* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Otázky:
Jak zklidnit emoční hladinu?
Jaké jsou njejpodstatnější úkoly do letního slunovratu?
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukotvováním. Propojením se Zemí, to bylo naše poslání už mnohokrát. Jste již pevně spojeni s Matkou Zemí a vaše propojení je vědomé. Proto se nemusíte nechat zmítat energiemi svého ega, vaše kořeny k Matce Zemi jsou hluboké a vaše úkoly služebníků světla připravené.


Staňte se světelným sloupem pokaždé, když vámi emoce začnou zmítat. Pokud vás emoce ovládnou tak, že nejste schopni úsudku, neřešte nic, jen propojujte. Spojte se Zemí a se světlem i své ego. je to vaše součást, nikdo cizí, tak ho neodstrkujte, nezatracujte, ale ani se jím nenechte ovládnout, je to vaše součást, ne podstata. Vaše pravé Já je krystalické, má přesně a jasně danou strukturu. Tak jako jsou různé struktury krystalů prvků, stejně tak je krystalické i vaše pravé já, objevujte to. Souvisí to úzce s DNA.

Ale na objevování různých aspektů DNA není nyní vhodná doba. Nyní je důležité, abyste našli svou podstatu jako celek. Abyste ji ohmatali, uchopili, procítili. Abyste nalezli sami sebe. Každý má jiné způsoby, někdo vizuální, někdo pocitové, to je jedno. Jde o to nalézt toto Já, původní, zářící.

Když ho poté propojíte s Matkou Zemí, uvidíte - budou se dít zázraky. Nahlédnete do Akáši a do záznamů Duté Země. Nespěchejte ale. Ukotvěte se sami v sobě, abyste se dokázali udržovat v podstatných energiích déle. Dělejte nejdřív toto cvičení hledání a ukotvování, a pak teprve se pouštějte do objevování dalších světů a prostor. Pak teprve se budete moci učit číst záznamy Akáši.

Ano, není to nic jiného než stará učení Véd, že svět, který žijeme, není vzorem, ale odrazem. Najděte svůj vlastní vzor a porozumíte Duté zemi. Porozumíte řeči rostlin a zvířat - obrazně řečeno. Ostatně pohádka o Zlatovlásce o tomto vypovídá.

A teď meditace:
Já jsem. Já jsem a nic okolo není . Já jsem a není ego, není tělo, není duše. Není svět. Vše se rozpouští v záři energie Já jsem. Žádná pomoc, žádné zlo. Pouze Já jsem, žádná minulost, žádná budoucnost, pouze Já jsem, já a nic.
Přejeme úspěšné hledání :-)

Toto je váš úkol v následujícím období, pokud to zvládnete do letního slunovratu, srdce Matky Země bude šťastné.
Staňte se světelným sloupem a vše, co vám činí příkoří, jednoduše shoří ve světle.
Čekáme na toto vaše probuzení již velmi dlouho a vězte, že i když vás posíláme do samoty, naše pomoc je veliká.
Bude vás na Zemi potřeba, vás Světelných.
Děkujeme předem, s láskou a otevřenou náručí

Vaši Áriové

Emoční hladina každého jednotlivce, ale i národa, či jakékoliv společnosti je ukazatelem míry vzedmutého ega. Ať jangového, či jinového. Co se týče jednotlivců, jde o kultivaci ega. Ale mluvme teď konkrétně jen o emocích, které vyplývají z chování a jednání ega. Ať se jedná o jakoukoli emoci, je třeba si ji nejdříve uvědomit. Až si ji uvědomíme, můžeme ji přijmout a poté pracovat s odpuštěním. Ale ještě se zastavme u uvědomění si emoce. Toto uvědomění je důležité, protože si řekneme: ano toto je má emoce – ale nejsem to já. Pak můžeme emoci přijmout a je-li třeba odpustit si ji. Jestliže se dokážeme odklonit od emoce, podívat se na ni jako naprodukt, ale neztotožnit se s ní – hodně jsme pochopili a můžeme jít po své cestě mílovými kroky.

Ty podstatné úkoly se již teď ukazují. Jsou to ty nezpracované nepříjemnosti a problémy. Stále se to bude týkat vnitřní očisty a přijetí svých temných částí. Bez očisty a přijetí sebe sama jen těžko budete kráčet kupředu. Proto před vás vaše duše staví všechny nutné záležitosti, které čekají na vaše přijetí. Při této vnitřní práci budete mít nekonečnou podporu bytostí Světla. Žádejte je o pomoc, energii, abyste vše zvládli.
Naši milí, jste v době změny vědomí na Zemi. A tato je jedna z počátečních etap.

Milujeme vás Áriové

Emoce jsou jako vítr, když je necháte – přijmete, odletí, když jim vzdorujete – nepřijmete je - povalí vás.
Patří k životu, na jednu stranu je milujete – ty pozitivní, a negativní zase nechcete, tedy jak to je? Je třeba k nim zaujmout nový postoj, potom to vyřešíte systémově.
Každý máte své postupy, ketré vám vyhovují, není třeba je měnit.Možná oprášit zapomenuté vztahy s andělem smrti – transformace, či jednoduché techniky dechu. Vydýchat vše do klidu. Je to vaše součást a jak dlouho je budete takto prožívat je vaše volba. I proto se vám možná zdá, že máte hodně domácích úkolů, už je čas to změnit.

Úkoly……..? Například předchozí část je jen o nich. Nejsou žádné převratné novinky, I když jejich žití vám přinese v důsledku obrovskou radost a vnitřní sílu.
Přistupovat ke všemu s otevřeným srdcem
Vnímat laskavě sebe sama I dění kolem sebe
Šířit lásku, víru, dobrou náladu a optimismus kolem sebe
OBČAS se zamyslet, zda mě má současná činnost opravdu naplňuje – ale to není nutné příliš často, část věcí dozraje

Prostě být rádi sami se sebou I ostatními lidmi.
Víme, že je to velký úkol, ale máte všechny předpoklady to začít zkoušet a následně I žít. Naplnit poslání Země.

Milujeme vás a jsme s vámi Vaši Áriové

Vše je teď o energiích „ teď a tady“. Snažte se dělat věci, které vás baví a být s lidmi, které máte rádi. Žijte v radosti. To nejvíce teď chybí na Zemi. Snažte se každou emoci přijmout a odlehčit ji. Vše můžete transformovat láskou, ale vědomě přijímejte každou emoci. Všichni víte, že se jedná o zkušenosti, které potřebujete, proto vám přicházejí. Všímejte si toho, co vám přichází, protože to je teď a tady pro vás podstatné. Když se na to podíváte z jiného úhlu nebo prostřednictvím někoho druhého, vždycky zjistíte, že každý problém vám nakonec přinese zkušenost, která následně je pro vás přínosem. Nezapomeňte, že vaše srdce a hlavně střed srdce, je váš nejdůležitější a nejlepší pomocník. Hodně lidí trápí jejich žitá schémata a stará přesvědčení nebo závislosti. Pokud si je uvědomím a pak se je snažím vědomě měnit, třeba tím, že si je napíši, co již nechci ve svém životě žít a co chci měnit.Pak si změnu opakuji jako svou novou vizi, jak chci žít teď a tady na zemi. V současnosti přichází lidem již hodně konkrétně, co je třeba změnit. Je důležité věřit sama sobě, že změnou a vírou se mění můj postoj, moje energie. Vesmír si přeje vše řešit jednoduše, aby každý rozuměl svým emocím a pak je mohl měnit. Vaše vize, vaše přání teď určují váš život, tak si je tvořte v radosti, v lásce a tvořivé hojnosti, naučte se zodpovídat za své myšlení a pak se je snažte v lásce opravdu naplňovat. Prvním krokem změny se mění vaše energie a otevírá vám cestu

S láskou Vaši Árijové

Milí přátelé, víme, že vzedmutí emocí, obzvláště těch hluboce potlačených, je velmi silná záležitost pro všechny lidské bytosti. Je pro vás náročná jak intenzita těchto emocí, tak i rychlost, s jakou přícházejí jedna za druhou. A znovu vám tady nabízí pomoc vaše lidské srdce. Vstupte do svého srdce a nechte se duší zavést ke stezce, která po spirále sestupuje dolů. Cestou si uvědomte všechny své aktuální pocity a přijímejte je. Na konci stezky uvidíte maĺé jezírko - jezírko víry a naděje. Ponořte se do něj a vše, co jste přijali, odevzdejte. A nechte se naplňovat a objímat láskyplnou energií jezírka. Tím, že budete své emoce zpracovávat s láskou a budete stále v sobě posilovat víru v lásku, naplníte jeden z podstatných úkolů, na které se ptáte. Otevírejte se aktivně všemu poznání a zkušenostem. Uvědomte si, že čím snadněji vámi příslušná energie dané zkušenosti projde, tím jednodušší pro vás bude pochopení a zpracování. Pak můžete vše zvládat s větší lehkostí a nebudete v sobě zadržovat nízkovibrační energie.

S láskou Vaši Áriové

Zobrazení: 219

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 5.Únor.2013 v 12:51

Já jsem. Já jsem a nic okolo není . Já jsem a není ego, není tělo, není duše. Není svět. Vše se rozpouští v záři energie Já jsem. Žádná pomoc, žádné zlo. Pouze Já jsem, žádná minulost, žádná budoucnost, pouze Já jsem, já a nic.
Přejeme úspěšné hledání :-)

pochopila jsem správně, že já jsem to co si teď tady pomyslím?

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 5.Únor.2013 v 14:34

Když uvěříš bez jakýchkoliv pochyb tomu, čím se chceš stát, tak se tím staneš, neboť jsme především tvořivé vědomí, které naprosto vždy funguje podle programu, který je vytvořen osobním přesvědčením. Úzce související článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 5.Únor.2013 v 14:57

no vždyť se snažíííííííím :-)   díky Lumíre

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. Pokud by byla pravda, že vše co je stvořené bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! –…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

KREV

      Krev           Chemie krve určuje náš charakter, naše schopnosti, naši odolnost proti nemocem, naši schopnost regenerace, naši schopnost se vyvíjet, evoluovat. Manipulace s lidským DNA přinesla vznik nových krevnich skupin, nových typů ras…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zázračné účinky maku: Patrí medzi najzdravšie potraviny sveta uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Živé jídlo plné energie a enzymů ozdravuje tělo. Sporák nepotřebujete - ZDE.* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kupříkladu tohle hovoří samo za sebe."
10.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby