* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Hledáte spojení se svým pravým partnerem, svým Dvojplamenem, člověkem, který je pravým odrazem Bohem stvořené druhé poloviny vaší bytosti? Jste ochotní s Boží pomocí otevřít své srdce? Tyto stránky, UnitingTwinFlames (Sjednocení Dvojplamenů) byly vytvořeny pod vedením Boha, aby probudily Lásku spřízněných partnerů na Zemi tak, aby každá bytost mohla zažívat opravdovou Lásku a extázi.

Bůh slíbil, že ty, kdo jsou ochotni opravdově otevřít svá srdce, spojí s jejich Dvojplameny - nejdříve v jejich vědomí a skrze jejich srdce a poté ve hmotném světě. Láska Dvojplamenů je přesně tím, čím jak bylo míněno, mají partnerské vztahy být. Je to právě tato Láska, která může uzdravit náš svět.

 

Úvod

Yael Powell, mystička a jasnovidka, společně se svým Dvojplamenem, manželem Dougem, dostává Poselství od Boha během svých denních meditací již více než 35 let. Tato neobyčejná poselství jsou podrobně popsána na našich sesterských webových stránkách www.circleoflight.net. Skrze tato Poselství Bůh odhaluje, že každý z nás má svůj Dvojplamen, spřízněnou duši - druhou polovinu naší bytosti.

Každý člověk byl v okamžiku Stvoření Bohem stvořen se svým Dvojplamenem, druhou polovinou sebe. Každý pár Dvojplamenů ("dva, kteří jsou jedním") je jedinečnou a individuální buňkou v Božím Srdci se svojí vlastní vibrační signaturou. Každý pár je jednou bytostí, avšak se dvěma proudy vědomí - Posvátným Mužstvím a Posvátným Ženstvím. Není to o pohlavích v pozemských lidských tělech (ani nezbytně o tělech na Zemi), ale o velkolepých silách či elektrických proudech Stvoření.

Váš Dvojplamen je nedílnou a celistvou součástí vašeho vlastního energetického pole, který je a vždy byl společně vámi. Nikdy jste nebyli oddělení od svého Dvojplamene, ani byste nemohli být. Byli jste stvořeni společně a jste tou stejnou energií. Tady na Zemi většina z nás ztratila vědomí o tomto našem Dvojčeti, ale naše srdce se nyní otevírají během transformace, která se nyní v našem světě uskutečňuje a my pociťujeme dychtivou touhu nikoli pouze po vztahu na Zemi, ale i po znovusjednocení s druhou částí nás samých.

Bůh vám skrze tyto webové stránky pomůže najít čistou reflexi vašeho Dvojplamene, který je vždy s vámi. Bůh nás vede, abychom se nejdříve rozhodli vstoupit do úrovně srdce a sjednotit se s božským pociťováním našeho Dvojplamene v hlubokých úrovních našeho vědomí předtím, než začneme usilovat o naše setkání ve hmotném světě. Silná přitažlivost této opravdové Lásky v rovině ducha nám přitáhne svůj zrcadlový obraz do hmotné reality. Jestliže s někým nyní jste, Bůh vám ukáže, jak otevřít své srdce a umožnit tak svému Dvojplameni, aby se mohl plně projevovat skrze člověka, se kterým jste. Někteří se možná rozhodnou vyživovat svůj vztah se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, bez jeho odrazu ve hmotném světě. Jestliže jste ve svém srdci pravdiví, cokoli si přejete, se může projevit ve vašem životě.

Bůh se nachází za hranicemi slov, čistá, vědomá, všezahrnující Láska. Bůh se nachází za hranicemi pohlaví, přesto však v sobě zahrnuje Božské mužství a Božské ženství. Proto vás vybízíme, abyste používali jakékoli slovo, které je vám příjemné, zatímco budete číst nebo naslouchat těmto Poselstvím. Vězte, že ctíme všechna slova označující Boha. Rovněž přijímáme s otevřenou náručí všechny, kteří kdy dokonale ztělesňovali Boží Lásku na Zemi.

 

Vlastnosti Dvojplamenů

Když jste otevřeli své srdce energii vašeho Dvojplamene, cítíte Lásku, jakou jste nikdy předtím nezažili.

♥ Objevují se pocity důvěrnosti a něčeho známého, které jsou naprosto nepopíratelné. On nebo ona je vaším dokonalým zrcadlem!

♥ Tento pocit "zamilovanosti" prožíváte neustále, a proudí vámi vlny extáze a blaženosti.

♥ Vaším srdcem proudí Láska k vašemu Dvojplameni a odevzdání se vašemu Dvojplameni se stává tou nejdůležitější věcí ve vašem životě.

 

Následující témata jsou nezbytná k tomu, abyste pochopili, co jsou to Dvojplameny, tak, jak nám byla předaná skrze Poselství od Boha. Prosím, čtěte s otevřeným srdcem.

Co potřebujete vědět o Dvojplamenech

 

BŮH VYHLÍŽÍ TY, KDO VŽDY CÍTILI SVŮJ DVOJPLAMEN VE SVÉM SRDCI - TY, KDOŽ SE VĚNUJÍ NAVRACENÍ TOHOTO SVĚTA ZPĚT K LÁSCE.

 

Jestliže čtete tento text, Bůh vás volá. Bůh vás žádá, abyste právě nyní řekli "Ano!" spojení se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, skrze své srdce a, pokud to bude vaším přáním - nalezení dokonalého odrazu vašeho Dvojplamene zde na Zemi. Rovněž si můžete svůj Dvojplamen přitáhnout skrze člověka, se kterým jste a Lásku, která mezi vámi je, použít k tomu, aby se stala průchodem, skrze který Bůh osvobodí zamrzlá srdce lidstva.

 

Tyto stránky jsou stránkami, kde se můžete setkat s ostatními, kteří mají podobné srdce a úroveň vědomí. Není to však, jak uvidíte, seznamovací služba. Tyto stránky jsou pro ty, kdo jsou připraveni mít skutečný vztah se svým Dvojplamenem, přičemž tento vztah je zcela a naprosto zasvěcený společné službě Bohu. Jsou pro ty, kdo se v každém okamžiku rozhodují otevírat svá srdce ještě větší Lásce a kde tento vztah je jak duchovní cestou, tak duchovní službou.

Z tohoto důvodu toto není o tělech a osobnostech. Je to namísto toho, o srdcích. Je to o tom společně se rozhodovat pro srdce, tak jasně, samozřejmě a důsledně, až se Láska stane tím, kým jste. Začnete chápat vznešenou nádheru srdce Dvojplamenů, kterým jste a které je Bohu k dispozici, aby skrze něj mohl vylévat do světa Lásku. To se vám může stát s někým, kdo se připojil k těmto stránkám anebo se vám to ve vašem životě může stát nějakým jiným způsobem.

Bůh svolává páry Dvojplamenů k sobě, aby mohl použít jejich společné srdce k navrácení tohoto světa k Lásce mnoha vzrušujícími způsoby. Jste to vy? Jste připravení zasvětit své srdce, svůj život a vše, čím jste, Lásce? Prosím, čtěte dále a objevte úžasný Boží plán, jehož vzor je vytvořen těmi, kteří již řekli "Ano!" Lásce. Tito lidé se společně setkali nejdříve v srdci a na úrovni vědomí, a poté ve hmotném světě.

 

Láska Dvojplamenů

♥ Dvojplameny ztělesňují energie Stvoření, Posvátného Mužství a Posvátného Ženství.

♥ Dvojice Dvojplamenů je jednou buňkou v Božím srdci.

♥ Společné srdce Dvojplamenů nebo Spřízněných duší je průchodem, přes který je doručována Boží Láska k veškerému Stvoření.

♥ Boží Láska k nám přichází v každém přítomném okamžiku v tepech srdce, ze kterých sestává veškerý život.

♥ Znovusjednocené páry Dvojplamenů pociťují tyto tepy srdce jako společnou extázi.

♥ Dvojice Dvojplamenů nejen předávají Boží Lásku, ale vytvářejí Lásku novou, aby ji přidali k této Boží Lásce.

♥ Žhnoucí vášnivá Láska, kterou Dvojplameny sdílejí, může opravdově rozehřát zamrzlá lidská srdce a může napomoci Bohu navrátit lidstvo k Lásce.

Srdce Dvojplamene

Když se setkáte se svým Dvojplamenem na úrovni vědomí, dokonce i před jakýmkoli setkáním, při kterém by vám váš Dvojplamen byl ukázán ve hmotné realitě, začínáte vytvářet společné Srdce Dvojplamene.

♥ Toto Srdce Dvojplamene je mocným nástrojem k navracení tohoto světa k Lásce. Cokoli nebo kdokoli je přiveden do Srdce Dvojplamene, je přiveden přímo k Bohu a tím navrácen k Lásce.

♥ Bůh vás žádá, abyste se zavázali, že se setkáte nejdříve na úrovni vědomí, abyste společně vytvořili toto Srdce Dvojplamene, předtím než se společně setkáte ve hmotném světě.

♥ Tak se na spirituální úrovni vytvoří pevná základna Lásky pro tento vztah.

 

Srdce vs. ego

♥ Proč je tak důležité vystavět vztah Dvojplamenů na úrovni vědomí?

♥ Většina vztahů na Zemi jsou vztahy založené na egu, na starých vztahových vzorcích, na strachu a povrchním posuzování.

♥ Ego vždy vytváří oddělenost a představuje to, co zde na Zemi uzdravujeme.

♥ Ego nás udržuje odchýlené od Lásky a brání nám, abychom byli pravdivě ve svém srdci.

♥ Srdce Dvojplamene je tak mocné, že dvojice musí být odhodlána k životu na úrovni srdce a nikoli ega, pokud si přeje opravdový vztah Dvojplamenů.

♥ Setkání na úrovni vědomí staví základy na Lásce a opravdovém vztahu na úrovni srdce dříve než by při setkání ve hmotném světě mohly vyvstat jakékoli možnosti pro povrchní hodnocení.

 

Setkání nejdříve na úrovni vědomí

 

♥ Každý už zažil něco, co nazýváme intuicí. Je to vědění srdce, které obchází mysl. Setkání na úrovni vědomí je uvědomění si svého Dvojplamene v rovině ducha, ve svém srdci, v úrovni vědění.

♥ Energie Dvojplamene je tak mocná, že soustředěním se na své Dvojče, přivoláváním jeho nebo jí k sobě a posíláním Lásky z hloubi vašeho srdce, se můžete velmi rychle přesunout do nádherného vztahu v oblasti vědomí.

♥ Brzy budete cítit Srdce Dvojplamene, které spolu vytváříte.

♥ Poté, s oboustranným souhlasem, začnete společně fungovat a konat z vašeho Dvojplamenného srdce a budete rozdávat Lásku, nikoli pouze jeden druhému, ale veškerému životu.

♥ Toto vás, jakožto dvojici Dvojplamenů, navrátí k proudu Stvoření, které spočívá v dávání. To, co dáte, se k vám vrátí a váš vztah coby Dvojplamenů bude úžasným způsobem růst.

 

Zrcadlo Dvojplamene

 

Dvojplameny byly Bohem stvořeny jako jednotka Stvoření, jedna bytost ztělesňující Lásku pro druhou. Takže váš Dvojplamen je dokonalým zrcadlem Lásky, kterou jste tak, jak vás Bůh stvořil, avšak nesoucí opačný náboj (božské Mužství nebo božské Ženství). Jsouce dvě poloviny toho samého srdce, jakmile pohlédnete na svůj Dvojplamen, vidíte sami sebe. A tak Dvojplameny vždy jeden druhému zrcadlí "stav vašeho srdce".

Podle zákona rezonance, se Dvojplameny nemohou sejít, dokud se nejsou schopni setkat jeden s druhým v dokonalé Lásce. Toto by bylo obtížné pro většinu lidí na Zemi. Avšak s výjimečným svolením Boha, se zde nyní Dvojplameny nebo Spřízněné duše mohou dát dohromady ještě předtím, než je každý z nich schopen žít dokonalou Lásku. To je pro nás něco vzrušujícího a znamená to obrovskou naději a příslib pro tento svět.

Je důležité, abyste pochopili, že váš Dvojplamen je vždy vaším zrcadlem. Takže pokud si k sobě přitáhnete někoho, kdo je odrazem vašeho Dvojplamene a máte ve svém srdci přesvědčení, která jsou založena na egu nebo na strachu, tak se tyto před vámi rovněž objeví v reflexi vašeho Dvojplamene. Jakmile Dvojplameny řeknou "Ano" Lásce a přitáhnou se k sobě, jsou tři věci, které jsou kriticky důležité.

 

Zaprvé, každý musí být hluboce a zcela zavázán k tomu, aby uznal jeho nebo její stará ego-přesvědčení a znovu a znovu se přesouval na úroveň srdce a aby každé toto staré přesvědčení odevzdával Bohu, aby je mohl transformovat. Bůh nám dal meditaci Rozpouštění překážek pro otevření srdce k tomu, aby nám pomohla rozpustit tato stará přesvědčení v našich srdcích. (Tato meditace je přiložena na konci tohoto textu).

 

Zadruhé, oba v páru musí být odhodlaní vidět sami sebe společně jako jednotný celek, dávajíce přednost Lásce před egem. Například, pokud jeden z nich upadne do strachu na základě nějaké staré vztahové záležitosti, je tato situace určená oběma. Jako pár musejí nazírat reakci ega jako něco, co není tím, kým skutečně jsou, jako něco, co není skutečné a jako něco, co mohou transformovat. Jestliže to nemůže jasně vidět ten, kdo se nachází ve strachu, ten druhý musí vždy setrvat v srdci a dávat svému partnerovi nejčistší Lásku.

 

Zatřetí, dvojice Dvojplamenů musejí denně, dokonce každou hodinu, odevzdávat svoji vůli Bohu a udržovat svoje zaměření se na Lásku a důvěřovat Bohu, aby je mohl přenést "skrze závoj" do dokonalé Lásky. Z Poselství od Boha: " Jestliže dvojice společně udržuje svoje soustředění na Mě, mohou se velmi snadno posunout do Lásky". "Dvojice Dvojplamenů je společně zaměřená na Mě, protože na co se zaměřují, tak to tvoří; a tak byste měli činit. Jakmile se tedy " v tomto světě" Dvojplameny nebo Spřízněné duše setkají, jejich počáteční zaměření je jeden na druhého. Ale poté, co jejich setkání otevírá jejich srdce, musí být toto otevření srdce použito k tomu, aby oba dva společně obrátilo ke Mně. Dvojice, která společně dává a která je zaměřená na Mě, je k dispozici opravdové Lásce a důkazem toho bude pocit extáze a to, že vše kolem nich bude vyjádřením jedinečné pravdy Lásky."

 

Přivedení světa zpět k Lásce

 

 Možná, že jste ve svém životě prožili spoustu zkušeností, které se v daném čase jevily jako negativní, obtížné nebo dokonce traumatické. Nyní, jakmile se setkáte se svým Dvojplamenem, začnete tyto zkušenosti chápat zcela novým způsobem.

Jednou ze součástí Božího plánu pro nás bylo, abychom zakusili každý aspekt lidského života a jakmile se setkáme s naším Dvojplamenem, můžeme poté použít naše Srdce Dvojplamene, aby přivedlo všechny tyto zkušenosti anti-Lásky zpět k Bohu a tím zpět k Lásce.

A tak nyní můžete vidět, že vše, čím jste prošli, bez ohledu na to, jak to bylo obtížné, mělo svůj důvod. Se svým Dvojplamenem to budete přivádět zpět k Bohu a společně s vámi tak dle zákona rezonance budou přiváděny k Bohu všechny podobné zkušenosti na této planetě.

 

Přivádění vašeho Dvojplamene k tomu, s kým jste

 

Dvojplameny přišly v tomto čase na Zemi, aby přivedly tento svět zpět k Lásce. Zvolily si zakoušet dualitu, ego a jeho bariéry k Lásce z toho důvodu, aby to vše mohly navrátit zpět k Bohu, jakmile si rozpomenou, kdo jsou.

Pokud jste s někým, o kom jste přesvědčení, že není vaším Dvojplamenem, je jasné, že stále máte nějaké ego, nějaká stará přesvědčení o Lásce ve svém srdci, která zrcadlíte jeden druhému, něco, co jste dosud nepřivedli k Lásce. Naší úmluvou s Bohem je to, že čemu věříme ve svém srdci, nám Bůh vytvoří.

Pravděpodobně ve svém srdci máte nějaká skrytá přesvědčení, jako např. že "vás Láska zraní". A tak ačkoli věříte, že chcete, aby vám váš partner byl dostupný, jedna vaše část toto nechce, protože se bojíte, že budete zraněni. Vaše ego z toho bude těžit...Přesvědčení srdce se objevují v jakékoli podobě.

Jestliže se rozhodnete přesunout se pouze k Lásce a odevzdat svoji vůli Bohu, přesvědčení vašeho srdce budou transformována (viz Rozpouštění překážek - velmi důležité). Jakmile rozpustíte zábrany svého srdce vůči Lásce, váš partner bude osvobozen od toho, aby je pro vás projevoval. Když se změníte, váš partner se také změní, aby se tak sladil s vaším vyzařováním.

Ti, kdo se pravdivě rozhodli vyčistit svá vlastní srdce, prožili neuvěřitelné zkušenosti, když přihlíželi tomu, jak se jejich partner posouvá a otevírá, až nakonec mohli vidět před sebou svůj Dvojplamen, přímo v tomto partnerovi. Váš Dvojplamen vám bude vždy zrcadlit stav vašeho srdce. Váš Dvojplamen je vždy s vámi, takže čemu vlastně věříte ohledně vašeho Dvojplamene???

Jestliže se přesunete do čistého a otevřeného srdce, spatříte před sebou svůj Dvojplamen - v tom, se kterým jste.

 

Být osvobození od pletek

 

 Pokud jste ve vztahu, ve kterém nastala složitá situace -- když zjišťujete, že vaše sblížení přinese bolest dalšímu člověku --NEBO jestliže si myslíte, že někdo je vaším Dvojplamenem, ale on nebo ona je s někým jiným nebo z nějakého jiného důvodu pro vás nedostupný - znamená to, že vaše vlastní srdce není čisté.

Přitahujete si k sobě energii Dvojplamene nebo se ve vás rodí přání být se svým Dvojplamenem, avšak něco ve vás stále setrvává ve starém nebo udržuje váš Dvojplamen v povzdálí. Bůh nám řekl ve svých Poselstvích, že nalezení našeho Dvojplamene nikdy nezpůsobí bolest jinému člověku. Takže bude nejlepší, když pročistíte svoje vlastní srdce. Obraťte se k Bohu a řekněte "ano" a přečtěte si meditaci Rozpouštění překážek k otevření srdce. Když bude vaše srdce čisté, všechny situace se vyřeší samy od sebe a váš Dvojplamen k vám přijde takovým způsobem, že budete moci být plně spolu.

 

 

Setkání se svým Dvojplamenem ve vyšších dimenzích

 

Tím, jak se na Zemi ztenčují závoje a pravda Lásky se stává stále dostupnější, mnoho lidí se začíná setkávat se svým Dvojplamenem v tom, co Bůh nazývá "Opravdová realita", vyšší dimenze, v rovině ducha. Tím, jak dochází k posunu, se tyto úrovně vědomí (které jsou tím, čím opravdu jsme) stávají stejně tak skutečné nebo skutečnější než naše životy na Zemi. Takovýhle vztah s vaším Dvojplamenem v úrovních Světla přináší mnoho nádherných výhod, protože v těchto případech mají Dvojplameny úplné vědomí pravdy Lásky a mohou pozvednout vtěleného partnera do extáze a čisté Lásky.

Takže pokud jste zjistili, že máte vášnivé, extatické a sexuální setkání s nádhernou bytostí Světla, setkáváte se se svým Dvojplamenem v úrovních Světla. Rychle řekněte "ano!" Otevřete své srdce a především, začněte používat vaše Srdce Dvojplamene, které společně tvoříte, ke službě.

V případech jako jsou tyto, k vám může tento Dvojplamen ve spirituální rovině na Zemi přivést člověka, který pro vás zde bude ztělesňovat váš Dvojplamen. Avšak stále více a více bude takovýhle vztah tak dalece překonávat vše, co je možné mezi dvěma vtělenými bytostmi, že se lidé budou rozhodovat pro to, aby byli vyzvednuti jejich Dvojplamenem do těchto úrovní Lásky spíše než by žádali, aby zde byl jejich Dvojplamen vtělený. Koneckonců ti v "Opravdové realitě" nebo v úrovních Světla nyní žijí v energiích, které již brzy budou i naše. Tak proč čekat?

Velmi vám k tomuto tématu doporučujeme naši knihu Věčná Láska Dvojplamenů, Příběh ShannyPra. Je to vzrušující příběh o jednom právě takovém inter-dimenzionálním vztahu v rovině vědomí.

 

 

Na pohlaví nezáleží

 

Bůh učinil velmi zřejmým, že setkání Dvojplamenů nemá co do činění s pohlavím pozemského těla. Do těchto těl jsme během našich inkarnací vstupovali v různých pohlavích v různých časech z různých důvodů, jedním z nichž je to, abychom se naučili toleranci a soucitu. Co je však důležité, je to, že v každém vztahu Dvojplamenů představuje jedna polovina Posvátné ženství a druhá polovina Posvátné mužství. Tyto osoby mohou být buď obě v ženských tělech nebo oba v mužských tělech. To je často patrné ve vztazích mezi stejným pohlavím.

Nyní jste připraveni přečíst si o výjimečném povolení Boha pro Dvojplameny, Božím plánu pro Dvojplameny na Zemi a vstoupit do úrovně srdce a stát se tak členem Sjednocení Dvojplamenů.

 

Výjimečné povolení pro Dvojplameny

 

 Výjimečné povolení pro Dvojplameny je velkolepým darem Boha pro lidstvo. Je to speciální povolení, které umožňuje Spřízněným duším nebo "duším Dvojplamenů", aby se setkaly ještě předtím, než se nacházejí ve stavu dokonalé Lásky, který by byl přirozeně nezbytný dle zákona rezonance (tj. podobné přitahuje podobné). Toto znamená, že všichni na Zemi mají nyní přístup ke své Spřízněné duši, jejich jedinému Dvojplameni nebo "Blíženecké duši", právě tam, kde se nacházejí na své cestě probuzení, bez ohledu na to, zda jejich rezonancí je či není pouze Láska. Což znamená, že to umožňuje, aby nyní v životě každého člověka mohla být projevená pravá Láska.

Důvodem pro toto povolení je to, že jakmile je jednou zažívána Láska Spřízněných duší, bude posléze tato Láska otevírat srdce každého člověka. Bude to živým důkazem, že Láska existuje a že Bůh miluje každého z nás tak moc, že Boží Láska je a vždycky byla v našich životech ztělesňována jako náš Dvojplamen. Dychtivá touha po Lásce, kterou jste vždy cítili, do vás byla vložena Bohem a byla určena k tomu, aby vás udržovala v hledání svého Dvojplamene tak, abyste mohli žít v Lásce, společně, na tomto světě.

 

Z poselství Lásky

POSVÁTNÁ SEXUALITA

"... mluvíme o jednotě Lásky, kdy se vaše srdce uvnitř vás otevírá tak široce až to vypadá, že se roztrhne. Kdy se z vás ve vlnách pouze vylévá Láska k vašemu partnerovi. Kdy jste naplnění touhou po tom, aby váš partner nějakým způsobem věděl, jak moc ho nebo ji milujete. Kde mizí hranice vašeho těla, když společně splýváte a stáváte se jedním.

Kdy vás vyvrcholení při vašem milování vymrští z vašeho těla a rozšíří vaše bytí do nejvznešenějších nebes a holubice Míru jemně usedne na vaši hruď. Kde prožitek takovéhle Lásky je balzámem pro vašeho ducha a vnáší pořádek do vašeho života. Kde cítíte, že všechny dosavadní dny na zemi a všechny obtížné překážky, které jste museli zdolávat, absolutně a zcela stály za JEDEN JEDINÝ OKAMŽIK LÁSKY jako je tahle. A kde poznání této Lásky je tak mocné, že tato Láska je důkazem pro každou část vaší bytosti, že Já, Bůh, existuji a miluji vás, protože jsem vám daroval takovouhle úžasnou a extatickou radost."

Důvěřujte Lásce. Celým svým srdcem. Celou svojí duší. Protože když důvěřujete Lásce, důvěřujete své vlastní nejvyšší přirozenosti. Když důvěřujete Lásce, říkáte "ano" přijímání všech darů vaší lidskosti, všech darů vašeho božství. Vše, co jsem učinil je Láska. Když důvěřujete Lásce a pouze tím, když důvěřujete Lásce, opravdu říkáte "ano" životu!

Z Poselství od Boha

 

Vstupte do úrovně srdce

Pokud jste připraveni, s Božím vedením, si prosím nahlas přečtěte následující prohlášení.

" Rozhoduji se otevřít svoje srdce. Říkám ANO Lásce.

Odevzdávám svoji vůli do Vůle Boží.

Říkám ANO svému Dvojplameni a zahajuji proces přitahování svého Dvojplamene do mého vědomí, do mého srdce a do mého života."

 

 

Copyright © 2008 Uniting Twin Flames

 

Zdroj: www.unitingtwinflames.com

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz přeložila Lenka S.

 

Zobrazení: 1176

Komentář přidal(a) grétka dne 4.Listopad.2012 v 10:13

Toto som citala predvcerom na stranke pod clankom Jemnohmotne energie, co sem dal Jaroslav. On tam ponuka aj toto:

Pomocí metody LSVJ lze zjistit
jestli je váš dvojpaprsek nyní zrozen (inkarnován)
jestli žije nebo zemřel
pokud žije, jestli jste se již setkali
pokud jste se již setkali, proč a za jakých podmínek
pokud je dvojpaprsek nyní zrozen, lze zjistit, nakolik jste připraveni na setkání (%)
jako u každého vztahu, lze pak také tento potenciální vztah čistit
napomáhá také vyčištění vaší karmické zátěže

Co si o tom myslite? Naozaj sa to da zistit? Mozem verit tomu, co mi povedal, lebo mi to na pockanie hned povedal, na kolko % som pripravena ja aj on a ze je inkarnovany.

Komentář přidal(a) Semangat dne 4.Listopad.2012 v 12:36
Gretko, Ten Dvojplamen je v Tobe, je neustale Tvoji neoddelitelnou soucasti.
Tady jde o spojeni se sebou sama ve svem srdci. Tam je ta " druha polovina " sebe sama.
V textu je psano, ze nekteri se mozna rozhodnou vyzivovat svuj vztah s Dvouplamenem na urovni Vedomi bez jeho odrazu v hmotnem svete.
Je mozne ze jsi se se sebou jeste Uvnitr nespojila a proto se nezjevuje ani vnejsi odraz a nebo jsi se naopak spojila uvnitr na urovni vedomi ale bez jeho odrazu v hmotnem svete.
Komentář přidal(a) grétka dne 4.Listopad.2012 v 14:12

No on mi povedal, ze sme sa nespojili preto, ze on na to este nie je pripraveny.

Komentář přidal(a) Semangat dne 4.Listopad.2012 v 17:42
Gretko nevim jestli rozumis ale "on" jsi Ty sama v sobe. ty jsi "on " i "ona" - Celistvost ktera se rodi uvnitr a jak uvnitr tak vne.
Komentář přidal(a) Karla dne 5.Listopad.2012 v 13:02

..meyrink to pojmenovává jako hermafrodita, jedny celistvé dveře ze dvou veřejí - ženské a mužské, v koruně završené symbolem zajíce či čehosi, pro mne jako sybol sjednocenosti principů.. ten článek z matrixu je pěkně naúhlenej..:-)

Komentář přidal(a) Semangat dne 5.Listopad.2012 v 13:13
Ano souhlasim Karlo i pomoci pojmu hemafrodit , nebo proste pomoci tohodle obrazneho symbolu se to da sdelit. :)
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Listopad.2012 v 17:12

Pravá párová duše, čili pravý dvouplamen není a nemůže být ve stejném světě, který je v dualitním projevu existence, neboť dualitní projev existencí znamená, že takovéto světy jsou rozděleny na dvě části, přičemž jedna polovina existence duše je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN, tvořících prostor - hmotu a druhá polovina existence stejné duše je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG, tvořících čas - události (pohyb). Ke spojení těchto dvou částí stejné duše může dojít v nulovém bodě, ale pouze za předpokladu, že tyto dvě poloviny stejné duše jsou připraveny ke sjednocení a chtějí se již navrátit nazpět do jednoty a harmonie, čili lásky. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Takže pokud si přejete vrátit se již nazpět do jednoty a harmonie, která vás propojuje se všemi 13 úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru (čímž si obnovíte spojení se svým multidimenzionálním projevem své existence), tak k tomu může dojít 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku, čili galaktického nulového bodu - času) a to tím způsobem, že se spojí ČÁSTICE vašeho hmotného já - Jin s druhou polovinou vašeho já, které je v projevu FREKVENCÍ světla POLARIZOVANÉHO na Jang. Tím dojde k zážehu osobní Merkaby (tvořivého dvou-plamenu) a opět se obnoví její (jeho) funkčnost, která byla vyřazena z provozu pomocí genetické manipulace. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Pokud je na sjednocení připravena jedna polovina duše, tak ta druhá je na sjednocení připravena taktéž, neboť jsou energeticky propojeny a fungují jako jedno vědomí. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", uvedeným ZDE.

Celý článek s názvem: "Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D", který je doplněný i názorným vyobrazením, je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Listopad.2012 v 17:22

Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít? Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Livisipea dne 5.Listopad.2012 v 18:20

Děkuji, Lumíre. Úžasné, že to připomínáš. Skládají se další a další kamínky do mozaiky. Hned posílám spoustě dalších dušiček...:-)

Komentář přidal(a) Livisipea dne 6.Listopad.2012 v 10:04

Lumíre, prosím o osvícení, který text máš na mysli jako původní a který jako doplněný - dííííííky :-) Ztrácím se v tom momentálně... :-) Livisipea

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zakázané snění [Válka o vědomí 2] Vynikající, inspirující a osvětlující informace jsou ZDE.* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob!…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pokud chcete být a setrvat nejen zdraví, řiďte se ve vlastním zájmu informacemi uvedenými např. ve videu s názvem: Nie sme chorí, sme trávení Uvedeno ZDE.* Rozhovor moderátorky…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 7 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... „Bill Gates a David Rockefeller zorganizovali šokující setkání v newyorském domě představitele Rockefellerovy univerzity v roce 2009. Dalšími hosty tohoto setkání…"
před 7 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 1.6.2020

Zosúlaďovanie DUŠE a TELA.Keď sa podstatou Človeka, ktorá je nemenná rozbíja vajce smerom zvnútra - znamená to ŽIVOT. Tento smer rozbíjania je UVEDOMENIE si, že MY SME TÝM KĽÚČOM, ktorým sa otvára brána /brány/ nového sveta, novej Zeme, nového…Zobrazit další
před 18 hodinami
Ikona profiluUživatelé maly princ a Regber se přidali ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* COVID 19 je molekula RNK, pokrytá lipidovým (tukovým) obalem, ALE při teplotě 60 stupňů zahyne během 10 minut! Jak prevítu covidovému spolehlivě zakroutit krkem :-) se dozvíte z článku:…"
před 20 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo
včera
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Karantenu meli zrusit dnes, ale nasli zpusob, jak ji protahnout

Simulační manévry pokračujíDnes se měly slavnostně otevřít restaurace jako zakončení karantény v městě. Uno už pár týdnů a hlavně poslední cítí různé bolesti v těle. Dnes ví proč. Karanténa je dále manipulována. Dělají to ve velkých městech s velkou…Zobrazit další
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Spojení se Síriem Můžeš klidně psát, jsme tady s tebou a není žádný důvod k tomu, abychom spojení s tebou nenavázali. Jsme rádi, že se opět obnovuje…"
včera
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Počátek............žádný START/CÍL uživatele Naren Sahava.
"Odpojení sil Temna Slyším tvá přání, slyším tvou meditaci – ta slova, která pronášíš ke mně a ke svým vesmírným přátelům.…"
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Počátek............žádný START/CÍL

Tvoje kniha je už napsaná. Jen začni listovat jednotlivými stránkami, podívej se na obsah a název. Osloví obrovské množství lidí, kteří hledají sami sebe, kteří hledají Pravdu o stvoření a ví, že jsou bytostmi věčnými, jen zapomněli, odkud pocházejí…Zobrazit další
neděle
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné!

Princezna Diana věděla, že královská rodina ji chce zabít, proto stejně jako jiní zinscenovala svoji smrt ve spojení s jedinou osobou, které mohla důvěřovat, a společně připravili „Plán.“Krásná a dobrosrdečná princezna a dva silní mladí muži si…Zobrazit další
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby