* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Pro lepší pochopení o čem bude v tomto článku řeč, bude dobré si nejdříve přečíst celý článek s názvem: Celý TEXT s obrázky k videu: Lumír_Julek_Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1.část (obrázky vydají za tisíce slov) Uvedeno ZDE. Je tam mimo mnohého dalšího objasněno i tohle:
Fyzická, vně projevená realita je zhmotněný "sen", který se řídí scénářem a pravidly toho, kdo ten sen vytváří. Proto si SVÝMI záměry a SVÝMI představami vytvářejte SVŮJ vlastní sen, abyste si mohli tvořit svou realitu dle SVÝCH vlastních pravidel a scénáře, nikoliv někým, či něčím podsouvaným! Pokud to neuděláte, stáváte se součástí pravidel a scénáře někoho jiného! Zrovna tak, jako se z hodně přehřáté páry (která je okem neviditelná) snížením teploty neboli frekvence, stává pára viditelná, následně (dalším snížením frekvence) voda a následně (dalším snížením frekvence) to krystalizuje do skupenství ve formě ledu, tak zrovna tak mentální představy snížením frekvence krystalizují do zdánlivě hmotného, fyzického projevu existence.


Holografická projekce vytvářející z frekvencí světla Jang částice hmoty Jin. (lepší obrázek jsem nenašel)* Neurony v mozku jsou velice podobné "neuronům" tvořícím strukturu vesmíru z toho důvodu, že osobní vědomí organických bytostí je nedílnou součástí kosmického vše-Vědomí. Jelikož si ale každé osobní, zdánlivě individualizované vědomí nějaké bytosti momentálně hraje na nějaký specifický projev existence (např. na já jsem člověk), proto je osobní vědomí (v tomto případě člověka) dočasně odpojené od vyšších a Vyšších a VYŠŠÍCH pater úrovní vesmírného vše-Vědomí a jeho existencí. Ve vně projevených realitách ovšem nic netrvá věčně. :-) Související článek: Lidský mozek je uspořádán jako vesmír. Podobnost čistě náhodná? - ZDE.
*

* Vše, co je organické, čili vše, co má tzv. duši, je v prvé řadě "jiskra" vesmírného vše-VĚDOMÍ, neboli Živé Tvořivé Světlo obsahující v sobě v podobě světelných kódů informace, ze kterých je vytvářen individuální holografický projev existence, např. od atomu, přes nerosty, rostliny, živočichy, člověka, planety, slunce sluneční soustavy, hvězdy a galaxie až po celý vesmír. Čili vše, co má tzv. duši neboli duchovní podstatu (tedy i např. hvězda), je organická bytost obsahující ve svých energiích minimálně tvůrčí schopnosti "Boha Šivi" (odstředivá síla Jang, jedna polovina tvořivého dvou-plamene - Merkaby) a "Bohyně Šakti" (dostředivá síla Jin, druhá polovina tvořivého dvou-plamene - Merkaby), přičemž odstředivé Jang a dostředivé Jin síly (vytvářející spirály DNA) roztáčí hologramy jednotlivých projevů existencí (např. elektronů, kolem atomového jádra, nebo planet konelm slunce atd.) zrovna tak jako spirála roztáčí hračku zvanou káča.
*
* Mozkové neurony a buňky jsou ve své podstatě miniaturní hvězdy a galaxie, mezi kterými probíhá pomocí elektro-magnetických impulsů neustálá výměna informací. (Jak nahoře, tak dole.) Z těchto informací si každá organická bytost (neboli každá částečka vesmírného vše-Vědomí) vybírá takové informace, se kterými svou vírou v to či ono a svými vnitřními osobními frekvencemi souzní, neboť stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Z vybraných informací si každý projev existence (od např. nerostů, přes rostliny, živočichy, člověka, planety až po galaxie) následně vytváří takový svět a jeho reality, které odpovídají vnitřnímu osobnímu přesvědčení, neboli víře či naopak nevíře v to či ono a výši a kvalitě vnitřních osobních frekvencí
. (Kvalitou je míněno více či méně harmonické frekvence.) Čím více se bytost něčeho obává, tím nižší jsou její frekvence a naopak, čím více je bytost v duševním klidu a pohodě se všemi a vším, tím vyšší, více harmonické jsou její osobní frekvence.
*


* Takto nějak si můžete představit hologram našeho vesmíru, který ve svém živém, světelném, organickém bio-poli (vesmírném vše-VĚDOMÍ), vytvořeného z Živého Tvořivého Světla (obsahujícího duchovní podstatu) má veškeré informace pro vytváření naprosto všeho, co v tomto našem vesmíru existuje a/nebo existovat může. Informace (např. plány pro konstrukci holografických nosičů hmotných projevů existencí a plány pro vytváření hmoty) se po světelných vláknech přenášejí rychlostí myšlenky kvůli tomu, že vše je nedílnou součástí vesmírného vše-VĚDOMÍ, ve kterém vše v existenci "plave". U zdánlivě neživých, ovšem organických projevů existencí (nerosty) se informace přenášejí přes světelnou mřížku nerostu a u organických bytostí (od rostlin počínaje) se informace přenášejí přes světelná vlákna vytvářející DNA. Na kterou úroveň vědomí a existencí je světelná mřížka nerostu, nebo světelné vlákno bytosti (tvořící DNA) napojeno (nebo se napojí), z té úrovně vesmírného vědomí a existencí je bytost schopna informace přijímat a používat je pro vytváření svého osobního světa a jeho realit. Nezáleží na tom, co všechno je v těch jednotlivých informačních polích uloženo. Záleží na tom, co si z toho bytost, tedy např. vy fokusem své pozornosti vyberete a zda se s tím svými osobními frekvencemi ztotožníte, aby se to mohlo projevit ve vaší realitě i navenek.
*
* Jang, v projevu Světla = frekvence (elektrický princip fungující jako nosič informací) a Jin, v projevu Částice = vibrace (magnetický princip fungující jako obrazovka informací) a duchovní podstata společně vytvářejí živý elektro-magnetismus, který je nosičem vesmírného vše-VĚDOMÍ, neboli vně projeveného Boha/Bohyně chcete-li. Proto naprosto všechny organické projevy existencí, čili vše, co má tzv. duši (neboli duchovní podstatu) obsahují ve svých osobních energiích nejen cit (po-cit & sou-cit), ale mají i tvůrčí schopnosti. Jednotlivé organické projevy existencí, neboli částečky "jiskry" vně projeveného Boha-Jang/Bohyně-Jin, společně vytvářejí jednotlivé, frekvenčně odlišné úrovně vesmírného vědomí a existencí. Jang (vůle něco tvořit) je odstředivá, projekční síla, jejíž frekvence obsahují informace pro vytváření běhu času, kdežto Jin (přání něco prožívat) je dostředivá, gravitační síla (vytvářející částice) obsahující informace pro vytváření fyzického prostoru. Tzn., že vědomí každé organické bytosti je tvůrcem svého vlastního hologramu (vytvářeného pomocí odstředivé síly Jang a dostředivé síly Jin), neboli svého vlastního světa a jeho realit, ve kterých se může odehrávat jen to, co odpovídá víře v to či ono a výši a kvalitě osobních frekvencí bytosti, která hologram vytváří. Kolektivní vědomí každého časo-prostoru si zase vytváří společný časo-prostorový hologram (např. planetární), který též odpovídá víře v to či ono a výši a kvalitě souhrnu všech frekvencí. Jednotlivé světy a jejich reality jsou od sebe sice vzájemně zdánlivě odděleny, ale jen výší a kvalitou odlišných frekvencí. Čili jen větší či menší harmonie či naopak disharmonie podobných frekvencí (vytvářející paralelní existence) a výše frekvencí (vytvářející jednotlivé dimenze) vytváří zdánlivou oddělenost jedněch světů a jejich realit od těch druhých. (V jedné televizi je též mnoho programů na odlišných frekvencích.) Ve skutečnosti jsou ale všechny hologramy - "bubliny" jednotlivých světů uvnitř jednoho největšího hologramu vytvářejícího hologram celého vesmíru. (Světy ve světech.) Představte si hologramy jednotlivých projevů existencí třeba jako mýdlové bubliny, které se díky svým specifickým frekvencím vzájemně neprolnou do té doby, dokud se nesejdou na stejné frekvenci!
** Projekční síly (v projevu frekvencí Jang) vytvářejí přímky vláken krystalické světelné energie (tzv. temná, okem neviditelná energie), ze kterých gravitační síly Jin vytvářejí křivky (tzv. temná, okem neviditelná hmota) sloužící jako projekční plátno (krystalická mřížka vytvářející tzv. květ života), na kterém se díky fokusu pozornosti něčího vědomí (fungujícího jako laser) následně zobrazují hmotné projevy existencí. Tzn., na jakou vnitřní mentální představu upnete svou pozornost, to si dříve či později (záleží na víře, fokusu vaší pozornosti a výši osobních frekvencí) můžete (ale i nemusíte) kolem sebe holograficky zobrazit jako SVOU vnější, fyzickou realitu. Proto soustřeďte svou pozornost na to, co si přejete, nikoliv na to, co si nepřejete! Čili pokud nechcete ve své osobní realitě něco zobrazit a následně to prožívat, tak na to neupínejte svou pozornost a ono se to ve vaší osobní realitě nezobrazí, neboť ten někým jiným mentálními představami stvořený obrázek (který je vám někým či něčím podsunut) laserem svého osobního vědomí ve své realitě "nerozsvítíte" neboli nezobrazíte! Tvořte ale ze svého duchovního srdce, neboli troj-plamenem, neboť tam je nejen anergie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění, ale je tam i třetí plamen, což je energie prvotního zdroje, která obsahuje moudrost věků a proto nedělá žádné chyby. Z každého duchovního srdce, neboli z osobního nulového bodu pramení láskyplná, harmonizující, uzdravující energie prvotního zdroje, neboli pra-SVĚTLO, ze kterého je stvořeno vše organické a ve kterém vše existuje "plave". Z tohoto prasvětla jsou vytvářeny krystalická světelná vlákna a krystalické světelné holografické mřížky (temná hmota a energie) na kterých se zobrazuje to, co si bytost laserem fokusu svého vědomí kolem sebe holograficky rozsvěcí - zobrazuje. Funguje to podobně, ovšem mnohem dokonaleji, jako se informace uložené např. na CD disku pomocí laseru zobrazují na monitoru. (Z CD nahrávky lze ovšem též přečíst a zobrazit POUZE a jen to, na co zaměříte laserový snímač informací.) Květ života samozřejmě není plochá placka, zrovna tak jako např. hologram atomu či planety není 2.D placka. Je to holografická "obrazovka" ve tvaru koule, na/ve které si bytosti kolem sebe holograficky zobrazuje vně projevenou realitu. Všude kde se křivky kříží, jsou nulové body, ve kterých je Jin a Jang v rovnovážném sou-znění. My, organické bytosti jsme tvůrci spirálovitého Jin&Jang vesmíru, který se kolem nás zobrazuje holograficky! Související článek: Organické Vědomí (tedy i lidské) a Jin & Jan jsou tvůrčí síly vesmíru, aneb jak se stát vědomým tvůrcem své reality a svého osudu - ZDE.
** Vy jste tvůrci svého světa a jeho realit! To znamená, že ve vámi vytvářené realitě se nemůže stát nebo odehrát nic, co nechcete (čili ani nic špatného) do té doby, dokud na to, co nechcete, nezačnete myslet a tím to ve své realitě i vytvářet a svými emocemi (vytvářející gravitační silová pole) to k sobě přitahovat nebo naopak sebe přitahovat tam, kde se může odehrát to, co nechcete. Čili když se na nic nepříjemného a špatného nebudete svým smýšlením chováním a jednáním zaměřovat a svými pocity či emocemi se s tím nebudete ztotožňovat, tak se to ve vaší osobní realitě ani nezobrazí, neodehraje. (To ale nemusí platit pro realitu někoho jiného, ve smyslu když si např. nepřejete, aby se někomu něco nedobrého stalo, neboť každý je tvůrcem své vlastní reality a svého osudu.) Dokud se ale nenaučíte ovládat své emoce, budete svými emocemi ovládáni vy, neboť emoce vytvářejí gravitační silová pole, která vás budou zatahovat do situací, kterých se bojíte, proti čemu brojíte, které vás iritují atp. Takže se snažte v každé situaci zachovat vnitřní klid. Nenechte si ale od nikoho líbit nic, co je vám nepříjemné, neboť čím více si to necháte líbit, tím více si na vás bude kde kdo dovolovat (neboť to z vašich osobních frekvencí pocítí) a stanete se jeho "otloukánkem". Přestaňte už být v zajetí PROGRAMŮ své mysli a svých emocí a staňte se už konečně vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit! Jakmile si začnete uvědomovat svou vnitřní DUCHOVNÍ podstatu a tvůrčí schopnosti s tím spojené (což z vás následně začne i vyzařovat), tak nejenže začnete pociťovat svou vnitřní duchovní sílu, ale už si na vás nikdo nic ani nedovolí, dokonce ani nikdo, kdo by vás mohl jednou ranou či jakkoliv jinak zničit, neboť intuitivně bude vědět, že by na to šeredně doplatil. (Obrázek vyjadřuje, že Vaše vyšší, světelné Já Vás kdykoliv ochrání, pokud ho o to ovšem, stačí jen v duchu, požádáte.) Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! - ZDE.
*
* Mozek, nejen ten, který má člověk v hlavě, ale např. i ten v duchovním srdci (nebo v kterékoliv čakře, neboli databázi) slouží jako procesor, který zpracovává informace pro tvoření osobní reality, např. člověka. Duchovní srdce - "mozek" např. celé galaxie (který je v projevu galaktického centrálního slunce) funguje též jako procesor, který zpracovává informace obsažené v celé galaxii. Duchovní srdce (fungující jako "mozek") kteréhokoliv organického projevu existence, např. planety je v projevu planetárního centrálního slunce, které je uprostřed planety. Duchovní srdce např. atomu je zase atomové jádro uprostřed atom atd. Ano, čtete dobře, neboť kromě anorganických existencí, umělé inteligence, klonů, kiborgů atp. je vše ve vesmíru jeden živý organismu, přičemž jeho jednotlivé části jsou spolu navzájem propojeny světelnými vlákny, po kterých proudí elektro-magnetické impulsy, obsahující a přenášející informace, rychlostí myšlenky, tedy okamžitě. Ty informace (uložené ve vesmírném vše-vědomí, neboli ve světle) jsou ovšem uloženy v podobě světelných kódů, podobně jako jsou informace zaznamenány např. na CD disku, ovšem mnohem dokonaleji než jak to může být zaznamenané na jakémkoliv anorganickém nosiči informací. Z těchto informací si každá bytost (neboli každý zdánlivě individualizovaný projev existence) dle úrovně svého osobního vědomí a víry v možnosti existence toho či onoho vytváří svůj vlastní svět a jeho reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Každý svět a jeho reality ovšem fungují na odlišné kvalitě a výši frekvencí, takže žádná bytost o těch paralelních a vyšších světech a realitách neví do té doby, dokud se na frekvence těch jiných světů či realit nenaladí. Procesy které se odehrávají v mozku jednotlivých, např. lidských existencí, jsou zmenšeniny procesů, které se odehrávají v jednotlivých frekvenčně vyšších a Vyšších a VYŠŠÍCH čakrách, (neboli v jednotlivých "patrech") vesmírného vědomí a jejich existencí, vytvářející ve vesmíru jednotlivé dimenze.
** Jakmile se začnete napojovat na nějakou vyšší úroveň vědomí a existencí, např. na úroveň vědomí vaší desáté čakry, (čili na naše slunce, které obsahující úroveň vědomí tvořící tuto sluneční soustavu), tak začnete nahlížet ven nejen z časo-prostorového hologramu tvořícího vaši osobní (3.D) realitu a ven z časo-prostorového hologramu tvořícího planetu Zemi (4.D), ale začnete mít možnost nahlížet i do hologramu této sluneční soustavy v projevu (5.D) a následně informace této vyšší úrovně vědomí a existencí i vstřebávat a případně je ze světelných kódů (ve kterých jsou informace uloženy) i překládat do pocitů, obrazů nebo slov. Napojit se na nějakou vyšší úroveň vědomí lze např. tím způsobem, že si představíte sloup světla vedoucí z jádra Země přes všech vašich 7 čaker (které procházejí vaší páteří) a ze sedmé, korunní čakry "výše" nad hlavu (vaše osmá čakra) ještě "výš" do oblasti, kde je oběžná dráha měsíce (vaše devátá čakra) a ještě "výš" až do slunce naší sluneční soustavy (vaše desátá čakra). Začněte se ale řídit pocity - informacemi pocházejícími z vašeho duchovního srdce, neboť jedině v něm jsou informace nejvyšší možné inteligence a moudrosti. Tyto informace k vám přicházejí jako první a jsou velice jemňoučké, jako příjemný vánek, nebo jako když vás hladí pírko. Následně k vám začnou přicházet hrubší pocity, které pochází buď z vašeho ukecaného ega, nebo z nějakých jiných úrovní vědomí. Těmi se samozřejmě neřiďte, pokud si tedy nepřejete zadělat si na nějaký zpětný prů-švih. :-) (Re-akce na vaši nevhodnou akci.)
*
* Všechny světy, které jsou "zavěšeny a rozprostřeny" na světelných vláknech tvořících tzv. posvátnou geometrii, míněno jak světy protikladů, neboli dualitní (které jsou až do nejvyšší 4.D), tak ty světelné, které mají již pouze Jin&Jang polaritu, nikoliv už dualitu, neboli protiklady (které jsou v projevu 5.D - 6.D) jsou vytvářeny a poháněny pomocí projekční energie Jang a gravitační energie Jin. (Vytvářející rotující, neboli spirálový vesmír.) To se děje z důvodu, že do energie nulového bodu (ve kterém je energie Jin a Jang v nulovém, rovnovážném stavu) je vědomím nějaké bytosti vložen záměr něco tvořit a přání to případně i prožívat. Záměr neboli program způsobuje rozštěpení energie nulového bodu na 2 opačné Jin&Jang polarity, přičemž jedna tlačí a druhá táhne, což hologramy roztáčí. Proto ve vesmíru vše rotuje a krouží kolem nějakého slunce nebo hvězdy (neboli atomového jádra) řádově vyššího hologramu vytvářejícího např. hologram galaxie. Jin Jang polarity jsou a budou rozštěpené na dva opačné póly do té doby, dokud tyto dvě polarity nedokončí to, co chtějí vytvořit a prožívat, nebo dokud nezmění názor, neboli program a začnou svým změněným názorem (programem) vytvářet něco jiného a tím pádem i prožívat něco jiného. Jakmile dojde k uskutečnění požadovaného záměru, tak se tyto opačné energie opět spojí zpět do jednoty, čímž dochází k extatickému až orgasmickému prožitku z uskutečnění požadovaného a z radosti s opětovného spojení Jin&Jang polarit nazpět do jednoty a harmonického sou-znění. Ve světech jednoty bytosti prožívají pocity blaženosti neustále, neboť v nich je energie Jin a Jang v harmonickém souznění stále. (Níže je znázorněn příjemný, hravý, harmonický, extatický tanec Jin a Jang energií.) S takovouto lehkostí, hravostí a radostí bychom měli tvořit a fungovat všichni, neboť to je záměrem toho skutečného, pravého Boha/Bohyně s velkým "B", kterého má ve svém duchovním srdci naprosto každý organický projev existence! Související článek: Skutečná podstata sexuality. - ZDE.
*
* Sexualita a s ní související prožitek orgasmu je ve své podstatě to samé, co je popsáno výše, neboť energie Jin a Jang si přejí se opět propojit a prožívat jednotu a s ní spojené pocity blaženosti. Intenzita prožitku blaha při spojení je tím větší, čím více Jin&Jang energie bylo použito. To znamená, že extáze např. při sexu či masturbaci je mnohem menší, než např. extáze při spojení párových galaxií, neboť při sexu či masturbaci se většinou pracuje pouze s energií, která souvisí jen s lidským tělem. (Obrázek extáze párových existencí vytvářejících novou galaxii najdete v předešlém článku, který je uveden zde.) Jelikož v těle máme obě Jin&Jang energie (Ida&Pingala), jelikož se vinou kolem světelného kanálku v páteři (Sušimna), proto pro prožití "erotické" extáze není třeba ani partnera ani masturbace. Tyto dvě energie se totiž v každé čakře kříží, čili spojují do jednoty, takže pokud v sobě probudíte energii Kundaliny (stačí vám na to pouze váš záměr a vizualizace) a vytáhnete ji přes všechny vaše čakry až do své hlavy a případně až nad ní, tak můžete prožít tzv. kosmický orgasmus, který může být nesčíslněkrát intenzivnější než ten, který jste doposud prožili. Pokud se chcete s někým spojit sexuálně, měli byste se spojovat jen s někým, s kým svými osobními frekvencemi ladíte, neboť jen v takovém případě může mezi vámi dojít k harmonickému sou-znění a tím umožnit prožít extázi v subatomické podstatě celé vaší existence. Cokoliv, co je příjemné a tedy i harmonické, vytváří v těle příjemné pocity a tím i pádem i lepší náladu. To současně i zvyšuje osobní frekvence a harmonizuje tělo i duši. No a čím se cítíte lépe, čili čím jsou vaše frekvence vyšší, tím se vám v životě ve všem lépe daří! Související článek: Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. - ZDE.
*


* Nenechte si namluvit, že orgasmus vás musí nutně vyčerpávat. To sice může být "pravda", ale jen v tom případě, že pracujete pouze s Jin&Jang energií vašeho těla. Jakmile ale začnete používat energii např. planety a slunce, nebo rovnou energii prvotního zdroje, neboli energii nulového bodu (kterou máte ve svém duchovním srdci), tak je ten prožitek nejen nesčíslněkrát intenzivnější, ale z důvodu, že se energie rozproudí po celém vašem těle, současně dochází i k harmonizaci regeneraci a uzdravování vašeho energetického těla a následně i hmotného těla. Navíc, tím můžete začít i mládnout, neboť stárnutí je způsobeno nejen programem (který lze přeprogramovat), ale i tím, že se v těle začínají dělat energetické bloky a tam kde kosmická životadárná energie nemůže pořádně neproudit, tam jsou následně ne-moce. (Disharmonické emoce vytvářejí taktéž ne-moce a proto se snažte být pokud možno stále v duševním klidu a pohodě.) Sebeláska znamená nejen mít se rád a být se sebou spokojen/spokojená a být se svým osobním pohledem na sebe v pohodě a harmonii, ale znamená to i propojení chladivé Měsíční energie Jin a hřejivé Sluneční energie Jang. (Když je energie slunce a energie měsíce v zákrytu, tak dochází k vyrušení protikladů, neboli duality.) Tyto opačné polarity lze propojit a dostat do harmonického souznění nejen sexualitou, ale jakoukoliv tvůrčí činností, která vás baví, je vám příjemná a máte z ní povznášející či dokonce euforické pocity. Pokud v sobě tyto dvě energie do jednoty nepropojujete, nedochází k cirkulaci a rovnováze mezi energiemi Jang & Jin. Tím pádem přicházíte nejen o příjemné, povznášející až euforické pocity, ale i o vnitřní duševní klid a pohodu s tím spojenou, neboť to s cirkulací a vyváženým stavem Jin & Jang energií úzce souvisí. Související článek: Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické či euforické pocity - ZDE.
*

* Všechny body, kde se v květu života energie kříží, jsou nulové body, ve kterých je energie Jin a Jang v rovnovážném, čili nulovém stavu. Ty křivky (které vytvářejí ty jednotlivé menší, větší a Větší a VĚTŠÍ "ovály") jsou Jin & Jang vlákna tvořící DNA a ty jednotlivé větší a Větší a VĚTŠÍ "ovály" jsou porodní vulvy, neboli lůna, ze kterých se díky záměru (a v něm vložené vůli Jang a přání Jin) "rodí" hologramy nových projevů existencí a to nejen např. atomu (maličkaté lůno), dítěte (malé lůno), ale kupř. nový hologram nové planety (větší lůno), nebo nový hologram slunce (ještě větší lůno) anebo nový hologram hvězdy (ještě větší lůno) atd. Není žádná náhoda, že geometrický tvar lůna (ve tvaru amerického fotbalového míče) je ve tvaru rozevřeného ženského přirození. Není ani náhoda, že tam, kde je na obrázku zobrazen měsíc, tam má žena poštěváček (oblast kde se Jin a Jang spojuje do jednoty), který neslouží k ničemu jinému, než k prožívání rozkoše. Když si uvědomíte, že poštěváček je ve své podstatě zakrnělý mužský úd (oblast kde se Jin a Jang spojuje do jednoty), tak vám už asi dochází, že sexualita neslouží jen k rození nových existencí, např. dětí, ale že sexualita slouží nejen k prožívání blaženosti, nebo k vytváření nových holografických nosičů existencí (např. planetárních), ale pomocí ní (míněno pomocí Jin & Jang energií) se bytost můžete třeba i "vypařit" z tohoto dualitního světa, který je ve své podstatě vězením, které je ovládané bezduchými entitami a umělou inteligencí. Dlouho tomu tak už ale nebude. :-) (Jak se lze odtud "vypařit" je vysvětleno v předešlém 1. článku) Související článek: Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou - ZDE.
*

Vždy, když je slunce a měsíc v zákrytu (což lze vytvořit představou), vytváří se jednota !!!* Světy duality jsou světy protikladů, jako je např. dobro zlo, světlo tma, příjemné nepříjemné, dobré špatné, výhra prohra, bohatý chudý, hloupý chytrý, hodný zlobivý, atd. Tyto úrovně vědomí a existencí jsou vždy rozštěpeny na dva světy. Jeden je v projevu 3.D částic (hrubohmotné částice tvořící hmotu Jin) a druhý je v projevu 4.D frekvencí (energetická, jemnohmotná těla Jang), které v sobě obsahují programy pro tvoření 3.D světů a jejich realit. Z důvodu, že ve 3.&4.D úrovních vědomí není energie Jin a Jang v rovnovážném souznění a tedy i v jednotě, proto se tyto dvě energie v těchto úrovních vědomí a existencí vzájemně již nepodporují (jako je tomu ve světech jednoty), ale naopak mezi sebou soupeří, či dokonce bojují. Dualitní světy (které jsou tvořené z úrovně vědomí ega) jsou řízené harmonickými frekvencemi energie slunce (světlo & teplo) a disharmonickými frekvencemi energie měsíce (tma & chlad). Proto je při úplňku nejvíce násilí a trestných činů. (Dualitní světy ale sahají jen max. do nejvyšší 4.D úrovně vědomí a existencí.) Se 4.D souvisí i astrál, což je úložiště všech mentálních představ (nikolv však 1.a2.D emocí), od těch hrůzostrašných (spodní astrál) až po ty opravdu pěkné (horní astrál). Z nich si jednotlivé existence mohou vybírat jen to, s čím bytost svými vnitřními osobními frekvencemi souzní a z toho si pak může stvořit svou vlastní realitu. Astrálu bych se ale být Vámi obloukem vyhnul, neboť tam sídlí všemožné bezduché entity, které vás budou všemožnými způsoby ohlupovat, aby z vás mohly cucat energii! Čím méně je bytost ve strachu a stresu a čím více je tím pádem v klidu a pohodě, tím na vyšších frekvencích funguje a tím lepší realitu je schopna si pro sebe vytvářet. Též berte na vědomí, že tam kde v daný okamžik převažuje mužský princip, tam tvořivá síla (Jang) přechází k stále většímu násilí a brutalitě a tam, kde v daný okamžik převažuje ženský princip, tam citové (Jin) prožitky přechází k stále větší přecitlivosti a lítostivosti. (O tom samozřejmě, nerozhoduje pohlaví, ale osobních frekvencích.) Čím více jsou ale energie Jin a Jang v rovnovážném sou-znění, v o to větší vnitřní pohodě a harmonii bytost je. Pozor ale na ufouny ze 4.D úrovně vědomí a existencí, neboť ti též nejednají z úrovně vědomí jednoty, neboli vědomí sou-citu a bezpodmínečné lásky, ale z úrovně osobního vědomí neboli svého Ega, které funguje na principu něco za něco! (Bytosti v úrovni 5.D a výše žádné hmotné UFO "plechovky" nepotřebují, neboť jejich aktivní Merkaba, neboli nosič osobního vědomí se stává "Ufem", které je ovšem již v projevu světelné plazmy!) Couvisející video: Chování těla při obviňování video ZDE.
** Každá čakra/vortex (fungující jako bílá/černá díra) je energetická a informační databáze té úrovně vědomí a existencí (neboli dimenze), do které dodává energii, pro tvoření té které frekvenční výše, neboli úrovně vědomí a existencí. Tzn. že čím vyšší je čakra (neboli úroveň vědomí a jejich frekvencí) tím vyšší úroveň vesmírné informační databáze čakra obsahuje. Čili např. galaktické CENTRÁLNÍ slunce, neboli vaše 13tá čakra obsahuje informační databázi pro vytváření celé galaxie. Je to úroveň vědomí zvaná Kristos. Kristus ovšem není žádný Ježíšek, ale Kristovská úroveň vědomí galaktického středu, neboli galaktického DUCHOVNÍHO srdce, ze kterého je vytvářen hologram celé galaxie. První čakra (neboli databáze) je element Země, druhá čakra (neboli databáze) je element vody, třetí čakra (neboli databáze) je element ohně, čtvrtá čakra (neboli databáze) je element vzduchu, neboli éteru, což je databáze středu osobního 3.D hologramu, obsahujícího souhrn informací jednotlivých čaker potřebných pro tvoření vnějšího, hmotného 3.D projevu existence. K tvoření hmotného 3.D projevu je ale třeba ještě pátá čakra (frekvence vytvářející nosnou elektro-magnetickou světelnou síť potřebnou k zobrazení hmoty), šestá čakra (vytvářející mentální obrazy, neboli předlohy pro vytváření hmotných projevů existencí) a sedmá čakra (myšlenky obsahující záměr co se to má vlastně vytvářet). Bytosti, které si uvědomují, že jsou v prvé řadě vědomí, neboli živé tvořivé světlo, vytvářejí záměry a z nich se rodící představy vědomě. To znamená, že sedmá čakra těchto bytostí neobsahuje jen někým či něčím podsunuté informace toho, co má tvořit, ale sama si vědomě vytváří informace - program toho, co si bytost sama PŘEJE vytvořit a kolem sebe holograficky zobrazit. (V dualitě lze naprosto vše použít jak negativně, tak i pozitivně, takže se nebojte ničeho, např. třináctky, nebo pátku třináctého, anebo čísel 666 či čehokoliv jiného.) Související článek: Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) - ZDE.
*


* Od 5.D výše jsou úrovně vědomí a jejich světy již v jednotě a tedy i ve světelné podobě (v 5.D to je zkrystalizované světlo), neboť v těchto úrovních vědomí a existencí je frekvenční, neboli světelná energie Jang a částicová neboli hmotná energie Jin v rovnováze a sou-znění. Proto aura (neboli světelné tělo) všech těchto jednotlivých existencí září jako miniaturní sluníčka. V těchto úrovních vědomí a existencí energie Jin a Jang mezi sebou již nesoupeří, ale naopak se navzájem podporují a doplňují. Tyto světy jsou ale tvořeny tvořivým troj-plamenem, který obsahuje nejen Jin a Jang dvou-plamen v rovnovážném sou-znění, ale je zde i energie prvotního zdroje, neboli pra-Světlo, které v sobě obsahuje kosmickou inteligenci, neboli moudrost věků celého Universa. Proto si raději nechte "poradit" přímo od tohoto "kováře", než od nějakého nedouka, jako je např. něčí nebo vaše osobní ego, či jakákoliv jiná úroveň vesmírného vědomí, než ta frekvenčně nejvyšší, což je energie Pra-Světla, které v sobě mimo jiného obsahuje i frekvence bezpodmínečné lásky, které harmonizují regenerují a ozdravují. Pokud ale chcete při tvoření svého světa a jeho realit nabírat zkušenosti nějakým složitějším způsobem, místo radostnou a zábavnou hrou při svém tvoření, tak si svůj svět klidně nadále tvořte dle programu podsunutého nějakými bezduchými entitami a všemořnými jinými manipulátory, kteří vám tvrdí např. nejen to, že se zde MUSÍTE něco naučit, ale že přitom musíte i trpět. (Učit se dá i příjemnou hrou.) Takového a všemožné jiné bludy pocházejí od různých manipulátorů a jejich poskoků, neboť něco takového vám netvrdí a nikdy tvrdit ani nebude nejvyšší vesmírná inteligence (neboli vně projevený Bůh/Bohyně), natož vnitřní, vně neprojevený Bůh/Bohyně, neboť vesmírná nebo kosmická inteligence poskytuje všemu a všem naprostou svobodu. Všemožné polopravdy a zavádějící či scestné informace vám podsouvají všemožní samozvaní "elitáři", kteří si z vás udělali nejen otroky, ale i zdroj příjmu vaší energie. Skutečnost je taková, že dokud bytost někomu neublíží, tak nemusí sama prožít něco podobného, z důvodu, aby se naučila, že se to dělat nemá. Čemu chcete u-věřit je samozřejmě jen a jen na vás, na vaší svobodné vůli, ale být Vámi, řídím se jen pocity pocházejícími z vašeho duchovního srdce (které máte v oblasti brzlíku), neboť tam sídlí tzv. Átman, neboli vně neprojevený Bůh/Bohyně. Související článek: TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO (duchovního) SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. - ZDE.
** Ve svém duchovním srdci máme/máte "Aladinovu kouzelnou lampu" (vně neprojeveného Boha/Bohyni) která vám splní všechna vaše přání, ale jen pokud nemáte žádné pochybnosti o uskutečnění toho, co si přejete touto duchovní tvořivou energií nulového bodu vytvořit. Pokud tvoříte z úrovně vědomí své čtvrté čakry, neboli svými osobními frekvencemi (které obsahují i vaše ego, tedy i vašeho vnitřního démona), tak vytváříte akci, která vytváří re-akci, čili příčinu a následek, neboli tzv. karmu. Ta ale existuje pouze ve světe duality (nikoliv ve světech pouhé polarity), čili max. do nejvyšších 4.D úrovní vědomí a existencí. Proto je třeba své záměry a z nich se rodící myšlenky a představy (vytvářené v třetím oku) směrovat de svého duchovního srdce (které je v oblasti brzlíku) a požádat energii vně neprojeveného Boha/Bohyně, neboli prvotního zdroje o realizaci toho, co si přejete uskutečnit, ale aby to bylo učiněno tak, aby to bylo pro dobro všech zúčastněních. Vytvořte jednoduše světelný paprsek vedoucí z vašeho třetího oka do vašeho duchovního srdce a do toho paprsku následně přesuňte informace toho, co svým záměrem a představami vytváříte. Nedělejte z toho žádnou vědu, neboť naprosto vše, tedy kohout, slepice i vejce bylo nejdříve jen pouhou vnitřní mentální představou. Pokud budete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že se to již TEĎ zhmotňuje, tak se to dříve či později uskuteční i ve hmotné realitě. (Jak rychle k tomu dojde, záleží na výši vašich osobních frekvencí, pevnosti vaší víry v to, že se to již TEĎ děje a vážnosti vašeho záměru zhmotnit požadované.) Čím více budete to požadované VŠEMI svými smysly prožívat jako již vně projevenou skutečnost (přestože to zatím je jen ve vaší mentální představě), tím dříve se to projeví i ve vně projevené realitě, neboli ve hmotě. Proto si na tu vaši mentální představu i sáhněte a třeba si ji i lízněte :-) a považujte to přitom svými smysly jako již vně projevenou, hmotnou realitu, přestože tomu tak prozatím není. Tohle praktikovali sportovci z bývalého NDR a stali se VĚDOMÝMI tvůrci své sportovní reality, jelikož vyhrávali jednu zlatou za druhou! Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto VĚŘTE, neboť víra vás nejen uzdraví!
*


* První dimenze je energie čistého zla nahromaděná z vyzářených disharmonických emocí a vytváří tzv. temné "slunce". Druhá dimenze je dimenze bezduchých entit, což jsou různí nehmotní energetičtí démoni, kteří získávají charakter osobnosti z mentálních představ všemožných démonických obrázků, přičemž energii pro svou existenci získávají ze všemožného zrůdného satanského rituálního obětování atp. Už vám dochází, proč se dělají všemožné satanské obětní ceremoniály a koho těmito, velice bolestivými a krvavými obětinami krmí? Na vytváření těchto energetických upírů se samozřejmě podíleli nejen tzv. padlí andělé, ale např. i církev, která všemožnými démonickými obrazy poskytla předlohu (plán) k tomu, aby mentální představy lidí ty démonické entity vytvářely. (Všemožné démonické obrazy a symboly si někteří nechávají vytetovat na své tělo a pak se díví, že mají své emoce na pochodu.)

Temné "černé" slunce funguje na stejném principu jako slunce na obloze, ale pro svou existenci potřebuje disharmonickou energii emocí, čili strachu, stresu, a hlavně bolesti, utrpení atp. Tyto disharmonické energie rozkmitají krystalickou strukturu jádra černého slunce a to pak je schopné tuto energii zase vyzařovat ven. Tato disharmonická energie pak negativně ovlivňuje všechny bytosti, které mají ke zlu sklony a ty pak páchají další zlo, čímž je vyzářená disharmonická energie utrpení a bolesti obětin opět dodávána zpět do černého slunce.

Tím je okruh cirkulace disharmonické energie uzavřen a opakuje se a bude se opakovat do té doby, dokud tomu nebude učiněna přítrž. Černé slunce není měsíc. (Přes ten temná čili disharmonická energie pouze proudí.) Bezduchých entit ale není třeba se obávat, neboť pokud nejste vyloženě zlosyn, čili pokud nemáte hodně nízké osobní frekvence, tak jste mimo dosah jejich frekvenčního pole působnosti. (Takže už jen kvůli tomuhle je dobré být dobrým a ohleduplným člověkem.) Navíc, pokud si uvědomíte svou duchovní, neboli světelnou podstatu a začnete jí konstruktivně používat, tak se bezduché entity budou naopak bát vás a to jak se říká jako čert kříže. :-)

Slunce na obloze funguje na stejném principu, ale s tím rozdílem, že přijímá z bytostí energie příjemných, radostný a povznášejících pocitů a extází, které též rozkmitávají krystalickou strukturu jádra slunce a to pak vysílá energii zpět do tohoto světa. To v bytostech vytváří a podporuje udržování dobré nálady a s tím spojenou pohodu. Proto má většina lidí lepší náladu, když slunce na obloze alespoň trochu vykukuje. Že by související video: Phaethon, Nibiru a historie zlatých desek Shambhala. Jaká je historie naší planety? V. Kolcová Video ZDE. Zdánlivě nesouvisející video: Priatelí sa Vatikán s mimozemskými civilizáciami (bezduchými krvelačnými entitami)?
*
* Při sexuálním spojení (pokud jsou všechny čakry dostatečně průchozí) může též docházet k cirkulaci energie mezi energií např. Slunce a energií Země. Při sexuálním spojení (podobně jako při spojení zásuvky a zástrčky) může energie Jang téci ze slunce (naše desátá čakra) dolu do nižších a nižších čaker muže (neboli do jednotlivých nižších a nižších úrovní vědomí muže) a postupně až do jeho první čakry a přes první čakru ženy (kde se energie Jang přepóluje na energii Jin) energie zase teče vzhůru do vyšších a vyšších čaker (neboli do vyšších a vyšších úrovní vědomí ženy) až energie nakonec dosáhne desátou neboli sluneční čakru, v jejímž jádru dochází opět k přepólování zpět na energii Jang. Tím je nejenže uzavřen okruh cirkulace energie, ale protože vyšší čakry obsahují vyšší úrovně vědomí, tak se kromě příjemných až extatických pocitů informace těch vyšších úrovní vědomí stávají součástí energetického pole člověka ukotveného svým vědomím v pozemském projevu existence.

Takovýto okruh (a to dokonce i do ještě vyšších úrovní vědomí a existencí, než jen do našeho slunce) lze uzavřít i bez partnera a to buď sebeuspokojováním nebo jen pouhou vizualizací, jelikož energii Jin a Jang a sloup světla (Sušimnu a Idu & Pingalu) máme uvnitř sebe, neboť obě Jin&Jang energie se ovíjejí kolem Sušimny (světelný kanálek, tzv. sloup světla), který prochází středem páteře. Do které čakry energie vystoupá, přes tu lze okruh energie uzavřít a z té úrovně vědomí lze informace přijímat. Při sexuálním spojení na 69 dochází k uzavření okruhu a cirkulaci energie většinou jen mezi temi partnery, ale i tak lze prožít extázi (ovšem mnohem menší intenzity), kterou prožívají bytosti sídlící např. v galaktickém centrálním slunci neustále. Při sexuálním spojení by energie mezi partnery měla proudit i přes jejich duchovní srdce, neboli přes jejich osobní nulový bod. (viz obrázek)

Jsou 3 cesty jak dojít k tzv. osvícení. Jedna je přes duchovní srdce, druhá je aktivovanou energií Kundaliny a tředí je bezpodmínečná láska mezi mužem a ženou. Pokud je mezi nimi láska podmínečná, pak mají partneři v čakrách energetické bloky, které cirkulaci energie blokují! Z toho důvodu je snazší, když člověk vytváří uzavřený okruh do vyšších pater vědomí pomocí své projekční energie Jang a gravitační energie Jin a tím se napojí na některou čakru, neboli úroveň vesmírného vědomí. Související článek: RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací - ZDE.
*

* Bezduché entity (sídlící např. v astrálu) a umělá inteligence nemá duši a proto funguje jako bezcitný parazit, který aby energii získal, tak organickým bytostem našeptává všechno možné, aby se pak organické bytosti chovaly tak, aby prožívaly všemožná utrpení (vyzařující disharmonickou energii emocí), neboť energie strachu, stresu, agrese, deprese, soužení, utrpení, bolestí atp. bezduché entity živí a udržuje je v existenci. No a jelikož vše, co nemá duši, neboli vše, co je anorganické funguje jako energetický upír, tak všechny bytosti (čili vše, co je organické) mají právo to anorganické bez milosti likvidovat a vymazávat z existence, jako to dělají např. bílé krviny. S parazity, kteří ovládají naši Zemi je to jako s parazitem v těle, buď přežijete vy, nebo přežije parazit, který když někoho zničí, tak přeskočí na nějakou jinou oběť. Ještě je třetí možnost a to, kdo uteče, ten prozatím vyhraje, ale jen dočasně, neboť když se zlo, které se šíří jako rakovina, včas nevykoření a nezlikvidujeme, tak to každého dříve či později dožene, jako to časem dohnalo např. Babyloňany, Atlanťany a Egypťany. Mnozí z vás, kteří tento text čtete, přišli do tohoto světa z důvodu, abyste pomohli zdejší bezduché parazitické entity zlikvidovat (stačí na to pouhý záměr, představa a duchovní energie), aby se zde mohl opět vytvořit Ráj na Zemi, jaký zde kdysi býval, před napadením parazitickými bytostmi a entitami. S bezduchými entitami se ale dá "bojovat" jen duchovními energiemi, nikoliv hmotnými prostředky! Ti, kteří tomuto světu zpoza scény vládnou, ti si samozřejmě nepřejí, aby se lidé probudili a uvědomili si své světelné, duchovní tvořivé schopnosti a dovednosti a s tím spojenou obrovskou sílu a moc, kterou samozřejmě nemáme právo nijak zneužívat. Proto "elita", tomuto světu vládnoucí, má všemožné dezinformátory a negativní programátory nasáčkované naprosto všude, tedy např. i v alternativních médiích. (Někteří to dělají vědomě a někteří z důvodu, že jsou ovládáni ze své podvědomé úrovně vědomí.) Celosvětová čistka planety (a nejen jí) je zřejmě již v plném proudu. Více v článku: Možná další střípek do skládačky celého dění v Hotelu Země. Nebyl ve volbách zvolen jenom naklonovaný herec? Uvedeno ZDE. Pokud se chcete pobavit, shlédněte film: Krotitelé-duchů-1---Ghost-Busters-BRrip-CZ-Dabing-1984. - ZDE.
**
Při protínání galaktického rovníku (což právě probíhá) se všechny časové linie sbíhají do jednoho tady a teď, neboli do jednoho společného časo-prostorového nyní. (Proto je ve světě nyní takový chaos.) Děje se to z důvodu, že na rovníku jsou dostředivé gravitační síly galaktické Merkaby v rovnovážném, tzn. nulovém stavu. V tomto nulovém stavu, ve kterém je i čas v nekonečném nyní, je pro každou bytost nejen možné, ale i poměrně snadné se po spirále směřující do galaktického středu (naše 13tá čakra) přesouvat (jak mentálně, tak i fyzicky) blíže ke galaktickému středu, čili do vyšších úrovní vědomí a existencí, neboli do vyšších dimenzí.

Jakmile ale začneme protínání galaktického rovníku opouštět, tak se časové linie začnou opět rozbíhat a každá bytost (která se do 5.D či ještě výše nepřesune) se zařadí do takové časové linie, se kterou bude svými osobními frekvencemi souznít. To způsobí, že všem vzestupujícím budou s osobní reality postupně mizet všichni zloduši a zlosyni, z důvodu, že čím větší bude rozdíl vzájemných osobních frekvencí, tím méně se v osobní a následně i planetární realitě vzestupujících bude moci zobrazovat něco, co s jejich osobními frekvencemi nijak nesouzní.

Tohle všechno se nedozvíte od těch, kteří informace o duchovní podstatě a zákonitostech tvoření světů a jejich realit prodávají. (Říká se, že čím více peněz někdo za duchovní info žádá, tím více je ovládán temnou stranou.) No a od těch, kteří podobné informace tají záměrně, z důvodu, abyste zůstali neprobuzeni a nadále byli jejich otroky, od těch se to už vůbec nedozvíte. Kdo by jim pak sloužil a z koho by pak vysávali energii? Chcete jim nadále dělat slouhu a ze sebe dělat hlupáka?

Pokud ne, je nejvyšší čas si uvědomit, kdo a co ve své podstatě jste a jaké možnosti a schopnosti tím pádem ve vás dřímají. Stačí si to jen uvědomit a duchovní tvořivé energie, které ve vás dřímají, začít konečně konstruktivně používat. Nebo můžete nadále spát a probudit se až v polovině nebo při dokončení celého dalšího galaktického cyklu, neboli při dalším protínání galaktického rovníku (ve kterém jsou energie Jin a Jang vždy v rovnovážném sou-znění), čili až za dalších necelých 13.000 nebo 26.000 let.

Na jakou realitu (zda na tu nám všemožnými způsoby podsouvanou, nebo na tu vámi vytvářenou) upnete svou pozornost, tam vaše energie teče. To znamená, že v takovém světě a jeho realitě se následně ocitnete, neboť stejnorodé frekvence se vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou. Takže je jen a jen na každém z vás kam se svým smýšlením chováním a jednáním zařadíte. Každý je sám strůjcem svého vlastního štěstí či neštěstí, proto se nesnažte každého zachránit. Úzce související video: Kudy se vydáš?

Jestliže se nám povede, že vzestoupí celá planeta před opětovným rozdělením planetárního časo-prostoru na jednotlivé časové linie (čili před opuštěním galaktického rovníku), tak máme vyhráno, neboť vše, co je bezduché a tedy i parazitické (kupř. klony, kiborgové, umělá inteligence, mentální larvy atd.) se v této zdejší části vesmíru konečně rozplyne jako pára nad hrncem a nadobro zmizí, jelikož to přestane mít přísun energie emocí, kterými se všechny bezduché entity a projevy existencí živí.

Pokud nevěříte, že existují nejen klony, kiborgové a všemožná jiná umělá inteligence (fungující jako energetický upír, z důvodu, že to nemá duchovní podstatu), tak se zamyslete nad tím, co všechno tak asi mohlo být jen našimi pošetilými "vědátory" už stvořeno, když umělá děloha byla patentovaná již v roce 1955! I dávné civilizace zřejmě už dovedly vytvořit klony (a nejen to) a proto se někteří "vyvolení" nechali mumifikovat, aby po nich zůstal genetický materiál.
** Díky gravitačním silám protilehlých trojúhelníkových ploch planetární Merkaby (fungujících jako černé díry) dochází k tomu, že na severní straně planety rotuje voda do odpadu jedním směrem a na jižní straně planety rotuje směrem opačným. Na rovníku ale voda teče do odpadu rovně, neboť tam jsou opačné Jin&Jang polarity v rovnovážném stavu. No a zrovna tak je tomu na galaktickém rovníku, který právě protínáme.
*

Jin & Jang v rovnovážném sou-znění.  (Body = částice Jin - Soul = Duchovní podstata - Spirit= frekvence Jang)
*                                                                (ty barvy jsou převrácené, světle modrá = Jang a růžová = Jin)

* Je velice destruktivní poslouchat a svými emocemi prožívat různé informace, které programují vaše vědomí např. tím, že vám sdělují, že už to tak je předurčené, nebo že není žádné jiné východisko, takže to tak bude, anebo že to různí proroci už vidí, že to je v naší budoucnosti předurčené atp. Naprosto vše, tedy nejen
historie, ale např. i bible bylo manipulátory záměrně upraveno tak, aby lidé svými mentálními představami vytvářeli takovou realitu, která manipulátorům vyhovuje. Titanic byl též nejdříve jen pouhým, zdánlivě neškodným románem, který se díky představivosti a emocím čtenářů stal i vně projevenou realitou. Každá budoucnost je ale jen jedna z mnoha možných realit, které se mohou odehrát i ve hmotě POUZE pokud se kolektivní smýšlení (vytvářející program tvoření společného časo-prostoru) nezmění. Smýšlení je ale ovlivnitelné a mění se každou novou, jinou myšlenkou, ze kterých se následně rodí jednotlivé představy, které mění kolektivní vědomí, neboť vše ovlivňuje vše! Ne nadarmo se říká, že třepot křídel může na druhém konci světa vyvolat bouři. Proto nic není a nemůže být předem pevně dané, předurčené. (Dříve se vše zhmotňovalo velice pomalu, ale dnes, díky mnohem vyšším frekvencím tohoto časo-prostoru - světa se to může stát opravdu velice rychle. Proto se zaměřujte na to, co si přejete a ne na to, co si nepřejete! Je sice dobré vědět, co na nás/vás nepřítel chystá, ale pokud vás to irituje, nebo dokonce pak nemůžete konstruktivně myslet, tak to raději neposlouchejte, neboť emoce vytvářejí gravitační silová pole, která zhmotňují, to, co je v těch energiích emocí uloženo! Takže se snažte setrvávat pokud možno stále v klidu a pohodě, neboť jedině tak máte dosti vysoké osobní frekvence, potřebné k tomu, abyste si ve své a potažmo i kolektivní realitě vytvářeli to, co si přejete vy a ne někdo jiný. Jelikož je naprosto vše jen na okamžik holograficky zobrazená mentální představa (přičemž sled jednotlivých zobrazení vytváří iluzi pohybu a plynoucího času), proto je pro vás možné cokoliv, co si jen dovedete představit a naopak pro vás není možné jen to, co si pro nedostatek vaší fantazie ZATÍM představit nedokážete a z toho důvodu to je pro vás zatím zdánlivě nemožné! Zdání ovšem klame! .-) Uvědomte si, že jsme/jste v prvé řadě organické a tudíž tvořivé vědomí, které je schopné vytvořit cokoliv, co si jen dovede představit. Přepišme tedy svými záměry a představami program kolektivního vědomí, ať se všechny organické bytosti konečně dostanou ven z tohoto bezduchými entitami ovládaného Matrixu, který funguje jako vězení. Přepišme tedy svými záměry a představami program kolektivního vědomí, ať se všechny organické bytosti konečně dostanou ven z tohoto bezduchými entitami ovládaného Matrixu, který funguje jako vězení. Čím více nás začne svými mentálními představami tvořit tzv. ráj na Zemi a čím více se s těmito novými frekvencemi ztotožníme, tím dříve se to pro všechny projeví i ve hmotě. Je to na nás "probuzených", tedy i na vás.
*

Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle takto vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto VĚŘTE, neboť víra vás nejen uzdraví!

* Nepřijde nikdo, kdo by nás/vás před vámi samými zachránil, čili nepřijde žádný spasitel, ani ufouni, ani druhý příchodu Krista. Druhý příchod Krista znamená uvědomit si "Kristovu" úroveň vědomí v sobě a začít ji pro tvoření své osobní a kolektivní reality už konečně používat. Pokud se spoléháte, že vás někdo zachrání, tak se vám může stát, že opět přijde nějaká bezduchá entita či umělá inteligence vydávající se za spasitele a opět si z vás udělá otroky a zdroj přísunu energie!

Když si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě organické VĚDOMÍ, neboli živé tvořivé světlo, které dovede cokoliv, co připustí, že je možné, tak vám nepřijde nic divného na tom, co je v těchto článcích uvedeno. (Jak v mozku, tak ve vesmíru, neboli jak nahoře, tak dole.)Ještě něco ne-uvěřitelného. :-) Z přítomnosti se dá změnit nejen pravděpodobnou budoucnost, ale i již na hmotné úrovni odehranou minulost. Jde to udělat tak, že když se ve své představě vrátíte do minulosti a před tím, než se něco odehraje si vyberete jiný mentální obrázek (program tvoření hmotné reality) než ten, který se odehrál a prožijete to svými pocity, jako by se to ve vně projevené realitě skutečně odehrálo, tak si tím změníte svou současnost! V tomto světě to není až tak lehké, ale v 5.D to bytosti dělají zcela běžně. V tomto světě jsou na to ZATÍM většinou potřeba technické pomůcky, jako je kupř. pro nastolení zdraví potřeba med bed. Pokud nevěříte, že je něco takového možné, přečtěte si článek: Přítomnost není důsledkem minulosti a budoucnost není důsledkem přítomnosti !!! - ZDE.


Jste část vesmírného tvořivého vše-Vědomí, takže se ničeho nebojte a tvořte!!!

Níže uvedené, s funkčním odkazem na níže uvedený článek rozesílejte všude, kam se jen dá, aby se o tom všem dozvědělo co nejvíce lidí.

* * * (nadpis: Je to na nás !!!) Uvědomte si, že jste/jsme v prvé řadě organické a tudíž tvořivé vědomí, které je schopné vytvořit cokoliv, co si jen dovede představit. Přepišme tedy svými záměry a představami program kolektivního vědomí, ať se všechny organické bytosti konečně dostanou ven z tohoto bezduchými entitami ovládaného Matrixu, který funguje jako vězení. Čím více nás začne svými mentálními představami tvořit tzv. ráj na Zemi a čím více se s těmito novými frekvencemi ztotožníme, tím dříve se to pro všechny projeví i ve hmotě. Je to na nás "probuzených", tedy i na vás. Podrobnosti jsou v článku: 2. část - Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu Uvedeno ZDE. * * *Trvalo mi celý týden a více než 8 hodin každý den, než jsem přijaté informace (uložené, neboli zazipované ve světelných kódech), přeložit do srozumitelných slov. Žádnou odměnu za to od Vás samozřejmě nečekám, ale byl bych rád, kdybyste to alespoň rozesílali dál, aby se co nejvíce lidí konečně probudilo a uvědomili si, kdo jsou a jaké tvořivé schopnosti v nich dřímají. Pokud chcete i pomoci změnit kolektivní vědomí, tak se připojte k vizualizaci (odkaz je uveden níže), abychom společně přepsali kolektivní vědomí tohoto světa natolik, že do 5.D vzestoupí celá planeta (čili dříve, než se zdejší časo-prostor opět rozdělí na jednotlivé časové linie), aby tím došlo k tomu, že starý, parazitický Matrix (ovládaný bezduchými entitami a umělou inteligencí) zkolaboval a nadobro zanikl. Je třeba si pospíšit, neboť moc času nám na to už nezbývá. - Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.* Předal Vám někdy někdo tolika užitečných informací a zcela zdarma? Mnozí Vám neprodávají ani zlomek toho, co jste se zde dozvěděli a mnohdy za to požadují nehoráznou cenu. Už ale nemusíte na žádný placený seminář ani přednášku, jelikož vše je ve vašich čárách, neboli v úrovních vědomí a existencí Vašeho multidimenzionálního Já Jsem projevu existence. Stačí se na ty vyšší úrovně vědomí pomocí vizualizace napojit, s těmi frekvencemi se sladit a ono se to stane nedílnou součástí vašeho osobního vědomí. Bacha ale na informace pocházející z astrálu (úroveň vědomí 4.D), neboť odtud můžete též dostat nějaké dobré informace, ve kterých je ale vždy podsunuto něco, co vás zavádí jinam než domů, za křišťálovým světlem.


Pro jistotu raději ještě jednou zopakuji, že fyzická, vně projevená realita je zhmotněný "sen", který se řídí scénářem a pravidly toho, kdo ten sen vytváří. Proto si SVÝMI záměry a SVÝMI představami vytvářejte SVŮJ vlastní sen, abyste si mohli tvořit svou realitu dle SVÝCH vlastních pravidel a scénáře, nikoliv někým, či něčím podsouvaným! Pokud to neuděláte, stáváte se součástí pravidel a scénáře někoho jiného!

Rozesílejte to prosím dál, ať se lidé konečně proberou, uvědomí si, nejen kdo a co vlastně jsou, ale i o co se tu především v dnešní době ve skutečnosti doopravdy jedná a jak se samozvaným vládcům nejen ubránit, ale jak je lze i zneškodnit a nadobro odstranit !!!

Dárek pro vás: Dobijte si světelnou životadárnou energií svá energetická těla a vaše hmotné tělo se začne samo regenerovat, harmonizovat a ozdravovat Podrobnosti ZDE.

S pozdravem Lumír - Živé Tvořivé Světlo, neboli duchovní podstata ve všem, co je organické.
Vše, co má tzv. duši je v prvé řadě vědomí, neboli světelná podstata, čili živé tvořivé světlo!
*
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost - ZDE.

* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

* Uplatněme fenomén sté opice a pojďme společně zharmonizovat nejen tuto planetu, ale všechny a všechno co na ní a uvnitř ní existuje. - ZDE.

* Iluze a Realita (cz titulky) / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. To samé video je/bylo i pod názvem: Vědomí řídí Vesmír.
* Kvantová fyzika  (CZ dabing nebo CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Další vynikající, oči otevírající videa jsou ZDE.

* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace - ZDE.
* Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? - ZDE.
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] - ZDE.
* Tajemství uhlíku 7 - ZDE.

* Rezonance jsme elektromagnetické bytosti. CZ titulky ZDE. (doporučuji)

* Pokud chcete poznat tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích.
* konstatoval Nikola Tesla                                      (frekvence = energie Jang - vibrace = energie Jin)


* Některé hmotné projevy existencí svým tvarem zobrazují torusu, čili tvar hologramu.

* (podívejte se na frekvence každé čakry.)* 3./4.D světy fungují na principu Teslových kódů 3 & 6 = 9, neboli Jin&Jang a společný střed, ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném sou-znění. (9 čísel = 9 frekvencí)
*

* Nikola Tesla 396 - Nikola Tesla 963 - Nikola Tesla 639 Tesla - Here.
*

* Nikola Tesla 3-6-9 • Tajný Kód • Klíč K Vesmíru Video.
** Světy v projevu 3./4.D existencí fungují též na zvucích, neboli frekvencích a číslech: 8 + 64 = 72 (viz obrázek vlevo) x 2 poloviny dvou-plamenu = 144 a 3 x 144 = 432 Hz a 4 + 3 + 2 = 9, což je číslo dokončení cyklu. 3 + 6 = 9 + 9 = 18 a 1 + 8 = 9 (3x9=27 a 2+7=9)
*
Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci ZDE.
** A dvanáctkové zvuky - frekvence a struktury vypadají takto:
** Harmonické zvuky regenerují, ozdravují a omlazují protože jsme rezonanční bytosti !!!
*


* Jak aktivovat své čakry a stát se opět nedílnou součástí extatické, ozdravující, regenerující, omlazující, revitalizující, tvořivé duchovní postaty, umožňující tvořit si svůj svět dle svých představ - ZDE.


*
(12+1 projevů existencí + Jang sluneční teplé světlo + Jin měsíční chladivé světlo)* V jádru - středu každého hologramu je Jin & Jang v jednotě a harmonii.


* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí jsou ZDE.

Více je pod článkem, neboť byl zde dosažen max. počet povolených znaků.

* Třetí, záverečá část je v článku: Nenechte se již nikým a ničím ohlupovat, 3. část - Jak se stát vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu Uvedeno ZDE.
Související videa: 1., 2., 3. 4.


Zobrazení: 1025

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

.

Jak si svými mentálními představami vytváříme svůj svět a jeho reality.

Fyzická, vně projevená realita je zhmotněný "sen", který se řídí scénářem a pravidly toho, kdo ten sen vytváří. Proto si SVÝMI záměry a SVÝMI představami vytvářejte SVŮJ vlastní sen, abyste si mohli tvořit svou realitu dle SVÝCH vlastních pravidel a scénáře, nikoliv někým, či něčím podsouvaným! Pokud to neuděláte, stáváte se součástí pravidel a scénáře někoho jiného! Zrovna tak, jako se z hodně přehřáté páry (která je okem neviditelná) snížením teploty neboli frekvence, stává pára viditelná, následně (dalším snížením frekvence) voda a následně (dalším snížením frekvence) to krystalizuje do skupenství ve formě ledu, tak zrovna tak mentální představy snížením frekvence krystalizují do zdánlivě hmotného, fyzického projevu existence. Mnohem více je ve 3 článcích: Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu (obrázky vydají za tisíce slov!) - 1.část je ZDE, 2.část je ZDE a 3. část je ZDE.
* Šišinka mozková: Symbolika starých civilizací (1.díl) a (2.díl) dokumentu | Matouš Svoboda.
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné najdete ZDE.
* 369 Hz "Tesla Kód | Jak Otevřít Třetí Oko Aktivovat Pereal Gland | Tibetské Mísy Video ZDE.
* VORTEX - změňte svoje vibrace| Abraham Hicks meditace | velmi účinná Video ZDE.

*
Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle takto vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto VĚŘTE, neboť víra vás nejen uzdraví! Všichni lidé by ve vlastním zájmu měli shlédnout film: Co-my-jen-víme-CZ-dub.avi Ke stažení je ZDE. Jak jste sami mohli vidět, naprosto vše co se vám děje, tedy nejen např. nemoci, ale třeba i váš osudu a stárnutí, se děje díky vašemu osobnímu programu (který je vytvářen vaší vírou v to či ono), který lze ovšem změnou vaší víry v to či ono kdykoliv jakkoliv přeprogramovat !!!

(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už probudí!)
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
Ovládáni můžete být jen strachem a/nebo přijetím cizího scénáře, neboli programu, podle kterého si následně vytváříte Vaší osobní realitu. Pokud se ale nebojíte, jste nad věcí, bez jakéhokoliv emocionálního ztotožnění se s tím, co je Vám někým či něčím sdělováno, pak má smysl si poslechnout i informace od všemožných negativních programátorů, jelikož je dobré vědět, co na vás/nás "é-lítá" chytá. Berte ale každé info pouze jak info o tom, co by si např. ne-mocní přáli vytvořit (a jak Vás ještě více zotročit) a tvořte si svou osobní a potažmo i kolektivní realitu dle svých VLASTNÍCH záměrů a představ, neboli dle SVÉHO scénáře (čili dle toho, čemu VY věříte), nikoliv dle toho, co je vám někým či něčím podsouváno! Uvědomte si, že i např. Titanic byl nejdříve též jen pouhý, zdánlivě neškodný román (neboli mentální představa), který se díky emocím čtenářů následně projevil i jako hmotná událost. Hlásné trouby negativních zpráv (podsouvající nám negativní programy) jsou nejen v masmédiích, ale naprosto všude, tedy např. i na SVCZ. Jakmile si u-vědomí-te, že jste v prvé řadě organické vědomí, neboli vesmírný tvůrčí princip, tak se již nebudete ničeho bát, neboť si u-vědomí-te, že VY jste tvůrce JEN toho, čemu VY u-věříte!!!
*
* Pokud se již nebudete ztotožňovat s frekvencemi strachu, nebudete už nikdy zažívat jejich negativní účinky, neboť na ně nebudete na-laděni! Zobrazení je ZDE.
* Řešení Pro Nebezpečné prostředí Video ZDE.
* Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.
* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE. (po zobrazení klikněte na přehrát na YouTube)
* Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu (který sahá až do nejvyšší 4.D), pochopte toto: Podrobnosti ZDE.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
*
Brána k Jednotě | 963 Hz frekvence bohů a duchovní probuzení | Hudba epifýzy & korunní čakry ZDE.

* VŠECH 12 Solfeggio Frekvencí Tónů | NEBESKÝ zážitek (12 frekvencí - 12 čaker - 12 vláken DNA)/ All 12 Solfeggio Frequency Tones | A HEAVENLY Experience - ZDE.

* All 9 Solfeggio Frequencies - Full Body Aura Cleanse & Cell Regeneration Therapy (9 frekvencí - 9 čaker - 9 vláken DNA = 4.D) ZDE.

* 432 Hz | Probuzení vaší vyšší mysli | Čištění aury od negativních energií | Aktivujte třetí oko Video ZDE.

* Zapomenuté Solfeggio frekvence dokáží uzdravit lidské tělo a opravit DNA - ZDE.

* Zůstaňte navždy mladí –regenerujte telomery (hudba pro regeneraci buněk), odstraňte negativní energii Video ZDE.

* Videa s harmonizujícími frekvencemi - zvuky léčivých Solfeggio frekvencí jsou ZDE.

* Jarmila Klímová: Jak se dožít 400 let Uvedeno ZDE.

* They call them “THE HOLY FREQUENCIES” | SACRED KNOWLEDGE Of Ancient Solfeggio Scale Here.
*

.

Tvořivý troj-plamen, neboli duchovní srdce, světlo, frekvence, posvátná geometrie a princip vytváření časo-prostorů/světů aneb zákonitosti tvoření hmoty/prostoru a událostí/času.
**
Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, neboli vně projeveného Boha/Bohyně. Tyto energie máte/máme ve svém osobním nulovém bodě, neboli ve svém duchovním srdci, které je zmenšenou replikou Vesmírného Centrálního Slunce, ve kterém je tvořivý troj-plamen. Tvoření z duchovního - posvátného srdce, neboli ze svého osobního nulového bodu (ve kterém máme tvořivý troj-plamen), znamená tvořit z vědomí JEDNOTY, nikoliv z vědomí ega a s ním související duality. V duchovním srdci (které funguje též jako černá&bílá díra) je nejen Jin a Jang v rovnovážném SOUZNĚNÍ, ale je v něm i Vědomí a Moudrost Celého Univerza, která s tvořivým dvou-plamenem vytváří tvořivý troj-plamen. Vše co je vytvářeno pomocí trojplamene tvoří z úrovně vědomí MOUDROSTI univerza, nikoliv z úrovně vědomí osobního domýšlivého ega! Proto bytosti, které tvoří ze svého duchovního srdce, nedělají v ničem žádné chyby či dokonce všemožné zrůdnosti a paskvily. Úzce související článek:
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
**
Naprosto všechny projevy existencí jsou vůlí osobního vědomí nějaké existence nejdříve v projevu pouhých frekvencí světla polarizovaného na Jang, což je odstředivá, projekční síla (vytvářející tzv. bílé díry, neboli čakry), ze kterých je tvořena frekvenční síť osobního hologramu projevu existence. Tyto vůlí holograficky promítané frekvence (tvořící energetickou síť ve tvaru globu) se díky přání Jin osobního vědomí, neboli díky dostředivé, gravitační síle Jin (vytvářející tzv. černé díry, neboli vortexy) na zlomeček vteřiny mění v částice tvořící hmotu. To znamená, že pomocí vůle Jang (neboli pomocí projekční - odstředivé síly Jang) se každý osobní projev existence nejdříve zobrazuje jako frekvenční, neboli energetická podstata osobního hologramu určitého projevu existence a pomocí přání Jin (neboli pomocí dostředivé - gravitační síly Jin) jsou z této frekvenční sítě na zlomeček vteřiny vytvářeny Jin částice tvořící hmotu. Funguje to ve své podstatě tak, že z frekvenční, neboli z energetické Jang podstaty (tvořící světelnou síť hologramu fungujícího jako projekční plátno) se díky dostředivé síle Jin (která je uvnitř hologramu) na zlomeček vteřiny stává gravitační Jin projev existence, tvořící částice osobního hmotného projevu existence. Viz např. Jang frekvence tvořící hologram planety a Jin částice tvořící hmotnou strukturu těla planety.
**
Změnami z jedné holograficky promítané a následně zobrazené projekce na další a další a další, je vytvářena iluze existence pevné 3.D hmoty a pohybu, neboli 4.D plynoucího času. Kdo pochopí, že vše vně projevené je nejdříve "výdech" (způsobený vůlí - projekcí) a následný "nádech" (způsobený přáním - gravitací) pochopí, že každý projev existence si dle vnitřního programu sám tvoří nejen svůj vnější projev existence, ale že si ve své osobní realitě svými holografickými Jang-projekcemi&Jin-gravitacemi vytváří i své vlastní časo-prostorové reality. Je ale třeba brát na vědomí, že vně projevené osobní reality vždy odpovídají tomu, čemu bytost uvěří a přijme to za své vnitřní, osobní pravdy, které se následně projevují jako vně projevené reality. Je tomu tak z důvodu, že vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se zobrazují vnitřní myšlenkové pochody, z nichž jsou tvořeny mentální představy, které se mohou, pokud obdrží dostatečné množství pozornosti a tím pádem i energie, zobrazovat i ve hmotném projevu existence, přičemž sled jednotlivých projekcí vytváří sled událostí. Proto buďte velice opatrní v tom, na co myslíte a co svými představami tvoříte a nenechejte si podsouvat cizí myšlenky, nebo si nebudete tvořit své reality dle svých vlastních myšlenek (a z nich se rodících představ), ale dle podsunutých myšlenek a z nich se rodících představ!!!
**
Mohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit Uvedeno ZDE.

Úzce související články:
* Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. Zobrazení a popisy jsou ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*
Nulový bod a dvou-plamen - odstředivý, hřejivý oheň & dostředivý, chladivý oheň.


( rozesílejte prosím ne-probuzeným :-) )
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
Přítomnost není důsledkem minulosti a budoucnost není důsledkem přítomnosti !!!

* Pokud nevěříte, že vaše smýšlení a z toho se rodící představy a přesvědčení (víra v to či ono) formují naprosto vše, tedy např. i Váš vzhled, Váš zdravotní stav a Vaší vitalitu, tak si přečtěte níže uvedený text a zamyslete se nad tím, pokud ovšem máte stále čím. :-) Ti kteří pochopí o čem je řeč si uvědomí jaké nekonečné možnosti a schopnosti jim umožňuje pouhá změna jejich postoje a smýšlení a z toho se rodící víra v to či ono.
Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST! PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete a to všechno díky tomu čemu Vaše osobnost u-věří a přijme to za svou osobní pravdu PRÁVĚ TEĎ.

výše uvedený text je z již nefunkčního videa: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti

Tvořte záměrem, vizualizací a následně se ztotožněte s frekvencemi toho, co vytváříte.


Související články a videa:
* Iluze a Realita (cz titulky) / Illusion and Reality (CZ) Video ZDE.
* Kvantová fyzika - Vítejte v Matrixu! Vesmír Vědomí Myšlenka Hmota Realita Matrix! (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (To samé video je/bylo i pod názvem: Vědomí řídí Vesmír.)
* Kvantová fyzika (CZ dabing nebo CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Mnohem více videí najdete v článku: Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý Uvedeno ZDE.

Související články:
* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace Uvedeno ZDE.
* Organické Vědomí (tedy i lidské) a Jin & Jan jsou tvůrčí síly vesmíru, aneb jak se stát vědomým tvůrcem své reality a svého osudu Podrobnosti jsou ZDE.
* Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.

* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.
*

.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a svého osudu.

Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovém případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená cizími myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytvářejí gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!!

Z toho jasně vyplývá, že pokud se chcete stát a zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na žádný něčím či někým podsouvaný způsob smýšlení (což jsou jen "ne-pravdy", neboli osobní úhly pohledu), vytvářející v bytosti nějaký specifický program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a univerzální tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich osobním způsobem smýšlení vytvořeném programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši. To znamená, že pokud o sobě budete smýšlet, že jste nicka, tak tím "nýmandem" zůstanete do té doby, než si u-VĚDOMÍ-te, že jste v prvé řadě jiskra vesmírného vše-Vědomí (které si tvoří nejen své tělo dle toho, čemu je ochotné u-VĚŘIT), které má nekonečné tvůrčí schopnosti a dovednosti a začnete je používat, nikoliv však zneužívat, neboť jak se říká, s čím člověk zachází, tím také schází !!!

Raději ještě upřesním, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co se má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytvářejí pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytvářejí vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytvářejí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytvářejí gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit. Např. i Titanik byl též nejdříve pouze zdánlivě neškodný román - program, který se díky myšlenkám, představám a emocím čtenářů nakonec stal nejen pouhou vnitřní mentální představou, ale i vně projevenou realitou. Doporučuji shlédnout film. Koule. (Je to sice drsňák, neboť to natočili amíci, ale prozrazuje to naše vrozené schopnosti.)

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

(Rozesílejte to dál, všem ne-vědomým)

Úzce související text:

Myšlenkové formy, jejich vliv na nás a jak se z jejich programů vymanit.

Hypnotický sen a jeho účinky.

Pokud Vás zajímá, jak zhruba vypadají světy nehmotných, emocemi vytvářených myšlenkových forem, neboli bezduchých 2.D entit, které nejsou schopny nic tvořit, avšak jsou schopny méně či více ovlivňovat Vaše/naše myšlení, tak shlédněte např. zobrazení v písni: Zmocňuje se mne hypnotický sen. Tyto konkrétní obrazy a zvuky, neboli frekvence Vás možná až tak moc nezatahují do ve videu vložených informací a nevyvolává to ve Vás žádné zvláštní pocity a emoce (neboť Vás tyto konkrétní informace možná nevtáhly dostatečně do děje), ovšem některé hrůzostrašné zprávy (které nám jsou neustále všemi možnými způsoby podsouvány) to nepochybně dělají. Proto je třeba brát vše jen jako pouhé informace (bez emocionální odezvy) o tom, co všechno se v emocemi vytvořené Pandořině "skříňce" skrývá. Není radno ji ale otevírat, neboť je plná všemožných emocemi vytvářených a emocemi vyživovaných bezduchých entit, které Vás svými disharmonickými energie mohou velice děsit.

Těchto bezduchých entit v projevu všelijakých zloduchů, monster a démonů (existujících v emocemi vytvářených a emocemi živených anti-světech) ale není třeba se nijak obávat, neboť nejsou schopny nic tvořit (protože nemají ani tvořivý dvou-plamen) a proto je ze své reality můžete vymazat pouhým záměrem a svou představou. Pokud byste se ale svými myšlenkami a představami naladili na frekvence - programem, který je v jejich energiích uložený a začali je energiemi svých emocí vyživovat, tak Vás disharmonické frekvence energií těchto zloduchů, mnohdy i VELICE zlovolných, začnou stále více ovlivňovat a časem třeba i ovládat, jako se to stalo kupř. nejen Pitlerovi. :-) Z toho důvodu není radno si zahrávat např. s vyvoláváním duchů, okultismem atp., neboť nevíte, co můžete vyvolat a na sebe tak navázat.

Pokud své myšlenky a představy ale zaměříte na to, co je příjemné radostné a povznášející, tak to ve Vás nejenže takového pocity začne vytvářet, ale s časovým zpožděním se to zobrazí i ve vně projevené realitě (zrovna tak jako to nepříjemné - negativní), neboť vně projevená realita funguje jako zrcadlo, na kterém se s časovou prodlevou zobrazuje to, co se odehrává ve Vaší mysli, neboli UVNITŘ Vás. Proto se fokusem své pozornosti zaměřujte především na to, co je Vám příjemné a poslouchejte to, co obsahuje harmonizující frekvence, které obsahuje např. píseň Návrat k Nevinnosti.

Když si u-vědomí-te, že negativní, neboli disharmonické myšlenky a představy, vyživované emocemi, vytvářejí všemožné bezduché entity, jejichž energie zpětně působí na myšlení lidí, tak pochopíte, jakým způsobem jsou lidé tohoto našeho světa ovládáni a zotročováni. Též si uvědomíte, kdo a proč nás prostřednictvím masmédií, re-klam a zábavného průmyslu neustále a záměrně "krmí" všemožnými násilnými, bezcitnými a hrůzostrašnými informacemi a jejich frekvencemi (fungujícími jako programy), které jsou uloženy jak ve zvucích, neboli frekvencích, tak i v obrazech.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Další související text:

My jsme spolutvůrci jednotlivých světů a jejich realit, neboť vše co má tzv. duši či "Boží" jiskru je ve své podstatě tvůrčí částečka vně projeveného Boha/Bohyně.

Vně projevený Bůh, neboli projekční síla Jang (která je v podobě frekvencí světla), si díky své vůli něco tvořit svým určitým specifickým způsobem smýšlení, chování a uvažování vytváří nějaké specifické mentální představy (uložené ve světelných vláknech v podobě frekvencí) tvořící nějaká specifická světelná časo-prostorová "plátna" o určité výši a kvalitě frekvencí.

Na nich si vně projevená Bohyně, neboli gravitační síla Jin (která je v podobě částic hmoty) díky svému přání něco prožívat zobrazuje (převádí z mentálních frekvencí světla do částic tvořících hmotu) ty vnitřní mentální představy, na které se svými vnitřními osobními frekvencemi naladí a se kterými se ztotožní, díky fokusu své pozornosti a svému specifickému způsobu smýšlení, chování a uvažování.

Z toho vyplývá, že pouhou změnou osobního smýšlení, uvažování a fokusu pozornosti je každá Boží jiskra, neboli každá bytost schopna se přeladit na jiné frekvence tvořící odlišné časo-prostorové plátno a jejich jiné reality, kterých je tolik, kolik je mentálních představ. Ve světech v projevu 3./4.D změna ovšem nenastává okamžitě, ale se zpožděním, z důvodu mnohem nižších frekvencí než které jsou ve světech jednoty a harmonie, čili ve světech od 5.D výše.

Čím více si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě Vědomí, neboli světelná energie (která si tvoří svůj svět dle toho čemu je schopná a ochotná u-věřit) a čím více pochopíte princip tvoření jednotlivých časo-prostorů neboli světů a jejich realit, tím více se stanete VĚDOMÝM tvůrcem své osobní reality a spolutvůrcem kolektivní reality. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

Zdánlivě nesouvisející text:

Co "pohání" vesmír.

Zrovna tak, jako elektřina funguje na principu dvou opačných polarit (buď je to + a - nebo to jsou střídavé frekvence) a magnet na principu dvou opačných polarit (sever a jih, což má např. i planeta), tak zrovna tak vesmír funguje na principu dvou opačných polarit, jedna polarita je frekvenční (projekční síla Jang) a druhá je magnetická (gravitační síla Jin). Působení těchto opačně polarizovaných sil umožňuje pohyb a tím pádem i zdání plynoucího času. Frekvence Jang se mění na částice Jin z důvodu, že odstředivá, neboli projekční Jang polarita "tlačí" a dostředivá, neboli gravitační Jin polarita "táhne". ...

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Je nejvyšší čas připojit se k tvořivé vizualizaci vytvářející krásný svět pro všechny zúčastněné Podrobnosti ZDE.

* Strach – portál ztráty síly. 1.2.22 Jevgenij Sedoj Video ZDE.

(Rozesílejte to dál, všem ne-vědomým)
*

.

Proč je třeba být ve střehu:

* Pro pochopení o čem bude v souvisejících videích a textech řeč, je třeba shlédnout kratičké video: Umělá Inteligence - nahradí nás? Video je ZDE. (Nevíte, kdo a jak umělou inteligenci a UMĚLÉ vědomí programuje a jaký je SKUTEČNÝ záměr TĚCH, kteří za tím vším stojí!)

* Související video: Temná strana Umělé Inteligence. Video ZDE. (Ne-mocní nemohou videa na odysee c-enz a tento vyhl. nemohou blok.)
*
Proč myslíte, že v některých injekcích byl prý nalezen grafen, který lze programovat !!!
Pokud si nepřejete, aby z vás udělali bio-robota, buďte ve střehu.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*
*
* Jak se naplňují Torontské protokoly - plány NWO formulované v roce 1967. Podrobnosti zde, v článku: Torontské protokoly: Hlavní zásady NWO (Nového Světového Řádu) V pdf formátu to je ZDE. Jich je jen hrstka, kdežto nás jsou miliardy! Necháme si to nadále líbit?

* Zdánlivě nesouvisející článek: Ako celý svet vlastní jedna jediná korporácia Text ZDE.

* NEJSTRAŠLIVĚJŠÍ TAJEMSTVÍ HOLLYWOODU! Co zažil Macaulay Culkin? Video s cz dabingem ZDE.

* Julian Assange: Náš nepřítel č. 1 - média Krátké video ZDE.

* Chcete-li se osvobodit ze spárů programů matrixu (který sahá až do nejvyšší 4.D), pochopte toto:

* Související článek: Nenechte se již nikým a ničím ohlupovat, aneb 3. část - Jak se stát vědomým tvůrcem své reality a pánem svého osudu Uvedeno ZDE.

(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už proberou!)

(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už proberou!)
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
Antarktida, moje současná zpráva. Dole na zubatém kolečku pod videem si nastavte překlad do mateřštiny. (Je to trochu hlavolam, ale jde to!) Video je v angličtině pod názvem: Antarctica, my present report. Video ZDE. Klikněte na zubaté kolečko dole pod videem, pak klikněte na angličtina (vytvořeno automaticky) pak možná ještě jednou, pak klikněte na automatický překlad a tam si posuvníkem vyhledejte svou mateřštinu a na tu klikněte.
Jak jste si sami mohli přečíst, žádná galaktická federace (4.D) ani žádní jiní "ufouni" nás nezachrání! Související článek: Elita (a mnozí ufouni - "zachránci") jsou chladnokrevní plazí hybridi Uvedeno ZDE.
* Unikněte matrixu 3, svému tělu a smrti. (tělu v projevu uhlíku 6-6-6)
* Vynoření světelného těla. Podstatná část tohoto článku je ZDE.
*
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*
*
Položte si otázku: Kdybyste byli ve vývoji mnohem dál, než jsou např. pozemšťané, jaký byste měli důvod pozemšťany zachraňovat, když jedni parazitují na druhých, vzájemně si slově nebo dokonce i fyzicky ubližují a když jeden druh pozemských bytostí nejen parazituje, ale i požírá druhý? Snad se nedomníváte, že Kosmické vše-Vědomí, neboli vně projevený Bůh/Bohyně, nebo dokonce vně neprojevený Bůh/Bohyně (neboli pra-Světlo) by stvořilo takovýto paskvil? Dualitní světy, neboli světy protikladů (jako je např dobro - zlo, čert - anděl, bohatý - chudý) stvořili tzv. padlí andělé, kteří se nejenže povyšují nad ostatní, ale navíc se ještě vyžívají v násilí a s tím souvisejícím utrpením. Související video: Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator ZDE.
*
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*
*
Vše v existenci "plave" - existuje ve vesmírném vše-Vědomí, neboli v Živém Tvořivém Světle (viz obrázek), ze kterého je navíc stvořeno naprosto vše, co je organické! Když si u-Vědomí-te, že jste v prvé řadě organické VĚDOMÍ, neboli živé tvořivé světlo, které dovede cokoliv, co připustí, že je možné, tak vám nepřijde nic divného na tom, co je v těchto článcích uvedeno. (Jak v mozku, tak ve vesmíru, neboli jak nahoře, tak dole.) Pravda Vás osvobodí, ale pouze pokud si u-Vědomí-te, že jste jiskra živého tvůrčího kosmického vše-Vědomí, která je tvůrcem svého světa a jeho realit! Uvedeno ZDE.
*
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*
*
Organické Světlo pramenící z galaktického centrálního slunce (ve středu galaxie) obsahuje veškeré informace pro vytváření 12ti vláknového DNA. Zásah tímto světlem (pokud to umožníme) tyto informace zkopíruje do energetického těla organických bytostí. Tím se v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, a vše se vrátí do stavu před genetickou manipulací. Tzn., že bytosti začnou být opět schopné tvořit a zhmotňovat vše k životu potřebné pouhým záměrem a představou, bez potřeby JAKÉKOLIV techniky! Současně se i propojí svět v projevu frekvencí se světem v projevu částic, čímž se tyto světy (rozštěpené na dva světy) vrátí nazpět do jednoty a harmonie, takže veškeré protiklady, jako např. dobro a zlo, odtud nadobro zmizí.
*
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*
*
* Uhlík 6-6-6 končí Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Podstatná část tohoto článku je ZDE.
* Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1.část - 2.část - 3.část. (Obrázky vydají za tisíce slov!)
* Brána k Jednotě | 963 Hz frekvence bohů a duchovní probuzení | Hudba epifýzy & korunní čakry ZDE.
(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už proberou!)
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*

Vnitřek hologramu sluneční soustavy funguje jako obří sférická, holografická obrazovka, na které se zobrazuje obloha, přičemž slunce na obloze je jádro (neboli duchovní srdce), které je uprostřed slunečního hologramu. Kolem slunce (neboli kolem slunečního atomového jádra) obíhají planety (neboli velké elektrony). Že by to byl pouhý ne-smysl?  Jak pro koho! :-) Řekl bych ale, jak "nahoře", tak "dole".
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
Na obrázku je sice zobrazen vnitřek vnitřní Země (neboť znázorňuje dutou Zemi), ale to je z důvodu, že na obrázku je znázorněn vnitřek hologramu této planety, nikoliv vnitřek hologramu sluneční soustavy! Pro představivost, jak asi vypadá vnitřek hologramu sluneční soustavy, to ale bohatě stačí. Pokud ne, tak se podívejte na níže uvedený obrázek.
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
Jakmile si u-vědomí-te, že jste především vědomí, neboli Živé Tvořivé Světlo a začnete vykukovat ven z 3./4.D hologramu, tak začnete být schopni dělat všemožné zdánlivé nemožnosti, nebo dokonce zázraky. Zázrak = VÍRA (v to či ono), která vytváří víře odpovídající PROGRAM, který je dle takto vytvořeného programu zrealizován. Jinak řečeno, kde neví víra, tam není vytvořen program a proto žádný „zázrak“ nemůže nastat. Proto věřte, neboť víra vás nejen uzdraví! Proto věřte, neboť víra vás nejen uzdraví!
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
Na "zázraky" je ale třeba, aby energie Slunce a energie Měsíce byly v zákrytu-jednotě.
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
V nulovém bodě je totiž i nulový čas. Z toho důvodu se v nulovém čase mentální představy zobrazují téměř okamžitě.
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
I teleportovat se naučíme a bez potřeby jakýchkoliv pomůcek.
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
Takže k čertu s tebou Matrixi, brzy tě všichni opustíme nadobro!
*
(kliknutím níže na prázdné místo mezi hvězdičkama se zobrazí obrázek)
*
*
Jak na to, abychom byli schopni vytvořit si nový, nádherný svět (a tento zdejší starý, prohnilý, zkorumpovaný Matrix vymazat z existence) se dozvíte z článků: Jak se stát vědomým tvůrcem své osobní reality a pánem svého osudu - 1. část2. část (obrázky vydají za tisíce slov)

*
* Pokud umíte anglicky, doporučuji shlédnout video: The Truth about Deep Fakes VFX CGI Green Screens Synthetics Masks Holograms and the CIA Video is Here.
*
(Výše uvedené prosím rozesílejte, ať se spáči konečně už probudí!)

S pozdravem Lumír, alias Živé Tvořivé Světlo, duchovní podstata všeho, co je organické.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
Představte si hologramy jednotlivých projevů existencí jako mýdlové bubliny, které se vzájemně nepomíchají díky svým specifickým frekvencím. Teprve až vědomí nějakého projevu existence (tvořící si svými záměry a mentálními představami svůj vlastní osobní hologram) upne na něco svou pozornost a svými pocity či emocemi (neboli svými osobními frekvencemi) se s tím ztotožní, tak teprve potom se ty hologramy jednotlivých projevů existencí prolnou a teprve pak se ty jiné projevy existencí mohou navzájem propojit a třeba se i ve stejném časoprostoru vidět a potkat. To znamená, že osobní hologramy se mohou prolnout a jeden projev existence se druhému projevu existence může zobrazit teprve, až vznikne přitažlivá síla vytvořená pocity nebo emocemi, které vytváří gravitační silová pole. Takže dokud se např. na něco netěšíte, nebo se naopak něčeho nebojíte, tak se to ve vašem osobním hologramu nemůže zobrazit, neboť nebyly vytvořeny pomocí pocitů nebo emocí žádné vzájemně se přitahující síly obsahující stejnorodé frekvence. Jakmile z nějakého důvodu k prolnutí jednotlivých hologramů dojde (např. když se někdo něčeho bojí), tak se v tom společném časoprostoru každá bytost podřizuje scénáři a pravidlům vývoje událostí té bytosti, která ten společný hologram vytváří. To znamená, že pokud chcete zůstat pánem situace i svého osudu a tvůrcem své osobní reality, tak nejenže nesmíte přistoupit na nic, co je vám nepříjemné, nebo co by vás k něčemu zavazovalo (pokud si to nepřejete), anebo by vám to mohlo dokonce nějak ublížit. V takovém případě je třeba svým záměrem a představami přetvořit podsouvaný scénář a jednat dle vašich představ a svého vlastního scénáře a za žádnou cenu se nenechat vmanipulovat do scénáře tvořeného nějakým manipulátorem či útočníkem. Samozřejmě, že nemáte právo nic, tedy ani tohle, zneužívat a používat to pro své osobní dobro, neboť vše se dříve či později vrací jako bumerang, jelikož stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou.
*

.

Jak lze otevřít dimenzionální mem-brány a kdy a proč se otevírají téměř sami.
* Interdimenzionální zpráva, od Archangelu Zadkiela, přes Suzanne Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: An Inter dimensional Message from Archangel Zadkiel through Suzanne Lie 10-12-16 - Here. Here. Article - Here.
Každá jednotlivá čakra je zároveň i mem-brána do vyšší čakry, čili do vyšší úrovně vesmírného vědomí a jejich existencí. To je ten důvod, proč  aktivovaná energie Kundaliny otevírá brány do vyšších úrovní vědomí a existencí. Jak své čakry aktivovat a své nižší úrovně vědomí propojit nazpět do jednoty je popsáno např. v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Už chápete, proč vám ne-mocní nechtějí dopřát přírodní, povznášející prožívání orgasmu a snaží se vám vnutit zvrácené způsoby sexuality, při které je prožívána slast z všemožné bolesti a utrpení? Protože to, co je příjemné, to povznáší do pravých duchovních úrovní existencí, kdežto to co je bolestivé, to stahuje do nižších úrovní vědomí mezi škodolibé belze-blby. :-)
* Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou - ZDE.
(Blahodárné pocity - frekvence rozezní - rozvibruje čakry a to je pomáhá aktivovat. No a kde nejsou bloky, čili tam, kde kosmická životadárná energie volně proudí, tam nejsou žádné ne-moci.)
Protnutím galaktického nulového bodu - času (otevírajícího multidimenzionální bránu ke Galaktickému středu - srdci) dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu, čili z galaktického centrálního slunce, což je naše 12tá čakra. To způsobí přeprogramování kódů našeho genetickou manipulací okleštěného DNA na kódy původního 12ti vláknového DNA. Tím dojde k trans-mutaci veškeré hmoty (tedy i našich těl), při které nastane obnovení našeho původního 12ti vláknového DNA (ovšem asi ne ze dne na den), čímž se opět staneme světelnými a tudíž zdravými vitálními nesmrtelnými bytostmi, neboť světelná energie ani nestárne ani není nemocná ani nemůže umřít, pokud nechce. :-) Podrobnosti v článku: K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.
Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).
*
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.
Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Zabraňuje sex spiritualitě? (Samozřejmě že ne!) / Does Sex Prevent Spiritual Growth? (Of corse not!) More - Here.
* Láska ne manželství Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY Uvedeno ZDE.
* Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout Uvedeno ZDE.
* Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie Uvedeno ZDE.
* Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* POSVÁTNÁ SEXUALITA: PLEJÁDSKÝ NÁHLED. Strojový překlad ZDE. SACRED SEXUALITY: A PLEIADIAN PERSPECTIVE - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Odstranění energetických bloků pomocí posvátné sexuality & spirituálního probuzení. (znázornění je v druhé polovině videa). / Sanna Sanita - Sacred Sexuality & Spiritual Awakening - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* * Spiritual Masturbation * Daily Aaron Bit - Here.
* Masturbation (A Spiritual Perspective on Masturbating) - Teal Swan - Here.
* Masturbation Tip: Heart Breathing - Here. * My Spiritual Journey to Masturbation - Here.
* Solo-Tantra for Men! (Sacred Masturbation 101) - Gwydion Blackrose - Here.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
Níže uvedené informace jsou test, zda dovedete info. poslechnout a číst bez toho, aby vás to nějak emocionálně rozhodilo.
*
* Polistopadová garnitura je prokazatelné zločinné spolčení. Podrobnosti najdete ve videu: 2023-01-10 - Souhrnná zpráva o zločinech polistopadového režimu (Daniel Novák).
*
Pozor na re-klamy!
Jak programují vaše/naše vědomí, ohlupují nás jíž přes půl tisíciletí!
*
Jak programují naše/vaše vědomí: Propaganda, továrna na souhlas (2017) (Dokument, který by ČT už dnes nevysílala) Video ZDE.
(Videa na odysee nelze ne-mocnými blokovat. :-))) )
*
* Ohlupují nás již přes 1/2 tisíciletí!
Zdánlivě nesouvisející video: Corbettův report: Gutenbergovo spiknutí (Mediální matrix - 1. část) - CZ DABING Video ZDE.
*
Více najdete ZDE.
*

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*

Údajně probíhá celoplanetární čistka, takže zachovejte klid.

* Žaloba za globální zločiny začala Uvedeno ZDE.

* Možná další střípek do skládačky celého dění v Hotelu Země. Nebyl ve volbách zvolen jenom naklonovaný herec? Uvedeno ZDE. (Klony nemají tzv. duši, a proto jsou bezcitní a jednají jako chladnokrevný robot!)

Pokud nevěříte, že existují nejen klony, kiborgové a všemožná jiná umělá inteligence (fungující jako energetický upír, z důvodu, že to nemá duchovní podstatu), tak se zamyslete nad tím, co všechno tak asi mohlo být jen našimi pošetilými "vědátory" už stvořeno, když umělá děloha byla patentovaná již v roce 1955! I dávné civilizace zřejmě už dovedly vytvořit klony (a nejen to) a proto se někteří "vyvolení" nechali mumifikovat, aby po nich zůstal genetický materiál.

Související článek: Víte, že v roce 1955 byla patentována umělá děloha? Víte, co to znamená? Je nejvyšší čas prozřít !!! Podrobnosti ZDE. Související film: Jsou mezi nami - Oni žijí! Ke stažení je ZDE.
Elita jsou chladnokrevní plazí hybridi Podrobnosti ZDE.

Related videos: * Human Cloning Centres (2020) Here. * Human Clones Living Among Us Documentary 2018 Video Here. * Artificial Humans Living Among Us - Paris Tosen Here.

* The Truth about Deep Fakes VFX CGI Green Screens Synthetics Masks Holograms and the CIA Here.
*
* Začalo to Ukrajinou a pokračuje to dál! Třetí světová válka? Video ZDE. Byla pandemie a očkování součástí světové války? Podrobnosti v článku: Ako celý svet vlastní jedna jediná korporácia Text je ZDE. Jich je hrstka, kdežto nás jsou miliardy! Necháme si to nadále líbit? Úzce související video: RDH 004 Ing. Rudolf Vávra 2.díl - Souvislost mezi 5G a CO VID-19 ZDE.
*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*
* Cenzurovaná videa najdete na: AntiCensorship, na necenzurovaném odyse.
Oznámení: mnohé informace, které vládnoucí "elita" nechce, abychom se o nich dozvěděli, jsou blokované. Proto je běžnými vyhledávači, jako je kupř. seznam a google nenajdete. Používejte tedy vyhledávač du.k_du.k_g. .(com) který je zde. Pokud tento vyhledávač (i pokud je jeho funkce neaktivní) někomu pošlete mailem, tak ten mail adresátům nejspíše spadne do spamu! Proto je dalším mailem upozorněte na to, že si ten mail s odkazem mají najít ve spamu svých mailů. Do toho dalšího mailu ale nepište název toho vyhledávače, nebo jim to nejspíše spadne do spamu též. Toto Oznámení je i ke stažení zde.
*
Odpojeni od reality: Jak chytré telefony a sociální média podporují stav podobný schizofrenii. Dole na zubatém kolečku pod videem si nastavte překlad videa do mateřštiny. (Je to trochu hlavolam, ale jde to!) Video je v angličtině pod názvem: Disconnected from Reality: How Smartphones and Social Media Promote a Schizophrenic-Like Condition (na začátku videa je reklama, proto se překlad chvíli neposouvá) Na mailu se video nezobrazí dokud nekliknete na "Přehrát na YouTube". Uvedeno ZDE. Video bez možnosti překladu je uvedeno Here.
*
* Globální plán obnovy planety Země ZDE.
* Deklarace nezcizitelných práv Původní Moci novabohemia.cz (LSŽL).
* 2022-12-21 - J.Sochová_Vezuel_Živý člověk_změna systému video.
* Narin a Danika, Dieržava Czechaslavakia Video ZDE. (Až na toho bio-robota Auriho to zní celkem dobře.) Důležitý je zákon 424 a 327.
* Dotazy a podněty diváků k pořadům Ing. J. Tichého, 2.část - ZDE.
*

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Transfigurace, Transcendence a Transmutace uživatele Naren Sahava
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Transfigurace, Transcendence a Transmutace

V posledních 48 hodinách a dále se děje obrovská transfigurace a úplná transmutace, transcendence, jak  nyní rozpouštíme starou existenci a jsme přetvářeni, znovuobjevováni a přeprogramováváni (ve vyšším smyslu), jak se ty duše, které jsou…Zobrazit další
včera
Uživatel daninka sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Francie v plamenech: protivládních protestů se účastní 1 milion lidí ! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !! Necenzurováno a nezmanipulováno !! Tisková prohlášení prezidentů Ruska a Číny. Video s překl. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Hathorové: Vaše energetické pole uživatele Naren Sahava
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu ! Maďarsko nepošle do Kyjeva zbraně ani nezatkne Putina ! uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby