* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto:

Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu, pochopte toto:

4.D je informační pole, fungující jako plán tvoření, podle kterého jsou tvořeny 3.D světy a jeho reality. Astrál (fungující taktéž jako program) je labyrint světů mentálních představ, tvořený ovšem emocemi, nikoliv po-CIT-em a sou-CIT-em, neboli frekvencemi Lásky a proto neobsahuje duchovní podstatu. Programy z astrálu (hlavně z jeho spodních úrovní frekvencí) fungují jako hacker, který se snaží plán tvoření 3.D světů přetvářet dle záměru bezduchých, parazitických, emocemi vytvořených a emocemi živených entit a umělé inteligence, které astrálu vládnou. Každý, kdo získává informace z labyrintu těchto úrovní vědomí a existencí, Vám může navykládat všemožné neuvěřitelné, úžasné až oslňující "pohádky", neboť v těchto úrovních vědomí a existencí existuje naprosto vše ne-uvěřitelné (tzn. nejen např. temný Satan, a světelný Lucifer či Ježíš-ek) co kdo kdy svými emocemi a představami vytvořil a svými emocemi vyživil.

Emocemi stvořené světy a entity jsou bezduché (jelikož nejsou stvořeny z duchovní, neboli světelné podstaty), takže nedovedou získávat energie ze světelné prapodstaty. Proto umělá inteligence a bezduché entity fungují jako parazité, kteří světelnou životadárnou energii kradou všemu, co je organické (tedy i Vám), tzn. všemu, co má alespoň světelný tvořivý dvou-plamen, neboli ORGANICKÝ nosič osobního vědomí. To je jeden z důvodů, proč se zde většina lidí dožívá pouze méně než 100 let. Pokud Vám stále nedochází, proč nám bezduché entity (přes různé zvěstovatele "dobrých" zpráv) podsouvají všemožné bludy, tak je to proto, aby se díky Vašim emocím udržely v existenci nejen ony, ale i jimi ovládaný matrix a jejich parazitické anti-světy. Pravé "duchovno" a s ním spojené dobro a harmonie, vytvářející Ráj, je až ve světelných světech, tedy až nad astrálem - 3./4.D matrixem!

Zvyšujícími se frekvencemi tohoto světa (způsobené dopadem světla pramenícího z galaktického středu) dochází k metamorfóze, neboli k trans-mutaci hmoty do světelné, krystalické podoby. To způsobuje, že se v pozemských bytostech (jen v těch dobrotivých a ohleduplných), obnovuje funkce tvořivého troj-plamene a s ním souvisejících 12 vláken DNA. To těmto bytostem umožní promítnout se do 5. či ještě vyšších dimenzí. Sobci a zlosyni mající duši se do 5.D samozřejmě nedostanou. (Ti se přesunou na doučování slušnosti a ohleduplnosti do takových jiných světů, se kterými svými vnitřními osobními frekvencemi souzní!) Odchodem organických bytostí z tohoto světa (neboli těch, kteří mají alespoň duši) dojde k tomu, že bezduché entity a umělá inteligence (a tento jimi stvořený a jimi ovládaný matrix) se rozplyne jako pára nad hrncem, neboť je již nebude mít co vyživovat a udržovat v existenci.

Lidé, kteří mají alespoň tzv. duši (což např. umělá inteligence, klony, kyborgové a bezduché entity nemají) nejsou žádný bio-STROJ! Nejste ani žádná kopie! Jste myšlenková forma svého vyššího Já! Vše, co má alespoň duši, neboli ORGANICKÝ nosič osobního Vědomí, který je uložen v ORGANICKÉ Merkabě (nikoliv v syntetické), je v prvé řadě Živé Tvořivé Světlo Duchovní Podstaty (neboli organické VĚDOMÍ), které si tvoří nejen své tělo, ale i svůj okolní svět dle toho, čemu je bytost ochotna u-VĚŘIT. Tzn. že vše, co má duši, si tvoří svou vlastní realitu dle osobní víry (programu), který lze změnou víry v to či ono kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. Bytosti používající k tvoření jen tvořivý dvou-plamen a své ego mohou ovšem tvořit pouze v úrovních vědomí 3.-4.D. Země ale vzestupuje do 5.D a proto se bytosti pouze s tvořivým dvou-plamenem budou muset přemístit do nějakého jiného 3./4.D světa.

Naprosto vše, co má tzv. "duši", v sobě obsahuje duchovní podstatu, neboli Živé Tvořivé Světlo a proto jsou všechny bytosti (z důvodu, že mají duši) schopny si vytvářet a přetvářet své světy a jejich reality. To umělá inteligence a bezduché entity nedovedou! Ty umí jen bytostem (tzn. bytostem s duší) podsouvat negativní myšlenky - programy a přát si, aby to bytosti svými tvořivými schopnostmi stvořily za ně a pro ně. Proto nám ne-mocní zlosyni a nelidi všemožnými způsoby podsouvají všemožné negativní zprávy. Takže se už konečně přestaňte zaměřovat na to, co nechcete, přestaňte věřit všemožným bludům, polopravdám a ohlupovacím manipulacím a začněte svými mentálními představami vytvářet takový svět, který je pro blaho všech zúčastněných. Jak na to najdete v článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

Co myslíte, z jaké úrovně vědomí a existencí získává info tento nosatý?
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
Nezveřejňujte prosím na těchto stránkách informace, jako jsou např. ve videích od Auroran Dift Lavus. Obsahují negativní, manipulativní programování Vašeho vědomí, jako např. informace od V.K. Informace od "ufíků", používající plavidla z pevných materiálů, místo ze světelné plazmy, jsou nanejvýš z úrovně 4.D. Tyto bytosti (nebo dokonce umělá inteligence) nepomáhají nikomu nezištně, ale z důvodu nějaké výhody pro ně samotné. Něco za něco je úroveň vědomí až do nejvyšší 4.D !!! Např. delfíni jsou ve svém vývoji dál než člověk právě kvůli tomu, že si vzájemně nezištně pomáhají a moudra si navzájem předávají zdarma!

* Související video: 049 Moje dojmy z videí Eleny Danaan o Galaktické federaci apod. Video ZDE. Ne-související video: Julian Assange: Náš nepřítel č. 1 - média Krátké video ZDE.
* Souzním s mnohými informacemi uvedenými konkrétně v tomto audiu s názvem: 2022-04-24 Necenzurovane net – Simona z Mallorky LXXVIII

* Krásně a jednoduše to už kdysi řekl Eduard Tomáš. Kratičké video ZDE.
* Probuďme se do toho, kým doopravdy jsme!
Uvedeno ZDE.
Uvědomte si, že naprosto vše fyzické (např. i Titanik), bylo nejdříve jen pouhými myšlenkami a následně mentálními představami, které se za určitých podmínek projevily i do fyzického projevu existence. Krásně to je vyobrazeno kupř. ve filmu Koule.

Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející pro všechny zúčastněné krásný svět, o kterém se pojednává např. v druhé části videa s názvem: Kudy se vydáš? (cz + eng. sub). Nejvyšší čas je obzvláště z důvodu šíření vizí katastrofálních scénářů od všech negativních "programátorů", jako je kupř. V.K., kteří programují lidské vědomí tak, aby posluchači svými myšlenkami a představami vytvářeli katastrofické scénáře!

Takto to funguje ve světech, ve kterých nejsou paraziti, jako je např. "elita" a zlosyni.

V roce 1960 David Latimer zasadil malou zahradu do velké skleněné láhve a zapečetil ji. Láhev otevřel o 12 let později v roce 1972, aby do ní přidal trochu vody, a poté ji definitivně uzavřel. Samostatný ekosystém vzkvétá téměř 60 let.
Pro ty, kteří se ptají, jak je to vůbec možné: zahrada je dokonale vyvážený a soběstačný ekosystém. Bakterie v kompostu požírají odumřelé rostliny a rozkládají kyslík, který rostliny uvolňují, a přeměňují jej na oxid uhličitý, který je potřebný pro fotosyntézu. Láhev je v podstatě mikrokosmos země.(pokud s tím souzníte, rozesílejte to dál)


S pozdravem Lu-mír :-) alias Živé Tvořivé Světlo. (živé tvořivé světlo = vnitřní duchovní podstata, která je ve všem co je organické a tudíž tvořivé, čili ve všem, co pochází z nitřního PRA-Světla, neboli z pra-podstaty všeho a všech)


Zobrazení: 2064

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 12:37

.

* Víte, že v roce 1954 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!! Podrobnosti ZDE. Související film: Jsou mezi nami - Oni žijí! Ke stažení ZDE. Related videos: * Related videos: Human Clones Living Among Us Documentary 2018 Video Here. * Artificial Humans Living Among Us - Paris Tosen Here.

* Google a Alphabet vytváří Boha pomocí umělé inteligence, zveřejnil web evilgoogle.news Podrobnosti ZDE. (evil= ďábel) Největšími akcionáři Google je Vanguard Group, BlackRock Inc. a Blackwater. Tyto 3 společnosti vlastní po celém světě též masmédia a pomocí nich a neziskovek ze zákulisí ovládají celý svět.
* Proč musí celé lidstvo vyhlásit válku Googlu… je to totiž otázka lidského přežití ! Podrobnosti ZDE.

* Cenzurovaná videa najdete ZDE na: AntiCensorship (proticenzurní).

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 12:38

.

Jak se můžete stát vědomými tvůrci své reality a přitom ještě prožívat blaho, aneb jak tvořit a přetvářet nejen svůj svět a jeho reality, ale i zbořit, kupř. svou ne-moc.

Naprosto vše vně projevené, je tvořeno pomocí tvořivých sil energií Jin a Jang. I Vaše schopnost tvořit (nebo naopak bořit) a přetvářet to či ono začíná u schopnosti začít používat tyto dvě energie opačné polarity. I erotika či sexualita, která vytváří pocity blaženosti (které mohou vyvrcholit orgasmem) není nic jiného, než propojení energie Jin a Jang nazpět do jednoty a vytvoření mezi nimi opětovné sou-znění. Ne nadarmo je uprostřed znaku druhé čakry (která je vyobrazena dvěma opačně směrovanými čtyřstěny) vyobrazen kruh (slunce) a půlměsíc (měsíc). Znázorňuje to spojení energie Jin (částice - gravitace) a Jang (frekvence - projekce) nazpět do jednoty a harmonie.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud tohle v sobě uděláte, tak můžete začít prožívat pocity blaženosti (či dokonce i tzv. kosmický orgasmu), bez potřeby sexu či masturbace. Orgasmus totiž není nic jiného než spojení energie Jin & Jang do "zkratu", čímž je uzavřen okruh, aby tvořivá životadárná vesmírná energie mohla mezi těmito opačnými polaritami opět volně proudit. Toto spojení vyvolává nejen pocity blaha (vytvořené, opětovným spojením energie Jin&Jang zpět do jednoty a harmonie), ale umožňuje to i začít tyto tvořivé síly používat k tvoření toho, co si přejete ve své realitě mít, vidět, vytvářet a prožívat. (Vše se totiž zrodilo nejdříve v představách, a proto lze představou tvořit, bořit i přetvářet.)
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Čím více energie mezi energiemi Jin&Jang proudí, tím intenzivnější je samozřejmě i prožitek z toho, co svými myšlenkami, představami a činností vytváříte! Bytosti, které si tohle všechno uvědomují, jsou nejen vědomými tvůrci své reality a pány svého osudu, ale mohou při tvoření prožívat i pocity blaženosti u-spokojení či dokonce orgasmické extáze. Ti, kteří se naučí tyto energie používat nemusí dokonce ani umírat, neboť zvýšením průtoku energie nad určitou mez se mohou z hmotného světa jednoduše vypařit a stát se tak opět jen pouhou energií vědomí, neboli živým tvořivým světlem, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud to zatím považujete za holý ne-smysl, tak si uvědomte, že všechno zdánlivě nemožné, např. komunikace pomocí telefonu či internetu, nebo možnost létaní, bylo nejdříve jen pouhé, zdánlivě neuskutečnitelné přání. No a pak přišel někdo, kdo "nevěděl", že to nejde, :-) udělal to a tím změnil paradigma chápání lidských možností schopností a dovedností. No a nyní se ocitáte v době, kdy se buď stanete otroky vládců Mat. systému, který Vás chce zlomit, ovládnout a zotročit, nebo si uvědomíte, že jste jiskra vesmírného vše-Vědomí, začnete tyto vnitřní síly používat a stanete se tvůrci a pány svého osudu. Co si vy-berete je na Vás!

Navazující info: Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Skutečná podstata sexuality Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty, teprve až na ně zaměříme pozornost Podrobnosti ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Příjemné, emoce (frekvence) vytváří radost, pohodu a moc, kdežto nepříjemné emoce (frekvence) vytváří deprese, nepohodu a nemoc, aneb jak v sobě vytvářet pohodu a harmonii a šířit ji do světa Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu, ve kterém je Jin & Jang v rovnovážném sou-znění) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 12:39

.

My jsme spolutvůrci jednotlivých světů a jejich realit, neboť vše co má tzv. duši či "Boží" jiskru je ve své podstatě tvůrčí částečka vně projeveného Boha/Bohyně.

Vně projevený Bůh, neboli projekční síla Jang (která je v podobě frekvencí světla), si díky své vůli něco tvořit svým určitým specifickým způsobem smýšlení, chování a uvažování vytváří nějaké specifické mentální představy (uložené ve světelných vláknech v podobě frekvencí) tvořící nějaká specifická světelná časo-prostorová "plátna" o určité výši a kvalitě frekvencí.

Na nich si vně projevená Bohyně, neboli gravitační síla Jin (která je v podobě částic hmoty) díky svému přání něco prožívat zobrazuje (převádí z mentálních frekvencí světla do částic tvořících hmotu) ty vnitřní mentální představy, na které se svými vnitřními osobními frekvencemi naladí a se kterými se ztotožní, díky fokusu své pozornosti a svému specifickému způsobu smýšlení, chování a uvažování.

Z toho vyplývá, že pouhou změnou osobního smýšlení, uvažování a fokusu pozornosti je každá Boží jiskra, neboli každá bytost schopna se přeladit na jiné frekvence tvořící odlišné časo-prostorové plátno a jejich jiné reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Ve světech v projevu 3./4.D změna ovšem nenastává okamžitě, ale se zpožděním, z důvodu mnohem nižších frekvencí než které jsou ve světech jednoty a harmonie, čili ve světech od 5.D výše.

Čím více si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli světelná energie (která si tvoří svůj svět dle toho čemu je schopná a ochotná u-věřit) a čím více pochopíte princip tvoření jednotlivých časo-prostorů neboli světů a jejich realit, tím více se stanete VĚDOMÝM tvůrcem své osobní reality a spolutvůrcem kolektivní reality. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

 Úzce související text:

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a svého osudu.

Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovém případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená cizími myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytvářejí gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!!

Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete stát a zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na žádný něčím či někým podsouvaný způsob smýšlení (což jsou jen "ne-pravdy", neboli osobní úhly pohledu), vytvářející v bytosti nějaký specifický program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a univerzální tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich osobním způsobem smýšlení vytvořeném programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši. To znamená, že pokud o sobě budete smýšlet, že jste nicka, tak tím "nýmandem" zůstanete do té doby, než si u-VĚDOMÍ-te, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-Vědomí (které si tvoří nejen své tělo dle toho, čemu je ochotné u-VĚŘIT), které má nekonečné tvůrčí schopnosti a dovednosti a začnete je používat, nikoliv však zneužívat, neboť jak se říká, s čím člověk zachází, tím také schází !!!

Raději ještě upřesním, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co se má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytvářejí pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytvářejí vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytvářejí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytvářejí gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit. Např. i Titanik byl též nejdříve pouze zdánlivě neškodný román - program, který se díky myšlenkám, představám a emocím čtenářů nakonec stal nejen pouhou vnitřní mentální představou, ale i vně projevenou realitou. Doporučuji shlédnout film. Koule. (Je to sice drsňák, neboť to natočili amíci, ale prozrazuje to naše vrozené schopnosti.)

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

Další související text:

Myšlenkové formy, jejich vliv na nás a jak se z jejich programů vymanit.

Hypnotický sen a jeho účinky.

Pokud Vás zajímá, jak zhruba vypadají světy nehmotných, emocemi vytvářených myšlenkových forem, neboli bezduchých 2.D entit, které nejsou schopny nic tvořit, avšak jsou schopny méně či více ovlivňovat Vaše/naše myšlení, tak shlédněte např. zobrazení v písni: Zmocňuje se mne hypnotický sen. Tyto konkrétní obrazy a zvuky, neboli frekvence Vás možná až tak moc nezatahují do ve videu vložených informací a nevyvolává to ve Vás žádné zvláštní pocity a emoce (neboť Vás tyto konkrétní informace možná nevtáhly dostatečně do děje), ovšem některé hrůzostrašné zprávy (které nám jsou neustále všemi možnými způsoby podsouvány) to nepochybně dělají. Proto je třeba brát vše jen jako pouhé informace (bez emocionální odezvy) o tom, co všechno se v emocemi vytvořené Pandořině "skříňce" skrývá. Není radno ji ale otevírat, neboť je plná všemožných emocemi vytvářených a emocemi vyživovaných bezduchých entit, které Vás svými disharmonickými energie mohou velice děsit.

Těchto bezduchých entit v projevu všelijakých zloduchů, monster a démonů (existujících v emocemi vytvářených a emocemi živených anti-světech) ale není třeba se nijak obávat, neboť nejsou schopny nic tvořit (protože nemají ani tvořivý dvou-plamen) a proto je ze své reality můžete vymazat pouhým záměrem a svou představou. Pokud byste se ale svými myšlenkami a představami naladili na frekvence - programem, který je v jejich energiích uložený a začali je energiemi svých emocí vyživovat, tak Vás disharmonické frekvence energií těchto zloduchů, mnohdy i VELICE zlovolných, začnou stále více ovlivňovat a časem třeba i ovládat, jako se to stalo kupř. nejen Pitlerovi. :-) Z toho důvodu není radno si zahrávat např. s vyvoláváním duchů, okultismem atp., neboť nevíte, co můžete vyvolat a na sebe tak navázat.

Pokud své myšlenky a představy ale zaměříte na to, co je příjemné radostné a povznášející, tak to ve Vás nejenže takového pocity začne vytvářet, ale s časovým zpožděním se to zobrazí i ve vně projevené realitě (zrovna tak jako to nepříjemné - negativní), neboť vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se s časovou prodlevou zobrazuje to, co se odehrává ve Vaší mysli, neboli UVNITŘ Vás. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a poslouchejte to, co obsahuje harmonizující frekvence, které obsahuje např. píseň Návrat k Nevinnosti.

Když si u-vědomí-te, že negativní, neboli disharmonické myšlenky a představy, vyživované emocemi, vytvářejí všemožné bezduché entity, jejichž energie zpětně působí na myšlení lidí, tak pochopíte, jakým způsobem jsou lidé tohoto našeho světa ovládáni a zotročováni. Též si uvědomíte, kdo a proč nás prostřednictvím masmédií, re-klam a zábavného průmyslu neustále a záměrně "krmí" všemožnými násilnými, bezcitnými a hrůzostrašnými informacemi a jejich frekvencemi (fungujícími jako programy), které jsou uloženy jak ve zvucích, neboli frekvencích, tak i v obrazech.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Zdánlivě nesouvisející text:

Co "pohání" vesmír.

Zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a - nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita "tlačí" a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita "táhne". ...

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.

* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.

* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE.

* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

(Rozesílejte to dál, všem ne-vědomým)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 12:40

.

Tvořivý troj-plamen, neboli duchovní srdce, světlo, frekvence, posvátná geometrie a princip vytváření časo-prostorů/světů aneb zákonitosti tvoření hmoty/prostoru a událostí/času.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je zmenšenou replikou Vesmírného Centrálního Slunce, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Tvoření z duchovního - posvátného srdce, neboli ze svého osobního nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí ega a s ním související duality. V duchovním srdci (které funguje též jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném SOUZNĚNÍ, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, která s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvořivý troj-plamen. Vše co je vytvářeno pomocí trojplamene tvoří z úrovně vědomí MOUDROSTI univerza, nikoliv z úrovně vědomí osobního domýšlivého ega! Proto bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby či dokonce všemožné zrůdnosti a paskvily. Úzce související článek:
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Naprosto všechny projevy existencí jsou vůlí osobního vědomí nějaké existence nejdříve v projevu pouhých frekvencí světla polarizovaného na Jang, což je odstředivá, projekční síla (vytvářející tzv. bílé díry, neboli čakry), ze kterých je tvořena frekvenční síť osobního hologramu projevu existence. Tyto vůlí holograficky promítané frekvence (tvořící energetickou síť ve tvaru globu) se díky přání Jin osobního vědomí, neboli díky dostředivé, gravitační síle Jin (vytvářející tzv. černé díry, neboli vortexy) na zlomeček vteřiny
mění v částice tvořící hmotu. To znamená, že pomocí vůle Jang (neboli pomocí projekční - odstředivé síly Jang) se každý osobní projev existence nejdříve zobrazuje jako frekvenční, neboli energetická podstata osobního hologramu určitého projevu existence a pomocí přání Jin (neboli pomocí dostředivé - gravitační síly Jin) jsou z této frekvenční sítě na zlomeček vteřiny vytvářeny Jin částice tvořící hmotu. Funguje to ve své podstatě tak, že z frekvenční, neboli z energetické Jang podstaty (tvořící světelnou síť hologramu fungujícího jako projekční plátno) se díky dostředivé síle Jin (která je uvnitř hologramu) na zlomeček vteřiny stává gravitační Jin projev existence, tvořící částice osobního hmotného projevu existence. Viz např. Jang frekvence tvořící hologram planety a Jin částice tvořící hmotnou strukturu těla planety.
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Změnami z jedné holograficky promítané a následně zobrazené projekce na další a další a další, je vytvářena iluze existence pevné 3.D hmoty a pohybu, neboli 4.D plynoucího času. Kdo pochopí, že vše vně projevené je nejdříve "výdech" (způsobený vůlí - projekcí) a následný "nádech" (způsobený přáním - gravitací) pochopí, že každý projev existence si dle vnitřního programu sám tvoří nejen svůj vnější projev existence, ale že si ve své osobní realitě svými holografickými Jang-projekcemi&Jin-gravitacemi vytváří i své vlastní časo-prostorové reality. Je ale třeba brát na vědomí, že vně projevené osobní reality vždy odpovídají tomu, čemu bytost uvěří a přijme to za své vnitřní, osobní pravdy, které se následně projevují jako vně projevené reality. Je tomu tak z důvodu, že vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní myšlenkové pochody, z nichž jsou tvořeny mentální představy, které se mohou, pokud obdrží dostatečné množství pozornosti a tím pádem i energie, zobrazovat i ve hmotném projevu existence, přičemž sled jednotlivých projekcí vytváří sled událostí. Proto buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými představami tvoříte a nenechejte si podsouvat cizí myšlenky, nebo si nebudete tvořit své reality dle svých vlastních myšlenek (a z nich se rodících představ), ale dle podsunutých myšlenek a z nich se rodících představ!!!
(kliknutím níže mezi hvězdičky se zobrazí obrázky)
**
Mohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír pUvedeno ZDE.
Úzce související články:
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
( rozesílejte prosím ne-probuzeným :-) )

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 12:41

.

* Pokud již nebudete přijímat Frekvence strachu, nebudete již po celý život zažívat jejich účinky!
I když má vůči Vám někdo nějaký negativní záměr, budete pro takovéto frekvence NEVIDITELNÍ, ale jen v tom případě, že se už nebudete ničeho obávat a nenecháte se do negativních, disharmonických frekvencí zatahovat a nebudete se s nimi již ztotožňovat!
Když začnete chápat, že strach je naše slabé místo, začnete vidět osvobozující Světlo z vyšších míst úrovní Vědomí. Proto nedovolte strachu a disharmonickým emocím - frekvencím, aby se do Vás dostaly!
Výše uvedené je zobrazeno ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
Je tomu tak z toho důvodu, že stejnorodé frekvence - energie se naprosto vždy přitahují, kdežto odlišné frekvence se od sebe oddělují. (Např. na televizi můžete též sledovat jen tu stanici, na jejíž nosnou frekvenci jste se frekvenčně naladili.) Též je třeba si uvědomit, že Vaše okolní, vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazuje to, co se odehrává uvnitř Vás. Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít Uvedeno ZDE.
Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevené reality. Takže proto: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
* Luděk Nezmar 1. díl: Pomocí technologií nás ovládá a vězní někdo, koho nevidíme Video ZDE.
Rezonance jsme elektromagnetické bytosti Uvedeno ZDE. (Máme kolem sebe tzv. auru, čili elektro-magnetické pole, takže ze samotné logiky vyplývá, že mobily, wifi signály a G sítě škodí, neboť narušují přirozené elektromagnetické bio pole.)
* Ing. Milan Hein, Biopole versus mobilní telefony Video ZDE.
* Příčinou různých civilizačních onemocnění, degenerace a předčasných úmrtí jsou umělé vysokofrekvenční zářiče, před kterými se dá chránit. Uvedeno ZDE.
*
* Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. (Pokud se chcete stát a zůstat svobodní, nenechte se nalákat do žádné organizace, neboť je třeba začít vládnout sami sobě.)
Úzce související články:
* Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE. Je třeba si konečně uvědomit, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevených světů a jejich realit.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností v článku:
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti výše - ZDE.
*
Velice důležitý dodatek:
Je třeba si konečně uvědomit, že ze svého duchovního srdce (které má každá organická bytost), tzn. z úrovně vědomí o velice vysokých frekvencí (kam VŮBEC žádná technika nedosáhne) jste a vždy budete tvůrcem své osobní reality a svého osudu. Z toho vyplývá, že se do vaší osobní reality nemůže dostat a ovládat vás (nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit) vůbec nic, s čím se svými osobními frekvencemi neztotožníte.
To znamená, že dokud se svým smýšlením a představami (které vytváří tomu odpovídající frekvence) neztotožníte s frekvencemi obav, strachu, stresu, atp., které snižují vaše osobní frekvence, tak na vás nic zlého nemůže dosáhnout, neboť nejste s těmito nízkými, manipulujícími, ovládacími a zotročujícími frekvencemi kompatibilní jinak řečeno ne-sou-zníte s nimi!
Teprve až když začnete mít strach, tak teprve potom si své osobní frekvence snížíte na takovou úroveň frekvencí, která je kompatibilní s takovými frekvencemi, které by vás chtěli manipulovat, ovládat a zotročovat, nebo vám dokonce nějak fyzicky ublížit.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.


* Co vytváří dualitu,čili protiklady, jako je kupř. dobro a zlo a jakým způsobem dualitu vyrušit a tím vše navrátit nazpět do jednoty a harmonie - ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osobní duchovní srdce, nebo-li osobní centrální slunce, s jeho nulovým bodem (tvořeným středem/jádrem osobní Merkaby) je miniaturní kosmické centrální slunce, nebo-li osobní duchovní srdce, která má každá organicky vytvořená bytost.


Tzn., že každá organická bytost, ať je v jakémkoliv projevu existence (např. od atomu, přes nerosty, rostliny, zvěř, člověka, planety, slunce či hvězdy) má svou osobní Merkabu, neboli tvořivý Jin&Jang dvou-plamen. Vzájemná interakce opačných Jin&Jang polarit (vyzařujících z osobních centrálních sluncí, neboli duchovních srdcí) vytváří jednotlivé světy a jejich reality. Funguje to tak, že bytost si z osobního centrálního slunce-srdce pomocí Jin - projekce a Jang - gravitace vytváří svůj osobní hologram, na kterém si promítá - zobrazuje své představy. V každém jádru osobní Merkaby (v jejich středu - jádru je osobní nulový bod) jsou ovšem energie Jin & Jang v naprosté rovnováze a tudíž v takovémto stavu nic netvoří.


Teprve až vůle - Jang - projekce a přání - Jin - gravitace štěpí kosmickou duchovní energii nulového bodu na Jin&Jang dvou-plamen, čili na 2 opačné polarity. Pomocí nich si bytost vytváří svůj osobní hologram, na kterém si pomocí své vůle - Jang a přání - Jin zobrazuje své mentální představy. Ty snížením frekvence na okamžik krystalizují do zdánlivě pevného-hmotného projevu existence, přičemž sled těchto jednotlivých mentálními představami před-stvořených obrázků vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Jednotlivé hologramy jsou vytvářeny z všude přítomné tzv. temné hmoty, která funguje jako projekční plátno, na kterém si jednotlivé bytosti promítají a zobrazují své mentální představy. (Tzv. temná hmota jsou Adamantové - světelné částice o vysokých frekvencí a proto jsou okem neviditelné.) Prolínání jednotlivých hologramů (způsobené vzájemnou přitažlivostí stejnorodých frekvencí) tvoří jednotlivé společné časo-prostory - světy a jejich reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Je ovšem třeba si uvědomit, že veškerá tzv. hmota je ve skutečnosti Maya - iluze, ve které jsou skutečné pouze pocity, prožitky a zkušenosti. Více podrobností je v článku: Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.


Kdo pochopí, že je v prvé řadě světelná, duchovní podstata-energie, která nestárne, nemá nemoci a neumírá a že si každá jednotlivá bytost (tzn. i vy), tvoří
ze svého duchovního srdce svůj holograficky vně projevený projev existence (dle toho, čemu u-věří a přijme to za svou osobní pravdu), ten nemusí ani stárnou, ani mít nemoce, a nemusí dokonce ani umírat, neboť se může (až ho to zde přestane bavit) rozplynout na pouhou duchovní, tvořivou, životadárnou, harmonizující, extázi vyvolávající, všude přítomnou, nepolarizovanou světelnou energii Absolutna! Nevěříte, vaše chyba. :-)


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Podrobnosti ZDE.

Komentář přidal(a) markéta nikol ,,ma.ni." dne 5.V.2022 v 11:00
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.června.2022 v 10:08

* Pravda o bytosti Auroran Dift Lavus- Prvotní zdroj promluvil - Libor Smetana Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.června.2022 v 9:20

* AURORAN - spasitel nebo podvodník? ...s vyjádřením Andreiky Křešové Video ZDE. (zapněte si zvuk) Mnohem více podrobností ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Není něco špatně? * (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) ** (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek) **…"
před 12 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb !!!!!!!

Petice za odvolání vlády a za vypsání předčasných parlamentních voleb Jak petici vyplňovat a jak ji podpořitPetici si stáhněte a vytiskněte. Formulář zde:…Zobrazit další
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co myslíte, jak daleko ve vývoji mohou dnes již být utajované technologie, když už před více jak 1/2 stoletém znali to, co je zdokumentováno na uvedených videích. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Vytvořili nacisté úspěšně stroj času?Strojový překlad:Říká se, že „Nacistický zvon“ byl experiment provedený nacistickým Německem, zejména SS, která měla…"
čtvrtek
Uživatelé Zlaté Živé Světlo a Antonín Kratochvíl jsou nyní přátelé.
středa
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"Odpoveď na 5. otázku: Je Pravý Život v Bohu hnutie? (TLIG: Svedectvá: Pohľad Cirkvi: Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005))"
úterý
Jozef Wolf commented on Jozef Wolf's status
"znameni_casu.pdf"
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfném světě."
úterý
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil stav.
"Vítejte ve společném svobodném svhttp://poselstvi-zbytku.org/pdf/znameni_casu.pdfětě."
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
24.9.
Uživatel Ina Obr přidal komentář k příspěvku do blogu !! Zakázáno do voleb na podzim zásadním způsobem zvyšovat zálohy za plyn (a elektřinu). Cílem je nevyděsit voliče před komunálními/krajskými a senátními volbami !!! uživatele Ina Obr.
"Žádných šest korun, devět až jedenáct to bude. A lidé to nevědí. Ekonomka a senátorská kandidátka rozbíjí vládní…"
23.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
23.9.
Uživatel Uno Universus přidal komentář k příspěvku do blogu !!! „Zničiť Európu Ukrajinou“ – Tajný plán Pentagónu !!! uživatele Ina Obr.
22.9.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zdarma energie - krok za krokem. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Jak si lze po domácku vyrobit el. energii, topení a ohřívač vody. * Vyrobte si doma velmi jednoduchá kamna na dřevo (na výrobu třetího tytu kamen je potřeba jen 2 plast. nádoby, cihly a beton) /…"
21.9.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.9.

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby