* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

AA Michael - Tančení s Ohněm Diamantové Hvězdy - Brány 10/10 a 11/11 a Nový začátek

Žijete v intenzivních a mocných dobách, Milovaní. V této době aktivují Diamantové Světlo a Diamantové kódy vaši Země ohnivou a výbušnou formou Diamantového Světla, kterou můžeme nazvat Ohněm Diamantové Hvězdy. Co je to Oheň Diamantové Hvězdy?

 

Je to látka vaší Vesmírné Bytosti, vaší Duše a energie Tvořivosti. Můžete ji také nazývat „Ohněm Duše“, neboť právě energie mocného elektrického ohně aktivuje Vesmírné Přání tančit ve světle ve Tvůrčích Procesech. Mohli bychom ji nazývat „Andělským Ohněm“, a právě tam Duše bere na vědomí a ocení svou Andělskou esenci a přijímá Oheň Andělské Hvězdy do svého Fyzického Ztělesnění.

Je to Světlo a Oheň, které září a planou ve Vesmírném Srdci čistým bílým světlem. A je to také Světlo a Oheň, který hoří ve vašich srdcích a ve vašich duších, když vstupujete do Nové Reality.

Milovaní, mnozí z vás cítí, jak Oheň Diamantové Hvězdy tančí po Meridiánech vašeho Světelného Těla a vaším Fyzickým Tělem po vašem Nervovém Systému a hluboko do Buněčné matice. Tady tančí s vaší DNA a aktivuje nové formy a nové vzorce.

Je opravdu doba, kdy Andělská Tvůrčí Inteligence posílá Diamantový Oheň, aby vypálil to, co je staré a vytvořil to, co musí přijít. Je čas, abyste si byli Ohně Diamantové Hvězdy vědomi, neboť plyne do vašeho těla a je vstřebáván do vašeho Světelného/Fyzického Těla. Je čas vzdát se Magii a Tanci, a jak povstává Nové, jednoduše nechat Andělskou Tvůrčí Moc, aby sama sebe vytvořila a projevila.

Brány 10/10 a 11/11 a „Zapálení“ Ohně Diamantové Hvězdy

Milovaní, brzy přijdou dva mocné okamžiky, kdy bude Oheň Duše ve vás a na Zemi aktivován. Jsou to Časové Brány nebo Časové Portály, které nazýváme 10/10 a 11/11.

Brána 10/10 se objeví 10. října a přináší energii Nových Začátků, stejně jako Brána 1/1/9. Dvojitá energie 1 znamená nové začátky, zatímco 9 rezonovala energií Mistrovství a Dokončení. Takže opravdu dokončujete svou přeměnu a stáváte se Mistry Nové Energie, abyste mohli začít nový časový cyklus a tvoření v Nové Realitě.

V tento den a po něm budete cítit vlny Diamantového Světla pohybující se vaším tělem a vaším životem. Je moudré nechat jednoduše Diamantový Oheň, aby následoval svou vlastní tvůrčí inteligenci a vidět, co vytvoří. Nesnažte se ovlivňovat výsledek. Jen sněte a přejte si a dovolte Diamantovému Ohni, ať tyto sny a přání manifestuje.

Další Časová Brána 11. listopadu bude velmi mocným přechodem. Brána 11/11 je portálem „Aktivace Mistrovství“ a její moc 11/11/9, což je 2/2/9, aktivuje jak moc Mistrovských čísel 11 a 13, tak Andělskou Ženskou moudrost čísla 2, společně s Mistrovstvím a Dokončením. V tomto bodě se Oheň Diamantové Hvězdy vtělí do energie Andělského Ženství, což znamená, že mocný tok Ohně Hvězdy/Ohně Duše se bude aktivovat přes Šišinku do „kalichu, poháru“ Pravé Hemisféry/Levé hemisféry vaší vlastní „Křišťálové“ lebky a pak bude vyslán do vašeho těla prostřednictvím Srdečního Centra.

To bude nejintenzivnější aktivace a podstoupit ji, bude dovoleno jejich Vyšším Já jen těm, kteří jsou fyzicky „připraveni“. Vyžaduje to, aby Pravá Hemisféra a Levá Hemisféra byly v harmonii a rovnováze a aby Oheň Hvězdy mohl být sveden dolu Páteřním kanálem do Srdce a dolů do Země prostřednictvím Čakry Hvězdy Země, kde se v srdci Země spojuje s Ohněm Země.

Tady v Srdci Země se bude Oheň Diamantové Hvězdy shromažďovat a bude pomáhat dávat moc Nové Matici pro Novou Zemi.

Tak, Milovaní, jak sníte své sny o novém životě a nové realitě, tak také ve Vyšším Vědomí vkládáte své sny do bytí Nové Země a Nové Reality pro Všechno.

Nositelé Diamantového Vědomí a Světla Nové Reality

V této době změny a přeměny budou na Zemi tři druhy lidí: ti, kteří ještě „spí“ ve vědomí starých energií, ti, kteří jsou v procesu probouzení, a ti, kteří ztělesnili své Mistrovství a stali se nositeli Vědomí Diamantového Ohně.

Ty, kteří se stále ještě snaží žít život v modelu duality a konfliktu 3D, můžeme nazvat těmi „spícími“. Jsou to ti, kteří myslí levou hemisférou, „racionálně“, kteří operují v lineárních časových liniích a často jsou lapeni ve předem vyrobených, prefabrikovaných verzích reality. Zatím své vědomí nepozvedli k vědomí jiného způsobu bytí a odlišnému modelu spojení a vzájemné interakce. „Spát“ ve staré energii a přitom existovat ve světě páté dimenze činí pro tyto lidi život těžkým. Hluboké procesy přeměny jim připadají děsivé a zmatečné a často odpovídají tím, že se stanou agresivnější a více konfrontační a vytvářejí více zmatku, popletenosti a vystrašenosti. Cítí kolem sebe účinky Ohně Diamantové Hvězdy, ale nejsou schopni ho využít nebo plout s jeho tvůrčím potenciálem.

Druhou skupinu tvoří ti, kteří jsou v procesu „probuzení“, a přišli, aby zjistili, že existuje jiný způsob života a že na Zemi se rodí Nové Paradigma. Přesunuli se za konflikt, dualitu a mocenské hry do rostoucího a vynořujícího se vědomí Lásky a Jednoty. Hledají a učí se, a vyhledávají podporu, tak jak rozvíjejí své nové vědomí a aktivují svá Světelná Těla, aby mohli se mohli sloučit s Ohněm Diamantové Hvězdy a tvořit s ním.

Třetí skupinou jsou ti, kteří se stali Mistry Nových Energií a jsou v procesu vstřebávání a ztělesňování Ohně Diamantové Hvězdy a žití Diamantového Vědomí. Jsou schopni integrovat a uvést do rovnováhy Pravou a Levou mozkovou hemisféru Bytí a jednat ze svých Srdcí a z Lásky a Soucitu. Plují s Tvůrčí Energií Ohně Diamantové Hvězdy a jsou schopni tvořit své vlastní Časové Spirály, jak vyjadřují a tvoří své vlastní verze Nové Reality. Začlenili Duši, Ducha a Tělo do jednoho sjednoceného vyjádření Andělské Lásky na Zemi!

Milovaní, mohli bychom zde také zmínit Diamantové děti, ty velkolepé bytosti Diamantového Světla, které přicházejí na planetu od konce roku 2012. Tyto zářící duše se narodily s frekvencí Ohně Diamantové Hvězdy, a ať jsou kdekoli, ukotvují Oheň Diamantové Hvězdy ve svých Duších a vytvářejí příležitosti pro ty, kteří jsou kolem nich, aby se tomuto novému toku Tvůrčího Světla otevřeli.

Tak, Milovaní, můžete vidět, že v této době je Lidstvo opravdu v proudu a toku, jak se na Zemi, hluboko ve Vědomí Všech, aktivují posuny a změny. Když jste denně ve styku s lidmi, je vždy dobré si pamatovat, že ne každý je na stejné úrovni vědomí. Když jste dosáhli úrovně těch, kteří ztělesňují Diamantové Světlo, tak pak víte, že to světlo přenášíte a ukotvujete, kdekoli jste.

Jak se můžete cítit, když vstřebáváte Oheň Diamantové hvězdy

Když budete vstřebávat tento mocný Oheň Diamantové Hvězdy, tak tento proces určitě budete ve svém těle cítit. Vaše fyzická bytost absorbuje více a více vysokofrekvenční světelné energie a vibrací vždy vyšších frekvencí. To na počátku způsobí pocity intenzivního vyčerpání, jako když prostě chcete pořád jenom spát. Vlastně byste, Milovaní, mohli potřebovat často odpočívat a starat se o své fyzické tělo, když vstřebává a začleňuje tyto ohnivé energie.

Také můžete cítit „brnění“, zvláště v zažívacím traktu, a můžete potřebovat na čas přejít na jinou stravu, na velmi jemná a alkalická jídla a potraviny, abyste svému tělu dovolili zaměřit svou energii na přenosy. Také můžete ve svém těle cítit bolest, neboť vysokofrekvenční energie může vytvořit zánět a podráždit oblasti starých zranění nebo slabostí těla. Zajistěte, abyste pili dostatek vody, když potřebujete, abyste vyplavili toxiny a „uklidnili“ (zchladili) systém, který se mohl „přehřát“ procesy integrace světelného a fyzického těla.

Zároveň s těmito pocity můžete také zažívat v těle pocit „nesnadnosti“ a divnosti. Jako by vaším tělem probíhaly proudy elektrického proudu, protože to to vlastně je. Vysoké frekvence světla využívají váš nervový systém, aby procházely vaším fyzickým tělem a dostaly se k fyzické matici. Můžete se proto občas cítit podráždění (že vyletíte) a ustrašení nebo můžete bojovat proti tomu, abyste „vypnuli“ a usnuli. Nebo se můžete po několika hodinách vzbudit a cítit se vystresovaní. Nebo můžete mít divné sny, jak se vaše podvědomí snaží tyto procesy vysvětlit a vstřebat a začlenit.

Ve svém každodenním životě se můžete občas cítit dezorientovaní a zmatení a zapomínat věci nebo „ztrácet“ čas. To proto, že, v termínech IT, váš hard disk se přeformátovává a některé „informace“ se mohou ztratit. Jen si uvědomte, že když proces skončí, budete schopni znovu jasně fungovat.

Také se můžete cítit „odpojení“ od reality a od ostatních. To proto, že jste! Je vám dána velkolepá příležitost přetvořit jak svůj vlastní život a realitu, tak život a realitu Země. Sněním, tvořením a udržováním Diamantového Ohně ve své bytosti, pracujete s uzemněním tohoto mocného nového světla. Nesnažte se „znovu napojit“, raději se zaměřte na tvoření Nového a dovolte těm, kteří jsou více sladěni s vaším novým Světlem a vaší novou Frekvencí, aby vás našli!

Pracování s Ohněm Diamantové Hvězdy v procesu vstřebávání a integrace

Nejlepší a nejpozitivnější způsob, jak pracovat Ohněm Diamantové Hvězdy, je zabývat se aktivitami a procesy, které vám dovolují být kreativní a dostat se k moci a moudrosti vaší Duše a Ducha.

Používání vaší tvořivosti vám také umožní aktivovat část vaší bytosti, která náleží Pravé Hemisféře, což znamená, že budete pracovat na vytvoření rovnováhy Pravá Hemisféra/Levá Hemisféra, která zajišťuje „pohár“ pro přijímání a vysílání Světla Ohně Diamantové Hvězdy.

Tvořivost se může vyjádřit mnoha způsoby, podle toho, čemu kdo dává přednost.

Snad nejsnazší cestou, jak začít, je pracovat se svým vlastním Deníkem Duše, ve kterém si zazna-menáváte své vlastní každodenní pocity, zážitky a moudrost slovy, poezií nebo obrazy, které sami vytváříte.

Je také dobrý nápad se sejít ve skupinách a vyjádřit svou tvořivou duševní esenci prostřednictvím hudby, manter, písní, tancem nebo formani vizuálního a uměleckého tvoření. Být ve skupině lidí podobné frekvence a rezonance vám pomáhá dostat do rovnováhy a aktivovat své vlastní tvůrčí toky.

Po chvíli, jak pracujete se svou vzrůstající tvořivostí, začnete vidět spojení mezi tvořivostí a tvořením svého života a své vlastní reality, tak jak sníte a vybíráte barvy, zvuky a chutě svých vlastních výtvorů.

Jaké to bude velkolepé dobrodružství, když budete vybírat a vyjadřovat Barvy a Tóny své Duše a svého Ducha a přispívat k Vytváření Nové Reality.

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Zobrazení: 243

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. Krize jsou vyvolávány uměle a záměrně!* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud pochopíte, co je ve výše uvedených článcích odhaleno, stanete se vědomým tvůrcem a pánem své reality i svého osudu. Pak se nebudete muset bát vůbec ničeno, ani např.…"
před 13 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se Korona viru, či nějakých jiných virů, tak se nebojte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč funguje jak placebo, tak i nocebo efekt Vám objasní články:* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a…"
před 19 hodinami
Jaroslav J Hraško je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Obáváte se Korona viru, nebo všemožných jiných virů a vejrů, :-) tak se už nebojte a přečtěte si proč!

Uvědomte si, že existuje nejen tzv. placebo efekt, který Vás snadno uzdraví z naprosto všech ne-mocí (pokud ovšem věříte, že se uzdravíte), ale že existuje i tzv. nocebo efekt, který Vás spolehlivě zabije, pokud věříte, že Vás něco zabije. Takže…Zobrazit další
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24*.2.2020

Cesta po ktorej teraz kráčame je podporovaná piliermi vlastných skúseností z dimenzií Svetla. Kdekoľvek sa nachádzame - všade sa držíme za ruky. Tak pevne a s takou silou, ktorá sa na všetkých miestach Zeme na ktorých sme prejavuje už nielen…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vzpoura strojů, aneb proč si dávat VELKÝ pozor na umělou inteligenci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Corey Goode - David Wilcock „Kosmické tajemství“ 21.2.2020, rozhovor vede Jenny McCarthy, 2. část Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Byznys s nelegálními uprchlíky z Afriky, tiše podporovaný EU. Video dokument ZDE."
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.2.2020

KRISTOVSKÁ HVIEZDA /energia esencie/, ktorá na oblohe svieti a vyžaruje k Matke Zemi a tým i všetkým jej bytostiam živé svetlo, ktorého energia je liečivá. Hviezda je ako kvapka vody, ktorou vlní vysoká frekvencia. Touto frekvenciou je Láska .......…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse If you are serious about finding out how is created all matter, look at all of these videos (this knowledge will set you free) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VORTEX MATH NIKOLA TESLA 3 6 9 THE KEY TO UNIVERSE Part 1 and 2 Re-upload [New Audio] Here.* VORTEX MATH PART 3 IS THE UNIVERSE MADE OF MATH? [Re-Upload] Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here."
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Soběstačný dům v Chocni ZDE. * Český ostrovní dům má vlastní mozek, zvládne fungovat zcela soběstačně, říká Pavel Podruh ZDE. * Téměř nulový [ne]pasivní dům - DvP…"
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* Vytvoření vaší cesty do páté dimenze, do 5.D. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Creating Your Path to the Fifth Dimension Here. Article Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Tomio Okamura: Rozhovor se švýcarským novinářem pro server Les Observateurs Uvedeno ZDE.* Tomio Okamura: Ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. -…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Je nejvyšší čas, aby Sorosovi nadace a podobné těm jeho, byly u nás zakázány, neboť zlosyn Soroš a jemu podobní, ve světě záměrně vytváří rozbroje, které…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nevidět to zdokumentované neuvěřím tomu! Je nejvyšší čas prozřít! Pokud se zavčas neprobereme, je s námi ámen! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Velice dobré zprávy:* MaP 270 Zoufalá "Pražská kavárna" a její česká média Vám tají průlomový rozsudek o uprchlících! Uvedeno ZDE.* MaP 271…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Zlobil Zlobivej

Konec šílenství (aktualizace)

Konec šílenství aktualizaceStrašák Koronaviru má spoutat a udržet velkou část lidské populace ve strachu, a velkou část Číny v karanténě. Mít tolik lidí v karanténě…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby