* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Včera odpoledne jsem se vydal kolem půl čtvrté na planiny. Je to území, kde pasou krávy a ovce, občas tam člověk narazí na zajímavé místní lidi, ikdyž dá se také říci, že je člověk především obklopený přírodou a všemi živly. Jde se cestou necestou, mezi kopci a skalami..

Nebylo tomu ani tentokrát, vždy po cestě zažívám nádherné synchronicity, já už jim náhody neříkám, protože mi došlo, že je vytvářím sám. Beru to tak, že pokud se mi děje nějaká skutečně dokonalá náhoda, která má všechny parametry „skoro zázraku“ vím, že jsem ji buď vytvořil, anebo již před-vytvořenou jsem ji jen vpustil do svého života. Prostě dovolil jsem svému dennímu vědomí, aby TO zaregistrovalo. Za jakousi oponou je již vše hotovo a připraveno, doslova to překypuje možnostmi, krásnými poznatky, stavy, ději a věcmi a ikdyž víme, že něco takového je a existuje, chodíme kolem té opony a nedokážeme ji prostě odhrnout.

Na cestě na planiny potkávám nejrůznější lidi, zvířata, dějí se mnohdy zajímavé věci. Příroda mne tak obejme, že mi všechno to, co kolem existuje říká, že to nemohlo být vytvořeno náhodným výbuchem a nebo nějakým takovým, klasičtí evoluční teoretikové a mnohdy absolutní bezvěrci říkají, že shodou speciálních a mnoha miliard náhod, dějů a souvztažností se dalo do pohybu a oživilo se celé Univerzum a život v něm..

Na každičkém detailu přírody, listu, kůře stromů, chování zvířat, detailu Země, kvality vzduchu, Slunce a vody vidím a chápu, že tohle všechno skutečně MÁ SMYSL, TOUHU A ZÁMĚR, a že záměr je skutečně velkolepý. Kdysi jsem si dělal všechno složité, všechno jsem zkoumal, všechno jsem musel pochopit až do nejniternější podstaty a pokud jsem to nemohl rozšifrovat, byl jsem zběsilý. Ano, v jistém slova smyslu to bylo žádoucí. Nikdy bych totiž díky tomu nepřišel na to, že VŠECHNO JE HOTOVÉ, JEN SE TO POSTUPNĚ VYJEVUJE, DÁVÁ NÁM TO ŠANCI K POZNÁNÍ SEBE SAMA – to je myslím to nejdůležitější. Nic nemá smysl zkoumat a pitvat, stačí to jen vzít, použít a milovat..

Tentokrát byla cesta klidná, já si užíval celé té nádhery, postupně jsem potkával lidi, které běžně v tomto směru potkávám, nebylo jich moc, ale už se známe. Vždycky beru s sebou nějaké dárky a nebo něco, čím bych mohl kohokoliv na cestě obdarovat. Jsou to mnohdy maličké věci, hlavně ty, které občas dostávám za to, že někomu jakkoliv pomohu. Přišel jsem na to, že toto DÁVÁNÍ věcí, které jsou v naší blízkosti, a bezprostředně je nepotřebujeme, s klidem můžeme dát dál bez potřeby jakékoliv revanše z druhé strany.

Toto zhmotnělé světlo, v případě nějakého předmětu, se skutečně nebojme dát dál. Může mít i nějakou vyšší hodnotu, pokud tuto věc dáme dál bez myšlenky revanše z druhé strany, v ten okamžik Univerzum zbystří, vytvoří se v celém Univerzu jakési „bubliny světelného podtlaku“ a tohle vakuum se Univerzum snaží okamžitě jakkoliv vyplnit. Tyhle bubliny se vytvářejí v každičkém prostoru Univerza, jsou přítomny najednou naprosto a absolutně v každé bytosti, v jeden okamžik. Dá se tímto také říci, že všechny bytosti, všechny světy, všechno, co je a bylo stvořeno najednou ví, že jeden člověk na planetě Zemi DAL NĚCO S LÁSKOU BEZ MYŠLENKY NA REVANŠ.

Pokud se nad tím ještě hlouběji zamyslím, tak přicházím na to, že i samotné Stvoření a celé jsoucno, bytí, všechny vesmíry, dimenze, bytosti a všechno to, co nyní žije, bylo stvořeno rovněž bez myšlenky na revanš. To je velmi důležité. Ona totiž na počátku nebyla žádná protistrana, se kterou se dalo jednat o této možnosti. Pokud si toto uvědomíme a budeme tvořit, pomáhat, dávat a milovat bez toho, abychom činili zištně, tedy s jakýmkoliv úmyslem kromě úmyslu samotného aktu obdarování, konáme tím vlastně stejně tak, jak se to dělo, když se Univerzum tvořilo. S obrovského nic – mohlo to mít ale jakoukoliv podobu, vzniklo obrovské něco.

Je si to těžší představit, ale jde se to naučit. Určitě máte kolem sebe věci, které můžete takto darovat. Univerzum se doslova třepe na to, aby poskytlo na toto naše jednání odpověď.  Darování a obdarování není však jediným nástrojem lásky. Těch nástrojů je mnohem více. Pokud vezmu, s jakou již nasyceností žijeme, pokud vezmu, že materiálně jsme obklopení vším, co již nám v podstatě neslouží, je na čase to propustit a udělat tím radost někomu jinému. Je to obrovská příležitost pro lidské bytosti. Zkusme schválně udělat si každý seznam takových věcí. Zkusme popřemýšlet, co by mohlo již naši přítomnost opustit.

Občas si mi dějí takové věci. Stalo se Vám někdy, že jste dali někam nějaký předmět a ten jste prostě nemohli najít ? Prostě na 1000% jste věděli, že jste ho někam položili a on tam prostě nebyl a už jste ho nikdy nenašli ? Ano ? Nezoufejte. Předmět se skutečně odvibroval pryč. On prostě změnil svoji strukturu, dostal se jinam. Dostal se do přímého kontaktu s realitou, která se teprve tvoří. Nezoufejte a poděkujte. V ten moment již jste tento předmět v podstatě nepotřebovali a už měl být dávno někde jinde, v rukou někoho jiného. Je to perfektně uděláno. Dokonce tomu jde i pomoct tím, že vědomě nad tímto získáte moc. Zkrátka vědomě jdete a začnete obdarovávat okolí. Konáte jednu z nejvyšších a nejhodnotnějších činností v Univerzu. Je to na úrovni samotné lásky a vytváříme si tím všichni v celém Univerzu, ale především tady, ve 3D realitě planety Země, obrovské příležitosti k poznání sebe sama a vpuštění oněch „skoro zázraků“ do naší blízkosti.

Na konci cesty jsem potkal baču. Sedli jsme si k ohni a začali péct brambory. Trochu vázla komunikace, moje bulharština není ještě dokonalá. Můj šátek, ve kterém jsem měl dárky pro lidi po cestě, už byl prázdný, přemýšlel jsem, čím obdaruji toho baču. Dal jsem mu ten šátek. Plakal, když ho přijímal. Nikdy nedostal vůbec žádný dárek od člověka, zatím všechno jen z přírody, představte si to. Ano, i takoví lidé mohou mezi námi být a my, pokud toto nevíme, máme nějakou věc a o té si myslíme, že nemůže nikomu udělat radost, odsoudíme to a tím zastavíme tok lásky mezi námi a okolím.

Ano, on skutečně nedostal žádný dárek, od nikoho, až ode mne. Chtěl jsem toho člověka obejmout, v tu chvíli mi došlo, že jsem skutečně bohatý a na tomto místě mám v tuto chvíli být. Ano, měl takový malý salaš, který si musel vlastními silami postavit z toho, co dala příroda. Vysvětlil mi, co se s ním životě dělo a to by prostě vymyslet nešlo. Skutečně strhující okolnosti. Otevřel se mi takovým způsobem, že jsme si byli najednou hodně blízko. Mluvili jsme, mluvili jsme, mluvili jsme, stále a stále.. Bulharsko-rusky-anglicko-turecky  :-))) , prostě jakkoliv, šlo to ven, všechno z nás šlo ven.. Byl tak šťastný, že mi nabídl trvalé bydlení u sebe, nabídl mi i to, že si k němu mohu chodit, kdykoliv chci, pro sýr i mléko..

Uvědomil jsem si v ten moment, že tohle jsou právě ony „skoro zázraky“, které aktem dávání, dávání i z posledního, spouštíme. Má to obrovskou moc a tohle toho bylo prostě důkazem. Za obyčejný šátek – byl to takový větší šátek, ze kterého jsem mohl udělat větší ranec, který byl tím jediným, co jsem ještě u sebe měl, kromě roztrhaných riflových kraťasů na sobě. Měl jsem ho místo baťohu. Za tento šátek jsem mohl získat v podstatě doživotní střechu nad hlavou a jídlo. Ono asi ty pohádky o „ubrousku prostři se“ mají něco v sobě, ikdyž to možná není úplně ideální příklad. Nikdy totiž nevíte, koho máte, ve skutečnosti, před sebou. Může jít o člověka, který dá všechno za to, že ho jiný člověk vnímá a dá mu jen trochu svojí pozornosti. Vidíte jak je to relativní? Tohle zkrátka nejde vymyslet, to je prostě život sám.

Já jsem s velikým poděkování slíbil, že se určitě v tomto životě ještě potkáme. Protože měním lokalitu svého působení a Bulharsko brzy opustím, jeho dary za obyčejný šátek, jsem v tuto chvíli nevyužil, ačkoliv jsem mohl. Také o pozornosti bude projekt hlasové komunikace, který bych chtěl v ČR zrealizovat a kvůli kterému se do ČR, na nějaký čas, vracím.

Přicházím na to, že se čím dál více přibližuji k přítomnému okamžiku vědomého prožívání. Přicházím také postupně na to, že ony synchronicity, které se objevují poblíž mne, se jaksi zhušťují a jejich četnost, smysl, obsah a působení se stále více a více zrychluje. Přestávky mezi nimi se jakoby smazávají. Někdy mám pocit, že se přímo zhmotňují moje představy. HNED! – TADY A TEĎ!. Už to netrvá stejně dlouho, jako doposud, ale mám pocit, že se čím dál více přibližuji k tomu, že, na co pomyslím, to se stane. Jakoby následovala okamžitá odezva Univerza na můj jakýkoliv čin. Vnímám tento způsob tvoření u sebe jako stále sílící a sílící. S pokorou okamžitě věci, které se tím vytvářejí, dávám ihned dál. Jsem v proudu těchto okolností a začínám si stále více a více uvědomovat, jaký že je, ve skutečnosti, potenciál lidské bytosti.

Ještě jedno mi řekl onen bača. Odpověděl mi na otázku, kde a co je PRAVDA. My jsme se o tom vlastně nebavili, ale postupně na to přišla řeč. Ikdyž jsem na otázku PRAVDY velmi citlivý a někdy i vznětlivý a velmi zbystřím, když někdo říká, co je a není PRAVDA, tentokrát to byla pravda, kterou jsem, v tento moment, měl slyšet. Jestli platí za dalších 10 sekund nedokážu ale říct. Mám ale pocit, že se tato "PRAVDA" OKAMŽITĚ ZRUŠÍ PO DALŠÍ MILIARDTINĚ SEKUNDY A JE TADY ZASE PRAVDA NOVÁ.. I toto mi dále potvrdilo, že PRAVDA je skutečně proces, nic pevného a daného.. Volně pronesl:

PRAVDA JSI TY!. KAŽDÝ JSME SI PRO SEBE SAMA TOU PRAVDOU, KTEROU VENKU ZBYTEČNĚ HLEDÁME. POUZE V TENTO MOMENT, TADY A TEĎ!. NENÍ ŽÁDNÝ JINÝ DŮLEŽITĚJŠÍ MOMENT. KDYŽ SE PODÍVÁŠ KOLEM SEBE, POUZE V DANÝ OKAMŽIK, TO JE PRAVDA. POUZE PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK JE PRAVDOU, NIC OSTATNÍHO NEEXISTUJE. TO, CO PRÁVĚ TEĎ POTŘEBUJEŠ, MÁŠ PŘI SOBĚ, OSTATNÍ MŮŽEŠ DÁT KLIDNĚ DÁL. POKUD ZAČNEŠ TAKTO VĚDOMĚ KONAT, V NÁSLEDUJÍCÍM OKAMŽIKU DOSTÁVÁŠ PŘESNĚ TO, CO POTŘEBUJEŠ. ZBYTEK DEJ DÁL, PROTOŽE TO PRAVDU DEFORMUJE.

Řekl jsem si, tohle přece není možné, ale bylo to možné. Čekala mne cesta zpátky. Musel jsem nad tím přemýšlet a opět a znova mi „něco“ potvrdilo, že skutečně TADY A TEĎ! je nejmocnější časo-prostorová záležitost, která má nejvyšší potenciál. Cesta zpátky ubíhala hladce, viděl jsem obrovský počet svatojánských mušek, který byl paradoxně těsně kolem cesty až k mému stanu o pár kilometrů dál. Ony mi svítili na cestu, protože už byla skutečná tma, měsíc ale trochu pomohl.. Šel jsem ještě do městečka, chtěl jsem okamžitě všechny tyto poznatky dát na blog, byl jsem však unavený, pustil jsem všechny reakce v diskuzích pod blogem na sklo a šel jsem nazpátek a spát. Říkal jsem si, že to ráno, všechno musím zvěčnit a nyní tady píšu..

Milí přátelé, přišel jsem na to, že jsme skutečně všichni velmi bohatí. Jsme bohatí tak, že si to vlastně ani nedokážeme představit. Každý ve svém životě, každý tak, jak nyní žije. Ikdyž si myslíme, že nemůžeme dát, PŘESTO MŮŽEME.

DÁVEJME PLNÝMI HRSTMI, DÁVEJME VŠECHNO, DÁVEJME VŠECHNO ZE SEBE I TO HMOTNÉ I TO NEHMOTNÉ. VĚDOMĚ SE RADUJME JEN Z TOHO, ŽE DÁT VŮBEC MŮŽEME, ŽE MŮŽEME A VŮBEC DOSTÁVÁME V TOMTO ŽIVOTĚ, K DÁVÁNÍ JAKOUKOLIV PŘÍLEŽITOST. ZA TOHLE DĚKUJME, KAŽDÝ DEN..

Objímám

Milan

Zobrazení: 274

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020

* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.Pokud se této meditace chcete též…Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE."
před 5 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 1.4.2020 uživatele Ina Obr
před 13 hodinami
Uživatel Uno Universus odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Rusko ma tolik nafty a plynu, ze cena muze byt  velice nizka, proto Arabi se snazi o kompromis pro svoji naftu. Iran neprijal Trumpvovo letadlo plne dolaru. Nepotrebuji to. Maji nedavno objevenou naftu, nekolik miliard barelu. Jsou bohati jsou…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 31.3.2020

Dezinfekcia, ktorej sila nie je s žiadnou inou porovnateľná. Touto dezinfekciou je LÁSKA.Info - kód: 31.3.2020NEBO A ZEMdva v jednomZdroj: FB​Otvor Oči© 2015…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby