MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si toto.

KDO JE INFORMOVÁN, NEMŮŽE BÝT JIŽ NADÁLE OHLUPOVÁN, VYUŹÍVÁN A ZNEUŽÍVÁN !!!
Shlédněte, co je zde uvedeno a posuďte sami, co tak asi může být pravda a proč.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když nejdříve
shlédnete video s názvem: "Holografický vesmír", uvedené ZDE a přečtete si velice zajímavý článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE.

Než budete pokračovat dál, měli byste nejdříve shlédnout tato videa: Mimozemšťané v Bibli, uvedeno ZDE; 
Vzkaz "Padlým andělům", uvedeno ZDE; Čas konce již dávno probíhá: ZDE.

Víte to, že je díky znečišťování ovzduší zásoba kyslíku v atmosféře zhruba jen asi na 40 let? Viz video s českými titulky (čas 3:15), s názvem: "UFO Hypotézy - Alex Collier - 1995 (01 of 24)", uvedené ZDE. Pokud to nevíte, pročpak asi to nevíte? Že by nám bylo něco záměrně zatajováno? Pokud ano, kým je to zatajováno a proč? Že by to, co je uvedeno na videu s názvem: "Kdo to jsou ONI" a na několika dalších českých videích, byla přeci jen pravda?

Pokud se domníváte, že ufouni neexistují, tak proč je naši předkové vyobrazovali? Co nám tím tak asi chtěli říci? A co ty foto snímky, na kterých jsou detailně vidět? Že by nám mocipáni tohoto světa přeci jen něco tajili? Pokud ano, tak pročpak? Že by s nimi měli nějakou tajnou dohodu? Pokud ano, jakou a co je na tom všem tak tajného? Velice zajímavé video (odhalující mnohé z toho, co se běžný člověk jen tak nedozví), je uvedeno ZDE a ZDE.

V Univerzu je mnohem více sluncí než je zrníček písku, které jsou na všech plážích světa! Opravdu se domníváte, že už jen dle zákona pravděpodobnosti by bylo možné, že by se život vyvinul pouze zde na Zemi, která je pouhým zrníčkem "prachu" na okraji jedné ze zilionů galaxií? To je více než trochu nesmyslné, ne? Posuďte sami, např. podle dokumentu: "Vetřelci starověku - DŮKAZ (o UFO a mimozemšťanech na Zemi)", uvedeného ZDE a dokumentu: "Vetřelci starověku - Stvoření člověka", uvedeného ZDE a dokumentu: "Okem Boha Hóra 6 - Sakkára, kvantový stroj", uvedeného ZDE.

Podrobnosti o původu existence tohoto světa, který byl stvořen a osídlen nejrůznějšími tzv. tvořivými bohy, čili i tzv. padlými anděly, jsou na 16ti velice zajímavých videích (s CZ titulky), uvedených ZDE.

Na videu s názvem: UTAJOVÁNÍ ZDROJŮ NA VOLNOU ENERGII (CZ), které je ZDE, je uvedeno kdo informace o získávání energie zcela zdarma záměrně ztajuje, jakým způsobem to dělají a proč. Související videa s názvem: "Matrix a skryté technologie (část 1 a 2)" jsou uvedena ZDE a ZDE.

Nevěřte ale všemu, co vidíte, neboť mnohé jsou pouhé člověkem záměrně stvořené hologramy, sloužící k vyvolání paniky a zakrytí skutečných událostí, jako je např. řízená demolice. Mnohem více velice zajímavých podrobností se dozvíte na tomto českém videu s názvem: "Kdo jsou to ONI", které je uvedené ZDE a v článku s názvem: "MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?" a v textech které jsou pod tímto článkem, jež jsou uvedeny ZDE.

Úzce související videa: 
Jaky-je-svet, uvedeno ZDE; Důkazy, že 9/11 nebyl žádný teroristický útok, ale řízená demolice, uvedeno v angličtině ZDE a ZDE a ZDE; WILD COLLEN (CZ) - Výpověď Plejáďané neutralizovali nukleární hlavici, uvedeno ZDE; Boj o planetu Zemi, uvedeno ZDE; Pravda je tam venku, uvedeno ZDE; Největší podvod v dějinách lidstva, uvedeno ZDE; Jejich čas se již krátí, uvedeno ZDE; Jaký je náš boj, uvedeno ZDE; Komentáře k pořadům, uvedeno ZDE; Duch doby, Posun vpřed, uvedeno ZDE; Kdo jsou to tzv. padlý andělé, uvedeno ZDE; David Icke, okupace Wall Street a potřeba všech státu, vytisknout si své bezparazitní peníze, uvedeno ZDE; Bin Ládin nemohl být nedávno zabit Americkými námořníky, neboť zemřel už v roce 2001 na selhání ledvin. Video v Chorvatštině a Angličtině (čas 14:00), uvedeno ZDE; Co samozvaná elita ví o konci roku 2012 a proč si pro sebe staví obrovská podzemní města. Video v angličtině, s názvem: Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1, uvedeno ZDE. Mnoho dalších vynikajících souvisejících informací naleznete v knize Tvůrci křídel - Projekt Ancient Arrow.

Kdo stvořil člověka, kdo jsou to tzv. padlí andělé, kdo bytosti světla a kam se kdo zařazuje a proč je v jednolivých textech uvedených ZDE. Kdo to jsou tzv. reptiliáni - drakoniánci, pravé důvody proč nás někteří "ufouni" chtějí mermomocí "zachraňovat" a proč jim v žádném případě nevěřit! Podrobnosti naleznete v textech a odkazech uvedených ZDE.

Být vámi, beru velice vážně oznámení o blížící se transmutaci veškeré hmoty do podstatně vyššího projevu své existence. Podrobnosti jsou uvedeny na videu se slovenskými titulky, s názvem: "Kiesha Crowther - Little Grandmother - O roce 2012", které je uvedeno ZDE.

Hra na pány a kmány v tomto světě již ale velice brzy skončí, jelikož už brzy dojde k návratu tohoto světa nazpět do jednoty a harmonie a to díky tomu, že vstupujeme stále více a více do fotonového pásu, ve kterém je všechno a všichni prozařováno fotony pramenícími z galaktického centra - srdce. Tím dochází k tomu, že se frekvence tohoto světa stále více a více zvyšují, což temné, negativně polarizované, disharmonické bytosti nejsou a nebudou schopny vydržet.

Takže zachovejte klid, neboť čím více se zvyšují frekvence tohoto časoprostoru, tím více a rychleji začínají negativní bytosti temnoty tento svět všemi možnými způsoby opouštět a pokud nemají k dispozici např. ufo, začínají už i vymírat. Podrobnosti o tom, co se bude již brzo dít a z jakého důvodu je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Z důvodu, že planeta a její obyvatelé mají již nyní dostatečně vysoké frekvence, tak v době protnutí galaktického rovníku (nulového bodu) k žádnému tzv. Armagedonu již nedojde, neboť frekvenčně budeme již na úrovni dimenze páté - světelné a ne třetí/čtvrté, takže z toho důvodu se v nulovém bodě nestřetneme s tím, s čím bychom se střetli, pokud bychom svými frekvencemi byli pouze na úrovni dimenze třetí/čtvrté. Světlo světlu nijak a ničím neublíží, takže zachovejte klid. Pro uklidnění si přečtěte TOHLE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Frekvence tohoto světa se stále zvyšují a to z několika důvodů. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE a ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI (CZ )
VIDEO objasňující co se děje.

Mnohem více velice zajímavých podrobností, které úzce souvisí s probíhající transformací, která vyvrcholí transmutací do páté, pozitivně polarizované dimenze, je v několika textech uvedených ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Pokud člověk přistoupí na to, že život je jen hra, lidé jsou herci a svět je jen scenerií této hry, pak může změnit svůj příběh pouze tím, že se vžije do jiné role. Jakmile se změní úloha v příběhu, tak se promění i scéna, tací přijdou i herci a z tragédie se může brzy stát bujará komedie. Též si uvědomte, že emoce vytvářejí elektromagnetická projekční a gravitační silová pole a ta k nám přitahují vždy přesně to, s čím se emocionálně ztotožňujeme. Takže vše, co ponecháváme kolem sebe bez povšimnutí proplout nás nemůže nijak ovlivnit, ani zasáhnout. Natož udolat. :-)

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni, je uvedeno ZDE.

Jak se sladit se stále se zvyšujícími frekvencemi planety (transformující se do projevu existence páté dimenze) a stát se přitom zářičem harmonizujícího, regenerujícího, ozdravujícího a omlazujícího světla, pramenícího z centrálního slunce, je uvedeno ZDE.

Článek s názvem: Transmutace fialovým plamenem, čili harmonizujícím, uzdravujícím, regenerujícím, omlazujícím nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce, je uveden ZDE.

Postup jak si lze mentálně stvořit ochrannou & komunikační pyramidu a propojit se se svými vyššími, multidimenzionálními já, je uveden ZDE.

Klíč k vyššímu a harmonickému projevu existence tedy leží v nás, v našem duchovním srdci a v našich mentálních pochodech a představách, které vytvářejí náš svět a jeho reality. Takže na stvoření překrásného světa, ve kterém je radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, je třeba si ho jednoduše začít tvořit ve svých mentálních představách.

Čím více se blížíme k protnutí galaktického nulového bodu, tím rychleji se každá představa stává realitou i na hmotné úrovni existence, takže proto to nyní půjde stále více a více snadněji a rychleji než kdykoliv předtím! Podrobnosti jsou uvedeny na videu s názvem: Part 2 - Pleiadian Alaje - Czech Sub, které je uvedeno zde: http://www.youtube.com/watch?v=42_9Sdre6uM&feature=related

Ve světech páté dimenze, do které již nakukujeme, se tvoří tak snadno a jednoduše, jak je znázorněno na níže uvedeném videu, neboť pátá dimenze jsou světy mentálních představ, které jsou tvořeny ze živé světelné plazmy, čili z kosmického tvořivého Vědomí, neboli z živého tvořivého světla. Viz video s názvem: Le Monde Merveilleux de Fée Clochette, které je uvedené zde: http://www.youtube.com/watch?v=3IQOOGt8Bfo&feature=related

PS: V těchto světech je naprosto vše možné, pouze limity ve vaší fantazii tvoří limity jinak ničím neomezených a tudíž nekonečných možností.

Otevřete své srdce lásce, napojte se přes ni na své duchovní srdce, čili na svůj osobní nulový bod a přes něj na hyperprostor, obsahující v sobě moudré, všemocné, láskyplné Vše-Vědomí Univerza. (Vědomí Kristovo - Metatronovo znamená Vědomí Jednoty.)


                             Kumara-Vědomí Jednoty - nulového bodu - Duchovního Srdce

Je nejvyšší čas začít si ve svých představách tvořit překrásný svět, ve kterém chcete pobývat či žít, neboť již brzy se naprosto každý ocitne v takovém světě, který si sám stvoří, nebo v takovém světě, do kterého se nechá někým nalákat. Uvědomte si, že existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, takže popusťte uzdu své představivosti a vytvořte si ve svých představách přesně takový svět, ve kterém je nejen radost pobývat a žít pro naprosto všechny zúčastněné, ale kde je i naprosto vše, co je k životu či zábavě potřebné, tvořeno pomocí zhmotňování mentálních představ.

Mnohem více podrobností je v článku s názvem: "Dnes - v neděli je též 11 – 11 – 11 (nový začátek)", který je uvedeno ZDE.

Texty úzce související s probíhající transformací, vedoucí nazpět do jednoty a harmonie, naleznete v článku: "INELIA BENZ: ZÁKLADY VZESTUPU - leden 2012", který je uveden ZDE.


Všechno je "tak jak má být" jen z toho důvodu, že každý jednotlivec smýšlí, chová se a jedná určitým způsobem, což dohromady vytváří specifické kolektivní smýšlení, čili PROGRAM nějaké úrovně vědomí a jeho existence a tento program zase vytváří určitý SPECIFICKÝ matrix nějaké konkrétní úrovně kosmického vědomí (např. třetí dimenze) a veškerých jeho existencí. ... Celý článek s Názvem: "Návod jak zharmonizovat tento matrix a tím i naprosto vše, co v něm existuje", je uveden ZDE.


J
e třeba už konečně vzít na vědomí, že: My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje". Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. a v článku s názvem: "Vy (My) jsme tvůrci Nové Doby", uvedeno ZDE a na videu s názvem: "Sen, který žijete, tvoříte vy! (NOVÝ SEN - Nebe na Zemi)", uvedeno ZDE.

NENECHTE  SE  JIŽ  OBLBOVAT!  PROTO  VE  VLASTNÍM  ZÁJMU  SHLÉDNĚTE  TOTO:
Part 9 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 9 CZ Video uvedeno ZDE.Zobrazení: 11079

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.Leden.2012 v 16:36


Na odznaku (čas na videu 0:11:48) je napsáno: OBAMA NOVÝ TUTANCHAMON "celého" SVĚTA. Myslíte si, že Tuthanchamon byla pozitivní bytost? Pokud ano, domníváte se, že by si pozitivní a dobrotivá bytost hrála na faraóna, disponovala by neomezenou mocí a povyšovala by se nad ostatní? Nebo vám už začíná svítat, že na těch povídačkách o okřídlených hadech - ještěrech z jiných světů, kteří si v tomto světě již věky hrají na bohy, bude přeci jen něco pravdy? Obama výběr Rothschildův (celé anglicky namluvené video) Americký Židovský (Sionistický) Prezident / Obama Rothschilds Choice (Full Movie) Americas Jewish President http://www.youtube.com/watch?v=Gx1lug9ghVU&feature=related

Další úzce související videa: David Icke: Smrt princezny Diany / David Icke: The Death Of Princess Diana http://www.youtube.com/watch?v=IJqvW3L2cJE&feature=related

Jesse Ventura Konspirační Teorie - 2012 Část 1 / Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=OiGlA5KM7uc&feature=uploademail

Nevěřte ale úplně všemu, co vidíte, neboť mnohé jsou pouhé člověkem záměrně stvořené hologramy, sloužící k vyvolání paniky a zakrytí skutečných událostí, jako je např. řízená demolice. Mnohem více velice zajímavých podrobností se dozvíte na českém videu s názvem: Kdo to jsou ONI, které je uvedeno ZDE. Mnohem více podrobností o tom, kdo tyto entity a bytosti temnoty jsou a za čím vším stojí, je ve dvou po sobě následujících článcích uvedených ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu) 
Úzde související článek s názvem: "Nenechte ze sebe dělat hlupáky", je uveden ZDE.

Úzce související videa: Vzkaz "Padlým andělům", které je uvedeno ZDE; Komentáře k pořadům, které je uvedeno ZDE; a anglicky namluvené video s názvem: Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1, uvedeno ZDE.

Hra na pány a kmány v tomto světě již ale velice brzy skončí, jelikož už brzy dojde k návratu tohoto světa nazpět do jednoty a harmonie. Podrobnosti jsou v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12.  2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 31.Leden.2012 v 18:36

pozrite si,čo dokáže laser.Toto sa dialo v Berlíne.:http://www.youtube.com/watch_popup?v=XVTga6GmbGw&vq=medium#t=74

Komentář přidal(a) Ywet dne 31.Leden.2012 v 22:51

Keď som bola malá, vyhrážky  "hospodina" sa mi nikdy nepáčili a nevedela som to pochopiť.
Teraz keď som veľká :-) , už viem, prečo používa hrozby.
Dnes som videla ako sa zvíjajú vo väzení ... ešte kúšu ... ešte nevidia svoju vlastnú pascu .... hlavné, že sú tam kde patria.

Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 31.Leden.2012 v 23:03

tiež vdaka za info dobre informacie v podstate ako vždy

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 31.Leden.2012 v 23:34

ten pán je tak trefný!!!V niekoľkých vetách povedať to,čo som dlhú dobu tušila,hľadala výrazy,slová,dôkazy...a on povie tak ľahko lup ..a už je to vonku.Klobúk dolu.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Únor.2012 v 1:51

Toto níže uvedené video s českými titulky by měl ve vlastním zájmu shlédnout naprosto každý, neboť velice úzce souvisí s tím, co je uvedeno výše a v článku uvedeném ZDE i ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Než informace uvedené na videu zcela zavrhnete, jako holý nesmysl, tak se zamyslete nad tím, jak člověk (který si myslí, že je pánem tvorstva) zachází se zvířaty, o kterých se domnívá, že jsou vůči člověku podřadní tvorové. Též si uvědomte, že v Univerzu je mnohem více sluncí než je zrníček písku, které jsou na všech plážích světa! Opravdu se domníváte, že už jen dle zákona pravděpodobnosti by bylo možné, že by se život vyvinul pouze zde na Zemi, která je pouhým zrníčkem "prachu" na okraji jedné ze zilionů galaxií? To je více než trochu nesmyslné, ne?

Part 9 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 9 CZ
http://www.youtube.com/watch?v=QsVpjQh100U&list=UUihDT23fEPlGtc...

Pokud se divíte tomu, proč by některé ufounské rasy měly být k lidem tak bezohledné, bezcitné a kruté, tak odpovědi najdete na níže uvedeném videu, které s tím výše uvedeným úzce souvisí.

Doporučuji shlédnout ho úplně celé, neboť vám pak asi dojde, proč se některé ufounské rasy chovají k lidem zrovna tak, jak se člověk chová ke zvířatům a to i třeba nepřímo, např. pouze tím, že svým stravovacím návykem podporuje to, jak je se zvířaty zacházeno.

PS: Stejnorodé energie se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou, takže pokud chcete změnit k lepšímu nejen svou osobní realitu, ale i tento svět, tak změňte nejdříve sebe a to nejen své smýšlení chování a jednání, ale i své stravovací návyky!

Video s názvem: nejlepší řeč jakou kdy uslyšíte - Gary Yourofsky
http://www.youtube.com/watch?v=zMuJ-bDs30M&feature=fvst

Jelikož člověk zachází se zvířaty tak jak je zdokumentováno na výše uvedeném videu, tak není divu, že si do tohoto svého světa, z důvodu přitažlivosti stejnorodých frekvencí, přitáhl taktéž kruté, bezcitné masožravé bytosti, které se k člověku chovají prakticky zrovna tak, jako se člověk chová ke zvířatům. Mnoho dalších úzce souvisejících podrobností je v článku který je uveden
ZDE.
(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 1.Únor.2012 v 18:52

Myslím si že to zas nejde Lumír.Vidím tu len ,že komentár pridal ZS,ale nič tam nie je??

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 1.Únor.2012 v 22:52

Musíte popsat KDE to nejde, Ten text přímo nad tebou? U mne fungoval, ale pro jistotu jsem to smazal a vložil to tam znovu.

Komentář přidal(a) Anka-veva dne 2.Únor.2012 v 1:29

Ano,už mi to ide,srdečné díky.!

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 21.Únor.2012 v 13:29

Právě jsem obdržel tento mail: Vzkaz "Padlým andělům".

Vaše lež a podvod, byly odhaleny. Žádný hospodin, ale mimozemská rasa, která by si ráda přisvojila vládu nad planetou Zemí a z lidí udělala poslušné roboty.

Vaše dílo se však nepodaří dokončit. Protože my už dnes víme, že zde nejsme sami. Ve chvíli, kdy bude zřetelné, že Vaše konání již dosáhlo povolené hranice a mohlo by se stát hrozbou pro ostatní ve vesmíru, bude vaše působení velice rázně ukončeno.

Vaše dny, jakožto padlých andělů, kteří si tu po staletí hráli na Hospodina, jsou již sečteny. Nebudete zničeni, jak byste to udělali vy jiným, ale zůstanete uvězněni ve své vlastní pasti.

Více je na videu s názvem: Vzkaz "Padlým andělům", které je uvedeno ZDE.

Související visea: Kdo jsou to ONI, uvedeno ZDE; Komentáře k pořadům, uvedeno ZDE; anglicky namluvené video s názvem: Jesse Ventura Conspiracy Theory - 2012 Part 1, uvedeno ZDE.

Jste (jsme) "jiskry" kosmického tvořivého vše-Vědomí, čili jste Bůh/Bohyně, na cestě poznávání sebe sama, který/která v zápalu své tvořivé hry dočasně zapomněl/a kým doopravdy je. You are God - How you manifest and create your own universe

http://www.youtube.com/watch?v=jZsyvQfL5l4&feature=related

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.

Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.

Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

gemini222 je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Prozatím nezbývá než smeknout před Ruskem – jak se přiblížilo finále velikého plánu (snahy o globalizaci, čili snahy o zotročení lidí celé planety), Rusko je jediným…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. To znamená, že veškerou moc v zemi by uchopila TOP09. Všechno je nachystáno a připraveno: V…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud nechcete zničit naši vlast i sami sebe, nevolte globalistu Drahoše, financovaného globalistkami je např. zloduch Soros, který vyprovokoval pustošivou občanskou válku nejen na Ukrajině uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Nechcete-li zničit sami sebe, ve vlastním zájmu si poslechněte toto: * Lidé lidem, výzva k volbě prezidenta. Video ZDE. Nechcete-li volit vlastizrádce, nevolte globalistu Drahoše! Objasnění proč…"
před 16 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 17 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Přechod lidské mysli od nejistoty k vědění (k zjištění - poznání pravdy) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Jste vyjádření zdroje (což znamená, že přes světelná vlákna, tvořící DNA, máte přístup nejen k nekonečné modrosti a lásce Univerza, ale i k nekonečným…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ten útok "aktivistky" na Zemana, byl energetický útok z druhé strany. Je to od kamarádů, kteří vidí tzv. neviditelné. Na videu viděli černé energie, v podobě…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kdo volí Jiřího Drahoše, volí ve skutečnosti Miroslava Kalouska budoucím premiérem. V případě zvolení Jiřího Drahoše je Miroslav Kalousek chystaným premiérem a veškerou moc v zemi by uchopila TOP09! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nechcete-li zničit sami sebe, ve vlastním zájmu si poslechněte toto: * Lidé lidem, výzva k volbě prezidenta. Video ZDE. Nechcete-li volit vlastizrádce, nevolte globalistu Drahoše! Objasnění proč…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co netuší mnozí dospělí, natož česká a slovenská mládež. Uvědomovat by si to ale mněli všichni, neboť zaslepenost umožňuje vyhlazení Slovanských národů. Nebuďte lhostejní, neboť jde i o Váš kejhák! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Prozatím nezbývá než smeknout před Ruskem – jak se přiblížilo finále velikého plánu (snahy o globalizaci, čili snahy o zotročení lidí celé planety), Rusko je jediným…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co netuší mnozí dospělí, natož česká a slovenská mládež. Uvědomovat by si to ale mněli všichni, neboť zaslepenost umožňuje vyhlazení Slovanských národů. Nebuďte lhostejní, neboť jde i o Váš kejhák! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kalergiho plán: legální genocida evropských národů pomocí míšení ras + úzce související info - ZDE.* Tohle by se mělo uveřejnit v novinách po celý…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co netuší mnozí dospělí, natož česká a slovenská mládež. Uvědomovat by si to ale mněli všichni, neboť zaslepenost umožňuje vyhlazení Slovanských národů. Nebuďte lhostejní, neboť jde i o Váš kejhák! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Přední maďarský ekonom: USA využívají imigranty jako zbraň proti Evropě Podle ekonoma, univerzitního profesora a bývalého poslance Lászla Bogára si Spojené státy začaly…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co netuší mnozí dospělí, natož česká a slovenská mládež. Uvědomovat by si to ale mněli všichni, neboť zaslepenost umožňuje vyhlazení Slovanských národů. Nebuďte lhostejní, neboť jde i o Váš kejhák! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* SKVĚLÉ, souhlasím, přitom mlada holka, klobouk dolu. Tento článek jsem vůbec nechtěla psát, ale docela mě už prudí ty blbý statusy na fejsbuku, ve kterých dotyčný žádá, abych si…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co netuší mnozí dospělí, natož česká a slovenská mládež. Uvědomovat by si to ale mněli všichni, neboť zaslepenost umožňuje vyhlazení Slovanských národů. Nebuďte lhostejní, neboť jde i o Váš kejhák! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Nechcete-li zničit sami sebe, ve vlastním zájmu si poslechněte toto: * Lidé lidem, výzva k volbě prezidenta. Video ZDE. Nechcete-li volit vlastizrádce, nevolte globalistu Drahoše! Objasnění proč…"
před 20 hodinami
Král Králů si oblíbil(a) diskusi Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Svatý Václav: Na Němce, zrádce Boží! Cizí nechceme, svoje nedáme! Historik hovoří o málo známých skutečnostech o našem národním světci Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vy jste ti Blaničtí rytíři, kteří před cizáky a vlastizrádci začnou bránit nejen svou vlast a ostatní slovanské národy, ale i celou tuto naši planetu. Nadešel čas spojit naše všemocné duchovní síly! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je Jiří Drahoš jen představitelem jedné zájmové skupiny, rozebereme podrobněji na několika příkladech. 1. Financování prezidentské kampaně Drahoše – dary ze…"
včera

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby