Jak Hitler vzdoroval bankéřům

Německá vláda vydala své vlastní peníze

Vlastní peníze nekryté zlatem vytvářejí více pracovních míst

Žádný dluh a žádná inflace

Twist the Truth to repeat History

Závěr a řešení

Kdo kontroluje…