl P. Roška něco zeptat, co by vás zajímalo o Plejáďanech, napište námět do tohoto blogu a pošleme mu to. V dalším připravovaném díle můžeme shlédnout odpovědi :-)))

Komentář přidal(a) Mirka Tvrdíková dne 5.Leden.2014 v 13:58

Pavel Roško moc pěkné a poučné děkuji.

Komentář přidal(a) Hrošík dne 5.Leden.2014 v 16:54
Ahoj lidi a hlavně Ty, Lumíre. Chtěl jsem se vás zeptat na názor. Četl jsem a musím přiznat že si i myslím že by na tom mohlo něco být, že Země (Gaia), do páté dimenze vzestoupila již právě ve zmiňovaný datum 21.12.2012. No a my lidé, teď žijeme v jakémsi hologramu, který je přizpůsobený každému z nás osobně "na míru" tak, aby si každý dokončil svoje vlastní záležitosti. Tím je myšleno úkoly, kvůli kterým do hmotného světa přišel. Vše pro každého vypadá skutečně, jen je to hologram. Jak mile si splníme vše, kvůli čemu jsme sem přišli a dokončíme každý sám za sebe náš vlastní vzestup, nic nám nebude bránit udělat "FRRRNK", do páté a i vyšších dimenzí. Země totiž jako jediná z planet ve sluneční soustavě uvízla spolu s lidmi ve 3D. Ostatní planety už v 5D jsou. Vzestup Gáji se měl konat zhruba před 26 tisíci lety, ale temné síly tomu zabránily a Gaia tu uvízla spolu s námi. Od té doby síly světla z celého vesmíru, pracují na vyčištění a pomoci znovu vzestup Gáji a lidstva umožnit. Vzestu je neodvratný! Gaia měla vzestoupit bez ohledu na na to, na jaké úrovni se lidstvo bude nacházet. Ale lidstvo, v případě že by Gaia vzestoupila dřív, mělo dostat možnost zvýšení své úrovně a dokončit vzestup právě v prostředí jakéhosi hologramu. Já totiž čím dál častěji mám pocit, že se právě v takovém hologramu nacházím! Rád bych věděl, co si o tom myslíte. Děkuji :-).
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Leden.2014 v 17:47

Stačí ti/vám takováto odpověď:

Na videu s názvem: "Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real" uvedeném ZDE je v podstatě uvedeno, že vnější realita je virtuální, neboť to je holografická projekce mozku, který si dle osobního přesvědčení (čili víry v to či ono) vytváří osobní hologram na kterém si zobrazuje iluzi toho čemu v hloubi své duše doopravdy věří. Každý hologram je však pouze zrcadlem osobního přesvědčení a proto bytost, tedy i člověk, nemůže změnit svůj vně projevený obraz, čili svou vně projevenou osobní realitu do té doby, dokud nezmění své osobní přesvědčení. Podrobnosti jsou v článku a odkazech, které jsou uvedeny v článku s názvem: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jakmile dojde a aktivaci našeho třetího oka, tak budeme schopni si tvořit svou vně projevenou realitu vědomě. Související článek: Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real Uvedeno ZDE.

.

Komentář přidal(a) Ywet dne 5.Leden.2014 v 22:47

tiež si myslím, že mám v 3d holograme nejaké úlohy ... a tým pádom je to moje osobné presvedčenie a tak tu trčím.

26.10.13 sa mi "ukázalo", ako davy zmanipulovaných, ľahostajných a nezrelých ľudských bytostí nastupujú do plechovíc a opúšťajú matku Zem. Podľa tej vízie to tu funguje už len zotrvačnosťou.
Dúfam že sa hologram fakt vypne najneskôr v roku 2015 /tak mi ukázalo kyvadielko :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV - Slobodný vysielač (vynikající, oči otevírající video) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Miroslav Zelenka, Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize budoucnosti Uvedeno ZDE. VÝZVA - Společná meditace za "Posílení egregoru slovanství a pozitivní vize…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 things we know about 432 Hz VS 440 Hz #432Hertz #MKUltra - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
před 13 hodinami
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ. uživatele Orst
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je Země skutečně placatá (jak nám někteří opět začínají tvrdit) a pohybuje se skutečně prostorem, anebo je to všechno jen pouhá iluze? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flat Earth and the 3-6-9 Round Planet Discussion - Here.* Viral: SOLVED! Tesla's "369" The Secret to the Universe - Here.* 3-6-9 TESLA CODE - Here."
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVÁ BYTOSTÍ SVETLA 35. A 36. TÝŽDEŇ.

Zmena svetla priniesla šťastie.Pravde svetlo zmenilo svet.Kto sa v pravde už…Zobrazit další
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Birliban je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je lidská rasa pouhou nevychovanou konzumní bezohlednou bezcitnou kanibalní chátrou, která, pokud se rychle nevzpamatuje, tak sama sebe zahubí? Posuďte to sami! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud se lidé velice brzo nevzpamatují, tak sami sebe brzy vyhubí. * Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku Uvedeno ZDE. * Home (domov) – CZ dokument (2009) Uvedeno ZDE. *…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kdo vytvořil Islám a proč je vysvětleno ve videu: O SATANISTICKOM ISLAME A RKC Uvedeno ZDE.* Vášnivá debata u sudu. Všichni proti sekání rukou, všichni proti Okamurovi. Poslechněte si…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpamatuj se člověče dokud je čas, nebo se z tebe stane taktéž bezcitný biologický robot, :-( jako se stal z šediváků. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Víte jak vypadá a kam nás vede transhumanismus (tvořící z lidí bio-roboty), kam naopak vede transcendentní probuzení (vytvářející skutečný pokrok a svobodu) a už jste se rozhodli co si vyberete vy? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdyby náš život řídila umělá inteligence, dopadlo by to kupř. nějak tak, jak je uvedeno ve filmu: Dárce, který je ke stažení ZDE. Alfred Bielek se v jedné z takových…"
středa
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel jaroslav kasicky uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa : 19.9.2017 Info uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse K volbám by měli jít i ti, kteří nikdy nevolili, neboť nyní jde nejen o naši vlast, ale i o vaše/naše holé přežití. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hodně jednoduchých lidí si toho ještě nevšimlo, ale Západ se změnil. Před 27 lety jsme svrhávali Jakešův socialistický režim a toužili být na tom jako lidé na Západě.…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ve volbách jde o NAŠI vlast, aneb proč je třeba volit SPD - Okamuru. * Takto jim to Tomio "dával" na seznamu v superdebatě! - ZDE. * Tomio Okamura se ještě krátce vrací k demisi Sobotky - ZDE. *…"
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Takto bychom zřejmě dopadli, kdyby se Schwarzenberg stal prezidentem ČR, neboť světová politika je tvořena a ovládána z pozascvény. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Svobodné rádio 14.06.2017 Zločinec Karel Schwarzenberg Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý Evropě! Jiří Kobza, bývalý diplomat, který dlouhé roky působil v islámských zemích a skutečně ví, o čem mluví, nám vzkazuje: uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Hodně jednoduchých lidí si toho ještě nevšimlo, ale Západ se změnil. Před 27 lety jsme svrhávali Jakešův socialistický režim a toužili být na tom jako lidé na Západě.…"
úterý

© 2017   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby