* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-)

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že nejsme/nejste tělo, které má duši, čili nehmotné Vědomí, ale že JSTE duše (neboli věčná kosmická energie obsahující Vědomí), která si vytváří nejen své tělo, ale i svůj vlastní svět a jeho reality dle toho, čemu vaše osobní vědomí je ochotné u-věřit. Z toho vyplývá, že změnou svého osobního přesvědčení (paradigmatu) si můžete začít vytvářet takový svůj svět, jaký se Vám jen zlíbí. Mějte ovšem na paměti, že akce vytváří re-akce! * Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.


Též je třeba si uvědomit, že každá organická bytost, neboli duše (obsahující své osobní vědomí
), ať již je v projevu např. atomu, člověka, planety nebo hvězdy, má svou osobní Merkabu (tvořící černou bílou díru), fungující jako duchovní srdce, neboli jako osobní nulový bod, ze kterého si pomocí mužského frekvenčního - projekčního principu Jang a ženského - gravitačního principu Jin tvoří svou osobní holografickou síť, na které si zobrazuje svůj osobní, vně projevený projev existence. * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr, čili duchovního srdce (v jehož jádru je aktivní osobní Merkaba) vytvářeny hologramy jednotlivých existencí, tedy i světů a jejich realit Uvedeno ZDE.


Čím více je v bytosti Jin (ženský princi) a Jang (mužský princip) v rovnováze, tím více je její osobní Merkaba aktivní. Čím více je osobní Merkaba
bytosti aktivní, tím více bytost nejen září, ale tím i větší neustálé blaho (které vrcholí tzv. kosmickým orgasmem) bytost prožívá, neboť orgasmus je v podstatě krátké spojení - "zkrat" mezi energií Jin a jang. Tento "zkrat" vytváří uvnitř osobní Merkaby světelnou, elektro-magnetickou plazmu, ze které je stvořeno naprosto vše vně projevené, tzn. jak to dobré, tak i to zlé, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořené bude chovat. * Čím rychleji pochopíte, že jste především vědomí (čili duše, neboli energie) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.


Propojením Jin a Jang nazpět do jednoty se spojí roztržená Merkaba (rozdělená na tvořivý oheň Jin - Shakti a tvořivý oheň Jang - Shiva) nazpět do jednoty. Tím se uvnitř obnovené funkce Merkaby zažehne tvořivý dvoj-plamen, neboli věčný tvořivý oheň, kterým jde jak tvořit, tak i bořit. Tvořte ale tímto tvořivým dvou-plamenem ve vlastním zájmu jen to, co je příjemné radostné a povznášející pro všechny zúčastněné, neboť kdo s čím zachází, s tím při zneužití také schází. (Není rozhodující to, co děláte, ale záměr toho, co tím, co děláte chcete docílit.) * Na čem je založena podstata sexuality, co je to tzv. kosmický orgasmus, co ho vyvolává a jak jej dosáhnout. Uvedeno ZDE.


Propojit Jin&Jang lze např. přes své duchovní srdce (ve kterém je dokonce tvořivý troj-plamen, obsahující v sobě moudrost univerza), nebo masturbací (pokud jednu energii hadí síly necháte z jádra Země, přes vaše jednotlivé čakry, vystoupat do své korunní čakry a odtud třeba až do své 13té čakry, čili do vesmírného centrálního slunce a druhou energii hadí síly necháte z 13té čakry, přes vaše jednotlivé čakry, sestoupit až do jádra Země), nebo sexem (ovšem jen s někým, s kým zcela souzníte a při milostném aktu máte oba otevřené všechny své čakry), anebo vizualizací, při které si např. představujete, že přes své čakry propojujete planetární, gravitační energii Jin (která je v projevu částic hmoty polarizovaných na Jin) se sluneční, projekční energií Jang (která je v projevu frekvencí světla, polarizovaného na Jang) anebo si představujete, že jste se energeticky již propojili se svou pravou párovou duší, neboli se svým dvoj-plamenem. * Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou Uvedeno ZDE. * Erotika a harmonie nejen mezi partnery. Uvedeno ZDE. * Umíte-li anglicky, poslechněte si ve vlastním zájmu video: * Masturbation Myths | Teesha Morgan | TEDxStanleyPark - Here.


Čím více energie Kundaliny (nebo-li Jin&Jang energie hadí síly) skrze vaše čakry proudí, tím více jsou vaše čakry aktivovány, neboť průchod Jin&Jang energií skrze vaše čakry vaše čakry roztáčí - aktivuje. Energie Jin a Jang se v čakrách kříží, čili spojují do jednoty a to je to, co ve vás vytváří blažené až orgasmické pocity. Tzv. kosmický orgasmus, prožívaný na subatomární úrovni, čili v celém vašem těle (od nehtů na nohou až po konečky vlasů) je způsoben tím, že Jin&Jang energie mohou skrze všechny vaše čakry, čili skrze celé vaše tělo volně proudit. * KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE. * Chcete být zdraví, vitální a začít mládnout?! Uvedeno ZDE. * Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.


Jakmile se vám povede propojit se se svým dvoj-plamenem, nebo pokud se Vám povede propojit opačně polarizované energie např. nebeských těles, jako kupř. Zemskou energii Jin, se sluneční energii Jang, což je v jistém smyslu vlastně taktéž vaše párová duše, neboť jste/jsme ve své podstatě jedna jediná bytost, neboli
duše, čili vědomí, které je v multi-dimenzionálním projevu existence (jež je v projevu nejrůznějších Jsem to či ono), tak prožijete tzv. kosmický orgasmus, který je nesčíslněkrát intenzivnější než ten pozemský, neboť se napojujete na mnohem mohutnější energie než které máte k dispozici ve vašem hmotném těle. Až budete energeticky propojeni se svým dvoj-plamenem trvale, tak začnete prožívat blažené a orgasmické pocity konstantně, neboť blažené a extatické pocity jsou vytvářeny všude tam, kde kosmická energie (obsahující v sobě Jin a Jang energie) může volně proudit. * Skutečná podstata sexuality. Uvedeno ZDE. * RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE. * Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete např. v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče. - ZDE.


Světelná plazma, vytvářená záměrem (která je v úrovni 7.D éterická, v projevu 6.D je tekutá a v projevu 5.D je ve formě zkrystalizovaného světla) se v projevu 4.D projevuje jako FREKVENCE světla polarizované na Jin (mužská, projekční energie Jang tvořící čas - 4.D) a na ČÁSTICE hmoty polarizované na Jin (ženská, gravitační energie Jin tvořící prostor 3.D), přičemž společně vytváří časo-prostorové světy a jejich reality. Ve 3.D lze cestovat prostorem (ve kterém plyne čas) a ve 4.D lze cestovat časem (ve kterém se mění vzhled prostoru v závislosti na uplynulém čase). Obojí je ovšem pouhá iluze, neboť časo-prostor je tvořen z jednotlivých, mentálními pochody předstvořených obrázků (projektovaných navenek holograficky), jejichž sled vytváří iluzi existence hmoty, pohybu a plynoucího lineárního času.
Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.


Každá bytost si ale svým osobním přesvědčením o tom či onom vybírá jen některé mentálními představami předstvořené obrázky, z kterých si následně vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. To znamená, že váš svět může být trochu, hodně či zcela odlišný od světa kterékoliv jiné bytosti. Tvoření jednotlivých světů a jejich realit funguje na stejném principu, jako jsou např. animované filmy, ovšem s tím rozdílem, že vně projevené existence nejsou jen ploché, dvou-rozměrné obrázky, ale holografické, čili vícerozměrné projevy existencí, oživené, formované a uspořádané tvůrčí činností aktivit jednotlivých vědomí Já (vše-Vědomí Absolutna), dočasně individualizovaných do nějakého Jsem to či ono. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


V 5.D se každá bytost stává nejen tvůrcem svých realit, ale i svého vlastního světa a toho, co si přeje v něm mít. V těchto úrovních existencí totiž vaše osobní vědomí nepodléhá vlivu kolektivního vědomí, takže ve svém 5. D světě můžete mít pouze takové bytosti a pouze takové věci, které si ve svém světě vy osobně přejete mít. Doporučuji vám popustit uzdu své představivosti a stvořit si svým záměrem (7.D) a svými představami (6.D) ve svém osobním 5.D světě jen to, co si ve svém světě opravdu přejete mít a co
si ve svém světě (díky tomu, co v něm stvoříte), přejete prožívat. V 5.D neexistuje dualita, čili protiklady jako je např. zlo versus dobro, neboť do 5.D se negativní bytosti nemohou dostat, z důvodu, že své Jin Jang energie nemají vyvážené, takže se tyto energie navzájem zatím nepodporují, ale naopak spolu vzájemně soupeří. * Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.


7 Nepříjemných příznaků které pociťujete, když vaše tělo prochází aktivací Merkaby. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 7 Uncomfortable Symptoms You Feel While Your Body Goes Through Merkaba Activation - Here. Aticle - Here.


* Co je Merkaba Rozhovor s Kanaďankou Rachel Pelletier Uvedeno ZDE.


* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.


Jakmile dojde k plné aktivaci planetární Merkaby, tak se z bytostí na planetě a uvnitř planety stanou slunečňané. Úzce související článek: Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Uvedeno ZDE.


* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


Není žádná náhoda, že
posledních několik let naše slunce září stále více bíle. Je to z toho důvodu, že z našeho slunce, původně polarizovaného na mužský princip Jang, se díky zažehnutí jeho vnitřní sluneční Merkaby stává stále více nepolarizované centrální slunce a z planet (v projevu částic hmoty Jin) se stále více stávají slunce, čili zářící hvězdy. * Zažehnutí planetární Merkaby a následná trans-mutace do světelného projevu existence je znázorněno ve videu: MerKaBa the cristalline star tetrahedron body - ZDE.


Nositelé světla a ukazatelé nových cest a možností, nadešel čas spojit naše tvůrčí schopnosti a začít si tvořit Ráj na Zemi, ve kterém je pro KAŽDÉHO radost pobývat a žít.
* Vy jste tvůrci nové doby! - Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE. Berte na vědomí, že možné je naprosto vše, tedy např. i pohádkové bytosti a jejich světy, neboť ve světelných světech, do kterých se nyní přesunujeme existuje nejen to, co si dovedete představit, ale i to, co si PROZATÍM představit nedovedete. Takže se nezdráhejte popustit uzdu své představivosti a začněte tvořit to nejkrásnější z nejkrásnějšího, co si dovedete představit. Pokud se Vám něco nelíbí, tak to jednoduše vygumujte nebo zmažte, jako když mažete např. školní tabuli.


Důvod proč nám ne-mocní podsouvají všemožné negativní zprávy je ten, že myšlenky tvoří představy a z těch jsou snížením frekvencí tvořeny světy a jejich reality. Proto je třeba přestat se zaměřovat na to, co je negativní a začít se soustřeďovat na to, co je pozitivní, neboť o čem přemýšlíme, to tvoříme. Z toho jasně vyplývá, že je třeba přestat čučet na bednu a přestat sledovat všemožné negativní zprávy, neboť ty vědomí lidí negativně programují, čímž z lidí dělají snadno ovladatelné ovce či přímo zaslepené tupce. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou ovcí, či dokonce zaslepeným tupcem, tak si ve vlastním zájmu přečtěte úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Každá jednotlivá čakra je zároveň i mem-brána do vyšší čakry, čili do vyšší úrovně vesmírného vědomí a jejich existencí. To je ten důvod, proč  aktivovaná energie Kundaliny otevírá brány do vyšších úrovní vědomí a existencí. Jak své čakry aktivovat a své nižší úrovně vědomí propojit nazpět do jednoty je popsáno např. v článku: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


*
Co je to tzv. kosmický orgasmus, aneb jak aktivovat své čakry, aby energie Kundaliny mohla tělem volně proudit. Uvedeno ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) - ZDE.
* RUKOPIS MÁŘÍ MAGDALENY (co je to sexuální magie vedoucí k tzv. osvícení a pozvednutí vibrací) Uvedeno ZDE.
Už chápete, proč vám ne-mocní nechtějí dopřát přírodní, povznášející prožívání orgasmu a snaží se vám vnutit zvrácené způsoby sexuality, při které je prožívána slast z všemožné bolesti a utrpení? Protože to, co je příjemné, to povznáší do pravých duchovních úrovní existencí, kdežto to co je bolestivé, to stahuje do nižších úrovní vědomí mezi škodolibé belze-blby. :-)
Orgasmus jako všelék, aneb jak se stát nejen zdravým, ale i vitálním, moudrým, všestranně úspěšným, dobře naladěným optimistou - ZDE.
(Blahodárné pocity - frekvence rozezní - rozvibruje čakry a to je pomáhá aktivovat. No a kde nejsou bloky, čili tam, kde kosmická životadárná energie volně proudí, tam nejsou žádné ne-moci.)


Jak lze otevřít dimenzionální mem-brány a kdy a proč se otevírají téměř sami.
* Interdimenzionální zpráva, od Archangelu Zadkiela, přes Suzanne Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: An Inter dimensional Message from Archangel Zadkiel through Suzanne Lie 10-12-16 - Here. Article - Here.


Protnutím galaktického nulového bodu - času (
otevírajícího multidimenzionální bránu ke Galaktickému středu - srdci) dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu, čili z galaktického centrálního slunce, což je naše 12tá čakra. To způsobí přeprogramování kódů našeho genetickou manipulací okleštěného DNA na kódy původního 12ti vláknového DNA. Tím dojde k trans-mutaci veškeré hmoty (tedy i našich těl), při které nastane obnovení našeho původního 12ti vláknového DNA (ovšem asi ne ze dne na den), čímž se opět staneme světelnými a tudíž zdravými vitálními nesmrtelnými bytostmi, neboť světelná energie ani nestárne ani není nemocná ani nemůže umřít, pokud nechce. :-) Podrobnosti v článku: K tzv. velké události - RESETU nejspíše dojde koncem roku 2017, tak ať jste na to připraveni Uvedeno ZDE.


Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).
*
Jak se připravit na přívalovou vlnu kosmického světla (zásah nepolarizovaným světlem z galaktického středu - srdce). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How to Prepare for the Tsunami Wave of Cosmic Light - Here.


Úzce související video: Bashar Ilumináti a paralelní verze planety Země [CZ tit] Uvedeno ZDE.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Cvičení na přepínání funkce z levé mozkové hemisféry na pravou mozkovou hemisféru a zpět. (Co se teď naučíš, to pro přestup do 5.D jako když najdeš.) :-) Podrobnosti v článku: Cvičení na propojení levé a pravé mozkové hemisféry. Co se teď naučíš, to pro přestup do 5.D jako když najdeš. :-) Uvedeno ZDE.

Když se ty postavy točí vůči sobě v opačném směru, ať již od sebe nebo k sobě, tak jste ukotveni nejen ve svém středu, ale i v nekonečném tady a teď.


Vyvážit v sobě energie Jin a Jang (tzn. levou a pravou hemisféru mozku) bytosti umožňuje aktivovat si své třetí oko (6.D). Toto je velice důležité, pokud se bytost chce stát nejen intuitivní a vidět energetické, čili očima neviditelné světy, ale přeje si stát se i vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Fokus pozornosti totiž snižuje frekvence mentálních představ, které se následně zobrazují na úrovních 4.D jako čas a na úrovních 3.D jako prostor, vytvářející společně časo-prostorový hologram té bytosti, která si ho svými představami pro sebe vytváří. Je naprostou samozřejmostí, že nové mentální představy nahrazují ty staré, takže lze ve svém hologramu kdykoliv cokoliv jakkoliv přetvořit. Úzce související článek: Návod jak si můžete začít tvořit pouze to, co je pro vás příjemné, radostné a povznášející Uvedeno ZDE.


Pokud chcete vytvářet jen to, co nevytváří tzv. Karmu, je třeba čakru svého třetího oka mentální představou ukotvit do svého osobního středu, čili do svého duchovního srdce, neboli svého nulového bodu. Tohle je třeba z toho důvodu, že vyrovnání energií opačných polarit a jejich ukotvení v osobním nulovém bodu, ve kterém neexistují protiklady, propojuje 3.D ČÁSTICE hmoty Jin (ženský princip vytvářející gravitaci - hmotu) se 4.D FREKVENCEMI světla polarizovanými na Jang (mužský princip vytvářející projekci - čas). Toto propojení opačných polarit nazpět do jednoty sceluje genetickou manipulací roztrženou Merkabu vytvářející osobní hologram bytosti, rozštěpené do času 4.D a prostoru 3.D. Úzce související článek: Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.


Toto scelení osobní Merkaby umožňuje bytosti, aby se v jádru její Merkaby obnovil tvořivý dvou-plamen, jehož aktivita v jádru Merkaby vytváří černou/bílou díru, pomocí kterých jsou vytvářeny jednotlivé osobní hologramy jednotlivých bytostí, které jsou v projevu např. od atomů, nerostů, rostlin, živočichů a lidí, až po bytosti v projevu planet, sluncí či hvězd. Jakmile u bytosti k obnovení dvou-plamenu dojde, tak bytost přestává být uvězněna v časo-prostoru a může se navrátit zpět do bezčasových úrovní existencí (tzn. 5. a vyšších dimenzí), čili do pravých duchovních úrovní existencí, které jsou až nad astrálem, čili nad  úrovní světů a jejich realit, které jsou v projevu 4.D. Úzce související článek: Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.


* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.


Čím blíže ke středu galaxie (čili k černé/bílé díře galaktického centrálního slunce) budete, tím méně budete hmotným projevem existence, avšak tím více světelnou bytostí se stanete. Úzce související článek: Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
* Stát se novým 5D duchovním (zasvěceným) člověkem: proces vzpomínání a uvědomující si dualitu (podvojnost). Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je v článku: Becoming The NEW 5D Sacred Human: Process Of Remembering AND Embodying Conscious Duality - Here.


PS: V pravých duchovních světech a jejich realitách (čili ve světech tvořených ze světelné plazmy) se mentální představy projevují navenek projevenou realitou prakticky okamžitě (ovšem v podobě zářící světelné plazmy), takže v těchto úrovních existencí není třeba vůbec nic vyrábět, natož používat nějaké peníze. Úzce související článek: Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.


* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Aktivace Kundaliny / **WARNING** FAST KUNDALINI ACTIVATION MUSIC : EXPERIENCE REAL POWER: EXTREMELY POWERFUL ! - ZDE.
* Stoupající Kundalini / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Skutečná podstata sexuality - ZDE.
* Co je Kundalini? Jak ji aktivovat? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What is Kundalini? How to Activate it? - Here. Article - Here.


* The secrets of the pineal gland - Full - Here.
* SECRET TONES - WARNING!!! EXTREMELY POWERFUL : THIRD EYE OPENING BINAURAL BEATS MEDITATION - Here.
* 5 Cosmic Crystals For Starseeds - Here.
* News Flash November 2017 New Moon - Here.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vědomí = živé tvořivé světlo, které pokud má Jin a Jang energie v rovnováze, tak z tohoto živého světa (stavebního materiálu) může vytvářet překrásné obrazy, z nichž může utvářet a sestavovat nádherné věci, bytosti a události. Tzn., že je možné vytvářet třeba i tzv. pohádkové bytosti. Je třeba k tomu něco dodat? :-) Pokud ano, přečtěte si článek: Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.


* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE. V 5.D naprosto vše září jako miniaturní sluníčka, z důvodu, že vše je stvořeno z živého zářivého zkrystalizovaného světla. Související video najdete v článku: Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.


Chcete být také tak mladí, krásní a vitální, nebo Vám stačí být tací, jací jste?


Z důvodu, že se do tohoto světa vrací ženský tvořivý princip, proto se v nás vyvažují energie Jin a Jang do rovnovážného souznění. To znamená, že začíná být stále snadnější a snadnější přestat být nemocní, začít mládnout a být neustále vitální a v pohodě, ale i všemožné jiné zdánlivé nemožnosti. Uvědomte si, že pouze limit ve vaší tvořivé fantazii určuje, co je pro VÁS již teď možné a co pro vás možné PROZATÍM není. Čím dříve si ale uvědomíte, že jsme především VĚDOMÍ, čili energie živého tvořivého světla, která ani nestárne, ani není nemocná, ani neumírá, tím dříve se vyvážením energií Jin a Jang v sobě budete moci přeladit na vyšší, nesmrtelnou úroveň kosmického vědomí a jeho existencí. K trans-mutaci do světelného projevu existence již dochází, ovšem jak rychle ji necháte, aby se projevila i ve vás je již jen a jen na vás samotných. Vynoření světelného těla: Uvedeno ZDE.


Zdejší 3.D nosná mřížka (na které se holograficky zobrazuje náš 3.D svět a jeho reality) se již rozpadá, z důvodu, že jádro naší Země má již několikrát vyšší frekvenci než těch původních 7.8 Hz, kterou ještě před několika lety mělo. 4.D (ve které čas již není lineární) funguje jako most do bezčasového 5.D (či ještě výše), takže nyní záleží především na vás jak rychle se přes nelineární čas přenesete a ukotvíte se v bezčasovosti, čili v nekonečném tady a teď, ze kterého je přístup do všech světů a jejich realit a to ať jsou v kterékoliv dimenzi. Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.


* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět zcela svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 2843

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úryvek z knihy Anasta (desátý díl) od Vladimíra Megre:
... Samotný člověk není nic jiného, než materializovaný obraz. A také sám dokáže vytvářet svou myšlenkou obrazy a materializovat je. V tomto spočívá jeho nikým a ničím nepřekonatelná vesmírná síla. Pokud si nějaký člověk neuvědomuje schopnosti, které mu daroval stvořitel, blokuje v sobě svou majestátní sílu a spadá pod vliv jiných obrazů, materializuje jejich úmysly až do celkového zničení sebe, rodiny, svého rodu, státu a celé planety.
Umělý technokratický svět byl také stvořen člověkem pomocí energie obrazu vnuknutého člověku jeho antipodem. Umělý svět je smrtelný. Dokonce nejdokonalejší auto, budova či jakákoliv věc umělého světa se každou vteřinu ničí a za pouhých několik let se proměňuje v popel nebo v odpad škodlivý pro člověka, což je ještě horší. Samotný člověk, jenž žije v umělém světě, se také stává smrtelným. Jelikož je pro něj těžké dívat se na množství rozkládajících se předmětů, které nemají schopnost sebe obnovení, a přitom představovat věčný život, vytvořit obraz vlastní věčnosti a materializovat jej. ...
… Skutečný, přirozený svět je na kraji asfaltových silnic, kterými se dnešní lidstvo žene k propasti. Do hromadného vědomí současných lidí jsou vštěpeny umělé pojmy. Naši vědci a „inteligentní“ badatelé dokázali pojmenovat dnešní medicínu, která je jen 200 let stará, tradiční medicínou a lidovou medicínu, jejíž dějiny čítají statisíce let, alternativní. A přitom léčitelům, mám na mysli skutečné léčitele, kteří dobře znají léčivé vlastnosti rostlin, začali říkat šarlatáni. Jako důsledek mnohé nemoci, které lidé před pouhými sto lety snadno a zdarma léčili bylinami z vlastní zahrady, musí dnešní člověk léčit drahými léky na doporučení lékaře.
... Přirozený viditelný svět neexistuje miliardy let, ale mnohem déle, jelikož ze začátku existoval v zatím nemateriálním obrazu. Vědci, kteří určili stáří země, nevypočítali datum jejího zrodu, ale jen datum materializace. Přirozený svět se může reprodukovat, a toto jej dělá věčným. Stvořitel, jenž vymyslel věčnost, je věčný Sám. Je Alfou a Omegou a znovu Alfou. ...
Úzce související článek: Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
... Působit na lidi, vláda v tomto případě není výjimkou, lze různými způsoby. A nejsilnějším z nich je působení prostřednictvím obrazu. Současní lidé si zvykli na nemyslné podmínky a obrazy, přijímají je jako danost. ...
... Neznalost vědy o obraznosti proměňuje celé státy a národy v loutky, šachové figurky v rukou těch, kteří tuto velkou vědu ovládají. ...
(proto nečučte na bednu, nebo z toho zblbnete)
Další úzce související článek: Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
"Anastázie, ale vždyť obrazy mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Jak se má člověk vyznat, který z nich poskytuje správné informace a který obsahuje dezinformace, třeba v něčím zájmu?"
"Sebou, Vladimíre, svým obrazem poznáš hodnotu jakýchkoliv informací."
"Znamená to tedy, že každý člověk vlastní obraz?"
"Samozřejmě Vladimíre, každý člověk má svůj obraz. Je velmi odlišný od ostatních. A kdyby každý uchoval ve svém nitru svůj původní obraz, co myslíš, jak by vypadal dnešní svět, Vladimíre?"
"Původní? Takže každý člověk vlastnil nebo vlastní původní obraz? Jaký byl?"
"Božský! Tak je stvořil ve velkém náš rodič – Stvořitel."
"Copak náš původní obraz byl Bohem?"
"Byl Božím synem a stále jím je."
"Kampak se poděl tento původní obraz? Obrazy alkoholiků a narkomanů můžeme vidět na ulicích. Obrazy prostitutek – podél silnic. V televizi se pošklebuje mnoho dalších obrazů. A kde můžeme spatřit ten původní?"
"V Sobě. Představ si ho sám. Jdi mu vstříc a on s radostí zamíří k tobě. Ta cesta bude radostná. Postupně se budete k sobě blížit a jednou se potkáte. Spojíte se! ...
… "Pokud uvěříš v otroka – zrodíš v sobě otroka. Pokud uvěříš, že se tvou energií někdo nabíjí proti tvé vůli, budeš chřadnout a skutečně odevzdáš svou energii. Existuje všechno co považuješ za existující. Od samotného narození se snaží snižovat význam člověka – Božího syna. Ale všimni si, Vladimíre, vždy za tím stojí někdo, kdo se snaží vyvýšit. Ve skutečnosti je v porovnání s člověkem bezvýznamný a vyvýšit se nedokáže. Proto mu zbývá jediná cesta – ponížit toho významného a zabrzdit jeho vývoj."
"Ano, v tomto máš pravdu Anastázie. Nějak si nevzpomínám ani na jednu knihu či film, kde by byl člověk prezentován jako nejsilnější bytost ve vesmíru. Vždy se jako nejsilnější zobrazují mimozemšťané, a pokud člověk, tak pouze ten který je spojený s nějakou nadpozemskou silou. Teď rozumím, jak vážnému a dlouhodobému zpracovávání podléhá člověk. A to samozřejmě není náhoda. Někdo má na tom velký zájem. Pokud je člověk skutečně slabý a nevlastní nějakou tajemnou a nevídanou sílu, proč by se ho někdo bál?"…
Další úzce související článek: Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí (tvořivé) a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
... Anastázia je člověk z jiné roviny, z roviny, v níž vládne (zdravý) lidský Rozum. Ona cítí a vidí tuto rozumnou rovinu. Je jí hodna. Je to rovina, v které dokonalý, šťastný člověk, tvůrce, proměňuje Zem v nejkrásnější planetu ve vesmíru. A planety celého vesmíru, jež jsou nadšené pozemskými výtvory, ho vybízejí, aby na ně také pomyslel. Aby se jich alespoň dotkl svou rukou a úsměvem jim daroval budoucnost. A jak nesnesitelnou bolest musí prožívat, když se dívá na dnešní pozemskou Bakchanálii. ...
Společnost si zvykla na antirozum a přestává být rozumná.
Další úzce související článek: Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. ZDE.
Na obrázku je uvedeno: "Vše začíná na mentální úrovni (v úrovni nehmotných mentálních představ), před tím, než se to projeví (zhmotní) fyzicky.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pokud je život sen (zhmotněný), proč (je třeba) se probudit a jak to udělat. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: If Life is a Dream, Why Wake Up, and How to Do It - Here.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li začít prožívat šťastný život, přečtěte či poslechněte si toto:
* Probuzení ve snu (ze snu), skutečné tajemství manifestace. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Waking Up in the Dream, The Real Secret to Manifestation - Here.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Simulated Reality - EARTH: Ultra Advanced A.I. Supercomputer, Virtual Holographic Matrix Environment - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jak můžete být jedním z architektů 5D Země? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: How Can YOU Be One of the Architects of 5D Earth? - Here.
* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cvičení na propojení levé a pravé mozkové hemisféry a obnovení funkce třetího oka. Co se teď naučíš, to pro přestup do 5.D jako když najdeš. :-) Uvedeno ZDE.
* Aktivujte si svou epifýzu (šišinku mozkovou), fungující jako hvězdná brána (a stane se z Vás vědomí tvůrce svého světa a jeho realit). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Activate your Pineal Stargate - Here. Article - Here.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* Zobrazení holografické podstaty vesmíru a jak si v něm každá bytost pomocí Merkaby (vytvářející černé/bílé díry) vytváří svůj vlastní svět a jeho reality. (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Chcete změnit svou realitu? Stačí přepnout kanál (funguje to na stejném principu, jako když změnou pozornosti - frekvence přepínáte TV stanice - kanály). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Want to Change Your Reality? Just Switch the Channel - Here.
* Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene vaší realitou. Uvedeno ZDE.
... každý z vás je hybatelem celého vesmíru, ale aby svoji sílu opravdu mohl využít, je třeba si ji uvědomit, opět ji přijmout a být si vědom, jak jste silné a mocné bytosti. Věřte, že i v Bibli není nadarmo psáno, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Myslíte, že jsou to jen planá slova? Můžete si být jisti, že v Bibli je mnoho mylných informací, ale tato je pravdivá. Jen vám ji nikdo nevysvětlil. Vy máte jednu vlastnost, kterou nemá na Zemi nikdo jiný a tou je svobodná vůle. Díky svobodné vůli můžete tvořit a to je nedoceněná věc, s kterou disponujete. Zahoďte proto všechny své obavy. Přestaňte mít ze všeho strach a vrhněte se na vlastní tvorbu. Na jakou? Na tvorbu vlastní reality! ...
... Slováci a Češi, máte jedinečnou a naprosto mimořádnou příležitost změnit svět, který je naprosto záměrně drancován určitými skupinami, s kterými není třeba bojovat fyzicky, ani jiným způsobem. Jediná možnost, jak je odzbrojit je v posílení vašeho myšlení a vaší kreativity. Věnujte pozornost životu na Zemi takovému, jaký jej chcete mít. Tvořte jej v těch nejkrásnějších barvách, myslete ve vzorcích, že vše je možné a tudíž se zbavíte negativních vzorců, kterými tyto skupiny velmi posilujete. ...
Celý text najdete v článku: Čtení z kvantového pole 16.10.2017 - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Dokončovací fáze byla dokončena, my jsme to udělali. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Completion Phase Has Been Accomplished, We Did It - Here.

* Ukončení Magického sevření (vytvářejícího umělou anorganickou časovou osu) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ending Magic's Hold - Here.
* Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Sestupující Země se otřásla a pohmula, aby uvolnila uchopení oddělování vědomí, zatímco NOVÉ zemské ukotvení zažijí více Nebe na Zemi. Strojový překlad ZDE. Descended Earth Shaken & Stirred to Loosen the Grip of Separation Consciousness, while NEW Earth Anchors Experience More Heaven on Earth Here. Article - Here.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Údajně se právě odpojujeme od časové linie (Matrixu) s umělou inteligencí, která nás ovládala a všemožnými způsoby zotročovala.
* Aktualizace energetických změn, rozdělení časové osy, Matrix a AI (Artificial Inteligence = umělá inteligence). Strojový překlad ZDE. Energy Shift Update, Timeline Split, The Matrix and AI - Here. Article - Here.
Nepolarizované světlo, pramenící z galaktického centrálního slunce (přepisující kódy DNA) má sem údajně dorazit 1.1. (11) 2018 (11).
TAKŽE:
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (zapněte si titulky) Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Směrem do nové Země, ukotvení nové reality prostřednictvím extrémní polarity. Strojový překlad ZDE. Into New Earth, The Anchoring of a New Reality through Extreme Polarity - Here. Article - Here.
* Archangel Zadkiel ~ Otvírání vašé duše bezpodmínečné lásce. Strojový překlad ZDE. Archangel Zadkiel ~ Opening your Spirit to Unconditional Love - Here. Article - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rozpad anorganických světů a jejich časových linií, vytvořených reptoši.
* Saturn v Galaktickém centru a aktivování organické energie Saturnu.
Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Saturn on the Galactic Center and Activating Saturn's Organic Energy - Here. Article - Here.
* Aktualizace energií: 2018 bude rokem mega odhalení a proměn. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Energy Update: 2018 – A Mega Year For Revelations & Shiftings - Here. Article - Here.
Někteří z vás se naladí na frekvence 5.D světů již na přelomu roku 2017/18 nebo během roku 2018. Tyto bytosti se budou moci volně pohybovat v úrovních vědomí a existencí od 4.D do 5.D. Notoričtí spáči, připoutaní na program - frekvence projevu 3.D světa (který se stále rychleji rozpadá) se ale na frekvence 5.D přeladí možná až někdy koncem roku 2018, neboť v té době se má již rozpadnout i 4.D. Ukončení celé transformace bude ale možná až někdy kolem roku 2050. Z důvodu, že se brzy rozpadne i 4.D tohoto světa, proto i ti největší negouši budou muset brzy udělat hop :-) nebo se přes 3./4.D portál promítnou někam jinam než na tuto Zem v projevu 5.D.
* Mimozemské bytosti nám pomáhají s dimenzionálním přesunem (do 4. 5. a vyšších dimenzí). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: ETs are Helping with the Dimensional Shift - Here. Article - Here.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

Jak sami vidíte, Davidova Hvězda se skládá z osmi rovnostranných trojúhelníků, ve kterých každý z těchto trojúhelníků má 3 úhly po 60° a protože rovnostranný trojúhelník otevírá bránu do nehmotných pravých duchovních úrovní existencí, tak z toho důvodu mocipáni tohoto světa záměrně vytvořili mýtus o čísle "666", abyste se toho lidé báli a nehledali skutečnou pravdu. Více podrobností naleznete v následujícím textu.


Záměrně utajované skutečnosti o čísle 666. Nebojte se techto tří šestek, neboť neznamenají nic negativního, ale právě naopak něco velice pozitivního. Tři šestky totiž značí rovnostranný trojúhelník, mající tři stejné úhly o 60°, což právě symbolizují ty 3 šestky! Ti, co v tomto světě vládnou (ale velice brzy již nebudou) nechtějí, aby se lidstvu podařilo tuto skutečnost odhalit a proto vytvořili mýtus o démonech, aby se tohoto symbolu lidstvo bálo a neexperimentovalo s tím.


Rovnostranný trojúhelník se třemi stejně dlouhými stranami totiž vytváří časoprostorovou a dimenzionální bránu vedoucí do jiných světů a dimenzí. Proto je také Boží oko znázorňované jako trojúhelník! Navíc tyto 3 strany znázorňují Jing a Jang v rovnovážném souznění, neboť jsou stejně dlouhé a třetí strana je ten duchovní element, který spojuje Jing&Jang do jednoty a vytváří tzv. svatou trojici, neboli tvořivý dvouplamen.


Z osmi rovnostranných trojúhelníků je také sestavena tzv. Mer-Ka-Bah (čili tvořivý Jing&Jang dvojplamen + osobní vědomí) slouží jako nosič celistvého vědomí, čili vědomí z hmotné i antihmotné úrovně existence. Z tohoto důvodu je třeba se energeticky spojit se svým párovým dvojčetem, jelikož spojením zemského ohně Jing a kosmického ohně Jang se obnoví funkce Merkaby. Tím dojde k obnovení funkce tvořivého dvoj-plamene, čímž dojde ke spojení hmoty s antihmotou a opětovnému obnovení PLNÉHO vědomí a dosažení úrovně vědomí páté a vyšších dinenzí. Celý článek s názvem: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky je uveden ZDE.


V průsečíku energie Jin a Jang v rovnováze je díky interakci opačných polarit vytvářena světelná tvořivá plazma, ze které je stvořeno naprosto vše, tzn. jak to dobré, tak to nedobré, přičemž ZÁMĚR určuje, jak se stvořené bude chovat. V dualitě lze naprosto VŠE použít jak negativně, tak i pozitivně! Proto se neobávejte např. čísel 666, ani ničeho jiného zdánlivě negativního. To, co určuje jak se stvořený projev existence má a bude chovat je záměr (7.D), který lze pochopitelně jiným záměrem kdykoliv jakkoliv přeprogramovat. To znamená, že pokud chcete, aby něco sloužilo např. pro dobro všech zúčastněných, tak se to tak chovat bude, neboť záměr vytváří program uvnitř stvořené věci či bytosti, podle kterého stvořený projeve existence jedná.


Související články:
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* 12 vrstev DNA Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla Uvedeno ZDE.
* Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše Vyobrazeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

* Living number patternings and the 666 - Here.

* Sophia (ženský princip), pravé (celistvé) duchovní podstaty, ze které je vše vně projevené stvořeno. Zobrazení ve videu: Sophia, The True Holy Spirit - Lucifera's Sanctuary - ZDE. (Lucifera's Sanctuary = luci-ferova svatyně, což je tvořivý dvou-plamen v jádru Merkaby, pomocí jehož tvořivého ohně je vše vně projevené stvořeno)
Související video/článek: Sekvence čísel 13 - 33 - 333! Kódy Nové Země. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Number Sequences 13 - 33 - 333 ! New Earth Codes - Here. Article - Here.
ŠOK - Je třeba konečně pochopit, že Luci-fer není zloduch, či negativní nebo dokonce pekelná bytost. Je to světelná tvořivá podstata, ze které je stvořeno naprosto vše, tzn. jak to dobré, tak to zlé, přičemž ZÁMĚR určuje jak se stvořené bude chovat. Píšu o tom článek, který sem pak přidám.
* Arcturiáni, Dva Božské Aspekty. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Arcturians, Two Divine Aspects - Here.
Archanděl Michael ~ Extáze dvoj-plamene, Posvátná láska. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Archangel Michael ~ The Ecstasy of Twin Flame Sacred Love - Here.
* Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete v článku: Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče. - ZDE.
Budeteli pozorně sledovat video: meditacion_del_cosmonauta noosferico.avi, tak vám to velice mnoho prozradí o tom, jakým způsobem je tvořena veškerá vně projevená hmota. Uvedeno ZDE.
* Rozdíly mezi dvou-plamenem (twin flame), párovou duší - dvojčetem duše (twin soul) a spřízněnou duší (soul mate) a související informace + jak se lze vymanit z dualitních, čili z disharmonických světů Uvedeno ZDE.
* Transformace a vzestup do 5. a vyšších dimenzí je o propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Světlo je (jsou) informace, láska je tvoření. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Light is Information, Love is Creation - Here.
* Co je to pravá, čili bezpodmínečná láska, vytvářející euforické pocity, v čem je obsažena a jak ji lze začít vyzařovat do všeho a všech. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.
* Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu. Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Symptomy probouzení Kundalini. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Kundalini Awakening Symptoms - Here.
* 5 Známek že se Kudalini probouzí. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 5 Signs of Kundalini Pre Awakening - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Co je Kundalini? Jak ji aktivovat? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: What is Kundalini? How to Activate it? - Here. Article - Here.
* Aktivace Kundaliny / **WARNING** FAST KUNDALINI ACTIVATION MUSIC : EXPERIENCE REAL POWER: EXTREMELY POWERFUL ! - ZDE.
* Stoupající Kundalini (zobrazení ve videu) / Kundalini Rising - Zobrazení ZDE.
* KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) Uvedeno ZDE.
* Zdánlivě nesouvisející článek: Skutečná podstata sexuality - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* The secrets of the pineal gland - Full - Here.
* SECRET TONES - WARNING!!! EXTREMELY POWERFUL : THIRD EYE OPENING BINAURAL BEATS MEDITATION - Here.
* 5 Cosmic Crystals For Starseeds - Here.
* News Flash November 2017 New Moon - Here.

* Přemístění (a přeladění) do druhého harmonického vesmíru. (1.-3.D zaniknou a k dispozici budeme mít dimenze 4.-6.) Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Shifting into Second Harmonic Universe - Here. Article - Here.
* Při protínání nulového bodu (rovník) a nějakou dobu před tím a potom, je díky gravitační síle černé díry (v jejímž středu je díra bílá) možné zvýšením své osobní frekvence přeskočit spirály času blíže ke středu k černé díře, čili do vyšší úrovně vědomí a projevu existencí. No a protože jsme nyní gravitační silou černé díry galaktického středu - srdce (naše 12tá čakra), přitahováni ke středu galaxie nejen my, ale celá tato naše sluneční soustava, proto je možné se v tomto období přesunout - teleportovat klidně až do galaktického středu, čili až do galaktického centrálního slunce - srdce, tzn. až do 12té úrovně vědomí a existencí tohoto vesmíru. Kdo nevěří, ať tam běží napřed. :-) Nebojte, opozdilci vás doženou, ovšem někteří díky své sobeckosti a bezohlednosti, čili díky své vnitřní disharmonii až za x tisíc let. :-( Inteligence, nebo-li Vědomí galaktického středu k sobě totiž přitahuje především to, co je světelné, čili ušlechtilé. Zlouny, a s nimi spojené zlo, nechává v hrubé hmotě pře-kvasit. :-) Takže co si zvolíte vy? Vyberte si úroveň svého vědomí. Uvedeno ZDE.
Ti, kteří myslí především na své osobní dobro, ti se zařazují do negativné polarizovaných světů, ve který vývoj trvá velice, velice dlouho, z důvodu, že v takovýchto světech je vše něco za něco.
Ti, kteří myslí na dobro všech zúčastněných, ti se zařazují do pozitivně polarizovaných světů, ve kterých jde vývoj dopředu velice rychle, z důvodu, že v takovýchto světech si všechny bytosti vzájemně sdělují všechny modrosti, zlepšováky a vynálezy a navzájem si nezištně všemožnými způsoby pomáhají. Proto jsou takovéto světy pravými Ráji na Zemi, ve kterých je radost pobývat či žít.
* Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.
To znamená, že bezohlední, sobečtí hamouni se svými vnitřními, osobními frekvencemi automaticky zařazují do negativně polarizovaných světů a jejich realit, kdežto ti, kteří jsou dobrotiví a myslí na blaho všech zúčastněných, se automaticky zařazují do pozitivně polarizovaných světů a jejich realit.
* Stejnorodé frekvence se naprosto vždy přitahovaly, přitahují a přitahovat budou! Více podrobností najdete ZDE.
* Úrovně vesmírného vědomí, nebo-li naše nižší a vyšší Já Jsem to, či ono Uvedeno ZDE.
* Dimenze 3D, 4D a 5D a jejich rozdíly. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 3D, 4D, 5D, The Dimensions and their Differences - Here. Article - Here.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hudba, matematika a umění. Hudba je krásná i když je zobrazena matematickými diagramy! Je někdo překvapen? Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: Music, Math, and Art - Here.
Všimněte si, že v tom obrázku je Merkaba, v jejímž středu je Jin&Jang ohnisko, tvořící světelnou plazmu, ze které je stvořeno vše organické.
* Vše, co vidíme, vše, čím jsme, je jen určitá forma vibrace. Uvedeno ZDE.
* Alikvotní vesmír – jak je možné, že vesmír ladí? Uvedeno ZDE.
* H
armonická rezonance. Uvedeno ZDE. 
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
* 12 vláken Solfeggio zvuků - Matrix akustické medicíny / 12 Strand Solfeggio Sound Matrix from Sonic Medicine - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jak žít vícerozměrně prostřednictvím posvěcené geometrie Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je v článku: How to Live Multi-Dimensionally Through Sacred Geometry - Here.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.
* Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými. Uvedeno ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

* Motýlí efekt (kterým si každý bytost vybírá odlišnou časovou linii, vytvářející paralelní svět). Toto dokumentární video změní váš život. Strojový překlad ZDE. The Butterfly Effect | This Video Will Change Your Life | Documentary - Here. Article - Here.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla představivosti aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost - ZDE.
* Jak přivádět své představy a přání do hmotného projevu existence, aneb jak si začít tvořit ráj na zemi, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci nové doby! Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Odhalení kým a jak je lidstvo ohlupováno a ovládáno a jak se osvobodit.
* Přicházející revoluce, nová vibrační realita. Strojový překlad ZDE. The Coming Revolution, A New Vibrational Reality – Here.  Article: - Here.
* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, tak si ve vlastním zájmu poslechněte celé toto video: ZDE.
* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného zotročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.
* O čem je třetí průmyslová revoluce, aneb proč již brzy nebude potřeba pro někoho otročit 40 hodin týdně, takže nám všem zbude spousty času na zábavu, koníčky a seberealizaci Uvedeno ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete-li se odpojit/osvobodit od neviditelného vězení, přečtěte si toto:
* Holograficky vytvářená pseudo realita (simulovaná - falešná realita), spící lidé. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Holographically Generated Pseudo Reality, The Sleeping Humanity - Here. Article - Here.
* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Matrix je konstruktem vědomí mysli (toho čemu věříme/věříte). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix Is A Construct Of The Mind’s Beliefs - Here.
* Jak se deprogramovat (zbavit chapadel Matrixu). Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: How To Deprogram Yourself - Here.
* Žiješ ve vězení, které už ani nevnímáš. JE ČAS SE PROBRAT! Uvedeno ZDE.
* Duševní zdraví, povyšte (přejděte) nad Matrix. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Upgrades, the Matrix, and Mental Health - Here. Article - Here.
* 12 Metody odpojení od matrixu. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: 12 Methods to Unplug from the Matrix - Here.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Jste Galaktické Bytosti v lidské podobě, Arcturiáni, přes Sue Lie. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: YOU are The Galactics in Human Form, Arcturians through Sue Lie - Here. Article:- Here.
* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět zcela svobodnou bytostí - ZDE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stále říkám, že čas ve své podstatě neexistuje a vy nevěříte a nevěříte. :-)
* Matrix času a jak ho překročit - Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: The Matrix of Time and How to Transcend It - Here. Article - Here.
* Úzce související článek: Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
Související video: Za hranicí kosmu Quantová mechanika CZ - ZDE.
PS: Čas je tvořen sledem jednotlivých, mentálními pochody předstvořených obrázků, takže proto lze v čase cestovat nejen do minulosti, ale i do budoucnosti a změnou zobrazených obrázků měnit nejen budoucnost, ale i minulost. Začínáte již chápat, jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem, tedy i vám nabízí?

Mě se minulý týden zdálo ve snu,že Otakárek fenyklový velký jako půl hlavy mi usedl na temeno hlavy a mě zalila zlatá extáze. Potom se u mě zhmotnili tři bytosti asi ze Šambali -- něco jako Tři králové a přinesli dary. V symbolice zlato- čistota duše, kadidlo- vytváří slavnostní atmosféru a myrha je léčivá bylina, ta možná symbolizuje Hadí sílu-Kundalinishaktí či Boží jiskru.

Jeee, to máš krásny zážitok. Asi si bol obdarovaný nejakým druhom zasvätenia.

Ja som v noci pracovala vo veľkej špinavej nádobe. Bola naplnená zatuchnutým blatom. To som vykydala a misu tak vypulírovala, že mala odlesky jak na diskotéke- nádhera. Keď som sa zobudila, mala som veľmi dobré pocity z poctivo vykonanej práce.

No, mě to připadalo něco jako korunovace. Něco podobného zažil Ježíš-možná když se narodil, ale já bych řekl, že mnohem později. Znáš ta proroctví Sybily, Libuše a mistrů z Tibetu, že se ve střední Evropě narodí Král - vyžene islám z Evropy a usedne na trůn v záři duhy? Nebo Druhý příchod Ježíše do toho krásně zapadá. Totiž jak je tady psáno(na vnitřním světle) o zvyšování vibrací na zemi-dosahnutím Poznání vícera lidí (Extáze - vesmírný orgasmus) se lidé kteří nebudou mít čisté čakry(duši) ocitnou nad propastí, někteří mohou dokonce shořet(samovznícení těla) nebo zešílí-tak asi bude vypadat ten poslední boží soud, jak píše myslím Jan v bibli. 

Možná se dostaneme i na hranici 4D-kdy naše hrubohmotná těla se začnou jakoby prosvětlovat a třeba potom i tzv. zázraky jako levitace, zhmotňování atd. se stane normou. -)) 

Jak se můžete stát vědomými tvůrci své reality a přitom ještě prožívat blaho, aneb jak tvořit a přetvářet nejen svůj svět a jeho reality, ale i zbořit, kupř. svou ne-moc.

Naprosto vše vně projevené, je tvořeno pomocí tvořivých sil energií Jin a Jang. I Vaše schopnost tvořit (nebo naopak bořit) a přetvářet to či ono začíná u schopnosti začít používat tyto dvě energie opačné polarity. I erotika či sexualita, která vytváří pocity blaženosti (které mohou vyvrcholit orgasmem) není nic jiného, než propojení energie Jin a Jang nazpět do jednoty a vytvoření mezi nimi opětovné sou-znění. Ne nadarmo je uprostřed znaku druhé čakry (která je vyobrazena dvěma opačně směrovanými čtyřstěny) vyobrazen kruh (slunce) a půlměsíc (měsíc). Znázorňuje to spojení energie Jin (částice - gravitace) a Jang (frekvence - projekce) nazpět do jednoty a harmonie.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud tohle v sobě uděláte, tak můžete začít prožívat pocity blaženosti (či dokonce i tzv. kosmický orgasmu), bez potřeby sexu či masturbace. Orgasmus totiž není nic jiného než spojení energie Jin & Jang do "zkratu", čímž je uzavřen okruh, aby tvořivá životadárná vesmírná energie mohla mezi těmito opačnými polaritami opět volně proudit. Toto spojení vyvolává nejen pocity blaha (vytvořené, opětovným spojením energie Jin&Jang zpět do jednoty a harmonie), ale umožňuje to i začít tyto tvořivé síly používat k tvoření toho, co si přejete ve své realitě mít, vidět, vytvářet a prožívat. (Vše se totiž zrodilo nejdříve v představách, a proto lze představou tvořit, bořit i přetvářet.)
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Čím více energie mezi energiemi Jin&Jang proudí, tím intenzivnější je samozřejmě i prožitek z toho, co svými myšlenkami, představami a činností vytváříte! Bytosti, které si tohle všechno uvědomují, jsou nejen vědomými tvůrci své reality a pány svého osudu, ale mohou při tvoření prožívat i pocity blaženosti u-spokojení či dokonce orgasmické extáze. Ti, kteří se naučí tyto energie používat nemusí dokonce ani umírat, neboť zvýšením průtoku energie nad určitou mez se mohou z hmotného světa jednoduše vypařit a stát se tak opět jen pouhou energií vědomí, neboli živým tvořivým světlem, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru.
(kliknutím níže na prázdné místo se zobrazí obrázek)
*

*
Pokud to zatím považujete za holý ne-smysl, tak si uvědomte, že všechno zdánlivě nemožné, např. komunikace pomocí telefonu či internetu, nebo možnost létaní, bylo nejdříve jen pouhé, zdánlivě neuskutečnitelné přání. No a pak přišel někdo, kdo "nevěděl", že to nejde, :-) udělal to a tím změnil paradigma chápání lidských možností schopností a dovedností. No a nyní se ocitáte v době, kdy se buď stanete otroky vládců Mat. systému, který Vás chce zlomit, ovládnout a zotročit, nebo si uvědomíte, že jste jiskra vesmírného vše-Vědomí, začnete tyto vnitřní síly používat a stanete se tvůrci a pány svého osudu. Co si vy-berete je na Vás!

Navazující info: Rozpad zkorumpovaného 3.D světa v přímém přenosu a jak se můžete stát tvůrcem své reality a být nad věcí Podrobnosti ZDE.

Související články:
* Skutečná podstata sexuality Uvedeno ZDE.
* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně prožívat blaženost, která může vyvrcholit tzv. kosmickým orgasmem? Ne-smysl? :-( Jak pro koho! :-) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty, teprve až na ně zaměříme pozornost Podrobnosti ZDE.
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Neuvěřitelné, avšak vědecky podložené skutečnosti Uvedeno ZDE.
* Příjemné, emoce (frekvence) vytváří radost, pohodu a moc, kdežto nepříjemné emoce (frekvence) vytváří deprese, nepohodu a nemoc, aneb jak v sobě vytvářet pohodu a harmonii a šířit ji do světa Uvedeno ZDE.
* Obrovská síla záměru (7.D), představivosti (6.D) a po-citu (5.D), aneb jak z představ vytvářet příjemné radostné a povznášející věci, události a všestrannou hojnost Uvedeno ZDE.
* Princip způsobu vytváření struktury veškeré hmoty, aneb jak se můžete stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a tím pádem i pánem svého osudu (pravda Vás osvobodí) Uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.
* Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Podrobnosti ZDE.
* TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (neboli z osobního nulového bodu, ve kterém je Jin & Jang v rovnovážném sou-znění) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Skutečný počátek konfliktu na Ukrajině. USA porušily uzavřené dohody a svrhly prezidenta. !!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
9.7.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Pro globální elity není výhodné zastavit konflikt na Ukrajině - Stanislav Novotný   !!!!!!! uživatele Ina Obr
9.7.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
8.7.
Uživatel Jozef Wolf zveřejnil videoklip.

Miał wypadek kolejowy i spotkał swojego Anioła, to co mu powiedział, zszokuje cię (NDE)

💌 Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym dzielimy się niezwykłym doświadczeniem bliskim śmierci (NDE) jednego z naszych widzów. 🔖 Tagi: św...
5.7.
Jiří Adamec je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
3.7.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
23.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu V České televizi neuvidíte - Přivítání prez. Putina v Sev. Korei uživatele Ina Obr
23.6.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Cíl ne-mocných je transhumanismus a digitální koncentrák. * Světové Ekonomické Fórum – Agenda 2030 – Digitální Koncentrák – Čina a EU Podrobnosti ZDE. *…"
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš přidal komentář k příspěvku do blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr.
"Kam ešte ako ľudsky kolektiv dovolime psychopatom aby pokračovali v genocide celej pozemskej civilzacie? Buď to sa ľudstvo zobudi a postavi sa proti nim alebo nás zničia a žiadny boh alebo mimozemšťania nás nezahrania."
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!!!!!!! 13 zemí včetně ČR podepsalo dohodu o vyvolání globálního hladomoru zničením zemědělských podniků !!!!!!!! uživatele Ina Obr
22.6.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
21.6.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2024   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby