* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Změna struktury světelného těla - Kryon (všem vřele doporučuji)

.
Kryon - Markéta Selinijana - Změna struktury světelného těla

Uveřejnil(a) Láďa   
Pátek, 02 Srpen 2013 15:47


Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 25.07.2013

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžete vnímat vibrace magnetické lásky.

Zdravím vás moji milí. Jsem Kryon z Magnetické služby a jsem velmi rád, že k vám smím dnes promluvit. Procházíte obdobím, kdy každý z vás vnímá, že se něco děje a emoce, které tento stav provázejí jsou pro vás někdy náhlé a nepopsatelné. Někdy se ptáte, kde se ve vás takové emoce berou? Kde se bere ta zlost a ta nenávist, které někdy tak prudce vystoupají na povrch, že se sami divíte svým reakcím a pak následně odezvě ze svého okolí? To vše probíhá na základě stoupajících vibrací vašeho Já.

Když se podíváte všude kolem sebe, uvidíte ty stejné lidi, ty stejné bytosti jako jste vy. Když se na ně však podíváte svým vnitřním zrakem, pak můžete pozorovat energetický stav těchto bytostí a vnímat, že se struktura světelného těla mění. A stejně tak se mění i vaše světelné tělo a všechny procesy, které jsou s ním spojené. Je to změna, která přichází zevnitř vás a přesto probíhá od nejvzdálenější vrstvy vašeho jemnohmotného systému (Kryon myslí od nejvzdálenějšího jemnohmotného těla – v současnosti máme 23 jemnohmotných těl – poznámka M.Selinijany). Touto změnou prochází vše, co se nachází na Lady Gaia a tak jste součástí této změny vy sami, váš soused i vaše pračka (Kryon se usmívá).
 
Když zaměříte svou pozornost do svého nitra, na struktury svého těla, začnete vnímat jemné proudění toků energie, které se navzájem spojují do formací a obrazců, které jsou vašemu rozumu neznámé a zatím si je neumíte vysvětlit. To proto, že vaše myšlení má v současnosti svá omezení. Ta, která jste převzali z dob, kdy jste žili na Zemi. Každou opakovanou zkušeností se toto omezení mysli prohlubovalo a tak teď někdy nerozumíte všemu, co se vám snaží duchovní svět sdělit, nerozumíte všem souvislostem, které rozvoj duše a probuzení přináší, ale přesto máte uvnitř sebe nástroj, který všemu rozumí a tím je vaše srdce. To proto vás stále vyzýváme k tomu, aby jste své srdce otevřeli a dovolili mu, ať za vás jedná jeho energie a ne energie, která je omezená – energie vašeho rozumu. A i nyní změnám ve vašem světelném těle vaše srdce rozumí. Dovolte si tedy svému srdci naslouchat a budete vědět, že informace, které k vám přichází, se vás dotýkají a najednou rozumíte řeči, která pro vás byla dosud neznámá.
 
Řeč srdce je nástrojem, kterým se budete zabývat v dalších letech.

Představte si, že byste se místo cizích jazyků učili naslouchat a hovořit řečí svého srdce. Jaká by to byla změna ve všem, co prožíváte. Jak tímto jedním jazykem porozumíte všem lidem na světě, porozumíte všem bytostem, které mezi vámi žijí, porozumíte zvířatům, stromům i vodě a dokonce i návštěvníkům z jiných galaxií. Jaké ulehčení tento jazyk celému světu přinese. Jak se změní systémy, které jsou na cizích jazycích závislé. Jazyk o kterém hovořím je ten, který všichni znáte, avšak který se opět ukryl tam, odkud pochází – do nitra vašeho srdce a tam vyčkává ke znovuobjevení.

 

A tak kdykoli, když své srdce otevíráte a nasloucháte mu,
zároveň obnovujete spojení ke komunikaci galaxie, ve které se vaše planeta nachází.


Je to i jazyk, kterým hovořím já a přesto mu mé médium rozumí. Je to jazyk, který ve svém nitru již znáte a tento jazyk hovoří vždy v řeči, které rozumí vaše vědomí. A stejně tak můžete hovořit s lidmi jiných národů. Dokážete navázat komunikaci s kýmkoli si budete přát a přesto na druhu řeči dané bytosti nezáleží. Vaše kapacita je neomezená. A k tomu vede rozvoj vašich schopností srdce. V úrovni srdce neexistuje lež. Přes úroveň srdce poznáte upřímnost jakékoli komunikace, kterou zažíváte a která je směřována k vám osobně nebo je vázána ke společnosti jako celku. Poznáte, kdy je slovo „láska“ myšleno s láskou a kdy je to jen slovo znějící prázdnotou. Rozpoznáte úsměv a radost, která k vám proudí, když s někým telefonujete nebo si píšete vzkaz. Poznáte, kdy vás člověk balamutí a kdy si s vámi milými slovy jen hraje. Přichází čas padání opony, dějství lží končí, mění se role a herci přesto zůstávají. Upřímnost se stává něčím, čemu se všichni učí a čím se mění systém fungování celé společnosti.

 
Vaše světelné tělo přestává být závislé na dualitních systémech Země a než se plně od těchto vlivů osvobodí, bude to trvat ještě několik let. Čím více se otevřete energii Země, která se pod vašima nohama ve své vibraci pozvedá, tím snadněji se váš jemnohmotný systém uspořádává do formy, kterou potřebujete pro další období svého života. To, co se nyní se Zemí děje, je to, že se Země snaží nadechnout a dýchat v rytmu „Božské“ existence vesmíru.

A tak vzhlížejte k Zemi moji milí, právě ona se vás nyní snaží svou vibrací pozvednout zároveň se sebou samotnou. A i když k Zemi stále proudí magnetismus lásky, tak právě fáze, která začíná, míří svou energií od povrchu Země směrem do volného prostoru a stále dál. Jen na Zemi záleží, jak rychle půjde vyšším vibracím vstříc a na vás pak záleží, jak se přizpůsobíte tomu, co nyní Země prožívá.
 
To, že se ve vás někdy objeví hněv nebo negativní emoce, souvisí nyní se Zemí a s tím, co tu prožíváte a co jste tu prožili. Zemi je třeba se naprosto otevřít a vnímat její energii jako tu, která vás nese a která vám umožňuje žít. Zemi je třeba celým svým srdcem odpustit. A jakmile dojde k odpuštění, což vždy provází silný příliv energie, pak pro vás ladění vibrací jemnohmotných těl nebude zátěží, ale začnete si užívat to, jak se vaše tělo rozpíná a s každým nádechem budete vnímat stále více energie.

 

Vaše Já povstává. Vibrace se ustalují a ve vašem nitru se rozlévá klid a mír. A k tomu je třeba dospět moji milí. To je cílem následujícího období.
 
Přestaňte řešit věci, které jsou pro vás zátěží a vždy situaci pozorujte z úrovni svého srdce. Zjistíte, že je váš život prosycen malichernostmi a to, na čem opravdu záleží a co vede k vašemu radostnému Bytí na Zemi, to leží v opomnění. Představte si Zemi v roli, která pro vás možná bude nová.

 

Představte si sami sebe jako bytost, která se svou velikostí dotýká nebes a Lady Gaia – planetu Zemi, kterou obýváte, vezměte do své náruče.
Hýčkejte ji jako své dítě, jako někoho, koho milujete a na kom vám ze srdce záleží.
Pak pocítíte příliv emocí, které se již delší čas chystaly k uvolnění
a dopřejte si tuto posvátnou chvíli se sebou samotnými a se svými emocemi.Vaše emoce jsou vždy důkazem toho, že se děje něco správně, něco, co je pro vás prospěšné. Emoce jsou ukazatelem cesty, jsou spojeny s energií vašeho srdce a tak poznáte, kdy emoce vedou k radosti a uvolnění a kdy se jedná o projev ega a určitou formu hněvu a rozčílení.
 
Dovolte Zemi, ať se stane vaší součástí a obnovte svazek, který máte se Zemí. Hýčkejte svou planetu, která vám umožňuje mít fyzické tělo, protože jen zřídkakde ve vesmíru máte možnost touto formou života žít. A když se vaše láska uzdraví, když přijměte Zemi jako domov současného bytí své duše, pak se mnohé rány ve vašem nitru zacelí. A to povede i ke změnám ve vašem jemnohmotném systému těla. Což snadno poznáte, když na něj zaměříte svůj zrak. Uvidíte a rozpoznáte ona propojení, o kterých jsem na začátku hovořil. Poznáte, že nyní proudí energie snadněji, a že se touto prací mnoho míst ve vašem světelném těle projasní. Pak již nebude důvodu k tomu, abyste prožívali nenadálé výbuchy emocí, které se v tomto období u lidí uvolňují. Čistí se vztah: člověk – Země. A každý z vás svým vědomím přispívá k tomu, že se tato cesta stává i pro další lidi snadnější. Globálním propojením společně tvoříte něco velkého. Struktury, které se uvnitř vás mění, mají široké spektrum působení.

Vnímejte změny uvnitř sebe a pak stejné změny vnímejte i ve svém okolí. Svou září pozvedáváte jiné. Zář, která vás obklopuje, vás neustále doprovází a dotýká se, prolíná se se vším, s čím přijde do styku. Nikdy nejste ve své záři sami. Vždy je vaše zář podporována září jiných bytostí, které jsou ve vaší přítomnosti. Vzniká pestrobarevná směsice různých vibračních frekvencí, která se každým okamžikem mění a každým okamžikem pozvedává.


A tak se nyní obrať do svého nitra a vnímej svou zář. Vnímej, jak vychází tvým tělem na povrch a jak si hraje s barvami světla, které se prolínají s tvou aurou. Uvědom si šířku svého bytí a pozvedni tuto zář všude, kde jsi, v celém svém Já. Vnímej shluky energií, které se ve tvé záři sdružují a pak snadno rozeznáš bytosti, které tvé záři dodávají pestrobarevné vibrace nových kvalit a energií. Dnes ti pomáhají tito, zítra zase jiní. Někdy ve tvé blízkosti zůstávají delší čas a jindy jen tvou aurou projdou, aby tímto jedinečným okamžikem ve tvé záři zanechaly stopy světla, které ti pomáhají růst. Je to vzájemné prolínání světů, které povstávají. Je to vzájemná spolupráce těch, kteří se pracovníky světla nazývají.
 
Vše probíhá v úrovni tvého podvědomí a z tohoto procesu není ani Lady Gaia vynechána.  I její zář se s tou tvojí prolíná a když si to dovolíš vnímat, získáš spoustu informací o sobě a o tématech, která jsou se Zemí úzce spojená. Země si přeje, abys zde žil v hojnosti. A když se tvůj vztah s Lady Gaia uzdraví, může se rozvinout spolupráce, která tě k hojnosti doprovodí.

Neb na svět jsi nepřišel kvůli tomu, abys v jakékoli oblasti svého bytí strádal. Na svět jsi přišel, abys byl jiným příkladem a svým světlem ukázal směr těm, kteří své Já teprve hledají. A to právě děláš tím, že se poznáváš.
 
S hlubokou úctou se tvému světlu klaním a ve tvé blízkosti zůstávám.
 
S láskou Kryon
 
Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.
© Marketa Selinijana, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.
Facebook s aktuálními informacemi a krátkými channelingy Kryona a jiných světelných bytostí: http://www.facebook.com/ArantiaKrokyKRozvojiVedomi


Kniha KRYON – Najdi cestu k sobě je na trhu od listopadu 2012. Jedná se o společné dílo Kryona a Markety Selinijana, které pomáhá člověku najít své vnitřní Božství, rozšířit intuici a stát se člověkem „otevřeného srdce“. Pomáhá pochopit čím člověk i Lady Gaia prochází. Kde knihu zakoupit najdete na www.zemeandelu.cz


Zdroj: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=...
Dodatek: Podrobnosti o tom co Světelné tělo je naleznete ZDE; Jak se naučit poslouchat svůj vnitřní hlas - a stát se šťastným/šťastnou je uvedeno ZDE (ve stavu naprostého uvolnění je zcela nemožné myslet negativně); a obrazové video s meditačnímimi zvuky a hudbou, s názvem: "Meditation Music - 2 Hours" naleznete ZDE.


.

Zobrazení: 2698

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Leden.2014 v 18:30

Úzce související články a video:

* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.


* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 13:58

Všem doporučuji shlédnout celé video s názvem: Pavel Roško, Vítejte na vesmírné lodi Uvedeno ZDE. (Čím více se Roško rozpovídal, tím více krás nadcházející brzké budoucnosti odhaluje.)
.

Komentář přidal(a) Monika Fionna dne 4.Leden.2014 v 16:01

kdo by se chtěl P. Roška něco zeptat, co by vás zajímalo o Plejáďanech, napište námět do tohoto blogu a pošleme mu to. V dalším připravovaném díle můžeme shlédnout odpovědi :-)))

Komentář přidal(a) Mirka Tvrdíková dne 5.Leden.2014 v 13:58

Pavel Roško moc pěkné a poučné děkuji.

Komentář přidal(a) Hrošík dne 5.Leden.2014 v 16:54
Ahoj lidi a hlavně Ty, Lumíre. Chtěl jsem se vás zeptat na názor. Četl jsem a musím přiznat že si i myslím že by na tom mohlo něco být, že Země (Gaia), do páté dimenze vzestoupila již právě ve zmiňovaný datum 21.12.2012. No a my lidé, teď žijeme v jakémsi hologramu, který je přizpůsobený každému z nás osobně "na míru" tak, aby si každý dokončil svoje vlastní záležitosti. Tím je myšleno úkoly, kvůli kterým do hmotného světa přišel. Vše pro každého vypadá skutečně, jen je to hologram. Jak mile si splníme vše, kvůli čemu jsme sem přišli a dokončíme každý sám za sebe náš vlastní vzestup, nic nám nebude bránit udělat "FRRRNK", do páté a i vyšších dimenzí. Země totiž jako jediná z planet ve sluneční soustavě uvízla spolu s lidmi ve 3D. Ostatní planety už v 5D jsou. Vzestup Gáji se měl konat zhruba před 26 tisíci lety, ale temné síly tomu zabránily a Gaia tu uvízla spolu s námi. Od té doby síly světla z celého vesmíru, pracují na vyčištění a pomoci znovu vzestup Gáji a lidstva umožnit. Vzestu je neodvratný! Gaia měla vzestoupit bez ohledu na na to, na jaké úrovni se lidstvo bude nacházet. Ale lidstvo, v případě že by Gaia vzestoupila dřív, mělo dostat možnost zvýšení své úrovně a dokončit vzestup právě v prostředí jakéhosi hologramu. Já totiž čím dál častěji mám pocit, že se právě v takovém hologramu nacházím! Rád bych věděl, co si o tom myslíte. Děkuji :-).
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Leden.2014 v 17:47

Stačí ti/vám takováto odpověď:

Na videu s názvem: "Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real" uvedeném ZDE je v podstatě uvedeno, že vnější realita je virtuální, neboť to je holografická projekce mozku, který si dle osobního přesvědčení (čili víry v to či ono) vytváří osobní hologram na kterém si zobrazuje iluzi toho čemu v hloubi své duše doopravdy věří. Každý hologram je však pouze zrcadlem osobního přesvědčení a proto bytost, tedy i člověk, nemůže změnit svůj vně projevený obraz, čili svou vně projevenou osobní realitu do té doby, dokud nezmění své osobní přesvědčení. Podrobnosti jsou v článku a odkazech, které jsou uvedeny v článku s názvem: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Jakmile dojde a aktivaci našeho třetího oka, tak budeme schopni si tvořit svou vně projevenou realitu vědomě. Související článek: Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, čili zvuková - vibrační, nebo-li frekvenční složka světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real Uvedeno ZDE.

.

Komentář přidal(a) Ywet dne 5.Leden.2014 v 22:47

tiež si myslím, že mám v 3d holograme nejaké úlohy ... a tým pádom je to moje osobné presvedčenie a tak tu trčím.

26.10.13 sa mi "ukázalo", ako davy zmanipulovaných, ľahostajných a nezrelých ľudských bytostí nastupujú do plechovíc a opúšťajú matku Zem. Podľa tej vízie to tu funguje už len zotrvačnosťou.
Dúfam že sa hologram fakt vypne najneskôr v roku 2015 /tak mi ukázalo kyvadielko :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Další úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19. Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Respektovaný lékař vyzývá k akci proti podvodu COVID-19

Přibývá lékařů, kteří se nechtějí smířit s mediální diktaturou, která chrlí falešné údaje o údajné pandemii COVID-19. Nyní se postavil na barikády respektovaný lékař MUDR. Peter Lipták. “Testy na COVID-10 jsou nastaveny tak, aby vykazovaly až…Zobrazit další
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Snění jako duchovní praxe. 11.8.2020 Architekt Video ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse 11. září 2001 byl podvod, vysílán podle připraveného scénáře - 100% důkaz (vše je jinak než se nám snaží namluvit, otevřete již konečně oči, nebo z vás udělají naprosté otroky) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 9/11 - Das verbotene Video zum 11. September 2001 Video ZDE.  "
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Vimeo ZDE. (Pro pochopení souvislostí je nutno shlédnout celé vimeo.) * Jelikož je prokázané, že máme kolem sebe tzv. auru, čili…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 5 etap vzestupu 9.6.2020 Erena Velasquez Video ZDE. * Planetární vzestup – spojení nositelů pravdy 8.5.20 Romeo Baron/ Asur´ana Video ZDE. * Globální reset, 27.03.2020, Meg Benedicte Video ZDE.…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SOUČASNÁ SITUACE 20 - black goo, transhumanismus, proč krev, a náš původ Video ZDE. (ti bezduší P-Archoni nejsou v první dimenze, ale ve spodním astrálu)"
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Ministře Vojtěchu, profesore Prymulo, docente Maďare, premiére Babiši, ministře Hamáčku (a média, která Vám slouží), toto je Vaše dílo.  Matete veřejnost. Manipulujete s fakty. Ze…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... O vakcínách je známo, že jsou smrtonosné. V roce 2017 přezkoumali italští výzkumníci složky 44 různých typů vakcín. V každé lidské vakcíně, kterou…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zatím sem nic nepište a nevkládejte, není to ještě zcela hotové."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

Posvátná geometrie a principy tvoření

5 základních platonských těles. Hroty posvátné geometrie fungují jako bílé díry (projekce - frekvence Jang, které energii…Zobrazit další
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby