* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla.


Pro snadné zvládání zvyšujících se frekvencí je třeba se propojit s vyššími úrovněmi vědomí a existencí i se svou duchovní podstatou (kterou máte ve vašem duchovním srdci) a začít do sebe tyto mnohem vyšší, harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující frekvence vstřebávat. Lze toho docílit např. pomocí krystalu či krystalů (třeba v podobě přívěšku na krku, nebo jen mentálně stvořených) a pomocí něj/nich a svých mentálních představ si propojovat svou sedmou čakru s jádrem Centrálního slunce a svou první čakru s jádrem Země.

Současně si přitom představujte, jak energie z centrálního slunce proudí skrze vaší páteř (čili skrze všechny vaše čakry) do jádra planety Země a naopak, jak energie z jádra planety Země proudí přes vás, přes vaši páteř a všechny vaše čakry opět nazpět do centrálního slunce.

Čím více harmonizující energie do sebe vstřebáte, tím více ji ze sebe budete vyzařovat do všeho a všech na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Tím pomůžete nejen harmonizovat všechny a všechno ostatní, ale zároveň pomůžete i ostatním bytostem, aby se těmto zvyšujícím se frekvencím mohly mnohem snadněji přizpůsobit.

Dnes je již naprosto jisté, že do páté dimenze se transformuje CELÁ tato planeta a společně s ní se budou do páté dimenze transformovat všichni ti, kteří budou sladěni s jejími zvyšujícími se frekvencemi.

Samozřejmě, že by člověk měl odpustit všemu a všem a požádat všechny a všechno o odpuštění, neboť disharmonické vazby snižují osobní frekvence a udržují negativní vazby propojené. Na zrušení těchto karmických vazeb stačí vduchu UPŘÍMNĚ požádat všechny a všechno o odpuštění a zároveň i všemu a všem odpustit.

Pokud si něco přejete a je to v souladu s vesmírnými zákony světů harmonie (tzn., že to, co žádáte není na úkor někoho, či něčeho) tak stačí jen v duchu SLUŠNĚ požádat např. andílky nebo své vyšší - světelné Já, anebo kosmické vše-Vědomí - Boha, aby vám pomohlo v tom, co zamýšlíte a oni vás již navedou, abyste byli ve správný čas na správném místě. Jednat, čili ten rozhodný krok ve vámi nabízených možnostech už ale musíte udělat sami, ten už oni za vás neudělají. To už byste od nich chtěli až příliš, neboť i "hloupý" Honza musel zvednout svůj ctěný zadek :-) ze zápecí a pohnout se.

Postup, jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svým multidimenzionálním já, je uveden ZDE. Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uvedeno ZDE. Velice úzce související článek s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé", je uveden ZDE. Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.


Rotující Merkaba
bytosti (v projevu např. galaxie), tvořící galaxii diskovitého tvaru.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.


Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět platonových těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)


Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

Celý článek s mnoha dalšími podrobnostmi je uvedený ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE
.

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Zobrazení: 14249

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 13:30

Raději neotálejte, neboť 21. 12. 2012 zde bude co nevidět.

Protnutím galaktického nulového bodu dojde k sjednocení ČÁSTIC hmoty (Jin - ženský princip) s FREKVENCEMI světla (Jang - mužský princip), čili s antihmotou (což je tzv. mystická svatba pravých párových existencí) a to způsobí u veškerých hmotných projevů existencí TRANSMUTACI z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 16:51

Krystaly jsou živé.
a
Láska je Energie - Pošli ji Dál. / Love Is Energy - Pass It Forward
http://www.youtube.com/watch?v=ATc45TLIlrQ&feature=related
Vaše energie nejí pouze přenosná, ale přímo nakažlivá! :-)

Všimněte si, že čím menší je v člověku ego, tím příjemnější je a to i když je úplný prosťáček!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 16:55

Video s mnohými očistnými vizuálními obrazci, které harmonizují vás i místo kde jste.
Archangels Meditation Music - Archangels Michael Gabriel Raphael Reiki
http://www.youtube.com/watch?v=xfghkD3YVg4&feature=related

Komentář přidal(a) Ywet dne 21.Leden.2012 v 21:30

Podle starých záznamů v cyklicky se opakujících precesních bodech galaktické rovnodennosti začíná být ochranný magnetický štít naší planety velmi nestabilní.

Tento proces je charakteristický i pro oblast celé naší Sluneční soustavy a zřejmě i blízkého kosmu. V době kdy magnetické pole planety je nestabilní mohou paprsky mutačních forem energie podstatně jednodušším způsobem pronikat na povrch Země.

I když hovoříme o možných mutačních aspektech, je třeba mít na mysli i nezanedbatelný transformativní účinek nejen na jedince, ale i na lidské společenství jako celek.

Za jistých okolností lze uvažovat i tak, že v cyklicky se opakujících časových buňkách odpovídající tzv. „galaktické rovnodennosti“ je naše planeta vystavena podstatně vyšší dávce vysokofrekvenčního radiačního záření, které může stimulovat transformativní účinek v oblasti lidského vědomí.

Jinými slovy lze říci, že ve chvíli, kdy se body rovnodennosti zarovnají s galaktickým rovníkem, dochází k aktu ve kterém se „nebeské brány“ počínají otevírat. John Major Jenkins se ve svém materiálu odkazuje na studie Sri Yukteswara, který dokazuje, že védský systém Yug poukazuje i na aspekt galaktického seřazení.

Dochází k závěru, že existuje jakýsi galaktický systém čaker, jenž je koncipován takovým způsobem, že základní (basální čakra) se nachází v oblasti „Galaktického centra“ a korunní čakra je lokalizována do tzv. „Galaktického anticentra“.

Naše planeta Země a potažmo celá Sluneční soustava a je možné, že i celý plejádský systém jehož je náš sluneční systém součástí, se nachází na úrovni pátého energetického centra (páté čakry) a aktuálně se vyvíjí do úrovně „Adžna“ čili šestého energetického centra „Třetího oka“.

Data zašifrovaná do védské filozofie poukazují i na fakt, že ve chvíli galaktického seřazení (jehož jsme v současné době součástí) se otevírá kanál, kterým protéká kosmická „Kundalini Shakti“ jež protéká i prostředím naší Sluneční soustavy včetně naší planety a tzv. jednoduše řečeno jaksi pozvedla na vyšší úroveň bytí.
prevzaté z http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/4214-zona-zasveceni-uvolnen...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Leden.2012 v 22:42
Co tvoří dualitní, čili pravé párové - zrcadlové existence a z jakých důvodů, je uvedeno níže.


ČÁSTICE hmoty (čili ženský princip Jin tvořící gravitaci) je jedna polovina dualitního (dvojitého) projevu existence a FREKVENCE světla (ale POLARIZOVANÉHO na mužský princip Jang tvořící projekci) je druhá polovina dualitního projevu existence. Tento dualitní projev existence je ale jen v projevu třetí/čtvrté dimenze a je způsoben tím, že tzv. osobní Merkaba, čili osobní tvořivý dvou-plamen je roztržen na dvě části. To znamená, že nemá jedno SPOLEČNÉ ohnisko (v němž je mezi polaritami Jin&Jang souznění a harmonie) ale má ohniska DVĚ, čímž dochází k tomu, že se tyto dvě opačné polarity nedoplňují a vzájemně nepodporují (jako je tomu ve světech jednoty a harmonie), ale naopak mezi sebou soupeří.

Ve světech jednoty (což jsou světy páté, šesté a sedmé dimenze) je sice taktéž polarita, nikoliv však dualitní, elektro-magnetická, čili ve smyslu polarit plus a mínus (jako je tomu v dimenzi třetí/čtvrté)), ale je to pouze magnetická, vědomě tvořená "polarita" (ve smyslu polarit sever&jih, neboť světy jednoty již nejsou tvořeny z částic&frekvencí (jako je tomu v dimenzi třetí/čtvrté), ale jsou tvořeny ze světelné plazmy, takže nefungují na elektromagnetickém, čili dualitním principu (jako je tomu v dimenzi třetí/čtvrté), ale fungují pouze na principu magnetickém.

To znamená, že na to, aby se bytost mohla dostat nazpět do světů jednoty, na to je třeba, aby v sobě sjednotila a zharmonizovala polarity Jin&Jang a navrátila je do harmonického, vzájemně se doplňujícího stavu, čímž se u ní obnoví funkce tvořivého dvou-plamene, neboli MerKaBy. Toho lze docílit aktivací svého duchovního srdce, neboli osobního nulového bodu, neboť přes něj se každá bytost (ať je v jakémkoliv dualitním projevu existence) energeticky propojuje nejen se svým pravým párovým dvojčetem (čímž se připravuje na sjednocení s ním), ale i se spojuje s moudrou, láskyplnou a všemocnou spirituální podstatou, ze které je pomocí mentálních představ naprosto vše tvořeno, neboť naprosto všechny světy a jejich reality (v jakékoliv dimenzi) jsou tvořeny ze spirituální podstaty, neboli z vnitřního, duchovního NEPOLARIZOVANÉHO pra-světla, ze kterého je nejenže naprosto vše stvořeno, ale ve kterém i naprosto vše existuje - "plave".

V dualitních projevech existencí jsou frekvence sluncí (např. slunečních soustav nebo galaxií) jednou polovinou dualitního projevu existence, která je v projevu FREKVENCÍ, čili antihmoty (což je projekční část duchovního pra-světla) a planety a vše hmotné, co na nich a uvnitř nich je, jsou druhou polovinou dualitního projevu existence, která je v projevu ČÁSTIC, čili v projevu hmoty (což je gravitační část duchovního pra-světla). To znamená, že dualitní světy jsou světy, ve kterých je duchovní pra-světlo (Neutron - Vědomí - Sushimna) rozštěpeno na dvě části, čili na ženský princip, tvoří ČÁSTICE hmoty (Proton - Jin - Ida), což je duchovní světlo "zamrzlé" do projevu prostoru (tvořící u tzv. živých bytostí DNA a u tzv. neživých věcí jejich krystalické mřížky) a na mužský princip, tvořící FREKVENCE světla, ovšem polarizovaného na mužský princip (Elektron - Jang - Pingala), což je duchovní světlo tvořící čas.

PS: Centrální slunce vesmíru, čili duchovní srdce vesmíru (obsahující v sobě vše-Vědomí celého vesmíru), je nulový bod všeho a všech v celém vesmíru, přičemž jednotlivá osobní duchovní srdce (nebo-li osobní nulové body) jsou s tímto centrálním sluncem - srdcem a vše-Vědomím celého vesmíru v přímém spojení, neboť existují uvnitř něj.

                            Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce

Klíč k vyššímu projevu existence leží v nás, v našem duchovním srdci! Podrobnosti jsou uvedeny ve videu s názvem: Part 2 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 2 CZ

http://www.youtube.com/watch?v=42_9Sdre6uM&feature=related

roztržená Merkaba - 2 ohniska                  MerKaBa (tvořivý dvou-plamen) s jedním ohniskem.hologram tvořící dualitu - má 2 ohniska                 hologram jednoty - mající funkční MerKaBuKaždý dualitní projev existence (čili jak např. člověk, sluneční soustava či celá galaxie) má své pravé párové dvojče, neboli zrcadlový obraz sebe sama, který je v projevu antihmoty, čili v projevu opačných polarit. To znamená, že tam, kde je v tomto projevu existence polarita Jin, tak v zrcadlovém projevu existence je Jang a naopak, kde je v tomto projevu Jang, tak v zrcadlovém projevu existence je Jin. Naše galaxie zvaná Mléčná dráha má také svůj zrcadlový protějšek, čili své pravé párové dvojče, které je v projevu galaxie zvané Andromeda. Viz obrázky uvedené níže.

galexie Mléčná dráha, jejímž dvojčetem je - Andromeda, opačná - zrcadlová galaxie k té naší                          světlo - Jang          (nulový bod je uprostřed)          anti světlo - Jin
                              hmota - Jin                                                        anti hmota - Jang

Na níže uvedeném obrázku a videu je znázorněno sjednocování a splynutí pravých párových existencí, čili hmotných a antihmotných projevů existencí (nebo-li pravých párových dvojčat) nazpět do vědomí jednoty a harmonie, tzn. do nulového bodu, neboli do vnitřního, vně neprojeveného, duchovního - spirituálního světa, ve kterém je naprosto vše sjednoceno do jednoho nekonečného tady a teď - nyní.

Jakmile si bytost přes svou aktivovanou sedmou - korunní čakru sjednotí všech šest dimenzí (čaker) tohoto světa s šesti dimenzemi (čakrami) antihmotného světa, což je dohromady 13 čaker (6 ve hmotě + 6 v antihmotě + 1 korunní čakra), tak je schopna svůj osobní projev existence (projevený v čase a prostoru) kdykoliv zkomprimovat - stlačit do svého osobního nulového bodu, čili do svého osobního duchovního srdce (což je vstup do vědomí jednoty a harmonie), které v celém vesmíru spojuje naprosto vše se vším do jednoho tady a teď.

Takováto bytost je pak především vědomí, čili světlo obsahující osobní totožnost a proto se může kdykoliv odhmotnit (rozložit na pouhou energii osobního vědomí), přes vědomí jednoty se rychlostí myšlenky přenést do libovolné, vně projevené lokality v tomto vesmíru a tam se opět zhmotnit - zkrystalizovat a to nejen do původního projevu své existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, proporcí, či projevů existencí, neboť ve vědomí jednoty jsou uloženy plány tvoření naprosto všeho a všech.

PS: Každý osobní nulový bod, nebo-li osobní duchovní srdce, je vstupem do vědomí jednoty (jež je nedílnou součástí centrálního slunce vesmíru), které spojuje naprosto vše se vším do jednoho nekonečného nyní, čili do jednoho tady a teď.


Právě dochází k sjednocování hmoty (galaxie) a antihmoty (anti galaxie), čili dochází ke sjednocování PRAVÝCH párových existencí. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uveden ZDE.

K čemu při vyvrcholení a završení celé transformace dojde a co se bude dít je krásně znázorněno na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk&feature=player_embedded

Sjednocení pravých párových existencí neznamená zánik světa, ale zánik veškeré DUALITY, čili zánik třetí a čtvrté dimenze a návrat do jednoty a harmonie, čili návrat do světelného projevu existence, který je v projevech páté a vyšších dimenzí.


Při sjednocení hmoty s antihmotou dochází k sjednocení dvou ohnisek tvořivého dvou-plamene nazpět do jednoho ohniska. To znamená, že se sjednocuje mužský tvořivý oheň (polovina osobní Merkaby) s ženským tvořivým ohněm (druhá polovina Merkaby), čímž dochází k aktivaci a obnovení funkce osobního tvořivého dvou-plamene, nebo-li osobní Merkaby a tím se bytost opět stává nezávislou na jakékoliv hmotě čase a prostoru.

Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše (vyobrazení na videu)
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related


všech 12 čaker sjednocených do nulového bodu - času, čili do jednoty tvořící třináctou čakru

Úzce související text s názvem: "Poslední energetická aktualita od Lauren Gorgo: 2012 – Myslete srdcem", je uveden ZDE.


Uprostřed každého hologramu je merkaba (nebo-li osobní duchovní srdce), z níž jsou do kříže vysílány dvě časo-prostorové (z opačného úhlu pohledu prostoro-časové) v protisměru se točící spirály, tvořící vzájemnou interakcí světelnou, holografickou síť času a prostoru, jejichž vzájemné návaznosti vytváří fraktální časoprostorové kontinuum. Na tyto světelné holografické sítě si jednotlivé bytosti promítají a holograficky zobrazují své vnitřní osobní a kolektivní představy, které následně považují za osobní a kolektivní hmotu čas a prostor v něm plynoucí. Naprosto vše zdánlivě hmotné je ale pouhá, mentálními pochody stvořená "fata morgana", iluze - Maya, z níž jsou skutečné pouze a jen zkušenosti z prožitých zážitků.


Co je to tzv. hmota, čas a prostor je uvedeno v několika článcích, které jsou prozatím jen
ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)


Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2012 v 14:04

V dualitních projevech existencí má naprosto vše, co je živé (čili co má svou vlastní duši), své pravé párové dvojče, což znamená, že jak všechny jednotlivé pozemské bytosti, tak i bytosti v projevu např. planet, slunečních soustav i galaxií (jež jsou v projevu ČÁSTIC hmoty - Jin), mají své antihmotné, čili frekvenční dvojče, které je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na Jang. To znamená, že nejen člověk, ale i tato sluneční soustava a galaxie má své pravé párové dvojče, se kterým se v nulovém bodě vždy setkává a za určitých podmínek s ním může opět splynout a vytvořit jednotu a harmonii, čímž jejich dualitní - párové projevy existencí (Jedna v projevu ČÁSTIC - Jin a druhá v projevu FREKVENCÍ - Jang) zanikají.

Jestliže k tomuto setkání dochází napůl cesty, to znamená, že pokud bytost (která je ve hmotném projevu existence) má v sobě v době protnutí a střetu se svým pravým párovým dvojčetem absorbováno již dostatečné množství duchovního světla (tzn. svého vyššího já, které obsahuje NEPOLARIZOVANÉ světlo), tzn. že bytost v sobě již má dostatečně vysoké své osobní frekvence, tak u ní při protnutí nulového bodu dochází k sjednocení s tímto svým pravým párovým dvojčetem, čili se sebou samým, avšak v opačně polarizovaném projevu své existence.

Tím u takovéto bytosti (a to ať se jedná např. jen o člověka, či planetu, nebo celou sluneční soustavu anebo celou galaxii) dochází ke splynutí těchto dvou opačných polarit a vytvoření opětovné jednoty a harmonie, čímž u ní zanikají veškeré dualitní projevy existencí, tvořící třetí&čtvrtou dimenzi. Splynutím se svým pravým párovým dvojčetem zároveň dochází i k transmutaci jejího dosavadního projevu existence a taková bytost se navrací nazpět do jednoty a harmonie, čili do světů v projevu páté a vyšších dimenzí (čili do podstatně vyššího projevu své existence), které již nejsou založeny na bázi uhlíku, ale jsou na bází tekutého světla, které dle jednotlivých osobních přání krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů proporcí a projevů existencí.

Jelikož nulové body jsou vstupy do hyperprostoru, který spojuje naprosto vše do jednoho nekonečného nyní (čili i všechny paralelní existence nejen této bytosti v projevu planety Země ale i celého tohoto vesmíru), tak proto ti, kteří nebudou frekvenčně připraveni na toto sjednocení a splynutí se svým pravým párovým dvojčetem, ti se nejpozději přes galaktický nulový bod promítnou do takového paralelního světa a takových jeho realit, se kterým svými osobními frekvencemi (které vytváří projekční a gravitační silová pole) souzní.

Z toho důvodu je potřeba, aby při protnutí nulového bodu v sobě každá bytost měla dostatečné množství duchovního světla, jinak se se svým pravým párovým dvojčetem nespojí a nesjednotí se s ním a díky osobním frekvencím a jejich projekčním silám (které jsou tvořeny osobním smýšlením, chováním a jednáním) se promítne se do takového světa, se kterým svým osobními frekvencemi souzní, čili který si úrovní svého osobního vědomí (tvořícího specifickou výši a kvalitu osobních frekvencí) zaslouží.

Pokud by při přibližování se k protnutí nulového bodu byl hmotný projev existence stále v projevu třetí/čtvrté dimenze, tak by střet se svým antihmotným párovým dvojčetem skutečně vyvolal destrukce nedozírných rozměrů. Jelikož je dnes již ale naprosto jisté, že nejen bytost v projevu této planety, ale i bytost v projevu celé této sluneční soustavy (a převážná většina všeho a všech bytostí, které v této sluneční soustavě jsou), budou v době střetu mít dostatečně vysoké osobní frekvence a budou frekvenčně sladěni s frekvencemi páté dimenze (neboť jsou již dnes frekvenčně jednou nohou v dimenzi páté), tak pro tyto bytosti na jejich Zemi, která je již frekvenčně sladěna s 5. D k žádným velkým katastrofám nedojde, neboť ty předpovídané katastrofy by se uskutečnily pouze v tom případě, kdyby hmotné projevy existencí neměly dostatečně vysoké své osobní frekvence.


Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2012 v 14:09

O tomhle všem ví jak Vatikán, tak NASA a vládnoucí špičky tohoto světa. Protože ale ví i to, že jsou natolik disharmoničtí bezohlední sobci a nehodlají se změnit, tak se jim s frekvencemi páté dimenze nepodaří sladit. Navíc se jim líbí hrát si na nadřazenou elitu a nechtějí se této role vzdát. Proto se snažili snižovat frekvence planety, aby se do páté dimenze v žádném případně nedostala (což každých 26.000 let opakují již celé věky) a protože věděli, že pokud se tato sluneční soustava se svou párovou existencí střetne, když bude pouze v projevu třetí/čtvrté dimenze, tak díky vzájemným gravitačním silám dojde k obrovským destrukcím. Proto se na protnutí galaktického nulového bodu - času připravili tím, že si pro sebe vystavěli obrovská podzemní města.

Tato samozvaná vládnoucí elita tohoto světa taktéž ví, že čím více se budeme přibližovat k protnutí galaktického bodu a tento svět by byl stále jen v projevu třetí/čtvrté dimenze, tak by docházelo čím dál tím více a více k přírodním katastrofám (z důvodu gravitačních sil párových dvojčat), což by mělo za následek, že by lidé začali panikařit. Z důvodu, že měli strach, že by se mohlo provalit, že o tomhle všem nejenže věděli, ale že navíc ještě vzestupu záměrně zabraňovali, tak by jim z toho důvodu šlo o krk, jelikož by podvedenému lidstvu nešlo již zhola o nic a proto by bylo velice těžko zvladatelné. Z tohoto důvodu chtěli vyhubit zhruba 90% obyvatelstva, ponechat jen ty, co makají a nereptají a ten zbytek obyvatel očipovat, aby z nich mohli udělat jen hloupé, snadno ovladatelné stádo.

Toto vše se jim ale již v žádném případě nepodaří, neboť dnes je již NAPROSTO jisté, že dojde nejen k sjednocení párových existencí celé této sluneční soustavy, ale i galaktických párových existencí (neboť končí nejen 26.000 cyklus, ale i 26.000.000 cyklus) a tak teď tato samozvaná elita již začíná mít bobky, neboť jim nyní jde doslova a do písmene o jejich vlastní kejhák.

PS: související texty o tom co se děje naleznete v blogu s názvem: "Neznámý zvuk vycházející ze země děsí lidi po celém světě", které jsou uvedeny ZDE.

Toto video znázorňuje sjednocení pravých galaktických párových existencí a následné vytvoření jednoty, čili světů v projevech páté a vyšších dimenzí. Supernova Explosion Simulation
http://www.youtube.com/watch?v=jHjTb8Chq3k&feature=related

Takže jásejte, zpívejte, neboť katastrofy typu např. dopadení obrovského meteoritu a hořící Země, či jiné podobné destrukce tohoto typu, se již v žádném případě konat nebudou.

Úzce související video:
Féva 23.1.2012 http://www.youtube.com/watch?v=CVNL8Qdtv3c&feature=youtu.be/

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2012 v 16:05

Je třeba si uvědomit, že je tolik světů a jejich realit (tedy i těchto planet a jejich realit), kolik je mentálních představ a protože nulové bodu jsou vstupy do hyperprostoru (spojující naprosto vše se vším do jednoho nyní - tady a teď), proto se při protnutí galaktického nulového bodu - času každý ocitne v takovém světě a takové realitě, se kterým svým smýšlením, chováním jednáním (což vytváří specifické vnitřní osobní frekvence) a svými osobními frekvencemi souzní. Takže nezáleží jen na tom co si kdo přeje, ale i na tom, na co je svými osobními frekvencemi již připraven!

Dobrá správa ale je ta, že každý vesmír je součástí multi-vesmíru (s nekonečným počtem svých paralelních existencí), ve kterém se každý změnou svého smýšlení, chování a jednání (což vytváří specifické osobní projekční a gravitační silová pole) a osobního přesvědčení (čili změnou fokusu své pozornosti) neustále přesouvá do nejrůznějších paralelních existencí, např. do téměř stejné či podobné Země (ovšem s velmi či zcela odlišnými událostmi), takže má každý možnost se kdykoliv přesunout do dokonalejšího světa než ve kterém právě je.

PS: při protnutí galaktického nulového bodu - času je ale jedinečná příležitost stát se tzv. nanebevzatým mistrem, čili bytostí, která není vázána na vůbec žádnou hmotu, prostor a čas.

Mnohem více podrobností o tom co je to pátá dimenze a jak funguje je uvedeno v několika jednotlivých textech, které jsou uvedeny ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Úzce související video:
Féva 23.1.2012 http://www.youtube.com/watch?v=CVNL8Qdtv3c&feature=youtu.be/

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2012 v 16:23

Změny, které se právě dějí a pokusy mocných o výmaz mozku obyvatelstva pomocí sdělovacích prostředků jsou dobře popsány v tomto vynikajícím videu s názvem:
2012 Revolúcia sa začala  (zda si vyberete strach nebo lásku je už jen a jen na vás)
http://www.youtube.com/watch?v=YRh6vx-SSS4&feature=player_embedded

POSELSTVÍ NADĚJE - střihový dokument o možné podobě našich zítřejších životů
http://www.youtube.com/watch?v=1mb9GefF9oM&fb_source=message

Vy (my) jsme tvůrci nové doby. Podrobnosti o tom jak na to jsou uvedeny ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 18.Duben.2012 v 11:28

Pro transformaci je dobré používat krystaly, neboť fungují jako rezonátory, které uživateli pomáhají zvyšovat osobní frekvenci a udržet krok se zvyšující se frekvencí planety Země.

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU&feature=related

Rozvoj Světelného těla a DNA část 2 (CZ titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=vBSUpYDLMqg&feature=player_embedded

2012 Ascension: New Powers and Abilities
http://www.youtube.com/watch?v=cHyRMP5-Bq8&feature=related

Keys to Ascension
http://www.youtube.com/watch?v=Xmu5ox-GPKk&feature=related

YOU ARE SHIFTING NOW
http://www.youtube.com/watch?v=tfbt4s2ytg0&feature=player_embedded

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby