* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Projekt „Světelná komunikace“ aneb "Svět Tě vnímá a potřebuje.."

Psal se rok 1991, já jsem v roce 1989 nastoupil Vojenskou střední školu v oboru výpočetní techniky a informatiky v Novom Meste nad Váhom na Slovensku. Byl jsem tehdy ve II. ročníku, internet v té době měli pouze největší banky, o větším komerčním nasazení pro domácnosti se teprve šeptalo v kuloárech  IT, jako o revolučním způsobu sdílení informací a obrovském zdroji dat pro každého člověka.

Jednoho dne jsem měl pocit, že mám vzít tužku a papír a začít psát a kreslit. Vznikalo schéma, tradiční bloky, propojky, šipky, některé názvy jsem psal spontánně, později jsem zjistil, že byly pojmenovány takto jisté programovací technologie, které se objevili o mnoho let později.

Pochopil jsem, že jde o nějaké propojení něčeho s něčím. Přesně jsem však nedokázal říct, co to vlastně vzniká. Bylo to takové zasazení semínka v mém vědomí, které se teprve mělo rozrůst. Můj prospěch mi umožňoval se věnovat těmto věcem, v podstatě nikdo nevěděl, co a jak vnímám, čím se vnitřně zabývám. Trvalo to 14 dní, já jen psal a kreslil. Bylo to automatické a pomaličku zároveň jsem začal i chápat.

Byl to komunikační hlasový live prostředek, který bude využívat možností internetu v blízké budoucnosti. Pochopil jsem také to, že byl mimo dobu. Získal jsem postupně odvahu ukázat tohle schéma lidem, kteří rozuměli přenosovým protokolům v roce 1991 a ti mi jasně řekli, že tohle prostě na stávajících možnostech nejde ještě naprogramovat, kde jsem to prý vzal. Já jsem studoval na této střední škole velmi blízký obor tomu, co jsem obdržel od mého skutečného JÁ. Byly to telekomunikace a výpočetní technika a informatika obory, které byly mj. náplní tohoto učiliště. Záhy jsem pochopil, že jen proto, jsem měl být na tomto učilišti, aby mi došlo, co jsem to vlastně dostal. Jinak si myslím, že bych to ani nepoznal.

Ti z vás, kdo tomuto trochu rozumí, ví, že tehdy běžely jen tzv. BBSky (bíbíesky). Byly to sítě, které dokázaly přenést z jednoho počítače na druhý, v tom nejzákladnějším stavu, pouze „0“ a „1“ a ty potom zobrazit na vzdáleném monitoru jako text. Obrázky tím šli přenášet až mnohem později. Vůbec se nešlo bavit v letech 1990 – 1994 o přenosu zvuku, či dokonce videa. Jelikož jsem studoval v podstatě u armády ČR, měl jsem k těmto BBSkám přístup. V podstatě díky tomu, že jsme byli žáky tohoto ročníku, mohli jsme občas nahlédnout do struktur „pra-internetu“, tedy do BBS sítí. Armáda měla tenkrát již napojení, což veřejně v civilu, šlo jen výjimečně.

Jak šel můj život, já jsem v pohodě absolvoval Vojenskou střední školu, schéma se postupně rozrostlo a v podstatě šlo mým životem. Vzniklo mnoho A4 stran popsaných nákresy a texty. Každých v podstatě 5 let jsem to vytáhl a někomu ukázal, resp. řekl. „Ano, tohle už by naprogramovat šlo“ – jaké bylo mé překvapení, když jsem tohle uslyšel z úst lidí, kteří už měli zkušenosti s prapůvodními html protokoly internetu. „Ovšem tohle bude nestabilní“ – dále jsem slýchával. Nu což, opět jsem to sbalil a dalších 5 let to zrálo. Mezi tím však rostly nejen programovací technologie, ale také rychlosti a propustnost dat v sítích.

Můj další pokus to vytáhnout na světlo světa byl spojený s otestováním. Ano, dokázal jsem to, s obrovskými problémy, které v podstatě změnili můj život, otestovat. Reakce ani nedovedu popsat. Pokud se tento komunikační live hlasový prostředek, kde je nosič vědomí hlas, nikoliv text, dostane mezi širokou veřejnost, má schopnost navrátit lidem 2 věci:

1.)    Pojem ztracené vzájemné Jednoty a to, že jsme všichni jedno

2.)    Vytvořit pro každou lidskou bytost dostatek prostoru pozornosti od ostatních

Ne milí přátelé, není to jen další sociální síť, ale plnohodnotný nástroj ke sdílení lidského vědomí. Toto miminko se nadechlo bohužel jen pár-krát. Nedokázal jsem ho udržet při životě déle, než pár týdnů. Nadechlo se ale, a to, co to způsobovalo, bylo pro mne ujištěním a zjištěním, taky poznáním toho, k čemu má tato věc sloužit. Může obnovit vnímání společného díla. Může obnovit cítění vzájemného propojení. Může nastartovat kolektivní tvoření v lásce a harmonii.

Já ho zase musel uspat, tehdejší poměry a stav, ve kterém jsem se nacházel, mi neumožňovaly toto provozovat dál. Reakce uživatelů však byly skutečně nádherné. Dodnes mi někteří z nich píší, zda někdy zase pojede tato věc dál. V podstatě jde také o nástroj, který dokáže rozpohybovat stojaté peníze, které mnohdy leží bez užitku na určitých místech místo toho, aby protékaly a léčily. Tato věc dokáže penězům navrátit jejich původní účel, účel směnný a účel oběživa.

Jde o virtuální komunikační prostor, kde se vše řeší „PRÁVĚ TEĎ!“ a v „PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU“. Díky tomu, že se nekomunikuje již textem a tedy není možné dát informaci zpětný (minulý) a ani budoucí charakter, tvoří se obrovské dílo vzájemné prosperity a sdílení. Řekl bych také, že jde o vytvoření jakési náhradní platformy nad současným internetem, kdy se povýší level „komunikace textem“ – stávající internet na budoucí level „komunikace hlasem“.

Využití tohoto prostředku je v mnoha sférách. Od vědy až po umění. Způsobí to veliký rozvoj technologií, ale především jde o práci se sdílením výdobytků lidského vědomí a lidských zkušeností. Jde rovněž o komunikační technologii, která nenabízí jen každému uživateli to, že může „pracovat“ z domů – dokonce si i může vydělávat peníze, ale také je zde veliký aspekt zábavného učení resp. poznávání sebe sama, zkrátka hry a opravdového prožívání.  Lze také říci, že jde i o relaxační záležitost. Rovněž je tady myšleno nejen na práci a zábavu z domu, ale také na setkávání se mimo počítače a křesla a monitoru v pokoji, ale také je tady kladen důraz na setkávání se v realitě a na propojení s přírodou.

Také i právě kvůli tomu, měním nyní oblast mého pobytu z Bulharska na ČR. Mám překrásné přísliby spolupráce na této věci od některých lidí z ČR, ale jak se říká, stále není dosti krásných a spolupracujících lidí a i díky tomu, že jsem dostal od Martina (ŽeruHmyz) i Lumíra svolení k tomu, abych tohle tady, na tomto místě prezentoval, dělám to rád a pokud byste kdokoliv chtěl a jakkoliv cítil, že byste se chtěli zapojit, rád vám řeknu, co by bylo potřeba.

Programově:  Jedná se o práci programování cca. na 1 rok pro asi 3 – 5 lidí. Výhodou je znalost HTML5 protokolů, posledních verzí FLASH sice ustupující technologie, posledních verzí JAVA protokolů, PHP skriptu, HTM kódu, rovněž LINUX serveru a MySQL databází. Pokud někdo máte zkušenosti s těmito věcmi, a nebo byste věděli o někom, kdo tohle zná a má čas a měl by chuť se do tohoto jakkoliv opřít, určitě nebude litovat. Webová stránka je využívána naprosto jiným revolučním způsobem než tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Je tam spousta zajímavých inovací. Rovněž je tady šance i pro grafiky, protože tohle velice milé a přívětivé prostředí bude doslova hladit uživatele a nabídne mu nekonečné možnosti seberealizace v globálním světovém měřítku. Hledám rovněž překladatele do jiných jazyků, především angličtina, ruština, španělština, čínština, němčina

Technicky: Budou potřeba z počátku 3 výkonné servery, každý bude mít na starosti jinou sféru zabezpečení dotazů. Dá se to rozjet i na 1 serveru. Cílené to bude i na mobilní telefony, i proto technologie HTML5.

Zkušenosti: Jak jsem psal, již to jednou běželo, potýkal jsem se s celou řadou problémů i přesto to bylo nádherné a funkční. Vím už přesně jakou cestou se vydat, především při vyšším zatížení. Je to báze zkušeností, kterou budu rád sdílet.

Finančně: Jedná se vlastně o zaplacení práce těchto 3-5 lidí programátorů, tým zatím ještě není úplně vytvořený, mám příslib jisté programovací spolupráce, ale i toto je malá výzva pro toho, kdo by měl zájem spolupracovat na bázi kódování. Rovněž jde o zaplacení (koupení), v první vlně ale asi pronájmu serverů (dedikovaných), které zajistí dílčí komunikaci. Pro představu: 1 člověk programátor si klidně může říct i o 40 – 50.000 měsíčně, pokud se podaří najít někoho levnějšího, bude to skvělé. Rovněž i hodně výkonné stanice, se dnes každá pohybuje kolem 100.000 Kč. Dávat celkový součet tady je myslím zbytečné, protože se může stát, že najdu někoho, kdo se toho chopí třeba pro svůj růst a nebo z důvodu jakékoliv jiné pohnutky za, v první chvíli, bezplatnou pomoc. Pochopitelně v dalším běhu to bude znamenat veliké a krásné odměny a další možnosti.  Rovněž i servery jdou pronajmout, tedy by se nemuseli platit hned a v celé výši. Návratnost jsem bohužel nestačil ověřit, ale díky tomu, jak se to vyvíjelo, začaly se peníze v tomto projektu pohybovat také. Pokud bych vzal nejstřízlivější můj odhad, lze se bavit např. o 6 měsíční až 1 roční návratnosti. Generování finančního toku je zcela přirozené, jakmile se všechno provozem zaplatí, systém se odladí, lze očekávat skutečně mimořádné finanční toky v horizontu 1 roku – 3 let.

Zapojení uživatelů: Revoluční je také to, že uživatelé budou vlastnit 51% tohoto projektu přímo i jak, co se týče finanční moci, tak i rozhodovací. Jde o to, že tohle nemůže řídit 1 člověk, musí být na to kolektivní moudrost. Vše probíhá přes ono komunikační rozhranní, kdy se nejen že průběžně mění a zdokonaluje prostředí, ale také se kolektivně rozhoduje o tom, jakým způsobem budou využity prostředky, které se takto vygenerují a kam se zacílí tvořivé kolektivní vědomí. Osobně vnímám to, že se penězům v tomto projektu, může vetnout zcela jiná energie, energie světla, souznění, vzájemné pomoci a nejjemnější esence toho, co může člověk člověku vůbec dát. Zbylých 49% se dělí mezi celý realizační tým, tedy programátory, zázemí, investory a všechny, kteří se jakkoliv budou na tomto podílet. Vše, co zůstane, půjde do oblasti vzdělání a rozvoje vědomí lidské bytosti. Koneckonců i o tomto bude plénum uživatelů hlasovat.

Projekt zatím podporují všemožně: Livisipea (komunikací a pomocí vytvoření podmínek v ČR), Martin (ŽeruHmyz), Lumír (prostorem na tomto webu)

Prozatím příslib pomoci:  Ondřej K. – programátor FLASH, Jana L. – grafické práce

Dále:  Hledám investory a věřím na 100%, že se to povede. Vizualizací již tento obraz je oživený, jen ho dáme společně do hmoty.

Pochopitelně, pokud by někdo chtěl pomoci jakkoliv, uvítám jakoukoliv finanční částku či druh pomoci. Stačí se ozvat na email: univerzo.net@gmail.com

Prosím a děkuji, objímám a miluji..

Milan

Zobrazení: 459

Komentář přidal(a) jan/ko/ňas dne 21.Červenec.2015 v 13:14

...vzhledem k tomu, že Milan o fungování toho nástroje vlastně nenapsal nic, tak se ptám, v jakém formátu (videa, rozhovory, polemiky, sítě zájmových okruhů,...?) a na jakých principech "to" má fungovat.
Píšu proto, že na mých webech už přes 15 let visí/visel projekt vyjednávacího nástroje KARAODYN, také použitelného ve školství, politice a obchodních jednáních.
Pokud bude spolupráce možná, jsem k ní připravený. Ale potřebuju znát alespoň základní funkce a metodiku "Světelné komunikace". Název mi připadá podivný, když nosičem je zvuk - a ne světlo, ale to se dá změnit....., snílci naštěstí existují... 

Komentář přidal(a) Milan Nový dne 22.Červenec.2015 v 11:05

Ahoj Honzo, promiň mi prosím Tě, za malé zpoždění mojí reakce, už jsem Ti psal na Tvůj email, musel jsem nechat Tvoji reakci na mne déle působit, to víš, u mne to trvá někdy prostě déle, než se na něco naladím, ale jakmile se už naladím, mohu pokračovat ve společném tvoření. Mám přesto pocit, že můžeme vymyslet společné propojení, chtělo by to asi schůzku, já budu koncem měsíce v ČR, můžeme se sejít a podebatovat. Díky za přízeň a odvahu :-)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace dne 4/5. 4. 2020 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Chcete se stát vědomými tvůrci svého světa a jeho realit a přitom konstantně…"
před 3 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace nejen dne 4/5. 4. 2020

* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE.Pokud se této meditace chcete též…Zobrazit další
před 3 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MEDITACE 4./5. DUBNA - NA PODPORU ČASOVÉ LINIE PRO VZESTUP/ KONEC CORONAVIRU - Czech Uvedeno ZDE."
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
před 6 hodinami
Uživatel Jindřich Röschl uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Féwa - Info 1.4.2020 uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Uno Universus odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Rusko ma tolik nafty a plynu, ze cena muze byt  velice nizka, proto Arabi se snazi o kompromis pro svoji naftu. Iran neprijal Trumpvovo letadlo plne dolaru. Nepotrebuji to. Maji nedavno objevenou naftu, nekolik miliard barelu. Jsou bohati jsou…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rýsuje se využívání vodíku místo ropy! Že by kvůli tomu již začaly padat ceny ropných produktů? Že by kvůli tomu byl vypuštěn Corona vir, podporován 5G technologií? Podrobnosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business stars uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* 2020 03 26 - H.Heclová_Q anon_Zakrytá konspirace Uvedeno ZDE. * Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse FREEDOMEDIA - DISCLOSURE of rotten sociopath leaders & show business uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Dle videa: Operation Defender Europe Theory | Qanon, uvedeného v angličtině zde, by čistka od ne-mocných zloduchů údajně měla v tichosti probíhat tak, že masivní zatýkání zlounů po…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskusi.

FREEDOMEDIA - DISCLOSURE

* The Cabal, Deep State and QAnon E9 - The Dawn of a New World Here.…Zobrazit další
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 31.3.2020

Dezinfekcia, ktorej sila nie je s žiadnou inou porovnateľná. Touto dezinfekciou je LÁSKA.Info - kód: 31.3.2020NEBO A ZEMdva v jednomZdroj: FB​Otvor Oči© 2015…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je jen a jen na každém z Vás, jaký svět a jeho reality si vytvoříte a co, jak a s kým budete ve svém světě a jeho realitách mít a prožívat uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Globální situace. 26.3.20 Kosmická agentura / Swaruu – Plejády.Vyjasněte si, co chcete. Uvedeno ZDE."
úterý
Stella Abu je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
úterý
Příspěvky do blogu uživatele Uno Universus
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak to tak vypadá, už konečně začala celosvětová čistka od ne-mocných zloduchů, vytvářejících ve světě záměrně pandemie, krize, války a chaos! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here. (It is not just military operation, it is as well galactic operation.)"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velke veci se deji potichu uživatele Uno Universus.
"* Coronavirus & Anti-Christ connection, POTUS Activates Reserves, FED is Dead, Quarantine Extended Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele dědaVašík

Coronavirus, strach a směr

Nevím, jak dalece vnímáte šíření nákazy, ale je otázkou pravdy, jaký počet obětí je s ohledem na jiné nemoci v minulosti. A většina lidí si neuvědomuje, že současné dění má stálou vazbu na přelomový rok 2012, kdy pro většinu lidstva byl velký…Zobrazit další
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby