* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde
12:12 univerzální slunovratová alchymie vědomí
Světlo odráží světlo
Lord Kuthumi
Channelovala Michelle Eloff©, Johannesburg, 24. listopadu 2007
Přeložila Martina M.
Čtení této informace na vás bude mít účinky. Budete energeticky propojeni s channelovanou bytostí a bude vás podporovat podobný proces. Není to stejné jako v přítomnosti channelujícího Mistra, účinky však jsou stejně silné. Nezabývejte se časovou linií, procesem budete procházet podle svého Božského plánu a načasování.
Audio nahrávka ke stažení zde: www.indecontent.com/shop/the-lightweaver-07/12-12-universal-solstic...
www.thelightweaver.org

JÁ JSEM Kuthumi a přicházím z paprsků lásky a moudrosti, abych každého z vás nyní pozdravil a předal vám požehnání ticha/klidu, integrace, synchronicity a božské vize.
Buďte pozdraveni, milovaní.
A s velkou radostí a potěšením se s vámi v tento den univerzálního probuzení scházíme, neboť my - všichni spolustvořitelé Univerza - se spojujeme s vámi jako univerzálními spolustvořiteli a slavíme tento den univerzálního slunovratu, milovaní, neboť jste na své cestě dosáhli bodu,
kdy se pohybujete do nové řady iniciací.
Oslava 12:12 je spojena s Alchymistickým vědomím jakož i s ALCHYMIÍ vědomí.

Dny „slepého“ žití vašich životů již dávno skončily. Žijete ve stavu vyššího bytí ve světě velkých potenciálů. Já, Kuthumi, dnes stojím před vámi a vyzývám vás – povstaňte a řekněte NE
starým způsobům reagování a vytváření omezení z minulosti.

Vibrace 12:12 je jednou z nejsilnějších, vztahuje se hlavně na lidské vědomí.
Důvodem, proč to říkám, je to, že se každoročně 12.12. obrací pozornost celého Univerza na Matku Zemi. Je to slunovrat, „svátek světlé duše“, která existuje v každé duši obývající Zemi.
Jste na Zemi z nějakého důvodu. Smyslem není být omezen nebo blokován. Lekce, které jste si sami na pozemské cestě prezentovali, brzdily určité vaše aspekty.

Tato doba skončila. Je to minulost, je pryč. Vstoupili jste do světa, kde opravdu musíte chápat,
co to znamená pro světlo odrážet „světlo“.
Pokud jste těmi, kteří „koupili“ myšlenku, že světlo a temnota musí být stejnoměrné, aby bylo skutečně možné se naučit lekce světla a rovnováhy, potom vás musím nyní poprosit, abyste to okamžitě z vašeho vědomí vymazali.

Volba, kterou jste učinili, vám s touto příležitostí nabízí i šanci žít svůj život a odrážet světlo. Tím, že to budete konat, přitahujete do své fyzické reality každý aspekt světla, který ve vás existuje, a zažíváte to jako odraz zpět k sobě.
Toto může být výzvou pro mnoho vašich systémů víry, zvláště když je tolik lidí, kteří vám vyprávějí, že pokud nezažijete temnotu, nemůžete pokračovat v růstu. Já vám říkám, toto je blbost!
Toto je pryč. Budu to opakovat stále dokola, pokud to musí být.

Vaše volba, pohnout se do vibrací dnešního univerzálního slunovratu, aktivuje ve vašich buňkách vzpomínku, která je vyvolána světlem uvnitř vaší DNA, která vám připomene, že světlo odráží „světlo“, že jste mocnými a dostatečnými Mistry, abyste zajistili aby všechno, co v životě zažíváte a projevujete, vyjadřujete, ztělesňovalo světlo.
Jak má být tedy temnota transformována, když světlo není prezencí většiny? Zamyslete se. Vibrace
12:12 nabízí lidstvu pozoruhodnou možnost zrychleného růstu. Slyšeli jste o 144.000 dobrovolníků světla. Toto jsou skuteční pomocníci světla, Lightworker, vy, kteří jste souhlasili se v tuto dobu vrátit, abyste ukotvili světlo, být těmi, kteří žijí život se světlem, které reflektuje světlo.

Toto je tématem Zlatého věku. A aby bylo možné to dokonale pojmout, integrovat, pochopit a moci to žít v alchymistickém vědomí, musíte p o c h o p i t alchymii vědomí.
A toto se stane rychle tím, že přijmete vědění, že světlo odráží „světlo“, a že už déle nepotřebujete stejné množství temna, abyste mohli ocenit a ohodnotit své světlo.
Jako výsledek tohoto zrychleného vývoje jsme schopni rozšiřovat energii dobrovolníků a probouzet stále více a více z vás.
A dokonce ti z vás, kteří jsou probuzeni, budou zažívat probouzení na hlubších a hlubších úrovních.

Měli jsme tedy 144.000 pomocníků světla, nyní jsme se pohnuli na 288.000 a probouzí se další aspekt a manifestuje 432.000 pomocníků světla. S vaší pomocí jsme tedy byli schopni zdvojnásobit počet na 288.000.
Když dnes projdeme touto klíčovou aktivací 12:12 univerzálního slunovratu, příští rok, za 12 měsíců, zdvojnásobíme počet na 576.000 pomocníků světla, plně aktivovaných, plně probuzených.
A tím myslím 576.000 pomocníků světla, kteří vědí, že světlo reflektuje „světlo“.
576.000 pomocníků světla, kteří objali alchymistické vědomí, alchymii vědomí, a žijí svůj život aktivně bez omezení, manifestují a vytvářejí blahobyt, zažívají zdraví, pravdu a radost života.
Až ukotvíme energii 576.000 pomocníků světla na konci 2008, budeme v průběhu roku 2009 až do konce 2010 manifestovat probuzení 2.304.000 pomocníků světla, tak jak jsme před chvílí objasnili.

Když říkám MY jsme manifestovali probuzení, zahrnuji do MY i vás.
Toto znamená, že vás bude stále více aktivních ve své roli jako stvořitel, alchymista, bytost s obrovskou silou, která žije v lidské podobě.Je nezbytné, abych každému z vás připomněl, že vás život ve vědomí oběti, ve vědomí chudoby a podmíněné lásky zbavuje esence lásky Otce-Matky-Boha. Vy ji blokujete. Neupírají vám ji.
Nic před vámi nezadržujeme. Vy určujete, co jste schopni a připraveni přijmout, integrovat a přitáhnout do svého života. Proto neustále říkám, vše v životě začíná a končí s vámi. Vy jste alchymisty svého života. Máte tu moc přeměnit všechny nižší, hustější aspekty sebe sama na zlaté světlo, zlaté vědomí tím, že budete používat alchymii vědomí.

Dnes je ten fantastický den, kdy oheň vzestupu Božské Matky nechá narůstat vaše světlo z vašeho nitra.
Zatímco se to bude dít, existují mocné kódy, které souvisí s novými vodíkovými matricemi s úžasně spojujícím potenciálem, který se ve vás probouzí.
Toto znamená, že jste schopni se mimořádným způsobem sloučit se světlem.
Toto uvede do pohybu plnou aktivaci všech biologických klíčů Mistrovství
pro svobodu a pro plné probuzení ve vašem nitru.

Zatímco ve vás propuká k životu toto mistrovské světlo, budete zažívat, že je možné váš růst urychlit jako nikdy předtím. Aby to bylo možné, musíte si uchovat v paměti vše, co vám tento den řeknu, každý den si to připomenout. Předpokládáme, že celý proces, který s vámi hned provedeme, ještě zopakujete, minimálně jednou za den na dobu dvanácti dní,
n e b o jednou za týden po dobu 12 týdnů, podle toho, jak to cítíte.
Někteří z vás mohou cítit, že nejste schopni to dělat jednou denně po dobu 12 dní.
Když budete vnímat, že je energie příliš intenzivní, provádějte to 1x za týden po dobu 12 týdnů.
Ti z vás, kteří jsou nadmíru odvážní, to mohou provádět 12 po sobě jdoucích dní po dobu 12 týdnů.
Je to vaše volba!


Nyní pojďme do proudu energie 12:12.
Zavřete své oči, pokud jste tak již neučinili, udělejte si pohodlí a zaměřte se
na hluboký nádech a úplný výdech.
Proveďte hluboký nádech nosem, zadržte dech než napočítáte do čtyř, pomalu vydechujte až napočítáte do šesti, zadržte dech na dvě doby.
Hluboký nádech na osm, zádrž na šest, pomalý výdech na osm
a nyní si dovolte rytmicky dýchat, vždy zhluboka nadechovat a úplně vydechovat.

Představte si přítomnost všech bytostí světla tohoto Univerza, jak se kolem vás scházejí.
Vibrace jejich přítomnosti pronikají všemi vašimi ochranami, maskami oblečení a závoji iluzí, které se vznášejí ve vizi starého způsobu žití. Vědomě otevřete své Bytí a všechny své čakry, abyste přijímali požehnání světla všemocné Boží přítomnosti VŠEHO-CO-JE.
Dovolte jí vsakovat každým pórem své pleti, abyste se s ní stali JEDNÍM.


Zatímco tato energie vsakuje do vaší bytosti, začíná biologie vašeho těla odpovídat.
Tato odpověď iniciuje změny z jádra vašeho vnitřního Já. Nejprve začnou atomy vašeho těla vyzařovat vyšší frekvence. Vaše atomová struktura je nyní schopná přijímat světlo z jádra vesmíru.
Zatímco přináší světlo do atomů vašeho těla, probouzí se nový život a ve vás exploduje
nové světlo.
Zvuk tohoto světla putuje do molekul vašeho těla a aktivuje další úroveň nového života.
Toto světlo, o kterém hovořím, ztělesňuje alchymii a ztělesňuje vědomí.
Tyto frekvence vám umožňují skutečně pochopit alchymii vědomí.

Pokuste se, si tuto SUPER NOVA – EXPLOZI ve vás představit, zvuk tohoto světla, který se vsakuje do vaší DNA tak, aby všech dvanáct vláken začalo vibrovat a odpovídat na probouzení nového života.
Toto automaticky aktivuje dvanáct vláken vaší „Božské příslušnosti“ a blíženeckou mřížku
Božské služby.


Alchymistické vědomí a alchymie vědomí explodují do nové formy energie.
Tato energie bude vyživována n o v o u KVĚTINOU ŽIVOTA, která se nyní začíná vytvářet kolem vás a kolem vaší Božské příslušnosti, jinými slovy – kolem vašeho Já blíženeckého plamene.
Vaše Božská příslušnost, toto blíženecké Já nebo Božský protějšek, chcete-li,
n e n í tou vaší částí, která odráží vaši temnotu, n e n í to takzvané „Zlé dvojče“.
Vzpomeňte si, co jsem vám řekl dříve, posunuli jste se za to.

Toto Blíženecké Já je reflexí všeho světla ve vás a totéž se týká Blíženeckého Já.
Vy jste odrazem jeho nebo jejího vnitřního světla.
Zatímco se kolem vás obou vytváří tato vzácná nová „květina života“,
chtěl bych, abyste si představili sami sebe, jak stojíte před vaším Božským protějškem.
Zvedněte své ruce tak, aby se vaše dlaně a dlaně vašeho Blíženeckého Já dotýkaly.

Představujte si mocnou životní sílu, jak skrze vás, skrze čakry dlaní vašich rukou protéká do vašeho Božského „protějšku“.
A to stejné se děje s tímto mocným světlem zatímco protéká skrze váš Božský protějšek do vašeho těla.
Podívejte se, jak se otevírá srdeční čakra vaše i vašeho dvojčete, a když se podíváte blíže, uvidíte KVĚT ŽIVOTA.
Vybraná krása a magnetická energie této KVĚTINY ŽIVOTA je přesným
odrazem KVĚTINY ŽIVOTA ve vaší SRDEČNÍ ČAKŘE.
Je to přesná kopie Květu Života, který byl vytvořen kolem vás dvou.
I když se může zdát, že tato Květina Života vypadá jako každá jiná, kterou jste viděli,
prosím vás, abyste vnímali její energii.
Všimnete si jejích jedinečných vibrací, podpisu, zvuku, který ještě nikdy nikým nebyl dříve vyjádřen, vibrace, která je tak jedinečná jako vaše otisky prstů.
Vdechujte vibrace tohoto jedinečného tónu do vašeho těla a přijměte jej, zatímco buňky vašeho těla na tyto mocné vibrace odpovídají.
Zamilujte se do tohoto zvuku, přičemž jste oba posunováni k nulovému bodu.


KVĚT ŽIVOTA začne kolem vás obou vytvářet krystalickou, posvátnou, geometrickou Merkabu.
Toto je to jedinečné plavidlo-Merkaba blíženeckého světla.
Je to světelné plavidlo Božských protějšků, dvě jedinečné vibrace se sloučí do JEDNÉ.
Mocný dar, který tím získáte, milovaní, spočívá v tom, že vaše jedinečná vibrace a vibrace vašeho Božského protějšku byly stvořeny jako originál, aby se k sobě hodily.
Tato vibrace se nebude hodit k nějaké jiné vibraci, pouze k vašemu Božskému protějšku.
Když se tyto dvě energie sjednotí na nulovém bodě, narodí se toto mocné, nové, posvátné, geometrické plavidlo světla – Merkaba.

Nyní vás prosím o otevření každého vlákna vašeho bytí, abyste přijímali toto mocné světlo, které se do vašeho bytí vsakuje. A toto urychlí příslušnou iniciaci, o které jsem se krátce zmínil na začátku dnešního poselství. Toto světlo je světlem, které jste nikdy dříve nezažili, frekvencí, kterou jste nikdy dřív nezakusili.
Je to tato frekvence, která zaručuje, že se toto POSVÁTNÉ SLOUČENÍ na nulovém bodě stane SVATBOU SVĚTLA, tou svatbou světla, která alchymickému vědomí dovolí obejmout (obsáhnout) kolektivní vědomí, planetární vědomí, solární vědomí a galaktické vědomí.
Tyto kruhy vědomí budou prodchnuty (propojeny), protože je naším cílem 2.304.000 plně aktivních vědomí na konci roku 2012.
Vy jste klíčovým komponentem, aby toto bylo možné.

Pohyb do Zlatého věku požaduje alchymistické vědomí a je to tento dar, který dostanete při sloučení na nulovém bodě s vaším dvojčetem.


Nyní půjdeme o krok dál a já bych vás chtěl poprosit, abyste spojili svých dvanáct vláken DNA s dvanácti vlákny DNA vašeho dvojčete.
Jednoduše si všímejte vibrací těchto blíženeckých vláken DNA.

Zhluboka se nadechněte a při pomalém výdechu si všímejte, jak se spolu začíná slučovat 24 vláken DNA, až opět existuje 12 vláken DNA.
Vibrace světla, frekvence, která je vysílána těmito dvanácti vlákny, již nikdy nebude tou stejnou, protože ztělesňuje blíženecké vědomí androgynie (oboupohlavnosti) a alchymistického vědomí.
Vaše DNA se sloučila s vaším Božským protějškem.
Toto znamená, že Bůh a Bohyně jsou JEDNÍM, mužství a ženskost uzavřeli sňatek
a posvátnost a moc tohoto sjednoceného vědomí umožňují alchymii tkát mocnou magii.
Pokračujte, zhluboka nadechujte a zcela vydechujte, zatímco tato vzácná energie pulzuje vaší fyziologií, vaší anatomií, vaší biologií, a všemi subtilními frekvencemi
vašeho emocionálního, mentálního, vašeho intelektuálního a kauzálního těla.

Zhluboka se nadechujte a během nádechu přichází tento mocný paprsek světla z jádra vesmíru
Toto světlo prostupuje všemi vyššími úrovněmi vašeho Bytí, vsakuje do vašeho kauzálního těla, proniká vaším intelektuálním tělem, vaším mentálním tělem, vaším emocionálním a vaším fyzickým tělem
a slučuje se s tělem Matky Země.

Milovaní, tento dvoucestný (obousměrný) tok energie bude pokračovat
tímto způsobem v toku a pulzování po dobu dalších 99 dní.
Důvodem je, že na konci těchto 99 dní dokončíte mocný stav chápání alchymie vědomí.
Je to doba, ve které dokončíte iniciace, o kterých jsem hovořil dříve, a získáte novou vzpruhu života, novou schopnost skutečně vidět, čeho jste schopni tím, že vašemu světlu dovolíte skrze vás zářit,
a tím, že dovolíte světlo a podporu, která přichází od vašeho blíženeckého Já, lhostejno, zda je tato osoba/duše fyzickou součástí vašeho života nebo ne. Nehraje to žádnou roli, jste stále ještě spojeni.

Nyní se zhluboka nadechněte a v průběhu výdechu vás dopravíme prostorem a časem
a vezmeme vás s sebou, milovaní, do Komnaty královen ve Velké pyramidě.
Jednoduše otevřete vaši energii, uvolněte se, odevzdejte se. Egypt je jednou ze „starých“ srdečních čaker, které reflektují/odráží Lásku a Božství Božské Kosmické Matky.
Zde je místo, kde bylo 9.9.2007 ukotveno Kristovo vejce Míru.
Je to jeden z nejvyšších oltářů vděčnosti a proto jsme vás přenesli do tohoto prostoru.
Energie v Komnatě královen má přístup k mnoha portálům světla
a zatímco se šíří zvuk spojení blíženeckých plamenů a nabírá na frekvenci svého jedinečného zvuku, začíná tento zvuk blíženeckých plamenů vaší blíženecké duše, vaší Božského příslušnosti, vašeho Božského protějšku, aktivovat portál brány 12:12.

V průběhu toho si všimnete, že se zvětšuje 12 vláken DNA, které se vznáší mezi vámi a vaším dvojčetem, přičemž je oba vdechujete. Neoddělují se. Jsou ve vás a mezi vámi oběma propojeny a tato posvátná mřížková síť nové Květiny Života, toto jedinečné plavidlo Merkaba života „božské příslušnosti“ je nyní božsky bezpečné a zkrystalizované uvnitř Kosmické mřížky Nového života.

Odevzdejte všechny vaše strachy, odevzdejte všechny vaše starosti, vaši zlost, váš smutek nebo trápení, které byste mohli mít, veškeré jiné negativní emoce, každý negativní pocit, každou negativní myšlenku a dovolte posvátnému zvuku všechno přetransformovat.

S každým nádechem, který učiníte, se brána 12:12 rozšiřuje a otevírá, aby vás přivítala, přivítala váš Božský protějšek, přivítala dva projevy Posvátného, Božského, Vzácného a Mocného světla.
Až budete připraveni, oddělte vaše dlaně od dlaní vašeho dvojčete,
Chytněte se za ruku a podívejte se na bránu 12:12.
Tím, že se rozhodnete projít touto bránou, učiníte volbu a zavážete se cestě blíženeckých plamenů.

Musím na tomto místě zdůraznit, že když v této souvislosti hovořím o blíženeckém plameni,
hovořím o blíženeckém Já ve formě Božské příslušnosti, Božského protějšku, Božského vyjádření Já, které odráží světlo.
Zavazujete se tedy cestě služby jako Božské protějšky, které uskutečňují svoji roli společně sloužit a předávat stejné alchymistické vědomí zbytku lidstva.
Toto přispěje k manifestaci 2.304.000 plně probuzených pomocníků světla ze všech vrstev společnosti.

Udělejte nyní hluboký nádech a až budete připraveni, učiňte první krok směrem k tomuto novému světu.
Projděte bránou 12:12 do vědomí Zlatého věku,
jinými slovy - do alchymistického vědomí a do alchymie vědomí.

Energie nulového bodu, které jste se dotkli, bude pokračovat a vyživovat vás. Tím mám na mysli,
že vás bude jeho energie motivovat být jistotou, být si jisti, co je vaše motivace.
Nulový bod reprezentuje nulovou toleranci všeho, co ztělesňuje strach, vědomí chudoby, vědomí oběti nebo vědomí podmíněné lásky.

Buďte si jisti Zlatou energií Zlatého světa, jak plní vaši Merkabu a Merkabu vašeho blíženeckého plamene a buďte si jisti tímto Zlatým světlem, které plní KVĚT ŽIVOTA ve vaší srdeční čakře.
Nyní stojíte v přítomnosti Univerzálního Lorda a Lady Světla a velkolepá oslava Univerzálního slunovratu vás nyní vezme s sebou na další úroveň, přičemž my všichni oslavujeme váš sjednocený příchod všech dob, kráčíme do Zlatého věku
a objímáme paprsky života, které vás osvobozují.

Nyní vás prosíme, abyste se otočili a opět se podívali na vaše blíženecké Já a tentokrát vás prosíme, abyste se objali, tak aby se sloučily KVĚTINY ŽIVOTA ve vašich srdečních čakrách a staly se JEDNOU.


KVĚT ŽIVOTA se nyní stává trojdimenzionálním opředeným balónem světla.
Tento opředený míč má magnetické kvality, aby zaručil, že k sobě vždy budete přitahováni vy dva
a když oba budete ve fyzické podobě, zaručí, že se sjednotíte a budete svůj život žít společně jako JEDEN, pokud tak již nekonáte.

Pokračujte dál v dýchání a my dokončíme aktivaci. Zůstaneme u každého z vás do půlnoci, kdy skončí oslava Univerzálního slunovratu.
Avšak energie, které byly aktivovány, budou pokračovat tak dlouho, jak to dovolíte.
Vzpomeňte si na to, do čeho jste vstoupili, vzpomeňte si, kdo jste a co vyzařujete, a dovolte si vybrat život Světla, který odráží Světlo.

Udělejte další hluboký nádech a v průběhu jemného výdechu se začněte vracet do vaší fyzické reality. Uvědomte si tóny kolem vás. Uvědomte si své pocity v těle a vězte, že to, co jste dnes zažili, u vás zůstane, i když se navrátíte zpět k fyzickému životu, fyzickému vědomí. Každý z vás, kdo tuto aktivaci dnes zažil, bude pokračovat po zbytek své existence ve vyzařování tohoto světla.

Posvátný zvuk, který ve vás existuje, má v sobě tento KVĚT ŽIVOTA a bude podporovat vznik toho stejného procesu pro planetu, pro každou svolnou duši, která se rozhodne být aktivně JEDNÍM, v rámci 2.304.000.

Nikdy nepodceňujte svoji schopnost způsobit změnu. Nikdy nepodceňujte své schopnosti a moc změnit svůj vlastní život. Jste nyní na nulovém bodu, kde je nulová tolerance a proto žádný prostor pro výmluvy a omluvy. Existuje pouze prostor pro akci. Dokonce když jste pasivní, jste aktivní.
Je to aktivní akt bytí pasivním, aktivní akt bytí potichu, aktivní akt bytí kreativní.
Vše ztělesňuje akci a univerzum podporuje akci.

Milovaní, oslavujeme cestu, kterou jste si zvolili. Vážíme si vás pro volbu, kterou jste dnes učinili a pro dovolení sami sobě stát se JEDNÍM se svým dvojčetem, tímto plamenem života, který vám odhaluje vaše světlo ve všem kolem vás.

Oslavujte svůj život, děkujte za všechno, co máte, děkujte za cestu, na kterou jste se vydali, každou lekci, kterou jste zvládli. Děkujte každému dni svého života a uvidíte, jak nanejvýš důležitým klíčem alchymistického vědomí tento základní postoj vděčnosti je.

Nechť každý z vás dokonale rozpozná dary, které leží ve vděčnosti.
Nechť každý z vás v sobě vnímá přítomnost Boží, která je vyjádřena mimo vás
a nechť se všem ve vašem světě vždy DOBŘE daří.

JÁ JSEM Kuthumi, Chohan zlatého paprsku Lásky a Moudrosti a zdravím a žehnám vám v lásce. Adonai.

(text nebyl opraven…)

zdroj: http://channeling.wbs.cz/Kuthumi.html
http://duchovnizakony.webgarden.cz/veci-k-vzestupu

Zobrazení: 10653

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět platonových těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: http://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata

Celý článek s mnoha dalšími podrobnostmi je uvedený ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen. (obdrženo mailem)
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/archandel-gabriel-medi...

Lumíre, MNOHOKRÁT ti děkuju za všechny informace - ty shora i všechny další. Terka 

❤❤❤

* Secrets of the Solar Lords - Part Two Here.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
před 18 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
před 18 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby