* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

19.11.2010 15:48

 TELOS: podzemní město pod horou Mount Shasta

Mount Shasta

 Telos je údajně podzemním městem Lemuřanů pod horou Mount Shasta v Kalifornii. Základní příběh o tomto podzemním městě byl faktorem, který mě přilákal odjet do Mount Shasta. Zeptal jsem se svého učitele angličtiny Steva Reynoldse na Siskiyouské koleji, zda bych mohl použít Telos jako předmět pro můj zvláštní projekt. Mé přání vyslyšel. Tak jsem začal takovou informační anketou a zeptal se 20ti lidí na koleji, zda slyšeli o Telosu v Mount Shasta. Všichni mi řekli, že o Telosu nikdy neslyšeli. Někteří pravili, že pochybují, že vůbec existuje. Pouze jen malá skupina lidí o Telosu věděla a měla s tím nějakou zkušenost.

 Kontinent staré Lemurie nebo země Mu 

Mount Shasta je jedno ze sedmi posvátných hor této planety. Legenda této hory se týká příběhů o andělích, duchovních průvodcích, UFO, mimozemšťanech a o velkých mistrech. Lemuřané údajně žili v podzemním městě Telos. Toto město slouží jako meziplanetární a mezidimenzní portál. Telosu se také říká: „krystalové město světla sedmi paprsků“. V budoucnu se bude prý Telos zjevovat na povrchu. Bude se vynořovat.

Telos je velké město s 1,5 milióny obyvatel. Sahá dvě míle do hloubky a 1,5 míle do šíře. Telos znamená „komunikace s duchem“. Jeho řečí je Solar Maru, což je základní jazyk pro Sanskrt a Hebrejštinu. Průměrná velikost jeho obyvatel je 2 až 2,30 metrů a lidé zde žijí dlouhé životy. Mnozí jsou tisíce let staří, ale vypadají na 30-40 let. Telos má krále, který se jmenuje Ra a královnu, jejíž jméno je Ramu Ra. Městu vládne rada dvanácti, která je složena se šesti mužů a šesti žen. Neexistují tam žádné peněžní systémy, protože je o základní potřeby všech obyvatel postaráno. Používají výměnný systém ke směně luxusního zboží. Jejich převládající duchovní aktivitou je „Ascension“ (nanebevstoupení, stoupání, vzestup, výstup), která se týká návštěvy různých dimenzí, částečně se pohybují ze třetí do páté dimenze a učí se chrámovému výcviku. Telos je technologicky vyspělá civilizace. Mají pozoruhodný systém transportu. Transport ve vnitřním městě se skládá z výtahů a elektromagnetických saní. Lidé z Telosu cestují mezi dalšími podzemními městy elektromagnetickými vlaky, které se pohybují kolem 3000 mil za hodinu (5400 km/h). Telos je členem Konfederace planet a jeho lidé cestují do dalších světů. Vlastní mezi-dimenzionální lodě. Jejich počítačový systém je na základě aminokyselin a spojuje ostatní podzemní města a galaktické civilizace. Každá rodina a jedinec má svůj vlastní počítač. Město má pět podlaží. To nejdůležitější je první patro, kde je centrum vzdělání, administrace a obchodních styků. Jeho ústřední strukturou je chrám, který pojme na 50 000 lidí. Ostatní střediska jsou vládní budovy, zábavní střediska, místa pro krále a královnu, letiště pro vesmírné lodě a školy. Ostatní podlaží jsou pracovní centra, hydroponické zahrady a kruhové domy.

Historie Telosu vypráví příběh o Lemurii. Věk Lemurie sahal od 4 500 000 let před naším letopočtem až do 12 000 před naším letopočtem. Tato rozlehlá země zahrnovala oblasti Pacifického oceánu, Havaje, Velikonočního ostrova, Austrálie a Nového Zélandu. Její východní pobřeží se táhlo od současné Kalifornie do části britské Kolumbie. Žili v páté dimenzi a mohli se pohybovat mezi pátou a třetí dimenzí. Lemurská rasa pochází z jiných galaxií, jako jsou Sirius a Alfa Centauri. Lemuřané vytvořili jakýsi ráj. Asi před 25 000 lety, dvě velké civilizace, Atlantida a Lemuria bojovaly o ideologii. Lemuřané se domnívali, že méně vyvinuté civilizace by měly být pod kontrolou Atlantidy a Lemurie. Vedli proti sobě války nukleárními zbraněmi. Asi před 15 000 lety, před velkou válkou, která zničila Lemurii, jejich kněží požádali Šambalu, hlavní město podzemních civilizací, aby postavili město pod Mount Shasta, které uchrání jejich civilizaci a záznamy. Tenkrát lidé žili 20 000 až 30 000 let. Lemuřané přesvědčili mistry moudrosti té doby, aby se učili lekcím války a agrese. Bylo jim uděleno povolení postavit pod Mount Shasta město. Další nukleární válka se odehrála před 12 000 lety, ta Lemurii zdevastovala. Lemuřané postavili pod Mount Shasta město pro 200 000 obyvatel, ale jen 25 000 lidí šlo do nového města Telos. Přestěhovali do Telosu záznamy Lemuřanů a posvátné plameny.

Telos je město sítě Agharta, která je utvořena ze 100 měst. Hlavní město a sídlo vlády této sítě, je Šambala. Všechny města jsou městy světel. Uctívaní duchovní učitelé z povrchu jsou Sananda, Ježíš, Budha a Osiris. Další dvě města jsou Posid a Rama. Posid leží v Mato Grasso, na pláních Brazílie a má původ Atlantidy a populaci kolem 1,3 miliónů obyvatel. Rama je pozůstatkem indického podzemního města s populací kolem 1 miliónu obyvatel.  

 Podzemní světy

Adama je hlavní kněz a duchovní vůdce Telosu. Slouží jako hlava Lemurského výboru světla v Telosu. Adama je vyslanec a diplomat Galaktické Federace planet a zastupuje bytosti dole a lidstvo nahoře. Je velitelem projektu k udržování krystalické sítě kolem planety. Adama je také jakýsi vůdce projektu Ascension (vzestup), který má za cíl povznést lidstvo do páté dimenze. Tento projekt se týká Krista, Maitreya, Sanandy a Sanat Kumara (Kamara). (Maitreya Ishwara - je osvícený duchovní učitel a vizionářský autor, který již sdílel satsang (setkání v Pravdě) s tisíci hledajícími po celém světě. Je původem Brit a dnes žije v Německu. Svůj život zasvětil hledání Pravdy a od roku 1998 žije ve stavu trvalé jednoty. Pozn. Překl.)

Sanat Kumara
Adama 

Sananda

Všichni z nich zastupují lásku a soucit a srdce Božské Matky. Glenda Green ze Sedony nakreslila jeho portrét. Adama pózoval pro její obraz ve studiu. K popisu charakteru Adamy použila tato slova: „Lidskost, štědrost a jemnost.“

Louise Aurelia Jonesová ve své knize o Telosu uvádí tato optimistická vyjevení Adamy a další moudrosti mistrů.

Světelné bytosti z Mount Shasta bratrství světla a bratrství Lemuřanů pomáhají při procesu uvědomování. Učitelé takového pozvedávání se poddávají vůli páté dimenze. Adama říká, že klíčem je láska: „Láska sebe samého, láska boha a láska pro celou rodinu na Zemi.“ Lidstvo čekalo na tuto událost po mnoho tisíciletí. Velký důraz je umístěn na pozvedávání vědomí lidstva a sebe samého. Tím se dá objevit skutečné já a neomezené božské bytí, hloubáte ve vašem srdci a zjišťujete zlatého anděla ve vašem životě. Demonstrujete kouzlo a laskavost boha. To znamená pracovat se svobodou. Ptáte se, co jsou vaše sny a cíle a co chcete vyjevit v této inkarnaci? Necháte odejít stará vyznání, která vás drží zpátky a čistíte si svá emocionální a mentální těla. Potřebujete plout v kráse, radosti, lásce a rozkvětu. Rozpoznáte svou současnou identitu jako nekonečnou, nesmrtelnou a jako oslavovaného milovníka božství a soustředíte se na božskou přirozenost v ní. Toto narostlé vědomí postavilo ráj a zlatý věk dokonalosti v Telosu.

Vztahy na Telosu jsou založeny na jednotě a univerzálním vědomí. Jednotnost je základem intimity. Souvisejí s významy ostatních, kteří jsou zrcadlem lásky. Telosiané se milují a soustřeďují se na význam pravé lásky. Muži a ženy žijí jako rovnocenní partneři a považují jeden druhého za dva aspekty božské ženy, božské matky a muže za božského otce. Nemají žádné problémy s fyzickým přežitím ani finanční potíže. Pracují pouze 20 hodin týdně a zbytek času je volný. Tato podmínka hojnosti a prosperity dovoluje vyzrálou lásku a vědomí a uctívání planety.

Dalším cílem je vynoření. Lidstvo na povrchu musí být připraveno obdržet učení Telosu. Lidé z Telosu měří připravenost lidstva. To se týká jak soucitu, tak otevření srdce lidstva. V okamžiku, kdy toto píši, je úroveň 65% a požadováno je 90%. Abyste na planetě zůstali, k tomu si potřebujete zvolit „stát se Kristem“, božstvím a osobně se vyvíjet skrze práci s matkou Zemí. Stanete se součástí povolení tvůrce pro lásku a světlo. Budete pozvednuti do páté dimenze a do nového světového ráje kouzel. To přivodí propojení dvou civilizací.

 Pozvedávání závoje tajemství Mount Shasty

Thomas Castello, bývalý zaměstnanec bezpečnostní služby v Dulce, který se dostal do kontaktu s mimouemšťany, tvrdí, že Telos a Mount Shasta je místem, kde se setkávají mimozemšťané, Lemuriánští vědci a lidé. Také tvrdí, že od dob prezidentství Grovera Clevelanda (22. prezident Spojených států,1885 – 1889), všichni prezidenti USA tajně navštívili Telos. Během Clevelandovy administrace byla formulována smlouva o Mount Shastě. Prezident H. Truman (33. prezident Spojených států, 1945-1953) daroval v Telosu, králi světa, klíče od Spojených států.

 Billy Meier, švýcarský kontaktér a jeho Semjase, mimozemšťanka z Plejád, řekla Billymu informace o Mount Shastě:

„V horách je město, které je obydleno potomky mimozemšťanů. Toto město získává pozornost od lidských bratrů z oblasti vrchního světa. Je to velmi majestátní rasa, mírumilovná a dobrá. Vchod do jejich podzemního města je dobře zakamuflovaný pod východním bodem hory, je nemožné pro pozemské lidi ho najít. Jejich vesmírné lodi mají zlatou barvu a zakulacený tvar, protože tak mohou cestovat časem, často mohou být spatřeni. Lidé této rasy jsou velmi dobře stavění. Jejich vlasy jsou téměř přirozeně blond, dlouhé a kadeřavé.“

Mount Shasta je také známa, kvůli svým údajným zvonům, které z hory zvoní. V roce 1945 napsal Frederick Morrison článek nazvaný „Legenda kalifornského zvonu“. O Yaktaviánech se tvrdí, že jsou největšími výrobci zvonů na naší planetě a své zvony vyrábějí ve dvou městech Ilekheleme a Yaktavia uvnitř hor. Morrisom popisuje tuto situaci: „Využívajíce mistrovství nad zvukem a vibracemi, Yaktaviáni používají své zvony a jejich údery k vyhlubování podzemních měst a vyrábějí světlo a zdroj pro města. Velký průhledný zvon, neviditelný dokud nejste na 50 cm, ochraňuje tajný vchod do hory, do jejich jeskyně.“

Důležitá schůzka týkající se objevení se Telosu, se odehrála v Mount Shasta v říjnu 2003. Bylo tam 346 účastníků: 88 se účastnilo živého setkání, 111 jich poslouchalo živé vysílání, 77 bylo v besedních místnostech a 70 jich bylo na elektronickém příjmu. Tento mítink se jmenoval Kontaktní den.

Adama, hlavní kněz Telosu, představil program, jak dosáhnout přímého kontaktu s lidmi a příjezdový plán. Dvě místa objevení se jsou Cave Springs v Dunsmuiru v Kalifornii, a jeskyně u Big Bend Hot Springs, v Kalifornii...Řekl, že program začne s vysazováním zahrad jako součásti Dunsmuirských botanických zahrad. Povzbudil základní uvítací výbory ve městech, vesnicích a španělských čtvrtích po celé planetě. Adama také mluvil o zahradách, které budou vysazeny na zvláštních místech. Vysvětlil kódy vstupu k zapojení se do programu. 1. docílení páté dimenze, 2. nepodmíněná láska pro sebe a ostatní, 3. sjednocené dualitní vědomí na 90%, 4. žít způsobem tak, aby se neškodilo ostatním, čemuž se také ve Sanskrtu říká asihmsa, 5. čistit a léčit veškerou negativitu z emocionálního těla. To vám umožní naladit se na  vyšší energetické frekvence Telosu a 6. dokončit sedmou duchovní iniciaci s vnitřními plány. Tato iniciace vás dostane do kontaktu s Úřadem Krista pod pánem Maitreya a pánem Sanandou. Adama popsal kroky kontaktu od okamžiku objevení se. Zaprvé, na povrch bude posláno semeno k vysazení zahrad. Zadruhé, budou poslána malá zvířata. Zatřetí, budou poslány malé skupiny lidí z vnitřku země, aby uvítali vybrané lidi na povrchu. Velitel Aštar, mimozemský velitel aštarovy federace řekl, pokud bude adekvátní úspěch, lodě přistanou na naplánovaných místech.

Saint Germaine řekl, že Nanebevzetí mistři z této hory vyjdou ze svých vnitřních úkrytů. Také řekl, že láska je klíčem. Osvojíte-li si vyšší lásku, dosáhnete duchovní svobody.

Princezna Šarula vypráví příběh o Vánocích a oslavách Nového roku 1999, 21 prosince. Narodila se v roce 1725 a je dcerou krále a královny Telosu. Princezna nyní slouží jako vyslankyně sítě měst Agartha se světem na povrchu. Pracuje na slučování dvou světů a na plánu vytvářet mír na Zemi. Nyní žije v Santa Fe, v Novém Mexiku.

Oslava Vánoc a Nového roku 21.12. byl ten slunovratu a trval 24 hodin se třemi hlavními ceremoniemi při půlnoci, ve 12 v poledne a v 18 hodin večer. Oslavuje se návrat Kristova světla do světa. Kosmický Kristus je známý jako Ježíš, Sananda, který sloužil jako duchovní vůdce Spojeného velení vesmíru. Oslava se konala v chrámu, kde bylo 10 000 lidí. Tuto událost oslavovali: královská rodina, hodnostáři ostatních měst systému Agartha, členové planetární konfederace a obyvatelé Telosu.

Princezna Šarula: „Světla v chrámu jsou zhašena a všichni přítomní drželi nerozsvícené svíce a měli na sobě černé kápi a postupovali dále do tmavé velké haly. Temnotou chrámu prochází úžasné procesí se svíčkami asi stovky jedinců, všichni mají bílá roucha, které vede král a královna Telosu. Jak se procesí ubírá chrámem, jeden za druhým zapaluje 10 000 svíček a celá hala je ozářena světlem svíček. Každý odhazuje bílá roucha na zem a jak odbíjí půlnoc všichni zde pozvedávají a vítají Kristovu energii. Ve všech chrámech se objevují stejná procesí se svíčkami a celé město zpívá.“ 

 Doplněk překladatele:

Během jedné z přednášek, byla Šarula dotázána, co budou Telosiané dělat s problémem se Šedými. Šarula uvedla, že Telosiansko-Aghartská stříbrná flotila se se Šedými střetla a vysvětlila jim, aby ustali se svými hrubými aktivitami na této planetě, načež Šedí odvětili, že mají právo ve svých aktivitách pokračovat, protože „vláda Spojených států“ autorizovala jejich aktivity na Zemi a v Americe.

Odvolávají se Šedí tímto na nacisty protěžovanou „tajnou vládu“ CIA-NSA, která infiltrovala Ameriku skrze vraždy a manipulace a zbudovala projekty „s mimozemskou součinností“ bez kongresního souhlasu?

(Dulce book – Branton)

 Rozhovory s místními obyvateli Mount Shasta

 Maharaj: Asi před 20 lety, jednoho slunného dne, když dokončil dlouhý pochod tři míle, se Maharaj posadil u zálivu v McCloud. Asi 5 metrů od něj se otevřel velký plochý balvan a dvě malé humanoidní bytosti, asi 130 cm vysoké, vyšly ven. Verbálně nic neříkaly, ale Maharaj psychicky poznal, že je má následovat. Souhlasil a šel. Pak Maharaj uslyšel zvuk a zpozoroval desítky tisíc lidí. Uslyšel také zvon s nádherným zvukem. Dále uviděl klenutý strop, větší než je bazilika ve Vatikánu. Také zahlédl vysoké lidi přes 210 cm, kteří byli velmi čilí a zdravě vypadající. Než z místnosti odešel, viděl na podlaze žulové kameny. Maharaj se humanoidů zeptal: „Můžu si jeden z těch kamenů vzít?“ Odpověděli, že ano. Kámen zakopal někde v McCloud.

 Yoj: Je to můj přítel a je znám svou bezúhonností a vysokou duchovní spiritualitou.

Řekl mi o Adamovi, který je bytostí světla a má nesčetná vtělení. Adama zobrazuje lidství a nabízí úžasnou službu a je znám pro svou laskavost, klid a hlubokou moudrost. Kolem Adamova těla vyvěrá zlatočervený plamen. Slouží jako mluvčí Rady dvanácti Telosu. Také hraje úlohu Otce lidstva. Yoj měl také hmatatelnou zkušenost s Adamou. Většina Yojových zkušeností s Adamou se týká slyšení jeho hlasu. Jeho slova jsou naplněna velkou láskou. Yoj komunikuje s bytostmi Telosu telepaticky. Sdílejí si „Svou přítomnost“. Yoj měl osobní zkušenost ve fyzické formě s bytostmi z Telosu. Popisuje je jako vysoké, velmi vznešené, krásné, mající dobré mravy a dokonalé držení těla. Zobrazují vyrovnanost a půvabné pohyby. Yoj také vysvětloval, že lidé z Telosu chovají k lidem na povrchu vřelou lásku. Lidé z Telosu pracují jak s anděly, tak elementály. Řekl také, že lidé na povrchu by měli pracovat na očistě ve všech aspektech svého života, aby se obě civilizace mohly spojit.

 Aurela Lousie Jones 

Je vedoucí autoritou v Telosu, má spojení s Adamou a žije v Mount Shastě. Jonesová mezinárodně přednáší o Telosu a vystupovala ve Francii a Kanadě. Její web se jmenuje „Lemurian Connection“: www.lemurianconnection.com.

Je vyslankyní dvou důležitých duchovních skupin: Bratrství světla a Řádu Melchizedek (Tradice Řádu Melchizedeka začala před cca 4.000 lety a rozšířila se do různých kultur, jako např. do Asýrie a Babylonu a smísila se s egyptskými mystérii. Egyptští faraonové a kněží chránili toto tajné vědění, zřídka je měnili, nýbrž přidávali ke starému i nové vědění, aniž by staré proto změnili. Učení Veleknězů Řádu Melchizedeka se opět předává ve školách mystérií. Tradice škol mystérií v dnešní době pokračuje a existuje v mnoha kulturách.) Napsala dvě základní knihy: „Telos 1: odhalení Nové Lemurie a Telosu“; „Telos 2“.

 Raja a Moi Ra

Dva vedoucí ,,Stardove“. Raja a Moi Ra jsou pár, který je významně spojen s vynořováním se Telosu. Jejich web se jmenuje „Star Dove“: www.stardove.com.

 Staří Lemuřané a Telos

Ještě před rokem 1940, podle Ashalyna, byli Lemuřané pozorováni kolem Mount Shasta. Ashalyn cituje článek z roku 1932: „Při různých příležitostech byli pozorováni Lemuřané, lidé se s nimi setkávali v Mount Forest, ale jen na krátký okamžik, neboť vlastní zvláštní, tajné znalosti tibetských mistrů, když si přejí, mohou splynout se svým okolím a zmizet. Tenkrát chodili do sousedních měst – vysocí, bosí hezky vypadající s krátkými vlasy, oblečení do čistě bílých rób. Kupovali velká množství sulfonamidů (antibiotika), soli a sádla...platili za to zlatými nugety mnohdy větší ceny než kupované zboží...odmítali přijímat drobné.“

Údajné channellingové zprávy od obyvatel hor naznačují, že Telos komunikuje s lidmi na povrchu. Dvě důležité bytosti z Telosu, Adams a Rosala, sdíleli zprávy pomocí channellingu. Dva přední místní lidé provádějící channelling jsou Diane Robbins, která napsala knihu o Telosu a Aurela Lousie Jones, která je channeller a dostává komunikaci s Adamou.

John F. Winston, známý spisovatel o UFO, tvrdí, že UFO je realitou Mount Shasty: „Pokud nějaká osoba jde do Mount Shasty, může vidět létající talíř vylétávající z hory. Mají několik plavidel, kterým říkají mateřské lodě, protože jsou schopny uvnitř pojmout mnoho talířovitých plavidel. Tato plavidla jsou 108 metrů dlouhá a doutníkovitého tvaru. Byly pozorovány dokonce ještě předtím, než Evropané přišli do Ameriky a dokonce i před americkými indiány. Mají také plavidla vesmírné kategorie.  Normálně se objeví kolem hory a udržují mrak kolem lodi. Mraky pak vypadají podobně jako přírodní čočkovitá oblaka. Viděl jsem dokonce jak se ztvárňují jako mrak typu „kobliha“ na vrcholku hory, kde zůstal mnoho hodin. Pak se rozptýlil za pár minut. Někteří lidé mohou komunikovat s bytostmi uvnitř mraků. Šel jsem kousek od vrcholku hory Mount Shasta, kolem Old Ski Bowl a Panther Meadow, když jsem to zpozoroval. Mraky v jednom okamžiku začaly existovat a pak se jaksi odpařily zpět k hoře.

Žil jsem v Mount Shasta asi čtyři roky a viděl jsem stovky čočkovitých mraků. Místní mají podobné zkušenosti. Také se říká, že Mount Shasta v Telosu je hlavní základnou Aštarova velení.

Duchovní tradice Západu a Indie diskutovali o kontinentu Lemurie. V knize Heleny Blavatské „Sacred Doctrine“, tato zakladatelka teosofie tvrdí, že třetí kontinent lidské rasy existoval v Indickém oceánu mezi Madagaskarem a Malajsií.

Rudolf Steiner, rakouský mystik, tvrdil, že třetí rasa zbudovala kolonie na Velikonočním ostrově, v Pacifiku. Edgar Casey, americký prorok předpokládal, že část západní Lemurie existovala v Baja, v Kalifornii a rozšiřovala se do pobřeží Pacifiku, Jižní Ameriky. Rig Veda, staré indické učení říkalo, že existovaly tři prastaré kontinenty a nazývaly se Rutas a byly tam uctívači Slunce. Legendy o staré Pacifické zemi existují také v mytologii australských aboriginců, Polynézanů a amerických indiánů.

O Telosu existuje mnoho zvěstí. Je tam vyspělá technologie, fyzické, mentální a duchovní povahy, je tam flotila UFO, antigravitační stroje, vyspělé metody uchovávání informací, produkce potravin a lékařství. Vláda Spojených států podepsala s Telosem dohodu během úřadu Glovera Clevelanda.

Problém je nedostatek oficiální dokumentace např. z prezidentské kanceláře, státního departmentu, ministerstva obrany, televizních programů z Telosu a výzev z OSN. Chování prezidentů od dob Clevelanda by se mělo vyšetřit v tom smyslu, zda navštívili Mount Shasta. Je třeba definitivní důkaz a více kontaktů s obyvateli Telosu.

 Diane Robbinsová říká: „Adama má dvě mise „Emergence“ (vynoření, objevení se) a „Ascension“ (vzestup, nanebevzetí). „Emergence“ přichází spolu s lidmi na povrchu a s lidmi pod povrchem. Duchovní uvědomění pozemního lidstva musí dosáhnout kritického množství, při kterém dostatečné množství lidí ví a pracuje na své božské misi a účelu. Emergence je vzdálená pouze pár let. Není dáno žádné datum. Bude to výměna mezi dvěma civilizacemi a obě se zapojí do „jedné velké rodiny dětí matky“. Brzy poté, budeme následovat neustálý zlatý věk osvícení, lásky, míru, prosperity a krásy pro všechny na této planetě.

Druhá mise je „Ascension“, ve které Adama učí lidstvo pohnout se z třetí dimenze do páté. Je představitelem projektu Ascension na naší planetě. Telos je hlavní stan. Když Adama vysvětloval důvody obou misí, říkal, že aby Země a lidstvo povýšilo své vědomí, celá planeta musí být jednotná a sloučená do Jednoho Světla odzdola na povrch.“

Adama také vysvětloval Lailel pomocí channellingu, jak je možno jej kontaktovat: „Chceš-li přijít do Telosu v noci, když spíš, prostě vyvolávej jméno Adama, než jdeš spát a požaduj povolení do Telosu a Adama to obdrží. Vy jste telepatické bytosti, když soustředíte myšlenky na Adamu a zavoláte Adamu, Adama vás uslyší...Adama v té době vede kurzy v noci, podle svého vnitřního plánu. Zaregistrujete-li se na jeho vyučování, stačí poprosit Adamu, když jdete spát, že chcete být studentem. Adama vás bude učit mistrovství vás samých na všech úrovních existence.“ 

 Otázky

Skutečně existuje podzemní město Telos pod Mount Shasta? Existuje tam bytost nazývaná Adama, která je vedoucím knězem v Telosu? Existuje systém podzemních měst jménem Agartha? Byla Lemurie prastarou zemí, která byla zničena nukleární válkou před 12 000 lety? Byla vyjednána smlouva s Telosem za vlády prezidenta Clevelanda? Jsou slavné zvony skutečně z Telosu? Mluví místní lidé o skutečných zkušenostech? Jsou pozůstatky v Pacifiku skutečnými zbytky staré Lemurie? Může nějaká osoba osobně kontaktovat Adamu metodou, kterou naznačuje Laiel, channelling? Jsou obrazy skutečným namalováním Lemurie?

Například je třeba hledat „Smlouvu s Telosem“. Zda vláda má nějakou kopii této smlouvy. Zda by mohl nějaký badatel zjistit odkaz na takovou smlouvu v oficiálních dokumentech ministerstva zahraničí, to by ukazovalo možnou existenci takové smlouvy. Zda nějaká z písemností té doby, za vlády Clevelanda, nebo osobní dopis, se zmiňuje o tom, že navštívil Mount Shasta, kde by se mohla tato důležitá událost zaznamenat.

Dále, Vánoční oslavy v Telosu pojednávají celkem přesně o tom, co se tam odehrávalo. Údajná princezna Šarula z Telosu popisuje tuto událost do velkých podrobností. Problémem je nedostatek důkazu a psaného popisu, který by demonstroval věrohodnost, nebo obrazový materiál. Její popis mě inspiruje k tomu, že bych se chtěl v budoucnu takových oslav zúčastnit. Adama popisuje svůj program emergence, kde je důležité setkávání se. Jeho plán nabízí jen odhad či předpověď budoucna, žádné přesné údaje.

Další otázkou je možnost podvodu. Pokud jsou tato tvrzení pravdivá, znamená to pro někoho, že někdo něco tají. Pak tu jsou otázky, kdo skrývá informace? Co stojí za to skrývat? Proč se skrývá pravda? Stane se něco zlého? Je to konspirace?

Individuální badatel potřebuje hledat důkaz v oficiálních dokumentech americké vlády, který by potvrdil existenci Telosu, poznámky o schůzce mezi prezidentem a vedoucími Telosu a očité svědky, lidi, kteří Telos navštívili. Další postup je zeptat se Adamy, aby vás kontaktoval předtím, než ulehnete. Další metody jsou prohledávání časopisů, knih, archivů, knihoven, internetu, svědeckých výpovědí, vyprávění a rozhovory s hodnověrnými osobami.Další otázkou je spolehlivost zdrojů, které takové zkušenosti demonstrují a jsou známy svou důvěryhodností. Ptal jsem se například několika osob na věrohodnost ilustrací Aureli Jonesové a bylo mi řečeno, že má vynikající pověst.

 Na celý projekt lze nahlédnout na: http://www.mountshastawisdomproject.com/Teloscity.htm.

 Engel Irwin, 2005                  

překlad Karel Rašín

http://www.exopolitika.cz/news/telos-podzemni-mesto-pod-horou-mount...* ADAMA - Gaia potřebuje Vaši podporu - 2-14-16 Uvedeno ZDE.


.

Zobrazení: 2656

Komentář přidal(a) Marcela dne 27.Únor.2011 v 9:37
Ten článek je zajímavý,ale moc mi tam nesedí,že se nechali mistři přemluvit k tomu aby zažili agresivitu,ano je to zkušenost,ale moudří mistři?Já je to už delší čas ,jsem četla knížku o Lemurii a městě Mu,byl to spíš cestopis,ale tam byla Lemurie popsana spíše jako místo kde měli absolutní moc kněží a lidé na tom zrovna dobře nebyli.To,že tedy použili takovéto zbraně,mi spíš sedí k době kterou popisuje právě tento cestopis.
Komentář přidal(a) Ywet dne 27.Únor.2011 v 13:49
Kto vie ako to bolo? Mám skúsenosť s falošnými majstrami, dúfam že poslednú. Boli dokonalé klony. Prišla som na to náhodou keď som začala strácať zlaté šperky a anjelika z ruženínu. Poprosila som kamarátku /išla na odbloky/ aby sa na mňa pozreli. Odstraňovali zo mňa falošné napojenie, jedovaté prúdy a samodeštrukčné programy. Potom som si radšej dala mesačnú ezoterickú dovolenku. Od vtedy som veľmi opatrná a pre istotu som spravila vyhlásenie aby všetko nižšie, pokrivené, deštrukčné a disharmonické, čo by sa chcelo napojiť na môj kanál, bolo vystrelené do Svetla :D
Komentář přidal(a) Marcela dne 27.Únor.2011 v 17:07
Dík za zveřejnění tvé zkušenosti.Já to tedy čistím kyvadlem,ale myšlenkou se mi to zdá lepší.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Únor.2011 v 17:11
Naprosto vše, ať už je to zdánlivě živé či neživé, je pouhá myšlenková forma čili osobní vědomí (nebo-li vnitřní duchovní energie), které snížením své vnitřní frekvence - vibrace krystalizuje do takového tvaru a projevu hmotné existence, která odpovídá osobnímu smýšlení či vloženému programu. To znamená, že naprosto vše krystalizuje do takové formy projevu existence, se kterým svým osobním přesvědčením (u živých věcí) nebo vloženým programem (u neživých věcí) daná bytost či hmotný předmět souzní. Je třeba si uvědomit, že jsme především tvořivé vědomí čili živé světlo, které se naprosto vždy formuje do takových věcí, tvarů, bytostí a projevů existencí, které odpovídají danému vnitřnímu - osobnímu přesvědčení či vloženému programu.
Holografický vesmír (české titulky) http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE
Komentář přidal(a) Ywet dne 28.Únor.2011 v 18:41
No veď, takto nejak som si to uvedomila. Prišli len také energie, ktoré som si pritiahla svojimi energiami. Vrana k vrane sadá. Jasnačka že som v prvom momente obviňovala všetko naokolo. Potom som sa chvíľu hrala na urazenú ... ani sama so sebou som sa nebavila :) po týždni vyzúrená, som zahanbene sklopila zrak začala prosiť o odpustenie Hoponopono
všetko zlé je na niečo dobré .... naučilo ma to zodpovednosti za seba a hlavne pokore.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 4.Září.2011 v 23:53
Komentář přidal(a) Dustin dne 29.Září.2011 v 10:12
A nad toutou horou sa objavili mraky v tvare UFO.
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 2.Prosinec.2011 v 18:20
Komentář přidal(a) Ladislav dne 2.Prosinec.2011 v 22:18

A ďalšia potešiteľné správa o Sheldana Nidla

 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=OwdSYcYeenY&am...

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 8.Prosinec.2011 v 11:35

Fotónový Pás a Brána do Páté Dimenze - Vzestup 2012
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/fot-nov-p-s-a-br-na-...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 10 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Přeplněná nemocnice.. uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Video ...za svá slova  už snad byla fyzicky napadena uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Lucie Melicharová je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Je Vám známo, že: Existence Corona viru nebyla nikdy prokázána, neboť coronáč nebyl nikdy izolován! Je to jen hnusná chřipka. Podrobnosti najdete v textu článku: Protest lékařů proti…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
". Globální krize - čas pravdy. Záznam z vysílání, ve 100 jazycích, o projektu tvořivá společnost. Až shlédnete tu část videa, ve které se hovoří o tom, jak…"
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Demonstrace v listopadu 2021 uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Covid P(l)andémia je dlhodobý plán uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pondělí

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby