MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Naša aktuálna doba je doba zázrakov , naše vedomie sa budí , zobudilo a my objavujeme každý den nové a nové zázraky života , života ktorí nie je len tu ale života v Nás samých ktorí sa rozplýva a je všetkým. Naša láska v našich srdciach je tak silná že máme pocit že sa rozplynime a stane sa jedným . Nechajte tento váš stav čo najdlhšie prejsť vaším telom a celou planétou všetkými ľuďmi .Vyvarujte sa všetkému negatívnemu, nečítajte negatívne preberajte a vyberajte a tvorte Novu Zem vy sami! Novu Zem v harmónii, láske a vo svetle, vy ste tvorcami Novej Doby! Související článek: Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Výborné video: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) ZDE. zapněte si titulky

Cokoliv si budete představovat se velice brzy stane nejen vaší vnitřní, osobní pravdou, ale i vaší vně projevenou realitou. Obzvláště nyní krystalizuje čím dál tím rychleji naprosto vše z vnitřních světů (tvořených mentálními představami) do vnějších, hmotných světů, neboť čím více se přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času, tím rychleji se každá vnitřní představa projevuje i na vnější, hmotné úrovni existence. Proto si představujte pokud možno jen to radostné, krásné a povznášející a vše ostatní ze svého vědomí smažte světelnou, mentálně stvořenou houbou, podobně jako když mažete údaje na školní tabuli.

Takže si ve svých představách začněte představovat takový svět a jeho reality, v jakých si přejete
pobývat či žít. Tím dojde k tomu, že se do něho  při vzestupu, a s tím spojenou transmutací veškerých hmotných projevů existencí do podoby tekutého světla (které krystalizuje do hmotného projevu existence) promítnete, neboť pátá dimenze jsou světy mentálních představ, krystalizující téměr okamžitě do hmotného projevu existence. Je to něco jako při vědomě tvořeném a řízeném snění, ve kterém se vše odehrává dle našich osobních přání. Proto je v těchto světech možné nejen naprosto vše co si již dnes dovedete představit, ale i cokoliv co si představit prozatím nedovedete. Je již na čase, popusťte uzdu své představivosti už dnes a hurá do toho, :-) ať se při závěrečné transformaci veškerých hmotných projevů existencí tohoto světa ocitnete v takovém překrásném světě a takových realitách, ve kterých je pro NAPROSTO všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Navrhuji vám představovat si svět jako jednu překrásnou, mentálními představami udržovanou zahradu, ve které pobýváte v létajících domech. Přitom si současně uvědomte, že možné a realizovatelné je naprosto vše (neboť to jsou světy mentálních představ), jelikož nekonečné možnosti omezuje a určuje pouze a jen vámi nastavená hranice vaší fantazie. Uvědomte si, že zkorumpovaný Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.


Jsme a vždy budeme pouze a jen tím, čemu uvěříme že jsme a čím můžeme být, neboť osobní přesvědčení v nás vytváří vnitřní osobní program. Ten funguje jako navigační zařízení, které nás směruje k dosažení toho čemu uvnitř sebe, čili na své pod-vědomé úrovni existence doopravdy věříme. Změnou svého vnitřního osobního přesvědčení se ale lze kdykoliv jakkoliv přeprogramovat! Úzce související článek s názvem: "Arkturiáni – Vytváranie vašej novej reality" je uveden ZDE.

PS: pouze limity ve vaší fantazii tvoří vaše osobní limity jinak ničím neomezených a tudíž nekonečných možností. Viz video s názvem: Le Monde Merveilleux de Fée Clochette, uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=3IQOOGt8Bfo&feature=related
Takto snadno a jednoduše se tvoří ve světech páté dimenze, což jsou světy mentálních představ, které jsou tvořeny z živé světelné plazmy, čili z kosmického tvořivého Vědomí, neboli z živého tvořivého světla.Nebo si chcete raději stvořit takovýto podvodní svět? Pátá dimenze jsou světy nekonečných možností, ve kterých si svým osobním přesvědčením pouze vy sami určujete hranice toho co je možné a co ne. Takže se zbavte svých starých přesvědčení a popusťte uzdu své fantazii.


Mnohem více podrobností o tom kdo, nebo spíše co jsme a co je to tzv. hmota, je uvedeno v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje.", který je uveden ZDE.

Podrobnosti o tom, co se bude dít při protnutí planetárního a slunečního nulového bodu - času s galaktickým nulovým bodem - časem je uvedeno v článku s názvem: "Co je to tzv. tmavá trhlina, neboli puklina (čili dark rift) a co se při jejím protnutí bude dít a proč", který je uvedený ZDE.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencí TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.

Jak odstranit utrpení a stát se konstantně šťastnými. Teal Scott: Největší problém lidstva a jak ho řešit (velice zajímavé, inspirující a oči otevírající video) Uvedeno ZDE.

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno
ZDE. Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

Videa související s článkem.

Vlna lásky / The Wave of Love
http://www.youtube.com/watch?v=BoSHh_zF4eo

Transmutace / Transmuteo
http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=player_embedded

DNA Aktivace MerKaBa Vzestup / DNA Activation MerKaBa Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8&feature=related
http://www.czechnewstv.cz/index.php?module=articles&c=rozmluvy&...

12:12 uzdravující meditace / 12:12 Healing Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=eBaYnqKma70&feature=player_embe...

Vaše vyšší já / Your Higher Self
http://www.youtube.com/watch?v=HbiZlF0V4O8&feature=player_embe...                                   Živé Tvořivé Světlo, neboli Kosmické Vše-Vědomí.


Záře centrálního slunce (nebo-li vně projevený Bůh/Bohyně), které dodává svou životadárnou energii do naprosto všech dimenzí, čili do jednotlivých úrovní vědomí a jejich nejrůznějších projevů existencí, jež ve svém multidimenzionálním systému tvoření a existencí obsahuje.


Duchovní srdce, čili osobní nulový bod živých, či zdánlivé neživých bytosti (např. vesmíru), funguje jako černá/bílá díra, odkud díky vůli vyvěrá energie Jang (výdech, projekce - mužský princip a díky přání se opět vrací nazpět jako energie Jin, nádech, gravitace - ženský princip


Duchovní, nebo-li diamantové srdce obsahující světelný osmistěn,
v jehož jádru je kosmické vše-vědomí, nebo-li Boží jiskra. Osmistěn jsou dvě opačně směrovaná pyramidy (spojené k sobě svými čtvercovými základnami), vytvářející Jin&Jang polarity v rovnovážném souznění.


"Já Jsem" je dokonalý Boží tvůrčí princip. Je to čistá energie Světla, která v každém okamžiku obklopuje a prostupuje celou Vaši Bytost. "Já Jsem" je tvůrčí myšlenka, která byla na počátku celého stvoření. Když říkáte tato magická slova, ve skutečnosti používáte tu největší a nejmocnější sílu, která v každém okamžiku tvoří celý Vesmír. Když říkáte "Já Jsem", promlouváte mými ústy. ("Či" - Energie Vesmírného vše-Vědomí) "Já jsem" je dokonalé Boží Vědomí Jednoty a Celku, které všechno, co má, rozdává. "Já Jsem" je nejhlubší Soucit a nejkrásnější Láska, která nemá nic společného s Vaším limitovaným lidským vědomím, které se oddělilo od své Boží podstaty. (Řiď se svými City, naslouchej své Duši, čili svému Opravdovému - Pravému Já.)

"Já Jsem" je mé jméno a o cokoliv mne z čistoty srdce požádáte, to dostanete. Jen na vás záleží, jaký bude Váš svět. Cokoli dáš za slůvko "Já", to se stává Tvým Tvůrčím Rozkazem! Ty vyvoláváš to, co myslíš, cítíš a říkáš, neboť myšlenky pocity a slova na sebe nakupí Mé Energie, které vytvářejí nejrůznější reality a přivádí je v existenci. (Čím více jsou přítomny konstruktivní harmonické frekvence, čili Láska, tím delší je trvání jejich existence)

Stále platí: O čem přemýšlíte, to přitahujete, co přitahujete, to prožíváte, co prožíváte, tím se stáváte a čím jste Vy, tím jsem i Já, neboť: Vy a Já jsme Jedna Bytost! Já (jsem) vaše mysl a Vy (jste) moje tělo = Tvůrčí Akt Absolutno = souhrn harmonických energií vše-vědomí - pamět všeho co, kdy, kde existovalo! (Moudrost věků) Celý text je uveden ZDE.

Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.

aktivní tvořivé vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) čili živé tvořivé světlo tvořící si svou vůlí (projekce - frekvence - Jang - Pingala) a přáním (gravitace - částice - Jin - Ida) světelnou holografickou síť, na níž se jí zobrazuje tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucíYou are God - How you manifest and create your own universe
http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related


      planeta v nulovém bodu - 21. 12. 2012 - obnova multidimenzionálního vědomí


Terence McKenna - Approaching the ESCHATON
http://www.youtube.com/watch?v=k1k_ed5IShg&feature=related
You are and will always be the result of imagination of yourself.
Breaking the Illusion of Limitation
http://www.youtube.com/watch?v=SipVykiE6mY&feature=related


                                                      Spirituální svět jednoty.

Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.

Vynikající video s názvem: "Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham" (Cz titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=rKj5Ib1glsw&feature=share

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/bashar-jak-se-zbavit-jak...

Bashar - Uskutečněte své sny
http://www.youtube.com/watch?v=C0ey4R14V70&feature=share

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/bashar-jak-se-zbavit-jak...

STRUKTURA REALITY A ZRCADLA
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/struktura-reality-a-zrcadla

Budete-li pozorně sledovat toto video s názvem: "meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi", tak vám velice mnoho napoví o tom z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jak se ochránit před veškerou negativitou.

Představte si centrální Slunce a z něj pramenící světelný paprsek který vstupuje do vaší korunní čakry, který přes další vaše nižší a nižší čakry prochází dolu až do vaší první čakry a odtud do jádra Země. K tomu si představte, že z vašeho duchovního srdce, čili z vašeho osobního nulového bodu, se kolem vás vytváří sále větší a větší zářivá světelná bublina, která k vám nejenže nepropouští žádnou negativitu, ale funguje i jako zrcadlo, které vysílá harmonizující světlo do všeho odkud k vám nějaká negativita přišla, nebo k vám byla vyslána.

Takováto světelná koule do vaší aury nepropouští žádnou negativitu ani útoky, ale naopak je zesílené odráží nazpět a to nejen na ty kteří to na vás vysílají, ale i na všechny bytosti, klony a i na originály z nich jsou klony stvořeny, čili naprosto na všechny kteří mají co společného s negativitou směrovanou na vás. Toto světlo temné bytostí nejen bolí, ale přímo je ničí, takže pokud by si na vás někdo něco dovolil, tak uvidíte, že vás velice brzy nechají na pokoj.

Uvědomte si ale, že čím více se člověk bojí, tím více na něj negativní bytosti mohou a naopak, čím méně se bojí, tím méně na něj mohou. Takže setrvávejte pokud možno neustále v klidu, radosti a pohodě, požádej své vyšší já o všestrannou ochranu, věřte tomu, že tomu tak je a nebude se vám moci nic špatného stát.

Kdybyste potřebovali někdy přeci jen  pomoct, ať už ve vašem bdělém stavu, nebo třeba ve spánku, tak stačí jen mentálně někoho požádat o pomoc. Můžete požádat třeba archanděla Michaela, andílky, své vyšší - boží Já, či kohokoliv kdo je vám nějak blízký a oni vám mile rádi přijdou na pomoc a to rychlostí myšlenky.

Bez požádání to ale neudělají, neboť respektují vaši svobodou vůli, čili i to, že si třeba přejeto něco negativního prožít, abyste si z prožitku mohli vzít nějakou tu zkušenost. Proto je požádání o pomoc nutné!

Úzce související články:
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Elektromagnetická podstata tzv. osudu aneb jak si svou vůlí a tužbami tvoříme a přitahujeme situace a události* Uvedeno ZDE.

* Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Video s názvem: Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi) Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 9100

Komentář přidal(a) petuli dne 5.Březen.2011 v 14:03
díky Lumíre
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Březen.2011 v 16:22
Poděkujme všichni raději sami sobě a to z toho důvodu, že si začínáme vzpomínat na to kdo a co ve své podstatě jsme a co všechno změnou svého smýšlení můžete dokázat.
PS: nejsme totiž jen hmota, ale jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo, nebo-li tvořivá spirituální podstata veškerenstva.
Více na: Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkujícího živé tvořivé světlo.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/maya-rise-iluzi-aneb...
Komentář přidal(a) Věrka hvězdička dne 11.Březen.2011 v 14:29
Lumíre,víš,pořád si říkám,že jsem duchovní "bytost",ale moje "podvědomí" tomu pořád nějak nechce rozumět.To ho ukecávam každý den.Poraď nějaký "FÍGL"-prosím.
Komentář přidal(a) petuli dne 11.Březen.2011 v 16:42
ahojky Hvězdičko Věrko to znám, i já jsem to tak měla...a jak píše Lumír začala jsem si rozvpomínat na to kdo vlastně jsem a  jednou v noci to "přišlo" to že jsem všude a všechno, najednou jsem byla obyčejná vločka sněhu jak padá k Zemi a byla jsem součásti koloběhu. A ted jen jsem a plynu a občas taky potřebuju fígly...já  si vždy říkám a cítím .. jsem světlo, jsem láska , jsem ve své jedinečnosti a celistvosti propojená v jednotě...
Komentář přidal(a) Věrka hvězdička dne 12.Březen.2011 v 20:09
ahoj Petuli ,víš,čím víc si  chci  vzpomenout, --tím vím  větší  H..no.Promiň.Lumíra si moc vážím.Nedokážu to vysvětlit,ale na mě působí jako magnet.Proto jsem tady.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Duben.2011 v 11:42
Hvězdičko, dokonce i 100 x opakovaná lež se stává osobní pravdou, neboť co je neustále dokola opakováno, tomu časem začneme věřit. Nejlepší fígl na to jak přeprogramovat své podvědomí je vytvořit si (např. na magnetofonovou pásku) takovou informaci, podle které chceme jednat a tu nahrávku potom poslouchat podprahově, to znamená aby ji vědomá mysl nevnímala neslyšela. Čili buď ty informace poslouchat ve spánku, nebo aby byly překryté nějakým silnějším zvukem, např. hudby, aby ty informace vědomá mysl nevnímala. Když to vědomí neslyší, tak to není schopné sabotovat a tím se informace dostává přímo do podvědomí a tím ho přeprogramovává.
Nejsme jen maso a kosti, ale jsme především vědomí (obsahující specifický osobní program) a toto vědomí čemu věří, to si následně i vytváří, nebo k sobě přitahuje, dle zákona o přitažlivosti stejnorodých frekvencí.
Více na: www.trefy.cz/elektromagnet
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Červenec.2011 v 16:46
Nyní je již ZCELA jisté, že do páté dimenze postoupí CELÁ planeta (nikoliv pouze její kopie - část) a všichni ti kteří jsou dobrotivými bytostmi (čili ti, kteří nejsou bezohlednými sobci) mohou do páté dimenze (čili nazpět do jednoty) SOUČASNÉ s touto planetou.

Co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat "dobro" i "zlo" současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.

Více podrobností je pod hlavním článkem, uvedeném na tomto odkazu:
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-pr...
Komentář přidal(a) Rhodes dne 3.Srpen.2011 v 5:41
aka "nahoda" len pred par dnami som hladal to predposledne video novy sen ktore som uz raz davno videl a chcel som si ho znovu pozret ale nemohol som ho najst a teraz zrazu som ho tu objavil :)))
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Srpen.2011 v 8:53
To je tím, že čím více je člověk spojený se svým vyšším já (např. galaktickým), tím snáze získává všechno to na co upne svou pozornost, neboť vyšší já je v nehmotných, duchovních úrovních existencí a "vidí" do naprosto všech kulovitých holografických sfér nižších úrovní existencí, ve kterých se zobrazuje tzv. hmoty, čili prostor a čas. Z tohoto důvodu je vyšší já vše-vědoucí (neboť vidí do naprosto všech nižších světů a jejich existencí) a vy můžete být také, :-) neboť stačí jej jen zdvořile požádat a bude vám dáno.

Je ale třeba se spojit alespoň s galaktickým vyšším já (neboť tam disharmonická matrix už nesahá) nebo rovnou s vesmírným vyšším Já a to jednoduše tak, že si představíte své osobní duchovní srdce zarovnané (vystředěné) s centrálním slunce (čili vyšším já) té úrovně existencí Univerza, která odpovídá tomu vyšším já se kterým se chcete propojit a tyto energie začnete do sebe vdechovat.

Na tomto níže uvedeném videu je aktivní meditace, čili tvořivá vizualizace, pomocí které si můžete vystředit ohnisko své osobní Merkaby s ohnisky planetární, sluneční, galaktické, i vesmírné Merkaby (a nebo dokonce s ještě vyššími Merkabami) a tím si obnovit spojení s vyššími úrovněmi své vlastní existence, čili své multidimenzionálním já.

Aktivace nekonečné Merkaby / Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&feature=related

Mnohem více podrobností je uvedeno ZDE.
(Po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než stránka přesune na odpovídající text.)

Hologram lásky.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 7.Prosinec.2011 v 14:03

You are God - How you manifest and create your own universe
https://www.youtube.com/watch?v=UEcQhYHvHzM

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Update Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

Selamat Jarin! Opět jsme přišli, naši drazí, a máme pro vás další dobré zprávy! Jak se připravujete na vaši novou realitu, rádi bychom vám představili další události, které leží před vámi. V mnoha našich předešlých vzkazech jsme se krátce zmiňovali…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info + kód 17.8.2018

Úvodom poznámka: Keď to s niekým trieska, plieska nevedomosťou, hlbokým ponorením do tmy samého seba - je pre všetkých v tomto štádiu prebiehajúcich zmien dobré zdržať sa nikam nevedúceho komentára.Chápem, že sa zabudnuté zdá byť…Zobrazit další
pátek
Uživatel Jana Kokrdová sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě del.icio.us.
pátek
Uživatel Jana Kokrdová sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Naren Sahava
středa
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
"Tohle brzy skonči. Skoro do roka a do dne. : Je to dnešní věk, čtvrtý, ze všech nejhorší. Dharma v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina,…"
středa
Uživatel Král Králů přidal komentář k příspěvku do blogu Féwa : 14.8.2018 Info uživatele Ina Obr.
"satja juga (či Krtajuga) - 1 000 (zlatý věk) Podobá se antickému zlatému věku nebo křesťanskému ráji. Božský řád (dharma) tehdy stál pevně na čtyřech nohách. Převládaly…"
středa
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 14.8.2018 Info

Jemné prechody. Čím viac nepotrebného, myšlienkove.... emočne nedobrého, perspektívne nepozitívneho je zo života odstránené - tým jednoduchšie, ľahšie sa deje :). Chcem len podotknúť /aj keď sa človek na také situácie z čisto ľudského pohľadu…Zobrazit další
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
13.8.
Uživatel Jakub Kirman aktualizoval svůj profil.
13.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Archanděl Michael - dary čtvrté dimenze. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ Gifts of the Fourth Dimension Here. Article Here. * 2012-co je myšleno tím, že…"
12.8.
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Duchovne posolstvo ruskych matriosiek

Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské…Zobrazit další
11.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Mechanics of Reality - How Our Mind Creates Matter Here."
11.8.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Stále se naivně domníváte, že Evropská unie nám pomáhá a že ji potřebujeme? Uvedeno ZDE. (pošlete to dál.)"
10.8.

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby