* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

pondělí, 29. říjen 2012

Tento channelling byl přijat v Torontu, v Kanadě, 29. září 2012

Tento channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl čtenáři jasnější pochopení. Často se stává, že živý channelling obsahuje energii, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Proto si užijte toto vznešené poselství předané v Torontu, v Kanadě v roce 2012.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Ve schématu věcí jste dosáhli vrcholu toho, co bychom mohli nazvat rozhodujícím místem pro lidstvo. Abyste to spatřili v takovém světle, v jakém to vidím já, budete muset pochopit dvě věci. Zaprvé, když se na krátkou chvíli vrátíte zpět, tak si vzpomenete, že při mé první komunikaci s vámi jsem vám řekl, že Lidské vědomí se mění. Předal jsem vám informaci ze samotného začátku mých atributů na této planetě, že lidstvo je v pohybu a že jsem přišel za konkrétním účelem, kterým je posun magnetické mřížky. Řekl jsem vám, že Kryonova skupina jej dokončí v roce 2002 a odejde a to se stalo. To všechno bylo v odpovědi na to, co jste jako lidstvo dokázali, a někteří z vás začali počítat a zjistili, že to všechno proběhlo v rámci precese bodu rovnodennosti – 36letého okna, kde se slunce vyrovnává se středem galaxie – počátku a konce 26 tisíciletého planetárního cyklu.

Tento astronomický atribut se také esotericky (metafyzicky) srovnává s tím, o čem staré civilizace říkaly, že k tomu dojde – rozhodujícím místem pro lidstvo, které bude jedním z nejdůležitějších, jedno z těch, která s sebou nesou ohromné energetické možnosti. To je důvodem, proč jsem přijel, a když se podíváte na má první vystoupení, uvidíte, že je tomu tak kvůli tomu co se stalo s lidmi a má to co dělat s vaší budoucností. Řekl jsem vám to před dvaceti dvěma lety a do roku 1993 jste o tom měli knihu (Kryonova první kniha). A teď jste zde v roce 2012 po všech těch letech, přesně s tím o čem jsme říkali, že to budete mít. Tehdy jsme vám dali možnosti; některé z nich se staly lidskými možnostmi a některé ne. My se zabýváme pouze možnostmi, ale ty nejsilnější vypovídají dnes o vaší budoucnosti.

Zadruhé, chci, abyste si vzpomněli, že když jsem přišel na tuto planetu, každý z vás byl jedinečný. Nezáleží na tom, jak jste staří vy, kteří zde sedíte, každý jste stará duše. Staré duše jsou ty, které touží po harmonii a poslouchají a čtou poselství jako je toto, a my jsme to říkali už dříve. Takže to co máme, je jedinečná skupina a já chci, abyste si zapamatovali tu jiskřičku pravdy, když jste sem dorazili. Svěžest v kvantovosti, které uzamyká sama sebe to vašich vzpomínek, zvoní vám v uších, když jste přišli jako děti: „Toto je život, který bude jiný“.

Někteří se dokonce ptali, “Proč jsem naživu?” Vy víte, kdo jste. Když byla kolem vás temnota, způsobená okolnostmi a situací, některé se týkaly zdraví, byli jsme zde. Já vám to povím, proč jste tady. Jste tady proto, abyste dokončili úkol, který jste začali před mnoha lety, staré duše! Toto je rozhodující bod a z mého pohledu už jste jím prošli.

Před vámi není žádná zkouška, protože jste jí už prošli. Na vaší časové ose je dalších takových 18 let (precese). Slunovrat na konci roku 2012 prostě jen označuje bod oslavy ve 3D času.  Tam oslavíte, že jste to dokázali. A postačí, když právě teď řeknu, že ti, kteří stvořili toto osvícené místo nazývané Zemí vědí, že jste to dokázali. Na nebi se už slaví, a přesto se na planetě dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se stanou, a jsou tací, kteří z toho mají obavy.

Most Mečů odhalen

Chci vám předat něco, co nazvu “Most Mečů odhalen”. Je to obrat, který jsme použili mnohokrát v minulosti. Řekli jsme vám, že nakonec, abychom tak řekli, na konci starého paradigmatu planety (nyní) – budete mít Most Mečů.

Dovolte mi, abych vám řekl o některých možnostech budoucnosti, bezprostřední budoucnosti. Není to nic, co by se mělo stát za dalších generací, ale spíše teď. Most Mečů je zde. Někteří z vás odvodili tuto informaci do podoby, kterou potom srovnáváte se starými proroctvími ve Svatých Písmech, děláte, co můžete, abyste sladili data a události, abyste je mohli vypočítat. Někteří z vás dokonce řekli, „Ach, Most Mečů: To musí být období, kdy dojde k bojům na planetě. To je Armagedon a je zde.“Říkám vám, moji drazí, že Armagedon se děje na jiné zemi a v jiné době! Toto proroctví můžete škrtnout jako něco, co se vám nestane

Řeknu to ještě jednou, Lidská bytosti. Neobracej se na minulá proroctví a nepoužívej je na cokoliv, co teď probíhá. Minulé proroctví tě zablokovalo v miléniu, vzpomínáš? Teď jsi zde v roce 2012!  Přesunuli jste se k současným proroctvím starých národů, domorodců z planety, kteří viděli splynutí severu a jihu – proroctví okřídleného hada a proroctví kondora a orla. To je pohyb energie na planetě způsobem, jaký žádný „moderní“ prorok nikdy nepředpověděl. Namísto toho pochází od domorodců, protože oni viděli možnosti určitých časových fraktálů hovořících o lidstvu, které překročí pátý rozhodující bod a přesune se do další části toho, co nazýváme Velký Posun Lidského Vědomí.

Co přijde potom? Most Mečů. Dovolte nám, abychom to rozebrali. Dovolte nám, abychom vám řekli, co jsme mysleli tím, když jsme použili tento obrat a prosíme vás, abyste na tom nestavěli nic, co zde není řečeno. Nepromítejte do toho nic víc, než co je dáno. Nesnažte se vypočítávat skryté významy v tom, co je dané, protože se vám je chystám právě teď všechny předat.

Most

Je to zřejmé. Je to most, tak se na něj podívejme jako první. Co most dělá a proč zde musí jeden být? Blahopřeji, moji drazí, protože rozhodující bod není vždy most. Někdy je to propast, propast, do které by mohlo lidstvo spadnout a muselo by se vším začít od samého začátku. Nebo možná rozhodující bod, který nemá vůbec žádný most, což znamená, že všechno zůstává stejné. Nedošlo by k žádné změně, a měli byste jen více toho, co jste měli – budoucnost, která není nikde a nikdy nebyla napsaná. Ale to není vůbec to, co se děje.

Už to bylo napsáno tolikrát, ale není to ve vašich starých písmech, moji milí. Budete mít nová písma dlouho potom, co odejde můj partner. On se vrátí, ale dlouho po tomto konkrétním životě budou napsána nová písma těmi, které budete považovat za soudobé proroky. Budou mluvit o tom, co se s planetou stane v budoucnu a uvidí změnu v Lidské povaze. Uvidí, že co se kloní ke kvantomizaci hmotného lidstva – počátek toho, co se přihodilo Plejáďanům před tak dlouhou dobou, nastane i zde jakmile překročíte most.

Ale toto je daleká budoucnost. A co současnost? Ten most, který překračujete, je most mezi starými paradigmaty existence a těmi novými. Nakonec jej překročí celé lidstvo, ale toto je tak nové v této chvíli, že jedinými, kteří jej teď překračují, jsou velmi staré duše, protože oni jsou ti jediní, kteří to vidí a mají na to připravenou Akášu. Ale měli byste vědět toto; tento most je pro všechny, a když obrazně řečeno, překračujete most, ostatní vás budou následovat. Překročí jej a ani o tom nebudou vědět. Jeho překročením přecházejí do víry nového druhu reality.

Jako další přijde opuštění starého paradigmatu toho, co očekávat. Následují nová paradigmata budoucnosti bez války. Potom přijde pohled na civilizaci odlišný od toho, jaký vám bylo řečeno, že je. Další je opuštění starých strachů, které mnozí z vás měli po tak dlouhou dobu ohledně toho, co máte očekávat. To je ten most. Je to nádherná věc. Samotná skutečnost, že most existuje, je nádherná věc.

Tento most byl vytvořen během dlouhého časového období. Ještě před 30 lety jsme nevěděli, že se takový most objeví. Tak nová ta energie je. Lidstvo má svobodnou volbu a neexistoval žádný silný potenciál, zda shluk energie vytvoří impuls k vytvoření mostu nebo ne. Ale malá možnost existovala.

Do Harmonické Konvergence v roce 1987 jsme věděli, že most byl v procesu budování. Do roku 1989 se vytvořila super struktura. Do roku 1993 byl most hotov. Potom jste spatřili pád Sovětského svazu a společný vstup bývalých evropských nepřátel do ekonomického spojenectví. Myšlenka, že byste mohli věci spojovat dohromady místo toho, abyste je odtrhávali, byla nová. Diktátoři začali padat, most byl na svém místě a většina lidstva si toho dokonce ani nevšimla, protože to proběhlo tak pomalu. Ale cítili jste, že přichází posun, že ano? A o tom ten most je.

Co jsme vám řekli o mostu?  Ve skutečnosti nic moc, kromě toho, že při překročení mostu se to nebude staré energii líbit. Stará energie nechce, abyste utekli! Stará energie nechce, abyste překročili most, protože ona jej přejít nemůže. Věděli jste to? Nemůže jej překročit. Stará paradigmata Lidské povahy, která jste znali po všechna ta tisíciletí, musí zůstat na staré straně mostu. Nemohou jej překročit, protože most odmítá vše, co není spojeno s láskou, soucitem a světlem. Ty věci, které jsou temné, včetně Lidské povahy minulosti, nedokážou odejít. Ale ti, ke kterým právě teď hovořím, jsou již na mostě. Byl to váš plán, staré duše, a slova, která vám dodnes zvoní v uších a ta, která vám byla dána ve větru zrození, a hovoří o tom, že se to může stát za vašeho života. Takže, co se stane příště?

Meče

Povězme si něco o mečích. Když slyšíte slovo meč, první věcí, která se vám vybaví, je boj. Most mečů je bitva a už jsme vám to říkali také. Meče jsou metafory a znamenají mnoho věcí, proto nám dovolte, abychom popsali, co vám tím chceme sdělit.

Číslo jedna: Jsou to opravdu zbraně do bitvy. Bitva se blíží. „Kryone, znamená to, že bude válka?“ Možná ano. Právě teď vám sdělíme, že Blízký východ vře. Všimli jste si toho, že? Co víte o Blízkém východě moji drazí? Začněme tím, že to budeme chvíli zkoumat. V jaké energii jste vyrůstali? Jaká byla energie Blízkého východu? Jaká byla energie ve 40.tých letech? Se zřízením státu Izrael jste vystavěli zeď z nenávisti, po obou stranách. Ta zeď byla tak silná, že děti z jejích obou stran se učily nenávidět jedno druhé okamžitě poté, co se naučily rozumět jazyku. Učili je, kdo jsou jejich nepřátelé. Kde jste tehdy byli vy?

Někteří z vás tady ještě nebyli. V době, kdy jste dorazili, v době vašeho mládí, uvědomovali jste si Blízký východ? Ani náhodou. „Co je to nenávist?“můžete se ptát. Co když vám povím, že to má co dělat s rodinným svárem? Jde tam o dva syny židovského mistra. Jeden založil Araby a druhý zůstal Židem. Oni to nechtějí slyšet, ale všichni jsou Židy. (Ale neříkejte jim to)

Když se podíváte na rodokmen, je to jasné, a přesto je to naprosté a kompletní nastavení buď na řešení, nebo na válku. Nastavení na válku by ukončilo tento svět v obrovském požáru, který by byl zažehnut touto nenávistí. Uvádí se to v Nostradamově proroctví i ve vašich písmech, ale už to není proroctvím pro planetu. Přesto nenávist stále existuje. Dnes je tato nenávist stejně tak silná, jako byla tehdy, ale kde je všechen ten terorismus z doby před 40 lety? Byl izolován.

Lidé v Izraeli a Palestině a okolí snášejí jeho hlavní nápor, ale dnes je zdánlivě všude – a vy máte obavy. Proč by tomu tak mělo být? Odpověď zní, že staré energii dělalo dobře obsahovat tuto nenávist, protože mohla běžet dál a nebylo třeba zapojovat nikoho zvenčí. Lidé zvenčí mají tendenci vnášet do skupiny nežádoucí světlo. Najednou se to týká celé země a mohou vidět před sebou celý scénář. Stará garda chce válku, stejně tak jako celé dlouhé věky před nimi. Ti na mostě nesou světlo a ukazují zemi cestu k přechodu. Dokonce mnoho mladých v Izraeli a Palestině a Iránu nese světlo! Je všude kolem staré gardy a oni zuří, protože prohrávají „bitvu nenávisti“.

Bude tam válka? Co se stane? Můžete cítit, co se chystá, že? Někteří z vás se nechtějí dívat na zprávy, protože se bojíte toho, co přinese zítřek. Ještě není ani konec roku! Bude tam válka?

Dovolte mi, abych vám řekl moji drazí, že právě teď, kdy k vám mluvíme, existuje možnost malé války na Blízkém východě. Bylo vám řečeno, že jestliže bude nějaká válka na Blízkém východě, připojí se k ní celý svět a vy to nezvládnete. Řeknu vám toto, je to staré paradigma, protože jestliže a když se to stane, pozorně sledujte, kdo rozhodne nepřipojit se k válčící skupině. Protože existuje nová moudrost rozkvétající na této planetě a já vám povím toto: Se vší upřímností, protože vidíme možnosti, které jsou před vámi ve vaší budoucnosti, ať je nebo není válka, nebude to mít pro most žádný význam

Co se nakonec v Iránu stane, bude stejné ať se děje cokoliv,
a já vám povím proč – protože tam není nikdo, kdo by zaujal místo staré gardy. Nikdo takový tam nevyrůstá! Jsou to všechno starci, plní nenávisti, kteří přesunují figurky na šachovnici, jako kdyby zastupovali celý národ, ale není tomu tak. Přijde doba, možná taková, která je aktuálně jitřena válkou, která dá v této zemi vzniknout revoluci. V naprosté většině nechtějí válku.

Zeptejte se Izraelců, zda chtějí nějakou další válku. Odpoví vám, že ne, ale že se bojí, že jejich nepřátelé jim jednu z nich přinesou. Kdo jsou jejich nepřátelé a co se mění, moji drazí? Vy si myslíte, že víte co se děje v Sýrii a Egyptě a Libyi? Opravdu si to myslíte? Dovolte, abych vám sdělil, že tam probíhá rekalibrace toho, čemu oni věří a kdo jsou jejich nepřátelé. Je to o tom, co chtějí od své vlády. Dovolte mi, abych vám řekl, co konec konců chtějí všichni z nich, a možná to 20 let neuvidíte, ale oni chtějí školy a nemocnice. Chtějí to, co máte ve vašich obchodech vy a chtějí svobodu v uctívání svého proroka bez toho, aby jim malá skupina vykládala pravidla, jak to mají dělat. Chtějí uctívat Mohameda svým vlastním způsobem a spatřovat v něm Boží lásku tak, jak jim to navrhoval. To je to, co právě probíhá. Je to boj. Problém je, že stará energie s tím bude bojovat, protože ztratí kontrolu, jestliže dostanou to, co chtějí.

Po ruce je posun paradigmatu a uvidíte to tam jako první, a nemusí to být pěkné, proto chci, abyste byli vytrvalí. Nevytahujte, co řekl Nostradamus v poslední minutě a řeknete, „Měl pravdu.“. Nic z toho co říkal, se neprojevilo až do roku 1987. Nechytejte se Knih Zjevení a neoddělujte všechna ta slova, která nebyla po 30 let pravdivá. Nic z toho o čem mluví, se nestalo. Jedinou věcí, která se zdá být pravdivá, je, že na Blízkém východě jsou stále problémy.

Všechna tato prorocká čtyřverší zapadla a nenaplnila se. Teď není ten správný čas, aby se vyplnila. Podívejte se. Jsou tam pořád tací, kteří říkají, „Děje se to, děje se to, děje se to!“ Protože investovali do strachu a kontroly. Někteří z nich opravdu chtějí, aby se to stalo, a věří, že vrcholem bude extáze z odchodu domů k Bohu. Chci vám říci moji drazí, že všichni jdete domů! Ale domov je za mostem v zemi bez války. To je most. Stará energie umírá těžce.

Co ještě znamená meč?

Meč je symbol, metafora pro pravdu. Most Mečů je most pravdy.
Někdy při oslavě nad sebou křížíte meče, rozumíte tomu? Tak to vidíme my. Bude tam vpředu hrbolatá cesta vedoucí k mostu? Ano, ale vy jste to věděli, už když jste se objevili na planetě, moji drazí, a neznamená to světovou válku a ani nebude.

Jsou tam tací, kteří řeší sporné otázky, zda by měli na Blízkém východě pokračovat v nenávisti nebo ne. Nevěří si navzájem, ale také nechtějí pokračovat ve stávající cestě. Jsou tam diktátoři, kteří právě odcházejí nebo kteří jsou již pryč a nahradili je vůdcové, kteří budou nakonec mírnit a změkčovat svou pozici vůči sousedům. Je to proto, že si uvědomují, co chtějí ve školách a nemocnicích a na cestách a v bezpečí pro své děti. Je to pro vás tak těžké představit si to?

Média to stupňují až k hororu a říkají vám, že všichni se tam navzájem zabíjejí.
Chtěl bych vás požádat, abyste s nimi udělali rozhovor. Neptejte se těch, které vidíte ve zprávách, ale raději se ptejte matek a otců, které ve zprávách nevidíte, kteří mají stejnou víru jako ti, které vidíte ve zprávách. Řeknou vám, „Dejte nám mír; nechte nás na pokoji; dovolte nám vyvíjet se po našem v naší vlastní kultuře. Nechceme vyrábět bomby. Chceme mít soucit.“ To je most. Může se to zhoršit před tím, než to začne být lepší a my jsme vám to říkali už mnohokrát předtím. Ale proto jste tady.

Pomalu se na tu menšinu, která vyvolává nenávist, bude pohlížet jako na menšinu. Názor většiny vejde ve známost a nahradí ten menšinový. To, co bude následovat je velmi důležité. Co to bude? Budete se toho obávat nebo po tom toužíte, chápete to a narovnáváte se a vydáváte se na cestu vpřed přes most? Budete se krčit v koutě a strachovat se, když uvidíte, co jste čekali? Stará energie umírá těžce. Meč pravdy je aktivní a pravda světla zvítězí.

Jakou jinou pravdu byste v tom mohli najít? A co takhle Pravda toho, jak věci fungují na zemi plné soucitu, tam kde neexistují nečestné úmysly, které dnes máte? Byznys se změní, vlády se změní a bankovnictví se také změní. Šokuje vás to? Jednoho dne poznáte, že jste opravdu změnili způsob, jakými věci byly v nejtemnějších koutech planety. Není to, co všichni očekávali, a vy si uvědomíte, že jste to změnili.

Jsem teď v Kanadě a vím to, ale povím to těm, kteří poslouchají a čtou v americkém publiku následující: buďte připraveni! Protože existují některé instituce, které ještě mají padnout, takové, které nemají integritu a kterým nemůže být nikdy pomoženo z nesnází. A opět vám říkáme, že tou největší je velký farmaceutický průmysl a my vám to řekli už dříve. Je to nevyhnutelné. Jestli ne teď, pak v dalším desetiletí. Je to nevyhnutelné a oni budou bojovat, aby zůstali naživu a nemuseli překročit most. Protože na druhé straně mostu je nová cesta nejen pro medicínu ale i pro péči. Paradigmata, o kterých ještě nikdo nepřemýšlel, která nezastupují žádný systém, který existuje dnes, budou vytvořena a rozvíjena mladými myslemi, které mají koncepty, o jakých ti staří vůbec nic nevědí. To, co dnes nemá integritu, se zítra zhroutí. Jen buďte připraveni. To všechno je součástí toho, co se nachází na druhé straně mostu. A staré energii se to nelíbí a bude mít námitky.

Najdou se nové cesty, jak vytvořit elektřinu, nové způsoby čistění vody, nové způsoby jak se sami nasytit. To všechno je tam na druhé straně mostu v budoucnosti. Leží to tam a čeká, až přejdete. Nebojte se. Pracovníci světla, to je to, na co jste čekali a to je budoucnost, kterou jste chtěli. Proto jste se narodili a dnes žijete. Nezáleží na tom, kolik vám je let, senioři. Nepočítejte roky, o kterých si myslíte, že jsou ještě před vámi; nechoďte tam, jen to nedělejte. Chceme, abyste viděli svůj život tak, jak jej vidíme my – všechny ty životy, které jste prožili, s energií toho, co jste právě teď na planetě vytvořili ve svých rukou, protože to je způsob jakým vás vidí Duch. Vaše otisky na zemi jsou ohromující a to, co teď děláte, když překračujete most, je také ohromující. Pouze staré duše s moudrostí nahromaděných životů se mohou přesunout na most a rychle jej přejít.

Závěrečný atribut

Poslední věc, která se týká mečů, je oslava
. Co se stane, když Lidské Bytosti kráčejí pod zkříženými meči? Co je základem? Je to svatba, že ano? Dovolte nám, abychom vám předali závěrečný symbol svatby na mostě. Má tolik významů! Je to sňatek toho, co bývalo, s tím co může být, je to sňatek touhy a Lidského ducha, je to sňatek vaší duševní entity na planetě s vašimi tvořivými semeny (Plejáďané), je to sňatek vás s vámi! Děje se současně jak na severu, tak i na jihu. Je to nádherné. To je Most Mečů.

Možná jste dnes zde nebo posloucháte nebo čtete a toto je pro vás úplně nové a řeknete, “nevím, jestli jsem stará duše nebo ne. Jsem součástí tohoto přesunu? Přejdu přes most?” Dovolte mi, abych vám řekl toto: Nerozebírejte to! Předložím vám pár faktů. Jestliže právě posloucháte (nebo čtete) potom jste toho součástí! Je to jediná věc, která vás přivedla zde, k této stránce, na tuto židli, poslouchat nebo číst nebo poznávat. Jestliže o to máte zájem, potom jste toho součástí. Někomu z vás to může trvat zbavit se názorů na to, jak to funguje, ale jste toho součástí! Řeknu vám to ještě jednou: Nepřeanalyzujte to. Mnoho lidí bude probuzeno a budou následovat. Most zde bude tak dlouho, jak dlouho budete žít.

Co se od vás očekává? Pouze buďte, staré duše. Běžte do práce a šiřte tam světlo. Ukažte, že máte soucit s těmi, kteří jsou kolem vás. Běžte domů ke své rodině, která tomu možná nevěří, a nesuďte je. Místo toho jim ukažte svůj soucit, protože máte v sobě část Boha. Přemýšlejte o tom, co by právě teď udělali mistři. Nestojí tady před soudem, oni oslavují váš život! Nezáleží na tom, kdo je před vámi, oslavte jejich život! Buďte příkladem soucitného Boha a z božských semen ve vašem nitru zformujte svou budoucnost. Nebojte se.

Co vám příště přinesou média o tom, co se děje na Blízkém Východě, co se stane v  příštích letech, to vše bude součástí reakcí staré energie. Temnota nemůže přejít most a oni proto zemřou. A já nemám na mysli Lidi. Mám na mysli samotnou energii nenávisti, která odumře a nakonec odejde. To je můj slib a já mluvím k těm, kteří mají kompletní a svobodnou vůli to změnit, ale říkám vám, že vy to nebudete, protože ten tlak je příliš velký. Koule se již začala valit.

Po 20 let to vidíte přicházet. Máte právo na mír na zemi. Je na čase, abyste začali plánovat. Po ruce máte příklad Plejáďanů, kteří to udělali, udělali to i ti z Orionu, i Okturiáni. Rodiče rodičů rodičů planetárních systémů, ve kterém jste, to udělali. Teď to děláte vy. Před vámi je dlouhý proces, dokud nezmizí poslední stopa staré energie. Řeknu vám to znovu: Přijde doba, kdy se ohlédnete na dnešek a řeknete, „Jak bylo Lidstvo barbarské!“ A to je to co my vidíme, staré duše, dnes.

To je to co vidíme.
 
A tak to je.

KRYON.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/.

Zobrazení: 627

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 31.Říjen.2012 v 14:09

Ta tvořivá meditace, jejíž postup je uveden v textu hlavního článku na odkazu, není běžná pasivní meditace, ale aktivní tvořivá meditace, pomocí které se člověk stává tím spojujícím mostem, o kterém se v textu s názvem: "Kryon - Vlna Božské magie skutečnosti" zmiňuje Kryon.

Je tomu tak z toho důvodu, že když přes sebe (přes své čakry) propojíte jádro - čakru Země s jádry - čakrami vyšších a vyšších úrovní vědomí a jejich existencí a to od jádra Země (první úrovně) až do centrálního slunce tohoto vesmíru (třinácté úrovně vědomí), tak v sobě ukotvíte sloup světla, čímž se z vás stává dimenzionální brána, která spojuje světy duality se světy jednoty, neboť se spojujete se svým vesmírným DNA.

Další aktivní tvořivá meditacem s názvem: "Vizuální meditace - Cesta do Šambaly, hudba Oliver Shanti a přátelé.", je uvedena ZDE.

Komentář přidal(a) Livisipea dne 31.Říjen.2012 v 16:25

Ano, ano, Lumíre,  přesně tak kreslím, propojuji a postrkuji výš a výš :-), dokonale jsi to pojmenoval. Děkuji. :-)

Komentář přidal(a) Vitas dne 3.Listopad.2012 v 22:05

Docela by mě zajímalo kdy zhruba Plejáďani "přešli přes most". Protože jsem o nich četl taky ne uplně lichotivé věci co se týče jejich historie a vměšování se do vývoje rase na Zemi za časů Olympských bohů a předtím...

Komentář přidal(a) Vitas dne 3.Listopad.2012 v 22:59

A proč by to mělo být zrovna od zlých lidí? :) Zajímavé právě je, že jsem toho na toto téma moc nečetl. Pouze jednu knihu, ve které to ovšem není hlavním tématem. http://lightwaveevolution.org/PDF_files/AscensionWorkbookII.pdf

Každopádně není se čeho bát a za co stydět pokud Plejáďani nebo Siriani napravují svoji karmu tím, že nám teď asistují. Žádná rasa nebyla ve svých počátcích hned osvícená a neomylná ;) Viz např zničení Maldeku.

Komentář přidal(a) grétka dne 3.Listopad.2012 v 23:17

To je taka otazka, ako by o tebe niekto povedal, ze si lepil susne za postel a ja by som sa ta po chvilke spytala, ze ale celkom by ma zaujimalo odkedy vlastne pouzivas vreckovky? 

Komentář přidal(a) Vitas dne 3.Listopad.2012 v 23:39

vreckovky používám při smrkání... ne při vytahování šušní :D

Komentář přidal(a) Vitas dne 3.Listopad.2012 v 23:54

Realtoteku možná se k tobě nechtějí stavit, protože cítí co si o nich myslíš, tak co by se s tebou otravovali ;-) MMCH nečetls náhodou Tajemství Amenti? Tam se to padlými kolektivy jen hemží. Až se člověk diví kolik jich prý je...Asi bychom si měli znovu definovat co to znamená být padlým andělem...:-]

Georgi Stankov http://www.stankovuniversallaw.com/2012/06/state-of-ascension-repor...

píše že "I had some very intensive glimpses into the past history of the Pleiades on earth, in particular on the Balkan, where they have lived for some time and have become the prototype of the Olympian gods"

že měl intenzivní náhledy do minulosti Plejáďanů na Zemi a že se stali prototypem Olympských bohů. Zajímavé...

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Proč je nošení roušek velice škodlivé Vašemu zdraví a jak se proti povinnosti nošení roušek bránit. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka Uvedeno ZDE.... Všichni lidé, kteří používají roušky a ochrany dýchání či…"
před 10 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné Video ZDE.3) Slíbené měření hodnot kyslíku pod rouškou Jak jsem Vám včera slíbil, zajel jsem zpět za…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nikoliv coronavir, ale vakcíny, které jsou na nás nachystané, jsou zdraví velice škodlivé! Víte, co za tím vším stojí a proč? Měli byste se o to ve Vlastním zájmu zajímat! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Proč jsou vakcíny velice zdraví škodlivé a nejen to, Vám objasní článek: Šílenosti nad šílenosti Uvedeno ZDE."
před 17 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"... Zdroje Asijské tajné společnosti říkají, že zařízení čínské výzkumné laboratoře bylo podpáleno, protože čínské úřady si uvědomily, že to byly…"
před 18 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"NEJVĚTŠÍ PLÁN NA SVĚTĚ. Je to velmi hodná a milující princezna a dva mladí muži, kteří se navzdory tomu, že patří do kruhů vysoké společnosti / Elit, rozhodli zasáhnout…"
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA! Radostná zpráva: Princezna Diana žije! Ne-uvěřitelné! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* JFK Jr. (junior) předstíral smrt pomocí „mistra šachu“ Donalda Trumpa - nyní plánuje svůj návrat. Strojový překlad ZDE. Originál článku v angličtině Here.."
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Roušky a zdraví, aneb proč je nenosit, obzvláště pokud je teplo uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* “Čím víc roušek, tím víc nakažených,” šokuje významný lékař MUDr. Jan Hnízdil. “Psychopati v čele státu zkouší, co vydržíme.…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Demonstrace proti vládním opatřením spojeným s Covid19 : Praha 27.9. 2020 Stop Covid diktatuře, Covid je především obrovský byznys. Oči otevírající dokument ZDE."
včera
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Jak se bránit proti psychickému, nebo EMP útoku, směrovaného (přes wi-fi nebo 5G technologii) na vás nebo na vaši elektroniku uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici ovládané umělou inteligencí Uvedeno ZDE.* Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. Uvedeno ZDE.* Vy jste tvůrci Nové Doby! Uvedeno ZDE.* Už je na čase začít si tvořit takový svět v projevu 5.D, ve kterém chcete…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jestliže pochopíte výše uvedené, budete schopni nejen léčit, ale i tvořit a bořit. Samozřejmě, že byste měli bořit jen to disharmonické, neboť příčiny mají i své následky. Kupř.…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Posvátná geometrie a principy tvoření veškeré hmoty/prostoru a událostí/času. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Do nahoře uvedeného článku jsem ještě přidal nějaké další důležité informace, takže pokud vás to zajímá, tak se na to mrkněte."
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu (již se hroutícím)! :-) Uvedeno ZDE. (Vše, co nazýváme reálné, je ve skutečnosti složeno z něčeho, co reálné…"
pondělí
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Nenechte se ohlupovat informacemi jako např. tím, že hadí síla nás spojuje s negativními světy a entitami. Pravý důvod proč si ne-mocní nepřejí, abychom si svou hadí silu aktivovali je…"
pondělí

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby