* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

AA Gabriel a AA Naděje - Naslouchání srdeční čakře

Milovaní Archandělé Gabrieli a Naděje, volám vaši láskyplnou přítomnost, aby stanula přede mnou a zabalila mne zcela do vaší bezpodmínečné lásky. Když přijímám vaši lásku, podporu a jasně zářící světlo, povzbuzuji svou vnitřní pravdu, aby se stala i mou vnější pravdou rozvíjející se z mého nitra. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás a svoluji, abyste vylili na celé mé bytí svou hluboce milující energii, ale zejména do mé srdeční čakry a také do mé planetární srdeční čakry, solární srdeční čakry, galaktické srdeční čakry, univerzální srdeční čakry, multiuniverzální srdeční čakry a mé kosmické srdeční čakry. Žádám, aby vaší hlubokou andělskou láskou byla má srdeční čakra aktivována, probuzena a doširoka otevřena. Mým největším přáním a záměrem je propojit se se svou srdeční čakrou plněji a stát se jedním s energií svého srdce, se vším, co srdce umožňuje a poskytuje, aby mi pomohlo. Žádám, aby má srdeční čakra byla harmonizována, léčena a aby se manifestovala skutečná jasnost, aby má srdeční čakra byla křišťálově čistou studnicí bezpodmínečné lásky. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, veďte mě a ukažte mi, jak mohu umožnit své srdeční čakře, aby byla křišťálově čistá a plná mocné energie jasnosti a pravdy. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás, abyste pracovali s mou duší, aby se vyjasnil jakýkoli zmatek, nedorozumění a chybná pojetí, která mohu mít vůči sobě sama a své srdeční čakře. Umožněte energii či pohledu, který mi brání pohlížet a chápat svou srdeční čakru jako ryzí a čistou studnici pravdy bezpodmínečné lásky a jasnosti. Má srdeční čakra je božsky sladěná, propojená a v jednotě s mou duší, má srdeční čakra je mocným zdrojem vedení v mé realitě. Už si nepřeji kráčet po své duchovní a fyzické cestě na Zemi slepý k vedení svého srdce a duše. Už si nepřeji zažívat slepotu, i když mám schopnost vidět, naslouchat a rozumět božskému a pravdivému vedení své duše a své srdeční čakry. Má srdeční čakra je vyjádřením mé duše, jejím vedením, moudrostí a božským plánem pro mě zde na Zemi. Nyní žádám a volím si být jedním se svou srdeční čakrou, naslouchat, vidět, cítit a přijímat vše, co mi má duše skrze srdeční čakru nabízí. Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, když v jednotě pracujete s mou duší, srdeční čakrou a mou božskou vnitřní pravdou, prosím, odstraňte veškerou slepotu, která mi nedovoluje vidět pravdu a jasnost mé srdeční čakry a duše. Prosím, odstraňte veškerou hluchotu, která mi nedovoluje slyšet a naslouchat mé srdeční čakře a duši s křišťálově jasným porozuměním. Prosím, odstraňte všechny energie a pohledy, které mi zabraňují v komunikaci a sdílení bezpodmínečné lásky mé duše a srdeční čakry. Už si nepřeji či nevolím jít cestou, kde stále zažívám oddělenost od své duše a srdeční čakry, přeji si a volím si být jedním se svou duší a srdeční čakrou a zažívat božské vedení, hlas, pocity a pravdu své srdeční čakry a duše s křišťálově čistou jasností, aby každý krok, čin, rozhodnutí a myšlenky, které vytvářím, byly zformovány z hlubokého a opravdového vědění, vedení a pochopení v mém nitru. Jsem si zcela a naprosto vědom, že právě teď je čas, abych skutečně umožnil celému svému bytí, energetickému systému a tělům, vědomí, čakrám, mysli a emocím, aby se probudily do pravdy mého bytí. Ale zejména je nyní božsky načasováno, že vidím, vnímám, uznávám a přijímám svou pravdu, vnitřní vedení a jasnost s lehkostí v každém okamžiku svého života. Již nejsem obklopen mlhou nevědomí, zapomnění, iluzí a zmatku, zcela vymazávám toto vědomí a existenci, volím si přijmout sebe sama jako bytí pravdy, nepodmíněné lásky a božského vyladění na stálou schopnost vidět, vnímat, naslouchat, uznávat a přijímat vedení a jasnost své srdeční čakry a duše s naprostou lehkostí v každém přítomném okamžiku. Nyní vidím, nyní naslouchám, nyní uznávám, nyní přijímám, nyní vnímám pravdu, božské vedení a přítomnost své srdeční čakry a duše. Milovaný Archanděli Gabrieli a Archanděli Naděje, žádám vás společně se svou srdeční čakrou a svou duší, abyste mi pomáhali tím nejshovívavějším způsobem. Děkuji s hlubokou vděčností.'" Milované majáky světla na Zemi, přicházíme k vám jako spojené vědomí a láskyplná energie Archanděla Gabriela a Archanděla Naděje. Hluboce si přejeme se s vámi podělit o naši invokaci, abychom podpořili rozvoj, neustávající probouzení a objevování vaší srdeční čakry. Je pravda, že jako maják a příklad Stvořitelovy lásky na Zemi už nemůžete na Zemi kráčet či bloudit jen tak bezcílně, činit rozhodnutí a volby vycházející z vašich tužeb, mysli či ze zvyku. Nyní je čas, abyste poznali plněji svou srdeční čakru a její božský účel a roli ve své realitě. Slovo 'bezcílně' je nesmírně důležité, protože v minulosti jste možná nezažili hnací sílu a jasný cíl jako energii, která sídlí ve vašem srdci, abyste dosáhli toho, co je správné a nutné. Nyní je čas, abyste zacílili svou energii ze srdce, stejně jako když zacilujete záměr do centra svého srdce. Je čas starat se o svou srdeční čakru a odstranit štíty, mlžný opar a zdi, které vám možná zakrývají zrak a sluch, abyste se mohli plněji propojit v jednotě se svou srdeční čakrou a duší. Je také zásadní, abyste si dovolili zaměřit se na naslouchání všemu kolem vás i ve vás. Existuje aspekt lidství, který je lenivý a schází mu schopnost naslouchat. Když si dovolíte naslouchat pravdě v sobě a kolem sebe, nevyžaduje to žádný z vašich moderních přístrojů či technologií, aby vám pomáhaly a ve vaší realitě vás podporovaly. Dovolte si naslouchat Stvořitelovu univerzu; vše, co žádáte, potřebujete a přejete si pochopit je v tichu, energii, světle a lásce tohoto Stvořitelova vesmíru. Vždy je tu aspekt vašeho bytí, který je vyladěn a naslouchá univerzu, ale nyní je třeba tuto schopnost a přirozený instinkt rozvíjet, rozšířit a vědomě prožívat. Tím, že každý bude naslouchat Stvořitelovu vesmíru, tím budete vědomě shromažďovat a manifestovat vědomí moudrosti, vědění a pochopení, které umožňuje osvícení a rozpuštění všech aspektů reality, které se zdají být problematické, ať už jde o vaši osobní realitu či realitu, kterou spoluvytváříte s každou duší na Zemi. Spíše než vycházet z vašeho vlastního vnímání, zvyků a myšlenek, abyste vytvářeli obecné vědomí Země, mohli byste vycházet z moudrého vědomí ve Stvořitelově vesmíru, aby proniklo do obecného vědomí a obecného spolutvoření lidstva. Je také na místě naslouchat prostředí a lidem kolem vás; často vytváříte energie a přitahujete lidi do své reality a přesto nenasloucháte poselstvím, která předávají energeticky. Někdy, když nasloucháte energiím a lidem kolem sebe, dokonce i prostředí svého domova či pracovního prostoru, začnete si všímat harmonie či disharmonie. Možná je to něco tak jednoduchého, jako že vám neslouží určité barvy nebo vibrace lidí kolem vás se vám pokoušejí ukázat určité oblasti, kde je třeba vaší pozornosti a růstu. Skvělým cvičením je také naslouchání svým vnitřním energiím, svému vnějšímu prostředí a naslouchání Stvořitelovu vesmíru, bez posuzování pozorovat podobnosti a rozdíly, které lze zaznamenat. Nezapomeňte, že neposloucháte jenom svýma fyzickýma ušima, ale i svýma vnitřníma ušima, podobně máte vnitřní schopnost vnímat a brát na vědomí, dokonce máte schopnost vědět nebo rozumět. Můžete toho dosáhnout tím, že si ve svém bytí udržíte prostor klidu, pozorování, bdělosti a vědomí. Pamatujete-li si, když vám někdo naposledy nahlas četl, i když jste měli v úmyslu poslouchat, vaše mysl se možná zatoulávala k jiným myšlenkám, vaše emoce možná vytvářely nesouvisející pocity, možná jste nebyli zcela přítomní, pozorovali jste a napojovali se na čtoucí osobu a říkaná slova. Možná jste si poté nebyli schopni vzpomenout, co bylo řečeno. Kdybyste si bývali dovolili být v onom okamžiku plně přítomní, byli byste vystupňovali svůj zážitek a také byste byli schopni si vzpomenout či přehrát vše, čemu jste rozuměli a co jste zažili. Zaměření se a dovolit si být přítomen a také pozorování vám umožňuje naslouchat na mnoha energetických úrovních a tím i získat vnitřní vedení svého srdce, duše, prostředí, lidí a Stvořitelova vesmíru. Díky schopnosti jasně a pravdivě vidět, naslouchat a vnímat svou vlastní srdeční čakru a srdeční čakru každého člověka se v zemské realitě projeví větší přítomnost lásky, aby ji mohli zažít všichni. Prožitek lásky bude vaším tvořením, ukotvováním a projevem. Každý čin, krok, myšlenka, proces a reakce, kterou učiníte, ovlivňuje vzestup vašeho vlastního bytí i lidstva, takže je správné, když si dovolíte opravdu naslouchat na hlubší úrovni všemu, co je ve vás i kolem vás a pak si na základě soudnosti a vnitřního vědění vyberete takové kroky a činy, které opravdu chcete. Když říkáme naslouchejte, myslíme tím naslouchání vašimi smysly, naslouchání energii či energeticky. S hlubokou bezpodmínečnou láskou Archanděl Gabriel a Archanděl Naděje (Hope)

Zobrazení: 349

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 15.Únor.2013 v 7:53

od včerejška tuhle oblast řeším a hle článek....úžasnééééé

Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 15.Únor.2013 v 8:19

Jani, nádhera. Díky.  

❤❤❤

Komentář přidal(a) Hrošík dne 15.Únor.2013 v 8:39
Jani krásné čtení! Díky moc! :-)
Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 15.Únor.2013 v 9:49

I já děkuji těm pánům...andělům....když jsem to četla, byla jsem dost rozhozená a teď? Paráda....asi si to budu číst před spaním :-))) i po ránu i k obědu??? :-))))

Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 15.Únor.2013 v 10:04

Já si to namluvím do diktafonu v telefonu a pak budu v klidu ležíc ta slova opakovat...

Komentář přidal(a) Hrošík dne 15.Únor.2013 v 10:23
Terezko to je super nápad! To mě vůbec nenapadlo! :-)
Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 15.Únor.2013 v 11:10

Hrošíku, já to tak "dělám vod FURT", mám to i v telefonu i "překopnuté" do PC... Důležité meditace, očisty - abych nic nezapomněla a byla klidná... :-D (Já mám profesionální kodeky, takže formát . amr zvládnou. Pokud by vám formáty z telefonu v PC zlobily -nevím, zda zvládnete konverzi-, tak si stáhněte: VLC media player 2.0.5 http://www.slunecnice.cz/sw/vlc-media-player/ , ten snad potřebné kodeky má...).

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 15.Únor.2013 v 12:39

no to je sice mooooc hezký, ale v minulém článku už nevím kdo myslím AA Michael psal, že mistr si ukládá své info do duchovního těla a odtud je používá, včetně vzpomínek myšlenek i emočních.....před pár dny jsem to sem dávala. My právě se máme naučit neukládat už do fyzického, páč pás to pak stresuje a bere energii. Když je vše v duchovním tak máme hodně volné energie k dispozici. Pochopila jsem to tak, že nebudem mít zapotřebí skrze ego vysávat energii od druhých. Já se o to pokouším, ale návyk je potvora a zrovna jsem vycucla svého muže, až jsem bulila jak mě to mrzelo. Teď mi hlavou i tělem běhá smíření, že to neumím :-((((

Prostě prvotní reakce nóó tak jsem si šňupla. Zase na druhou stranu, když jsem se dřív neustále kontrolovala, necítila jsem se svobodná bééééé :-(((( Tak jak teda

Komentář přidal(a) Jana Mitysková dne 17.Únor.2013 v 9:39

Kubi máš naprostou pravdu, jsem fakt trošku magor, mé strachy mě dohnaly k perfekcionalismu už jsem to před nějakou dobou pochopila a odlehčuju hodně. Sklamání už naštěstí neprožívám, teď jsem hodně pracovala se smířením snad se vším co si dovedeš představit. Mým velkým problémem bylo všechno kočírovat a už se sunu k nechat se vést, hodně mi pomohl i tenhle článek zapadl do kontextu, abych byla jedním se svým vedením :-))) snad konečně začnu žít a přestanu analyzovat a hlídat mysl :-))) tedy už mě k tomu mé tělo a nižší já pouští :-.)

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
před 13 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. Pokud by byla pravda, že vše co je stvořené bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! –…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

KREV

      Krev           Chemie krve určuje náš charakter, naše schopnosti, naši odolnost proti nemocem, naši schopnost regenerace, naši schopnost se vyvíjet, evoluovat. Manipulace s lidským DNA přinesla vznik nových krevnich skupin, nových typů ras…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zázračné účinky maku: Patrí medzi najzdravšie potraviny sveta uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Živé jídlo plné energie a enzymů ozdravuje tělo. Sporák nepotřebujete - ZDE.* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kupříkladu tohle hovoří samo za sebe."
10.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby