* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Přicházím k vám s obrovskou láskou, abych vám pomohl a zlepšil vaše duchovní praktiky a prožitky na fyzické Zemi. Mnohé bytosti z vnitřních rovin vám projevili intenzivní a rozpínavou lásku, s obrovským soucitem pro cestu, kterou teď postupujete na Zemi.

Představuji si každého z vás, jak stojí v krajině s velkým kusem země před sebou. Minulý rok a ještě i poté jste vyživovali půdu na zemi a zasévali semena, abyste vytvořili šťavnatou zelenou louku, která vyroste vysoko a silně. Jak se díváte upřeně na zemi, uvědomujete si drobounké aspekty života vystupující z půdy, vaše louka začíná kvést a teď máte i čas všímat si, jak vaše louka roste, a pečovat o její potřeby. Někdy uvidíte, že některá místa na louce byla znečištěna, takže potřebují nově osít. Jindy objevíte bohatsví hojnosti, které kvete, aby přineslo výborné ovoce do vašeho světa a těla. Louka se může stát nejkrásnější zahradou růstu, krásy a zážitků nebo se pro vás může stát i namáhavým břemenem péče, protože se budete snažit vytvořit něco plodného, abyste vyživili své tělo. Rozumím tomu tak, že je to nová fáze vzestupu, kdy už nebude více zapotřebí, aby nějaké aspekty vaší reality byly břemenem nebo bojem. Hleděli jste si půdy dobře a zaseli jste semena s láskou, což symbolizuje duchovní praktiky a porozumění, kterého jste dosáhli nejenom v tomto životě, ale i v předchozích. Nyní je čas zabezpečit, aby se práce a pečující péče, kterou jste podnikli v minulosti, projevila do krásy, plodnosti a výživy. Kdybyste nečinně seděli s postojem, že práce byla vykonána, a že jednoduše budete sklízet odměnu, pak možná zjistíte, že je vaše úroda nebo louka pustá a holá. Jestliže něco roste od semene, aktivuje energii své životní síly a projevuje se v jakékoliv formě, bude potřebovat vaši pozornost, lásku a péči, která je skvěle zapotřebí a směřována. Příliš mnoho pozornosti může způsobit, že vaše louka bude nepoddajná nebo tvrdá, protože dáváte příliš mnoho překážek a omezení pro růst své louky. Pokud budete pokračovat s výživou a péčí o svoji louku s láskou, záměrem a vizí, která je flexibilní a ve spojení s loukou a tím, že poroste z energie životní síly a s ní, pak budete schopní vytvořit a vyživovat zemi, která pro vás průběžně ponese ovoce.

Je to milující péčí k sobě sama, svým světem, svojí realitou a vnitřním bytím, že umožníte sami sobě prožívat vše, po čem toužíte. Teď je doba láskyplné péče k sobě sama, být jemný se sebou a se svými energiemi, protože si neuvědomujete, že jste právě dokončili hlavní cyklus transformace. Cyklus, který má mnohonásobný význam a účel pro vás a pro celé lidstvo. Cyklus, který vám umožnil pracovat skrze fáze karmy, iluze a potlačení na mnoho úrovních své bytosti. Dovolte sami sobě udělat si čas využít nebo dokonce mít prostor pro rozjímání toho, čeho jste vy i lidstvo právě dosáhli. Přesunuli jste se přes mocný a náročný cyklus, který si vyžádal hodně vašich sil a soustředění, abyste umožnili se posunout a sblížit se opět se Stvořitelem. Musíte být unavení jako když se unavený bojovník vrací domů z bitvy, protože jste dokončili cyklus, který jste dlouho očekávali, že dokončíte. Je to téměř jako kdyby celý vesmír Stvořitele se teď hluboko nadechl a s povzdechem vzdychnul. Vzdychnutí umožňuje rekalibraci a nový způsob existence, aby se uvnitř vaší bytosti projevilo to, co vyžaduje čas, aby se vyvíjelo, stalo se božským zvykem uvnitř vaší bytosti. Můžete být unavení, dovolte si odpočívat, možná potřebujete výživu, najděte to, co potřebujete a pečujte o své energie a bytost jako přípravu pro další probuzení. My, vaši průvodci a vaše duše teď od vás nežádáme tak moc, žádáme vás, abyste si byli vědomi potřeb všech aspektů své bytosti a chtěli pěčovat o sebe s láskou a soucitem. Skrze svoji citlivou lásku a soucit sami k sobě si umožníte rozvinout krásnou fázi svého vzestupu.

Cyklus, kterým jste prošli, udržoval silné aspekty a energie potlačení, iluze a karmy, věřím, že budete pokračovat prozkoumáváním těchto tří kvalit, ale na jiné energetické úrovni, která vám umožní snáze z nich vytvořit lásku. Možná ucítíte, jako byste byli potlačeni ve svém fyzickém životě, ale vaše duchovní bytost a moudrost je vámi také potlačena, dokud si neuvědomíte, že jste připraveni přijmout celou a úplnou pravdu. Pouze jediné vám umožní úplné spojení a prožitek pravdy Stvořitele, je to uvědomění, že jste byli potlačeni ve svých duchovních schopnostech a dovednostech, což bylo zvykem po dlouhé časy. S tímto uvědoměním přichází hlubší a čistší realizace, což je to, že jste připraveni přijmout vše, čím jste. Dovolte sami sobě na okamžik popřemýšlet o mých slovech, přemýšlet nebo procítit uvnitř své bytosti, zda-li věříte, že jste schopni přijmout vše, co jste.

Pak si vzpomeňte na má slova na začátku mé komunikace popisující, jak stojíte před loukou, která roste a rozvíjí se v důsledku vašich minulých činů a pozornosti. Již jste vytvořili platformu, kde věříte, že máte něco vyživovat a o něco pečovat uvnitř své bytosti a sdílet to s ostatními; tato platforma je víra, kterou lze také interpretovat jako uvědomění, pokud je doprovázeno hlubokou vědomostí. Uvědomění, ať už malé nebo velké, vám umožní uvolnit aspekty sama sebe, které potlačujete, aby mohla nastat svoboda a prožitek vnitřní svobody. Na Zemi objevujete svoji svobodu; jste bytosti světla bez omezení, takže vaše svoboda je za omezeními a hranicemi, zatím se někdy bojíte poznání malého množství své svobody. Jste si vědomi toho, jak se potlačujte a obzvláště duchovně? Jste si vědomi toho, jak vaše potlačení vašich schopností, znalostí a vnitřní síly vytváří celou realitu potlačení, kontroly a nedostatku ve své realitě a realitě mnohých? Když sami sobě dovolíte žít na Zemi jako bytost světla se svobodou ve své realitě, svět se začně posunovat, aby se s vámi spojil, s vibrací, kterou vyzařujete. Další uvědomění je, že Země se konstantně spojuje s vámi a všemi aspekty Stvořitele na Zemi. Tvoříte z vnitřku své bytosti, Země se spojuje s touto tvorbou, aby se projevila podle množství svobody, kterou nabízíte a dovolíte sami sobě duchovně. Nyní je čas nabídnout sami sobě svobodu, uvědomit si, že pouze vy jste ti, kteří potlačují své duchovní schopnosti a tudíž vytváříte potlačení a omezení ve své realitě.

Když jsem jasně řekl, že je teď třeba, abyste o sebe láskyplně pečovali, měl jsem na mysli, že je čas být, všímat si a pečovat o to, co bylo již objeveno, provozováno a probuzeno uvnitř vašeho bytí. To vyžaduje více citlivosti, soudnosti, přesnosti a disciplíny než dříve. Představte si, že už se delší dobu nedíváte na svoji louku, ale jste půdou, ze které semena rostou. Přestavte si, že si uvědomujete růst a cestu každého semene v rostlinu, jste si současně vědomi každého výtvoru a procesu všeho tvoření. Účel každého tvoření se také stane extrémně důležitým, jakmile si začnete uvědomovat, že malé výtvory mají základní účel spojování a splétání do velkého obrazu, účelu a výtvoru. Pečovat o sebe znamená, být si vědomý svého tvoření, cílů, moudrosti a energií uvolňujících se z vašeho bytí. Pečovat o sebe znamená uvědomovat si, že teď je čas uvolnit potlačení, abyste zažili duchovní a tudíž fyzickou svobodu.

Je mým přáním sdílet s vámi vzývání jako nástroj uvolnění potlačení v duchovnosti. Toto potlačení nebylo vyvoláno vašimi průvodci pro vaši ochranu, ale vybrali jste si ho jenom vy sami, což může být těžkým břemenem, které nesete, ale také to znamená, že ho můžete lehce transformovat, protože spolu-vytváříte se Stvořitelem a má sílu vnést svobodu do celého vašeho bytí.

"Milovaný Mistře Kuthumi, moji milovaní Průvodci, moje milovaná Duše a milovaný Stvořiteli, žádám vás, abyste vždy sledovali a dohlíželi na můj současný proces probuzení, podporování a povzbuzování mého léčení.

Nyní žádám, aby mne obklopily léčivé energie Stvořitele, aby vyléčily a přinesly klid do všech aspektů a vědomí, které si volí prožít potlačení mé duchovní bytosti, duše a pravdy. Protože teď otevírám i svoji bytost, abych vyjádřil hluboké léčení z hloubky své bytosti svému životu na zemi, umožňuji, aby v mém bytí byly přítomny nástroje vědomého výběru, které mi umožňují prožívat, že mám schopnost i na výběr zažívat na Zemi to, co si přeji. Teď si volím, s přítomností božského a posvátného vědomí, léčení a uvolnění potlačení, které jsem si zvolil a vytvořil ve svém fyzickém světě, které mne odděluje a omezuje od spojení se vším co jsem, a prožíváním všeho, co jsem.

Nyní si volím vytvářet ve svém světě svobodu, takže mohu rozšířit své energie a prožívat pravdu Stvořitele. Teď si volím vytvářet svobodu ve svém prožívání a spojení se vším, co jsem. Už nepotřebuji déle potlačovat svoji duchovnost, energeticky a také na základě své vnitřní síly a moudrosti.

Teď si vybírám, že budu vytvářet svobodu, a umožním ve svém bytí poznání, že se bude přetvářet jako krásný láskyplný zážitek svobody pro mne a pro vše na Zemi.

Nyní přetínám vlákna k mému vědomému a podvědomému potlačnování své duchovní pravdy, síly, moudrosti a energie, jsem neomezený aspekt Stvořitele, jsem vše, co jsem v tomto okamžiku, což je okamžik pravdy.

S pravdou a láskou, děkuji vám."

V této době se nádherně probouzíte uvnitř své bytosti, nebojujte s probouzením ani mu neodporujte, ale dovolte sami sobě objevovat svobodu.

S láskou,
Mistr Kuthumi

Zobrazení: 144

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
před 14 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo zveřejnil diskuse.
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Marcelka z hor, 15-Vse se deje v zajmu celku Uvedeno ZDE. Pokud by byla pravda, že vše co je stvořené bylo stvořené Bohem, čili nejvyšší Inteligencí Univerza s nejvyššími…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak získat, vlastnit, mít, umět, vytvářet atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Iluze a reality / Illusion and Reality (CZ) - ZDE.* Existujeme jen tady a teď, minulost a budoucnost je trochu iluze, říká vědec z CERNu Uvedeno ZDE.* NÁŠ SVĚT JE POUZE „DOHODNUTÁ INFORMACE“! –…"
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

KREV

      Krev           Chemie krve určuje náš charakter, naše schopnosti, naši odolnost proti nemocem, naši schopnost regenerace, naši schopnost se vyvíjet, evoluovat. Manipulace s lidským DNA přinesla vznik nových krevnich skupin, nových typů ras…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zázračné účinky maku: Patrí medzi najzdravšie potraviny sveta uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Živé jídlo plné energie a enzymů ozdravuje tělo. Sporák nepotřebujete - ZDE.* Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Straší vás rakovina? :-( Jezte ovoce nalačno a postrašte ji taktéž! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jak se léčí rakovina v Mexiku Možná na tom něco bude, každopádně není doporučováno nic špatného a nedostupného. Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme…"
11.2.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Kupříkladu tohle hovoří samo za sebe."
10.2.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby