* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Víte, že v roce 1954 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!!

Víte, že umělá děloha byla patentována již v roce 1954? Co myslíte, jak daleko jsou od té doby s všemožnými genetickými pokusy, mícháním různých genů a s klonováním? Domníváte se, že např. níže vpravo zobrazený reptoš - reptilián a i všemožní jiní hybridi (mnozí stvořeni již v dávnověku tzv. padlými anděly) neexistují? Pokud se to domníváte, tak to asi nevíte, že i dnešní "vědci" (nejen v USA a Číně) míchají např. lidské geny se zvířecími! Doporučujeme shlédnout film Oni žijí“ – Podivný film se silným vzkazem. Podrobnosti jsou ZDE. Ke stažení je to ZDE. Pokud takovýmto informacím stále nevěříte, shlédněte např. vido: Chiméra Člověk Zvířecí míchání DNA USA Čína Genetické inženýrství sestřih Potracených děti se zvířaty / Chimera Human Animal mixing DNA USA China Genetic Engineering splicing Aborted babies with Animals Video ZDE. (Kolik nám toho ne-mocní a jimi ovládaná masmédia tak asi tají?)

Na obrázku je napsáno: "Oni žijí my spíme"

Reptiliáni - ještěří "lidé", vypadající jako lidé, chodí mezi námi! Je pochopitelné, že je velice těžké uvěřit tomu, že mohou existovat např. i reptiliánské bytosti a entity oděné do lidské podoby. To ovšem jejich existenci nijak nevyvrací. V následujícím videu je mnoho vyobrazení bez textů, takže se z toho dá hodně pochopit i přesto, že video je v angličtině. Reptilians walk among us? Video v angličtině ZDE. Další související video: REPTILIANS AMONG THE HUMAN POPULATION - REPTILIAN RACES - Extraterrestrial Contact Here. * JEHOVAH - THE ORIGINAL REPTILIAN - THE ARCHON - Here.


Související text:
V gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl “vytvořit” náš fyzický vesmír.

Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.

Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.

Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.

Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. ...

... Mexický šaman a Toltécký čaroděj don Juan Matus, který učil jihoamerického antropologa Carlose Castanedu poznání čarodějů starého Mexika, o Archontech řekl: ,,Čelíme predátorovi, který přišel z hlubin kosmu a převzal kontrolu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Ten predátor je naším pánem. Zanechal nás poslušné, bezmocné. Když chceme protestovat, naše protesty potlačí. Když chceme jednat nezávisle, dožaduje, abychom tak nečinili. Jsme drženi jako jeho vězni. Převzal nad námi kontrolu, protože jsme pro něj pouze energetickou potravou. A nemilosrdně nás utlačuje, protože jsme energií. Stejně jako chováme slepice v klecích, predátoři nás chovají v lidských klecích. Z tohoto důvodu je jim jídlo vždy přístupné.
Přemýšlejte chvíli a řekněte mi, jak byste vysvětlili rozpory mezi inteligencí člověka jako technika a stupiditou jeho systému víry nebo stupiditou jeho rozporného chování.
Čarodějové věří, že to byli predátoři, kdo nám dal náš současný systém víry, naše myšlenky dobra a zla, naše společenské mravy. Oni jsou ti, kdo nastavují naše sny o úspěchu nebo selhání. Dali nám lakotu, chamtivost, zbabělost. Je to predátor, kvůli kterému jsme usnuli, kvůli komu jsme rutinními, a kvůli komu honíme své ego a krmíme vlka.
Abychom byli poslušní, tiší a slabí, udělali predátoři úžasný manévr – úžasný samozřejmě z úhlu pohledu stratéga; ohavný z úhlu pohledu těch, kdo tím trpí. Oni nám dali svou mysl.
Mysl predátora je odporující si, mrzutá a plná strachu, že bude každou chvíli odhalena. Skrz mysl, která je nakonec jejich myslí, přinesou predátoři do životů lidských bytostí cokoliv, co se pro ně hodí. Tímto si zajišťují určitý stupeň ochrany, který zmírňuje jejich strach.
Čarodějové starověkého Mexika vysvětlili, že člověk musel být kdysi kompletní bytostí, s úžasnými vhledy, zázračným vědomím, což je dnes pouze mytologickou legendou.
A pak se zdá, že všechno zmizelo a nyní tu máme člověka pod sedativy.
Chci říct, že to, co proti nám stojí, není obyčejný predátor. Je velmi moudrý a organizovaný. Používá metodický systém, který z nás dělá zbytečné bytosti.
Člověk, který má být magickou bytostí, již není magický. Je to průměrný kus masa. Člověka nečekají jiné vize než ty, které má zvíře vychované jako kus masa: všední, konvenční, imbecilní.” ...

Celý text je v článku: Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

Vysoký šedivák (p-Archont) a Bush mladší

* Archonti 1.díl: Proč starověké kultury uctívaly hadí bytosti Uvedeno ZDE.

* Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

* Archonti 3.díl: Skuteční vládci planety Země Uvedeno ZDE.

* Archonti 4.díl: Pravda skrytá ve filmech Uvedeno ZDE.

* Archonti 5.díl: Co máme nejvíc na očích, to nevidíme Uvedeno ZDE.

* Svědectví bývalého Svobodného Zednáře JOHNA TODDA - 1.část Video ZDE.

* Související film: Jsou mezi námi-Oni žijú! (1988) cz.mkv Ke stažení např. ZDE.

"Ilumi-hnát"

* V lécích je mimozemská DNA a ve vládě plazi Uvedeno ZDE.

* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.

* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.

* Magdaleniny prádelny: církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.

* Videa odhalující existenci různých druhů mimozemšťanů Here.

Už chápete co tento obrázek vyjadřuje a kdo vlastně jsou ti bájní "Blaniční" rytíři?

* Blíží se finální celopozemský útok na všechny pozice a vlastníctví zaprodanců Zla skupiny Cabal a jejich přisluhovačům. Podrobnosti ZDE. Related videos: Human Clones Living Among Us Documentary 2018 Video Here. Artificial Humans Living Among Us - Paris Tosen Here.

Je to sice starší, ale pro mnohé určitě neznámé. Překlad provedený facebookem a googlem:

Ruský prezident Vladimir Putin podle některých zdrojů učinil naprosto šokující odhalení, když tvrdil, že "95 % předních vládnoucích světových tříd nejsou lidé, ale chladnokrevníci" a sestávají se z "hybridů, příslušníků starověkého kultu". Putin prohlašuje, že světová politická a finanční elita jsou chladnokrevní plazí - reptiliánští hybridi (v bibli jsou popisováni jako ďábel a jeho přisluhovači).


Na uzavřeném zasedání - se zástupci nejvyšších vládních vrstev, stejně jako s představiteli svého rodného města Petrohradu - Putin odpověděl na otázky ohledně situace v Panamě a zdůraznil, že americká vláda, agenti George Soroš zpravodajské služby a OCCRP jsou v následování komplotu.

George Soros, mazaný drak, to je válka... ", řekl prý Putin a slíbil zpřísnit sankce proti Sorosově otevřené společnosti - Soros open society. Na otázku ohledně definice „draka“ (neobvyklé slovo v ruštině) Putin po hlubokém pohledu řekl, že nic není takové, jak se zdá, zejména pokud jde o to, jak je svět veden.

Putin také zmínil, že důkazy starověké i současné jsou všude a že on osobně má informace o všech těchto zlých událostech. "Nejsem jedním z nich, ačkoliv se mě snažili zatáhnout do svého starého babylonského kultu. Bojí se mě," řekl ruský prezident.

Putin také řekl, že lidstvo bylo a je nevědomě manipulováno používáním programů ze strany médií a politické třídy. Světová vládnoucí třída vykonává tyranskou kontrolu nad dodávkami potravin, vody a vzduchu (chemtrails - chemické stopy) a neustále brutalizuje masy.

Zdroj: Iulian Adrian ZDE.


Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE. * Hybride Bébé humain tigre / Hybrid Baby Human Tiger Video ZDE. * Best Kept Secret!!! Human Animal Hybrids Exist Today! Scary - Here.


Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Kosmickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové agresivní, krvelačné zrůdy a monstra (jaká jsou kupř. na přiložených videích), která spolu nejen bojují, ale i se navzájem požírají.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Video ZDE.
* Python eats Alligator 02, Time Lapse Speed x6 Video ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.
* Water Monitor vs Snake Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech, komárů a ovádů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

(rozesílejte prosím dál)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


NEJSTRAŠLIVĚJŠÍ TAJEMSTVÍ HOLLYWOODU! Co zažil Macaulay Culkin? Video s cz dabingem ZDE. (YouTube toto video s překladem do češtiny nejspíše brzy zablokuje) V anglickém originálu je toto video na Odysee Video ZDE. (na odysee to ne-mocní nejsou schopni cenzurovat)  Související info: Záhady života. ZDE. Úzce související článek:
* Členové světové elity používají rituály černé magie k vyvolání entit, aby získali ještě větší moc Podrobnosti ZDE.
* Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. Podrobnosti ZDE. (Nora Roberts, píšící pod pseudonymem J.D.Robb, napsala již v roce 2005 knihu Smrtící klon. Že by tato spisovatelka měla přístup k takovýmto informacím? To již posuďte každý sám.)
Takovéto informace prosím rozesílejte dál, ať lidé už konečně prozřou a začnou se bránit !!!
*
* Víte, že v roce 1954 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!! Podrobnosti ZDE.
Související článek: * Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. Podrobnosti ZDE. (Nora Roberts, píšící pod pseudonymem J.D.Robb, napsala již v roce 2005 knihu Smrtící klon. Že by tato spisovatelka měla přístup k takovýmto informacím? To již posuďte každý sám.)
Související film: Jsou mezi nami - Oni žijí! Ke stažení ZDE.
Related videos: Human Clones Living Among Us Documentary 2018 Video Here.
* Artificial Humans Living Among Us - Paris Tosen Here.
*
* Archonti a skupina Chiméra jsou zodpovědní za zlo na Zemi Podrobnosti ZDE.
*
* Proudící vyšší energie exponenciálně urychlují masové probuzení lidské rasy, jako nikdy předtím Podrobnosti ZDE.
* Pokud se již nebudete ztotožňovat s frekvencemi strachu, nebudete už nikdy zažívat jejich negativní účinky, neboť na ně nebudete na-laděni! Zobrazení je ZDE.
* Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Super Otec mluví: Rok 2022 je pro lidstvo poslední kapitolou v boji s Temnotou. 28.2.22 Erena Vel. Video ZDE.
* Projev Saint Germain o okupaci Země Video ZDE.
* Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Shambhala. Jaká je historie naší planety? V. Kolcová Video ZDE.
* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE.
* Neutralizace záření. Ochrana pozemšťanů před temnými silami. Kryjeme vás svou energií. Video ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Kolaps umělé časové osy. 25.2.22 Ramona Lappin Video ZDE.
* Lovci masa, Prototyp matrice trojrozměrného světa, Genetický fond Země. 17.2.22 Marta Video ZDE.
* Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Shambhala. Jaká je historie naší planety? V. Kolcová Video ZDE. Související video:
* Od Lemurie po Hyperboreu aneb bitva draků. 19.1.2013 Valerie Kolcová Video ZDE. Související článek:
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trans-formace a třídění zrna od plev již začíná. Více ve videu: Plejáďané: Paprsky vědomí 9.4.22 Christine Day. Související text je ZDE.* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Podrobnosti ZDE.


Zobrazení: 312

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Březen.2022 v 17:34

* Skutečné dějiny náboženství (1.) - ZDE.
* 1/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 1, czech) - ZDE.
* 2/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 2, czech) - ZDE.
* 3/3 Největší příběh všech dob. (Zeitgeist část 3, czech) - ZDE.

Doporučuji všem poslechnout si alespoň první video.

Úzce související články:
* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.
* Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.
* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.


Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Komickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

* Co dokážou pavouci ( dokument ) Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech a komárů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Březen.2022 v 17:35

* Příběh o vzniku člověka, který nedokázala vymyslet dokonce ani církev a to je co říci. :-) Podrobnosti ZDE. Související článek: * Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) Převzato od OSUD.cz ZDE. Oči otavírající film: "ATLANTIDA-Elita v hledani nesmrtelnosti-CZ dabing_AllatRa" je na Ulož.to a je ke stažení ZDE. (Pro pochopení souvislostí, nutno shlédnout celý film.) Ne nadarmo se říká, že dějiny píší vítězové. Takže kdo myslíte, že napsal bibli a proč pak asi? Poznámka k filmu: Vědomí, neboli duchovní podstata je věčná, ale mysl, neboli ego je pomíjivé, čili smrtelné.

Oznámení všem věřícím.

Oznámení ne-věřícím.

Oznámení bezvěrcům, že by člověk vznikl tato? :-)

Obrázek oznamuje: Darwinismus, protože vypadat Inteligentně je mnohem snadnější než být inteligentní.

Oznámení všeobecné: pokud se jen snažíte tvářit inteligentně, nevěšte hlavu, neboť:

Oznámení naprosto všem.


* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! Nový Sen, nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 19.Březen.2022 v 17:36

* Mimozemské intervence na Zemi - minulost i současnost Video ZDE. Související článek: * Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka (reptilián), nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit! Uvedeno ZDE.
* CZ překlad - Pozemská aliance přiměla temné elity ke kapitulaci 2.díl - Dr.Michael Salla Video ZDE i ZDE. (To o tom oddělování duší od těla pozemšťanů je zobrazeno i filmu, ale už si nepamatuji, jak se jmenuje.)
* CZ překlad - Dr.Michael Salla - Vůdci Kabal odjíždí do Antarktidy - 1.díl Video ZDE.
* CZ titulky: Krátký film - Antarktida a původ Temné flotily - Dr.Michael Salla Video ZDE. (kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
**
* Skutečný příběh stvoření pozemské lidské populace: Bermudský trojúhelník Atlantidy 4.1.15 Valerie Kolcová Video ZDE. (Nacisté jsou bývalí černí mágové z Atlantidy a tamější kněží, kteří si hráli na bohy.)
*
* Jak a kdy totální zotročení lidské populace začalo a jak se osvobodit Vám odhalí video: První úvodní část (díl 1/4) z dvouhodinového pořadu Eleny Danaan ZDE.
* Meditace podle Eleny Danaan, jak se zbavit strachu. Uvedeno ZDE.
* Video od Megan Rose o psychologických manipulací, které jsou poslední dobou na lidstvo cíleny. Vysvětlení, jak je to s tím lordem Ashtarem a podobně. Video s cz titulky ZDE.
*
* Poselství pro posluchače TV Šalingrad, Zprávy z Galaxie, Svobodného vysílače a další lidi dobré vůle Uvedeno ZDE.
* Další díly: Zprávy z Galaxie - Oraa Nataru Shari najdete ZDE a ZDE.
* Více info. od Andrei Svobodové Křešové je ZDE.
*
* Jaroslav Dušek: Nadhled nad dnešní dobou 11. 12. 2021 Video ZDE.
* Vesmírná duchovní akademie (přijímačky a zkoušky) Uvedeno ZDE.
* 2022 FINÁLNÍ BITVA ...aneb CO se skutečně DĚJE ?! Video ZDE.
*
* Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. (Pokud se chcete stát a zůstat svobodní, nenechte se nalákat do žádné organizace, neboť je třeba začít vládnout sami sobě.)
Úzce související článek:
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností v článku:
* Je třeba si konečně uvědomit, že: Myšlenky a z nich se rodící představy tvoří předlohy - plány tvoření vně projevených světů a jejich realit. Proto: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
* Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
*
* Atlantis, Lemuria, Reptilians, Adam and Eve, Tiamat - Taygetean Pleiadian Role in Ancient History Video Here.

(rozesílejte to dál)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 14.Červenec.2022 v 23:35

* Digitální Dvojče Každého Člověka a DNA Nanoboti – Programování Lidí. Podrobnosti ZDE.
* Může být Život Digitalizován? – PŘEDĚLÁNÍ LIDSKÉHO GENOMU – Degenerace Rodu, Přírody Podrobnosti ZDE.
* Váš telefon (obzvláště s androidem) je již Vaší prodlouženou rukou. Už jste kyborg - hybrid biologického organismu a stroje. Většina lidí si neuvědomuje, že už jsou kyborgové. Video: Elon Musk - Lide s Telefonem a Kybork ZDE.
* Cílem je udělat z vás Syntetický způsob Života – Chytrý prach, Nanotechnologie, 5G, Wi-Fi, Chemtrails, Vakcinace – Transformace lidské bytosti, aniž by jste si toho všimli Podrobnosti ZDE.
* Mnohem více souvisejících článků najdete na stránkách: STOP 5.G.cz.
Nelíbí se Vám, co z Vás chtějí udělat? Tak to změňte! Dokud jste organické bytosti, nikoliv pouhý biorobot, jste tvůrci svých světů a jejich realit, neboť VAŠE myšlenky (záměry), představy a po-city vytváří Vaší vně projevenou realitu! Podrobnosti v článku: Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné. Podrobnosti ZDE.

* Archonti a skupina Chiméra jsou zodpovědní za zlo na Zemi Podrobnosti ZDE.
* Víte, že v roce 1954 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!! Podrobnosti ZDE.
* Klony a klonování lidí. Proč politici, kteří jsou popraveni, jsou opět, či ještě, mezi námi. Naštěstí hra a stav mysli, ve kterém se nacházíte, již končí. Podrobnosti ZDE.
* Pokud se již nebudete ztotožňovat s frekvencemi strachu, nebudete už nikdy zažívat jejich negativní účinky, neboť nebudete s-laděni s jejich frekvencemi! Znázornění odpudivých účinků nesourodých frekvencí je vyobrazeno ZDE.

* Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! Podrobnosti, včetně video nahrávky jsou uvedeny ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 16 minutami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Dohoda KGB a CIA. Dělení majetku a moci. Schůzka Havla a Sorose v r. 1986 na ambasadě USA v Praze !!! uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Hudebních novináři CNN "..nemůžeš mluvit o Tchaj-wanu bez základních vědomostí.. !!!!!!!! uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Lékaři vyzývají k okamžitému vypnutí sítí 5G !!! uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Uno Universus v komunitě Facebook.
před 9 hodinami
Uživatel Kidak uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 10 hodinami
Uživatel Jarka M uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Moderatori "Pravdy" jsou nejvetsimi siriteli negativity a agresivity. O cem mluvis, to mas. uživatele Uno Universus
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Konopí jako zdroj energie (paliva) a zdravých potravin. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"JAK a PROČ BYLO ZAVRHNUTO KONOPÍ? (překlad z Maďarštiny)+ 1. Jeden hektar konopí vyprodukuje tolik kyslíku jako 25 hektarů lesa.+ 2. Opakuji, 1 akr konopí dokáže vyprodukovat stejné množství…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Geneticky modifikovana generace !!!!!! uživatele Ina Obr
čtvrtek

© 2022   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby