MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU a tím současně i poskytnutí dotace na provoz těchto stránek i na projekt: Mmáte zájem ... zde

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Zpět na výběr kapitoly

 

24. KAPITOLA

 

ROZDÍL MEZI TRANSHUMANISMEM A TRANSFORMACÍ

 

 

   Lidské bytosti, izolované od ostatního Stvoření, měly jen malé množství pravdivých informací o fungování Multivesmíru a jeho zákonitostech. V posledních desetiletích se situace zlepšuje díky Mému dovolení a pomoci vesmírných lidí a bytostí z duchovních světů. Negativní strana také nezahálí a poskytuje „svým lidem“ informace, které potřebuje rozšířit a tak realizovat ještě větší odklon od duchovních zákonů, rychlejší pád do pekel za všeobecného jásotu přihlížejících, kteří netuší, o co tady jde. Přestože přibývá probouzejících se lidí, kterým se rozsvěcuje, postupně si uvědomují, že jsou otroky negativního stavu, většina populace je stále v hlubokém spánku a jsou loutkami ovládacích programů. Jak jsem už sdělil, inteligence bytosti nehraje žádnou roli. Proto většina vědců, lékařů, vynálezců, inženýrů, učitelů,…. s vysokoškolským vzděláním věří v ateismus a posmívá se těm, kdo věří v Boha. Nebudeme zde rozebírat důvody takového přesvědčení, všechny souvisejí s odpojením ode Mne a masivním napájením ze strany ovládajících entit. Zaměříme se na transhumanismus, snahu zdokonalit lidské tělo a schopnosti, tím i zdraví a prodloužení života prostřednictvím technologií. Zvláště od druhé poloviny 20. století, v souvislosti s urychleným rozvojem techniky a technologií se část vědců, kterým je blízký humanismus ( člověk je postaven nade vše, i nad Boha), zabývá vyvíjením různých implantátů, náhrad tělesných orgánů, končetin a jiných částí těla, aby pomohli nejen zraněným a nemocným, ale především těm, kdo touží po dokonalejších tělech, vyšším intelektu, lepších fyzických schopnostech,  zvýšení psychické odolnosti, … a jsou ochotni za taková „vylepšení“ zaplatit nejen penězi, ale svou duší. Technologie jako takové nejsou pozitivní ani negativní. Záleží na tom, s jakým záměrem jsou používány. V 5. dimenzi lidé také využívají různé technologie, aby si usnadnili a zpříjemnili život, ale v žádném případě je nepoužívají v rozporu s duchovními zákony. Nejsou potřeba pro vylepšení fyzických těl a jejich schopností, protože všichni vědí, že jim stačí zvyšovat své vibrace prací na sobě, tedy láskyplností, pomocí druhým, odpouštěním atd.

   Jak už víte, ovládající entity pod vedením Pseudotvůrců (kteří jsou na cestě, aby se osobně ujali vlády nad lidstvem na planetě Nula = Druhý příchod Pseudotvůrců), připravují tzv. Nový světový řád. Pseudotvůrci se zpočátku stanou sjednotiteli, mírotvorci, přinesou ještě modernější technologie a vyřeší nejpalčivější problémy lidstva – ekologické, ekonomické, … za nejvyšší možnou cenu: odebrání posledních svobod, uvrhnutí do téměř 100% ovládání prostřednictvím implantovaných čipů, zavedením jednotného náboženství, které bude ještě více odvádět lidské duše od pravého a jediného zdroje života, Pána Ježíše Krista. Protože toto se může s Mým dovolením stát až po rozdělení lidstva, nezůstane zde mnoho těch, kdo tuto lest a šalbu prohlédnou. Už dnes jste svědky horečných příprav na čipování. Jsou místa, kde je experimentálně používáno (Mexiko, USA, Velká Británie, Švédsko), zvláště v budovách, důležitých pro elity (soudy, věznice, nemocnice, univerzity, zábavní podniky, výzkumné ústavy apod.) Spící lidé si libují, jak je pohodlné otevírat dveře, platit občerstvení a jiné věci pouze přiložením ruky. Mají pocit výlučnosti, považují se za šťastlivce, kterým bylo dovoleno vyzkoušet tento moderní a pohodlný způsob života. V současnosti je používáno několik typů čipování:

-         čip RFID, který se vpraví pod kůži prostřednictvím injekční stříkačky

-         polykací pilulky s čipem RFID

-         mozkové čipy

-         křemíkové čipy

-         nanočipy šířené prostřednictvím chemtrails, očkování, potravin,…

     Jak už víte, Nové Zjevení nemá za cíl zacházet do podrobností, bližší informace najdete na mnoha webových stránkách. Zatím je čipování dobrovolné, ale brzy se stane povinným a jednotlivci, kteří ho odmítnou budou „žít na okraji společnosti“ bez možnosti nakupovat i prodávat, být zaměstnán, využívat všechny „vymoženosti moderní  civilizace“. Pro tyto vyděděnce jsou už dnes nachystány koncentrační tábory (viz FEMA v USA), kde budou čipováni násilím, nebo zabiti. Svědčí o tom i miliony plastových rakví, uskladněných na území těchto táborů. V některých méně vyspělých oblastech světa (Afrika, Jižní Amerika, Indie…) jsou mikročipy vpravovány do lidských těl bez vědomí postižených prostřednictvím očkování. Elity tím sledují redukci počtu obyvatel, protože tyto čipy způsobují neplodnost, zhoršení zdravotného stavu, poškození imunitního systému, zesilují elektromagnetické vysílání za účelem kontroly mysli (HAARP, mobilní sítě, satelity…).

   Z duchovního hlediska je velký, přímo propastný rozdíl mezi dobrovolným přijetím čipu kvůli usnadnění života a nevědomým, tedy nedobrovolným vpravením čipu do těla. Ten, kdo vědomě takový čip, či jiné technické „vylepšení“ přijme, ponese všechny důsledky takové volby. V žádném případě se nezúčastní vytržení, neboli nanebevzetí, bude do konce svého života v hrubohmotném těle otrokem negativních entit a po odchodu z těla se dostane do intermediálního světa zóny vymístění, tedy do pekel. Tam bude trpět až do Mého Druhého příchodu, kdy dám ještě jednou šanci každé duši, aby si vybrala, zda přijme život v pozitivním stavu, nebo ho odmítne a bude jí odebrán, protože nebude místo, kde by mohla pokračovat v negativním způsobu života beze Mne. Ti, kdo jsou už nyní čipováni bez jejich vědomí a splní podmínky převibrování, budou přijati na lodě vesmírných lidí, kde po očištění a duchovní přípravě dostanou tak jako všichni ostatní duplikáty těl, zbavené všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Vy, pomocníci pozitivního stavu se nemusíte obávat ani nevědomého čipování, protože jste před ním ochráněni.

   Je zajímavé, jak reagují představitelé křesťanských církví na již probíhající čipování a přípravu Nového světového řádu. Například Byzantský katolický patriarchát varuje před čipováním a dává ho do souvislostni s Biblickým Zjevením, zatímco Vatikán pod záminkou ochrany cenných knih a uměleckých děl doporučuje užívání čipů přímo v budovách Svatého stolce. I podle takových příznaků poznáte, kdo je ode Mne, kdo od Pseudotvůrců (chcete-li Zlého, Satana….). Už v těle Ježíše Krista jsem kázal: „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte……Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci.“

   Transhumanismus způsobuje ještě větší rozdělení lidí na tzv. nadlidi (viz nacismus, Hitler, Mengele), kteří díky technologickým vylepšením těla získají větší moc, intelekt, prodloužení pobytu v těle,… a otroky, tedy ostatní očipované lidi, kteří budou sledováni 24 hodin denně, jimž bude vnucován určitý způsob života bez možnosti volby a v případě jakéhokoli vybočení z nastavených pravidel bude jejich život ukončen (např. snížením či prudkým zvýšením produkce hormonů apod.). Prostřednictvím čipů a nanorobotů v tělech žen i mužů bude kontrolována a omezována reprodukční schopnost. To je cesta, kterou se vydávají všichni, kdo si vybírají život bez Boha, Pána Ježíše Krista.  I po rozdělení lidstva zde bude možnost zvolit si pseudoživot s čipem v těle, tedy dobrovolné zotročení elitami, nebo odmítnutí i za cenu pronásledování, šikany, uvěznění, či smrti těla. Kdo následuje Mne, ztratí hrubohmotné, poškozené a nedokonalé tělo, ale získá věčný život ve vyšších dimenzích pozitivního stavu v jemnohmotných tělech, stvořených Mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem. Informujte veřejnost o nebezpečí, souvisejícím se zaváděním nových technologií, které stále rychleji pronikají do životů obyvatel. Využívejte každé příložitosti k šíření pravdy o cílech vládnoucích elit. Pomáhám a žehnám všem, kdo beze strachu zvyšují vědomí lidí, otevírají jim oči a přivádějí je na duchovní cestu. Transformace je cesta do nebe, transhumanismus je cesta do pekel.

   V jemnohmotných tělech 5. dimenze má lidská bytost ještě lepší schopnosti, než poskytují jakékoli technické úpravy. Mozkové čipy sice umožňují telepatickou komunikaci s jinou osobou, ale jsou omezeny na zónu vymístění. Zatímco krystalické jemnohmotné tělo je schopno telepaticky přenést myšlenku na jakoukoli vzdálenost v celém Multivesmíru bez omezení. Inteligence a vnímání bytostí v pozitivním stavu je nesrovnatelně vyšší a dokonalejší, než lidí s implantáty, byť nejmodernějšími a nejlepšími, jaké kdo „vynalezl“. Je samozřejmostí, že každá bytost je schopna přemístit se i bez technických prostředků silou své mysli, pohybuje předměty, ovlivňuje prostředí, ve kterém žije, aniž by musela vynakládat nadbytečnou energii, kterou nazýváte fyzickou prací. Proto je život ve vyšších dimenzích mnohem příjemnější, zábavnější, veselejší a především láskyplnější. Všichni se cítí součástí celku, nikdo nikomu nic nezávidí, protože ví, že každý má přesně to, co potřebuje pro svůj jedinečný a neopakovatelný rozvoj.

   Drtivá většina lidstva ani netuší, že elity a jejich přisluhovači mají k dispozici technologie, které zčásti vidí v hollywoodských sci-fi filmech, o některých nemá ani tušení, že existují. Už jsem se zmínil o podzemních základnách na Marsu a Měsíci, kam ani nemusejí létat jakýmikoli stroji, ale používají uměle vytvořené „brány“, takže během několika  vteřin jsou na jiné planetě. To není vše. Vybraní vědci a technici, vázáni tajemstvím, spolupracují s různými mimozemskými rasami ze zóny vymístění na vytvoření superčlověka, který bude mít nejen dokonalejší fyzické schopnosti, ale bude především poslušným biorobotem schopným jakéhokoli činu bez výčitek svědomí (nepřipomíná vám to film Pán prstenů?). K takovému jednání už používají osvědčené metody kontroly mysli. Otřesné případy vraždění ve školách, některé teroristické činy, rodinné tragédie jsou často výsledkem cíleného „bombardování“ mysli vybraných jedinců z různých zařízení, která používají. Ani výsledky voleb už dávno nejsou objektivní a „demokratické“, protože obyvatelstvo je před volbami a během nich ovlivňováno a do jejich mysli je násilně vysíláno jméno kandidáta, či politické strany, které je v zájmu budování Nového světového řádu třeba volit. Transhumanismus přinese větší zotročení, transformace přinese vysvobození.

   Čím rychleji se rozvíjí technika a technologie, které jsou používány v rozporu s duchovními zákony lásky, tedy k zotročování, zabíjení, ničení, tím rychleji se lidstvo vzdaluje ode Mne. Na jedné straně jste svědky zvyšování vibrací, probouzení části lidských bytostí, odkrývání pravdy, na druhé straně vidíte propad ve všech oblastech života: více násilí, zvrácenosti, manipulace, lží, veřejného vysmívání boha s jakýmkoli jménem, oplzlosti, …. a v neposlední řadě zneužívání technologií k odtržení lidí ode Mne. Člověk, ovládaný prostřednictvím mikročipu v těle téměř 100% už nebude mít možnost dovědět se pravdu o životě v Pravém stvoření, tedy nebude mít šanci svobodně se rozhodnout, jaký život si vybere. Bude bezduchou loutkou, plně závislou na libovůli svých loutkovodičů.

   S přibývajícím světlem se temná strana zoufale snaží o udržení moci, doslova kolem sebe kope jako kůň. Čím dál častěji fyzicky napadá a odstraňuje své odpůrce, pracovníky světla. Příkladem je vyvolání rakoviny cíleným intenzivním ozařováním na dálku. Mezi obětmi tohoto vraždění je i MUDr. Rauni Kilde, jedna z nejvýznamnějších spolupracovnic, která desítky let šířila pravdivé informace o stavu tohoto negativního světa, zejména o kontrole mysli, nesmrtelnosti vědomí a UFO. Celý život v hrubohmotném těle byla chráněna před mnohými útoky „druhé strany“, teprve v únoru roku 2015, když už splnila na 100% své poslání, jsem umožnil její fyzický odchod těla. Způsob, jakým byla odstraněna, je zároveň duchovním poučením pro mnohé  lidi, kteří šíří důležité informace mezi ostatní a tím pomáhají probouzet stále více duší, uvězněných v tomto matrixu. Jenom Já, Pán Ježíš Kristus, rozhoduji o životě a „smrti“ každé bytosti v nekonečném Multivesmíru. Vše se děje s Mým dovolením kvůli poučení všech.

   V závěru této kapitoly vyjádřím poděkování těm, kdo pochopili, že se nemusejí bát smrti těla, neúnavně odhalují pravdu o pseudoživotě v negativním stavu, spolupracují se Mnou (nemusejí znát Mé pravé jméno) a bytostmi z vyšších dimenzí:

David Icke – viz www.davidicke.com

David Wilcock – viz http://divinecosmos.com

Jaroslav Chvátal – viz www.matrix-2001.cz

Kerry Cassidy – viz http://projectcamelotportal.com

a mnohým dalším, jejichž jména jsou zapsána v Knize života.

  

     Příští kapitolu věnujeme tématu rodina.

 

  

 

Zobrazení: 239

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.

* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.


Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.


Fio banka v Kč, č.účtu: 2800690360/2010 IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(uveďte prosím své jméno nebo svůj nick, aby bylo rozeznat od koho co přišlo). Seznamy přispívajících jsou ZDE.


Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout zdarma menší pozemek, nebo pronajmout třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.


Podpořit výše jmenované můžete též tím, že si přes nás sjednáte povinné ručení na motorové vozidlo. Podrobnosti ZDE.


Předem Vám za to velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle:
Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu Uvedeno ZDE.


10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.


* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.


* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Śtěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.

* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.

* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.
* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Rock Climber Lives in a SUV in order to Travel Solo and Eats for Free Here."
před 50 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Obáváte se nemocí, obzvláště těch tzv. smrtelných? Tak se už nebojte, shlédněte fakta a začněte se léčit sami! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lekárska veda je najväčší podvod v histórii celého ľudstva Uvedeno ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Cirkevné bohatstvo sú krvavé peniaze (nepodporujte je již nijak a ničím) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V Ríme je kľúč na odblokovanie planetárnej karantény To by viedlo k oslobodeniu 7 miliárd utýraných Uvedeno ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Křesťanství není založeno na pravdě. (stále nevěříte? posuďte sami!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V Ríme je kľúč na odblokovanie planetárnej karantény To by viedlo k oslobodeniu 7 miliárd utýraných Uvedeno ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Vynikající informace o dějinách náboženství, proč a kým bylo vytvořeno, co způsobuje a jak se vymanit z této obrovské manipulace, působící z podvědomé úrovně existence na každého. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V Ríme je kľúč na odblokovanie planetárnej karantény To by viedlo k oslobodeniu 7 miliárd utýraných Uvedeno ZDE."
před 12 hodinami
Uživatel Orst sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
před 13 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO BYTOSTÍ SVETLA PREVZATÉ 16.10.2018

Pravdou, pravdou a pravdou svieti Nová Zem.Prastará pravda už svet zahalila,…Zobrazit další
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Udělejte si z dodávky domov* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka,…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Udělejte si z dodávky domov* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka,…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Udělejte si z dodávky domov* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka,…"
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Udělejte si z dodávky domov* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka,…"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa : 17.10.2018 Info

Mať srdce na dlani a rozum v hrsti. Ten skutočný, pravý, bytostne ľudský. Neznesvätený negatívnymi rasami, ktoré na novej planetárnej úrovni nemajú čo pohľadávať. ​Čo sa deje je možné ľahšie pochopiť, keď si predstavíte pracovníkov svetla,…Zobrazit další
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka, které není ani 18 let, tak…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - Van Umbau: Ford Transit für VanLife ausgebaut ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka, které není ani 18 let, tak…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dodávka podomácku předělaná na útulné obytné auto - VanLife as Long Term Housing Solution for Solo Female + Epic Camper Van Tour ZDE.* Když si dodávku dovede předělat dívka, které…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse KUNDALINI - HADÍ OHEŇ (hadí síla) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Great Arcanum – Kundalini and Twin Flames Here."
pondělí
Alžběta je nyní členem Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.
pondělí
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
neděle
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Realitním makléřům platíme nejvíce v historii. Je opravdu za co? Uvedeno ZDE.* Realitky přichází o nemovitosti, lidé je raději prodávají online Uvedeno ZDE.*…"
neděle

© 2018   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby