autor článku: Petra Nel Smolová

Shůry dáno

Tento týden se objevuje několik zásadních aspektů, které symbolizují bohatost možností a velkého…