* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být?

Víte, že i planeta je živý organismus, který prochází vývojem zrovna tak jako ostatní bytosti?


Pro mnohé z vás asi není žádným tajemstvím, že v lidském těle se každých 7 let obnovují staré buňky za buňky nové. To znamená nejen to, že se ze starých, odumírajících buněk rodí buňky nové (jež od těch starých přebírají původní program), ale i to, že každých 7 let máme v podstatě zcela nové tělo, které se může do nekonečna regenerovat a obnovovat, pokud z něj odstraníme či přeprogramujeme starý program v němž je uloženo, že musí stárnout, mít nemoci a umírat. Nevěříte tomu? Pak je třeba i tento váš starý program přeprogramovat, jelikož naše možnosti, schopnosti a dovednosti jsou tak omezené či naopak tak dokonalé a progresivní dle toho čemu v hloubi své duše skutečně věříme. Funguje to podobně jako u počítače, který taktéž dokáže jen to, co mu jeho program umožňuje umět udělat a dokázat. Úzce související článek: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


Nyní právě končí planetární vývojový cyklus a začíná u planety cyklus nový, ale protože se jedná o nebeské těleso které je podstatně větších rozměrů, proto transformace neprobíhá během několika dnů či týdnů, ale trvá několik let. Nemyslete si ale, že tedy máte pořád ještě spousty času, neboť transformace začala nabírat na obrátkách již od roku 2002 a po roce 2012 nabírá na rychlosti stále více a více. Proto pokud chcete opustit starý svět, ve kterém si negativní bytosti budou nadále vyřizovat své staré účty, tak již není čas na lelkování a je třeba se začít slaďovat se zvyšujícími se frekvencemi Nové Země, které se od té staré stále více odděluje. Nejlépe toho docílíte tím, že přestanete sledovat negativní záležitosti, to znamená i to, že se již nenecháte manipulovat sdělovacími prostředky, zbavíte se strachů, budete se snažit udržovat se v duševním klidu a pohodě a začnete jíst pokud možno jen rostlinnou stravu, neboť ta do sebe vstřebává nejen světlo našeho slunce, ale poslední dobou i stále více kosmické regenerující, ozdravující omlazující energie slunce centrálního. Úzce související článek: Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce. Uvedeno ZDE.


Pro přechod do nové Země je třeba se emočně odpoutat od všeho co nás udržuje v cyklu příčin a následku, čili v cyklu dalších a dalších reinkarnací. Takže pokud si přejete se dostat do nové Země v harmonickém projevu existence, tak je třeba nejen odpustit všemu a všem, ale i přestat emočně reagovat na veškeré negativní podněty, čili přestat vytvářet následky negativních příčin. Uvědomte si, že tzv. Karma je vytvářena a udržována v existenci pomocí emocí, které vytváří gravitační silová pole, která k sobě naprosto VŽDY přitahovaly, přitahují a přitahovat budou frekvenčně stejnorodé věci, bytosti a události. Z toho jasně vyplývá, že jakmile si přestanete brát věci osobně a stanete se pouhými pozorovateli všeho negativního, čili bez toho abyste na to nějak emočně reagovali. tak tím začne docházet k tomu, že ve vás začnou zanikat gravitační silové pole, která k vám přitahovala to co vás nějak či něčím emočně vyburcovalo k nějaké negativní reakci a to třeba jen k pouhému rozčilení. Více o čištění a vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí najdete v textu o elektromagnetismu. Uvedeno ZDE.


Dualitní světy, čili světy až do nejvyšší čtvrté dimenze jsou o akci a reakci a z toho důvodu v těchto světech existuje tzv. Karma, čili zákon příčiny a následku. Světy od páté dimenze výše již nejsou světy akce a reakce, ale jsou to světy aktivního kreativního tvoření, ve kterých si každý vědomě tvoří takový svůj osobní paralelní svět, který odpovídá jeho/jejímu osobnímu přání, představám a přesvědčení. Takže pokud nechcete zůstat trčet ve starém, dualitním, negativním světě, ve kterém se snaží jeden druhého ovládat a nehodláte pokračovat ve vyřizování si svých starých účtů, pak je třeba nenechat se již emočně svazovat s ničím negativním a to ať se děje co se děje. Poukazovat na zlo můžete, hlavně z důvodu aby se tzv. probudili i ostatní a nenechali se již ohlupovat a se sebou manipulovat, ala pokud si přejete dostat se do vyšší dimenze společně s novou planetou, tak se ve vlastním zájmu emočně už nespřahujte s ničím co je negativní. Úzce související článek: Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE.


Dokonce i soucit vás svazuje s tím s čím soucítíte, neboť soucit vytváří svazující emoční pouto. Emapatie, čili porozumění vás již ale s ničím nijak nesvazuje, takže ta je nejen v pořádku, ale i potřebná a prospěšná. Výše uvedené zní možná sobecky, ale toto je jediný způsobe jak se nejen odpoutat od negativity, ale i se jednou pro vždy zbavit tzv. Karmy, která vás stále "nutí" znovu a znovu a znovu inkarnovat opět do nějakého negativního, tzn. disharmonického světa. Takže pokud chcete vystoupit z kola reinkarnací a udržet krok se stále se zvyšujícími frekvencemi nové Země a přejít do páté či ještě vyšší dimenze společně s ní, tak je třeba se stát pouhými emočně nezaujatým pozorovateli všeho co je negativní, disharmonické. Tímto způsobem zpřetrháte gravitační pouta stahující vás do dualitních negativních světů, čímž tyto
negativní světy, čili světy příčin a následků navždy opustíte a dostanete se do tzv. Rájů, ve kterých je pro všechny zúčastněné radost pobývat či žít. Úzce související článek: Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.


V takovýchto světech nejenže neexistuje negativita ani Karma, ale lze v nich dělat všemožné zdánlivé nemožnosti. Když si uvědomíte, že hmotná realita je stvořená z jednotlivých, mentálními představami předstvořených obrázků, Které existují v jednom nekonečném nyní, čili v tady a teď (neboť v mentálních světech čas neexistuje) a že jejich výběr vytváří prostor a probíhající děj a že jejichž sled vytváří události, čili zdání běhu času, tak vám dojde i to, že si z těchto mentálními pochody předstvořených obrázků můžete nejen vybrat a zhmotnit pouze to co se vám líbí, ale i to, že z již proběhnutého sledu událostí můžete vyjmout např. to, že se vám kupř. stal úraz. Tím dojde k tomu, že ve vašem těle zmizí následky toho úrazu, neboť vystřižením z minulého teď to co si nepřejte mít a prožívat se současně mění i současné teď, ve kterém se již nemůže zobrazit to co se změnou vašeho dřívějšího jednání vlastně nikdy nestalo. Úzce související články: * Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE. * Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality je uvedeno ZDE.


Jakmile si uvědomíte, že veškeré hmotné projevy existencí jsou ve své podstatě zkrystalizované holografické mentální představy, tak vám pak již nebude vůbec divné jak je možné, že se lze např. teleportovat, bilokovat, (čili být na dvou či více místech současně), cestování v čase, okamžitě spontánně se uzdravit, odstranit následky úrazů, začít mládnout a krásnět mnohé jiné zdánlivé nemožnosti či zázraky. V takovýchto světech samozřejmě již neexistují nejen peníze (neboť v takovýchto světech se vše potřebné k životu a zábavě "vyrábí" pomocí zhmotňování mentálních představ), ale ani tam nejsou žádné nemoci, jelikož co si ve své představě stvoříte a uznáte to za svou osobní pravdu, to se stává nejen vaší vnitřní, mentální představou, ale i vaší vně projevenou realitou. Úzce související články a videa: * Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE. * Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE. * Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý Uvedeno ZDE.


* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.


* Návrat do jednoty a harmonie, nebo-li návrat do páté a vyšších dimenzí, je o sjednocení pravých párových existencí. Uvedeno ZDE.
* Aktivace portálu vaší šišinky mozkové (epifýzy) Uvedeno ZDE.
* Návrat do jednoty, naprosté svobody a harmonie, čili opravdové lásky. Uvedeno ZDE.


Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.


Světy elektro-magnetické podstaty, což jsou světy do nejvyšší čtvrté dimenze jsou světy nejen polaritní, ale i dualitní. To znamená, že to jsou světy protikladů jako je např. dobro versus zlo. Světy od páté dimenze výše jsou světy založené na magnetismu, ve kterých je
polarita taktéž, ovšem už jen ve smyslu Severního a Jižního magnetického pólu. Tyto světy jsou již pouze polaritní, bez protikladní duality která v nich již neexistuje. Proto v nich již neexistuje ani dobro ani zlo, neboť to jsou světy kreativních výtvorů, které lze dle přání kdykoliv jakkoliv přetvořit, či z původního vytvořit něco zcela nového. Úzce související článek: * TVOŘENÍ Z POSVÁTNÉHO SRDCE (nebo-li z osobního nulového bodu) – Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky. Uvedeno ZDE.


Džoserova pyramida - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci Uvedeno ZDE. Vy sami jste BŮH - Bashar & Abraham (CZ titulky) Uvedeno ZDE. (Aktualizace a toto předešlé video je bohužel už jen v angličtině pod názvem: You are GOD (Bashar & Abraham Remix Uvedeno ZDE.)

* Videa o dělení na 2 planety: * DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Uvedeno ZDE. * 20. Hologram a jeho význam – YouTube Uvedeno ZDE. Ostatní videa této série obsahující 32 videí naleznete v článku s názvem: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.

* Třeba k dělení na 2 planety ani nedojde, neboť když dojde k transformaci, tak vzestoupí planeta celá. Více ve videu: Okno Příležitosti 2014 - 2015 / Window Of Opportunity (Czech) Uvedeno ZDE, pod obrázkem. Související video v angličtině: * IS:IS PORTAL ACTIVATION PART 2 Uvedeno ZDE. Související článek v angličtině: * Time For Truth/Pleiadians and the Reptilians/Pleiadian Agenda/and more - Here.

Jestliže k dělení nedojde a vzestoupí celá planeta, pak se ze staré, bezduché, rozpadající se planety vyloupne planeta nová (podobně jako když had svlékne a zanechá po sobě svou starou kůži) a bylo by to zřejmě tak nějak jak je uvedeno v článku: Po vzostupe – bezduché 3D Uvedeno ZDE.


19.01.2015 - Právě jsem objevil videa úzce související s výše uvedeným článkem.
* 20. Hologram a jeho význam Uvedeno ZDE.
* 13. Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory Uvedeno ZDE.
* 17. Co se nyní odehrává na planetě Terra  je ZDE.
* Další videa této série naleznete v článku: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.

PS: Inspirace pro napsání výše uvedeného článku vznikla z videa s názvem: * DOLORES CANNON - ROK 2012, NOVÁ ZEMĚ V 5. DIMENZI Uvedeno ZDE. Úzce související článek: * Žijeme v Najdôležitejšej Dobe v Dejinách Vesmíru (1/2 a 2/2) Uvedeno ZDE. Úzce související video s názvem: * Dolores Cannon uvádí Stěhování do Nové Země / Dolores Cannon Presents Moving into the New Earth Uvedeno v angličtině Here. Další úzce související články: * Co znamená sestupný vývoj, co vzestupný vývoj, kam který z nich vede a proč a který z nich si vyberete vy? Uvedeno ZDE. * Po vzostupe – bezduché 3D. podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

* Oddělování jemnohmotného světa, tzn. světa bez karmy (který je světem tvořivých vědomí, která si tvoří své vlastní světy a jejich reality), od hrubohmotného světa (což jsou světy příčin a následků, čili tzv. karmy), vysvětluje Amezdas ve svém videu s názvem: Půlení buňky a ebola aktuálně k 11. 10. 2014 Uvedeno ZDE.

Jak se znám, a znám se celkem dobře, :-) tak do tohoto článku v průběhu několika dní ještě něco doplním.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Úzce související text od Féwy.

Prajem Vám všetkým krásne, slnečné ráno. Také ako je u nás v Martine . Kým budem zdieľať dnešné infokódy.....konečne veľmi pekné, z predchádzajúcich planetárnych inormácií som už mala unavené oči ......mám pre Vás odkaz od rady Plejádskej únie svetla.

Snažíme sa Vám pomáhať, aby bolo pre Vás ľahšie pochopiteľné všetko, čo zatiaľ mnohí nevidíte. Sme tu, sme pri Vás. Vo fyzických telách i ako jemnohmotné substancie svetla, čo nám dáva možnosť pohybovať sa Vami nepredstaviteľným spôsobom.
Vidíme do vašich sŕdc, Koľko lásky v sebe máte. Vieme, akým náročným procesom prechádzate. Vieme, čo Vás kde bolí. Vieme, aké smútky si so sebou nesiete. Pomáhame Vám ich liečiť a hojiť tým rany minulosti. V duši, tele i v myslení. Máme schopnosti, ktoré považujete za zázračné. A pritom stále zabúdate, že i Vy ich máte.
Sme tu preto, aby sme Vám pomohli uvedomiť si, že bez lásky, ktorú precítite a prejavíte ich nezviditeľníte. Prejavená láska sú zrkadlá, ktorými sa evolučne posúvate. Tak dôležitá je - tak dôležití ste Vy. Komu sa do jej zrkadla nechce pozerať, nie je to chyba lásky /Vami prejavenej/, nie je to dôvod k nedôvere v seba. To len človek, ktorému sa nepáči má problém s emóciami. V dôsledku prežitého. Keď sa prejavovaním Vami precítenej lásky dotknete jeho srdca - i on začne preciťovať...i on začne cítiť, čo do tej chvíľe necítil. Pomáhate týmto spôsobom rozpúšťať jeho nedôveru v lásku, ktorá nuie je hraná, ale skutočná. V silu, akú len láska má. Precítenie je najdôležitejším momentom transformácie človeka. Úsmev je prostriedok, ktorý Vám pomáha znovu nájsť cestu k sebe. K človeku, k ľudským bytostiam na planéte. Úsmev, dotyk, objatie a pohľad do očí Vám vzájomne pomáhaj otvoriť srdcia. V duchovnom srdci, ktoré máte i keď mnohí mu nevenujete pozornosť je všetko holograficky zaznamenané. Vo svojom duchovnom srdci nájdete každú odpoveď. A je len na Vás, ktorú "stránku" knihy nalistujete.
S čím máte najväčší problém je - vizualizácia. Skúste si predstaviť situáciu, kedy sa chcete naučiť lyžovať. Tiež k tomu potrebujete inštruktora /sprievodcu/, ktorý Vám pomôže, vysvetlí, ukáže. Aby ste to sami v praxi /v živote/ zvládli. Uvedomte si, že svetlo, ktoré na planétu priteká /informácie/ sa snaží Vám pomáhať. Sme rovnako nedočkaví, ako mnohí z Vás. Pomáhame Vám, informujeme Vás, chránime. Rovnako Zem. Spolu s ďaľšími bytosťami hviezdnych systémov svetla. Ale prejaviť precítenú lásku za Vás nemôžeme.
Ste kolektívne vedomie a je veľmi dôležité, aby ste v čo najväčšom počte rozžiarili plameň Vašich sŕdc. Vysielali lásku. Pridávali ju ako najdôležitejšiu ingredienciu do každej myšlienky. Vyslovenej i nevyslovenej.

s láskou
Ilona - Féwa


.

Zobrazení: 6749

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Úzce související články a videa:
Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.
* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.
* Začíná se v nás tvořit čtyř vláknové DNA, což je důkazem toho, že transformace nazpět do jednoty a harmonie je již v plném proudu. Uvedeno ZDE.
DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.
* Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Uvedeno ZDE.
* Fantomový efekt DNA aneb lidská DNA a její vliv na nás Uvedeno ZDE.
* Transmutace - Přerod ze 7mi na 12 čaker (vláken DNA). Uvedeno ZDE.
* 12 vláken DNA Uvedeno ZDE.
* DNA aktivace a rok 2012 Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.
* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze Uvedeno ZDE.
* Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do úrovně páté a vyšších dimenzí. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Slunce provede závěrečnou proměnu chemické struktury lidí. Uvedeno ZDE.
* Světelná mřížka a aktivace světelného těla - merkaby Uvedeno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Vynoření světelného těla. Uvedeno ZDE.

Nečekaná budoucnost Uvedeno ZDE. Je toto důkazem, že planeta je živá a roste? To si již posuďte každý sám! :-)
* Související video: Džoserova pyramida - důmyslné zařízení pro lidskou transformaci Uvedeno ZDE.

* Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Více ZDE.
* HVĚZDNÉ sdělení. Uvedeno ZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.


* Nové DNA – Dr. Berrenda Fox potvrdzuje evolúciu DNA a symptómy + Symptómy zmeny DNA Uvedeno ZDE.

* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.
* Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE.
* Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE.
* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Žijeme ve velice sofistikované verzi hry s virtuální realitou. Jinými slovy, holografickém internetu vytvářejícím iluzi 3D. Uvedeno ZDE.
* Co je to Matrix kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE.
* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem svého světa a jeho realit a neomezeným pánem svého osudu. Uvedeno ZDE.
* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.
* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

* Kríza neexistuje! (SK titulky) Uvedeno ZDE. (Krize jsou vyvolávány uměle!)

* Již před 60ti lety se produktivita zvyšovala tak rychle, že by nám dnes měl postačit jen jeden příjem, s pracovní dobou jen 10 hodin týdně! Víte proč tomu tak není, necháme si to nadále líbit, nebo? Uvedeno ZDE.

* Musíš to niekam dotiahnuť (J. Dušek) + Budujte šesťsten a nevyhoríte, český psychiater Max Kašparů + související články a videa Uvedeno ZDE.

* Chcete-li se osvobodit od Matrixu a stát se tvůrcem své reality i neomezeným pánem svého vlastního osudu, je třeba si konečně uvědomit toto: Uvedeno ZDE.

* Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! Uvedeno ZDE.

* 1) Peníze jsou podvod 2. Dluh je fikce 3. Média jsou manipulace 4. Vláda je korporace. Celý článek s názvem: 4 kruté pravdy, které vás probudí z iluze je uveden ZDE.

* MY SI NEKUPUJEME VĚCI POUZE ZA BEZCENNÉ PAPÍRKY ZVANÉ PENÍZE, ALE HLAVNĚ ZA HODINY SVÉHO ŽIVOTA! Úzce související článek: Tajemství peněz - největší podvod v historii lidstva (proč je to gigantický podvod, jak jej bojkotovat a proč dříve či později tak jako tak zkolabuje) Uvedeno ZDE.

* Zrušit celosvětově veškeré dluhy, které na naší planetě momentálně přesáhly 223 bilionů dolarů, lze jednoduše tím, že se zruší peníze a zavede se výměnný obchod. To ale ne-mocní nechtějí dopustit, neboť by nás již neměli nejen čím ovládat, vykořisťovat a zotročovat, ale ani by si již nemohli hrát na bohaté a mocné.

* Velice jednoduchý a efektivní způsob jak z dnešního plno automatizovaného světa odstranit nezaměstnanost, aneb co znamená opravdová demokracie. Uvedeno ZDE.

* Nikdy nepochybujte o tom, že i malá skupina lidí může změnit svět a to o to rychleji čím více lidí získá na svou stranu svými inovujícími nápady. Jak se moderního otroctví zbavit naleznete v článku a videu s názvem: Co zjistila 12ti letá holka o bankovním systému? Uvedeno ZDE.

* Systém, kterým jsme ovládáni a zotročováni, se zhroutí tím rychleji, čím méně ho budeme podporovat a živit. Uvedeno ZDE.

* Obyvatelé vesničky se zhruba 2700 obyvateli si vybudovali soběstačnou společnost. Jde to i bez zotročujících korporací a zkorumpovaných zaprodaných politiků, kterých je bohužel většina. Uvedeno ZDE.

* Nový solárny kolektor od IBM dokáže koncentrovať energiu z 2000 sĺnk a dodať energiu celej planéte (pošli to dál prosím) Uvedeno ZDE.

* Zatajované technologie které zachrání svět budou snad již velice brzy zpřístupněny Uvedeno ZDE.

* Zpřístupnění převratných technologií zdarma celému světu! Uvedeno ZDE.

* Stále se domníváte, že energii nelze získávat zdarma a dokonce několika způsoby? Přesvědčte se o tom tedy na vlastní oči! Uvedeno ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL Uvedeno ZDE.

* Jak se co nejvíce a co nejrychleji odpojit od zkorumpovaného systému naleznete v článku s názvem: Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. Uvedeno ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. Uvedeno ZDE.

* Inspirace pro tvoření Ráje na Zemi, kde je radost pobývat a žít. Uvedeno ZDE.

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Vezměte si příklad z koček, neboť ty jsou stále šťastné a ve vnitřním klidu a pohodě, nikoliv zarmoucené, se špatnou náladou. Jak na to najdete ZDE.


* Sen, který žijete, tvoříte vy! NOVÝ SEN - Nebe na Zemi (CZ titulky) Uvedeno ZDE.

* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.

* VÍTE, že váš vlastní osud, osud vaší rodiny a vašich dětí, i osud celé této planety je jen a jen ve vašich/našich rukou?! Uvedeno ZDE.

Pro zvyšování svých vnitřních, osobních frekvencí je potřeba nejen být pokud možno co nejvíce v pohodě a harmonii, dýchat čerstvý vzduch a pít čistou, tzn. nebalenou pramenitou vodu, ale i jíst zdravě. Především čerstvou, geneticky ani tepelně neupravenou zeleninu, ovoce a obiloviny. Takováto přírodní strava v sobě totiž obsahuje velice mnoho životadárné energie slunečního záření a proto tato strava bohů, mimo jiných blahodárných účinků, zvyšuje i frekvence molekulární struktury tělesné schránky. Úzce související článek: Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) - ZDE.


Více podrobností o tom proč je živá, čili geneticky a tepelně neupravená zelenina, ovoce a obiloviny nejen zdravá, ale k návratu do jednoty i velice prospěšná, je uvedeno v článku s názvem: "Kámen Mudrců, nebo-li tzv. Mana a jeho/její účinky.", uvedeném ZDE.

* 2012-co je myšleno tím, že odchází třetí dimenze je uvedeno ZDE.

* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená být v projevu páté dimenze, jak to v ní funguje a jaké nekonečné možnosti a schopnosti to všem poskytuje. Uvedeno ZDE.
* Co nás čeká v páté dimenzi..... Uvedeno ZDE.
* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete pobývat či žít. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět. Uvedeno ZDE.
* Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít. Jek najdete ZDE.
* Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž. Uvedeno ZDE.

* December 21 – TWIN SOUL REUNION- DIAMOND GRID Frequency -METATRON - Here.
* December 21 – TWIN SOUL REUNION- DIAMOND GRID Frequency -METATRON - Here.
* December 21 – TWIN SOUL REUNION- DIAMOND GRID Frequency -METATRON - Here.
.Překlad si lze provést google překladačem, Který najdete ZDE.

AA Michael - "TAJEMSTVÍ SYMBOLU VESICA PISCIS" Uvedeno ZDE.


* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru. Uvedeno ZDE.

Tohle jsem právě objevil a ještě to přidám do hlavního shora uvedeného článku.
* 20. Hologram a jeho význam Uvedeno ZDE.
* 13. Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory Uvedeno ZDE.
* 17. Co se nyní odehrává na planetě Terra  je ZDE.
* Další videa naleznete v článku: THOVT projekt lidstvo (kniha i videa) Uvedeno ZDE.
* Úzce související článek: Tak, jako se ze staré, umírající buňky rodí buňka nová, zrovna tak se ze staré, rozpadající se Země rodí a odděluje nová, zdravá, krásná, Země. Už jste si vybrali na které z nich si přejete být? Uvedeno ZDE.

Tyto videa si ve vlastním zájmu poslechněte.
* 11. Proč planeta Terra začíná v oblasti pólů pukat Uvedeno ZDE.
* 12. Polární světla Uvedeno ZDE.
* 13. Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory Uvedeno ZDE.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby