* Jak se bránit proti psychickému, nebo třeba i EMP útoku, směrovaného někým či něčím na vás, nebo na vaši elektroniku Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

02.10.2010 14:26Atlantské krystaly

Kdysi dávno žila na Zemi velkolepá civilizace, která byla ve spojení s "hvězdným lidem"a využívala nejmodernějších technologií. Tuto civilizaci zničily boje o moc a nadvládu několika jedinců. Vědomí této civilizace a znalost mnoha technologií na dlouhou dobu zmizelo z povrchu zemského. Až v poslední době se opět na Zemi začíná probouzet vědomí Atlantské civilizace a mnoho lidí inkarnovaných v této době slyší přes brány času volání této dávné civilizace. Jsou to jedinci, kteří kdysi dávno byli součástí této civilizace a jejich osudy byly nejakým způsobem spojené s jejím zánikem. Většina těchto lidí cítí jisté zachvění při vyslovení jména Atlantida. Již samotné jméno v nich vyvolává pocit, že něco takového kdysi dávno znali...

Proč o tom mohu vyprávět? Protože i ve mě se před pár lety probudily vzpomínky na Atlantidu. V meditacích a vizích jsem viděla léčení pomocí krystalů, nádherné chrámy, překrásnou krajinu. A pak se postupně začal objevovat i příběh, právě z doby zániku Atlantidy. Ale o tom až jindy. Co nyní považuji za důležité sdělit, je moje vlastní setkání s Atlantskými krystaly.

Na začátku loňského léta jsem dostala instrukce z vyšších duchovních míst. Měla jsem za úkol vytvořit esenci, která bude spojena s vědomím Atlantidy a její vibrace v nás budou aktivovat atlantské kódy. Datum vytvoření měl být 9. 9. 2009 a měla být stvořena někde u moře. Víc jsem tehdy nevěděla. Ale měla jsem za sebou vytvoření již několika esencí, které vznikaly podobným způsobem. O existenci velkých Atlantských krystalů jsem v té době nevěděla vůbec nic. Pár dní na to se objevily vize obrovských krystalů. Byly součástí nějakého zařízení, sloužily jako nějaké transformátory energie. Koncem léta jsem vyprávěla kamarádce o svých vizích i o esenci, kterou mám vytvořit. A pár dní nato jsem od ní dostala článek o Atlantských krystalech, ve kterém byla informace o datumu 9. 9. 2009 a jeho spojitosti s Atlantidou. Bylo to pro mě potvrzením mých vizí a informací.

Moje cesta tedy vedla na ostrov sopečného původu, kde jsem měla naplnit svůj úkol. Krystaly se začaly hlásit už 7. 9. a viděla i cítila jsem, jak se vynořují z hlubin a jeden po druhém se aktivují. I moje spojení s nimi sílilo až do 9. 9. 2009 odpoledne, kdy vznikla na sopečném výběžku sahajícím daleko do moře esence Perla z hlubin.

Toto je jeden z mnoha možných způsobů, jak jsme probouzeni a spojováni s vědomím Atlantské civilizace. Některým z vás to možná něco připomene, jiné to probudí k jejich světelnému úkolu. Možná cítíte volání Atlantských krystalů. Probouzí se jeden za druhým, aktivují se ve dnech s trojportálovým hvězdným kódem a urychlují planetární a naši osobní transformaci. A stejně tak se postupně probouzí i lidé, kteří jsou s nimi spojeni a kteří mají napomoci plnému obnovení krystalové světelné sítě.

Nacházíme se v jistém bodě vývoje vědomí lidstva a znalosti a vědění této dávné civilizace nám může v mnohém pomoci. I poučení z jejích chyb, abychom je už nemuseli opakovat.

Nyní se blíží datum, kdy bude aktivován další Atlantský krystal. 10. 10. 2010 bude aktivován Fialový krystal zvuku, který se nachází v Brazílii. Jeho aktivace a propojení s dalšími již aktivovanými krystaly zvýší jejich účinnost a vyzařování, které umožňuje citlivějším a vnímavějším jedincům zvyšovat své vibrace i léčivé schopnosti. Tento krystal rozezvučí energii diamantové rezonance a dále aktivuje regionální diamantové krystaly v Africe, jižní Americe, Kanadě, Rusku, Austrálii a Asii.


Na Zemi je devět hlavních krystalů z doby Atlantidy. Pod oblastí ve středozápadním Arkansasu jsou obrovské krystaly, některé dosahují délky až 40m. Tento vortex je spojen s masivním vortexem ve středovýchodní Brazílii. Po zářijové aktivaci 9. 9. 2009 přišlo období nejúčinnější křišťálová energie od doby Zlatého věku Atlantidy, tedy období, kdy na Zemi byla nejvyšší frekvence. Tyto krystaly energizují 144 grid na 75% účinnost, podpoří aktivaci a spojení 12 multidimenzionálních vláken DNA, což umožní, aby člověk v těle držel více vyššího Já, a tak mohl stát plně ve své síle. Spousta lidí se bude podílet na probuzení Křišťálového věku, protože to kdysi dávno slíbili. Tento věk se plně rozvine v roce 2012.

Tři atlantské krystaly moudrosti a léčení, které kdysi zářily velkolepým světlem a nebeskou energií v Chrámu léčení, Chrámu jednoty a Chrámu vědění v Atlantidě, byly z důvodu bezpečnosti přemístěny a uloženy v dimenzionálním zámku v atlantském křišťálovém poli v Arkansasu, a další dva byly umístěny v Brazílii. První z nich, Modrý krystal vědění uložený v Arkansasu, byl aktivován v roce 2008 a energeticky se spojil s dosud neaktivovanými krystaly. Další čtyři byly aktivovány 9. 9. 2009, a tak začal Křišťálový věk.

V Atlantidě bylo původně devět hlavních krystalů, které byly přemístěny kněžími - vědci z Atla - Ra kvůli krachu Křišťálového satelitu - došlo k jejímu zneužití. Někteří z nich, kteří vytvořili a následně přemístili tyto krystaly, se narodili do této doby. Všichni křišťáloví mistři, kteří jsou v současné době na planetě jako "earth-keepers" a "lightworkers", spolu s bytostmi ze souhvězdí Sirius a Plejády, tvoří spojenectví nelineární multidimenzionality.

Zneužití atlantských krystalů probíhalo pomalu a velmi chytře. Ti, kteří podporovali Zákon Jediný, se nechali napálit a oklamat Syny Belialu, a také došlo ke zradě uvnitř skupiny Zákona Jediného. A i když pád Atlantidy nebyla chyba Atly - Ra ani čistých členů Zákona Jediného, je spousta těchto lidí, kteří nesou břemeno smutku, zoufalství a pocitů viny. Všichni z nich přísahali, že už nikdy nebudou tak slepí, aby nechali hlavní krystaly a krystaly technologie znovu zneužít. Tento slib je také výzva pro ty, kteří jsou přitahováni tímto spuštěním. Bude se jednat o dovršení, dokončení. Křišťáloví jedinci se vracejí a tentokrát nedopustí zneužití těchto krystalů. 9. 9. 2009 proběhlo také překódování křišťálového aspektu týkající se Božského Ženského principu. Smaragdový krystal léčení, který přináší Smaragdový a Platinový paprsek (jejich ženský aspekt), umožnilo vstup tohoto aspektu do DNA planety a těm, kteří byli otevřeni přijmout tuto nezbytnou transformaci.

Výsledkem je menší překmitávání mezi ženským a mužským aspektem v každém z nás, což vede k jednoduššímu vyjádření božské rovnosti v těle člověka na planetě duality. Dále usnadňuje spojení mezi pravou a levou mozkovou hemisférou a vědomou mysl s božskou myslí. Po spojení s energií Smaragdového krystalu se léčitelé stanou lepšími léčiteli a hledači moudrosti se dostanou k větším vhledům a pravdám. Lidem se bude vyjasňovat plán duše, priority ve svém životě a proces rozhodování. Aspekty jako péče, laskavost, pocit jednoty s ostatními půjdou ve svém životě jednodušeji projevit, a to v okruhu svých známých i v širším měřítku. Bezpodmínečná láska, která nebyla v 3D udržitelná, bude čím dál víc reálná, jak se 5D a 7D resonance přibližují.

Naše planeta je na vzestupu, jak bylo plánováno. Moudrost, která bude přes tyto krystaly předávána, umožní vznik nové Atlantidy. Dimenzionální blokace, která znemožňovala přístup k atlantské křišťálové moudrosti Zlatého Věku Atlantidy, se postupně uvolňuje. Tyto atlantské krystaly byly po 12000 let drženy v dimenzionální pečeti magnetického komplexu v Arkansasu. Někteří se budou chtít účastnit této aktivace, ať už fyzicky nebo mentálně.

9. 9. 2009  byl aktivován Smaragdový krystal léčení uložený v Arkansasu, což dopomohlo počátku Křišťálového věku a spustilo aktivaci Om krystalu multidimenzionality v hoře Shasta v Kalifornii, Zlatého krystalu léčení regenerace na území Minas Gerais v Brazílii, Slunečního a Měsíčního krystalu světla, uloženého pod jezerem Titicaca v Bolívii, a také umožnilo propojení těchto krystalů s Modrým krystalem vědění uloženým v Arkansasu, který byl aktivován 8. 8. 2008 a jeho působení  ve větší míře. Při další aktivaci atlantského krystalu 10 -10 -10 dojde k propojení všech již aktivovaných Atlantských krystalů a zvýší to jejich účinnost a schopnost vyzařovat energii. Přehled devíti atlantských krystalů, jejich místo na Zemi a kdy byly nebo budou aktivovány.

Arkansas - Modrý krystal vědění 8 - 8 - 8

Arkansas - Smaragdový krystal léčení 9 - 9 - 9

Jezero Titicaca v Bolívii - Sluneční a Měsíční krystal světla 9 - 9 - 9

Brazílie - Zlatý krystal léčení regenerace 9 - 9 - 9

Hora Shasta v Kalifornii - Om krystal multidimenzionality 9 - 9 - 9

Brazílie - Fialový krystal zvuku 10 - 10 - 10

Arkansas - Platinový krystal komunikace 11 - 11 - 11

Bimini - Rubínový Ohňový krystal energie 12 - 12 - 12

Jezero Titicaca v Bolívii - Krystal Thota 12 - 12 - 12

K probuzení krystalů obecně došlo 9 - 9 - 9.

Část informací čerpána z - http://www.earth-keeper.com/ a www.lightworker.cz

Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován pouze v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud k němu bude připojena celá tato poznámka i s aktivním odkazem.


Mount Shasta v Kalifornii - zde se nachází Om krystal multidimenzionality

http://www.vnitrnibohyne.cz/news/atlantske-krystaly/

Zobrazení: 522

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 25.Únor.2011 v 20:38
Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/prave-kristalove-leb...

Napojte se na hvězdnou bránu 12 +1 propojující s vyššími dimenzemi - vědomím.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-hvezdn...

Napojte se na sloup světla - dimenzionální "páteř" našeho multidimenzionálního Já, směřující ze středu naší galaxie, do středu naší Země.
http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-...
Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 28.Únor.2011 v 15:45
Více o smaragdovém paprsku v článku s názvem:
Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku.
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/kuthumi-44-slavnost

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE. ❤ ❤ ❤

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

* Jak koronavirus pro Čechy změnil režim na hranicích evropských států Podrobnosti ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDEZDE & ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Chcete nadále být jen loutkou prohnilého zotročujícího systému a nemít na nic čas, nebo se raději trochu uskromníte a začnete konečně být pánem svého času a svých unikátních tvůrčích schopností? ZDE.

* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Plejádská vesmírná lod uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
pátek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu 33 000 lekárov a zamestnancov v Kanade odmietlo jedovatú vaccs. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kanadský profesor teologie Pierre Gilbert varoval před vakcínami uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací. “Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Tohle je naprosto EPICKÉ. uživatele Ina Obr.
"Jak z těla odstranit Oxid Grafenu, který je do těla vpravován nejen vakcinací.“Zde je český přepis hlavního protokolu: Detoxikační protokol proti oxidu grafenu a magnetismu těla KONEČNĚ !!…"
pátek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus

Nadhorlivost je horsi nez fasismus

              Ubírání je zásadní pro život.Ubírat všechno a všude. Minimalizovat. A život bude velký a nádherný. Nedostatek je zdravý, protože může být něčím doplněn. Přesyt je jako choroba, na kterou není lék a přináší jen další nemoce a smrt.…Zobrazit další
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Silná myšlienka. uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Chorvátsky prezident končí v krajine s očkovaním !!! uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
čtvrtek

© 2021   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby