* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Úžasné zamyšlení, které vyšlo už 3.1.2012 !! – stojí za to mu věnovat pozornost :-)

 

3. ledna 2012 v 18:27 | Bára | 

 Tento rok je pro každého dosud největší výzvou k probuzení.
Když jsme se rozhodli zrodit se do fyzických těl, prošli jsme tzv. branou zapomnění. S rostoucím věkem jsme čím dál tím více zapomínali na naši skutečnou podstatu a pod tlakem výchovy rodičů, ve školách a v systému jsme se učili věřit námi vytvořené iluzi, kterou jsme začali považovat za skutečnost.
Nyní procházíme opět tou samou branou, ale v opačném směru, potřebujeme tentokrát zapomenout na ony naučené vzorce chování, na iluzorní skutečnost vnímanou našimi smysly, na bolesti a traumata, která byla dosud uložena v paměti naší DNA, v našich fyzických, emocionálních a mentálních tělech. Rozpomenout se opět na spontánnost, čistotu a nevinnost ničím nezatížených dětí.
V čase nebylo dosud období, ve kterém by kdokoliv z nás mohl být tolik plně zodpovědný a schopný okamžité materializace skrze své myšlenky, slova a skutky, jako nyní.
Rozhodli jsme se pro tu nejkouzelnější hru. Než jsme ji začali hrát, vymysleli jsme počátek i konec, zadali do ní čas, podrobili ji vesmírným zákonům. Když jsme ji hrát začali, zapomněli jsme, že jsme ji vymysleli, že jsme jejími tvůrci, že vůbec nějaká hra existuje. Začali jsme tak věřit virtuální realitě, kterou jsme nazvali život. Považovali jsme ho za skutečný, i když byl ve skutečnosti holografickým obrazem našich různých druhů víry. Víry v pomíjivost, omezenost, konečnost a smrt.
Pokud ještě chceme věřit starým zvyklostem a omezujícím programům, jsme oběťmi, manipulovanými figurkami své vlastní hry, kterou jsme se sami rozhodli hrát, podléháme tak iluzi bezmocnosti a omezení, zesilujeme si podvědomě stále víc roli figurky, nacházející se v něčích manipulativních hrách.
Pokud se chceme již vyvázat z pout omezení a manipulace, chceme se rozpomenout opět na skutečnost, stáváme se již pouhými pozorovateli této hry, této iluze, soustředíme se tak zcela na možnost tvoření a tuto iluzorní hru si tvoříme na základě naší víry za plného vědomí.
To však nelze pokud jsme pod vlivem času. I on byl veličinou hry, držící nás v nevědomosti. Pokud se spoléháme, že čas za nás vše vyřeší, že jakákoliv předpověď vázaná příkladně k tomuto nebo jinému roku, případně k datu 21.12.2012, které Mayové i jiné civilizace označili za zlomový přerod vedoucí k celovesmírné transformaci vědomí nás všech, tato změna se nás pak netýká. V tomto případě jsme stále otroky a oběťmi očekávání a hledání řešení v iluzi, která nás naopak o to více bude spoutávat a činit bezmocnými.
Zkušenost v čase nás měla dovést k jedinému, že jsme si ho zvolili k tomu, abychom skrze něj mohli rozpoznat iluzi od skutečnosti. A to lze pouze bez jeho vlivu na nás, to lze pouze v přítomném okamžiku, v tady a teď, kdy jedině můžeme vnímat, že čas nám znemožňoval být vědomými tvůrci vlastních holografických projekcí, vesmírů, světů nebo-li životů, oné kouzelné matrixové hry.
V tady a teď je transformace dokončena, nečeká na iluzi 21.12.2012, data, které bylo  námi záměrně časově zadáno k tomu, abychom ho dešifrovali a zapomněli tak na jeho formu, ale zaměřili se na obsah této numerologické šifry, která nám umožňuje pochopit skutečnost a iluzi skrze podobenství, která na nás na úrovni kolektivního vědomí působila.
Dvanáctý rok třetího milénia (tisíciletí) není vybrán k našemu probuzení "náhodně". Ucelenost roku, přerod starého v nové, pro nás tvořilo 12 měsíců. Vše je tvořenou vírou. Proto křesťanská víra, která nás nejvíce ovlivňovala, byla předávána 12 apoštoly. Víra v ezoterické nauky nás přivedla k vědomé aktivaci 12vláknové DNA, která symbolizuje náš božský a uměle potlačený, tvořivý aspekt, zablokovaný do 3vláknové šroubovice DNA. To vše je iluze. Číslo 12 je šifrou iluze.
Časové slovo "měsíc" je odvozeno od pojmenování oběžnice naší planety, která za jeden pozemský rok projde 13krát úplňkem a 13krát novem. stejně jako je to u ženských menstruačních cyklů. Apoštolů bylo ve skutečnosti 13, včetně Máří Magdalény, která byla církví zapovězena, žena byla umlčena. 12vláknová DNA identifikuje božskou podstatu fyzických těl, ale 13-vlákno si uvědomuje samo sebe bez omezení fyzické úrovně vnímaného božství. Číslo 13 je šifrou skutečnosti.
Proto bylo toto číslo tolik zatracováno a vše co s ním bylo spojené. Proto bylo číslo 13 v kolektivním vědomí, číslem strachu. 13. u stolu přinášel neštěstí atd. 13 skutečných měsíců bylo uměle stlačeno do 12 a proto každý 4. rok musel být přestupným. 13. apoštol – žena, byl umlčen, žena musela naslouchat muži. Muselo tomu tak být abychom si naši hru mohli zahrát v plném zapomnění, jedině tak mohla být zcela autentická, jedině tak nám umožnila poznat veškeré naše součásti, jedině tak jsme přes zdolání políček bolestí a smutků prožívali vděčnost za svobodu a radost.
12 - číslo iluze a umělosti, mužské energie, patriarchálního vnímání světa, světa, kterému vládl strach, potřeba soudu a boje, potřeba oddělování a komplikovaného řešení, světa vlády rozumu.
13 - číslo skutečnosti a přirozenosti, čisté esence ženské energie, jednotně vnímaného světa, světa v přijetí, pochopení a sjednocení, jednoduchosti, světa vlády srdce.
A tak právě rok 2012 může pro nás být skutečností nebo iluzí, bojem a oddělením nebo přijetím a sjednocením, komplikovaností nebo jednoduchostí, vlády rozumu nebo srdce, záleží jen na nás, zda pouze věříme tomu, co vnímáme našimi smysly a umíme pochopit pouze rozumem, nebo zda-li jsme již schopni naslouchat naší intuicí propojenou s jednotným vědomím, naslouchat citem, pocitem a řídit se srdcem.
Pak i datum 21.12.2012 můžeme buď vnímat v čase a spoléhat se na to, že nás provede transformací vědomí nebo ho můžeme vnímat intuitivně a můžeme se stát onou tečkou mezi dnem a měsícem tohoto 12. roku a uvědomit si, že jsme středem vesmíru, který si tvoříme, který je však stále iluzí, tedy číslem 12, zrcadlově z nás odražen, od oné tečky...( 21.12 )
Ve skutečnosti jsme 3. stupněm úrovně vědomí, které si uvědomuje sebe samo ve vlastní identitě čísla 1 i mimo ni, v dualitě čísla 2 i mimo ni. Číslo 13 propojuje vnímání sebe sama na tělesné úrovni (1) i mimo ni (3), a to nám umožňuje být skutečnými vědomími tvůrci naší reality, tvůrci, kteří si uvědomují své božství, jež dokážou žít a naplnit v lidské a pozemské podobě.
Uvedu ještě jednu asociaci, kterou nabízí tento rok. A opět na ní ukazuji rozdíl mezi vnímáním ovlivněným, iluzorním a mezi svobodným, tvořivým a skutečným.
21.12.2012 má proběhnout zákryt planety země, slunce a galaktického středu. Tento zákryt proběhne pro ty, kteří mu věří, ale právě proto zůstanou otroky, loutkami a figurkami naší hry, ovlivněni časem, očekáváním a iluzí.
Pokud myslím, píši, říkám, že se něco uskuteční, uskutečňuji to vlastně sám svojí energií, kterou na to zaměřuji, tvořím to nyní, v tady a teď. Vnímám tak energii země = jsem touto zemí, vnímám energii slunce = jsem tímto sluncem, vnímám energii galaktického středu = jsem tímto galaktickým středem. Propojuji tak v sobě zemi, matku, ženu, přijetí a fyzické tělo, se sluncem, otcem, mužem, akcí a myšlenkou, s galaktickým středem, se skutečnou tvořivou božskou podstatou. Sjednocuji tělo, mysl a duši...
Iluze nebo skutečnost?
Každý má neotřesitelnou možnost vlastní svobodné volby.
A tento rok, tato chvíle je pro nás všechny tím nejsilnějším momentem k rozpomenutí se a k volbě:
Chci být stále ovlivňovanou figurkou nebo svobodným tvůrcem hry?
V projevené lásce
tvůrce pepa - peptahra

http://barboraopelkova.blog.cz/1201/2012-skutecnost-nebo-iluze

 

Zobrazení: 344

Komentář přidal(a) Tereza Slunečnice dne 22.Leden.2013 v 11:44

Bez ohledu na data - JÁ JSEM TVŮRCE REALIT! A loutka/figurka rozhodně nejsem! (Tím se posunuji dál a článek B. Popelkové vypouštím - zdržuje mi. Ve výsledku není konstruktivní...)

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 23.Leden.2013 v 16:15

Toto je opravdu vynikající článek. Úzce související článek s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž" je uveden ZDE.

Komentář přidal(a) Livisipea dne 23.Leden.2013 v 17:01

Lumíre, jsem moc ráda, že tě i tento článek oslovil - i já s ním velice souzním, ostatně jako se všemi, které dávám na blog. Zdá se mi, že přece jenom svítá na lepší časy a nacházíme čas od času i společnou řeč :-) S láskou Livisipea

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 7 hodinami
Uživatel Jirka Tanistra zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"Muj email je   jirkatanistra@gmail.comtam mne můžete kontaktovat.Jirka"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.9*.2020

Exaktné vedy - A Múdrosť, ktorou je Láska.Hĺbkou zvnútornenia individuálne prejavená - znovu zrodená /znovu sa rodiaca/. Inšpirujúca, motivujúca v menšom, či väčšom zabudnutí žijúceho Človeka - ľudí.Energie o ktorých bolo v kódoch hovorené…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Velká tajemství budou odhalena (Marného okénko 19.Q9.2Q2Q.) Uvedeno ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy…"
včera
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19

Dr. Buttar - Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá bouře pro covid-19 Přepis textu níže uvedeného videa:Moderátorka: Některé lidi zajímá, jak je to s rouškami, karanténou, co se na nás chystá… Říkají, že spousta lidí zemře, ale nezemřela… Teď se věci znovu…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"* Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu žalobu na ČR za roušky uživatele Ina Obr.
"Bububu s pokutami :) Netreba to platit, stale to hovorim :) Pána vytiahli policajti z vlaku pretože nemal rúško a nezaplatil pokutu na mieste tak mu pohrozili ,že zaplatí 1650 eur.Ale z úradu mu prišlo ,že…"
sobota
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel matka treza zanechal komentář k uživateli Maris Ahmed.
"hezke dny vam preji a klidny cas . dostala jsem od vas zpravu na imejl tak vam pisu . budu rada za vase zpravy . tereza ."
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli Ivana Štilcová.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek
Uživatel Maris Ahmed zanechal komentář k uživateli matka treza.
"Dobrý den,Jak je s tebou všechno, vybral jsem si po tvém krátkém profilu zájem o tebe a považoval jsem za nutné ti okamžitě napsat. Chci vám něco velmi důležitého sdělit, ale bylo pro mě…"
pátek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby