* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí

Pro pochopení o čem je vlastně níže uvedený text, bude dobré si nejdříve poslechnout celé video: Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Úzce související videa: * Realita je v našem vědomí (cz sub)..1Video ZDE. * Tajomstvo hmoty Video ZDE. * Experiment Dvojité Štěrbiny - DoubleSlip.avi s CZ titulky (zapněte si titulky) Video. * Esoterická agenda CZ titulky Video.

To, co v dnešní době slyšíte a vidíte je v přímém přenosu viditelný rozklad a rozpad světa, který je v projevu 3.D frekvencí. Tento prohnilý, zkorumpovaný, "elitou" ovládaný svět půjde do celkové destrukce a zániku, takže pro někoho, hlavně pro "neprobuzené" bude ještě hůř. Ti, kteří si ale u-VÉDOMÍ, že jsou v prvé řadě Vědomí, neboli jiskra, odštěpek vesmírného tvůrčího vše-VĚDOMÍ (jehož jsou nedílnou součástí), které je tvůrčí, láskyplné a všemocné, tak si uvědomí, že naprosto vše čemu bez jakýchkoliv pochyb u-věří, tím se následně stávají a v takovém světě a jeho realitách se následně ocitají. Je třeba si uvědomit a to pokud možno co nejdříve, že jste/jsme spolutvůrci světů a jejich realit. Proto zachovejte klid a svým záměrem a představami tvořte to, co si přejete mít a prožívat. To, že se dostanete ve správný čas na správné místo je díky tomu, že jste se přesunuli do takové paralelní Země, ve které již je to, co potřebujete nebo chcete mít, získat nebo prožívat.

Berte na vědomí, že je tolik paralelních Zemí, kolik je mentálních představ a na kterou představu projevu Země a jejích realit se zaměříte a s kterou představou se fokusem své pozornosti a svými vnitřními osobními frekvencemi ztotožníte, v takové paralelní Zemi se následně ocitáte. Dělá to každý z Vás neustále, aniž byste si to uvědomovali, neboť existence vně projeveného světa je pouhá iluze. Prostor se totiž kolem Vás nesčíslněkrát za sekundu holograficky zobrazí (dle toho čemu u-věříte) a opět zanikne, přičemž změna Vaší víry v to či ono (neboli změna programu - plánu tvoření) kolem Vás (ve 3.&4.D se zpožděním) holograficky zobrazuje - zhmotňuje takovou Vaší mentální představu paralelního časo-prostoru, např. Země, která odpovídá tomu, čemu jste ochotni začít bez jakýchkoliv pochyb věřit. Vědomí totiž funguje jako laser, který rozsvěcí a holograficky zobrazuje - zhmotňuje takovou Vaší mentální představu, na kterou svým vědomím upínáte svou pozornost a ztotožníte se s ní, což znamená, že ji přijmete za svou vlastní.

Zobrazení požadovaného hmotného holografického zobrazení z jednoho na nějaký odlišný - paralelní svět má ve 3.&4.D projevech existencí sice zpoždění, ale čím vyšší jsou Vaše osobní frekvence, tím rychleji dochází k přesunu z jedné mentálními představami vytvořené a zhmotněné Země do nějaké jiné, paralelní Země, ve které se zobrazuje to, čemu jste byli ochotni uvěřit a svým vědomým a přesvědčením v to či ono to následně i kolem sebe zobrazit jako VAŠÍ osobní vně projevenou realitu. Vnější, zdánlivě hmotný projev existence totiž funguje jako zrcadlo, ve kterém se VÁM zobrazuje jen to, na co VY myslíte a co VY ve svých představách tvoříte! To znamená, že dokud svou pozornost neupnete na takový vnitřní mentální obrázek, který chcete vidět i navenek, tak se to nemůže ve VAŠEM vně projeveném světě projevit! Je to zrovna tak, jako když se např. nejdříve neučešete, tak se to v zrcadle před Vámi též nemůže zobrazit. To je přeci zcela logické! Vám snad ne? :-)

Každou změnou Vašeho přesvědčení o tom či onom a ztotožněním se s tím se následně ocitáte v jiné paralelní Zemi, která odpovídá stavu VAŠÍ víry v to či ono. Ve 3.D frekvencích (které se mění v částice) dochází k přesunu do paralelní Země s poměrně velkým zpožděním (díky nízkým frekvencím), ale ve 4.D (díky podstatně vyšším frekvencím), ve kterém se Vy již nacházíte (jinak byste tyto řádky nečetli) dochází k přesunu do jiné Vámi zobrazené paralelní Země již velice rychle. To zpoždění je proto, abyste měli čas si rozmyslet, zda to skutečně chcete ve svém světě tvořit a následně i vidět a prožívat. Berte ale na vědomí, že strach Vám snižuje Vaše frekvence a to Vás vrací zpět na úroveň vědomí 3.D frekvencí. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a z čeho máte radost a dobré pocity a to ostatní, bez emocionálního ztotožnění se s tím, pouze bez jakýchkoliv emocí pouze pozorujte. Emoce totiž vytváří gravitační silová pole a ta Vás vtahují do děje, který svými emocemi krmíte - vyživujete.

Z toho jasně vyplývá, že buď vůbec neposlouchejte žádné negativní zprávy, nebo je poslouchejte jen v tom případě, pokud ve Vás nebudou vyvolávat žádné negativní emoce. Tím budete vůči negativním zprávám imunní a nebude se Vás rozpad 3.D světa a jeho realit nijak týkat. Je sice dobré vědět, co na nás nepřítel chystá, aby především ne-vědomí věděli, proti čemu se mají bránit. Když si ale u-VĚDOMÍ-te, že vy jste svými myšlenkami a představami tvůrci svého vlastního světa a jeho realit (a spolutvůrcem předlohy pro společný časo-prostoru - svět), tak můžete být stále nad věcí a zůstávat pouhými pozorovateli dění, neboť si začnete uvědomovat, že čemu Vy uvěříte a na co svou pozornost Vy upnete a svými frekvencemi se s tím ztotožníte, v takové paralelní Zemi a jejich realitách se Vy následně objevíte. Takže zachovejte klid a užívejte si show rozkladu a rozpadu prohnilého, zmanipulovaného, zkorumpovaného, negativními bytostmi, entitami a umělou inteligencí ovládaného Matrixu - světa. Můžete naopak začít jásat, že se to už KONEČNĚ děje.

Berte taktéž na vědomí, že nic, dokonce ani i ta nejdokonalejší technická zařízení na Vás nemohou nijak negativně působit a ovládat Vás do té doby, dokud jim to VY sami, především svým strachem, nedovolíte a neumožníte. Uvědomte se, že čím více se něčeho obáváte, tím nižší frekvence máte a tím více na Vás mohou zlouni a jejich všemožná technika působit a ovládat Vás. Čím více si ale uvědomujete, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-VĚDOMÍ, neboli tvůrčí světelná podstata (se kterou je třeba se ztotožňovat), čili že jste světelná duchovní tvořivá energie, tím více se stáváte pánem KAŽDÉ situace a to nejen co se týče Vašich hmotných a nehmotných těl, ale i Vašeho okolního prostředí a Vašeho osudu, neboť si události ve své realitě tvoříte dle svých vlastních představ. Probuzené Vědomí, které si uvědomuje, že je součástí tvořivého Boha/Bohyně, totiž funguje na nesčíslněkrát vyšších frekvencí než i ta nejdokonalejší technika. Takže zachovejte klid, uvědomte si, že jste tvůrce svého světa a jeho realit a rozpad 3.D světa se Vás nemusí nijak týkat, neboť když uvěříte i tomu, že ve Vaší osobní realitě je všeho nejen dostatek, ale i nadbytek, tak tomu tak také je a bude.

Chápu, že máte obavy o své příbuzné, přátele a známé, ale co se bude dít v jejich realitě je jejich věc a Vaše zbytečná starost, neboť oni jsou tvůrci svých vlastních světů a svých vlastních realit. Zní to sice krutě, ale když si u-vědomí-te, že ve vesmíru je jen jedna jediná bytost, JÁ Vše-VĚDOMÍ Celého Vesmíru, jehož jednotlivé části, neboli odštěpky - "jiskry" vesmírného vše-Vědomí si momentálně hrají, na nejrůznější JSEM to či ono, např. na oběť zdejšího systému, tak těmto částem vesmírného Vše-Vědomí, které považujete za příbuzné a známé, poskytněte svobodnou vůli dělat si, co sami uznají za vhodné a nechte je ať si prožijí to, co si z nějakého důvodu prožít chtějí nebo dokonce z nějakého důvodu prožít musí. Poznámka: Bezduché entity, jako je např. umělá inteligence (která může vypadat třeba i jako "člověk") a bezduché entity (čili entity stvořené negativními emocemi) nemají ani žádnou duši, neboli žádnou jiskru, čili esenci vesmírného vše-Vědomí, neboli "Boha/Bohyně". Proto bezduché entity nemají žádné tvořivé schopnosti, takže nejsou schopni nic tvořit a fungují jen jako energetičtí, boha-pustí parazité.

Tím neříkám, abyste nejen svým příbuzným a známým, ale i ostatním lidem neposkytovali informace o tom, že jsou samozvanou "elitou" ohlupováni, ovládáni a manipulováni všemožnými lži, podlostmi, nesmyslnostmi a neuro lingvistickým programováním jejich lidského vědomí, což směřuje k totálnímu ovládnutí a zotročení těch, kteří to neprohlédnou a nechají si to líbit. Když si ale někteří lidé nedají říci a nechají se přesto, např. na-očko-vat, tak to asi "musí" osobně prožít, možná proto, aby se z toho poučili, že příště, třeba v jiné inkarnaci, mají být daleko opatrnější a nevěřit hned tak někomu a něčemu. Ti, kteří se nechtějí probrat a uvědomit si že je s nimi manipulováno, ti si asi mají uvědomit především to, že nemají věřit hned tak někomu, hlavně ne zaprodaným pobli-tikům a masmédiím, neboť média jsou vlastněna samozvanou "elitou", která lidem vždy podsouvala, podstouvá a podsouvat bude (jinak by si nehráli na vyvolené) jen to, čemu chtějí, aby lidé uvěřili a začali to svými myšlenkami a představami vytvářet.

Nevěřte ovšem ani mně. :-) Je třeba začít věřit hlavně své intuici, čili pocitům pocházejícím z Vašeho srdce. Tyto pocity, pocházející z Vaší duchovní podstaty a proto jsou velice jemné jako příjemný Vánek, kdežto pocity pocházející od ega jsou dalek hrubší. Dle toho poznáte, odkud ty pocity pochází, zda to jsou pocity, kterými se máte řídit, nebo zda to jsou mystifikace pocházející buď z Vašeho osobního ega, nebo Vám jsou někým či něčím podsouvané. Buďte proto obezřetní, přestaňte skákat všemožným intrikářům a manipulátorům na "špek" a začnete si věřit a svým záměrem a představami tvořit to, co chcete ve svém světě vidět, mít a prožívat! Jakmile se s těmi Vašimi představami svými osobními frekvencemi sladíte a ztotožníte se s nimi, tak se ty mentální předstvy projeví ve Vašem světě i navenek, jako Vaše osobní, vně projevená realita. Co si na své časo-prostorové "plátno" (vytvářené z vláken světla) svými představami "namalujete", to na něm máte a co si na něm nenamalujete, to na něm není a nebude, dokud to na něj svými představami nedomalujete!

(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
S pozdravem Lu-mír, :-) alias Živé Tvořivé Světlo, neboli tvořivá duchovní podstata ve všem co je organické.


Úzce související info:

* Titanik byl též nejdřív jen zdánlivě nevinný román, který se díky představám a emocím čtenářů zobrazil i ve hmotě. Doporučuji film Koule.

* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své osobní reality a svého osudu a spolutvůrcem nového krásného světa a jeho realit Podrobnosti ZDE.

* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.


Např. Coral castle nebyl též vystavěn jak se říká růčo fůčo. Věřit tomu ale můžete :-)

(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**

(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)

**
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

(výše uvedené prosím rozesílejte dál)


Zobrazení: 574

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Duben.2022 v 22:44

Synchronicita. "Nnáhodou" jsem právě objevil tato videa:
* Ashian: Cílem je 5D, ne 3D 10.4.22 Jennifer Crokaert Video ZDE.
* B.Marciniak : Země - Plejádské klíče k Živé knihovně. Video ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Duben.2022 v 16:48

* Udržitelný rozvoj a s ním související agenda 21 není např. o recyklaci odpadu, ale o "recyklaci" přemnožené lidské populace. Už to chápete? Pokud ne, je nejvyšší čas, abyste se už konečně probudili! Podrobnosti ZDE.

ONI za to vše můžou? Kdo může za naše štěstí/neštěstí? At už si stěžuješ na vládu, nebo očekáváš, že tě z neštěstí někdo vysvobodí, tak jsi to stále TY kdo ovlivňuje život ve kterém žiješ. Více info ZDE.

„Evropské společenství“ exploduje před očima. Rakousko se přidalo k Maďarsku a Slovensku, bude platit za ruský plyn v rublech, jak požaduje Putin Podrobnosti ZDE.

* * *

* Víte, že v roce 1954 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!! Podrobnosti ZDE. Související film: Jsou mezi nami - Oni žijí! Ke stažení ZDE. Related videos: * Related videos: Human Clones Living Among Us Documentary 2018 Video Here. * Artificial Humans Living Among Us - Paris Tosen Here.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 16.Duben.2022 v 19:49

.

Jak se můžete stát vědomými tvůrci své reality a přitom ještě prožívat blaho, aneb jak tvořit a přetvářet nejen svůj svět a jeho reality, ale i zbořit, kupř. svou ne-moc.

Naprosto vše vně projevené, je tvořeno pomocí tvořivých sil energií Jin a Jang. I Vaše schopnost tvořit (nebo naopak bořit) a přetvářet to či ono začíná u schopnosti začít používat tyto dvě energie opačné polarity. I erotika či sexualita, která vytváří pocity blaženosti (které mohou vyvrcholit orgasmem) není nic jiného, než propojení energie Jin a Jang nazpět do jednoty a vytvoření mezi nimi opětovné sou-znění. Ne nadarmo je uprostřed znaku druhé čakry (která je vyobrazena dvěma opačně směrovanými čtyřstěny) vyobrazen kruh (slunce) a půlměsíc (měsíc). Znázorňuje to spojení energie Jin (částice - gravitace) a Jang (frekvence - projekce) nazpět do jednoty a harmonie.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud tohle v sobě uděláte, tak můžete začít prožívat pocity blaženosti (či dokonce i tzv. kosmický orgasmu), bez potřeby sexu či masturbace. Orgasmus totiž není nic jiného než spojení energie Jin & Jang do "zkratu", čímž je uzavřen okruh, aby tvořivá životadárná vesmírná energie mohla mezi těmito opačnými polaritami opět volně proudit. Toto spojení vyvolává nejen pocity blaha (vytvořené, opětovným spojením energie Jin&Jang zpět do jednoty a harmonie), ale umožňuje to i začít tyto tvořivé síly používat k tvoření toho, co si přejete ve své realitě mít, vidět, vytvářet a prožívat. (Vše se totiž zrodilo nejdříve v představách, a proto lze představou tvořit, bořit i přetvářet.)
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Čím více energie mezi energiemi Jin&Jang proudí, tím intenzivnější je samozřejmě i prožitek z toho, co svými myšlenkami, představami a činností vytváříte! Bytosti, které si tohle všechno uvědomují, jsou nejen vědomými tvůrci své reality a pány svého osudu, ale mohou při tvoření prožívat i pocity blaženosti u-spokojení či dokonce orgasmické extáze. Ti, kteří se naučí tyto energie používat nemusí dokonce ani umírat, neboť zvýšením průtoku energie nad určitou mez se mohou z hmotného světa jednoduše vypařit a stát se tak opět jen pouhou energií vědomí, neboli živým tvořivým světlem, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud to zatím považujete za holý ne-smysl, tak si uvědomte, že všechno zdánlivě nemožné, např. komunikace pomocí telefonu či internetu, nebo možnost létaní, bylo nejdříve jen pouhé, zdánlivě neuskutečnitelné přání. No a pak přišel někdo, kdo "nevěděl", že to nejde, :-) udělal to a tím změnil paradigma chápání lidských možností schopností a dovedností. No a nyní se ocitáte v době, kdy se buď stanete otroky vládců Mat. systému, který Vás chce zlomit, ovládnout a zotročit, nebo si uvědomíte, že jste jiskra vesmírného vše-Vědomí, začnete tyto vnitřní síly používat a stanete se tvůrci a pány svého osudu. Co si vy-berete je na Vás!

Navazující info: Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Skutečná podstata sexuality Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty, teprve až na ně zaměříme pozornost Podrobnosti ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Příjemné, emoce (frekvence) vytváří radost, pohodu a moc, kdežto nepříjemné emoce (frekvence) vytváří deprese, nepohodu a nemoc, aneb jak v sobě vytvářet pohodu a harmonii a šířit ji do světa Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu, ve kterém je Jin & Jang v rovnovážném sou-znění) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Duben.2022 v 10:01

.
* Probuďme se do toho, kým doopravdy jsme! Uvedeno ZDE.

Takto to funguje ve světech, ve kterých nejsou paraziti, jako je např. "elita" a zlosyni.


V roce 1960 David Latimer zasadil malou zahradu do velké skleněné láhve a zapečetil ji. Láhev otevřel o 12 let později v roce 1972, aby do ní přidal trochu vody, a poté ji definitivně uzavřel. Samostatný ekosystém vzkvétá téměř 60 let.
Pro ty, kteří se ptají, jak je to vůbec možné: zahrada je dokonale vyvážený a soběstačný ekosystém. Bakterie v kompostu požírají odumřelé rostliny a rozkládají kyslík, který rostliny uvolňují, a přeměňují jej na oxid uhličitý, který je potřebný pro fotosyntézu. Láhev je v podstatě mikrokosmos země.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Srpen.2022 v 11:14

* Dobré zprávy ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 1 hodinou
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v r. 1986 na ambasadě USA v Praze !!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Hudebních novináři CNN "..nemůžeš mluvit o Tchaj-wanu bez základních vědomostí.. !!!!!!!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Lékaři vyzývají k okamžitému vypnutí sítí 5G !!! uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 10 hodinami
Uživatel Kidak uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 12 hodinami
Uživatel Jarka M uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Konopí jako zdroj energie (paliva) a zdravých potravin. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"JAK a PROČ BYLO ZAVRHNUTO KONOPÍ? (překlad z Maďarštiny)+ 1. Jeden hektar konopí vyprodukuje tolik kyslíku jako 25 hektarů lesa.+ 2. Opakuji, 1 akr konopí dokáže vyprodukovat stejné množství…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Geneticky modifikovana generace !!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby