* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Bytosti, které jsou v dualitě a nejsou doposud probuzené, mají svou merkabu (čili dva opačně směrované čtyřstěny tvořící hvězdici) rozdělenou na dvě části, přičemž jeden čtyřstěn, čili polovina tvořivého ohně (např. Jing) v projevu třístěnné pyramidy s trojúhelníkovou základnou, je v jedné bytosti párové duše a ten opačně směrovaný čtyřstěn (papř. Jang), tvořící opačnou polaritu, je v té druhé bytosti. Toto je pravý význam toho, co to párové duše ve své podstatě vlastně jsou.

Teprve až když se tyto dva genetickou manipulací záměrně rozdělené čtyřstěny (tvořící tak dualitu) opět sjednotí a vytvoří tím tzv. merkabu (viz obrázek Merkaby - Davidovy hvězdy) a následně ji společně, svou láskou jeden k druhému aktivují, tak teprve potom se v těchto dvou bytostech obnoví tvořivý dvoj-plamen, který společně s osobním vědomím vytváří tvořivý trojplamen, který takovýmto bytostem dává křídla (nikoliv tedy rebvul :-)) jelikož se v nich obnoví tzv. svatá trojice.

Přivolat k sobě svou párovou duši, svůj dvoj-paprsek není v celku vůbec nic těžkého, neboť k tomu stačí pouhá Vaše vizualizace, ve které si představíte, že se energeticky propojujete a sjednocujete se svou párovou duší a to ať už je kdekoliv. Tímto energetickým propojením začnete k sobě přitahovat Vaše párové dvojče a pokud je ve hmotné podobě, tak se nakonec někde potkáte.

Pokud se ale opravdu chcete propojit se svou párovou duší, tak počítejte s tím, že pokud je vaše párové dvojče ve hmotné podobě, tak je pravým opakem Vás samých a tak pokud nejste dostatečně emocionálně v harmonii, tak se mezi Vámi vyostří spory, které ze začátku možná nebudete schopni vůbec zvládat. Z toho důvodu Vám vřele doporučuji, abyste se ze začátku propojili nejdříve pouze energeticky a zatím si nepropojovali i své opačně polarizované ohně (a netvořili si tím jednu společnou merkabu) a nejdříve se scházeli jen virtuálně, ve svých představách, nebo např. na netu.

Mer-ka-ba, čili nosič osobního vědomí v překladu znamená světlo neboli duše, spirituální podstata (což je duchovní pra-světlo pramenící z Absolutna) a tělo. Merkaba je tvořena ze dvou opačně směrovaných čtyřstěnů (fungující jako přijímač a vysílač duchovního světla), tvořící společně Jing&Jang hvězdici, která je v jádru - středu každého časoprostorového vortexu (čili hologramu ve tvaru globu), který je stvořen z Jingových a Jangových spirál času a prostoru.

S párovou duší si na hmotné úrovni existence ale nemusíte zrovna nic moc rozumět, neboť to může být váš přesný opak, z důvodu opačných polarit. Takže abyste nebyli zklamaní, tak být vámi, se propojím jen s tou polovinou sebe sama, která je v antihmotné, čili ve světelné existenci polarizované na Jang a vytvořím si sní jednu společnou merkabu. Tím začnete do svého hmotného těla Jing vstřebávat světlo polarizované na Jang, čili pravý párový protějšek hmotného Jing, čímž se vaše tělo začne transformovat do polo-hmotného a polo-světelného projevu existence, v projevu páté dimenze a jejích projevů existencí.

Mnohem více podrobností a i odkaz na tvořivou meditaci jak se se svou párovou duší spojit, naleznete v článku nazvaném: Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky uvedeném na:http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/navrat-do-jednoty-napr...

Náš Božský doplněk, neboli dvoj-plamen.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/nas-bozsky-doplnek-neboli

Jak se energeticky propojit se svou pravou párovou duší naleznete na:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/mistr-kuthumi-energie-...

Tvořivý dvojitý oheň, nebo-li dvoj-plamen, je generovaný právě těmi čtyřstěny (dvěmi pyramidami s trojúhelníkovou základnou) a to že jeden je směrovaný špičkou nahoru a druhý špičkou dolu určuje jejich Jing nebo naopak Jang polaritu. Každý z vrcholků těchto pyramid funguje jako vysílač a přijímač duchovní energie, čili duchovního světla (ze kterého je naprosto vše v existenci stvořeno), jehož volná cirkulace skrze věci či bytosti může takové věci a bytosti udržovat v existenci do nekonečna.

Toto je možné z toho důvodu, že jakmile jsou tyto dva ohně opačných polarit opět sjednoceny do jedné merkaby, tak je mezi nimi zažehnut vnitřní dvojplamenný oheň (obnovující funkčnost merkaby a vytvářející mezi těmito polaritami extázi) a tím se bytosti opět stávají tvořivými bohy s malým "b".

Takovéto bytosti nejenže již nemusí umírat, ale mohou se i odhmotňovat, teleportovat do libovolných lokalit a následně se tam opět zhmotňovat a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů a projevů existencí, neboť funkční merkabou se každá bytost stává především osobním vědomím (čili nehmotnou energetickou nebo-li duchovní podstatou), které si svůj svět a jeho reality tvoří pomocí svých vůlí - Jang a přání - Jin. Více podrobností na: www.trefy.cz/zakonitostitvoreni a na: www.trefy.cz/PodstataKosmu a na: www.trefy.cz/ZivePredstavy


Probuzení párových duší, od Liory - Twin Flame Awakening by Liora
http://www.youtube.com/watch?v=saah31JpG40&feature=related

Toto níže uvedené video znázorňuje zažehnutí merkaby této planety a toto obnovení její funkce umožňuje transformaci do páté dimenze a projevu existence.
Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Meditační vizualizace na vytvoření nekonečné markaby.
Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&NR=1


Pro ty párové duše, které jsou již propojeny do jedné společné merkaby začíná rok 2012 již letos, neboť se přes osobní nulový bod energeticky propojily se svým dvoj-plamenem a tím si v sobě obnovily tvořivý troj-plamen, což je Jing + Jang + vědomí, tvořící společně tzv. svatou trojici.
Lidská andělská rasa - Angelic Human Race
http://www.youtube.com/watch?v=BxJIrDxSpIg&NR=1


Na tomto níže uvedeném videu jsou pěkné obrazce, znázorňující podstatu tvoření veškerých existencí.

Merkabah http://www.youtube.com/watch?v=qWxl-LozJj8&NR=1


Davidova hvězda neboli Mer-Ka-Bah jsou dva opačně směrované světlené čtyřstěny posvátné geometrie (vytvářející tvarovou vysokofrekvenční anténu&zářič), fungující jako nosič osobního vědomí.


Světelný Hologram, tvořený ze spirál Jin a Jang, tvořící časoprostorové holografické promítací plátno na němž si pomocí svých představ a emocí zobrazujeme třírozměrný projev tzv. hmoty, prostoru a událostí, tvořící zdání plynoucího času.Časoprostorový vortex tvořený pomocí aktivní merkaby uložené v srdeční čakře, která je propojena s čarou duchovního srdce.Duchovní srdce, spojující vše do jednoty, a párové duše.Dodatky:

Jsou dvě nejrychlejší cesty, které vedou z duality zpět do jednoty a odtud do Absolutna. Jednou je Dikša - cesta srdce (bezpodmínečné lásky) a druhou je Tantra - cesta prožitků euforie a rozkoše, např. erotické. Euforie, včetně té erotické, není nic jiného než propojení energie Jin s energií Jang a prožívání extáze z opětovného sjednocení těchto dvou opačných polarit, které ve svých frekvencích obsahují souhrn všeho příjemného překrásného a povznášejícího co kde existuje a proto tyto stavy vyvolávají všude tam, kudy tyto dvě energie opačné polarity mohou volně proudit a propojovat se.
Každý by si ale měl vybrat současně obě dvě cesty, neboť bez splněných přání a tužeb nelze nikdy splynout s Absolutnem a stát se tak opět pouhým Bytím, čili pasivním, nic netvořícím vše-vědomím Univerza, které je ve formě pra-světla obsahující frekvence nic nepožadující vše rozdávající lásky. Splynout spět s Absolutnem totiž není jen tak jednoduché, neboť sebemenší vůle (mužský princip - projekce), či přání (ženský princip - gravitace) každou bytost okamžitě katapultuje do takových světů a projevů existencí, s čím každá jednotlivá bytost svými osobními frekvencemi svých vůlí či přání souzní.
Takže dokud bude bytost mít nějakou sebemenší vůli, přání, myšlenku či emoci, tak bude stále v takových světech a realitách, které odpovídají frekvenčnímu obsahu těchto svých osobních vůlí a přání a teprve až z ní naprosto vše výše popsané vyprchá, tak teprve potom je schopna se vrátit zpět do Absolutna a splynout sním natrvalo.
No a Tatra bez opravdové lásky může zase vést na scestí do disharmonie a sestupného procesu vývoje a proto je nejlepším řešením použít obě tyto cesty současně, aby se vzájemně doplňovaly a jedna druhou podporovala.
PS: odtud zpět do Absolutna, se kterým jednou splyneme a staneme se opět pouhým PASIVNÍM nic netvořícím pouze existující, prasvětlem a jeho frekvencemi nic nepožadující, vše rozdávající lásky, je ale ještě hodně, hodně dlouhá cesta, neboť na to bychom splynuli s Absolutnem je třeba nemít již VŮBEC žádnou vůli a přání něčím být.

Druhá polovina našeho neviditelného Já, existuje v antihmotě, čili ve formě projevu frekvencí světla polarizovaného na Jang - Shiva, mužský princip (pozitívne -mužské), přičemž ta pozemská část je v projevu částic hmoty polarizovaných na Jing - Shakti, ženský princip (negatívne -ženské).
No a pátá dimenze je právě o tom, že se tyto dvě části - poloviny sebe sama (tvořící spolu PRAVÉ párové dvojče) vzájemně opět energeticky propojí, čímž ze všeho hmotného vzniknou polo-hmotné polo-světelné formy existencí (ve formě světelných tekutých krystalů), které si tímto propojením obnoví své původní PLNÉ vědomí, neboť se v nich tímto propojením, sjednocením a zharmonizováním polarit Jin a Jeng obnoví funkce osobní merkaby, čili tvořivého dvoj-plamene, který společně s vědomím vytváří TVOŘIVÝ troj-plamen (neboli tzv. svatou trojici) a tím se stanou opět tvořivými bohy, jak tomu kdysi bývalo.
Tímto sjednocením obou principů začnou bytosti nejen prožívat neustálé pocity blaženosti (neboť se energie Jin a Jang, které tyto stavy vyvolávají, opět propojí a sjednotí) ale mohou být vším co je, existuje a prožívat kterýkoliv projev existence si jen zamanou, neboť v tomto stavu existence jsme především vědomí, tvořící svou aktivitou živé tvořivé NEPOLARIZOVANÉ světlo (jenž je nezávislé na hmotě čase a prostoru) ve kterém jsou polarity Jing&Jang opět v rovnovážném harmonickém souznění, které se může promítat do čehokoliv si jen zamane a prožívat to, co prožívá ta existence do které se promítneme (samozřejmě s jejím souhlasem) a nebo si z tekutých světelných krystalů (podstaty veškeré vně projevené existence) stvoří libovolný projev své vlastní existence. Na tomto principu funguje odhmotňování, teleportace a opětovné zhmotňování a to do libovolných věcí bytosti tvarů a projevů existencí.
Takže buďte čímkoliv čím si jen přejete být a prožívejte cokoliv příjemného co si jen přejete prožívat (samozřejmě že se souhlasem všech zúčastněných), neboť to co prožíváte vy prožívá i kosmické vše-vědomí, (neboli Bůh s velkým "B" chcete-li) a to si přeje především to, abyste byli šťastni a tyto harmonické, frekvence (které touto svou radostí, štěstím a pohodou tvoříte), šířily do všeho na co jen pomyslíte, co děláte a všude tam kde jste. Veselou, radostnou euforickou zábavu Vám všem přeje živé tvořivé světlo, duchovní podstata všeho a všech. :-)

Nejsme tělo, které obsahuje vědomí, ale jsme naopak vědomí, které si ve svém světě a jeho realitě (na základě svého osobního přesvědčení a z toho se rodících představ), tvoří a tvaruje naprosto vše co v něm je - existuje, čili nejen své tělo, ale i naprosto vše ostatní! Naprosto všichni a všechno jsou totiž jiskry - odštěpky kosmického vše-vědomí, neboli Boha chcete-li, které se pouze dočasně individualizovaly do nejrůznějších projevů existencí, tedy do nejrůznějších JSEM to či ono. Tato individualizovaná vědomí svými osobními aktivitami, ve formě nejrůznějších vůlí (Jang) a přání (Jing), polarizují tuto spirituální, čili duchovní pra-podstatu, čímž je vnitřní (proto tedy duchovní), okem neviditelní pra-světlo, neboli pasivní, nic netvořící pouze existující vše-vědomí Absolutna. Toto prasvětlo ve svých frekvencích obsahuje souhrn naprosto všeho radostného, překrásného a povznášejícího, což je podstata nic nepožadující, vše rozdávající lásky. Vůlemi a přáními jednotlivých vědomí - bytostí se toto pasivní prasvětlo Absolutna polarizuje, čímž vzniká živé tvořivě světlo (ve formě merkaby tvořící si ve svém jádru osobní centrálního slunce), které se touto polarizací štěpí na frekvence světla polarizované na Jang (projekce - mužský princip) a částice hmoty polarizované Jing (gravitace - ženský princip).
Vzájemným působením jedné polarity na druhou následně vznikají časo-prostorové (z opačného úhlu pohledu prostoro-časové) hologramy, na kterých si tato individualizovaná vědomí (ve formě projevů nejrůznějších bytostí), zobrazují své vnitřní osobní představy, které se navenek jeví jako hmota prostor a čas v něm planoucí. Všechny tyto veličiny, ať už v projevu frekvencí světla, neboli sluncí, anebo částic hmoty (ve formě prostoru jako je např. buňka, člověk, planety, vesmír atp.) jsou však pouhou iluzí, neboť naprosto vše vně projevené jsou pouhé vně promítané obrázky vnitřních osobních představ. Tyto jednotlivé osobní představy jsou tedy projektované navenek z osobní merkaby (jenž je nosičem plného, čili celistvého osobního vědomí), která tvoří osobní centrální slunce (které obsahuje živé tvořivé nepolarizované světlo), kde je Jing&Jang v harmonii a tvoří jeden harmonický celek. Proto také funguje jako celistvé vědomí nebo-li nad vědomí pro všechny existence, které ve svém osobním hologramu obsahuje.
Každé celistvé osobní vědomí (individualizované do nejrůznějších projevů existencí) si ze své osobní merkaby, vytváří svůj vlastní osobní hologram (a tím i vlastní svět a jeho reality) na kterých si zobrazuje své osobní a kolektivní vize. Tyto jednotlivé obrázky osobních představ se ale podle momentálního stavu či změn osobního přesvědčení každou vteřinu nesčíslněkrát mění. Čili veškeré světy a jejich osobní či kolektivní reality jsou pouhé jednotlivé myšlenkové představy, tvořené osobními vědomími (individualizovanými do nejrůznějších JSEM to či ono), které se vzájemně prolínají, které dle vnitřního osobního přesvědčení zkrystalizují do zdání v podobě existencí nejrůznějších projevů hmoty, prostoru a času v něm plynoucím. Též je třeba si uvědomit, že frekvence prasvětla, obsahující frekvence bezpodmínečné lásky, jsou univerzálním klíčem, který otevírá přístup k naprosto všemu a všem, takže čím více budete tyto frekvence v sobě obsahovat, tím větší škála nekonečných možnosti využití vám bude k dispozici.
Toto objasnění podstaty tvoření tzv. hmoty (a jejích nejrůznějších projevů existencí) vám odhaluje, že pouhou zněnou svého osobního přesvědčení můžete kdykoliv změnit nejen svou vnější osobní, ale i kolektivní realitu a pomoci tak vytvořit Ráj na Zemi, kde je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Více na tomto níže uvedeném videu s českými titulky: Holografický vesmír.
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému všemocnému a moudrému Univerzu. http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/aktivaci-a-harmoniza...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pravá párová duše, čili pravý dvouplamen není a nemůže být ve stejném světě, který je v dualitním projevu existence, neboť dualitní projev existencí znamená, že takovéto světy jsou rozděleny na dvě části, přičemž jedna polovina existence duše je v projevu ČÁSTIC hmoty polarizovaných na JIN, tvořících prostor - hmotu a druhá polovina existence stejné duše je v projevu FREKVENCÍ světla polarizovaného na JANG, tvořících čas - události (pohyb). Ke spojení těchto dvou částí stejné duše může dojít v nulovém bodě, ale pouze za předpokladu, že tyto dvě poloviny stejné duše jsou připraveny ke sjednocení a chtějí se již navrátit nazpět do jednoty a harmonie, čili lásky. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já", který je uveden ZDE.

Takže pokud si přejete vrátit se již nazpět do jednoty a harmonie, která vás propojuje se všemi 13 úrovněmi vědomí a existencí tohoto vesmíru (čímž si obnovíte spojení se svým multidimenzionálním projevem své existence), tak k tomu může dojít 21.12.2012 (při protnutí galaktického rovníku, čili galaktického nulového bodu - času) a to tím způsobem, že se spojí ČÁSTICE vašeho hmotného já - Jin s druhou polovinou vašeho já, které je v projevu FREKVENCÍ světla POLARIZOVANÉHO na Jang. Tím dojde k zážehu osobní Merkaby (tvořivého dvou-plamenu) a opět se obnoví její (jeho) funkčnost, která byla vyřazena z provozu pomocí genetické manipulace. Mnohem více podrobností naleznete v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Pokud je na sjednocení připravena jedna polovina duše, tak ta druhá je na sjednocení připravena taktéž, neboť jsou energeticky propojeny a fungují jako jedno vědomí. Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co je to naše PRAVÁ párová duše, proč nemůže existovat v tom samém dualitním světě, ve kterém jsme my a kde a kdy se s ní můžeme spojit", který je uveden ZDE.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: "Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče", uvedeným ZDE.

Celý článek s názvem: "Jak se propojit se svou pravou párovou duší (což obnoví funkci osobní Merkaby) a vrátit se nazpět do světů jednoty a harmonie, čili do 5. a vyšších D", který je doplněný i názorným vyobrazením, je uveden ZDE.


.

Zobrazení: 20537

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

The Ascended Twin Flame, Earthquakes, Earthshifts 2010
http://www.youtube.com/watch?v=UDRVNvS8soo&feature=relmfu
Kdo si počká, ten se dočká. Štěstí přeje připraveným a v nulovém bodě dokonce i těm nepřipraveným. :-) V momentě kdy protneme galaktický nulový bod (vstup do hyperprostoru) je velice důležité na co budeme fokusem své pozornosti zaostřeni. Takže pokud si přeješ dostat se do světa ve kterém již neexistují žádní zlí lidé, tak si to jednoduše přej a pokud nejsi sám zloduch, :-) tak se do takového světa fokusem své pozornosti a svými osobními frekvencemi (které souzní s tím co si přeješ) promítneš.
PS: s Merkabou si hlavu nedělej, neboť v nulovém bodě se spojí naše hmotné Já, stvořené z částic hmoty s naším nehmotným já, stvořeného z frekvencí světla, čímž se v každé bytosti (které půjdou do páté dimenze) obnoví a zaktivuje osobní Merkaba.
Pravá párová duše, čili skutečná druhá polovina té pozemské poloviny duše je v nehmotné, světelné úrovni existence, v projevu frekvencí slunečního svitu, (což jsou FREKVENCE světla polarizované na Jang - mužský princip) a dělá té své druhé polovině duše, která je ve hmotné, fyzické úrovni existence, v projevu částic hmoty (což jsou ČÁSTICE hmoty polarizované na Jing - ženský princip) duchovního průvodce. Tzv. párové duše, které jsou taktéž na hmotné úrovni existence, jsou pouze takové bytosti, které nám jsou frekvenčně co nejblíže, ale pravé párové duše to nejsou.
To znamená, že pravou párovou duši ve hmotné úrovni existence nikdy nenajdete, neboť s tou se sejdete a spojíte teprve až v nulovém bodě.
Dodatek: Pres své duchovní srdce, osobní nulový bod, se dá nejen zaktivovat osobní Merkaba, ale dá se i navázat kontakt se svou pravou párovou duší, takže není třeba čekat až na protnutí galaktického nulového bodu.
Teď zase nerozumím já tobě.

Naše pravá párová duše je naše nehmotné, světelné, čili FREKVENČNÍ sluneční já, polarizované na mužský princip, kdežto my ve fyzické, hmotné podobě, a to ať už máme pohlaví mužské nebo ženské, jsme ČÁSTICE hmoty, které jsou polarizované na Jin. Jelikož jsou tyto dvě části jedné a té samé duše rozštěpeny na mužský a ženský princip, je vytvořena dualita. Jakmile se částice hmoty v nulovém bodě Jin opět sjednotí s frekvencemi světla Jang, tak se vše navrátí zpět do jednoty a tím se veškerá hmota stane tvárnou jako plastelína vystavená slunečnímu svitu. Kdežto vyšší já je naše boží vědomí, sídlící v centrálním slunci, což je NEPOLARIZOVANÉ světlo, ze kterého pomocí vůle (mužský princip) a přání (ženský princip) vznikají veškeré hmotné Jin a antihmotné Jang existence v Univerzu.
Protože si to buď jen myslí, nebo proto, že to je v tomto hmotném světě pro ně frekvenčně nejbližší doplněk, obsahující opačnou vnitřní polaritu, která nemá s pohlavím nic společného.
PS: to, že PRAVÁ párová duše není ve hmotném projevu existence o tem nemám nejmenších pochyb. V dualitě je totiž jedna je ve hmotě - částice a druhá v antihmotě - frekvence.

pro sebe jsem si to poskládala tak, že to co píše lumír je splynutí mého já tady skrz nulový bod s mým já v projekci (jako ty trychtýřky namalované tady někde v obrázcích), čímž budu zcela komplet, tedy Vše..a to na "druhé straně" je opravdu mým doplněním...

ale pak je ještě další věc tady v těch rovinách, které se říká třeba i dvojpaprsek, a ten vysvětlují tak, že v okamžiku vzniku linie naší duše, která se táhne prostory a časy stvořeného, tak tahle jednotlivá duše vznikla ze světelného vajíčka, které s v prvopočátku rozdělilo na dvě vlákna a to bych měla být já a můj zcela identický dvojpaprsek(který, pokud se potkáme a mámě ještě někdo z nás zcela neotevřeno a nepřijato, můžeme si skočit po krku,protože si zobrazujeme svá totální zrcadla, což ne každy někdy unese..máme li se však pořešené, měl by to být skvěle se doplnující partner, kdy podle mého nastává o řád jiná kvalita vnímání a bytí)..toť má teorie, klidně mi ji vyvraťte..:-)  pěkný den,,

Ano, je to pravý dvojplamen, u kterého je obnovena funkce Merkaby. Jde ale o sjednocení fyzického já, v projevu částic hmoty (jedna polovina duality), s antihmotným já, v projevu frekvencí světla (druhá polovina duality).

I já mám od dětství létací sny, ale dokud zde byla dualita příliš pevně zakořeněna, tak byla naše merkaba aktivní jen částečně. Nyní dochází ke slučování částic hmoty s frekvencemi světla stále více a více a to nejen u bytostí, které sem na tuto planetu přišly z jiných hvězdných systémů, ale i všeho a všech ostatních, čili i u pozemšťanů z důvodu, že se čím dál tím více a rychleji přibližujeme ke galaktickému nulovému bodu - času.
Celá transformace vyvrcholí tím, že v galaktickém nulovém bodě dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem, pramenícím z centrálního slunce. Tím dojde k úplnému sloučení částic hmoty s frekvencemi světla, čímž zanikne veškerá dualita a vše se navrátí zpět do jednoty. (To sloučí ohniska merkaby - Jin a Jang do JEDNOHO společného ohniska.)
To je pravý důvod, proč se bytosti temnoty za každou cenu snažily vytvořit časovou smyčku a vyhnout se protnutní tohoto galaktického nulového bodu, což už se jim nepodaří. Nyní se tito falešní proroci snaží lidem nakukat, že v páté dimenzi jsme již zcela ukotveni a že toto už je svět páté dimenze v plné své kráse. Tohle všechno dělají z toho důvodu, že se snaží přes tento galaktický nulový bod (což je vstup do hyperprostoru spojující naprosto vše se vším) stáhnout tyto zmatené bytosti do jiných světů třetí a čtvrté dimenze, aby jim tam mohli nadále vládnout.
PS: Proto si dejte pozor na falešné proroky a všemožné jiné mudrlanty, :-) kteří si ze svých rádobymouder udělali živnost, za kterou si nechávají velice dobře zaplatit.
Více o transformaci - přerodu veškeré hmoty této sluneční soustavy do existence v projevu páté dimenze se dozvíte na: http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/aa-michael-svetelne-fr...

Je třeba aby noc hledala svůj den?

Je třeba aby chlad hledal svoje horko?

 

když změníme stanovisko a jen trochu se vzdálíme od země blíž slunci,uvidíme,že žádný den ani noc neexistuje.

A tak i podobně,když jen trochu změníme své uvědomění,odpadnou polarity samy....

.....................................

JÁ jsem stvořen mimo vesmír,mimo čas a prostor,v úrovni věčnosti,nad kauzalitou i dualitami...

bůh je můj mladší bratr

ani nevím,jaxem se dostal sem,do sféry zapomnění

ale pomaličku se rozpomínám,probouzím

a jsou mi k smíchu závoje,které jsem si udělal

jen proto,abych se trochu déle zdržel v této drobné hříčce

na těla a vajíčka,merkaby a vortexy,či co....

:o)

...................................

Ta "vajíčka" jsou celistvost v níž je dualita pouze jako potenciál. Funguje to podobně jako atom, ve kterém neutron vytváří jednotu, elektron, mužský - Jang projekční princip a proton ženský - Jin gravitační princip. Co je ale důležité, že vše funguje na principu výdech nádech (jehož Jin & Jang polarity tvoří časoprostorový hologram), ve kterém se vše při výdechu nejdříve rozpíná a při nádechu opět vrací nazpět do jednoty. Co je na tom ale zajímavé je to, že při návratu se z elektronu stává neutron (neutrální částice) a následně proton a opačně, z protonu neutron (neutrální částice) a následně elektron. Tím dochází k tomu, že se v nulovém bodu obě původní polarity stávají neutrálními a následně se přepólovávají a stává se z nich polarita opačná.
TO samé se děje i u pravých párových duší, neboť v nulovém bodě dochází k tomu, že se částice hmoty - Jin přepólovávají na frekvence světla - Jang a z frekvencí světla se stávají částice hmoty. Je tomu tak ale pouze pokud se tento celek chce opět promítnout do hmoty, času a prostoru, čímž je těmito dvěma částmi jedné a té samé duše tvořen časo - Jang prostorový - Jin hologram.
PS: i např. u střídavého produ se protnutím nulové osy mění původní polarita na polaritu opačnou.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
před 4 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
před 17 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
před 17 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
před 17 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby