* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické či euforické pocity

Uvědomte si, že trvalé štěstí není v tom, co hmotného získáváte, neboť takovéto štěstí je krátkodobé a brzy vyprchá. Trvalé pocity štěstí si v sobě vytváříte Vy sami, kdykoliv se Vám zachce a zcela zdarma a to fokusem pozornosti na to, co Vám dělá radost. Čili fokus Vaší pozornosti je to podstatné, co ve Vás tvoří harmonické frekvence, které ve Vás vytváří příjemné, či blažené, až extatické pocity!
* Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.
* Kočky chrání vás a váš dům před duchy a negativními entitami. Strojový překlad ZDE. Cats Protect You and Your Home from Ghosts and Negative Spirits - Here. Article - Here.


Pociťujete a prožíváte vždy to, na co upnete svou pozornost. Proto zapomeňte na minulost, neobávejte se budoucnosti a přestaňte se zabývat vším, co ve Vás vytváří nepříjemné, disharmonické frekvence - pocity. Ukotvěte fokus své pozornosti v přítomném okamžiku a soustřeďte se především na to, co ve Vás vytváří pocity blaženosti, což nemusí být pouze sexualita a z ní vygenerovaný :-) orgasmus. (Orgasmus lze přivodit např. jen pouhou představou, dechovým cvičením, nebo aktivací energie Kundaliny.)
Orgasmus ovšem otevírá brány nejen do 5.D, ale i do beztvarého bytí, takže proti Vašemu osobnímu gustu žádný dišputát. :-)


* ORGASMUS = ZDRAVÍ a skvělá nálada - dar matky přírody! Nejen o chlebu a vodě je člověk "živ".*  Uvedeno ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
* Archanděl Michael ~ Extáze dvou-plamene, Posvátná Láska. Strojový překlad ZDE. Archangel Michael ~ The Ecstasy of Twin Flame Sacred Love - Here. Article - Here.


*
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
* POSVÁTNÁ SEXUALITA: PLEJÁDSKÝ NÁHLED. Strojový překlad ZDE. SACRED SEXUALITY : A PLEIADIAN PERSPECTIVE - Here. Article - Here.


Hlavně je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení (paradigmatu) si můžete začít vytvářet takový svůj svět, jaký se Vám jen zlíbí. Mějte ovšem na paměti, že akce vytváří re-akce. Více podrobností v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


Velice důležité: * Chcete změnit svou realitu? Stačí změnou své pozornosti (přeladěním své osobní frekvence) přepnout kanál z jednoho holografického projevu existence na jiný. (funguje to na stejném principu, jako když změnou frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.
Article - Here.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.

* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Níže uvedené video objasňuje nejen jakým způsobem je z mentálních obrazů vytvářena hmota, ale objasňuje i proč orgasmus otevírá brány do beztvarého bytí (čili světelný "tunel" vedoucí za světlem) a proč pomocí orgasmu lze materializaci požadovaného přání urychlit. Taktéž vám to může objasnit, pokud se do hloubky zamyslíte nad tím, co je videu uvedeno, proč lze dosáhnout orgasmu pouhou představou, nebo jen dechovým cvičením. * MindBlowing Secrets of the "All Seeing Eye," Your Pineal Gland/ Third Eye- - Here.


Pro ty, kteří
anglicky neumí, vysvětlím alespoň to, že naprosto vše, co je organické je zároveň i orgasmické, neboť vše organické je stvořené pomocí sexuality, čili interakce probíhající mezi energiemi Jang (mužský princip - projekce) & Jin (ženský princip - gravitace). Navíc, tam, kde není regenerující orgasmus (stačí nejrůznější pocity blaženosti), tam vše stárne, má nemoci a následně umírá. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE.


Tím neříkám, že za světlem je třeba se prosexovat. :-) Jen konstatuji, že je třeba pravidelně prožívat pocity blaženosti, neboť tam kde kosmická energie volně proudí, tam se vše regeneruje, ozdravuje a omlazuje a klidně i do nekonečna.  * Návod na prožívání neustálých pocitů blaženosti, aneb jak se můžete naladit na harmonické frekvence a konstantně prožívat příjemné, blažené až extatické, či euforické pocity Uvedeno ZDE.Související články: * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.


Takže pokud se domníváte, že jste již staří a koupili jste si už rakev, tak si k ní pořiďte pádla a můžete ji začít používat jako pra-mičku :-) a dekl jako stříšku nad ní, :-) aby na vás při nepřízni počasí nepršelo. Pokud jste si už vykopali i hrob, tak na něj dejte ceduli k pronájmu. :-) Příjemné, radostné a povznášející "pádlování" za světlem a šťastné prožití celého milénia Vám všem přeje mír-lu. :-)


Opět musím zopakovat, že jste/jsme především vědomí, neboli živé tvořivé světlo, které si vytváří takový vnější svět, který odpovídá vnitřnímu osobnímu přesvědčení - programu. Z toho jasně vyplývá, že pouhou změnou toho čemu u-věříte v sobě změníte program, podle kterého se změní i vaše vně projevená realita. Uvědomte si už konečně, že jste jiskra moudrého, všemocného láskyplného, kosmického, tvořivého vše-Vědomí, neboli světla, které na pouti poznávání sama sebe jen zapomnělo, co že to vlastně ve skutečnosti doopravdy je. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili "duše" - kosmická energie) a teprve potom fyzický, neboli holografický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Čím více lidí pochopí, jakým způsobem jsou vytvářeny časo-prostorové světy a jejich reality, tím více lidí se začne zaměřovat na to, co je harmonické, čili pozitivní a konstruktivní, takže tím dříve dojde k tomu, že tento svět od základu zcela přetvoříme a vyléčíme.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
Následující video vysvětluje jakým způsobem je z všude přítomné kosmické energie vytvářena veškerá hmota a proč je třeba svou pozornost zaměřovat na to, co je příjemné, radostné a povznášející, čili na to, co vytváří harmonické, tzn. konstruktivní vibrace. Pokud neumíte anglicky, i tak stojí za to shlédnout první části videa, neboť zobrazení vám mnohé napoví. * 200,000 Year Old Levitaion Technology - Michael Tellinger - Here.


Uvnitř každého hologramu je Merkaba (fungující jako nosič osobního Vědomí), jejíž aktivita vytváří černou (Jin - gravitace) /bílou (Jang - projekce) díru, které svými opačnými silami vytváří hologram vně projevené bytosti, v projevu kupř. Vás, planety, či celého vesmíru.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Změníš-li své smýšlení a z toho se rodící přesvědčení, tvořící osobní program, změníš tím nejen svou osobní, ale i kolektivní realitu. Návod jak se stát šťastným člověkem a přitom vytvářet Ráj na Zemi Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.


* Zdánlivě nesouvisející článek: Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* TAJEMSTVÍ" TVOŘENÍ "SVÉ" REALITY Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zrovna tak, jako se změnou frekvence může přes hvězdnou mem-bránu teleportovat např. UFO, zrovna tak se změnou frekvence může teleportovat kupř. celá planeta, se vším, co se změnou frekvence planety sou-zní. Přesun do jiné dimenze funguje na stejném principu, jako když se změnou frekvence přelaďuje na jinou, vedlejší TV stanici. Když si uvědomíte, že naprosto vše co je organické je především vnitřní, nehmotná energie vědomí, které si svůj vně projevený projev existence promítá navenek holograficky, tak vám dojde, že teleportace a nejen ta, je nejenže možná, ale ve vyšších úrovních existencí zcela běžná a to bez potřeby jakékoliv techniky. Úzce související články: * Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE. * Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace. Uvedeno ZDE. * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.


Ničeho se ale nebojte, neboť tato planeta Zem v projevu 4.D vám pod nohama prozatím nezmizí, :-) neboť část (kopie) planety v projevu 4.D ještě nějakou dobu zůstane.
* Dočasná 5D (i 4D) časová osa je nyní k dispozici. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Temporary 5D Timeline is Now Available - Here. Article - Here.
Tato země v projevu 3.D existence ale již brzo zmizí docela a s ní i všichni zlouni a škodolibí a bezohlední chrapouni.
* Jak vaše tělo bude vzestupovat - procházet z 3D do 5D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How Your Body Will Ascend From 3D to 5D - Here. Article - Here.


Velice důležité: * Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here. Article - Here.
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.


Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy později.
* Nyní jste na multidimenzionální Zemi. Všechno je jiné. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: You are on a MultiDimensional Earth NOW, Everything is Different - Here. Article - Here.


* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE. Velice důležité:
(Kde tak asi skončí např. nenasyta Bam-biš, s jeho monopolem na předražené potraviny. O Kal-houskovi a jemu podobných ani nemluvě.)
* Tragikomická píseň: Mám dluh - máš dluh, Peterka & spol. ZDE.
* Peterka & spol - My chceme do parlamentu ZDE.
* Peterka & spol. - Euro konec ZDE
.
* Časová osy se oddělují a nová 5D časová osa se právě děje. strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Timelines are Separating and the New 5D Timeline is Currently Happening - Here. Article - Here.
* 144.000 nových Lemuriánských aktivačních kódů DNA. (Lemurie byla v projevu 5.D) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 144,000, New Lemurian DNA Activation Codes - Here. Article - Here.


* Chcete se regenerovat, ozdravovat, revitalizovat, a současně prožít blažené pocity a být šťastni? Pokud ano, můžete spojit příjemné s užitečným! Podrobnosti ZDE.


.

Zobrazení: 1722

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Komu se podaří napojit se na frekvence vnitřního, láskyplného, nic nepožadujícího, vše rozdávajícího pra-Světla (nebo při plné aktivaci své energie Kundaliny), může takováto bytost (bude-li si to přát) prožít tak silný kosmický orgasmus, že se z tohoto světa zcela vypaří a rozplyne se v pouhé osobní vědomí, čili v živé tvořivé světlo, které může být kdykoliv čímkoliv, čím se mu jen zachce být. Pokud tomu nevěříte, tak to sami vyzkoušejte a pak teprve mudrujte. :-) Úzce související video: Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE. (Na konci tohoto videa je znázorněno, jak se bytost rozplyne a promění se ve světelnou duchovní podstatu, ze které je naprosto vše stvořeno.)


Zdánlivě nesouvisející informace:

Světy v projevu 4.D jsou světy emocionálních prožitků, ve kterých čas probíhá nelineárně. To znamená, že se v čase lze promítat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Ta budoucnost a i minulost, ale nejsou pevně dané. Lze je změnou osobního přesvědčení (víry v to či ono) kdykoliv jakkoli měnit, což se děje ve své podstatě už i teď, aniž by si to člověk uvědomoval. Když člověk spí, tak to dělá zcela běžně a proto se jeho "sen" proměňuje v závislosti na tom, co jiného si právě vymyslí a představí. Úzce související článek: * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


Jakmile si bytost uvědomí, že je především nehmotné vědomí, čili živé tvořivé světlo, které si tvoří vně projevenou realitu z obrázků stvořených mentálními představami, tak tohle není těžké pochopit. Při prozření si bytost též uvědomí, že čas ve své podstatě vůbec neexistuje, neboť běh času, čili události jsou tvořeny sledem jednotlivých, mentálními představami před-stvořených obrázků (které jsou v projevu frekvencí světla) projektovaných holograficky navenek. Sled těchto jednotlivých vně projektovaných obrázků, vytváří zdání existence částic pevné hmoty a událostí v ní probíhajících. Úzce související článek: * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


Vše vně projevené je ale ve skutečnosti pouhá iluze, ve které jsou skutečné pouze prožitky, neboť tyto vnitřní, navenek projektované obrázky se z nehmotných frekvencí světla promění na fyzikální ČÁSTICE hmoty jen na zlomeček vteřiny a opět zmizí. Sled těchto jednotlivých, holograficky vně projevených obrázků (kterých proběhne několik biliónů každou sekundu) pak vytváří zdání pohybu a plynoucího času. Nekonečné nyní, čili tady a teď je teprve až od 5.D výše, čili ve světech, které jsou stvořeny ze světla. Úzce související článek: Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.


V 5.D sice mizí hrubé Ego, ale identita ve smyslu jsem takový či onaký projev existence, ten nadále zůstává a to až do 7. D, neboť záměr (tvořený v 7.mé čakře) je to, co určuje osobní identitu. To znamená, že např. i hvězda (nebo dokonce celý vesmír) svým osobním záměrem (čili z úrovně 7.D) vytváří sama sebe, z všude přítomné kosmické energie, neboli z vědomí, čili z živého tvořivého světla. Tento záměr následně promítá holograficky navenek z jádra své osobní Merkaby, ve kterém je Jin a Jang v rovnovážném souznění. V jejím kolektivním vědomí jsou ale bytosti (jež si bytost v projevu hvězdy svými záměry tvoří), které mají svou osobní identitu, ale fungují jako jedno společné vědomí tvořící hvězdu. Úzce související článek: * Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality Uvedeno ZDE.


Takže až se tato planeta stane zkrystalizovaným světlem, čili až bude v projevu 5.D, tak bytosti které na ní budou, budou stále mít svou osobní identitu, ale jejich vědomí bude součástí planetárního kolektivního vědomí, tvořící celou planetu. Navíc, v této úrovni existence si každá jednotlivá bytost může vytvořit paralelní Zemi, ve které a na které tvůrce své Země bude mít jen to, co si na své Zemi přeje mít. Úzce související článek: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


Když někdo prožívá tzv. kosmický orgasmus, tak je to z důvodu propojení energie Jin s energií Jang. Pokud ty blažené až extatické pocity bytost neprožívá jen v některé nebo několika ze svých čaker, ale energie skrze ni proudí od první čakry až do hlavy, tak může prožít orgasmus (neboli rezonanci) na své subatomární úrovni. To znamená, že se v ní rozvibruje každá subatomární částice. (Takže až se půjdete s někým, či se sebou pomilovat, tak si nepřejte pouze animální mechanický "vrz", :-) ale prožitek vytvářející extatickou rezonanci.) Jakmile se v bytosti naplno otevře korunní čakra (což extatická rezonance umožňuje), tak bytost z tohoto světa vyvane a zmizí, neboť se její hmotné tělo rozpustí a splyne s nirvánou, tzn. s Absolutnem, čili s nic nepožadujícím, vše rozdávajícím světlem duchovní pra-Podstaty Univerza. Úzce související video: Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE. (Na konci tohoto videa je znázorněno, jak se bytost rozplyne a promění se ve světelnou duchovní podstatu, ze které je naprosto vše stvořeno.)


Toho se ale nikdo obávat nemusíte, neboť přeskočit z 3./4.D rovnou do 8.D se hned tak někomu nepovede, i kdyby chtěl sebevíce. Navíc, i kdyby se to někomu přeci jen povedlo, tak sebemenší myšlenka, vůle či přání každou bytost okamžitě katapultuje - promítne zpět tan odkud přišla, nebo do tahového světa a takové reality, se kterou bytost svými vnitřními osobními frekvencemi momentálně sou-zní. To znamená, že se každá bytost může kdykoliv vrátit tam odkud přišla, nebo se promítnout tam, s čím svými osobními frekvencemi momentálně souzníte. Z toho jasně vyplývá, že dokud kterákoliv bytost nebude souznít s vědomím planety v projevu 5.D, tak se tam dostat nebude moci, neboť stejnorodé frekvence se navzájem přitahují, kdežto nestejnorodé se naopak odpuzují. Úzce související článek: * Harmonická rezonance. Uvedeno ZDE.


v 5.D jsou věci a bytosti v projevu zkrystalizovaného světla


v 6.D jsou věci a bytosti v projevu tekutého světla,


v 7.D jsou věci a bytosti v projevu éterického světla


teprve až v 8.D se bytost stává čistým vědomím, čili zcela nepolarizovaným světlem.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.


Jak to všechno vím? :-)


Za prvé jsem ve svém třetím oku viděl světelnou duchovní podstatu, čili vnitřní, vně neprojevené NEPOLARIZOVANÉ světlo (vně neprojeveného Boha/Bohyni), nebo-li pasivní, nic nepožadující, vše rozdávající vnitřní duchovní energii, ze které je naprosto vše v existenci stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - "plave".  Když jsem toto křišťálově čisté, velice intenzivní, ovšem neoslňující světlo uviděl, přál jsem si, aby to ještě více zesílilo. V okamžiku jsem už viděl již jen to světlo, prostor kolem mne zcela zmizel a já se tím světlem na chvíli stal. Je třeba dodat, že z duchovního pra-Světla je stvořeno i vně projevené vesmírné centrální slunce, což je aktivní, neboli tvořivé vně projevené vesmírné vše-Vědomí (neboli vně projevený nepolarizovaný Bůh/Bohyně), které si svým záměrem (7.D) svými představami (6.D) svou rezonancí (5.D) vytváří světelné světy, ve kterých si jednotlivé bytosti vytváří své osobní reality. (Úrovně od 4.D níže nejsou vytvářeny vědomí pravého a tudíž moudrého Boha s velkým "B", ale Egem bytostí, které si pouze hrají na bohy, takže podle toho to taky tak vypadá.) Úzce související články: * Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech je uvedeno ZDE. * Jak se stát supravodičem harmonického duchovního pra světla a jeho láskyplných energií - frekvencí. Uvedeno ZDE. * Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Za druhé jsem jednou byl na nějakém sezení s nějakým šamanem (výjimečně, neboť nemám zájem o Informace od kdejakého rádoby chytrolína), který mne nějakým způsobem dostal do stavu, kdy jsem se stal čistým vědomím (obsahující svou osobní identity), které se obrovskou rychlostí promítlo někam do nebe, což jsem velice emocionálně prožíval, neboť to byly velice příjemné pocity stát se pouhým čistým vědomím osobní identity, bez pocitů přítomnosti jakéhokoliv těla a s ním spojené identity. Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie. Uvedeno ZDE.


Za třetí jsem prožil samovolný kosmický orgasmus na subatomární úrovni své existence (a to od palců u nohou až po konečky vlasů), který byl tak silný, že mne napružil, jak drát, kterým protéká velice silný proud. Ti z vás, kteří slabým drátem zkratovali např. autobaterii ví, o čem mluvím. Neradím vám ale to s tím drátem vyzkoušet, neboť pokud je drát slabý, tak se okamžitě rozžhaví a popálí vás, nebo se může dokonce rozprsknout a ublížit vám mnohem víc. Navíc to vyčerpává a ničí baterii, neboť ta není schopna přijímat energii z kosmu, jako ji můžete přes své čakry a hlavně přes své duchovní srdce, nebo přes energii své Hadí síly přijímat vy.  Úzce související článek: * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.


Za čtvrté, Kosmický orgasmus jsem prožil i mentálním energetickým propojením s jednou svou známou, kterou jsem znal jen přes internet a zřejmě i z dřívějška, nejspíše z Lemurie. Domluvili jsme se na tom, že se spolu na dálku energeticky propojíme. Povedlo se mi propojit s ní Jin & Jang energie do uzavřeného kruhu (Oroboro), takže jsem prožíval to, co bytosti existující v centrálním slunci (ve kterém jsou energie Jin a Jang v naprosté rovnováze) prožívají konstantně. Z tohoto propojení nastala (bez jakékoliv fyzické stimulace) asi hodinová extáze (nesčíslněkrát intenzivnější orgasmus než např. při sexu), kterou kdybych násilně nepřerušil (z důvodu, že jsem potřeboval jít močit), tak asi vibruju ještě dnes. :-) Pokud to s někým chcete vyzkoušet, tak je samozřejmě třeba, aby s tím oba zúčastnění souhlasili a ne si "znásilnit" koho se vám zachce, neboť zákon příčiny a následku je neúprosný! Úzce související článek: * Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


No a za páté není třeba uvádět, neboť kromě umělé inteligence (čili entity, které nemají duši) jsou všechny bytosti jiskrami moudrého, láskyplného vše-mocného kosmického vše-Vědomí. Mnohé bytosti si to ovšem zatím pořád ještě neuvědomují, z důvodu, že v zápalu tvoření své individuality prozatím zapomněli, že jsou Bohem, neboli kosmickým vše-Vědomím na cestě poznávání sama sebe. Tím neříkám, že pocházím z 13té čakry (tzn., z nejvyšší úrovně tohoto vesmíru), čili že bych byl vně projevený Bůh v lidském kabátu. :-) I když, ve své podstatě to jsou všechny bytosti, neboť existuje pouze jedna jediná vně projevená Bytost - Já vně projevené vesmírné Vše-Vědomí, které se pouze dočasně individualizuje do nejrůznějších Jsem to či ono. * Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE. (Světlo centrálního slunce ovšem není tím vnitřním duchovním PRA-Světlem, čili duchovní podstatou, ze které/ho je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše plave.)


Jakmile budete mít své čakry alespoň z části otevřené, tak budete moci přesouvat své osobní vědomí (a časem i své tělo) do kterékoliv z 13ti čaker, ve kterých jsou uloženy informace té úrovně vědomí a existencí, se kterou daná čakra koresponduje. Tuto schopnost samozřejmě mají všechny bytosti, tedy i např. bytost v projevu této planety, takže proto se Země (při dosažení potřebné výše svých osobních frekvencí) může teleportovat - přemístit např. do vyšších úrovní vědomí a existencí. Informace jsou v čakrách ovšem uloženy v tzv. světelné řeči - kódech. Záznam je podobný jako když se dělá záznam na CDčku, ovšem s tím rozdílem, že záznamy v čakrách jsou uloženy více-rozměrově, takže je můžete zobrazovat holograficky. Navíc, z jednotlivých čaker, čili z jednotlivých úrovní vesmírného vědomí a existencí jsou vstupy do kteréhokoliv světa a jeho realit úrovně vědomí a existencí té které čakry. Úzce související článek: Bude o teleportaci. Odkaz na něj sem pak přidám.


Tento níže uvedený gif krásně zobrazuje jak je pomocí Jin a Jang vytvářen hologram vně projeveného projevu existence. No a teď si představte, že takovýto velký třesk, vytvářející jednotlivé hologramy vašeho těla probíhá 8 a 1/2 biliónkrát každou sekundu. To znamená, že tolikrát za sekundu zmizíte a zase se zobrazíte, přičemž změna hologramu z jednoho na další vytváří zdání pohybu a plynoucího času. U Vesmíru probíhají takového výdechy - expanze (vytvářející hologram vesmíru) a nádechy - kontrakce podstatně pomaleji a proto nám vesmír připadá, že se téměř vůbec nemění. Zkrátka a dobře, kosmické vše-Vědomí (neboli Bůh, chcete-li) má na vše dost času, :-) neboť dobře ví, že lineární čas vlastně vůbec neexistuje, jelikož je to vše jen pouhá mentálními představami tvořená animace, ve které si každá bytost, čili každé vědomí (individualizované do nějakého jsem to či ono), tvoří takový svůj příběh, který odpovídá jejímu momentálnímu přesvědčení o tom či onom. K čemu je to vlastně dobré? No přeci k tomu, aby se nenudili :-) ani vy, ani vesmírné vše-vědomí, jehož jsou veškeré bytosti nedílnou součástí. Dovedete si představit nedělat vůbec nic celou bezčasovou věčnost? To by byla nuda! * Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


To, co vám tu píšu, nepíšu z důvodu, aby mne někdo obdivoval, ale z důvodu, abyste si konečně všichni uvědomili, že jste/jsme především vědomí, čili kosmická energie, která je nezávislá na hmotě času a prostoru, takže může dělat nejen to, co je zde popsané, ale mnohem, Mnohem, MNOHEM více než pouze tohle. Berta na vědomí i to, že cokoliv co uznáte za svou osobní pravdu se ve vaší realitě stane skutečností a to tím rychleji, čím vyšších vaše frekvence budou. Též berte na vědomí, že strach, čili vše, co ve vás vytváří nepříjemné pocity vaše osobní frekvence snižuje, kdežto láska, čili vše, co ve vás vytváří příjemné pocity vaše osobní frekvence zvyšuje. Taktéž si uvědomte, že záměr vašeho vědomí funguje jako navigační zařízení, které vás naviguje k požadovanému cíli. Takže cokoliv co si přejete se vám může splnit, ovšem pouze pokud tomu budete bez pochyb věřit Ne nadarmo se říká, že víra tvá tě uzdraví. To je ten důvod, proč funguje např. placebo efekt, ale pouze pokud tomu dotyčná osoba - tvořivá bytost opravdu u-věří. * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, světů a jejich realit Uvedeno ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) - ZDE.


* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět.je uveden ZDE.


Snad již není třeba vysvětlovat, co bylo dříve, zda např. vejce, nebo slepice, anebo kohout. :-) Pokud ano, tak si uvědomte, že před kterýmkoliv hmotným projevem existence byla nejdříve mentální představa, která zkrystalizovala do hmotného projevu existence snížením své vnitřní frekvence. Z toho jasně vyplývá, že cokoliv co si dovedete představit a dokonce i to, co si prozatím představit nedovede, se může stát vaším vně projevenou realitou, ovšem jen pokud budete bez jakýchkoliv pochyb věřit tomu, že to možné je. Věříte tomu? Pokud ne, vaše chyba! * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE. (Ve světelných světech je samozřejmě možné mít nejen pouze např. létající domy, neboť ve světech zkrystalizovaných mentálních představ je možné cokoliv co vás napadne, či prozatím ne-napadne.)


S pozdravem živé tvořivé světlo, nebo-li tvůrčí podstata v každé organické bytosti, tzn. v projevu, který není žádná umělá inteligence, ale má svou vlastní duši, neboli organický, čili světelný, tzn. živý tvůrčí základ.


Tento text byl napsán jako odpověď na dotazy uvedené ZDE.

... Současný tanec mužských i ženských (energií - principů) se rychle připravuje na přesun na časovou osu 5D. To nemusí nutně probíhat paralelně. Ženský (princip) se obvykle posune nejprve a pak inspiruje mnoho dalších, včetně mužského (principu), aby následovali. To dualitu ukončí. Jakmile jsou všechny frekvence strachu přeměněny a zbývá jen láska, dualita už nemůže existovat. Tma ztrácí svůj význam, protože neexistují žádné protiklady.


Udržujte svou frekvenci vysoko tím, že si osvojíte zkušenosti s vděčností (po-děkováním) a uvidíte, jak rychle se budete cítit lépe. Chaos po uvolnění na úrovni buněk potřebuje pár dní k integraci a rekalibraci. Ale jakmile to udělá, uvědomíte si, že se chováte jinak a cítíte se jinak než předtím. Tento proces můžete podpořit tím, že budete hodně v kontaktu s přírodní vodou (zřejmě ji i pít), budete v kontaktu s přírodou, nebo pokud to není možné,- 432 Hz hudba (frekvence) jou také velmi užitečné. ... Odkaz na celý článek/video je uveden níže.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.


* Váš Zvuk 432Hz Zvuky na videu: 432HZ-8HZ-The sound of YOU! ZDE.
... Mnozí v současné době také prožívají intenzivní pohyb v dolních čakrách se sexuální energií a potřebou (nutkáním). Tyto energie požadují, aby byly transformovány z energie založené na obavách a strádání na láskyplné 5D frekvence. Aby k tomu mohlo dojít, je velmi užitečné přesměrovat tyto energie do srdcové čakry. To může být aktivně podporováno masturbací, aby se energie pohnula (rozpohybovala). Místo toho, že ji uvolníte přes orgasmus skrze dolní čakry, nezapomeňte s uvolněním (orgasmem) počkat, dokud energii jasně necítíte ve svém srdci (srdeční čakře). ... Odkaz na celý článek/video je uveden níže.
Hmmm, to se podívejme, na co všechno je dobrá sexuální energie a orgasmus. Překvapuje vás to? Nemělo by, neboť když si uvědomíte, že když je vaše tělo spokojené a cítí se dobře a uvolněně, tak se cítíte dobře i vy. Takže není nic divného na tom, že vaše tělo si přeje nejen jíst a pít, ale i si dělat dobře.
Úzce související články: * Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.


* Divoké energie, změny v partnerství a konec duality. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Wild Energies, Changes in Partnerships and the End of Duality - Here. Article - Here.


Velice důležité a inspirující:
* Archanděl Michael ♥ ~ Proměňujeme se (transformujeme se) z důvodu čím se stáváte! (Na co se zaměřujete, to tvoříte a to nejen pro sebe.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu:Arch'Angel Michael ♥ ~ We're Shifting Because of What You're Becoming! - Here. Article - Here.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.

* Suzanne Lie ~ kolaps času (lineárního) Arkturiáni 15.9.2017. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Suzanne Lie ~ Collapsing Time The Arcturians 9 15 17 - Here. Article Here.
Stále říkám, že čas ve své podstatě neexistuje a vy nevěříte a nevěříte. :-)
* Matrix času a jak ho překročit - Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix of Time and How to Transcend It - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Vstup do nových časových linií vyššího světla, prostřednictvím mimořádné aktivace dokonalého - Božského světelného těla. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Entering New Timelines of Higher Light Through Extraordinary Divine Light Body Activations - Here. Article - Here.
Velice povzbudivé, ve vlastním zájmu si to přečtěte či poslechněte.
* Přeřazení z režimu přežití, 9.D Arkturiáni. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting Out of Survival Mode, The 9th Dimensional Arcturian - Here. Article - Here.
* Proč byste měli vědět o kvantové fyzice. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Why You Should Be Aware Of Quantum Physics - Here. Article - Here.
everytging is energy = všechno je energie
Úzce související články:
* Jak a z čeho je tvořeno celé Univerzum, tedy veškeré vesmíry, dimenze, světy, reality a naprosto vše ostatní v projevu hmotné i nehmotné - frekvenční podobě existence. Uvewdeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Chcete-li objevit tajemství vesmíru, uvažujte v terminech energií, frekvenci a vibrací - Nikola Tesla
Všechno, co nejsou frekvence nových specifických energií páté dimenze, musí Univerzální zákon, (to, co někteří nazývají Vědomí Jednoty) buď přeměnit nebo ukončit. Rozpad 4.D a možnost přeladit se na frekvence 5.D prý bude možné nejpozději do prosince 2018.
* Naše 5.D rodina. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Our Fifth Dimension Family - Here. Article - Here.

* Už se vůbec nezabývejte ještěrkama, ani ničím jiným negativním !
Proč, je vysvětleno ve videu: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.
Úzce související video: Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
Úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.

Chcete začít dělat zázraky jako Kristos, což není bytost, ale dosažená úroveň kosmického vše-Vědomí.
Pokud ano, doporučuji vám poslechnout si celé video: Rukopis Magdaleny by Mia Ra (Meriel), které je uvedeno ZDE.
Doporučuji vám to nikoliv z důvodu osvojení si nějakého náboženského dogmatu, ale z důvodu, čeho lze dosáhnout pomocí propojení a sjednocení energie Jin & Jang nazpět do jednoty a harmonie. Ti ve videu zmiňovaní 2 + 2 "hadi" (nebo-li Jin&Jang energie párových dvojčat nazývaná energií Kundaliny), lze přes světelná vlákna (tvořící jednotlivá DNA) propojit se svou pravou párovou duší, která je mimo hmotný svět a jeho hmatatelné reality. Na propojení postačí jen pouhá vizualizace, takže k tomu není třeba ani sebeuspokojování, ani sex. Proti vašim preferencím a vašemu gustu ovšem žádný dišputát, neboť účel světí prostředky. :-) * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
Propojením a sjednocením energie Jin (ženský, dostředivý, gravitační princip) s energií Jang (mužský, odstředivý, projekční princip) začnete nejen prožívat stále intenzivnější pocity blaženosti, které mohou vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem různé intenzity, ale začne se ve vás i aktivovat vaše osobní Merkaba (která je nosičem vašeho osobního vědomí) umožňující vám dělat všemožné zdánlivé nemožnosti. Jakmile dojde k plné aktivaci vaší osobní Merkaby, stanete se nejen bytostí nezávislou na hmotě, času a prostoru (a to bez potřeby projít procesem smrti), ale i bytostí, která je vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. * Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
V případě, že ve hmotném světě nemáte partnera/partnerku, není to žádná výmluva, že zmiňované propojení, kvůli takovémuto zdánlivému ne-dostatku dokázat ne-můžete. :-) Uvědomte si, že naprosto vše, tedy jak vejce, slepice i kohout byli nejdříve pouhou mentální, tzn. nehmotnou představou. Taktéž si uvědomte, že ti, co nic nedokážou, ti se zaměřují na výmluvy, kdežto ti, kteří jsou úspěšní, ti se zaměřují na záměry a účely, z jakého důvodu chtějí docílit toho, či onoho. Je to jako s tou sklenicí napůl prázdnou - skeptici a napůl plnou - optimisté. Zda si zvolíte být zapšklým skeptikem :-( či radostí, extází a pohodou oplývajícím optimistou :-) je již na každém jednotlivci, tedy jen a jen na vás! * Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všeobecnou hojnost - ZDE.
Proč zmiňované propojení vytvořit? Protože to mimo jiného umožní i volný průtok a cirkulaci energií Jin a Jang ve vašem těle a to má za následek, že se váš organismus regeneruje, ozdravuje a omlazuje! Je pro vás tento důvod dostatečnou motivací? :-) Jak na to? Cokoliv, co vás napadne, je pro vás v daný okamžik to pravé. Pokud jste ale zatím nedospěli k bodu, že vše má být pro dobro všech zúčastněných, tak pak si nestěžujte, že příčiny vytváří následky, čili tzv. Karmu, která odpovídá příčině. * Jak se nenechat nikým a ničím rozhodit a stát se sebe-vědomým, emocionálně vyrovnaným tvůrcem a pánem své reality i svého osudu Uvedeno ZDE.
Další související články a videa:
* Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.
* Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit je uvedeno ZDE.
* Taunia Atiriamin Christová - Jak vzrušit duši vědomé ženy Uvedeno ZDE.
* Meditace léčení druhé čakry | Posvátné ženství a sexualita | Marie Magdaléna Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Podrobnosti ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Ztracené zakázané učení Ježíše / The Lost Forbidden Teachings of Jesus Here. (to podstatné je níže uvedeno v češtině) Ve zmiňovaném verši 106 je řečeno: Když uděláte ze dvou (mužského a ženského principu) jeden, stanete se syny jednoty (vše-mocného vesmírného vše-Vědomí) a když řeknete "horo uhni", tak se hora uhne. Tím: "učiníte ze dvou jeden" je myšleno spojení záměru (myšlenky - vůle, mužský, odstředivý, projekční princip/síla Jang) s pocitem již uskutečnění toho, co si přejete (pocit - emoce, ženský, gravitační, dostředivý princip/síla Jin). Tímto propojení Jin a Jang do jednoty začnete tvořit z jádra své Merkaby, čili ze svého osobního nulového bodu, ve kterém je nekonečné nyní, čili neusálé tady a teď. V nulovém bodě, čili v jádru Merkaby neexistuje ani čas ani prostor, jelikož je v něm Jin (částice prostoru - tvořící gravitaci) a Jang (frekvence světla - tvořící projekci) v rovnováze, tzn. v nulovém, latentním stavu, poskytující nekonečné možnosti projevu.
V takovémto případě vně projevené realitě, která je holografická, nezbude nic jiného, než se přizpůsobit požadovanému záměru (Jang - projekce) a pomocí emoce (Jin - gravitace) se vně projevená realita změní, neboť vše zdánlivě hmotné je ve své podstatě jen pouhá holografická, vně projevená projekce vnitřních, mentálních představ. Ti, kteří toto pochopí, a propojí v sobě mužský a ženský princip nazpět do jednoty a harmonie, ti se stanou nejen vědomými tvůrci svého světa a jeho realit, ale i neomezenými pány svého osudu! To propojení a sjednocení mužského a ženského principu nazpět do jednoty a harmonie je samozřejmě třeba i pro vzestup do světů v projevu 5.D, čili pro návrat do světů, které jsou v jednotě a harmonii se všemi a vším. Jakmile v sobě sjednotíte energie Jang (tvořící čas) s energiemi Jin (tvořící prostor), tak se můžete přes svůj osobní nulový bod, čili přes jádro své osobní Merkaby promítat - teleportovat do kteréhokoliv času v prostoru (3.D), či prostoru v čase (4.D). To ale bude možné jen do té doby, dokud 3/4D světy, spojením částic hmoty (v projevu 3.D) s frekvencemi světla (v projevu 4.D) nezaniknou, z důvodu, že se opět spojí a tím se navrátí nazpět do bezčasové jednoty a harmonie.
Úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Velké Tajemství - Arcanum - Kundalini a dvou-plamen / The Great Arcanum – Kundalini and Twin Flames Here.
* Související článek: Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Doporučuji naprosto všem.
* Ovládněte sexuální Kundalini skrze Tantru, abyste se pak stali tvůrčí. Strojový překlad ZDE. Containing Sexual Kundalini through Tantra, To then Manifest Creatively. To samé v angličtině je na videu (ale pod jiným názvem) Here. Article + more Here.
* Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JAK NAHOŘE, TAK DOLE
  Merkaba Mléčné Dráhy.Představte si kolem sebe světelnou Merkabu (neboli nosič osobního vědomí), jejíž čtyřstěn špičkou dolu (Jin - dostředivá síla) je růžový a čtyřstěn špičkou nahoru (Jang - odstředivá síla) je světle modrý, přičemž smícháním těchto dvou barev vzniká barva fialová. Následně si představte, že spodní hrot Merkaby je světelným paprskem spojen s jádrem Země a horní hrot Merkaby je spojen s galaktickým centrálním sluncem. Po těchto světelných vláknech lze přesouvat své osobní vědomí do všech 12ti úrovní vědomí a existencí existujících v této galaxii. Čím více si začnete uvědomovat, že jste především vědomí, čili živé tvořivé světlo (které si tvoří svůj hmotný projev existence dle toho čemu u-věří), tím dříve budete moci po světelných vláknech vědomě přemisťovat nejen své vědomí, ale i své hmotné tělo.
* Fialový očistný, regenerující a transmutační plamen Saint Germaina. Transmutace fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce. Článek a související videa jsou ZDE.
* Mer - (Světlo) ka - (Spirit) bah - (Tělo) Merkabah: vozidlo vzestupu /  Merkabah: The Chariot of Ascension. Video Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Monitorujeme situáciu na hraničných priechodoch. Zaisťujeme dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Stojíme na strane občanov, pretože slúžime národu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu nfo o piatkovom proteste: uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr.
"Zaujímavý popis pravdy a o tom že ako sa da ľahko vyrobiť diktátor z človeka ktory žije pre národ a pre jeho blaho. Už starogrécky filozof Aristoteles povedal že tyrania a demokracia su dve najhoršie formy…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu PROČ PLK. KADDÁFÍ BYL ZABIT uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu VZNIKLO HNUTIE ARCHA uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kubánci volají o pomoc uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Kissingerův citát ...... uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Maggienka je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Pomohli slovenské radary zosilniť búrku v Českej republike? uživatele Ina Obr.
"Ja ako Slovak dlhoročne pracujúci v českej republike a na Morave môžem smelo vyhlásiť že obyčajny slovensky ľudia by to nikdy nedopustili lebo stále považujeme Čechov za našich najbližších bratov ale…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr.
"Krásne! Je to začiatok vlády ľudu a koniec otrockého fašizmu. Kedˇsom pred 14-timi rokmi vo veku 43 rokov dostal mozgovu prihodu tak mi došla jedna myšlienka: Človek pomocou viery vytrvalosti a silov…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Policie položila přilby a vzdala se lidem !!! uživatele Ina Obr
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby