* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

..pohnu myšlenkou a zároveň hýbu s realitou..udělám krok a ona jde se mnou ruku v ruce..vytvořím mentální obraz a on se stává fyzickým..milí přátelé, už je to nesmírně blízko..miluju vás..

..ta cesta je úžasná, musel jsem překonat mnoho strachů, ale něco mi říkalo, že mám jít dál. To něco bylo jemné předivo, ze kterého jsem a všechno je..vytvořil jsem ho pro poznání sebe sama..došla mi další spousta věcí a zjistil jsem, že sahám velmi velmi velmi daleko, tak jako každý z nás, a s tímto vědomím se mi otevřely další a další sféry vnímání..pochopil jsem, že skutečně a opravdově tvořím..

..snažím se nyní ukotvovat ve fyzické realitě (venku), dává mi to veliké možnosti se tímto zajímat o věci, které jsou uvnitř mne (uvnitř) připravené teprve k projevení a materializaci..prožívám během dne obrovské množství skutečných supernáhod a synchronicit a někdy si říkám, že už to není možné, a že všechno ke mne přichází v neobyčejné kráse, jednoduchosti a absolutní potřebě..řekl bych taky, že jsou to věci, které působí štěstí i mému okolí..já jsem jen v jejich proudu a mohu je prožívat ve fyzickém těle..zatím fyzickém, protože to půjde rozhodně dál..

..jdu tomu vědomě naproti a cítím, že se velmi brzy projeví další sféry mne sama ve viditelném fyzickém světě..sice hýbu rukama a nohama, chodím po této planetě, ale zároveň cítím, že tohle je teprve začátek mnohem krásnějšího projevu mojí existence..zahazuji všechny strachy a vše, co ke mne jde, vnímám vědomě, snažím se nehodnotit, nesoudit a jen pozorovat..

..tímto si otvírám ony absolutní super-náhody a synchronicity, které v poslední době neberou konce..pochopil jsem také, že to vlastně nejsou super-náhody, že se mi to děje vlastně stále, nonstop, i ve spánku - tam se to zvědomí na 100%, dělo se mi to vždycky, ale já jsem jen nedokázal tomu dát tolik potřebné pozornosti..jsem přesvšdčený, že ona pozornost je hodně důležitá, možná nejdůležitější faktor vnímání sebe sama a tím i okolní fyzické reality..

..každou sekundou (neměřitelným okamžikem) vlastně zanikne celé Univerzum a já ho zase během dalšího okamžiku vytvořím úplně znovu a úplně nové a podle toho, jak já chci..mám a máme všichni obrovskou moc tvoření..poslední dobou se hodně zabývám kontrolou myšlenek, protože jsem přišel na to, že čím více se vědomě stávám okolím, tím více prožívám vědomě a pozorně všechny ony super-náhody a synchronicity..

..jde to neuvěřitelné hloubky mne sama..tvořím se vlastně kompletně celý každou další sekundou..změna je tak rychlá, že komplet obnova celé fyzické bytosti není vidět, ale já vím, že se to děje..rozkládám se a skládám se každým okamžikem..dostávám se postupně, ale už s obrovskou rychlostí do přítomného okamžiku prožívání sebe sama..přítomný okamžik strhává děje a všechno, co se mi děje, do mého pozorování a blízkosti..čím více jsem vědomý sebe sama a tohoto okamžiku, mohu do toho čím dál více zasahovat a tvořit bezprostředně to, co má právě přijít..čas tohoto projevení se u mne zkracuje na čím dál menší a menší úseky..toto vnímám zcela vědomě a pozorně..toto opět startuje a zesiluje prožívání mne sama a všechno se začíná synergicky opakovat a posilovat a ZNOVU a ZNOVU!!..přátelé, je to nesmírně krásný proces a já nad ním začínám mít plnou kontrolu..

..během normálního dne dokážu pomáhat lidem, jen tak, např. chůzí po chodníku, dostávám se úplně normálně do blízkosti lidí, kteří si mohou tento proces urychlit v tu chvíli již taky (výše uvedené dostávání se do přítomného okamžiku prožívání sebe sama) a já automaticky se startuji s nimi..čím méně CHCI, vlastně na to nijak nenaléhám a tzv. "netlačím", tím více prožívám sebe sama a tyhle všechny věci se mi dějí a jim také..potom spolu můžeme prožít na tom chodníku např. jen letmým seznámením, dvěmi, třemi slovy fantastické zážitky a příběhy..čas se jakoby zastavuje a urychluje zároveň..slovy to jde jen velmi těžko popsat, ale já vím, že všechno toto tvořím zcela vědomě..

..jdu vědomě k sebe sama, jdu vědomě k vlastní podstatě..jdu vědomě a vědomě tvořím a moje pozornost se zvyšuje..mohu úplně vše stejně, jako všichni..

..miluju vás..

Milan

Zobrazení: 825

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Červenec.2016 v 14:08

To co se děje je z důvodu, že se spojuje hmotná realita - dimenze se "snovou" realitou - dimenzí (nebo-li s realitou mentálních představ) do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní.


Úzce související články:
* Arkturiáni – Iluze 3D a času Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Milan Nový dne 3.Červenec.2016 v 15:34

..dokážu už teď jasně připustit, že, ať už to jsou Arkturiáni, Plejáďané či jacíkoliv -áni či -ané, ve své vlastní realitě jsem je oživil a vytvořil já..toto dílo, všechny a všechno v Univerzu a celé Univerzum jsem vytvořil myšlenkou já..došlo mi, že v mojí vlastní realitě jsem (venku) vytvořil kompletní a precizní obraz sebe sama (uvnitř) jen proto, abych na tohle mohl konečně přijít na téhle báječné cestě a nikdy se neztratil..vše, co vstřebávám pomocí mých fyzických smyslů, mi má říct to, kdo a co jsem..vnímám a nalézám sebe sama ve všem co vnímám a potkávám, mnoho a mnoho a mnoho dalších dimenzí a sfér sebe sama se na mne hrne zleva zprava, zvrchu, zespod..vnímám "vnitřek" jako "vnějšek" a "vnějšek jako vnitřek"..podívám se na rostlinu, strom, cokoliv, zvíře atd.. a ptám se, co mi to zrcadlí, jaká sféra mne je ještě nevědomá..vzápětí přichází odpověď..chápu nyní fyzickou realitu jako moje vlastní dílo s absencí jakékoliv vyšší bytosti (boha,stvořitele apod..), protože tím vším a jím jsem já..prožívám boží zkušenost (svoji vlastní zkušenost) v lidském fyzickém těle..oddělenost je zdánlivá, patříme do všeho společně a vzešli jsme s jednoho..máme si tady uvědomit, že každý tvoříme svoji realitu, jen nekonečnou dohodou v lásce na začátku všeho, ji teď vnímáme podobně..každý jsme bůh sám za sebe..vyšší entita, než ten, kdo to právě říká, že ON JE, v Univerzu neexistuje..ním je on sám..jen někteří si to stále myslí, resp. chtějí, aby si to mysleli ostatní (vznik církví a všech tajných spolků a sdružení) a proto ten obrovský humbuk s konspiracemi, mimozemšťany a dalekými světy a nejrůznějšími vějičkami, které si pro sebe a na sebe vytváříme a materializujeme a myslíme si, že je "něco" vyššího..proto Arkturiáni "ano", ale jen jako obraz mne sama a jisté mé sféry prožívání a chápání..arkturiáni "ano", pokud jsou potřební pro můj rozvoj, nepochybně jsem jejich rasu (pokud se nacházejí ve formě, kterou dokážeme pochopit), vytvořil dokonale..jinak jsou jen nepatrnou součástí celku, obrazem vnitřku a vnějšku a pokud opravdu jsou, i oni budou toužit prožít sebe sama, jen jim to někdo musí říct..že i oni, každý z nich je Stvořitelem, Bohem..jednou částečkou mne i každého z nás, jednou maličkou odpovědí na to, co jsem já a jak celé Univerzum vlastně chápat, tedy jako obraz sebe sama.. S tou snovou realitou máš úplnou pravdu. Je to přesně jak říkáš. Denně se o tom fantasticky přesvědčuju. Se splynutím do jednoho "TEĎ!" souhlasím také..Je to nesmírně osvobozující a neomezené možnosti dávající okamžik, který ale trvá věčně.. Díky za koment :-)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 3.Červenec.2016 v 19:42

Jak jsem již mnohokrát někde jinde uvedl, v Univerzu existuje jen jedna jediná bytost JÁ vše-Vědomí Univerza, která je nejen v multi-dimenzionálním projevu existence (od nerostů - 1.D, přes rostliny - 2.D, živočichy nebo člověka - 3.D, astrál, nebo-li planetární svět emocí - 4.D, slunce - 5.D, galaktická slunce - 6.D, galaktická centrální slunce - 7.D, až po centrální slunce celého vesmíru - 8.D (což je 13tá čakra nejvyšší vně projevené úrovně existence), ale je ji v projevu nejrůznějších JSEM to či ono. To znamená, že např. Arkturiáni či kdokoliv jiný, jsou taktéž jiskry kosmického vše-Vědomí (ze kterého je vše stvořeno), které si tvoří svůj vlastní svět, zrovna tak jako si každý z nás tvoří svůj osobní světy. Jejich světy i světy každé jednotlivé bytosti jsou ovšem odlišné od toho jak je vidí ta bytost která si ho tvoří a jak ji vidí jednotlivý návštěvníci, neboť každý si frekvence světla - vědomí (ze kterých jsou jednotlivé světy a jejich reality tvořeny) překládá a převádí do existence dle svého osobního úhlu pohledu. Navíc, každý hmotný svět se holograficky promítne do vně projevené existence jen na zlomek vteřiny, přičemž v zápětí zmizí a zobrazí se nová - další (trochu či hodně odlišná) holografický obraz hmoty, jejichž sled vytváří zdání změny časo-prostoru. Zkrátka a dobře, naprosto vše v existenci (kromě toho co bylo vytvořeno uměle) jsou živé mentální představy, které si tvoří své vlastní světy a v nich své vlastní reality. Více v článku Živé Představy.


Další úzce související články:
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Milan Nový dne 3.Červenec.2016 v 21:45

..s výše uvedeným mou souhlasit jen do té míry, že to, co píšeš o sférách, dimenzích, bytostech atd atd.. je Tvoje vlastní překrásná práce a ve všem jsi Ty a jsi to Ty v celém svém projevu. Ty jsi to vytvořil ve stejném okamžiku jako já a jako ostatních X miliard nejrůznějších "oněch".. Pokud mluvíš o jiskrách, jde rovněž o Tvůj vlastní projev existence, který se nachází na svém vlastním levelu vědomí. Jsi s tím v kontaktu stále, s některými částmi Tebe sama vědomě, s některými nevědomě. Je to perfektně vytvořený mechanizmus a stojíš za ním Ty. Změny hmoty - souhlasím, opět je to kousek Tebe, který vědomě či nevědomě tvaruješ do "viditelného" projevu. Není nic tzv. "většího" a tzv. "vyššího" než Ty sám příteli :-) a to je obrovská šance :-))

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Červenec.2016 v 10:40

Samozřejmě, že všechno jsem já (tedy i ty a všichni a všechno ostatní), neboť je jen jedno jediné kosmické Vše-vědomí (jehož jsou všichni a všechno nedílnou součástí), ve kterém naprosto vše existuje - "plave". Na kterou úroveň tohoto jednoho kosmického vše-Vědomí se kdo naladí a s kterým jeho projevem existence se ztotožní, tím se i stává. Z úrovně na kterou se kdo naladí si pak každé takto zdánlivě individualizované vědomí tvoří svůj vlastní svět a jeho specifické reality.


* Jak vypadají vaše vyšší já a vaše energetická - duchovní podstata a jak se s nimi můžete propojit a stát se opět svobodnou bytostí Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já. Uvedeno ZDE.
* Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Ywet dne 7.Červenec.2016 v 20:15

Všetci sme JEDNO. Čo sa deje tebe /čo tvoríš/, to sa deje /tvorí/ všetkým. Jediný rozdiel je v tom že ty to máš na vedomej úrovni a väčšina ostatných ľudí nemá o tom šajnu, že tvoria tiež. Myslia si že sa im to deje. Mne Univerzum poskytlo uvedomenie si mojich výtvorov a od vtedy sa snažím pozorne kontrolovať svoje myšlienky.

Komentář přidal(a) Milan Nový dne 7.Červenec.2016 v 23:36

Ywet: - výborný!! přesně tak!! :-)) paráda!! :-)). Je to o té pozornosti. Ano, děje se to vlastně všem to, že tvoří, ale vědomě to zatím není zpracované. Přesně tento průběh to mělo i u mne.. Dlouhé roky jsem dával vinu všemu a všem, to NE! já, to někdo jiný!! :-)) šílené.. :-)) To byla moje past.. Teprve potom jsem procitl do principu zrcadlení, kdy jsem pochopil, že vlastně všechno jsem já, to co vnímám, co na mne působí, lidi, příroda, okolnosti, děje, stavy, myšlenky - všechno to jsou sféry mne sama a podle toho, jak používám u toho emoce, buď to mám zpracované anebo nemám.. Dnes děkuju "rejpalům", kteří poukazují na moje chyby, dnes děkuju nepřátelům, jak se chovají, dnes děkuju za všechno, čím vším jsem v této realitě, protože jsem opravdu vším..Mám tu možnost vidět sám sebe v přímém přenosu a v přímém působení sebe sama..Je to někdy, vlastně stále, komické..Směju se sám sobě a hlavně DĚKUJU!!!. Občas se na mne ten, kdo mi něco vyčítá dívá divně, když mu poděkuju za jeho "kritiku".. Já mu vlastně také zrcadlím jeho samého, pokud něco kritizuje na mne, jsou důležité emoce..Záporný náboj mají ty věci, na to jsem taky už přišel, které jsou u kritika rovněž nevyjasněné a nevyřešené.. On vlastně kritizuje sám sebe..Nijak na to však nepoukazuji, každý máme svůj čas a opět se mi vyplatilo DĚKOVAT!! :-)) Ywet díky za návštěvu na mém blogu.. :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně…"
před 12 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020

* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.Pokud se této meditace chcete též…Zobrazit další
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE."
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 16 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 1.4.2020 uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Uno Universus odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Rusko ma tolik nafty a plynu, ze cena muze byt  velice nizka, proto Arabi se snazi o kompromis pro svoji naftu. Iran neprijal Trumpvovo letadlo plne dolaru. Nepotrebuji to. Maji nedavno objevenou naftu, nekolik miliard barelu. Jsou bohati jsou…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 31.3.2020

Dezinfekcia, ktorej sila nie je s žiadnou inou porovnateľná. Touto dezinfekciou je LÁSKA.Info - kód: 31.3.2020NEBO A ZEMdva v jednomZdroj: FB​Otvor Oči© 2015…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby