Alexandře

Jsem zarmoucen a zklamán bytostmi a lidstvo v…