* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

17.03.12   Miroslav Moravec


Jsou známé ale i opačné případy, kdy mozek tělo poškodí, aniž by byl k tomu reálný důvod. Jeden můj kamarád v mládí často trempoval. Večer u táboráku dostal nápad, jak napálit jednoho z kamarádů. Spolu s dalšími ho svázali a vyzuli boty i ponožky. V ohni rozpálili nůž do běla. Ukázali mu ho a řekli – že mu ho přiloží na chodidla. Což skutečně udělali. Kamarádovi ihned naskočily obrovské puchýře. Vtip byl v tom, že na nohy mu sice nůž přiložili, ale jiný - studený - který předtím položili do potoka s ledovou vodou. (Nože nenápadně za zády předtím vyměnili.) Na první dotek cítí člověk studené stejně – jako hodně teplé. A mozek vykonal své. Zde je jasně vidět, že puchýře na nohou se objeví nikoliv jako reakce kůže a těla, ale pouze mozku. A při chůzi po žhavém uhlí, kterému předchází delší psychická příprava je to zcela stejné. Mozek je přesvědčen, že se nic neděje a člověk dokráčí nezraněn. Známé jsou mnohé případy samovolného uzdravení nemocných lidí (např. s rakovinou), které lékaři označili za nevyléčitelné.


Podívejme se na svět kolem sebe. Naše oči vidí lidi, zvířata, věci, přírodu. Ale je náš pohled objektivní? A co je to vůbec realita?

Vezměme si třeba modrou oblohu. Většina lidí ji bude vidět modře. Barvoslepý člověk ale šedě. Některá zvířata ji vidí v infračerveném spektru, nebo i jinak… Co z toho bude objektivní a co ne? Zde bude záležet pouze na většině zrovna přítomných lidí. Ale znamená většinový názor automaticky i objektivní? V mnoha případě určitě ne. A nejen v tomto příkladu. Zrak nás totiž klame a to už od útlého věku. Sám o sobě se na tom ale podílí velmi málo. Podstatný je mozek. Mozek – tedy v podstatě náš procesor, grafická a zvuková karta, (také čichová, hmatová, chuťová…) pevný disk i operační paměť. Nesmíme zapomenout ani na anténu a přijímač. Neboť již bylo prokázáno, že mozek může přijímat i odesílat informace.

Známé je i např. ovládání počítače pouze impulsy z mozku. Je to v podstatě biologický počítač. Tak přesně funguje mozek. Rozdíl je pouze v tom, že mozek člověka pohání v podstatě energie ze stravy, počítač přímo elektřina. Která se ovšem také musí vyrobit. Ale i v mozku pracují elektrické impulsy. A kde je software? To je naše duše. Duše, která časem vytvaruje vzezření člověka k obrazu svému. Jistě víte, že povaha většiny lidí se dá poznat z tváře. A není to náhoda. Většina lidí automaticky svůj výraz postupně změní (nejen) prostřednictvím gest a mimiky. Byly o tom vydány i mnohé knížky. A právě těmi gesty, prací svalů, které jsou po celém těle, se zjev člověka mění.

Ale abych se vrátil k mozku. Tento už krátce po tom, jak člověk začne vnímat okolní svět, nás často obelhává. Naše oko – jako každá čočka, posílá do mozku obraz otočený o 180°. Tedy ,,vzhůru nohama“. Mozek ho ale od určitého věku dítěte zase otočí a my své okolí vidíme od této doby správně. Ano, mozek je výkonný procesor a dokáže si s tímto problémem poradit. Ale podstata této operace je v tom, že nám zobrazuje jen to – co CHCEME vidět. V tomto případě je to samozřejmě dobře. Ale během života nás náš procesor klame neustále. Vidíme co chceme vidět, slyšíme co chceme slyšet. A velmi často bez zlého úmyslu! V životě jsem se o tom sám přesvědčil už mnohokrát.

A vědci to svými pokusy také přesvědčivě prokázali. Náš mozek totiž není až tak výkonný, jak by se na první pohled zdálo a práci si proto často ulehčuje. A díky tomu existují optické klamy, či iluzionistické triky. Bylo dokonce vědecky prokázáno, že i vědci – provádějící pokus – se stali obětí nedokonalosti vlastních mozků. Při vědecké práci a měření totiž ,,naměřili“ to – co chtěli naměřit! A až důslednost a nedůvěra jiné vědecké skupiny odhalila, že došlo k omylu. Je tedy jen otázkou času, kdy (při zachování dosavadního tempa vědeckého pokroku) v laboratořích vznikne počítač, který mozek hravě překoná. Přitom už před delší dobou vznikly počítače, které v šachu porazily člověka. Je pravdou, že k výhře je dovedlo něco jiného, než to – co pomohlo vyhrát člověku. To ale není tak podstatné. Důležitý je vždy výsledek. A jakým způsobem k němu dojdeme už ve velké většině případů nehraje roli.

Už před několika desítkami let byl proveden pokus s dětmi v Japonsku. Tyto malé děti ještě nevěděly, že se například vidlička nedá ohnout s přispěním mozku – tedy silou lidské vůle. A děti část příboru bez problémů ohnuly, nebo dokonce stočily. Dospělý člověk už ví, že to ,,není možné“ a podaří se to pouze málokterému. Tedy jenom tomu, kdo tomu opravdu věří. Pozor – věřit tomu musíte vnitřně. Nestačí si pouze říkat – já věřím, že to dokáži. Je to zcela stejné, jak si říkají někteří lidé – že se nebojí psa, pokud s ním přijdou do styku. Ale pes pozná (většinou hlavně podle pachu člověka), zda se dotyčný skutečně bojí, nebo ne. A podle toho dopadne i výsledek střetu.

Zde mohu uvést i další případy, kdy síla vůle člověka porazí i fyzikální zákony. Snad nejznámější je chůze po žhavém uhlí. Tento neoddiskutovatelný fenomén nedá spát mnoha vědcům. Zatím se to vědecky nikomu nepodařilo ani náznakem vysvětlit. Chvíli si vědci pohrávali s ,,vysvětlením“ – že nohu ochrání vrstva potu a pára údajně nohu ochlazuje... Zde bych snad jen zdůraznil, že pára vzniká ve větším množství při 100°C a už sama o sobě by člověku způsobila minimálně tvorbu puchýřů. A kolik potu by člověk na noze musel mít, když někteří chodí po žhavém uhlí i úsek 12 metrů! I spolek Sisyfos má o tom pochybnosti a přisuzuje část úspěchu psychice:

Existuje i názor, že se může uplatnit i voda, která je v potu nebo do které se někdy před chůzí po ohni chodidla namáčejí. Voda se rychle odpaří a vrstvička páry pak má sloužit jako zábrana převodu tepla ze žhavých uhlíků na chodidla. Tato možnost se označuje jako Leidenfrostův jev, je však považována za spornou. Při chůzi ohněm se uplatňují i psychologické faktory, především už při motivaci.

Ovšem, kdo se třeba byť jen přiblíží k rozžhaveným uhlíkům – cítí velmi silný žár. A to se jich při chůzi musí nejen dotýkat, ale přitlačí na ně chodidla celou váhou svého těla. Někteří další vědci se to snažili vysvětlit tím, že člověk po uhlících projde velmi rychle a tyto jej nestačí spálit. Zde jednak stále platí výše uvedené (noha se na ně přitlačí váhou celého těla) a jednak to vůbec nevysvětluje chůzi po střepech. Zde si někteří odvážlivci dokonce berou na záda dalšího člověka a na střepy skáčou dokonce i z vyvýšeného místa. Tady už vědci nemají žádné vysvětlení.

Jsou známé ale i opačné případy, kdy mozek tělo poškodí, aniž by byl k tomu reálný důvod. Jeden můj kamarád v mládí často trempoval. Večer u táboráku dostal nápad, jak napálit jednoho z kamarádů. Spolu s dalšími ho svázali a vyzuli boty i ponožky. V ohni rozpálili nůž do běla. Ukázali mu ho a řekli – že mu ho přiloží na chodidla. Což skutečně udělali. Kamarádovi ihned naskočily obrovské puchýře. Vtip byl v tom, že na nohy mu sice nůž přiložili, ale jiný - studený - který předtím položili do potoka s ledovou vodou. (Nože nenápadně za zády předtím vyměnili.) Na první dotek cítí člověk studené stejně – jako hodně teplé. A mozek vykonal své. Zde je jasně vidět, že puchýře na nohou se objeví nikoliv jako reakce kůže a těla, ale pouze mozku. A při chůzi po žhavém uhlí, kterému předchází delší psychická příprava je to zcela stejné. Mozek je přesvědčen, že se nic neděje a člověk dokráčí nezraněn. Známé jsou mnohé případy samovolného uzdravení nemocných lidí (např. s rakovinou), které lékaři označili za nevyléčitelné.

Snad jedna z nejzajímavějších studií o procesech v mozku je pokus v USA. Pro něj si vybrali odsouzence k trestu smrti. Požádali ho, zda by souhlasil vyměnit smrt na elektrickém křesle za popravu bezbolestným rozříznutím žil. Odsouzený souhlasil. Poté byl přivázán na židli. Ruce dlaněmi vzhůru. Oči měl zavázané. Potom mu přejeli tupým předmětem v místě, kde měl žíly. Vůbec nic se mu samozřejmě nestalo. Nakonec mu v místech – kde mu zdánlivě poranili ruce – navodili pocit vytékající krve. Polévali mu tyto místa 37°C teplou vodou. Odsouzený brzy nato zemřel! Po pitvě bylo zjištěno, že příčina smrti byla odkrvení mozku… Tedy mozek zabil sám sebe!

Takových příkladů je samozřejmě mnoho. Že mozek dokáže tělo ochránit, nebo naopak poškodit, aniž by k tomu byl reálný důvod, je zcela zřejmé. Známé jsou například případy, kdy člověka kousne zcela neškodný had. Pokud se uštknutý člověk domnívá, že plaz byl vybaven smrtelně jedovatým jedem – často bez pomoci zemře. V podstatě jen silou vlastního přesvědčení. A naopak jiný člověk vlivem např. placeba se zcela uzdraví z těžké nemoci.

Vyvstává zde tedy jedna velká otázka. Kde až je ta hranice – v případech kdy se mozek domnívá, že se nic neděje a člověk vyvázne nezraněn? Kam až člověk může zajít při fyzickém ohrožení svého těla bez rizika zranění? V podstatě je to vítězství ducha (tedy v podstatě duše ve spolupráci s mozkem) nad hmotou. V úplné dokonalosti to předvedl Ježíš. Asi se jeho skutky zdají mnoha lidem nemožné a vymyšlené. Ale pokud byste se poprvé setkali s někým, kdo vám bude tvrdit, že projde bosý po žhavém uhlí, či po střepech nezraněn – uvěřili byste mu?

Ale abych se vrátil k hranicím člověka – co by mohl vše dokázat? Pokud by se třeba dítěti od útlého věku tvrdilo, že ho výstřel z pistole nezraní a (trikem) by se mu tento pokus občas předvedl, bylo by možné – aby dítě zůstalo silou svého přesvědčení nezraněno? (Vzpomeňme na ohýbání vidliček mladými Japonci!) Zde už docházíme k hranici, kterou zřejmě nebude možné ověřit, nikdo samozřejmě nebude kvůli tomuto pokusu riskovat život člověka.

Navíc se zde vkrádají pochybnosti. Fyzikální zákony by přece měly platit! Proč v těchto případech tomu tak není? Ale může to být ještě zcela jinak? Co je vlastně skutečnost? Skutečnost je to – co vnímáme svými smysly a tedy žijeme ve světě, který si sami vytvoříme. Realita je tvořena z myšlenek. Překvapivě i jeden z nejznámějších vědců světa Stephen William Hawking připustil, že náš život může být v podstatě pouze virtuální realita. Ostatně sám svým osudem potvrzuje to, co jsem už výše uvedl. Stephen Hawking totiž trpí vážnou amyotrofickou laterální sklerózou a podle vyjádření lékařů neměl žít déle než dva nebo tři roky. Nemoc mu přitom diagnostikovali už v roce 1963…! A žije naštěstí dodnes.

V klasické fyzice tedy vysvětlení hledat nemůžeme. Co ale není možné vysvětlit v ní, je vysvětlitelné v kvantové fyzice. Vědci často s údivem sledují, co vše je možné. Pokud si prostudujete teorii strun, možnosti vstupu do jiných rozměrů a dimenzí, paralelních světů…nepřestanete žasnout. Zde je možné prakticky vše… Vše co vědci doposud pokládali za nemožné. Zkoumání je však teprve v počátcích a zatím není možné vytvořit definitivní závěry…
Rád bych ocitoval mého oblíbeného fyzika (který za fyziku dostal i Nobelovu cenu) Maxe Plancka:

Kolem nás neexistuje žádná hmota jako taková. Veškerá hmota má původ a existuje pouze jako důsledek síly, která nutí subatomární částice kmitat a udržuje tento náš nanejvýš chvilkový subatomický vesmír pohromadě. Za existenci této síly je odpovědné naše vědomí a inteligentní mysl. Naše mysl je matkou veškeré hmoty.

Zdroje: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6023-je-nas-svet-realny-a-c...


Úzce související články:
* Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.
* Maya říše iluzí, aneb naprosto vše je tvořeno projekcí zaostřeného vědomí, produkující živé světlo. Uvedeno ZDE.
* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý. Uvedeno ZDE.
* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* STRUKTURA REALITY A ZRCADLA Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.


Úzce související videa:
Co MY jen víme / What WE just know". Uvedeno ZDE.
* Vědomí řídí Vesmír - CZ titulky". Uvedeno ZDE.

* Bashar - Hudba, Eidolonické pole, Fí a Holografický zvuk. Uvedeno ZDE.

Vynikající video v angličtině s názvem: "Consciousness Science Kept Hidden" je uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6818

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Únor.2013 v 16:53

Veškerá budoucnost se tvoří teď - v přítomném okamžiku. Můžete tedy meditovat, nemusíte si klást na sebe žádné velké a další úkony, jen klidně meditujte, máte-li k tomu čas a prostředí a do svých vizí si dejte představy té nejnádhernější zkušenosti, kterou si jen dovolíte zažít.
Je to na vás - máte to ve svých rukách. Takže si ji můžete vytvořit a naplánovat. Už nyní si můžete tvořit to, co budete prožívat v následujícím roku. Podívejte se - co byste rádi prožívali v následující blízké budoucnosti? Vytvořte si projekt svého života - své cesty. Nepodmiňujte nic nedostatkem, strachem ani obavami. Cokoli si dokážete představit, to budete prožívat.
Otázka: A co ostrý systém - světa?
Odpověď: Bude existovat do té doby, kdy se jím budete zaobírat. Bude žít to, čemu budete věnovat svoji pozornost. A tedy co potřebujete ze starého systému?
Potřebujte finanční domy?
Potřebujete politiku?
Potřebujte nemoci?
Nebojte se od toho vyvázat a oprostit. Starý svět-systém vás bude ještě skrze mainstreamová média bombardovat. Ale je to fikce - nepatříte už do toho starého systému. Jste na nové zemi. Nevěřte tedy televizím a sdělovacím prostředkům - je to fikce - je to film, který byl vytvořen pro to, aby vás oklamal - aby zmátl vaše smysly a aby vás dostal na kolena - aby vás odpojil od toho krásného - jasného - živoucího, co byste chtěli prožívat.
12.12.2012 začne přesun - radikální oddělování - rozdělování země. Možná to ani nepoznáte.
Co to bude od vás vyžadovat?
Zůstat v klidu - ve vnitřní pohodě, bez nízkých emocí a bez pochybností, beze strachu. Nejsou tady na místě. Necháte-li se nějakými emocemi zahltit, poznáte to okamžitě - projeví se vám to na těle v podobě oslabení. A tedy záleží zase jen na vás - abyste se mohli vrátit zpět - stačí jít do srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl. A jako zázrakem se uzdravíte.
Nebudete už potřebovat ani tolik jídla a přesto budete žít a budete nasyceni. A budete zdravější a spokojenější.
Vylaďujte tedy i nadále svoje tělo, rozšiřujte své smyslové vnímání na úroveň intuice srdce. A nechte vše klidně probíhat. Své tělo použijte jako barometr, který vám bude ukazovat, jestli to děláte dobře anebo špatně. Podle reakcí svého těla to poznáte. Objeví-li se oslabení a nemoc, znamená to, že jste se odklonili, a stačí se tedy vrátit zpět do srdce.
Celý článek s názvem: "HVĚZDNÉ sdělení" je uveden ZDE.

* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.

* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.

* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde je uvedeno ZDE.

Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE. Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu je uvedeno ZDE.

Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je ZDE.


Článek s názvem: "Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA" je uveden ZDE.

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou.
Uvedeno ZDE.

Vše je vždy tak jak má být jen z toho důvodu, že jsme naprogramováni smýšlet, chovat se a jednat určitým způsobem.
Uvedeno ZDE.

Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými.
Uvedeno ZDE.

Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
 
Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit je uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Únor.2013 v 16:54

Dávejte pozor na co myslíte, neboť dříve než se nadějete se to stene realitou. Uvedeno ZDE.

Proč je nyní VELICE důležité soustředit se na to co si přejete, setrvávat ve vnitřním klidu a pokoji a nenechat se ničím rozhodit. Uvedeno ZDE.

Nenechte se už zatahovat do negativních záležitostí vytvářející nepříjemné pocity, neboť emoce tvoří gravitační pole, která přitahují a zhmotňují odpovídající událost. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 22.Únor.2013 v 17:02

VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Wena dne 22.Únor.2013 v 21:48

Lumíre...paráda...palec nahoru....☼♥

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Únor.2013 v 9:51

Ten pes to vycítí z vašich pocitů které prožíváte, neboť zvířata komunikují telepaticky. Např. včela vidí do podstatně vyšších frekvencí než člověk, takže vidí i auru.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Únor.2013 v 9:54

Všem doporučuji přečíst si krátký, avšak vynikající, oči otevírající článek s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti

Ot: Přítomnost není důsledkem minulosti?

B: Ne.

Ot: A budoucnost není důsledkem přítomnosti?

B. Ne.

Ot: Prosím, vysvětli to.

B: Všechny věci existují TEĎ. Rozumíte? Pokud všechny věci existují TEĎ, pak to, co nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, vše napříč časovými liniemi, existuje ve STEJNÉM ČASE. Dívejte se na to jako na možnosti. Nic není vytesáno do kamene, jsou to pouze možnosti, všechny existují. Zažijete tu možnost, se kterou ladíte energeticky teď z pohledu lineárního plynutí času.

Lineární zkušenost znamená, že si vytváříte dojem propojeného plynutí času s jinými realitami, které existují v tu samou chvíli. Vy je pouze nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST, abyste v tom neměli zmatek. Ale všechny reality existují právě TEĎ.

Jde o to, že když si vytvoříte lineární propojení (minulost-přítomnost-budoucnost), ať si zvolíte čímkoli být v přítomnosti, tak jste každým momentem absolutně odlišným člověkem. Takže když změníte svou definici o tom, kým jste právě TEĎ, tak abyste se touto novou osobností stali, musíte mít odlišnou MINULOST!  PŘÍTOMNOST ve skutečnosti mění vaši MINULOST!

Když definujete, kdo JSTE, právě teď a každý moment, vytváříte nové spoje s ostatními simultánně existujícími realitami, které nazýváte MINULOST či BUDOUCNOST. Tohle děláte pokaždé, když se změníte, každý moment. Nikdy nejste doslova ten samý člověk a nikdy nemáte stejnou minulost.

Když si přestanete myslet, že vaše bytí je takto propojené, když si uvědomíte, že jste pořád někdo nový – nový – nový – můžete udělat to, čemu my říkáme 13. krok. Když si pro sebe znovu teď definujete KDO TEDY JSTE, nejde o to, že byste se změnili, a tu nebo onu věc už dále neděláte, vy jste ji NIKDY NEDĚLALI! Tu věc dělal někdo úplně JINÝ! Opravdu to byla odlišná osoba.

Příklad: Někdo trpí nějakou závislostí. Pokud je skutečně schopen se vnitřně plně přesvědčit, že se každým okamžikem stává NOVÝM člověkem, pak pochopí, že člověk, kterým se stal nyní, onu závislost NIKDY NEMĚL! To je důvod, proč teď necítí žádné nutkání.

Ve vaší realitě můžete vidět konkrétní příklad: existují případy, které vaši doktoři nazývají mnohočetná porucha osobnosti (MPD). Existují zdokumentované případy lidí s MPD, jejichž jedna osobnost trpí rakovinným nádorem, ale jakmile se přesunou do další osobnosti, nemají ŽÁDNÝ NÁDOR! Jsou zdokumentované případy, kdy jedna osobnost trpí alergií, zatímco další ne. Existují dokonce lidé s MPD, jejichž rozdílné osobnosti mají odlišné barvy očí! Jejich osobnosti jsou doslova ODLIŠNÍ LIDÉ! A přesně tak to máte vy všichni, každým okamžikem. Když si tohle skutečně uvědomíte, zjistíte, že jste každým momentem na nové startovní čáře!

Budete mít takovou minulost, jakou chcete. Budete mít takovou budoucnost, jakou si vyberete, to všechno díky osobě, kterou jste PRÁVĚ TEĎ.

Tento článek je uvedeno ZDE.

Toto video s CZ titulky s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti je uvedeno ZDE.
Úzce související video s názvem: "Bashar - Síla vaší představivosti (CZ titulky) " je ZDE.
Úzce související článek s názvem: "Buďte svým Já" je uveden ZDE.


Úzce související článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

Tyto texty jsou zároveň i návod na to jak se dostat do 5.D.

Komentář přidal(a) Felicita dne 23.Únor.2013 v 19:54

Kraaasa, tohle je treba cist a takto menit svet.

Jani souhlasim s Tvym nazorem a pohledem.

A to je duvod, proc neverim na reptyliany a iluminaty a jine ...aaany a aaaty, abych je "cirou nahodou" svyma myslenkama netvorila ... !!!!    Zakon pritazlivosti je vesmirny a tedy nezna vyjimek. Je treba si davat pozor, na svoje myslenky nehlede k tomu, jak je to obtizne ...    F

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Leden.2014 v 23:28

Video v angličtině: Hindu Concept MAYA :The Greatest Secret - Is this World Real
http://www.youtube.com/watch?v=l8AjoUb8Tq8

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
sobota
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby