* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my organické bytosti jsme tvůrci všeho, co je - existuje.

TVOŘÍTE si svůj život převážně rozumem, čímž před sebou tlačíte OBROVSKÉ břímě, anebo si jej tvoříte převážně intuicí své DUCHOVNÍ podstaty? Pokud si stále ještě tvoříte svůj život svým rozumem, tak je načase to změnit, neboť čím více si budete tvořit svůj život pomocí své intuice, pocházející od vašeho vyššího světelného já, tím se pro Vás bude váš život stávat čím dál tím snadnější, příjemnější a veselejší! :-)

Je třeba si uvědomit, že naprosto vše je vždy tak těžké, složité a komplikované, jak jen si to dovedeme představit. Dobré na tom ale je to, že to funguje naprosto stejně i naopak! :-)

Též si uvědomte, že jsme především bytostní jádra - duše, čili jiskry tvořivého, všemocného, láskyplného, moudrého kosmického vše-VĚDOMÍ, které jsou vždy pouze a jen tím, co si momentálně myslí a čemu uvěří že jsou. Mnohem více v článku s názvem: Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.

Taktéž si uvědomte, že veškerá tzv. hmota je holografická projekce osobních a kolektivních představ, které lze změnou osobního smýšlení, chování a jednání a momentálního osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv libovolně změnit. Proto popusťte uzdu své představivosti a stvořte si svůj svět a své reality takové, jaké si jen přejete. Podrobnosti v článku s názvem: Vesmír kolem nás je prý jen gigantický hologram (vědci prý získali důkaz) Uvedeno ZDE.

Pochopení principu tvoření veškeré tzv. hmoty, prostoru a událostí tvořících zdání plynoucího času vám umožní stát se vědomým tvůrcem svého světa i jeho realit a pánem svého osudu. Podrobnosti ZDE. Animace znázorňující jak Jin a Jang společně vytváří časo-prostorový hologram, čili elektromagnetickou síť na které se zobrazuje iluze existence pevné hmoty, prostoru a času v něm plynoucím Uvedeno ZDE. Vědecký důkaz, že energie Vědomí (čili živého tvořivého světla tvořící veškerou hmotu) je jen nehmotná FREKVENCE světla, která se změní v ČÁSTICE hmoty teprve až na ni upneme pozornost Uvedeno ZDE.

Různé informace o podstatě a zákonitostech tvoření tzv. hmoty naleznete v článcích: * Z čeho a jakým způsobem jsou stvořeny veškeré vně projevené světy, čili veškerá tzv. hmota prostor a čas v něm plynoucí Uvedeno ZDE. * Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE. * Jsme především vědomí, jehož aktivita vytváří zvukovou - vibrační, nebo-li frekvenční složku světla, jež může dělat všemožné zázraky. Uvedeno ZDE. * Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE. * Velice zajímavá a inspirativní videa (a odkazy na související články) Uvedeno ZDE.

Naprosto KAŽDÁ zdánlivě hmotná, vně projevené realita je tvořena na základě vnitřního osobního přesvědčení, podle kterého si bytost svými mentálními pochody vytváří scénář vývoje, průběhu a završení jednotlivých událostí. Vnitřní mentální obrazy, rodící se z tohoto osobního přesvědčení a očekávání, si bytost následně promítá navenek, čímž si vytváří světelnou holografickou sít, na níž si zobrazuje scény svého vnitřního osobního přesvědčení o existenci reality toho či onoho. Více je uvedeno na: www.trefy.cz/ZivePredstavy

Naprosto vše vně projevené a zdánlivě hmotné a reálné je ale pouhá iluze (přelud, z něhož jsou skutečné pouze prožitky), která lze pouhou změnou vnitřního osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv změnit, či zkombinovat s realitami někoho jiného, nebo zcela přeprogramovat a tudíž od základu zcela předělat! Proto se nenechte nikým a ničím ohlupovat, tvořte si ve svém vědomí a představách jen to, co je příjemné, radostné a povznášející pro všechny zúčastněné a upněte svou pozornost pouze na toto, neboť na co se fokusem své pozornosti zaměříte, to také vždy prožíváte a prožívat budete. Více o vzájemné přitažlivosti stejnorodých frekvencí je uvedeno na: www.trefy.cz/elektromagnet

Též si uvědomte, že s čím se svými emocemi (vytvářející projekční a gravitační silová pole) neztotožníte to nepřitahujete a neprožíváte, neboť jednotlivé osobní a kolektivní hologramy (jejichž souhrn tvoří fraktály jednotlivých paralelních realit tvořící společný multi-vesmír) se navzájem přitahují na základě stejných a podobných frekvencí, která se navzájem přitahují (a tvoří společné události) pouze pokud se s nimi svými emocemi ztotožníte, nebo se na ně svým osobním přesvědčením, anebo fokusem své pozornosti naladíte. Proto si dávejte pozor nejen na to jak se chováte, jak smýšlíte a čemu jste ochotni uvěřit, ale i na všelijaké falešné proroky, neboť pokud jim uvěříte, tak se necháte vtáhnout do jejich hry a jejich reality, tvořené na základě jejich osobních scénářů, čímž přestáváte být tvůrcem a pánem své osobní reality a svého vlastního osudu! Více podrobností naleznete v článku s názvem: "Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající a jak se stát vědomím tvůrcem a pánem své reality a osudu", který je uveden ZDE.

Pro mnohem lepší pochopení toho, z čeho je tvořena tzv. hmota, prostor a čas v něm plynoucí, bude pro vás prospěšné, když si přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE a taktéž bude velice dobré shlédnout obě dvě níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky). http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe.

PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY!

http://www.youtube.com/watch?v=QrvpqmIWSAI&feature=fvsr

Naprosto všechny bytosti, které mají duši, čili osobní nulový bod jsou "jiskry" kosmického vše-Vědomí, nebo-li Boha chcete-li, takže pokud se na tuto duchovní podstatu přes své DUCHONVÍ (nikoliv fyzické) srdce napojíte, tak máte k dispozici naprosto vše, co toto kosmické vše-VĚDOMÍ obsahuje.

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Úzce související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?", je uveden ZDE.


Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

a v textech uvedených ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)
Již brzy dojde k sjednocení této galaxie (12 čaker - dimenzí), s pravou párovou galaxií (taktéž 12 čaker - dimenzí), která je v projevu anti-galaxie (to znamená, že má všechny polarity přesně opačné než jaké jsou v této galaxii), čímž se v nás obnoví 2 x 12 ti vláknové DNA a tím se v nás obnoví 100% mozková kapacita. Více je uvedeno v článku s názvem: "Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo", který je uveden ZDE.

Černé/bílé díry jsou naprosto ve všem, co nebylo stvořeno uměle, neboť to je nulový bod, ve kterém je osobní merkaba (obsahující osobní vědomí), ze které je pomocí vůle (jang projekce - tlak a přání Jin, gravitace - tah) tvořen osobní hologram (světelná holografická síť), na který si bytost (ať už je v projevu např. atomu, člověka, planety, slunce, či hvězdy) zobrazuje projev své osobní existence. Mnohem více podrobností je v textu který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

K tomutoto sjednocení pravých párových dvojčat dojde při protnutí galaktického nulového bodu - času. Více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní", který je uvedený ZDE.

Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je umožňuje" je uveden ZDE.

Dodatek: Atomy jsou ve své podstatě zmenšeniny nebeských těles a zrovna tak jako má atom své jádro (střed svého hologramu) z protonů a neutronů, (fungující jako centrální sluce, čili jako duchovní srdce), tak zrovna tak mají své centrální slunce (čili duchovní srdce) ve svém středu všechny ostatní vně projevené existence a to ať už se jedná např. o jednotlivé buňky v těle, nebo o člověka, anebo o nebeská tělesa v projevu kupř. měsíců, planet, sluncí, galaxií, či vesmírů. Tento duchovní střed (který je nosičem osobního vědomí) funguje jako černá/bílá díra (beroucí energií z vnitřních, vně neprojevených světů), ze které si bytost vytváří osobní hologram, kolem něhož obíhají satelity (u atomu v podobě elektronů), tvořící plášť (čili světelnou sít) hologramu, na níž si bytost zobrazuje projev své osobní existence.

To, že se nebeská tělesa otáčí, kolem své osy je způsobeno tím, že vše vně projevené funguje na principu elektro-magnetismu, takže vše, od atomu až po hvězdy je ve své podstatě takový motor :-) (od miniaturních až po gygantické), který je poháněn vůlí - výdech vytvářející projekci Jang která tlačí a přáním - nádech, vytvářející gravitaci Jin která táhne.

Mnohem více podrobností i s obrázkem je v dalším textu, který je uveden ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se odkaz přemístí na odpovídající text)

* Abraham Hicks - Ovlivňování buněk těla - je možné si nechat dorůst končetiny? Uvedeno ZDE. (zapněte si titulky)
* Čím rychleji pochopíte že jste především vědomí a teprve potom fyzický projev existence, tím rychleji budete moci začít dělat zdánlivě nemožné. Uvedeno ZDE.
* Co myslíte, jsou to triky, nebo magie, anebo ne-obvyklé schopnosti, které může ovládat každá uvědomělá bytost, tzn. nejen Ježíš-ek. :-) Uvedeno ZDE.
* JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA? Uvedeno ZDE.
* Jak získat, vlastnit, mít, umět, tvořit atd. cokoliv co si jen přejete (včetně pevného zdraví), aneb jak si začít tvořit Ráj na Zemi (návod na všestranně úspěšný, radostný a šťastný život) Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jak se stát VĚDOMÝM tvůrcem své reality a svého osudu.

Pokud si tvoříte svou osobní realitu dle svých vlastních myšlenek, které obsahují nějaký specifický záměr, neboli program, tak si svou osobní realitu tvoříte dle svých VLASTNÍCH myšlenek a programů, ze kterých se rodí VAŠE vlastní mentální představy o specifické výši frekvence. To znamená, že v takovémto případě nemůžete být vtaženi do něčí osobní reality, která je vytvářená jejich myšlenkami a představami. Teprve až když si necháte podsunout něčí myšlenky (z nichž jsou vytvářeny mentální obrazy), tak teprve potom se stáváte součástí reality té bytosti či entity, která Vám svůj způsob myšlení podsunula. Navíc, čím více to ve Vás vyvolá emocí (které vytváří gravitační silová pole), tím větší gravitační silou jste do podsunutých myšlenek a jejich programů vtahováni!!! Z toho jasně vyplývá, že pokud chcete zůstat pánem své osobní reality a tím pádem i svého osudu, tak v ŽÁDNÉM případě nesmíte přistoupit na někým či něčím podsouvaný způsob smýšlení, vytvářející nějaký určitý program, dle kterého je následně vytvářena osobní realita. Skutečná moc a tvůrčí síla totiž není ve svalech, ale v myšlenkách a představách a v nich uloženém programu. Pokud tomu nevěříte, tak se podívejte, co všechno dokážou např. Šaolinští mniši.

Raději ještě upřesňuji, že vše v existenci začíná nejdříve myšlenkami, ze kterých jsou vytvářeny představy, které v sobě obsahují program toho, co to má vytvářet. To znamená, že příjemné obrazy vytváří pozitivní, harmonické frekvence, ze kterých jsou vytvářeny příjemné pocity, které v bytosti vytváří vnitřní POCIT klidu, pohody a harmonie. Pokud ale ty myšlenky a představy obsahují a následně vytváříí negativní, disharmonické frekvence, z nichž jsou vytvářeny nepříjemné pocity, ze kterých jsou vytvářeny negativní emoce, tak to v bytosti vytváří např. depresi, nebo zlost, anebo agresi. Tyto emocemi vytvořené energie vytváří gravitační silová pole, která bytost vtahují do takovýchto emocemi vytvářených realit.

Víte, že např. delfíni a velryby jsou ve vývoji mnohem dál, než je např. běžný člověk? Je to díky tomu, že tyto bytosti se vzájemně podporují a spolupracují pro společné dobro. Takže si vezměte příklad z těchto bytostí, neboť ty si tvoří svou realitu dle svých vlastních představ a ne dle někým podsunutých. Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci svých světů a jejich reality, čili všeho, co je - existuje.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku: Princip vytváření světů a jejich realit a co "pohání" vesmír Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Níže uvedené video by si ve vlastním zájmu měl poslechnout naprosto každý. Není to ovšem v žádném případě povinné. :-) Klidně se můžete rozhodnout nadále trpět.
* Ramona Siringlen Mocné samoléčení vlastního energetického a emočního pole a pohyb po časové ose Uvedeno ZDE.
* Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít je uvedeno ZDE.
* Život by neměl být o hledání sama sebe, ale o tvoření sama sebe, neboť my jsme tvůrci všeho, co je - existuje. Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 6034

Odpovědět

Odpovědi do této diskuse

Slunce svítí stále více bíle z toho důvodu, že se přibližujeme k protnutí galaktického nulového rovníku (bodu - času) Ophiuchus. Z toho důvodu je nejen slunce, ale celá tato sluneční soustava stále více prozařováno nepolarizovaným světlem pramenícím z galaktického středu - srdce, obsahující 12tou úroveň vědomí tohoto vesmíru. Proto je sluneční svit stále více bílý.

Z důvodu, že tentokrát se negativním bytostem nepodaří vyhnout se protnutí galaktického nulového bodu, např. vytvořením umělé černé - červí díry (o což se pokoušeli pokusy s urychlovačem částic), proto tentokrát dojde k protnutí galaktického nulového bodu, ve kterém dostaneme přímý zásah nepolarizovaným světlem, pramenícím z galaktického středu.

Tím dojde k téměř okamžité transmutaci veškerých hmotných projevů (neboť se tato úroveň vědomí překopíruje do všeho co zasáhne), což způsobí nejen to, že veškeré hmotné projevy existencí se přetransformují promění do podoby tekutého světla, které dle osobního přání krystalizuje do libovolných věci, bytostí, podob, tvarů a projevů existencí (takže již nebude třeba peněz), ale navíc dojde i k tomu, že se ze slunce stane slunce centrální (s nepolarizovaným světlem) a z planet se stanou slunce, čímž se zrodí zcela nová galaxie.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku", který je uveden ZDE.

Při protnutí nulového bodu - času se veškerá tzv. hmota (ať už je v projevu věcí, nerostů, rostlin, zvířat, lidí, planet, sluncí, či celých galaxií) na okamžik rozpadne na pouhou energii osobních vědomí (obsahující specifické frekvence jednotlivých osobních vědomí), takže si přitom každý uchová svou osobní identitu.

V tomto energetickém nehmotném stavu si ale vše se vším navzájem vymění informace (což každou bytost obohatí a zkušenosti těch ostatních) a po opuštění nulového bodu (které nastane po několika sekundách) dojde díky osobním vůlím a přání jednotlivých vědomí (vytvářející projekční a gravitační silová pole) k novému tzv. velkému třesku, čímž se zrodí zcela nová galaxie, která však bude nesčíslněkrát dokonalejší, neboť každé vědomí jednotlivých bytostí bude obohaceno o znalosti a zkušenosti všech ostatních.

Další podrobnosti jsou v textu o párových galaxiích, který je uveden o něco níže.

Galaxie Androméda je pravou párovou galaxií k této galaxii zvané Mléčná dráha a návrat nazpět do jednoty a harmonie je o tom co je vyobrazeno na níže uvedeném videu.

Sjednocení pravých párových existencí neznamená zánik světa, ale zánik veškeré DUALITY, čili zánik třetí a čtvrté dimenze a návrat do jednoty a harmonie, čili návrat do světelného projevu existence, který je v projevech páté a vyšších dimenzí.

Co se přitom bude dít je krásně znázorněno na tomto videu: http://www.youtube.com/watch?v=hoLvOvGW3Tk&feature=player_embedded

Mnohem více je v dalších několika textech, které jsou uvedeny ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se text přesune na požadované místo)

Nebuď směšněj, snad nechceš lidem namluvit, že párová existence celé této galaxie zvané Mléčná dráha je planeta Venuše. To je jako tvrdit, že mravenec je párovým dvojčetem slona. :-)

Buď tak hodný a nech si ty tvoje nesmysly pro někoho jiného, pro ty, kteří jsou ochotni ti to baštit, ale někde jinde prosím, nebo budu nucen své články zveřejňovat bez umožnění veřejné diskuse k nim.

To bych ale velice nerad, neboť bych nerad kvůli tvým nesmyslů znemožnil diskusi i statním. Proto tě prosím, aby ses vzpamatoval a nezamořoval tyto stránky tvými pokroucenými polopravdami. Děkuji ti předem.

Uti, jak už jsem uvedl, mysli si co chceš, nehodlám se s tebou dohadovat!

Ano a poté se dokončí i vesmírný vývojový cyklus, neboť tato galaxie je poslední z galaxií, která brzdila dokončení vesmírného vývojového cyklu. Z důvodu, aby se negativním bytostem nepodařilo opět udělat další časovou smyčku (a znemožnit tím dokončit galaktický a následně i vesmírný vývojový cyklus) proto se do tohoto světa rozhodli inkarnovat mimo jiných pozitivních bytostí i tzv. nanebevzatí mistři. Tím bylo zajištěno, že celý průběh transformace proběhne v celku hladce, neboť tím je vše několikrát jištěno jak z nehmotné - duchovní strany, tak i z této pozemské - hmotné strany.

* Dolores Cannon: Mayský kalendář, 2012-13 a 5D Země - ZDE.
* Dolores Cannon 5D Earth is Here! - Here.
* The Pleiadian Emissaries of Light with Meditation - 'Heart's Song' - Here.
* The Pleiadian Emissaries of Light - 'Divine Time' Here.
* The Pleiadian Connection - Full Documentary - Here.

Další úzce související texty jsou uvedeny ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

a v textech uvedených ZDE (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

ZDE. (po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, až se stránka ustálí na požadovaném textu)

Různé informace o podstatě a zákonitostech tvoření tzv. hmoty najdete v článku s názvem: "Velice zajímavá a inspirativní videa (a odkazy na související články)", který je uveden ZDE.

Asi sa potom, teda podla Lumira vsetky stredy este nespoja, len merkaby, takze spajanie stredov postupne a preto to ide dimenziami.

Uti, opět ti musím napsat, že kecáš nesmysly. Asi proto, že rád kritizuješ, :-) místo toho abys vnímal svou duchovní podstatou a tvořil.

Duch, nebo-li duchovní podstata naprosto všeho co je - existuje je světelná esence Boha, ze které je naprosto vše stvořeno a ve kterém naprosto vše existuje - plave. Duše nejsou obleky (např. v podobě lidského těla), neboť s úmrtím obleku by zemřela i duše, takže z toho jasně plyne, že povídáš nesmysly.

Bytostní jádro nebo-li osobní nad duše je Boží jiskra, která vytváří osobní nulový bod (černou/bílou díru), čili osobní centrální slunce (nebo-li osobní duchovní srdce) a je zcela jedno zda se jedná o centrální slunce (čili duchovní srdce) člověka, planety, slunce, vesmíru, či celého Univerza. Rozdíl je pouze ve velikosti této černé/bílé díry, nebo-li centrálního slunce (čili duchovního srdce) projevu existence který tvoří.

Naprosto vše co má tzv. duši má uprostřed svého hologramu (který si tvoří pomocí své osobní Merkaby) centrální slunce, nebo-li duchovní srdce. Čili i člověk má takovéto centrální slunce, které funguje zrovna tak jako funguje např. centrální slunce vesmíru, ovšem v miniaturním měřítku. Zrovna tak i jednotlivé buňky (miniaturním galaxie) a atomy (miniaturním slunečním soustavy) si taktéž tvoří své vlastní hologramy, ovšem opět v ještě menším měřítku než je např. hologram člověka.

Ta vnitřní bílá koule je duchovní podstata, ze které je tvořen osobní hologram, na kterém si individualizované vědomí, čili bytost (v projevu JSEM to či ono) promítá projev sama sebe.

Jakmile si bytost uvědomí, že je tvořivé vědomí - čili živé tvořivé světlo, tak nic nehledá (tedy ani sama sebe), :-) ale tvoří.

Slepá cesta je myslet si, že z třetí/čtvrté dimenze se promítneš rovnou do Absolutna. Je to něco jako chtít jít z jeslí rovnou na vysokou. :-) Absolutno je pasivní, nic netvořící, pouze existující esence vnitřního, vně neprojeveného Boha, jehož/jejíž vědomí je v projevu vnitřního NEPOLARIZOVANÉHO pra-SVĚTLA, které obsahuje pouze nejvyšší a tudíž pouze harmonické frekvence (zvané bezpodmínečná láska), které vytváří blažené a extatické pocity všude tam, kde tyto frekvence mohou volně proudit.

Každá bytost mající své duchovní srdce (nebo-li osobní nulový bod - černou/bílou díru) si tvoří svůj vlastní (hologram ve tvaru koule), na němž si zobrazuje projev své existence. Každý holohram je zmenšenina toho většího, přičemž tím největším je hologram celého Univerza.

Uti, už jsem ti několikrát podrobně vysvětloval, že tento vesmír je založen na 12+1 dimenzi, takže ti to nehodlám vysvětlovat znovu. Je to uvedeno na odkazech, takže pokud chceš,
najdi si to. Pokud nechceš, tak si mysli co chceš, ale neblbni s tím hlavu prosím tě ostatním.

Tajemství všech tajemství - uhlík http://www.youtube.com/watch?v=UlrvE9FFdrU

Ten Carbon (uhlík) - 7 by se měl spíše jmenovat carbon - 13, neboť se jedná o 6+1+6, jak jsem již uváděl někde jinde, např ZDE (po kliknutí je nutno chvíli počkat na to, než se stránka sama přesune na požadovaný text) a ZDE.

Výše uvedené video úzce souvisí s článkem pod názvem: "Kámen Mudrců, nebo-li tzv. Mana a jeho/její účinky.", který je uveden ZDE.

Už jsem i někde psal, že v Univerzu existuje prakticky pouze jedna jediná vně projevená bytost (vně projevený stvořitel, či kosmické vše-Vědomí), které je v multidimenzionálním projevu své existence. Nepopisuju ale celé Univerzum, ale pouze tento vesmír a v něm platí to co uvádím.

PS: Uti, nebaví mne se s tebou dohadovat. Mysli si co chceš, ale jak jsem ti již několikrát řekl, byl bych rád, kdybys ostatním neblbnul hlavu tvými polopravdami, ve kterým máš tak trochu zmatek.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci.
Pokud se tu chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše datum narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk (určený webhostingem Ning) je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím, že veškeré Vámi uvedené data a údaje (včetně osobních), které jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.Účet je v Kč i v Eurech.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX

(do zprávy napište DAR od: Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
Předem Vám mnohokrát děkujeme za Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. Výpisy všech příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech ZDE.)
* Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
* Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí Více ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá levně žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

Nejnovější aktivity

Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 1 hodinou
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!! uživatele Ina Obr
před 1 hodinou
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu-Dr. Vernon Coleman !!!

!!! Dr. Vernon Coleman: Tyto lži a podvody nás nemilosrdně vedou do Velkého resetu !!!23 září, 2023Dr.…Zobrazit další
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". * Náš vesmír je hologram. Jaká je tedy realita a kdo jsem já? Video ZDE. Jestliže měsíc není UVNITŘ slunce (čili dokud nejsou tyto dva principy v jednotě a harmonii) tak tyto dva od sebe…"
před 9 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!! uživatele Ina Obr
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

!!! Rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu-Generálny tajomník NATO !!!

Šéf NATO priznal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie bolo kľúčovým dôvodom ruskej invázie na Ukrajinu, píše vo svojom článku profesor Jeffrey SachsGenerálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej výpovedi pred Európskym parlamentom jasne…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Temná stránka umělé inteligence, škodlivé účinky určitých frekvencí a související info. * 2023-08-06 Necenzurovane net C Audio ZDE. (Kainovy děti = čistokrevní…"
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu !!! GAVI Billa Gatese tvrdí, že 14 ze 17 cílů Agendy 2030 lze dosáhnout očkováním !!! uživatele Ina Obr
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
středa

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

* 10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se oprostit od ovládacích chapadel zkorump. zotročujícího vládnoucího systému) Podrobnosti ZDE.

* Stačí tak málo. Už to chápem. Více ZDE.

* Co permakultura přesně vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.

* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.

* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.
* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Štěstí přeje připraveným. Proto by bylo dobré založit neziskovou organizaci již dnes.

Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory ZDE.
* Příběh Aleny Suchánkové, nadšené permakulturistky a zakladatelky LETSystémů, Růžďka - ZDE.

* Nechcete-li už být zaslepeným hlupákem, který otročí pro prohnilý systém, poslechněte si ve vlastním zájmu celé video: Uvedeno ZDE.

* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

© 2023   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby