* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Země v přechodu k Nové Zemi: Budoucnost je nyní

Přidal Celia Fenn dne 10. května 2018

Naše krásná planeta je v procesu přechodu na novou Zemi. Jedná se o významný posun, který je vyvrcholením posunů a energetické práce, která se uskutečnila na Zemi od roku 2011/12, kdy se Země poprvé přestěhovala do své nové 5D krystalické diamantové sítě. Posledních sedm let bylo věnováno přípravě planety a lidskosti pro přechod na vícerozměrné a kvantové stavy vědomí reality.

Odcházíme se od starého 3D vyprávění reality, které se rozhodlo ke "konsensu" nebo kolektivní realitě, směrem k víceúrovňovému stavu reality, který je vytvořen jednotlivcem nebo skupinami oprávněných "stvořitelských" bytostí, které využívají svou schopnost soustředit energii a tvarovat plazmu energie do zjevné hmotné zkušenosti. Ano, to znamená, že nebudeme omezeni kolektivními očekáváními, ale budeme mít možnost vytvářet vlastní vyprávění a příběhy, které vyjadřují, co chceme zažít v našem fyzickém a hmotném životě.

Energické a lehké změny těla, které zažíváme již 10 let nebo déle, byly navrženy tak, aby se zbavily staré kolektivní matice a redesignovaly naši DNA tak, abychom mohli fungovat v rámci této multidimenzionální reality, která je založena na 5D Země.

V této kouzelné chvíli v příběhu Země skutečně existujeme na dvou místech najednou, možná dokonce aniž bychom si to uvědomili. Existují jsme na "staré" Zemi na denní bázi, ale my také existujeme v Nové Zemi, pokud vědomě zvyšujeme naši četnost, abychom mohli vstoupit do Nové Země (a pokud to čtete, znamená to vy, jinak vy Nenašel bych tento článek!). Tyto dvě verze Země existují současně ve stejném prostoru, avšak v různých dimenzích.

Teorie kvantové dimenze nám říká, že objekty mohou existovat ve stejném prostoru, avšak v různých dimenzích. Tyto dvě úrovně můžete vědět pouze tehdy, pokud jste schopni "naladit" na tyto oddělené kmitočty. Pokud jste novou bytostí Země s diamantovým světlem, pak samozřejmě můžete naladit na obě frekvence právě teď.

Možná je trochu divné, že mezi těmito dvěma skutečnostmi se posuneme několikrát denně, ale postupně se zvykáme na posuny a nacházet naše nohy v nových prostorách.

Je důležité si uvědomit, kdy se nacházíte v prostoru 3D typu a kdy jste v 5D prostoru a vyšším. Budete samozřejmě schopni cítit velmi jasně, jaký prostor a rozměry jste obsazeni vašimi reakcemi. Pokud se cítíte stresující a úzkostné a rozčilené nebo strašné, pak jste ve 3D prostoru. Pokud se budete cítit uvolněně a spokojeně, tvůrčí a radostní a klidní, pak jste v 5D prostoru.

A vy si můžete vybrat! Můžete určit svůj prostor a posun prostým zapojením vašich vnitřních kreativních energií a rozhodováním. V žádné skutečnosti už nejste "uvízli". Vše je tekuté! Můžete si vybrat, abyste opustili úroveň reality, ve které jste, a zvolíte jinou, nebo můžete změnit podobu reality, ve které se nacházíte, tím, že ji znovu změníte. To nemusí být vždy možné na 3D úrovni, ale v 5D to jistě bude.

V příštích několika měsících odteď až do srpnové lvové brány budeme zvyklí na "pocit" rozměrového posunu a rozhodování a tvarování reality v přípravě na počátky dimenzionální separace, která začne v té době. To jednoduše znamená, že po 8/8 budou ti, kteří jsou dostatečně vyvinutí, schopni vstoupit do tohoto dimenzionálního prostoru jako volba a být tam, ale ti, kteří jsou ve 3D prostoru, nebudou mít přístup k vyššímu prostoru. Ti, kteří jsou vícerozměrní, budou mít stále přístup k 3D světu podle výběru a pokud máte práci, ale můžete se také rozhodnout, že začnete přecházet do vyšší dimenzionální reality.

Máte asi 3 měsíce, než začnete dělat tato rozhodnutí, spoluzakladatele. Ve skutečnosti se projevuje Nová Země a my jsme vyzváni k překročení toho magického mostu, který byl aktivován na 5/5 hvězdárně 5. května. Tento "Rainbow Bridge" (duhový most) je uvnitř vás a aktivuje se pro vás, jakmile se rozhodnete přemístit svůj život do multidimenzionální Nové Země.

Je to vaše volba.

Příprava na posun a "vlny vlny" fotonického světla světla a vodních kódů  

Přípravy na tento posun začaly krátce po Brána Vodnářů 2. února. Do března se vlny kosmické energie zintenzivnily natolik, že kreativní pěstování Nové Země bylo nepochybné!

Tyto vlny kosmické energie "zvedají" hmotu ve vyšších formách pulzujícího světla, které jsou nezbytné k tomu, aby existovaly ve vyšších dimenzích pozemské reality v Nové Zemi. Přicházejí současně s diamantovým světlem a vodními kódy, které jsou nyní přijímány.

Není divu, že naše fyzické těla jsou ovlivňovány tímto energetickým procesem, stejně jako Země.

Země vstupuje do období "sečení" Nové Země a "Nové Lemurie", verze Nové reality Země, která bude představovat Paradise Earth (Ráj na Zemi), která bude centrem procesu ReGenesis, o kterém Archangel Michael mluvil.

Tento proces "očkování" byl zahájen na Havaji, kde energii Pelé požární bohyně pomáhá iniciovat nový projekt Lemurie. Co může vypadat jako zničení na 3D úrovni, je projevem porodu New Earth (Nevé Země) / New Lemuria (Nové Lemurie) Blueprint (schéma) pro vyšší rozměry. Tito Galaktickí starší, kteří pracují s energií Nové Lemuriy a jehož posláním je řídit ostatní přes most, jsou již na Havaji. Budou cítit potřebu otevřít přístup k Nové Lemurii jak pro sebe, tak pro ostatní, kteří se k nim budou připojovat.

Tento proces se také odehrává v těle těch, kteří se vyvíjejí do Diamantového světla a připravují se na přechod k nové realitě Země.

Prvním krokem bylo galaktické opětovné spojení, kde byl levý a pravý mozek vyvážen a kreativní energie mohla proudit. To umožnilo spojení s Galaktickou radou a za úkoly, které mají být vydány těm, kteří pro tento proces budou v cestě sprchy a "Bridge Activators" (aktivátoři duhového mostu).

Ti, kteří se připravují na migraci do Nové Země, mají také svůj nový nervový systém "nový" pro nový způsob života. To může být zdanění na těle, ale je to nutné. V multidimenzionální Nové Zemi budeme využívat "magii", což je nejlepší způsob, jak ji popsat. Budeme využívat našeho mocného a nově aktivovaného pravého mozku k tomu, abychom nasměrovali Galaktickou sílu a Diamantové světlo, aby aktivně tvarovali energetickou plazmu do formy prostřednictvím záměru a vizualizace.

Tato "magie" se musí pohybovat tělem prostřednictvím centrálního nervového systému. To znamená, že vaše tělo se nyní cítí jako silná síla, kterou lidé necítí už tisíce let. Jedná se o elektrickou sílu, která "sizzlí" podél nervových synapsí a vytváří pocit jako "vibrující" v těle. Může také vyvolat pocity intenzivního vyčerpání, závratů, úzkosti a nespavosti, dokud se tělo nestarne s rostoucí úrovní kreativní elektřiny procházející nervovou soustavou.

To je také důvod, proč potřebujeme integrovat diamantové světlo a vodní kódy. Diamantové kódy světla nám pomohou nasměrovat Cosmic Fire (Kosmický Oheň) přes naše těla a prostřednictvím Centrálního nervového systému, který byl původně určen právě pro tento účel v "Adam Kadmon" modelem. Ano, lidé jsou navrženi tak, aby mohli řídit elektrické proudy při velmi vysokém "napětí" tělem a využít tuto schopnost tvarovat energii / plazmu do formy. Diamantové vodní kódy umožňují vodě v těle, která je asi 80 procent, aby byla čistá a průhledná matrice pro přenos a projekci této elektrické energie světla, jako světlo přes hranol. Jak světlo prochází tímto Diamond Prismem (Diamantovou prozmou - hranolem), kterým je vaše tělo, nese "kódy" nebo instrukce, jak tvarovat energii do hmoty, abyste vytvořili to, co vidíte nebo toužíte do zjevné podoby.

Takže i když tento proces může být pro současnost nepohodlný, připravuje se na novou realitu Země, kde budete potřebovat tyto dary a talenty, když vytvoříte nový vztah se Zemí as přírodou.

Nová Země a svět přírody a nový způsob interakce a koexistence  

Když přijdeme na novou Zemi, vstoupíme do nového vztahu s přírodou.

Přijdeme vidět přírodu jako "živá" bytost nebo realitu a budeme mít nějakou zkušenost s propojením s touto skutečností a určitě budeme mít velkou úctu a čest pro tuto skutečnost, kterou nazýváme "příroda".

Domorodí obyvatelé staré Země a lidé s kořeny v Lemuriánském světě věděli, že způsob, jak úspěšně žít na Zemi, je ctít život přírody a žít ve stavu komunikace s "Duchem" přírody.

Účelem "šamanu" v komunitě bylo sloužit jako "most" mezi lidmi a světem duchů, jak se nacházel v přírodě a ve snu času nebo vyšších rozměrech.

Jak vstoupíme do Nové Země, budeme všichni Šamani, protože budeme muset pochopit, jak se spojit a komunikovat s přírodou s ctí a respektem. Nemůžeme s sebou přinést staré 3D energie z pohledu přírody jako "zdrojů", které používáme, jak se cítíme. Nemůžeme se už hromadit prostřednictvím chamtivosti a držet se "zdrojů". V podstatě se naučíme ctít to, co existuje, a sdílet to, co je dáno, pouze po vyžádání souhlasu přírodních duchů a prvků, nebo vytváření toho, co potřebujeme sami.

Nový společenský vzor New Earth (Nová Země) bude založen na úctě k Zemi a spolupráci v komunitách, které tyto myšlenky ctí. Centrálním tématem každé komunity bude láska, a to bude pro sebe, pro sebe navzájem a pro celý život na Zemi.Komunity budou děti naučit, jak vyrůstají v této Nové realitě Země a jak používat kouzlo, které proudí skrze tělo, aby vytvořily to, co potřebují.

Když se připravujeme na migraci (přesun do) Nové Země, bylo by dobré začít se naučit některé základní šamanské techniky pro propojení se Zemí as elementární energií. Naučte se, jak se připojit k magickým energiím, které proudí skrze vaše tělo, a jak je nasměrovat k projevu prostě prostřednictvím Lásky a Záměru.

To bude zatím největší dobrodružství!

Uvidíme se na druhé straně, jak říkají!


To samé je v angličtině na videu: The Earth in Transition to New Earth ~ The Future is Present Now - Here.

Zobrazení: 1522

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.V.2018 v 9:52

* Existuje tolik světů a jejich realit, kolik je mentálních představ - frekvencí, stačí si z nich jen vybrat. Uvedeno ZDE.

* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.

* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

* Potvrzeno! Lidská tkáň nyní mutuje! Vědci s Nobelovou cenou mluvili Uvedeno ZDE.

* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.V.2018 v 15:40

Jak se v páté dimenzi tvoří naprosto vše, co je potřebné k životu a zábavě.

Jakmile bytost (tedy i člověk) dosáhne dostatečně vysoké frekvence své osobní energetické podstaty, což už nebude dlouho trvat, tak se do svého, svými mentálními představami stvořeného světa (či světů) přemístí nejen mentálně, ale i fyzicky. Uvědomte si, že 5. D světy a jejich reality jsou na stejném místě jako je tento svět, ovšem protože jsou ve vyšších frekvencích, proto je nelze fyzickýma očima vidět. Je to podobné jako televize, neboť v JEDNÉ a té samé televizi (čili ve stejném prostoru) je taktéž mnoho různých stanic s nejrůznějšími programy, které se navzájem nepomíchají, neboť každá stanice (svět a jeho reality) existuje na jiné frekvenci. Úzce související článek s názvem: "Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč" je uveden ZDE.

V těchto světech není třeba např. uklízet ani vařit a mýt nádobí, neboť pokud v tomto světě budete mít pořád ještě potřebu jíst, tak si jednoduše představíte a zhmotníte již hotové jídlo, připravené už ke konzumaci. Následně si představíte, že je nádobí již umyté a uklizené a ono se tak stane, neboť 5.D světy a jejich reality jsou světy mentálních představ, ve kterých je možné cokoliv, co si jen dovedeme představit. Pouze limit osobní fantazie vytváří omezení toho, co je pro dotyčného/dotyčnou možné a co ne. Úzce související článek s názvem: "Už je na čase, abyste si začali tvořit takový 5.D svět, ve kterém chcete pobývat či žít." Uvedeno ZDE.

Takže pokud se chcete stát naprosto svobodnou bytostí, kterou již nemůže nikdo nijak a ničím ovládat a využívat jit, tak se držte této planety (neboť ta se transformuje do páté a vyšších dimenzí) a nenechte se s vlákat do žádného technicky založeného či jiného světa, nebo budete muset opět na někoho dělat, abyste si obstarali životní potřeby. Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky“ Uvedeno ZDE.

* Jak, čím a z čeho jsou tvořeny světy páté a vyšších dimenzí, čili světy, které jsou tvořeny z energie vědomí - světla. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality je uvedeno ZDE.
* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.


* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 30.V.2018 v 15:44

* Vzestup do Nové Země (a jak to na Nové Zemi vypadá a funguje) Uvedeno ZDE.
* Víte, že zvyšující se frekvence jádra Země způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci veškeré hmoty do jiného, vyššího projevu existence? Je potvrzeno, že nyní dochází k mutaci i u lidské tkáně. Uvedeno ZDE.

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.V.2018 v 19:29

* Zpráva od Lemuriánského Krystalického kolektivu ~ Krystalický Zpěv. Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Message from the Lumerian Crystal Collective ~ Crystal Song Here. Article Here.


* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Tajemství uhlíku 7. Uvedeno ZDE.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pročištění destruktivní energie: Opuštění strachu, obav a ustaranosti, zvyšuje pozitivní energii, 432 Hz / Cleanse Destructive Energy: Let Go of Fear, Overthinking & Worries, Boost Positive…"
před 14 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 16 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu DNA skrývá netušené možnosti uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Our "Junk" DNA Holds Astonishing Powers Which are Accessible Here."
před 18 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Enlightenment (Documentary) Here.* Beyond Our Sight (Documentary) Here. * The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Jozef Wolf

Zachránce Ježíš.

    Jestli se chceš dneska rozhodnout, že do toho půjdeš, že chceš být s Bohem, modli se nahlas tuto modlitbu. Je to jen vzor pro ty, co nevědí, co říct.Bože, zjistil jsem, že jsem hříšník,Je mi tak líto těch všech věcí, které jsem v životě udělal…Zobrazit další
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Transformace a vzestup do 5. a vyšších D. je o opětovném propojení a sjednocení částic hmoty Jin (ženský princip - gravitace) s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (mužský princip - projekce) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Uranus, Age of Aquarius Here."
neděle
Uživatel Jozef Wolf aktualizoval svůj profil.
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 25.1.2020

Plejádska hviezdna sústava je v zarovnaní so všetkými jej hviezdami /hviezdnymi semiačkami/, ktoré sa nachádzajú na planéte Zem a procesu Zmeny pomáhajú. Energia hviezdneho systému Plejády je priamym spojením so srdcom čistého svetla srdca Krista.…Zobrazit další
sobota
Jana Rejcha je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
sobota
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 24.1.2020

Aktuálne: Stručne a jasne - všetko čo sa v podstate od dnešného dňa deje je záležitosťou dotýkajúcou sa každej bytosti na planéte. Udalosti sa týkajú spolupráce solárnej frakcie /najvyššie solárne vedomie/ - Plejád a bytostí Svetla vnútornej /vyššie…Zobrazit další
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Wingmakers Solitronic Transmissions"
pátek
Uživatelé Vlastimil Enris Anderson a Catch the sun jsou nyní přátelé.
pátek
Uživatel Vlastimil Enris Anderson aktualizoval svůj profil.
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. Poslechněte si ve videu především tu část, od 4:19 do 8.13.* Pravá tvář…"
pátek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Všem vřele doporučuji poslechnout si tato videa: * Časová linie změn - energetický update, Pozemšťan je superčlověk, Peníze, Nové sítě - Uvedeno ZDE. V tomto videu si poslechněte…"
pátek
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 23.1.2020

SME v energii bytia - Stvoriteľom u každej bytosti Svetla podporovaného. SME už neznamená len byť, ale i tvoriť prostredníctvom nových energií a tým ich zviditeľniť /na fyzickej úrovni prejaviť/.…Zobrazit další
čtvrtek
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
22.1.
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Vícedimenzionální nová země (TARA 5D) : celý nový svět

Nyní se objevuje každá zkušenost na každé kvantové / vícerozměrné (kosmické / pozemské) úrovni, jako velmi důležitá nedílná součást mnohem většího obrazu, který byl uveden před celou naší inkarnací / porodem do formy / sloučení do JEDNOHO pro to,…Zobrazit další
21.1.
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu POTVRZENO: Ruští vědci dokázali, že DNA lze přeprogramovat slovy a frekvencemi uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* DNA skrývá netušené možnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE. * Lidská DNA je biologický internet, tvrdí ruští vědci Uvedeno ZDE.* Skutečné vědění je zadarmo. Je…"
21.1.

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby