* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím)

10.08.2012 19:01


Vatikán  uschováva druhý najväčší

zlatý poklad na Zemi

 • V talianskom časopise Oggi bol uverejnený fakt, že Vatikán vlastní po USA druhý najväčší zlatý poklad v hodnote 3.500.000.000 Eur. V porovnaní s tým obnáša hodnota štátneho zlatého pokladu  Talianska  »iba« 400 miliárd lír. Toto však  bolo v roku  1952.1)Aký veľký je asi zlatý poklad Vatikánu v roku 2010? Ak pripočítame stúpanie hodnoty zlata, potom je to horibilné znásobenie. Pri predaji tohto zlatého pokladu by to Vatikánu prinieslo zisk prípadne až  650 % . Tu sa človek pýta:

Ako sa  Vatikán dostal k takémuto neuveriteľnému množstvu zlata?

 

Vatikán hazarduje s enormnými finančnými

rezervami na Wallstreet

 • "Vonkajšie finančné rezervy Vatikánu sú koncentrované hlavne na Wallstreet. Dohromady sa celkové vlastníctvo cirkevnej centrály v akciách a  iných kapitálových účastiach odhadovalo už v roku 1958 na približne 50 miliárd DM.«4) S. 153
 • Táto suma sa medzičasom zvýšila podľa odhadov na  viac ako 100 miliárd Eur.

Ako sa Vatikán dostal k takémuto enormnému vlastníctvu akcií?

 

Vatikán je  "najväčším náboženským

hospodárskym koncernom"

 • "Vatikán je dnes najväčším náboženským hospodárskym koncernom na svete a pevne angažovaný v mnohých podnikoch v oblasti nehnuteľností, plastov, elektroniky, oceľe, cementu, textilu, chémie, potravín a stavebníctva."3) S. 244
 • Vatikánu patriaca firma Italgas má dcérske spoločnosti v 36 talianskych mestách. Vatikán spolupracuje vo firmách s dechtom, oceľou, destilátmi, pitnou vodou, plynovými kotlami, priemyselnými pecami a iným.Zo 180 talianskych kreditných inštitútov  disponuje najmenej tretina s vatikánskymi peniazmi.3) S. 244
 • Vatikán vlastní mnohé najvplyvnejšie rímske banky a je v Európe, v Severnej a Južnej Amerike účastný na nevídanej plnosti mocných priemyselných podnikov, niektoré dokonca patria ďalekosiahle Vatikánu, ako napríklad bývalá Alitalia alebo Fiat.2) S. 53

Ako sa Vatikán dostal k tomuto enormnému bohatsvu?

 

Cirkev - je najväčším vlastníkom pozemkov

západného sveta

Niekoľko príkladov:

 • Nemecko:8,25 miliárd m2 najväčší súkromný vlastník pozemkov34) S.208(zodpovedá približne veľkosti  miest Brém, Hamburgu, Berlínu a Mníchova dohromady)
 • Taliansko:viac ako  500.000 ha ornej pôdy
 • Španielsko: cca. 20 % všetkých polí
 • Portugalsko: cca. 20 % všetkých polí
 • Argentína: cca. 20 % tiež všetkých polí
 • Anglicko: cca. 100.000 ha
 • USA: viac ako1.100.000 ha ornej pôdy

Lúky a lesy nie sú započítané.26) S. 429

Ako sa cirkev dostala k tomuto enormnému vlastníctvu pozemkov?

 

Vatikán je "najväčším vlastníkom nehnuteľností"

 • V podstate už sa nedá  hovoriť o nehnuteľnostiach, ale dá sa to nazvať mestečkami a mestskými časťami.
 • Rím je už napríklad z 1/4 v rukách Vatikánu, to uverejnil  Paolo Ojetti v časopise L'Europeo už  7.1.1977. Jeho článok sa dal čítať ako telefónny zoznam. Celé stránky tísícok palácov, ktoré z časti patria  325 reholám mníšok a  87 reholám mníchov.5)
 • Novinár Ojetti zisťoval aj v talianskom meste Verona. Vytlačil plán mesta, na ktorom bola približne polovica domov označená čiernou  = vlastníctvo katolíckej cirkvi. Poukázal na to, že vlastnícke pomery v iných mestách môžu byť podobné.5)
 • To bolo pre Vatikán priveľa. Nazvali tento článok zavádzajúci, nezodpovedný, škandálny, protiklerikálny, nekultúrny a hlúpy.Riaditeľ tohto časopisu bol ihneď vyhodený.
 • Trvalo to 21 rokov, kým sa ďalší odvážny novinár odvážil túto tému znovu otvoriť.
 • Max Parisi zisťoval pre časopis La Padaniaznovu vlastnícke pomery v Ríme a vo svojom článku prišiel k záveru (21.6.1998), že teraz už je takmer1/3 všetkých domov v Ríme vo vlastníctve Vatikánu.6)
 • Tieto nehnuteľnosti "nezmerateľnej hodnoty" sa podľa jeho zistení nachádzajú  v najlepších polohách: "Celá oblasť Campo dei Fiori  až k  Tiberu oproti Anjelskému zámku, popri Piazza Navona a okolitých ulíc je prakticky celá oblasť úplne vo vlastníctve Vatikánu. Jedná sa pri tom o niečo menej ako polovicu historického centra." Iba v tejto zóne je to viac ako 2500 palácov. Tieto všetky nehnuteľnosti sa neobjavujú na katastrálnom úrade, pretože sú brané za »zahraničné teritórium«.6)
 • Autor Guarino33)menuje príklady, ako boli ľudia  násilne vysťahovaní na ulicu, aj napriek tomu, že Vatikánska banka svätuškársky prisľúbila niečo iné. Parisi sa pýta: »Čo má spoločné viera a vlastníctvom  160.000 miliárdových nehnuteľností? Čo má dočinenia Ježiš s  ... najdrahšími terasovými bytmi v Ríme?«6)

Ale ako sa Vatikán dostal k tomuto enormnému vlastníctvu nehnuteľností?

 

Krvavé peniaze, teda obchodovanie s ľuďmi a otroctvo zväčšili bohatstvo cirkvi, z ktorého žije ešte dodnes

 • Cirkev podporovala otroctvo od začiatku a zosilňovala ho v mnohorakom ohľade.7) S. 520.524
 • Pápež Mikuláš V. legitimoval obchod s otrokmi v jeho bule Divino amore communiti (Z božskej lásky k spoločenstvu) dňa 18.6. 1452. Preto bol obchod s otrokmi  legálny a nezapríčiňoval u zúčastnených žiadne pochybnosti.10) S. 101
 • Pápež mal sám otrokov. Pápež  Gregor I. mal na svojich statkoch stovky otrokov a súhlasil so zákonmi, ktoré otrokom zakazovali, aby sa ženili a vydávali za slobodných kresťanov.
 • Otrok bol videný ako kus dobytka. Cirkev zaobchádzala s otrokmi ako s  »cirkevným statkom« a tento bol nepredajný. Cirkev niekedy hodnotila hodnotu cirkevných statkov nie v peniazoch, ale v otrokoch.7) S. 523
 • Ak bol otrok napriek tomu prepustený na slobodu, musel cirkev odškodniť so svojim majetkom.7) (4. Synóda v Toledo)
 • Cirkev otrokom zakázala robiť testamenty. Pri smrti otroka pripadli jeho úspory cirkvi.
 • Podľa sv. Tomáša Aqvinského boli otroci »účelní«.7) S. 229
 • Cirkev robila všetko, aby otroctvo udržala a nič, aby sa odstránilo.7) S. 520
 • Biskup smel prepustiť jedného otroka len, ak dostal dvoch otrokov ako náhradu.7) S. 523
 • Nemanželské deti klerikálov sa stávali na doživotie cirkevnými otrokmi. To platilo aj pre nájdené deti.(3. Synóda v  Tolede)
 • »Svätý« Martin Tourský (dnes zobrazený v mnohých kostoloch, ako delí svoj kabát)si vydržoval napríklad  20.000 otrokov.7) S. 524
 • Aj kláštory mali otrokov, tak na službu v kláštore ako aj na obsluhu mníchov. Tisíce zajatých Slovanov a Saraziánov boli rozdelení do kláštorov ako otroci.7) S. 528
 • » V Protestantizme sa to dialo podobne od začiatku, potom ako Luther teologicky ospravedlnil poddanstvo a otroctvo. Až ďaleko do 19. storočia prevádzali  evanjelické štáty s teologickým povolením misionárov obchod s otrokmi a chodili na poľovanie na otrokov.«8) S. 22 a  4) S. 150
 • Prvá anglická otrocká loď sa volala  »Ježiš«.9) S. 179

Obchod s otrokmi - Indiánmi

 • Na začiatku stál biskup Rodriguez de Fosca sám ako objednávateľ za predajom otrokov Indiánov v  Seville.10) S. 101
 • Kolumbus mu poslal viac krát väčší počet Indiánov na otrocký trh do Španielska. Len vo februári 1495 to boli štyri lode vždy s 500 Indiánmi vo veku od  12-35 rokov.10) S. 101
 • Obchoduchtivý Kolumbus bol dobre oboznámený s mravnou teológiou jeho cirkvi, potom ako to bolo ospravedlnené »zotročenie nekresťanov s odôvodnením, že pohania sú aj tak odsúdení na večné zatratenie.«10) S. 102

Dňa 18. 6. 1452 legitimoval pápež Mikuláš V. obchod s otrokmi skrze  bulu, v ktorej splnomocnil portugalského kráľa,

» ... krajiny neveriacich dobyť, ich obyvateľov vyhnať, podmaniť a prinútiť k večnému otroctvu«.

Pretože sa terajší pápež nádherne vystatuje svojou »Mea culpa« výnimočnosti, tým že chce celú vinu krvavých zločinov podstrčiť nie cirkvi a jej pápežom, ale »synom a dcéram« cirkvi, tu je originálny text, ktorý priniesol ukrutnú smrť miliónom Indiánov - po latinsky, takpovediac, ako občerstvenie pápežovej pamäte: »... invandendi, conquirendi, expugnandi et subjudandi illorumque personas in perpetuum servitutem redigendi ...«10) S. 101

 

Poddaní zväčšovali po stáročia bohatstvo cirkvi

 • Už od 4. storočia sa vytvoril pod doménou cirkvi iný druh držania otrokov: poddaní.2) S. 538
 • Poddaní boli vlastne postavení na roveň otrokom. Nesmeli opustiť svoju krajinu a boli bezmocne vydaní vlastníkom veľkostatkov, ako  napríklad kláštorom. Boli vydieraní a šikanovaní odvádzaním úžerníckych úrokov. Tak vznikol korupčný a tyranský exekučný štát vysokého stupňa. Utrpenie poddaných bolo neznesiteľné. Mnohí rodičia boli nútení, aby predali svoje deti do otroctva alebo na prostitúciu.2) S. 538
 • Vzbury boli krvavo potlačené. Cirkev stála na strane vykorisťovateľov a kázala pokoru a poslušnosť.2) S. 544
 • Cirkev bola (a je) najväčším vlastníkom pozemkov v celej Európe. Kláštor vo Fulde vlastnil napríklad 15.000  veľkostatkov. Kláštor  St. Gallen mal viac ako 2.000 poddaných.14) S. 240

 

Nezmerateľne bohatá aj predajom

titulov a požehnaní ...

Mnohí ľudia nevedia, že aj predaj požehnaní, titulov, audiencíí a mnoho ďaľšieho dodnes nekresťansky zväčšuje bohatstvo Vatikánu.

Cenník Vatikánu(stav 1990)

 • DM 5.000,- ktoré si pápež necháva zaplatiť za osobne podpísané požehnanie s potvrdením
 • DM 30.000,- za privátnu audienciu s pápežom, vrátane videa
 • DM 50.000,- dar za čestný doktorský titul
 • DM 120.000,- dar za vyznamenanie (rad hviezdy veľkokríža, rad sv. Gregora)
 • DM 300.000,- za titul baróna
 • DM 2.500.000,- za pozdvihnutie do kniežatského stavu
 • DM 50.000,- za vedľajšie náklady takejto procedúry, približne pri príležitosti veľkonočnej omše
 • Počínajúc cca. 100.000,- Euro (v priemere cca. 250.000,-) stoja procesy so svätými. Takto drahý proces si môžu dovoliťlen zámožné rodiny a reholné spoločenstvá.4) S. 299
  Len za 464 vyhlásení za svätých (viac ako za posledných 400 rokov), ktoré vykonal Ján Pavol II. išlo do kasy Vatikánu cca. 116.000.000,- Eur.36) S. 165

 

Nezmerateľne bohatá aj predajom odpustkov...

Mnohí tiež nevedia, že viac ako 1 miliarda Guldenov sa dostala do Ríma skrze obchod s odpustkami. To je časťou cirkevného majetku ešte dnes.

 • Pápež Sixtus IV. rozhodol v roku 1467, že účinok cirkevných odpustkov platí aj pre úbohé duše v pekelnom ohni.11) S. 144
 • Preto kláštory brali peniaze za modlitebné služby, aby zosnulí údajne menej trpeli v pekelnom ohni.
 • Pápež rozhodol taktiež, že kto nemôže nastúpiť cestu do Ríma za úplné odpustky, ten dosiahne taktiež úplné odpustky, ak zaplatí len 1/3 nákladov na cestu pápežovým zástupcom. Tisíce ľudí to urobilo.15) S. 347
 • Pápež Leo X. sa domnieval, že chudobní sa takéhoto požehnania môžu len veľmi ťažko zúčastniť, lebo nemajú peniaze, a preto sa museli vzdať takejto útechy.2) S. 538
 • Odpustky sa ponúkajú dodnes, aj v 21. storočí... . Počas »Jubilejného roku 2000« boli udelené odpustky pri prekročení rôznych brán.
 • »Podľa zistení Corvína malo prostredníctvom obchodu s odpustkami do Ríma potiecť v priebehu posledných 600 rokov, približne 1 miliarda Guldenov.«15) S. 348
 • Nasledovné riadky veľmi pripomínajú konanie niektorých islamských fanatikov, ktorí nekonajú o nič horšie ako im to ukázala cirkev. A tak aj napríklad Martin Luther sľúbil miesto v nebi každému vojakovi, ktorí zavraždil vo vojne proti sedliakom povstaleckého sedliaka a sám pri tom prišiel o život.31)
 • Pápež Inocenc III. sľúbil každému, kto sa zúčastní križiackej výpravy proti Albigenským, dva roky odpustkov. Zozbierala sa armáda okolo 200.000 mužov, aby napadli mestečko Béziers. Bez ohľadu na vek, pohlavie a náboženstvo bolo zavraždených približne 20.000 ľudí. Ani ženy a deti, ktoré sa ukryli do kostolov neboli ušetrené. Napokon bolo toto mesto spálené.16)
 • Aby pápež získal dostatok bojovníkov na križiacke výpravy, lákala cirkev s veľkodušnými odpustkami. Pre údajné miesto v nebi bolo zavraždených nespočetné množstvo ľudí. Tu sa hodí rečnícka otázka pre skúsených analytikov: Aký diabol, ktorý sa vydáva za »Boha« chce mať okolo seba bytosti s tak zakrvavenými »vstupenkami«?Či to bolo kresťanské, to nech si zodpovie každý sám pre seba.
 • S prvým zlatom z koristi z Južnej Ameriky nechal pápež Alexander VI. vyzdobiť strop Santa Maria Maggiore v Ríme a naniesť naň symbol jeho rodiny.10) S. 115
 • Spomenutia hodná časť krvavého zlata a striebra tiekla do cirkevnej pokladnice transformovaná do pyšných klenotov kresťansko - západného zlatníckeho umenia.10) S. 115
 • Výrazný príklad je takmer tri metre vysoké monštrum, ktoré nechal kardinál Cisnero vyhotoviť zo zlata, »ktoré Kolumbus našiel na svojich cestách« a venoval ho katedrále v Tolede alebo oltár v Sevile, na ktorého zhotovenie sa použilo 20 ton krvavého zlata.10) S. 11
 • Postup pri misionárčení indiánov na katolicizmus, bol ustanovený jasne. »Indiáni, ktorých postihla takáto milosť a priazeň, mali z ich strany dokázať svoju otrockú úslužnosť a dobrú vôľu tým, že ich výsosti, kráľovi a guvernérovi dobrovoľne vydali veľké množstvo zlata, drahokamov, striebra a iných vecí, ktoré vlastnili, v opačnom prípade by sa mohli Boh náš Pán a jeho výsosti stať veľmi mrzutými.«10) S. 108
 • »Mladé dievča bolo bez okolkov vytrhnuté z chudobnej rodiny, aby uspokojilo vášeň brutálneho víťaza. Ale hlavná Španielova vášeň bola láska k zlatu. Kvôli nemu sa nezlakol pred žiadnou námahou... a ľudské životy boli v očiach dobyvateľov bezvýznamným tovarom.«10) S. 109
 • »V roku 1500 žilo na hraniciach dnešného Mexika 25 miliónov indiánov, o sto rokov neskôr už len milión.«10)
 • O roztavení peruánskych zlatých pokladov je podané: »Potom to trvá celý mesiac, aby sa roztavil tento vzácny riad, aj keď zlatníci musia pracovať deň a noc.« Kronikár ohodnocuje hodnotu zlata len tejto jednej akcie na 1.326.539 zlatých pesos. To by dnes zodpovedalo hodnote približne 450.000.000 Eur.10) S. 111
 • Jeden z majstrov dobyvateľov nechal mnohých Indiánov, zaživa upáliť, hodiť psom, zťať im hlavy, odťať ruky a nohy alebo vytrhnúť jazyk.10) S. 112
 • Jezuiti a Františkáni žiadali manželstvá medzi Indiánmi a čiernymi, aby ich potomstvo vyhlásili za poddaných.10) S. 116
 • Zatiaľ čo jednoduché obyvateľstvo, generácia po generácii, hynuli v špine a biede, stal sa klérus takmer všemohúcim a neúmerne bohatým, ako aj zvyšný otrokári a páni, ktorí kvôli financovaniu »Božích domov« vydražovali pochytaných Indiánov ...10) S. 117
 • »Kresťanská cirkev bola vo vykorisťovaní novej zeme ešte horlivejšia ako svetskí vládcovia.«10) S. 120
 • »1495 vydal pápež Alexander VI. bulu Intercaetra: »... aby sa barbarské národy podmanili a priviedli ku skutočnej viere.«10) S. 120
 • »Pápež kontroloval ... výdaj poľovných lístkov, ktoré boli Európanom vystavované pre rabovanie a plienenie.«10) S. 121
 • Jeden z kniežatských Inkov povedal: »Čo sa týka pápeža, o ktorom hovoríte, ten musí byť šialený, keď si myslí, že môže darovať krajiny, ktoré mu nepatria ...« Nato jeden z mníchov zvolal: »Napadnite ich okamžite! Dávam vám absolúciu.«10) S. 124.125
 • Kronikár Bartolomej: »Už som povedal, že Španieli majú divých psov, ktorí sú vycvičení, aby Indiánov zahrdúsili a roztrhali na kusy ... Ako stravu pre týchto psov vodia na svojich pochodoch so sebou veľa Indiánov, ktorý idú v reťaziach a sú hnaní ako črieda svíň. Zabíjajú ich a ponúkajú ľudské mäso verejne na predaj. Potom hovorí jeden druhému: Požičaj mi štvrťku z tohto podliaka (Bellacos). Zajtra tiež jedného zabijem, potom ti to zase vrátim...«10) S. 127
 • Zastrašovanie a teror sa stali základom prvých stretnutí s domorodcami. A tak v každej dedine najskôr spôsobili veľké krviprelievanie (Matanza), aby sa pri počutí mena »Kristus« triasli ako pred skutočnými diablami. Cesty boli teda plné povešaných a na kôl napichnutých mŕtvol Indiánov, ktoré mali rozširovať hrôzu a paniku.10) S. 124
 • Misionári vôbec nemysleli nato, aby dobývanie spochybňovali ... Krvavý obchod bol predpokladom pre ich misiu. Okrem miznúcich výnimiek, požadovali misionári násilie.«10) S. 125
 • Chrámy Indiánov boli rýchlo vymenené za kostoly. Len v Mexiku 12.000. Svedčia o schopnosti misionárov, ako nechali pre seba pracovať Indiánov - zadarmo. Na týchto cirkevných skvostoch sa lepia dodnes slzy, pot a krv Indiánov.10) S. 130.131
 • Z jednej indiánskej chroniky: »Tí ľudia boli naplnení múdrosťou. Nepoznali hriech ... Boli plní zbožnosti. Nepoznali chorobu kostí, horúčku, syfilis, žiadne bolesti brucha a hrude, ani žalúdka. Ich telá boli pevné a štíhle. Všetko to sa zmenilo, keď prišli biely muži.«10) S. 135
 • Z celkového indiánskeho obyvateľstva, ktoré za čias Kolumbusa obývali túto časť zeme, padlo 90 % za obeť genocíde pod vedením katolíckych misionárov.

Odpustky za vraždenie?

Obzvlášť hnusné boli odpustky, keď cirkvi nešlo len o finančné obohatenie sa, ale o to, aby ľudí zviedla k vraždeniu, aby sa údajne dostali rýchlejšie do neba ...

 

Nezmerateľne bohatá aj z lúpežníckych vrážd ...

Nespočetne veľa ľudí bolo zavraždených pri dobývaní Ameriky - predovšetkým kvôli zlatu. Toto zlato je dodnes časťou rímsko-katolíckej cirkvi.

A dnes? Mnoho z tohto krvavého zlata je ešte stále prilepené na stropoch mnohých kostolov a oltárov a je z neho zliatych mnoho monštrancíí, v ktorých sa uchováva to »najsvätejšie«.
Aj toto krvavé zlato urobilo cirkev tým, čím dnes je: nezmerateľne bohatou inštitúciou.

 

Cirkev neúmerne zbohatla aj skrze inkvizíciu

a upaľovanie čarodejníc

Jedným z najnehanebnejších spôsobov akým Vatikán hromadil krvavé peniaze a bohatstvo, bolo vraždenie inak veriacich ľudí a skupín.

 • Inkvizícia bola  lynčujúcim súdnictvom v mene »pravej« viery
 • Cirkevné kniežatá stále znovu získavali krvavé peniaze - tak excesívne, že sa hovorilo o okrídlenom slove v zmysle, najrýchlejšieho a najľahšieho prostriedku ako sa stať bohatým -  upaľovať čarodejnice.4) S. 7
 • Základom pre mučenie a zavraždenie tisícero žien v  Európe bolo povolenie upalovania čarodejníc v roku 1487 pápežom.24) S. 193
 • Pravú tvár inkvizície ukazujú nariadenia  pápeža  Innocenca III. Prikázal, «vlastníctvo kacírov skonfiškovať, vyvlastniť a kacírske deti vydediť».24) S. 193
 • Aby tieto krvavé peniaze potiekli rýchlejšie a aby sa  získali »zaťažujúce priznania«, boli obete mučené najbrutálnejším spôsobom.
 • Z takýchto krvavých peňazí mohol napríklad  pápež Ján XXII. kúpiť v roku 1317 šesť nových biskupstiev.24) S. 193
 • Už  v roku 380 boli inak veriaci (kacíri) ohrozovaní vykázaním, vyobcovaním z vlasti a zhabaním ich majetku.24) S. 193
 • Inak veriacim (kacírom) bolo zakazované nazývať sa  kresťanmi, robiť testamenty s poslednou vôľou alebo dediť a pre všetkých "odpadlých"  bol pripravený trest smrti.26) S. 475
 • Pápež Alexander III. prikázal kniežatám na koncile v  Tours 1163, aby inak veriacich zatvárali do žalára, a aby ich majetok vždy zhabali.27) S. 562
 • Ak bol niekto podozrivý z kacírstva a bol uväznený, bol jeho majetok zhabaný ešte pred tým než vôbec došlo k procesu. Aj na tom sa dá spoznať pravá tvár  inkvizície.27) S. 565
 • Ak bol niekto obvinený inkvizičným úradom, ihneď prišli do jeho domu úradníci a inventarizovali jeho majetok. Jeho rodina bola vysadená pred dvere -jedno ako proces neskôr dopadol - a prípadne museli zomrieť od hladu. Bolo veľmi nebezpečné takýmto ľuďom pomáhať, pretože by sa človek sám dostal do  inkvizičných mlynov.27) S. 565
 • Cirkev v Nemecku dostala napríklad vždy 1/3  z ukradnutých peňazí, územia alebo statkov zavraždeného. V iných prípadoch polovicu. Často dostal tretinu miestny úrad, tretinu inkvizičný úrad (aby mohol naďalej fungovať) a tretinu dostal biskup.
 • Vo vatikánskom štáte pripadol všetok ukradnutý majetok zavraždených "kacírov"  Vatikánu.
 • Od 14. storočia pripadlo Vatikánu aj v iných talianskych oblastiach 100 % ukradnutého majetku.27) S. 574
 • Dosť často sa cirkev kvôli zhabanému majetku kacírov hádala so štátom aj celé desaťročia.
 • Ak by  všetci zúčastnení  na inkvizícii, teda lúpežných vraždách "inak veriacich kacírov", nezarábali tak veľké peniaze, bola by inkvizícia veľmi skoro zanikla. Lebo mnohí ľudia, aj kniežatá cítili vo svojom vnútri, že to čo pápež nariadil bolo niečo veľmi diabolské.27) S. 597
 • Prirodzene boli uprednostňovaní a zavraždení najmä všetci bohatí - inak veriaci (kacíri). V Španielsku to boli bohatí »Conversos«, teda obrátení židia. Niekedy sa mohli vykúpiť na určitý čas za astronomické sumy. Keď títo bohatí  »Conversos« »vymreli«, pretože na nich inkvizícia poľovala celé storočia, postupne zanikalo pokračovanie týchto cirkvou inscenovaných lúpežníckych vrážd.28) S. 158
 • Veľmi perverzné bolo, že aj zomrelí ľudia  mohli byť dodatočne obvinení z kacírstva. Preto sa mohol dodatočne zhabať majetok zomrelého u jeho dedičov.
 • A tak mohol byť zruinovaný každý nepohodlný človek napríklad kvôli svojim zomrelým rodičom. Lehotu premlčania katolícka cirkev uznala až po 100 rokoch.
 • A tak boli celé rodiny uvrhnuté do neopísateľného utrpenia, tým že im bolo zhabané všetko, čo mali.
 • Lehota premlčania u živých neexistovala. A tak mohla kritická poznámka malého chlapca  ako starca doviesť  na hranicu s drevom - podľa toho aký bol  bohatý ...
 • Veľmi perverzné a ukrutné bolo, že každý hmat pri brutálnom mučení a aj jedlo mučiteľov a katov museli zaplatiť obete alebo ich rodinný príslušníci. Existoval cenník pre všetkých mučeníkov. Tu jeden príklad z Darmstadtu z Nemecka:25)
  •  

o        Rozštvrtenie zaživa 15 kr.

o        Pripravenie hranice s drevom, hodenie popola upáleného do vody 30 kr.

o        Upálenie čarodejnice zaživa 14 kr.

o        Zabitie osoby mečom 10 kr.

o        Obesenie človeka 18 kr.

o        Naťahovanie tela 5 kr.

o        Odrezanie uší a nosa 5 kr.

o        Naťahovanie na škripci 8 kr.

o        Jeden úder ostrým bičom 1 kr.

o        Za špagát pri naťahovaní na kolo a pripevnenie závaží, vŕtanie šróbov do nôh 30 kr.

o        Vykázanie z obce 1 kr.

 • Ukradnuté peniaze a majetok z lúpežníckych vrážd predovšetkým žien pripadlo priamo alebo obkľukami cirkvi. Prostriedky z vrážd čarodejníc sa napríklad použili v nemeckých mestách v Mainzi na stavbu nového zámku  pre arcibiskupov alebo na kostoly v Goßmannsdorfe a Gerbrunne.13) S. 136
 • Tiež zámok Johannisberg v Aschaffenburgu pri Mainzi bol postavený výlučne z krvavých peňazí.
 • Tieto krvavé peniaze  z lúpežníckych vrážd sú ešte dnes časťou cirkevného majetku - skrze úroky a úroky z úrokov zväčšené na miliardy.
 • Ak chcel biskup alebo opát zväčšiť svoj pozemok, nechal často vyhotoviť falzifikát, ktorý sa potom »našiel« v archíve a dokázal, že to alebo tamto knieža zo skorších časov už odkázalo určitý kus zeme kláštoru. Čo mohli proti tomu robiť jednoduchí roľníci, ktorí často nevedeli ani písať a ani čítať?
 • Existovali mnísi, ktorí sa vyučili remeslu falšovania listín, a ktorí chodili krajinou z kláštora do kláštora, aby vykonávali svoje remeslo.
 • Mních Gueron priznal na smrteľnej posteli, že prešiel celé Francúzko, aby pre kláštory a kostoly zhotovoval falošné dokumenty.16) S. 83
 • V južnom Nemecku túto kriminálnu prácu vykonával benediktínsky kláštor  Reichenau  na Bodanskom jazere.17) S. 23Úplným vrcholom bolo, keď  si pápež Štefan II. (+ 757) dovolil tvrdiť, že mu Konštantín daroval celý západný svet. Viacerí ľudia, ktorí toto »Konštantínovo darovanie« považovali za falošné, museli svoje výroky zaplatiť životom, tak napríklad aj  Johannes Dränsdorf v  Heidelbergu ešte v roku 1425 a vodca Waldenských Friedrich Reiser v Štrasburgu 1458.11) S. 51
 • Základom pre Konštantínove darovanie bola nasledujúca rozprávka: Prenasledovateľ kresťanov Konštantín bol podľa nej  pápežom Silvestrom I. vyliečený z lepry, obrátený a pokrstený a z vďačnosti daroval pápežovi všetky provincie v Taliansku a v západných krajinách.
 • Potom ako bol už v 12. storočí tento podvod odhalený prívržencami Arnolda z Bresci, potvrdil to s konečnou platnosťou pápežský sekretár a humanista Laurentius Valla v roku 1440 v jednom spise. Rímsko-katolícke písanie dejín, priznalo toto sfalšovanie podľa  Deschnera až od 19. storočia.10) S. 106
 • Ešte stále sú cirkvi največším súkromným vlastníkom pozemkov v celej Európe a určite aj na svete. Koľko z tochto bohatstva bolo zaplatené z poctivej práce? A koľko majetku získala zhabaním, ukradnutím, falšovaním a inými lúpežami?

 

Cirkev zbohatla aj skrze falšovanie listín

Aby sa rozmnožovalo cirkevné bohatstvo, falšovali mnísi a iní cirkevní ľudia listiny a dokumenty.

Pramene

1)

Časopis Oggi Nr. 42/1952

2)

Deschner Karlheinz, Opus Diaboli, Reinbek 1987

3)

Lo Bello Nino, Vatikán v nejasnom svetle, Düsseldorf 1983

4)

Hermann Horst, Cirkev a naše peniaze, Hamburg 1990

5)

Ojetti Paolo v  L’Europeo Nr. 1/1977

6)

Max Parisi v  La Padania 21.6.1998

7)

Deschner Karlheinz, Kriminálne dejiny kresťanstva, zv. 3, Reinbek 1990

8)

9) Weber Hartwig, Obete Kolombusa, 500 rokov násila a nádeje, Reinbek 1982

10)

Othegraven Friedhelm, Litánie bieleho muža, Struckum 1986

11)

Hermann Horst, Kniežatá cirkvi, Hamburg 1992

12)

Rosner Enrique, Misionári a muškety, 500 rokov latinskoamerickej pasie, Frankfurt am Main 1992

13)

Döbler Hannsferdinand, Viera v čarodejnice, München 1977

14)

Durant Will, Kultúrne dejiny ľudstva, zväzok 6, München 1978

15)

Neuer Pfaffenspiegel, Hriechy cirkvi. Obchod s vierou, Pawlak-Verlag, Herrsching 1990

16)

Seifert Petra, Tajné spisy stredovekých siekt. Z aktov inkvizície, Augsburg 1997

16a)

Schmitz Emil-Heinz, Cirkev a milé peniaze, Münster 1998

17)

Kammeier Wilhelm, Falšovanie nemeckých dejín, Wobbenbüll 1979

18)

Rill Bernd, Inqvizícia a jej kacíri,  Puchheim 1982

19)

Cawthorne Nigel, Sexuálny život pápežov - Vatikánska kronika škandálov, Köln 1999

20)

Hutchison Robert, Svätá  pápeža, München 1998

21)

Ledl Leopold, V poverení Vatikánu, Wien 1989

22)

V mene pápeža - Mysterické zločiny: Stopa vedie do Vatikánu (ARD 8.12.1991)

23)

Discepoli di Verità, Vy ste zabili. Mocenský boj vo Vatikáne, Berlin 2003

24)

Rahn Otto, Križiacka výprava proti Grálu, Energda 1995

25)

Múzeum mučenia Rüdesheim

26)

Deschner Karlheinz, A ešte raz zakikiríkal kohút, Reinbek 1972

27)

Lea Henry Charles, Dejiny inqvizície, Zv. 1, Aalen 1980

28)

Kamen Henry, Španielska inqvizícia, Mníchov 1965

30)

Von Werdenberg Gottfried, Vision 2004

31)

Pozri aj  www.neo-lutheraner.de,

32)

Deschner/Hermann, Der Antikatechismus, Hamburg 1991

33)

Guarino Mario, Mercanti del Vaticano, Kaos Editione, Milano 1998

34)

Frerk Carsten, Finacie a bohatstvo cirkví, Aschaffenburg 2002

35)

Mynarek Hubertus, Nová inqvizícia, Hon na sekty v Nemecku, Marktheidenfeld 1999,

36)

GEO-EPOCHE Nr. 10/03, Moc pápežov


Zdroj: http://www.odhodlani.cz/news/cirkevne-bohatstvo-su-krvave-peniaze/


Úzce související video s názvem: "Skutečná příčina církevních "resttucí" - Petr Chobot" je uvedeno ZDE. (to podstatné je až od času 17min. 50 sek.) Více v blogu s názvem: "Je libo trochu Chobota?"


Rezignace papeže (více v článku s názvem: "Minúta po minúte: Pápež Benedikt XVI. rezignuje") je dalším důkazem toho, že se vláda Iluminátů (kteří vládnou z pozascény) již nezadržitelně hroutí.


Související články:

církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.
Matthew 18. února: Papež je klon Uvedeno ZDE.
Matthew o klonování lidí Uvedeno ZDE.

* Zdánlivě nesouvisející video: 13 satanských pokrvných dynastií manipuluje svet - ZDE.

Najväčšie pápežské škandály: Sexuálne orgie, pedofília a incest v paláci! Uvedeno ZDE.

* Papež pod Vatikánem obětuje děti, nepopiratelný důkaz / Pope sacrificing children underneath the Vatican Undeniable proof – Here.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Víte, že Pope Benedict XVI je Fašoun?
Více naleznete v článku s názvem: "Nazi Pope: Joseph Ratzinger (Pope Benedict XVI)" uvedeném ZDE.

Stále se domníváte, že vládnoucí "elita" jsou dobrodinci, kteří to myslí s člověkem dobře? Pokud ano, tak shlédněte video s názvem: "Kdo jsou to ONI", které je uvedeno ZDE, a přečtěte si i článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů", který je uveden ZDE.

Další úzce související články:
* Prababičkou nynějšího lidského druhu byla ještěrka, nikoliv opičák, :-) jak se nám snaží namluvit!. Uvedeno ZDE.
* Historie vzniku nynější lidské rasy, aneb kdo stvořil člověka a kdo ho zotročil a proč", je uveden ZDE.
* MIMOZEMŠŤANÉ V POZADÍ?" Uvedeno ZDE.
* Nenechte ze sebe dělat hlupáky! Přečtěte si a poslechněte si toto. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte hned tak někomu a něčemu, ať neskočíte na špek, neboť není všechno zlatem co se třpytí! Uvedeno ZDE.
* Záhadný a zřejmě velice nebezpečný muž se jménem Barack Obama. Uvedeno ZDE.
* Velké konspirační teorie: Nový světový řád (NWO) Uvedeno ZDE.
* Co nesmíte vědět: Pravda o kolosální manipulaci lidstva již prosákla ven. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte kdejaké "zaručené" zprávě, neboť temné bytosti lžou, překrucují, zatajují a mlží a záměrně chrlí jeden blud za druhým! Uvedeno ZDE.
* VAROVÁNÍ - proč v žádném případě nenastupovat do žádných tzv. záchranných vesmírných lodí, i kdyby to znělo kdo ví jak lákavě" je uveden ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skutočný najvyšší šéf Vatikánu je ČIERNY PÁPEŽ.

Aktuálne opäť zaraďujem - admin

V súlade s tradíciami, ktoré idú späť do čias križiackych výprav, je Maltský rád pod Pápežovým komandom. Ale pred viac ako 100 rokmi bol pápež odstránený ako Vatikánsky najvyšší šéf a svetská moc bola prevzatá jezuitským generálom: The black Pope, čierny pápež!

To zaujímavé s Vatikánom dnes je, že ho riadia dva druhy pápežov naraz. Po Španielovi Adolfovi Nicolásovi, ktorý bol zvolený ako nový jezuitský generál v januári 2008, po holandskom generálovi menom Peter-Hans Kolvenbach, ktorý sa ostatne vrátil späť, ticho a neviditeľne, a usadil sa pri strane svojho nástupníka.

Že sa Vatikán nachádza dnes pod riadením 2 jezuitských generálov nie je spomenuté na internetovej stránke jezuitov: http://www.jesuit.org/about/superior-general/. V roku 2008 mali Jezuiti 35 kongregáciu a na nej sedia tí dvaja pápeži Nicolás a Kovenbach na bielych stoličkách obidvaja.

Ten, kto nepozná skutočný Vatikán, si musí objasniť, že Jezuitský rád /Society of Jesu/ SJ nemá vôbec tie hodnoty, ktoré Ježiš hlásal a to vrátane desatoro prikázaní ako Nevydáš falošnú výpoveď a Nezabiješ.

Keď vznikol Jezuitský rád, ktorý bol založený okultistom Ignáciom Loyola pred temer 500 rokmi, robili Jezuiti pravý opak toho, čo Ježiš hlásal. Je to prakticky jedna diabolská sekta, ktorá sa skrýva za fasádou s Ježišovým menom a hovorí zároveň o ” Holy faith”, svätej viere. Viac by sa hodilo meno The Society of unholy Devils a to aj z toho pohľadu, že riadiaci Jezuiti sú diabolskí uctievači, okultisti. Jezuiti sú svetoví majstri v hre plnej intríg, mocenských hier a pokrytectva.

Pre informáciu o Jezuitskom ráde, ktorý vedie na listine o najzločinnejších organizáciách klikni tu http://one-evil.org/content/entities_organizations_jesuits.html

Sľub Maltských rytierov: odkaz na reportáž od Dávida Ickeho: http://www.youtube.com/watch?v=NTt_ZAwTsRw

SMOM-členovia musia skladať prísny sľub, ktorý obsahuje slepé poslúchanie, mlčanie a podriadenie skôr, ako sa stanú členmi rádu ako Knights (Rytieri) alebo Dames (Dámy), ktorý pozostáva z 12 500 členov vrátane ”Professed Friars” (samozvaných bratov) a iných, ktorí prisahali sľub cudnosti. (Žiaľ, stránka, ktorá na to poukazovala, je zavretá; poznámka prekladateľa)

Tu je preložená časť Maltského rádu a ich sľubu. Všimni si ten cynický stupeň, čo SMOM členov zaväzuje ako napríklad vraždiť na príkaz.

”Sľubujem a prisahám, že chcem, keď nastane dôvod, previesť nemilosrdnú vojnu, tajne a významne proti všetkým kacírom, protestantom, liberálom, a proti tým, kde sa to bude odo mňa vyžadovať.

A keď to nie je možné previesť otvorene, chcem v tajnosti používať otrávený kalich, a keď sa dostaví tma, povraz, železo dýky alebo olovenej guľky nezávisle od cti, stupňa, dôstojnosti alebo autority k tomu aktuálnemu človeku alebo ľuďom, nezávisle od ich pozície verejnej, alebo privátnej, ktorú musím po všetky časy vykonať, ak mi to rozkáže reprezentant pre pápeža alebo nadriadený rádu bratstva pre svätú vieru – jezuitského rádu.

Ako potvrdenie toho, že chcem zasvätiť môj život, moju dušu a moje telesné sily a s dýkou, ktorú teraz dostanem, chcem napísať moje meno mojou krvou ako svedectvo toho a ak by sa ukázalo, že som falošný, alebo neberiem vážne moje rozhodnutie, moji bratia a spolubojovníci vo vojsku pápežovom, odrežte mi ruky a nohy a moje hrdlo od ucha k uchu, otvorte mi brucho a páľte ho sírou so všetkými trestami, ktoré mi budú prisúdené tu na zemi a moja duša bude mučená démonmi vo väečnom pekle na veky vekov."

Otázka: Položil si sľub?

Odpoveď: -„Áno, aby som zničil kacírov a ich vlády a vládcov a neušetril nikoho na základe veku, pohlavia, alebo stavu. Som telo bez vlastných názorov a vôle, na to, aby som preukázal poslušnosť voči mojim nadriadeným a všetkým udalostiam bez toho, aby som chválil, alebo oponoval."

SMOM- sľub rytierov stiahnutý odtiaľto: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_malta0...

Tu je ukážka (http://www.chivalricorders.org/orders/smom/strobinv.htm ) ceremónie, ktorá sa odohrala v USA v roku 1999.

Na konci tejto ceremónie koná novozasvätenec symbolické úkony, aby tak ukázal slepé poslúchanie svojim nadriadeným.


Do slovenčiny preložil : Ivan Björn

Prevzaté zo stránky: http://gospel.jesuslever.eu/


Program podujatí - Gaia2010.sk

Zdroj: http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&am...


Úzce související videa, ale jen v angličtině:
* The Vatican UFO Satanic Connection Jesuits Black Pope - Here.
* Let's Talk About The Catholic Church: Its Satanic History Exposed - Here.
* The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal Order Exposed! - Here.
* Jordan Maxwell The Inner World Of The Occult Full Length 2002 - Here.
Anti Christ Illuminati Bill Cooper prediction - Here.
* William Cooper the Saturn Agenda - Here.


Zvolte si už konečně svobodu, přestaňte se již obávat všeho možného, uvědomte si svou vnitřní sílu a neomezené možnosti a schopnosti s ní spojené. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 8951

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Únor.2013 v 14:49

Související články:

církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.

Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.

Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.

1500 let stará bible potvrzuje že Ježíš nebyl ukřižovaný - Vatikán v údivu (Inkvizice "zapomněla" tuto bibli spálit.) / 1500 Year Old Bible Confirms That Jesus Christ Was Not Crucified – Vatican In Awe - Here.

Matthew 18. února: Papež je klon Uvedeno ZDE.

Matthew o klonování lidí Uvedeno ZDE.

Videa v angličtině:
* Vatican City Explained Uvedeno ZDE.
* Illuminati=JESUITS, Rothschilds & BLACK NOBILITY MURDERED 6 AMERICAN Presidents Uvedeno ZDE.

Víte, že Jehova/Jehovah je reptošský p-Archon, čili krvelačná ještěrská zrůda, vládnoucí celému astrálnímu světu? Snad se stále ještě nedomníváte, že v bibli popisovaný krutý bůh je ten skutečný, pravý Bůh s velkým B! Pokud stále ještě uctíváte boha a jeho poskoky popisované církvemi, je třeba si konečně uvědomit, že uctíváte bezcitné krvelačné zrůdy, jako je např. tato:
Ne nadarmo se říká, čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí. Proč? Protože nic jiného než zlo neumí!
* YAHAWAH(YHWH)(JEHOVAH) IS SATAN - Here.
* JEHOVAH - THE ORIGINAL REPTILIAN - THE ARCHON - Here.
* JUDAISM - HUMAN SACRIFICE -TO end ALL DOUBT - JEHOVAH is SATAN - Here.
* Reptilians Hi-JACKed Humanity! - Here.
Ne všechny reptiliánské bytosti jsou ale negativní.
* Bill Ryan on Benevolent Reptilians - DON'T MENTION THE REPTILIANS - Here.

* * *

V gnostických textech, starých minimálně 1600 let, které byly nalezeny v roce 1945 ve městě Nag Hammádí v jižním Egyptě, se píše o archontech a jejich pánovi Demiurgovi jménem Jaldabaoth nebo Samael, který měl “vytvořit” náš fyzický vesmír.

Je spojován s židovským Jehovou, biblickým Bohem, Hospodinem Pánem, ale také se Satanem, ďáblem a démonem.

Gnostici byly mystičtí učenci s velkým vhledem do poznání světa a byli autoritami vražděni kvůli poznatkům, které měli k dispozici.

Demiurg je podle nich falešný bůh, který je žárlivý a kontroluje tzv. Eon, ve kterém jsme uvězněni. Přisoudili mu podobu hada a spolu s archonty je anorganickou bytostí.

V umění bývají tyto bytosti často zobrazovány jako roboti, kyborgové. Archonti podle gnostiků závidí lidem jejich kreativitu. Lidé jsou (či spíše byli) dokonalejší a moudřejší bytosti než oni, takže se jich zmocnili a chtěli jim vládnout.

Archonti umí pouze napodobovat a zkreslovat, nemají svou vlastní tvořivost či fantazii.
Umí deformovat realitu, aby vytvořili falešný svět, virtuální realitu. A toto udělali nám lidem. Ovládli naši mysl, která nás spojuje se světem. Jsou to paraziti mysli. ...

... Mexický šaman a Toltécký čaroděj don Juan Matus, který učil jihoamerického antropologa Carlose Castanedu poznání čarodějů starého Mexika, o Archontech řekl: ,,Čelíme predátorovi, který přišel z hlubin kosmu a převzal kontrolu nad našimi životy. Lidské bytosti jsou jeho vězni. Ten predátor je naším pánem. Zanechal nás poslušné, bezmocné. Když chceme protestovat, naše protesty potlačí. Když chceme jednat nezávisle, dožaduje, abychom tak nečinili. Jsme drženi jako jeho vězni. Převzal nad námi kontrolu, protože jsme pro něj pouze energetickou potravou. A nemilosrdně nás utlačuje, protože jsme energií. Stejně jako chováme slepice v klecích, predátoři nás chovají v lidských klecích. Z tohoto důvodu je jim jídlo vždy přístupné.
Přemýšlejte chvíli a řekněte mi, jak byste vysvětlili rozpory mezi inteligencí člověka jako technika a stupiditou jeho systému víry nebo stupiditou jeho rozporného chování.
Čarodějové věří, že to byli predátoři, kdo nám dal náš současný systém víry, naše myšlenky dobra a zla, naše společenské mravy. Oni jsou ti, kdo nastavují naše sny o úspěchu nebo selhání. Dali nám lakotu, chamtivost, zbabělost. Je to predátor, kvůli kterému jsme usnuli, kvůli komu jsme rutinními, a kvůli komu honíme své ego a krmíme vlka.
Abychom byli poslušní, tiší a slabí, udělali predátoři úžasný manévr – úžasný samozřejmě z úhlu pohledu stratéga; ohavný z úhlu pohledu těch, kdo tím trpí. Oni nám dali svou mysl.
Mysl predátora je odporující si, mrzutá a plná strachu, že bude každou chvíli odhalena. Skrz mysl, která je nakonec jejich myslí, přinesou predátoři do životů lidských bytostí cokoliv, co se pro ně hodí. Tímto si zajišťují určitý stupeň ochrany, který zmírňuje jejich strach.
Čarodějové starověkého Mexika vysvětlili, že člověk musel být kdysi kompletní bytostí, s úžasnými vhledy, zázračným vědomím, což je dnes pouze mytologickou legendou.
A pak se zdá, že všechno zmizelo a nyní tu máme člověka pod sedativy.
Chci říct, že to, co proti nám stojí, není obyčejný predátor. Je velmi moudrý a organizovaný. Používá metodický systém, který z nás dělá zbytečné bytosti.
Člověk, který má být magickou bytostí, již není magický. Je to průměrný kus masa. Člověka nečekají jiné vize než ty, které má zvíře vychované jako kus masa: všední, konvenční, imbecilní.” ...

Celý text je v článku: Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

Vysoký šedivák (p-Archont) a Bush mladší


* Archonti 1.díl: Proč starověké kultury uctívaly hadí bytosti Uvedeno ZDE.

* Archonti 2.díl: Vetřelci z nižší dimenze Uvedeno ZDE.

* Archonti 3.díl: Skuteční vládci planety Země Uvedeno ZDE.

* Archonti 4.díl: Pravda skrytá ve filmech Uvedeno ZDE.

* Archonti 5.díl: Co máme nejvíc na očích, to nevidíme Uvedeno ZDE.

* Svědectví bývalého Svobodného Zednáře JOHNA TODDA - 1.část Video ZDE.

* Související film: Jsou mezi námi-Oni žijú! (1988) cz.mkv Ke stažení např. ZDE.

Ilumi-hnát

* V lécích je mimozemská DNA a ve vládě plazi Uvedeno ZDE

* Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. Uvedeno ZDE.

* Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.

* Magdaleniny prádelny: církevní peklo pro ženy, které byly příliš jiné Uvedeno ZDE.

* Videa odhalující existenci různých druhů mimozemšťanů Here.

* * *

Snad se nedomníváte, že Moudré, Všemocné a Láskyplné Jsoucno, nebo-li kosmické vše-Vědomí, či Bůh (nebo jak si přejete tuto Kosmickou inteligenci nazývat), by stvořilo takové krvelačné zrůdy a monstra, jaká jsou kupř. ta, která jsou na přiložených videích.

Python bojující s Allgátorem / Python vs Alligator 01 -- Real Fight -- Python attacks Alligator Uvedeno ZDE.
* Water Monitor vs Snake Uvedeno ZDE.
* King Cobra vs Python-One gets eaten !! Uvedeno ZDE.

Snad vám dochází, že všemožná agresivní, nepřátelská, zákeřná, krvelačná a parazitující "havěť", včetně např. blech, komárů a ovádů, nemohly být stvořeny nejvyšší kosmickou mírumilovnou inteligencí, nebo-li Bohem s velkým "B", ale, že byly stvořeny padlými, prdlými "anděly", kteří si na bohy pouze hrály.

Dnešní vědci si též hrají na bohy, viz např. článek: Šílená věda: „Geneticky modifikovaní mikro lidé“ mají být „pěstováni“ pro testování léčiv v roce 2017 Uvedeno ZDE. * Září 2013, Provalená zpráva, laboratoř mixující lidské DNA se zvířecím DNA ... / "September 2013 Breaking News Labs Mixing Human DNA Animal DNA - Last days final hour news prophecy", které je uvedeno ZDE. Související video s názvem: Lidsko-Zvířecí Hybrid ... / "Human-Animal Hybrids:Are Being Created In Labs All Over The Planet" je uvedeno ZDE. * Best Kept Secret!!! Human Animal Hybrids Exist Today! Scary - Here.

* * *

"Putin" (i Trump) proti Ilumi-hnátům :-) V Putinově hmotném těle údajně již není duše Putina. V jeho těle prý nyní už je hvězdná bytost, které reptošům zamezuje nastolit Nový Světový ne-řád. :-) Co je na tom pravdy nevím, ale to, že po dohodě zúčastněných duší může hmotné tělo převzít tzv. walk-in (což je bytost, která přebírá hmotné tělo v momentě když původní duše tělo opouští), to vím zcela jistě. Znal jsem jednu takovou bytost osobně. Zdá se Vám to bláznivé? Pokud si uvědomíte, že jsme především vědomí, čili živé tvořivé světlo a že tělo je zkrystalizovaná holografická představa, tak Vám na tom již nic divného být nemusí. Pokud Vám to ale divné je, tak si zvykejte, :-) neboť časem se dozvíte o mnohých dalších zdánlivých nemožnostech. (Trump je samozřejmě taktéž proti Iluminátům, neboli kultu vyznavačů lebek a kostí)  * Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: - ZDE.

* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE. (Umělá, čili bezduchá inteligence se probuzených lidí bojí jak čert kříže, neboť vše co má duši může vše bezduché, tedy i umělou inteligenci vymazat z existence pouhou představou!)

* Naléhavá Meditace a Tvořivá Vizualizace Uvedeno ZDE.

* Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Srpen.2013 v 22:47

Úzce související video s názvem: "Part 20 - Pleiadian Alaje - Czech Sub (ALAJE Z PLEJAD 20 CZ - www pratele-nebe.cz)" je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Prosinec.2013 v 10:56

Někdo někde na N.Z. uvedl tohle:

Náboženství, jak ho pozemšťan zná a provozuje, ve formě zbožňování boha, zbožňování svatých, a jako víra v boha, je pro Plejáďany horor. Tuto formu náboženství považují za slepou víru založenou na kultovních aktivitách, falešném učení, lžích a jiných klamech. Je to víra, kterou nelze nikdy ověřit jako pravdivou, a která popírá všechna opravdové a logické základy zákonů Stvoření a přikázání, jakožto se rovněž vzpírá inteligenci. Náboženství ztělesňuje nedostatek spirituální svobody lidské bytosti. Náboženství také znamená surové, zločinné a vykořišťovatelské zotročení lidského vědomí, sahající od naprosté závislosti, otroctví a nedostatku vůle až po nekontrolovaný fanatismus, mentální onemocnění, posedlost démony a naprostou idiocii.
Odkaz na celý tento velice zajímavý článek již ale nefunguje, neboť dotyčný se z N.Z. asi odhlásil/a a tím jeho/její článek zmizel spolu s ní/m.

Já jsem ZDE uvedl tohle:

Je tohle podle vás pravá osvícená a milující      Proč jsou svatostánky, čili kostely vyzdobeny
bytost jako je např. Ježíš Kristus nebo Bůh?      takovýmito bezcitnými krvelačnými příšerami?

Řekl bych, že je to "ještěrka" jak vyšitá! Co vy na to?

a v článku s názvem: "Jak to s těmi mytologickými bytostmi z Ráje, vyobrazených jako Adam & Eva, vlastně doopravdy bylo?" jsem mimojiného uvedl i tohle:

Pád člověka nenastal tím, že by se člověk nechal svést "hadem" na scestí, ale tím, že "okřídlení hadi" vytvořili umělého, geneticky stvořeného člověka - lidstvo, ve kterých záměrně roztrhli Merkabu (neboli tvořivý Jin&Jang oheň - dvoj-plamen). Tím z JEDNOHO společného Jin&Jang ohniska (což činí funkci Merkaby aktivní) vytvořili ohniska dvě (jedno ohnisko mužského tvořivého ohně a druhé ohnisko ženského tvořivého ohně), což vytvořilo tzv. dualitu a s ní spojenou disharmonii. (To je to přirovnání vzniku Evy z Adamova žebra).

Celý text tohoto článku je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka sama ustálí na požadovaném textu)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Prosinec.2013 v 11:15

Rod Babyloňanů (což jsou potomci tzv. padlých andělů), kteří si zde hráli a hrají na feudály, faraony, sultány, císaře, krále a královny, presidenty a všemožnou jinou samozvanou šlechtu a různé jiné tzv. vyvolené (kteří zpoza scény ovládaly a ovládají dějiny celosvětového dění), zde vládne již nejméně několik desítek, ale spíše několik set tisíc let. To znamená, že dějiny tohoto světa utváří a řídí tento zkorumpovaný, moci chtivý, agresivní rod (vyvolávající jednu válku za druhou) již celou věčnost. Většina lidí nemá ani potuchy, že hlavní sídlo křesťanské vatikánské církve je jedna ze třech větví tohoto rodu, což už hovoří samo za sebe. Z toho jasně vyplývá, že Bible, která je stará pouze několik tisíc let, byla zmanipulována tak, aby pomocí ní mohl být lid snadno ovládán tak, aby se celosvětové dějiny vytvářely podle scénáře vytvořeného tímto rodem.

Vy, kteří jste slepě věřící a berete Bibli doslova, se zkuste zamyslet nad tím, co byste udělali vy, kdybyste byli na místě členů rodu těchto moci chtivých mimozemských bytostí, které jsou ve svém vývoji podstatně dál než je člověk, čili i v intrikánství (jelikož se jedná o negativní bytosti toužící po moci a slávě), neboť to jsou bytosti z dimenze čtvrté, které si tu hrají na samozvaně vyvolené. Řekl bych, že první, co byste udělali, by bylo upravení Bible tak, aby jste pomocí ní mohli ovládat lidstvo celého světa, které je méně vyvinuté, než jste vy.

Biblický příběh je příběh o tomto babylonském mimozemském rodu, který si skutečný příběh pojednávající o duchovní podstatě a zákonitostech Univerza záměrně upravil k obrazu svému. Proto také bylo možné, že církev žehnala válkám, vytvářela inkvizice, upalovala nepohodlné lidi a dělala všemožné jiné nelidskosti. Pokud vám ani tento úhel pohledu (který nikomu nevnucuji), nestačí na to, aby jste se zamysleli nad tím, že v biblickém příběhu nejspíše něco nehraje, pak musím pouze konstatovat, že komu není rady, tomu není pomoci. :-)

Související článek s názvem: "Kdo jsou to Babyloňané a jejich pokrevní linie a jak jim zabránit v uskutečnění jejich hrůzných plánů", který je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Prosinec.2013 v 11:26

Vatikánu a jejich utajovaná spojitost s negativními uchony. :-) Aliens And The Vatican 2013 (video v angličtině) Uvedeno ZDE.

Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Prosinec.2013 v 11:43

Skrytá historie lidstva.avi (video s CZ titulky) http://www.youtube.com/watch?v=Fc-bjjVp-oA

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Prosinec.2013 v 21:07

PRŮLOM: Vláda zveřejnila tajné dokumenty! Dokazují existenci mimozemšťanů Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 12.Leden.2014 v 15:02

* Bývalá ústavní soudkyně dala v televizi návod, jak zrušit církevní restituce Uvedeno ZDE.
* Petice proti vracení majetku církvím Uvedeno ZDE.
* Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to megatunel! Uvedeno ZDE.
* Karel Horák (LEV 21): Několik lží o „církevních restitucích“ Uvedeno ZDE.
* Poslanec TOP 09 promluvil: Kolem církevních restitucí se lže jako u sKaret Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Martin Martin dne 22.Leden.2014 v 20:43

Petice proti vracení majetku církvím

Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských společností. Tehdejší kardinál František Tomášek prohlásil, že je to poslední nárok, který církev vznáší. Tento zákon církvím navrátil téměř 200 budov. Stát navíc hradí mzdy, sociální zabezpečení duchovních a kněží i náklady na provoz a údržbu.

Podle Kalouskem prosazeného zákona o církevních restitucích by měl být církvím navrácen majetek v hodnotě 75 miliard korun a dále jim má být během 30 let postupně vyplaceno 59 miliard korun, navýšených o inflaci.

Vrátí římskokatolická církev majetek pozůstalý po obětech, kterých jen na Jesenicku a Šumpersku upálila kolem dvou stovek a majetek jim zabavila? Myslíme si, že k vyrovnání s církvemi došlo již v srpnu 1991 a další požadavky jsou nezákonné a nemorální.

 

Vyjádřete státu svůj názor na toto majetkové vyrovnání podpisem naší petice.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Leden.2014 v 11:56

V níže uvedeném videu od Petra Chobota se mimo jiného též hovoří i o tom, že šamani již dávno vědí o přicházející transformující energii přicházející k nám z kosmu.

* Skutečná příčina církevních "restitucí" - Petr Chobot Uvedeno ZDE.
* Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze" Uvedeno ZDE.
* Petice proti vracení majetku církvím Uvedeno ZDE.
* Bývalá ústavní soudkyně dala v televizi návod, jak zrušit církevní restituce Uvedeno ZDE.

* Co dokáže moc tvořivé vizualizane a důvody proč to dokáže najdete v článku s názvem: NALÉHAVÉ, prosím připojte se k nám, je to VELICE DŮLEŽITÉ. Uvedeno ZDE.
* Proč vbrzku dojde k transmutaci veškeré hmoty do vyššího projevu existence, čili k vzestupu planety do vyšší dimenze. Uvedeno ZDE.
* Úzce související video: Uhlík 6-6-6 končí (CZ titulky) Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.

* 2 triliony dolarů ročně zmizne při korupci / $2 trillion each year is wasted on corruption More details Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 15 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby