MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Praví Celiství, Akáša a Síně Amenti

V říjnu a listopadu nás kromě Světelné práce a Ukotvování všech možných bran čeká i obrovský dar. On je to skutečně dar, jen tak ze začátku úplně nemusí vypadat....

 Už víme, že máme vystoupit coby Praví Celiství – ti, kým opravdu jsme. A není náhodou, že zrovna teď se otevírá Akáša a Síně Amenti. Přichází čas, kdy si máme uvědomit, kým opravdu jsme a abychom to pochopili v plném rozsahu, otevírá se právě Akáša. Netvrdím, že se otevře úplně a úplně všem. Dokonce ani všem Vzestoupeným. Nevím, jak přesně to proběhne. Je možné, že si najednou uvědomíme všechny své životy anebo naopak zahlédneme jen pár střípků. Možná se objeví jen jeden nebo třeba žádný. Může to být z mnoha důvodů. Možná ještě nejsme připraveni a nebo možná už máme vše tak zpracováno, že to nepotřebujeme. Nebo jen prostě nenastal ten správný čas. Já teď chci ale promluvit o tom, když závoje spadnou a my uvidíme. Protože to může být docela velký „nápor“. A opět – není náhoda, že to přichází v době keltského svátku Samhain:

Samhain je oslavou Keltského Nového roku. Slaví se 31. října (až 2. listopadu). Je to čas, kdy se závoj mezi viditelným a neviditelným světem ztenčí a nadpřirozené síly proudí touto trhlinou do našeho světa. Je to čas, kdy musíme stanout tváří v tvář našim démonům a strachům. Je to období, kdy je vše možné. Chceme-li promluvit s našimi zesnulými předky – Samhain je období kdy nejlépe uslyšíme jejich hlas.

Je to nejlepší čas dokončit vše staré, a vytvořit prostor pro nové začátky. Vše co nám nepatří, bude spálené v kotlíku Bohyně smrti, a zůstane nám jen to, co je naše. Staré přísloví hlásí že „smysl pozemské cesty je prožít narození a smrt, a pochopit, že láska je silnější než obojí“.

(www.vnitrnibohyne.cz + www.projasneni.cz)

 A co takové otevření vhledů do dalších životů může přinést?

 1) Něco řekněme „nepěkného“. Jasně že bychom si všichni přáli, abychom tam viděli jen samé nádherné věci, ale tak to prostě nefunguje. Každá duše musela projít všemi stádii vývoje. Pořadí zkoušek mohlo být různé, některé jsme mohli „přeskočit“, pokud je absolvoval dostatečný počet jiných duší, ale ten základ je stejný pro všechny. Není důvod se trápit tím, jestli jsme snad něco provedli tak, že na to momentálně nejsme zrovna pyšní (když to řeknu hodně slabě). Muselo to tak být a je to tak dobře. Kdybychom neprošli všemi těmito zkouškami, jak bychom teď mohli pochopit? Jak bychom mohli mít soucit s těmi, kteří tím procházejí teď? Copak bychom mohli pomoct vyjít druhým z „Temnoty (nevědomosti)“, kdybychom jí sami neprošli? Jak bychom mohli odpustit, pokud bychom se neprovinili? A jak bychom se mohli povznést nad svět Duality, překročit ho a vytvořit skutečnou Jednotu? Bez předsudků, obvinění nebo povyšování se nad druhé? Dovolím si další citát:

 Každý bojovník světla se už někdy bál jít do boje...

Každý bojovník světla už v minulosti zradil a lhal...

Každý bojovník světla už kráčel cestou, jež nebyla jeho...

Každý bojovník světla už trpěl kvůli malichernostem...

Každý bojovník světla už si myslel, že není bojovníkem světla...

Každý bojovník světla už pochybil v duchovních povinnostech...

Každý bojovník světla už řekl ano, když chtěl říci ne...

Každý bojovník světla už ztratil někoho, koho miluje...

... proto je bojovník světla – protože tím vším prošel a neztratil naději, že se polepší.

Paulo Coelho: Rukověť bojovníka světla

 Z tohoto pohledu jsme si tedy opravdu všichni rovni. Je tu jeden malý rozdíl. Na Zemi jsou momentálně duše různého „stáří“ a teď nemyslím stáří fyzického těla, ale opravdu věk duše. Starší duše (většina) mají nyní za úkol právě Vzestup. POZOR!!! Jsou zde také velmi mladé duše. A ačkoli je možná velmi milujeme, nemůžeme ovlivňovat jejich vývoj tím, že bychom je začali přesvědčovat nebo se je snažili „povznést“, pokud na to nejsou připraveny! To je velmi důležitá zásada u všech duší. Každý se pro svou cestu (ať jde o duši jakéhokoli stáří) musí rozhodnout sám!!! Nesmíme v žádném případě nikoho „nutit“ nebo přesvědčovat. Můžeme jít příkladem tím, že poneseme své Světlo a budeme jej vyzařovat a pokud si někdo přijde pro pomoc nebo radu, smíme ji udělit (pokud je to v souladu s naším i jeho Vyšším Já i v nejlepším zájmu všeho co je). Občas smíme „předat vzkaz“, pokud jsme jej přijali s opravdu otevřeným srdcem a cítíme, že jej skutečně máme předat. Může to být něco, co jsme si dohodli ještě před inkarnací nebo to může být vzkaz „shora“, který daný člověk zatím nemůže slyšet, ale to je vše. Pokud bychom se pokoušeli „zachránit“ třeba i někoho velmi blízkého, mohli bychom mu tím uškodit. Buď bychom ho jen odradili od cesty, kterou by se stejně vydal nebo na daný stupeň zasvěcení nemusí být připravený a to je pak vysoce nebezpečné. Přesto můžeme pomoci. Tím, že půjdeme za voláním svého srdce a budeme pracovat na sobě a na vzestupu Planety. Tím pomůžeme i svým blízkým. Věřím, že nás je již dost, abychom to dokázali. Nicméně další jsou samozřejmě vítáni.... Z tohoto pohledu jsme každý na jiném stupni vývoje (v jiné části spirály), to ale neznamená, že by byly starší duše „důležitější“.

 

 

2) Můžete zjistit, že jste byli někým řekněme kulturně, společensky a historicky „významným“. Ať už je tato osobnost obecně vnímána jako veskrze pozitivní (někdy i „svatá“) nebo naopak negativní.

Pokud zjistíte, že jste byli tím druhým typem osobnosti, pak připomínám, že nic není ryze pozitivní ani ryze negativní. Také to, že i ti největší „zloduši“ světa přinesli určitý posun a možná tím nakopli lidstvo natolik, že se to obrátilo v pozitivum v tom, že v mnohých to „zlo“ pomohlo vzkřísit to nejlepší. Ačkoli toto přijmout je jistě velmi těžké. A navíc, karma je neúprosná. Pokud jste někdy v minulosti způsobili něco, co ublížilo, už jste za to s největší pravděpodobností „zaplatili“. Odčinili to. Pokud ne, pak teď je ta příležitost. Chopte se jí a nepouštějte. Přijměte to, odpusťte si, něco si z toho vezměte, najděte cestu, jak to napravit a jděte po ní.

Kupodivu ještě složitější může být varianta, kdy zjistíte, že jste byli někým, kdo je vnímán jako čistě pozitivní. Obzvlášť pokud vnímáte zatím třeba jen to jméno a ne detaily (v nich mnohdy zjistíte, že i v té inkarnaci jste měli své „slabůstky“ a pak je to o něco snazší). Můžete si projít různými fázemi – úlekem, pochybnostmi, fází „Chocholoušek“, fází „to přece není možné“..... Všechno je možné. I když to vypadá naprosto neuvěřitelné. Každý se s tím musí asi poprat sám, ale tady je takový můj malý tip na to, jak by se to dalo snad zvládnout:

a)      Všechny duše jsou si rovny. Ano, některé možná jsou více „vidět“ nebo jsou možná na vyšším stupni vývoje, ale nejsou nijak nadřazené. Ani Nanebevzatí Mistři se nevnímají jako něco „víc“. Ctí úkoly a přínosy všech ostatních. To, že se o někom nepíše v učebnicích ještě neznamená, že vykonal méně.

b)      Pokud ještě nevnímáte podrobnosti dané inkarnace, uvědomte si, že obecně zveřejňované dějiny a takzvané svaté knihy mnohdy ukazují velmi zkreslený nebo i falešný obraz.

c)      Ani Svatí nejsou a nebyli vždy a za všech okolností „svatí“.

d)      Žádná duše není napevno spjatá s žádnou konkrétní zemí (ani planetou). Proto se může stát, že se zde objeví duše, která je spojená třeba s Asií nebo Afrikou (nebo i jinou planetou). Vzestup se děje na celé planetě, ale mnohá proroctví i současné dění nasvědčují tomu, že se v Čechách budou dít „velké věci“ a proto je zde velmi vysoký počet lightworkerů a duší na vysokém stupni vývoje (s vysokým stupněm zasvěcení).

e)      Pokud vnímáte energii nějaké osoby, ale ne v „plné síle“, může to znamenat, že je vám přidělena část její energie a že jste zde proto, abyste jí pomohli při jejím světelném úkolu. V minulosti se stávalo, že když byla čistá energie a plné vědomí předáno jedné osobě (a již od dětství), bylo to pro ni příliš náročné. Proto je nyní potřeba více osob, aby tuto energii nesli. (Můžete vnímat energii třeba Svatého Václava a může to být proto, že jste jeho „spolubojovníkem“. Můžete cítit i propojení s Grálem. Možná něco z toho bylo vaším minulým úkolem a chcete v něm pokračovat nebo jste naopak nějak lidem kolem „ublížili“ nebo jste šli proti něčemu a nyní to chcete „napravit“.) Pokud v sobě cítíte něčí energii, ale víte, že to nejste plně vy, pak je velmi pravděpodobné, že je zde daná osoba inkarnovaná a možná se s ní i setkáte (nebo jste se již setkali)!!!

f)        Nikdo není neomylný. Možná nejsme tím, kým si myslíme, že jsme (byli), ale existuje důvod, proč si to nyní máme myslet. Dejme tomu tedy svobodu a čekejme. Požádejme o pomoc, radu, zjevení pravdy – odevzdejme to a mějme důvěru. A zatím se pusťme po cestě, kterou nás to vede.

g)      Pokud mne „zachvátí“ extrémní dávka respektu až téměř uctívání, vždycky si představuji ty největší osobnosti v naprosto „lidských“ situacích. Tahle hra se mi hodně líbí. Netvrdím, že je to pravda. NENÍ. Je to jen hra – a jsem si jistá, že by to dotyčným nevadilo. Nejsou malicherní a navíc vědí, že i tohle je způsob vyjádření respektu. Popravdě – možná je tohle pro ně lepší, než když je stavíme na pomyslný „piedestál“. Chcete příklad? Tak jo, ale buďte k mým „nápadům“ shovívaví.

Tak si třeba představte:

Matku Terezu, jak si pro sebe myslí: „Zas musím pózovat s tím šaškem pro fotografy a ještě k tomu musím pořád chodit v tomhle hábitu! Přitom bych si dneska s takovou chutí oblíkla něco šmrncovního – třeba v červené!“

Johanku z Arku (Pannu Orleánskou), jak vyleze ze stanu, protře si oči, rozhlédne se a vidí skupinu statných bojovníků u potoka, jak provádí ranní hygienu (možná i dost ojedinělý jev), usměje se, zálibně mlaskne a pro sebe si pomyslí: „Já bych tak...“ ;-)

Nebo tohle a to mám obzvlášť ráda. Jeshua i jeho učedníci vstanou skutečně časně, posnídají a chystají se na cestu. Najednou Jeshua zpozorní, rozhlíží se a pak zamíří k nejbližší skále – učeníci za ním, obejde skálu, zahlédne skupinu stromů, zamíří k nim – učeníci za ním, Jeshua přidává na kroku a jeho výraz získá na naléhavosti. Zamíří ke křoví – učedníci za ním. Napětím ani nedýchají a jen občas téměř bezhlasně vydechnou: „Pst, vidíte to soustředění? Teď jistě pronese něco zásadního.“ A Jeshua obrací oči k nebi, spíná ruce v tiché modlitbě a v duchu vykřikne: „Království za latrínu!!!“ :-))

 Samozřejmě může nastat i jiná varianta. Vzpomenete si na ostatní životy, ale máte pocit, že jste tam nic „převratného“ neobjevili. Opravdu? A co všechny ty talenty, znalosti a dovednosti? Uchopte je a použijte je nyní. Každý z nás je nyní „úchvatný“. Každý můžeme nyní tvořit nejen svou realitu a svůj život. My všichni nyní měníme svět!!! Všichni jsme Mistři. Není důvod se nad nikoho povyšovat, ale ani se „ponižovat“ (snižovat svou hodnotu).

 Možná máte pocit, že mají ostatní „náskok“. Možná opravdu ano. Solara se také zmiňuje o První a Druhé vlně a Můstkových lidech. Každý z nás začínal v této inkarnaci v jinou dobu. Také může mít někdo náskok z předchozích inkarnací. Ale ten náskok se postupně snižuje. A není to proto, abychom „závodili“, ale aby Druhá vlna přistoupila k První a převzala od nich tu pochodeň. Aby se o tu práci podělili a mohli si jí všichni užívat. Můstkoví je mají propojit. A nejen je. Vlastně všechny tři skupiny nyní mají spolupracovat. Tvořivě, s Láskou a Radostí. A není podstatné, kdo do jaké skupiny patří. Nyní se stáváme Jedním.

 A nyní opět jeden „citát“ – na téma Lightworker (z www.lighworker.cz):

Lightworker je člověk, který má potřebu se dělit o své vhledy a dovednosti s ostatními. Má touhu jít dál a vědět víc. Cítí, že má na Zemi poslání. Má potřebu se setkávat s lidmi podobného zaměření. Ví o svém spojení se všemi lidmi na této planetě.

Lightworkers jsou lidé, kteří pomáhají šířit světlo na Zemi svým vnitřním světlem pomocí své lásky, léčení, učení, meditace, modlitby a šířit tak univerzální lásku. Ví, že jsou univerzální bytosti a ctí univerzální zákony. Vidí světlo i v té největší temnotě. Tím, že uvolňují napětí ve své duši, proudí do jejich těla, a tedy i na Zem, více světla. Jsou chodícím světlem.

Lightworker je osoba, která pomáhá ostatním si vzpomenout na jejich světlo a jejich podstatu. Ví, že všichni jsme částí jedné duše. Vnímají ho. Vidí ho ve tvářích a srdcích druhých lidí. Lightworker je už od narození v kontaktu s anděly a jinými světelnými bytostmi, kteří ho vedou v každodenním životě. Žádá je o vedení. Člověk pomáhající šířit světlo otevírá lidem dveře. Je u nich v momentě, kdy se začnou probouzet. V tuto chvíli jim připomene jejich krásu a velkolepost.

Lidé šířící světlo na Zemi si jsou vědomi krásy. Jsou jí přitahováni a obklopují se jí. Jsou si vědomi, že krásu věcí a lidí nemohou vlastnit, ani si ji podmanit. Mohou jí být, nebo ji reflektovat. A tuto volnost dávají i druhým. Člověk, který vnímá své světlo, nepotřebuje druhé ovládat, ani být v roli oběti. Je tímto světlem. A šíří ho dál. Je svobodný. Nenechá své světlo zneužívat a ani jej nezneužívá. Je si vědom své skutečné síly.

Lightworkers jsou skupinou duší, která se před narozením domluvila na společném úkolu. Tito lidé se cítí doma v celém vesmíru a často si pamatují životy na jiných planetách. Tito lidé se cítí spojeni s ostatními na základě bezpodmínečné lásky. Lightworkers si vzpomínají na své poslání, jsou vnímavější ke svému přirozenému stylu života a vnitřnímu vedení.

Je důležité, aby ve svém životě rovnovážně používali svou sílu a citlivost. Jestliže jsme příliš silní a málo citliví, můžeme být agresivní. Jestliže jsme příliš citliví a málo silní, nebudeme mít dostatečné sebevědomí, abychom jednali podle svého vnitřního vedení.

Lidé pomáhající šířit světlo na Zemi se scházejí a pomáhají si navzájem vzpomenout si a až to bude potřeba, pomohou si vzpomenout ostatním. Vaše světlo může být hluboko ukryté. Nebojte se svých zranění a otevřete jej. Jen vy znáte své návyky a závislosti. Stanovte si vnitřní hranice ve věcech, které už nechcete dělat. Kvůli sobě. Pusťte se jich. Bude to bolet. Ale pak svou bolest vyléčíte a vaše světlo vyjde ven. Pochopíte. Začnete svítit. Poznáte, kým skutečně jste, co je potřeba chránit a o co je potřeba pečovat. Poté si budete cenit světla druhých lidí.

Procházíme velkou změnou a lidé potřebují, abyste zářili svou krásou a dělali věci, které vás opravdu vyjadřují. Najděte si bezpečné místo, kde se můžete otevřít své kráse a vzpomenout si na svou sílu. Nebojte se udělat první krok. Jestliže jste lightworker, víte to.

 

Ať už o sobě zjistíte cokoli, nebojte se toho. Uchopte to a pracujte s tím. Nevzdávejte se. Přijměte to a vystupte jako Pravý Celistvý. Pokud nechcete, nemusíte to o sobě říkat nahlas. Jen se prostě přidejte k nám s plným vědomím Já Jsem. I kdybyste zjistili, že jste Pinocchio nebo Pan Tau!!! (Teď to trochu zlehčuju, ale to jen proto, že už to začínalo být moc vážné.)

16.10.2010

Pro www.posvatnesrdce.cz Marie Kuchařová

http://www.posvatnesrdce.cz/news/pravi-celistvi-akasa-a-sine-amenti/

 

Zobrazení: 493

Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 22.Leden.2013 v 12:55

Musíte v sebe věřit. Tady na Zemi není nic jiného k věření. Jsem TEĎ a TADY. To je holá pravda, na níž všechno stojí. A pokud máte silné základy, nikdo s vámi nehne.

1.Odpusťte si.
(Přijměte myšlenku že na Zemi nikdo není dokoný.)
2.Nesuďte se.
3.Věřte si.
4.Mějte se rádi.
5.Dejte si šanci.
(Nikdo jiný vám ji nedá. Ale musíte mít pevné rozhodnutí a necouvnout.)

Buďte svoji! Výsledkem je, že víte, že vesmír je nekonečný a Já Jsem nekonečná bytost.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2013 v 15:06

Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout k užívání zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 21.10.2019

Parabola kozmickej zvukovej vlny.Zvuky a ich monogram - Svetlo a jeho význam v parabole zmien. Jednotlivé číselné označenia znamenajú hviezdne uhly súvisiace so špirálami. Dnešný info - kód:…Zobrazit další
pondělí
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.10.2019

Ticho, ktoré sa snúbi s realitou.Info - kód : 19.10.20191./ Šálka "kávy," ktorú už varí najvyšší Majster - Boh. Že uvarenie kávy…Zobrazit další
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.10.2019

Špecifické vibrácie slnečného spektra v spolupráci s hviezdnou nirvánou. Čo v preklade znamená vyžarovanie /spád/ najjemnejšieho spektra Svetla. Toto hmotne nepochopiteľné nefyzické kvantum žiarenia je v plnej miere podporované vysokou frekvenciou…Zobrazit další
16.10.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
14.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Cheapest Countries To Live In The World uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 8 Best reasons to retire early to Portugal! What a place! Here."
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mandela efekt je důkazem, že jsme se do jiného, paralelního světa již přesunuli a důkazem, že jelikož vstupujeme do 5.D, proto se každý z nás neustále přemísťuje z jednoho paralelního světa do jiného uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Ve vlastním zájmu si poslechněte tohle: * M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. Úzce související článek: Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je…"
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Váš závoj mnoha barev Vás očekává. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: AA Michael ~ Your Light Cloak of Many Colors Awaits You Here. Article Here. * Transmutace - Přerod…"
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Pokud si neuvědomujete, jak jsou hmotné, čili vně projevené světy a jejich reality vytvářeny, tak nejste schopni si pro sebe svůj svět a jeho reality vytvářet vědomě. To má za následek, že se…"
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Chcete-li se opět stát zcela svobodnou bytostí, je třeba si uvědomit, že jste v prvé řadě "jiskra" všemocného kosmického vše-Vědomí, čili živého tvořivého světla, neboli vně projeveného Boha/Bohyně uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE.* M.Love - Událost, 28.9.2019, 1. část ZDE, 2. část ZDE. * Nejlepší…"
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu SLOVANSKÉ JAZYKY jsou KONSTRUKTIVNÍ (důkaz) Není jazyk, jako jazyk uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. ZDE."
13.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Atomové návyky - James Clear (Bestseller) Uvedeno ZDE."
12.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Víte proč se zdánlivě neškodný román stal skutečností i ve hmotné úrovni existence? Uvedeno ZDE.* Obrovská síla záměru (7.D) a představivosti (6.D), aneb jak z…"
12.10.
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Rozdíly ve smýšlení, chování a jednání chudých a bohatých, aneb jak se stát všestranné úspěšným

* 8 Rozdílů mezi chudými a bohatými Uvedeno ZDE. Jednáte-li neuváženě jako Honza, tak si na nic nestěžujte a nikomu nic nezáviďte!…Zobrazit další
12.10.
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
11.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vesmírný prajazyk - tajná řeč písmen a nadsmyslové schopnosti. Uvedeno ZDE."
11.10.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEVIDITELNÝ SVĚT, aneb co je tak asi pravda a co ne. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč je třeba v životě prožívat pocity blaženosti? Protože prožívání blaha, ať již takového či makového, :-) vytváří v bytosti příjemné pocity, které v těle…"
11.10.
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
10.10.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Zpráva ve formátu Plejádovské výuky

zprostředkovává pokročilé koncepty související s procesem tvorby, způsobem „dolů na Zemi“ a snadno srozumitelným způsobem! Někteří jsou pod dojmem, že vzestup planety Země se právě děje nějakou náhodou ve vesmíru a že událost přichází na Zemi z…Zobrazit další
10.10.

© 2019   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby