* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Vaši hojnost ve všech oblastech máte na dosah ruky

Doporučuji všem, kteří již nechtějí být nevědomými figurkami ve hře jménem ŽIVOT.

Těm, kteří uvnitř sebe cítí, že si pro sebe zaslouží to nejlepší.

Těm, kteří začínají chápat svou podstatu jako „tvůrce“ všeho ve svém životě a chtějí se toho chopit s plnou zodpovědností za svůj život.

Těm, kteří nevěří „hloupostem a iluzi“ toho, že bohatství jednoho, ubírá na bohatství druhého.

Pokud se rozhodnete chopit svého „osudu“, stačí vám na to 15 minut denně.

 Je čas, abyste začali používat své schopnosti tvoření ve hmotě neboli zhmotňování svých přání v realitě. Tato schopnost je přirozenou součástí vašich božských schopností utvářet svůj život na Zemi.

Zapomněli jste na to, kým jste a čeho jste schopni.

Schopnost tvořit ve hmotě je něco, na co jste zapomněli a na co si potřebujete vzpomenout. Je vaším přirozeným darem, který jste vždy měli. Proces rozpomenutí neznamená učit se něčemu novému, ale je o probuzení se a znovupřevzetí své síly, návratu k sobě a odhalení této schopnosti tvořit.

 Zhmotňování zahrnuje opětovné převzetí své zodpovědnosti za spoluvytváření svého života včetně svých výtvorů.

Je to pochopení toho, že si zasloužíte zažívat ve svém životě hojnost jakožto součást svého vrozeného práva. Tím se otevřete a budete moci přijmout takový život, který si přejete pro sebe vytvořit.

 Jednou z největších iluzí třetí dimenze je pocit nedostatku.

Vaše víra v nedostatek vás udržuje v pozici bezmoci. Po mnoho životů jste hráli tuto roli oběti. Nyní je čas se probudit a převzít své právo na zhmotňování svých přání.

 Hovoříme-li o hojnosti, máme na mysli:

 FINANČNÍ HOJNOST: Máte právo na veškerou finanční hojnost, kterou si přejete. Vězte, že vaše bohatství nijak neubere na přirozené hojnosti ostatních lidí; nemůžete si pro sebe vzít příliš mnoho. Vaše hojnost je neomezená; každý z vás se rozhodne, kdy je připraven pro sebe tuto hojnost přijmout.

 TĚLESNÉ ZDRAVÍ: Tělesné zdraví se velkou měrou podílí na kvalitě vašeho života. Součástí procesu zhmotňování je vytváření zdravých buněk, abyste byli tělesně silní a vaše buňky mohly vibrovat v novém souladu se Světlem vašeho Já. A také, aby se mohly dostat do souladu s vesmírným rytmem a tepem jeho srdce. Jakmile se s ním sladíte, začnete prožívat pocit dosud nepoznané tělesné pohody.

 EMOČNÍ HOJNOST LÁSKY: Vytvořte si ve svém životě dostatek Lásky, abyste mohli přijímat Lásku a podporu vesmíru a současně navázat láskyplné vztahy s druhými lidmi – vyrovnané vztahy plné respektu, založeném na hlubokých spojeních na úrovni srdce. Součástí procesu tvoření je sladit se s těmito energiemi, abyste si k sobě mohli začít přitahovat hluboká spojení v úrovni srdcí.

 Veškeré zhmotňování se děje prostřednictvím spojení s vaším Posvátným srdcem. Prošli jste mnoha procesy, které pročistily vaše srdce (pozn. Tyto procesy jsou součástí pravidelné práce s touto knihou), sladily vás s ním a tak jste začali žít vědomě ze svého srdce. Nyní jste připraveni stát se vědomými spolu- tvůrci svého života. Bude to obrovský krok a přinese vám velkou svobodu.

 Prostřednictvím svého Posvátného srdce se spojíte se svojí niternou schopností radovat se a nadchnout a s touhami svého srdce. Je důležité, abyste současně s tím, jak se otevíráte tomu, co si přejete ve svém životě vytvořit, také přijímali živoucí energie svých výtvorů. Je zapotřebí je přijímat svým Posvátným srdcem.

Těmito „ živoucími energiemi vašich výtvorů“ mám na mysli to, že vše, co si přejete vytvořit a cokoliv, co si pro sebe přejete, má svoji vlastní energetickou předlohu.

Je to živoucí energetický vzor. Takže, jakmile budete jednou vědět, co budete tvořit, povšimněte si, že „tvořené“ má svůj energetický vzorec.

Tuto energii můžete cítit, vidět nebo vnímat. Je jedno, jakým způsobem se vám vypodobní. Vše, co kdy bylo stvořeno, započalo v tomto energetickém vzorci.

Jakmile to jednou bylo ustanoveno, může to být ukotveno na pozemskou rovinu.

Procesem zhmotňování aktivujete tyto živoucí energetické vzorce. Jakmile Vesmíru navrhnete, co si přejete, vytvoří se v něm energetická předloha vašeho přání. A když na ni zaměříte své vědomí a přenesete ji do svého Posvátného srdce, tato předloha se zaktivuje a bude z ní živoucí energetický vzorec. A poté se bude moci ukotvit do vašeho života v hmotné podobě.

 Je zapotřebí velké dávky odvahy, abyste se této energii otevřeli, neboť její aktivací se spojíte s energií touhy a radosti ve svém srdci.

Je živá a budete se s ní muset setkat skrze své srdce tak, jak byla stvořena.

Je to, jakoby se vaše srdce naplnilo nadšením, když začnete žít tuto nově aktivovanou energii vášně a nadšení.

Rozšíří se vám srdce energií tvoření a v jeho buňkách vytryskne nová životní síla.

Tato energie je Světlem vašeho Já.

Vaše srdce projde velmi rychlou transformací a celé vaše tělo se rozzáří, když zahájíte proces zhmotňování.

  K zahájení tohoto procesu potřebujete učinit následující kroky:

 1. Prvním nejdůležitějším krokem je se velmi pečlivě, zblízka a podrobně podívat na svůj dosavadní život. Je to život, který jste si až do této chvíle pro sebe vytvářeli.

 2.Potřebujete opravdu vlastnit svoji schopnost tvořit, což znamená, že je třeba, abyste byli zodpovědní za to, co tvoříte. Dokud nebudete ochotni převzít zodpovědnost za to, co jste dosud vytvořili, nebudete si moci začít zhmotňovat novou předlohu pro svoji budoucnost. Je proto nezbytné, abyste si přivlastnili vše, co jste dosud vytvořili a přijali každičkou součást svého výtvoru.

 3.Začněte se aktivně podílet na svém životě a pravidelně si procházejte, co jste si pro sebe v každém okamžiku vytvořili. Jakmile propojíte své srdce se svým Já, vyjasní se vám, proč jste si tuto určitou situaci vytvořili. Pochopíte, že jste potřebovali projít každou svojí zkušeností a že jste díky ní mohli dospět přesně do tohoto okamžiku. Je zapotřebí přijmout všechny role, které jste ve svém tvoření hráli a všechny lekce, jež vám vaše tvoření přineslo.

 4.Poté bude třeba, abyste si poděkovali za vše, co jste se mohli naučit a také za všechny lekce, z nichž jste se poučili. Vzdejte díky tomu, co jste vytvořili a oceňte se za to, že jste tyto zkušenosti potřebovali.

 5.Budete potřebovat strávit nějaký čas s tím, co jste vytvořili a chovat se k sobě soucitně, láskyplně a trpělivě, když budete naplno prozkoumávat to, co jste si pro sebe až do dnešního dne vytvořili. Je to velice důležitý krok a je velmi důležité tento proces neuspěchat. Možná bude chvíli bolestivý, avšak nesnažte se tuto bolest potlačovat, pouze dýchejte a dovolte si pobývat s každým okamžikem. Každou částečku, každou chvíli je třeba uchopovat velmi posvátným způsobem. Vnímejte sani sebe, prociťujte svoji cestu a dýchejte.

 Jakmile jste si prošli svůj život, uchopte do svých dlaní své Posvátné srdce a otevřete se touhám svého srdce pro váš nynější život.

Zjistěte, které oblasti vašeho života potřebují změnu – oblasti, které jste si pro sebe vytvořili a jež vám nyní již neslouží.

Tyto změny můžete učinit pouze vy.

Buďte si vědomi toho, že na to nejste sami.

Díky svému Posvátnému srdci se nacházíte ve světelném proudu svého Já. Můžete se uvolnit a dovolit této části svého Já, aby vám pomohla přijímat tyto záležitosti a nové zkušenosti, na něž jste nyní připraveni.

 Je zapotřebí, abyste během těchto procesů věnovali zvýšenou pozornost těm částem sebe, které mají pocit, že si nezaslouží nic lepšího. Tato součást ego-mysli potřebuje pochopit, že jste ve svém dosavadním životě vždy dělali to nejlepší, co jste mohli. Dělali jste chyby, neboť jsou přirozenou součástí každého učebního procesu.

 Chyby jsou v našich životech nevyhnutelné, neboť vyvěrají ze skutečnosti, že jsme lidské bytosti. Jejich cílem není nikoho poškozovat, jsou pouze jednáním, které vyvolává nějakou odezvu, vlnkou čeřící svět kolem. A účelem tohoto vlnění je šířit se do vnějšího světa a zprostředkovávat druhým prožitky, aby mohli nabývat své lidské zkušenosti.

 Rozpusťte všechnu vinu a stud, obviňování se z toho, že nejste dokonalí a z chyb, jichž jste se dopustili. Přistupujte k sobě s láskou a soucitem. Buďte ochotni si odpustit. Zbavte se iluze o dokonalosti a začněte mít rádi i tuto součást svého lidského Já. Láskyplně přijímejte sami sebe a znovu si připomeňte slova JÁ JSEM.

 Je důležité, abyste si byli vědomi iluzí, které žijete v iluzorním třídimenzionální realitě, poodstoupili od nich a sledovali, jak se tyto iluze odehrávají ve vašem světě, podobně jako kdybyste sledovali nějakou hru na jevišti, v níž máte svou roli. Buďte vděčni za to, že tu teď můžete být a záměrně si uvědomujte iluze na zdejší planetě.

 Jakmile se rozhodnete procítit a vyléčit svá vnitřní zranění, která jste utržili přitom, když jste byli lidmi na této planetě, otevřete se hloubce svého cítění a važte si svých pocitů. Poté se tyto pocity mohou odplavit z těla a vy se můžete na další úrovni osvobodit.

Buďte ochotni poznat pravdu o své cestě a pravdu o svém životě – že jste sem přišli nabýt zkušenosti, nikoliv to tu PROTRPĚT.

Přišli jste si pro zkušenost samu právě tak, jak se stala. Nikdy nebylo záměrem, abyste v sobě zadržovali bolest, výčitky a pocity viny, ale pouze prožít zkušenost, procítit ji a poté ji nechat odejít.

 Nadechněte se a řekněte své ANO tomu, že propustíte svůj příběh a také všem částem sebe samých, které tvořily váš příběh a z nichž sestával váš život.

 Máte právo posunout se vpřed a dovolit si pro sebe něco lepšího.

Máte povoleno přijímat.

Je to vaším božským právem.

 

 

Ukázka z knihy: Plejádská světelná zasvěcení

Autor: Christine Day

Překlad: Václav Březina

Nakladatelství: Fontána, www.fontana-esotera.cz

Zpracoval: www.jajsem.com

http://www.jajsem.com/tvoreni-z-posvatneho-srdce-vasi-hojnost-ve-vs...

 

Zobrazení: 243

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 6 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 9 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 9 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 19 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 19 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby