* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

 "Rozhovory s kapitánom UFO" Úvod: Vo všetkých telepaticky prenášaných materiáloch hrajú významnú úlohu vlastný slovník a spôsob vyjadrenia. Preto príjemca umiestni na získaný materiál značnú známk…

 "Rozhovory s kapitánom UFO"

Úvod:

Vo všetkých telepaticky prenášaných materiáloch hrajú významnú úlohu vlastný slovník a spôsob vyjadrenia. Preto príjemca umiestni na získaný materiál značnú známku alebo "pečiatku".

Nasleduje nemecký kanál - GABRIELE von WURZBURG - ktorý dostal veľa jemného materiálu - vrátane o tom o "chorobe a myslení", ktorá je preložená na tejto webovej stránke. Ale kanál má zreteľne "náboženské", výraz, ktorý môže byť videný lieku tu a majú určité väzby na Martinus volá "starého sveta impulz" - a slová ako "Altet / Boha" a "Jesus" sú často používané - ale čoraz viac "neveriaci" čitatelia by sa nemali strachovať z tohto dôvodu - keď sa dotkne veľa zaujímavých vecí. Niektoré nemecké slová sa používajú tu. Táto látka je z hľadiska výrazu úplne odlišná od rozsiahlej nemeckej látky prítomnej na tejto webovej báze - látky z Semjase - cez Meier. To má celkom tak "

Droga tu zahŕňa opisy pomoc a dohľad nad ich vyššiu civilizácie poskytuje na Zemi v tejto kritickej dobe, keď ľudia krajina zrejme majú možnosť vyhladiť túto svoju materskú planétu. To je však len zrejmé - keď svet vo svojom súčasnom štádiu vývoja je chránený vyššími kozmickými silami pred úplným vyhynutím. Ale Roma videli, čo očistu ako planéty vlastné "imunitného systému" - ako makro kozmické živé bytosti - vložiť do obmedziť "rakovinové bunky", ktoré ohrozujú jej existenciu. Mnohé z týchto vyspelejších bytostí zhliadli vývoj tejto planéte pre mnoho tisícročí - a v tomto časovom panorámu je zanedbateľná a pravdepodobne nebude možné, aby určiť, či zásadná premena sa stane v roku 1999 alebo v roku 2012 alebo 2029 na to príde.

OBSAH ovplyvňuje:

 • "" Pochádzajú z vyšších ex. svety poskytnúť pomoc (po úplnom omvelninger očakávané alebo plánované - ale včas poskytnúť slová nie sú presné časy tu, iné zdroje uvádzajú, že od roku 2002 do roku 2012, lehota na viac dramatických udalostí).
 • Kríza materialistického človeka.
 • Mnoho typov plavidiel - "jazdcov magnetových vĺn" - existuje a kde sa vyrábajú. Rôzne plavidlá odrážajú rôzne duchovné úrovne.
 • Pozerajú sa na auru planéty, že sa môžu spustiť veľké katastrofy - "ako búrka."
 • Sú v rovine blízko k zemi - nie tak husto ako ľudská rasa.
 • Ľudia s rómskymi ľuďmi - aj tí, ktorí sa rozvíjajú.
 • Strach ľudí po celom svete.
 • Mnohí Rimania spolupracujú na náprave ľudstva v skrytých.
 • Ich jemné telá - štruktúra éterového tela - nemajú žiadne škrupiny, ale kĺbovú hmotu.
 • Kozmické zákony a kruhy myšlienok.
 • Upozorňuje na výživu mäsa / rýb - dokonca prinášajú ovocie - neblokujú slobodu zvierat.
 • Žiadna ťažká práca s nimi. Všetci zdieľajú všetko - ako to všetko stačí.
 • Nie všetci Rimania majú taký prehľad - v tomto čase sú tiež spojené s "démonmi" (veľmi negatívne bytosti).
 • Mnohé medialy boli omylom primitívnejších astrálnych vezikúl atď.

predhovor

V Zeme vykupiteľ / pomoc plán, bytosti zo vzdialených svetov sú tiež spojené. Práve naši bratskí partneri, ktorých úlohou je čistá láska a nezištnosť, je očistiť a zdokonaliť vlastnú materiálnu štruktúru. Prostredníctvom tejto duchovnej činnosti transformujú svoje obytné planéty a opäť ich povznesú do čistých svetov.

Bratia, ktorí sa tu objavujú, pracujú v "Heimholungswerk", v vykúpení a "Heimholungsplan", ktorý obklopuje zem a všetky "čistiace oblasti".

Tento Písmo poskytne stručný prehľad o veľkej záchrannej operácii, ktorou sú mnohí ľudia a bytosti pripojené, aby slúžili "Všetko-kozmický plán" a obnovili všestrannú jednotu stvorenia.

Pravda tu poskytnutých informácií, rovnako ako všetky duchovné pravdy, musí byť vnímaná ako "spravodlivá myseľ" (nemčina: podľa vlastnej mysle / porozumenia). Pre túto pravdu duchovný učiteľ brat Emanuel garantuje cherubín božskej múdrosti, "jedného z anjelov zo 4 zákona".

 

Jar 1980: prvý kontakt

Brat z Altet:

Prijmite nás ako svojich bratov z oltára. Pripravíme svetu novinky. Slyšte nás! Sme bratmi z Altetu. Sme ich priatelia. Pripravíme svetu novinky. Chceme ľuďom povedať, že mimo tohto slnečného systému existujú existujúce formy bytostí, ktoré sú čiastočne hmotné a vyskytujú sa v rôznych hustotách.

Vy nám dobre počujete.

(Ide o telepatiu.)

Pozdravujeme vás v mene Pána a ich pánov.

Nezabudnite, že príde čas, keď vás budeme môcť znova kontaktovať. Rozhodnete sa o čase. Maj mier a láska vo vašich srdciach, aby sa duše a telá mohli zotavovať, pretože veľké katastrofy očakávajú tento svet a túto zem. Mier - mier ALTET a ich pána.

 

Iný kontakt.

Život vo všetkom je rôznorodý, bohatý na všetku moc. Kto to uznáva a usiluje sa o to, pre nich, podľa ich úrovne vedomia, sa otvoria mnohé príležitosti. Čím viac pristupujeme k svetlu VŠETKÝCH, tým viac sa stáva naše duchovné poznanie a podľa našich vedomostí a nášho spôsobu života môžeme pracovať. Preto je ľudstvo tak obmedzené, pretože sa neotvára do oblastí vedomia, ktoré všetci máme od spoločnosti ALTET ako dedičstva.

Oblasti vedomia sú naše životy. Prostredníctvom nich prežívame to, čo v nás skutočne prenáša, a to celé stvorenie. Celý bol v nás vdychovaný z večného života, ktorý ctíme a slúžime. Ak ľudia chodia v otroctve pod svojou nevedomosťou, ste stále našimi bratmi a sestrami.

Prichádzame z vyšších svetov, kde nie je noc, ako s vami. Existujú duchovné magnetické prúdy, ktoré sú neustále milované duchovným svetlom éteru.

To znamená, že s nami nie je žiadna noc, pretože naša slnečná sústava nevytvára túto pozemskú kryštalizáciu / zhušťovanie. Naša planéta nepodlieha výkyvom (vlnovému pohybu v zmene) ako ich krajine, pretože v živote zákona ju udržiavame v presnom stave plynulosti, ktorú kladie ALL law.

Uznávame tiež, že musíme pokračovať ďalej. Stanovili sme však nielen cieľ rozvíjať sa, ale aj vylepšiť našu planétu. Preto naše dozrievanie a realizácia dlhšie trvanie. Uznávame, že naša slnečná sústava, ktorá existuje v jednej z mnohých dojných ciest (galaxií), stelesňuje večné čisté bytosti a tvorí len časť našich večných domovských planét.

Stanovili sme si cieľ nielen klásť dôraz na náš vlastný vývoj, ale aj pozdvihnúť náš slnečný systém do duchovnej právnej sofistikovanosti. Božstvo - náš Pán a Otec nám dáva všetku túto silu a lásku.

Ako sa naše duchovné telá podľa ich duchovného hľadiska sú priťahovaní duchovné gravitácie, čo je prvotná sila všetky barana, takže je tiež rafinované solárny systém zvýši na vyššiu úroveň vibrácií.

Stanovili sme si cieľ spoločne s inými bratmi a sestrami žijúcimi iným dojením, aby sme zabezpečili našich súrodencov na zemi, pretože veľká transformácia je blízko . Ale pred tým, ako sa začne konať, dôjde k prelomeniu veľkých vojen a katastrof a zem bude otriasať. Prostredníctvom týchto reakcií, čo je dôsledkom ľudskej činnosti, mnoho ľudí bude nájsť cestu do vyšších svetov prostredníctvom svojho Vykupiteľa, pretože to nakoniec - pre mnoho duší a ľudia nie sú iným spôsobom.

Materiálny človek a duše so silnými pozemskými výkyvmi nemajú v tomto veľkom období obratu nič lepšie držať, ani tovarom ani zlatu ani drahému objektu. Jeho sused ani mu už nemôže pomáhať, pretože každý, plný strachu, úzkosti a nekonečnosti, hľadá cestu z nadchádzajúcich udalostí.

Na splnenie našej úlohy sme sa obrátili k božskej hierarchii. Modlili sme sa, aby sme mohli pomôcť našim bratom. Aj u nás sú veľká osvietená, ako v našej modlitbe k božskému hierarchii dostal to potvrdzuje / kladnú odpoveď, že sme mohli slúžiť šampióna Masters, tým, že naše ľudské bratov, ktorí pomáhajú splniť.

Prostredníctvom tejto pomocnej služby pre naše ďalšie, veľké milosrdenstvo sa stalo súčasťou nášho Pána a ALT, pretože služba pre naše ďalšie podporuje aj náš vlastný duchovný rozvoj.

Tieto milosti však neudržiavame sami seba; Dávame im rovnaký podiel na našej slnečnej sústave: "Nebudeš spať tesne, ty si v mojom srdci, vo svojej večnej miterhebenovej vlne."

Bolo mi dovolené hovoriť telepóziou prostredníctvom teba každému, kto nás chce počuť a ​​znova sa znova prihlásiť. Keďže sa na našej planéte rozširujú toľko nepravdivostí, dostávame príležitosť napraviť niektoré z nich.

Vznik falošných správ: mediálne vyspelých ľudských nadobudne od iných mediálne ľudia zdieľajú legitímnych správ a pridá niečo, aby sa pravda nakoniec kontaminované, to znamená, že gjennemveves názorov a presvedčenia.

Chceme iba pomáhať našim bratom a spúšťať službu Samaritána, ktorú tento svet potrebuje do značnej miery. Napriek veľkému milosrdenstvu jeho Vykupiteľa, ľudstvo to zatiaľ nevyhnulo, že tí, ktorí im ďakujú za túto pomoc a milosť, stávajú navzájom.

Keďže mnohí ľudia sa len obávajú svojich "habengutov" (tj len o svojom vlastnom materiálnom živote) a uznávajú veľkú hodnotu, nemôžu pochopiť, že im to pomôžu iní. Veria, že čokoľvek, čo prichádza zvonka - to je z niečoho, čo presahuje hranice ich slnečnej sústavy - je nepriateľské.

Ten, kto prichádza z vyšších svetov a musí sa dostať do týchto materiálnych hĺbok, nemôže byť nepriateľom, ale priateľom. Pre tých, ktorí majú dosť katapultere z tejto veci a vráti sa do svetlejších svetov silu, tiež vie, ako používať ALTETS zákon.

Hoci - Priznám sa úplne otvorene - sme neboli schopní naozaj ALTETS zákon v plnom rozsahu, ako máme, konieckoncov, uznal, že len láska Najvyššieho a lásky, stykom s Altet ak blížnemu, sa dostávame vpred vo vývoji.

S týmito stručnými úvahami by som chcel vyjadriť pravdu. Našou úlohou je pomáhať našim bratom a preukazovať vlastnú skutočnú existenciu.

Ako som už povedal, nechceme nič iné, len realizovať lásku, aby sme všetci mohli žiť spolu v dokonalosti, vo večnej čistom bytí. Naše posolstvo je tiež: Kto sa usiluje o čistotu, dostane viac múdrosti a duchovnej sily na realizáciu ALL (Boha), večného ducha. Ľudia sa dozvedia, že existujú existencie za hranicou svojej ríše, ktoré majú oveľa viac vedomostí - ako neistej a materiálne dobročinné osoby.

My, bratia, ktorí hľadajú túto slnečnú sústavu pomocou našej kozmickej lode, žijeme v rôznych hojdačkách v rôznych galaxiách. Rýchlosť výkyvov v našich telách sa tiež veľmi líši v závislosti od stupňa vývoja, tj podľa duchovnej zrelosti. Tak odlišné ako konštrukcia našej kozmickej lode, tak aj iná je hustota našich telies. Kozmické lode sú postavené podľa súčasných poznatkov našich bratov. V závislosti od stupňa vývoja jednotlivca sa navrhuje aj kozmická loď. Akákoľvek hviezda výšivka bemøyer svojho psa, aby slúžil ALTETS ducha podľa svojho hľadiska povedomia, pretože on robí ľudstvo, ktorí sú v núdzi, liehovín a iných foriem života, ako je napríklad. zvieracej ríše.

Naša misia spočíva tiež v tom: Akonáhle impozantný otrasov, zvlášť chcete vložiť po určitej miery večné múdrosti je opäť "stelesniť" medzi niektorými skôr zasvätených osôb, (symbolickým vyjadrením, že "náš Pán preukázal" ), je našou hlavnou úlohou.

Prostredníctvom telepatických síl záchrane sme v radiačnej hodiny nielen ľudia, ale aj duša "čistiek oblastí" (tých oblastiach, ktoré by malo za následok zničené - rø.anm) a delsjeler z živočíšnej ríše. Dostávame ich z tejto slnečnej sústavy, aby sme ich priviedli do tichších svetov, ktoré sa musia hojne prispôsobiť horám.

Bohužiaľ, ich solárny systém je taký tesný, že sedimentové vrstvy na vrstvách sedimentov musia byť odstránené, takže celá solárna sústava sa nerozšíri. Zdokonaľovanie systému závisí od sofistikovanosti jeho obyvateľov, t. J. Vašich ľudí. Preto sa musíte obrátiť na zákon Boha / HELHETSNET a nasledovať ho. Iba podľa duchovných zákonov budete osvietení a schopní konať pozitívne a dokážu odvrátiť veľa.

Úroveň osvietenia zodpovedá oblastiam vedomia. Čím viac sa vyvíjate v živote podľa zákona, tým viac si zmeníte seba i štruktúru zeme, pretože PRÁVO PRÁVA nie je len na zemi, ale aj na ľuďoch.

Prostredníctvom pozitívneho myslenia a správania ľudia najskôr menia svoju vlastnú štruktúru a potom Zem, aby sa celá slnečná sústava mohla pozitívne zmeniť. To znamená, že podľa stupňa zdokonaľovania ich systém bude rafinovaný a bude sa pohybovať vyššou rýchlosťou. Toto má transformáciu a nie výskyt rozlíšenia.

Ľudia sa nemodlia, keď sa modlia, s presvedčením a so srdcom. Prostredníctvom trápenia sa človek dotýka podstaty duše - božskej v ňom, ktorá je tým posilnená, čím sa dá veľa urobiť a udržiavať veľmi vzdialené.

Iba prostredníctvom podstaty podstaty, prostredníctvom božského, môžeme dosiahnuť rovnosť a jednotu s večným Ja. Cesta prechádza cez existujúce informačné strediská, pretože sú zákonnými oblasťami nášho života. Keď sú usporiadané, sú to duchovná moc, ktorou pomáhame prijímame a emitujeme podľa nášho života.

Modlitba je pre HELHETSVESNET - ako väčšina vyzýva Boha. Na našich planétach domovskej planéty sa veľmi žiada. Modlíme sa znova a znova, že VŠETKÝ, náš Otec, nás musí naďalej osvietiť, aby sme mohli slúžiť spolu so svojimi bratmi a sestrami posilnenými mocnosťami. Takto sme sa zjednotili v modlitbe a modli sme sa za silu ALL, ktorá nás všetkých osvieti.

S nami nie sú žiadne cirkvi ako s vami. Vieme, že priznania alebo viery iba rozdeľujú. Vieme, že prostredníctvom jednoty so všetkými a všetkými existujúcimi sa môže stať nezištnosť a robiť nás silnými, aby sme druhému pomáhali.

Keď sme na našich domovských planétach, v mestách alebo inde, ktoré nie sú zhodné s ich osád, stretnúť sa pre modlitbu, a tak vieme, že tam sú rovnako zmýšľajúce bratia a sestry na inom mieste, žiada požehnanie a osvietenie, aby sme mohli slúžiť našim bratov ešte viac.

Keď sa tým bratom prostredníctvom srdcovej modlitby stáva osvietenie, nepochybujeme; Sľubujeme, chválime a ďakujeme ALTETovi a pokúsime sa realizovať všetko, čo nám "zjavil ten veľký All-One", čím sme získali ďalšie.

Prostredníctvom osvietenia a milosrdenstva nášho Pána sme dokázali postaviť naše vesmírne lode mimo naše slnečné systémy podľa našej úrovne vedomia. Konštrukcia magnetových vĺnbol nám zjavený prostredníctvom vnútorného Slova - prostredníctvom ducha VŠETKÝCH. Prostredníctvom modlitby a skúmania ALTET, nášho Pána, sme dostali tieto informácie, aby sme robili veľa a veľa. Prostredníctvom vnútorného pohľadu sme tiež videli priestor našej kozmickej lode a získali aj ďalšie právomoci, aby sme sa s našimi jemnými telami mohli dostať tam. Tento stavebný duch bol tiež špeciálne pridelený nám. Naše chvály nekončili. Sľúbili sme, že všetko, čo robíme, musí byť ALTETom chvály. Prostredníctvom chvály nájdeme ďalšie možnosti. Prostredníctvom vnútorného Slova a vnútorného pohľadu sme uznali, že by sa odhalila ešte väčšia milosť od ALTET. A tak to bolo.

Len kým sme už nevedeli, ako postupovať, vyšiel na svetlo a dalo nám hlbšie pochopenie konštrukcie kozmickej lode. Kozmická loď sa vyrába na podstatne hustejších planétach ako naša obytná zóna, pretože musíme prispôsobiť kovy a kolísanie ich slnečnej sústave. Mnohí z vás počuli z iných správ, že existujú rôzne štruktúry kozmickej lode. Niektoré sú dlhé, niektoré oválne, opäť druhé kolo. Metóda konštrukcie zodpovedá našim súčasným štandardom vedomia v rôznych galaxiách, ktoré opäť vyjadrujú svoju vyspelosť - a uznanie, ktoré im bolo dané.

Ako viete teraz, žijeme aj na rôznych úrovniach vedomia. Napriek tomu sme priatelia a v žiadnom prípade nepriatelia. Všetci pomáhajú všetkým. Nikto nezaujíma na iných, aj keď rozdiely v vedomosti sú jasne viditeľné. Všetci vieme o našich rozvojových cestách a že ľudstvo, duše a živočíšny svet možno kontaktovať priamo nad rôznymi výkyvmi vedomia. Úroveň uznania je medzi ľuďmi veľmi odlišná. Priznať, že je to aj ich úloha, pretože tí, ktorí majú vyššie vedomie, môžu pomôcť tým, ktorí stále zápasia. Naše rôzne kroky rozpoznávacie nás vedú k sebe a spája nás, a to napriek tomu, že sme v súlade s našou duchovnej úrovni rozvoja, žijú na planétach, ktoré zodpovedá našim zase číslicami.

Každý, kto číta moju správu, môže ma nazvať Mairidi. Nepochádza z ich dojnej cesty, ale zo vzdialených svetov, z vysoko výnosného zdroja energie. Dnes vám nedávam meno nášho planetárneho systému. Nie je dôležité pre vás. Je veľmi dôležité, aby bratské skúsenosti v tom, v akom chaotickom stave žijú - a že my - bratia oltára - ste zaľúbení v láske.

Pýtame sa vás: Práve si proti Bohu - Altet - a realizácii tohto Survivors zákon - takže - už pri veľkej katastrofy začať - vzhľadom k ich spôsobu života, vykazuje vyššie hodnoty kmitania, a nepovažujem nadchádzajúce ako boží odplata - ale ako dôsledky predchádzajúcich príčin, tieto udalosti budú ľudské spermie. (Účinky)

Ibaže zvyšku ľudstva - múdrosti TERAZ stelesniť - a to stále duchovne zrelý, takže to nebude možné, aby sme zachrániť mnoho duší, lebo aj z hľadiska telepatiu musí duše dosiahli určitého stupňa zrelosti, to znamená, že musí byť naladený na zodpovedajúci príjem. Preto sa snažíme aj rôznymi spôsobmi, aby ľudstvo mohlo uznať živú existenciu ALTETu.

Pre vás to nebolo užitočné, ak ste od nás dostali podrobné vysvetlenie. Dôležité je, že ľudstvo vie, že existujú mimozemské existenciou, ktoré sú svetlé alebo múdrosť posli, a že aj my humanoidné bratia je poskytnúť túto pomoc - čím skôr budeme ešte dosiahnuť boh vedomia (kozmické vedomia).

Teraz sa spýtal člena: Môžeme vám položiť otázky?

Mairadi: Áno, môžete.

Povedali ste, že bratia zo všetkého s rôznymi úrovňami vedomia sú pripravení pomôcť ľudstvu. V akej oblasti súvislého materiálu patríte doma.

Mairadi: Všetci sme bratia a nepozeráme sa na tých, ktorí majú nižšiu úroveň vedomia. Najhlbšie sme všetci podobní. Ak sa budeme navzájom správať a milovať, sme všetci súrodenci na ceste k večnému perfektnému ("svätému") bytiu. Pýtali ste sa však a odpovedali ste na vás: Nie som viac a nič menej ako všetci ostatní, len skromný služobník z vyššieho stupňa vedomia - to znamená, že niektoré kroky vyššie. Moja kozmická loď je plátok, ktorý funguje rovnako ako vtelenú dušu, ktorá katapultuje zo zemského / fyzického tela prostredníctvom zvýšenej vibračnej postavy. Disková loď je teraz najrýchlejšia a najrozvinutejšia kozmická loď.

Podobné podoby existovali ešte pred časom Egypta. Títo žijúci ľudia mali vyššiu úroveň vedomia a udržiavali v kontakte so svojimi vyspelými bratmi. Niektoré časové posuvníky pristáli na tejto zemi. Naše vesmírne posúvače sú ďalším vývojom bývalej kozmickej lode.

SPM: Ďakujem za túto odpoveď. Teraz mám ďalšiu otázku. S nami boli tieto kozmické lode videné už mnoho rokov. Sme tiež vedomí toho, že majú rôzne tvary. Vyžarujú tiež rôzne svetlá. Mnohí ľudia, ktorí ich videli, hovoria, že vyžarujú farebné svetlá alebo nejaký druh ohňa. To závisí od plánu, z ktorého kozmická loď pochádza. Alebo, ako to pochopia tieto javy?

Mairadi: Áno, okrem iného to závisí. spolu s planétou, ale aj so svetlom vyžarovaným slnkom a jeho planétami. V priebehu času sa dozviem viac o našej existencii a o rôznych procesoch, ku ktorým dochádza, keď sa dostaneme do tejto slnečnej sústavy. Ak by ľudstvo nezískalo priestor a načasovanie, potom jeho žiarivé oči boli zavreté a jeho múdrosť im umožnila uznať, že my s našimi loďami sme stáli nad týmto miestom a že som bol v tejto miestnosti. Pre nás nie sú priestory a problémy s časom. Predtým, ako ľudstvo urobilo myšlienku, zostávame v kozmickej lodi. Neexistuje žiadna utopická myšlienka a konanie, tento zákonný spôsob života je daný všetkým, ktorí vedú podobný život. Čo sa týka mojej materializácie, ktorá sa rozširuje o rôzne rozsahy, poviem vám kedykoľvek (comm: môžu tak uskutočňovať telá v mnohých rovinách alebo svetoch rôznej hustoty alebo frekvencie. RO).

Počúvaj, čo ti chcem povedať a premýšľam nad tým. Ak máte akékoľvek otázky, odpoviem im v rozsahu, v akom je to v súlade so zákonom ALL. Ich svet, ich krajina a všetko, čo na ňom žije, sú vo veľkom nebezpečenstve, v nekonečnej núdzi. Vďaka magnetickým prúdom môžeme veľmi oceniť. Zobrazujú nás prostredníctvom rôznych hojdačiek. Tiež rozpoznávame prostredníctvom aury zeme a miest, a na ľuďoch a zvieratách, že veľké globálne katastrofy sú na prahu. Je to ako pred veľkou búrkou; Aury sú tmavé a naložené s agresivitou. Uvoľnenie prichádza ako blesk a hrom.

Keď potrebujeme túto slnečnú sústavu, používame pomerne špecifické oceľové a magnetové vlny; Často sa nachádzame v oblasti príťažlivosti systému a očakávame prispôsobené magnetové vlny. Existujú dni, keď sa sotva približujeme k zemi, pretože ľudia v špeciálnych oblastiach vysielajú obrovské negatívne výkyvy, ktoré rôznym spôsobom ovplyvňujú atmosféru a magnetové vlny.

Otázka: Môžem požiadať o ďalšie dve informácie? Náš tlač stále hovorí o ľuďoch, ktorí údajne videli rušičku. Jeden hovorí, že bratia z Altetu majú veľké hlavy a pozerajú sa neformálne, iní hovoria o opačných znameniach. Aká je realita? Máte odlišný vzhľad, v závislosti od plánu, odkiaľ ste prišli?

Mairidi: Je napísané: Vytvoril som si vo svojom podobenstve. Keďže sme všetci deti zo všetkých, vlastníme svoju duchovnú formu a život vedomia. Takže máme formu pôdy, ale nie rovnakú hustotu, ale jemnejšiu štruktúrovanú štruktúru. Čo mnohí z vás vidíte, ako ste počuli, reprodukcie, interpretácie alebo názory mozgu. Sú tu aj jasnozřiví ľudia, ktorých duchovné oči sú do určitej miery otvorené. Tento svetelný orgán oslabuje duchovný obraz a mozog aj myseľ ho deformujú.

Takéto predstavenia sa premieta aj v Atmosférickej kronike a včas ich odvoláva osoba, ktorá je v tomto druhu vystúpená. Nie sme ani trpaslíci, ani neviditeľné bytosti. Sme ako vy - VŠETKY deti, ale sú rozvinuté viac ako ľudia.

SPM: Ďakujem za túto odpoveď. Možno posledná otázka pre dnešok, ak je to povolené. Niekoľkokrát to bolo hlásené, že bratia z Alteta vzali ľudí do svojej kozmickej lode, niektorí na dlhú dobu, niektorí na kratšie. Títo ľudia tiež hovoria o kozmickej lodi. Niekedy sa vypínajú inde, často stovky kilometrov ďaleko. Je to v súlade s účelom? Aký to prináša? Možno ich vyskúšate?

Mairidi: Ak duša dosiahla vyššiu úroveň vývoja, nemôže robiť nič iné, než slúžiť, pretože to je láska príkazom pre duchovné telo. Iba láska ALTET sa v duchovnom tele stane oveľa hlbšie inhalovaná.

Ak je táto duša zabavená touto láskou, potom nemôže nič robiť, len slúži VŠEM a jej susedom, lebo je to jej životný obsah.

Mnohí z našich súrodencov vám pomôžu - hýčkali sa - preto vstúpili do zosobnenia v zosuvu pôdy. Vo fyzickej oblasti pomôžu modlitbe a dobrým činom uľahčením a skrátením ľudského osudu. Keď jeden z nás ide na pozemskú inkarnáciu, jeho časť materiálu (takzvaný "éterický") zostáva jeho telo v jeho súčasnom dome. To znamená, že ducha moci - duša - opúšťa telo, aby sa zrodilo do hustšieho tela. Jemné telo je spojené s "hlboko" taženou dušou. Je to teda v podobe spánku. (Toto je práve opísané v niektorých správach o kontakte - napr. Channie West - pozri recenziu na tejto webovej stránke.Duša brata z Alteta sa môže po niektorých vopred určených inkarnáciách vrátiť do svojho jemného tela. Ak sa to nepodarí - pretože to napríklad. Po celom zhovievavosti na svete bolo príliš veľa zaťažených - takže tieto duše musia byť aj bolestivým spôsobom očisty. (pravdepodobne vznikla Jordiova karma, ktorá musí byť vyvážená alebo "zónovaná", R. et.).

Duchovný zákon číta: to isté priťahuje to isté. Má to od nás skončí duše už nie fluktuačného stupňa, tj primerané magnetiseringkraft a smeru, takže to môže byť priťahované našimi svety a ich delmaterielle tele, tak to musí ísť čistenie ceste s pomocou svete učia vykupujúcu moc. Telo ospalého materiálu sa potom rozpustí.

Je legálne, že by sme mali podporovať našich bratov, pokiaľ majú našu rýchlosť swingu. Preto prijímame ich duše, keď ich zemské telo spí, podľa zákona ALL. Počas spánku im dávame obnovenú dušu a pomoc, ale aj duchovné poznanie. Príklad tiež s vami obyčajných ľudí, keď duša pripojené k telu prostredníctvom strieborného reťazca ( "das Odband") - počas nočného spánku ísť do vyšších svetov v závislosti na ich stupni zrelosti, pozerať sa okolo seba a zbierať dojmy - nová duchovné sily. Ak sa táto duševná cesta nevykonáva proti zákonom, je to na ich strane duchovný spoločník ("strážny anjel"), ktorý vás chráni a učí v ich duchovných telách.

Vtelení bratia Altetu teda predstavujú veľké riziko, pretože ich čiastkové hmotné telo, ako bolo povedané, vyprší, ak sú ich duše v pozemskom tele príliš silné. Láska skoro poháňa duše. Takto každý z nich zdvihol a osvietil svoju prehnanú lásku ochotnú od ducha VŠETKÝCH, ktoré všetci vieme ako Veľkú lásku. Ako sa s radosťou a vďačnosťou snaží splniť.

Tiež sme sú obmedzené a môžu na základe nášho výstupu (od delmaterielle alebo kozmických svetov) nepredpokladajú vrátime, alebo ak budeme uviaznu v pozemských účinkov alebo "karmy". Podobne sa týka čistých duchov, anjelov, ktorí sa dobrovoľne pri inkarnácii pri zemetrasení. Ani nevedia presne, kedy sa chcú vrátiť k úplnej a čistej láske alebo k "Vedomosti Aliancie".

Na ich planéte môžu ľudia prijať krátke výlety hviezdnymi bratmi. Skúsia ich, ako ďaleko sú ich telepatické schopnosti. tj Experimentujú a merajú svoje telepatické sily na "vybranej" ľudskej bytosti. Pokúsia sa do akej miery stresu duša stále reaguje na telepatiu a ako dlho dokážu držať rôzne ľudské telá v správnej a silnejšej radiačnej oblasti v kozmickej lodi. Uisťujú sa však, že sa vrátia domov bez poškodenia. Túto pomoc tiež prináša telepatia.

Vieme, že niektorí ľudia tvrdia, že sme agresívni a že my núti svoje lietadlo pristáť. To však nie je spôsob, akým to ľudia myslia. Ľudia nie sú oslobodení od strachu a vidia nebezpečenstvo vo všetkom, čo nepochádza z myšlienky trojrozmerných miestností. Takže táto myšlienka je, že sme agresívni, skutočne odvodený z ľudskej predstavivosti a strachu.

Každá bytosť, ktorá má silné božské sily, je duchovne vyššia. Tu nemyslím na zosnulého, z ktorého niekoľko obliehajú a obklopujú vás ľudí (z takzvaného astrálneho plánu). Nemajú plné telesné sily, a preto vás veľmi ovplyvňujú.

Táto sila a energia sú dané cez seba, pretože si dovolili sami na ceste k seba-uctievanie a egoizmu, v ktorom majú tiež putovať tak dlho, že to tak nie je prirovnáva zatúla do nesebeckosť spôsobom.

Navyše ich piloti nevynútia pristáť tým, že ich zmiešajú alebo ich ekvivalent. Keď sa lietadlo blíži ku klznému lúču, pilot môže byť oslňovaný otáčajúcimi sa kovovými kotúčmi (poľa?) Na našej kozmickej lodi. Neublížime však žiadnu ľudskú bytosť, naopak pomôžeme. Takéto javy môžu len "spájať" pilotov, pokiaľ majú negatívne myšlienky. Vaši ľudia ešte neuznali veľkú silu emócií a myšlienok.

Akonáhle sme sa všetci - bratia z Altet - a vy ľudia v domnení, nezištná v súlade so zákonom, okamžite zmeníme naše telo štruktúru, vrátane duchovných a fyzických očí, ktorými sa orientujeme smerom k veciam, tvarov a farieb, ktoré potom nám ihneď podávajte.

Ak sa ich piloti zvládol túto pravidelnosť, takže sme boli schopní spoločne stretnúť na príkazovom lúča a ukázať nám, navzájom ako priatelia. Úzkosť a strach spôsobený aby ste nevedeli, self-orientované ľudí. Preto nemôžete žiť v pokoji s blížnym. Prečo sú ľudia strach, keď sa stretnú niečo nevedia a sú cudzinec? Len preto, že sa domnievajú, že sú jediné bytosti v tomto veľkom celku.

Soarring sa obávate jeden druhého a zvažuje brat ako nebezpečenstvo pre seba a svoj majetok, ste ďaleko od uznávania celku. Celý vesmír je milovaný a naplnený mimozemskými existenciami. Žiadna planéta nie je neobývaná, okrem "Spectacular Stern" (pravdepodobne v zmysle zhroucených hviezd alebo ich čiernych dier). Všade sa nachádzajú bytosti, ktoré žijú vo vlastných vibračných oblastiach, až kým sa ďalej nerozvíjajú a nebudú sa snažiť smerovať k vyšším svetom, alebo opäť prejsť do inkarnácie.

Okolo vás sú obaja blesky a tmavé bytosti. Tí ľudia ich nemôžu vidieť, pretože ich obmedzené myšlienky nemôžu kontaktovať tieto výkyvy. Všetko prebieha zákonne a je odvodené od vášní. Ak človek verí, že je to jediné, čo je vo všetkom a že neexistujú žiadne neviditeľné bytosti, cíti sa samo. Táto viera v vynikajúce je len predstavivosť. Realita je iná. Toto myslenie zabraňuje prenikaniu ľudskej hmoty do hmoty a tým aj vedomie. Prostredníctvom tohto zúženého myslenia sa čas a priestor "tvorili" alebo konštruovali, tri dimenzie, ktoré v skutočnosti neexistujú inak ako ťažké, pomalé frekvenčné vzory. Existujú iba vo svojom obmedzenom fantázskom svete. Tento spôsob myslenia má ľudia zemín v årmillioner obklopil seba s jeho vlastnými predstavami - i generovaných. Nazývame tento duch najviac kondenzovanej plášť (poľnohospodárstvo) ľudí.

Boli by sme radi, keby sme sa mohli priblížiť k našim bratom a dostať sa do nich posilneného a rozsiahlejšieho kontaktu. Najmenej ľudí nás však bude počúvať. Väčšina ľudí je tak odhodlaná a má len málo času premýšľať o sebe a oveľa menej myslieť na cudzincov.

Vaši vedci vo svojom hrubom oblorení by boli takí šialení, aby sa s nami zaobchádzali ako s experimentálnymi predmetmi, keby sme schudli vo vzťahu k čisto materiálnemu plánu. Na tom sa nestaráme. Budeme vás varovať a pomôcť ľuďom. Našou najbližšou úlohou je stať sa na ich planéte, testovať telepatické sily a skúšať, ako komplexne sa ľudia môžu rozprávať. Znamená to, že skúšame telepatické sily, aby sme si uvedomili, aký vysoký je "oduševnený tlak" človeka pred tým, než prestane reagovať na telepatiu.

Predovšetkým budeme vyžarovať lásku a žiadame ľudí, aby sa pokánia voči VŠEM, nášmu Pánovi. Len pre seba samého, nikto iný nemôže zabrániť ešte väčšej nehode, pretože všetko závisí od príčiny a následku. Môžeme vás teraz len varovať. príchodom času a pripravte sa na prípadnú kampaň na ukladanie dát.

Môžeme dosiahnuť len niektoré z našich hviezdnych bratov telepatiu a povzbudiť ich, aby tento starý dedičstva ďalej v tom, že ľudstvo aj naďalej modliť a usilovať o omstemme štátnikov a vedcov prostredníctvom modlitby a porozumenie reči, takže veľa z nich nakoniec uznať , čo znamená skutočný život v niekoľkých rozmeroch.

Kontrolujeme našu kozmickú loď nad magnetickými prúdmi a eliptickými cestami planét, pretože všetko je spôsobené gravitáciou. Všade tam sú gravitačné polia, ktorými nafúkame sami aj našu kozmickú loď s energiou. Ale poviem vám inokedy.

Bratia z kozmickej lode, sme celkom tri, chceš moc Pánova a magisterský lásku v tom, že je možné vnímať a teraz ALTETS povedomia, takže my všetci môžeme opäť spojiť. Pokoj buďte s vami, VŠETKO ochraňujte.

 

 

Tretí kontakt: Mier pokoja s tebou! Naše jemné telá sú pružné. Sú v inom agregátnom režime. Náš duchovný vývoj je odlišný podľa vedomia. Obytné lietadlá pre nás ľudské bytosti, ktoré sú blízke slnečnej sústave Zeme, sú zhustenejšie ako vzdialené planéty. Podobne je hustota tiel našich bratov rovnaká. Štruktúra plánu bývania je rovnaká ako štruktúra a výkyv bravčových strukovín. Ich vedomosti zodpovedajú aj ich úrovni vedomia. (Hustota je len daný atómový typ vibrácie, pretože jednotlivé častice - ktoré sú tiež len vlnovej alebo frekvenčnej povahy - kolíšu alebo vibrujú s "dymom").

Na ich pozemku je veľa rôznych zjavení. Je to preto, že každý má rôzne úrovne vedomia. Preto je tiež ľahké pre bytosti v ďalšom nájsť nástroj, ktorý je prispôsobený svojmu vlastnému vedomiu. Ako aj pre božstvo, ako nižších správ - pre telepatiu znie dôvody: čistejšie a viac zbožný zbožný duše a človek, vyššie duchovné dary môžu byť duše alebo človek prijímať. Nanešťastie sa musia prekladať duchovné dary, ako aj posolstvá z nižších kyvadlových svetov a pozornosti (telepatia). To znamená, že jazyk mimozemskej existencie musí byť oblečený v vlastných slovách a zákrutách, aby ste ich mohli porozumieť.

Naše právomoci sú božské sily, ktoré vďačne využívame v súlade so zákonmi ALL. Nechceme sa vás báť, ale sme pripravení slúžiť ľuďom a navzájom a nasledovať Božích vodcov, ktorých Kristus dal pred dvoma tisíckami rokov vo svojom učení. Všetci bratia z vesmíru, ktorí uznali ťažké bremeno svojho Majstra pre ľudské bytosti a duše, spojili svoje sily, aby mu pomohli.

Ich zvedavosť o cudzom živote nie je legálna, ale ľudská. Je založená na nevedomosti. Tento ľudský impulz neslúži vám, komplikuje to spojenie s nami. Zaujímavosť sa oddeľuje a viaže. Uznaný duchovný život, ktorý sa tiež realizuje, vytvára jednotu a tým aj slobodu myslenia. Keď uznáte zákon o tvorbe ALL ako večnú moc, všetky záťaže, všetky obavy a všetok osud z vás padá. Univerzálny duch, ktorý odhaľuje skutočný a oslobodzujúci život, robí všetky svoje deti šťastné.

Akonáhle je ľudská štruktúra vylepšená prostredníctvom zvýšeného prílivu božského ducha, ľudstvo môže zasahovať do iných foriem života. Všetci máte ako drahý dar hnacou silou večného svätého života. Keďže ste aj deti ALTETS, môžete sa s ALTETom tiež spojiť so všetkými kraftmi. Celá sila duše je Allen, ktorá nás všetkých učí. S každým z nich sa stane jeden, znova sa stane jedným s celým.

Ako ste počuli, stanovili sme si cieľ vylepšiť naše telá a naše svety a pozdvihnúť ich do večnej duchovnej štruktúry. Ľudstvo tiež umožnilo tento vývoj prostredníctvom svojho pána Ježiša Krista. Je pravda, že ľudstvo nepoznalo milosť tohto veľkého ALT. Preto stále žije v tme a nevedomosti.

 Človek vyzerá túžiac po hviezdach. Dýchne hlboko a vzdychne, keď príde na vzdialenosti. Vaše obmedzené myšlienky vytvorili čas, priestor, svetelné roky, pretože neexistuje konečné telo. Obmedzenie slova znamená zúženie. A čo úzky vytvára iné formy bytostí. Svetlo, ktoré ste nastavili v cieľoch, je nezmeniteľná sila, ktorú môže používať len éterické telo alebo božia osoba.

Táto éterická sila tečie v rôznych dráhach a vytvára rôzne svetelné spektrá, ktoré vyvolávajú určité rezonancie v éterovom tele - pozostávajúce z duchovných atómov. tj že svetelné spektrum kontaktované éterickým telom spúšťa tvorbu v atómoch a osciláciách éterických telies, ktoré potom vytvárajú spojenie medzi planétami alebo medzi rôznymi nebeskými rovinami. Na túto výzvu nášho jedlíka žijeme z jednej planéty na druhú. Stáva sa bez použitia času a priestoru, ako éter nesie, viera a vedie.

Ľudia už neuznávajú tieto zákony, ktoré závisia aj od magnetického základu. Všetky čisté bytosti sú v podstate energetické objekty, jeden s kozmom. Preto nie je pre nich čas alebo priestor, bez vytvorenia času a priestoru, keď si myslia a konajú proti zákonu. (Môže sa to zdať nepochopiteľné pre nás duše, ktoré sú tak zvyknuté na vnímanie vonkajšieho fyzického sveta ako pevného a absolútneho.

Či je to reč ALL, reč vnútorného slova alebo reč z duší z rôznych vibračných rovníc prostredníctvom telepatie; Všetko prechádza cez éter a nesie kolísanie a magnetizmus. Každý zmysel - akákoľvek myšlienka, každé slovo a akékoľvek činy sú magnetizované a môžu sa prejaviť aj ako svetelný signál. To, čo ľudia vnímajú, premýšľajú, cítia a robia, sú tiež okamžite magnetizované. Každá myšlienka a akčný vzor je smerom a ako bumerang, ktorý sa vráti k sebe, dobre aj menej dobre. (V závislosti od toho, čo bolo odoslané.) Akonáhle sa cítite, môžete už dostať, pretože v skutočnosti je všetko bez časového obmedzenia.

Vy, ktorému hovorím, ma o mne často premýšľali počas dňa. Cítil si môj svetlo svetla, ktoré som ťa ešte poslal, pretože by si mi dal na mňa pozornosť.

Naše telá sú flexibilné, ako som povedal na začiatku, aj keď vykazujú čiastočnú kondenzáciu. Funkcionári v našich orgánoch tiež nepodobajú ľudským telám. Máme ani lumbálna / kostnej odfrézovať alebo papierovú vreckovku, pretože sa vyskytnú iba obrovským kondenzuje, že veľké agentúry by mali mať oporný bod. Keď dáte motor, ktorý nemá žiadne ukotvenie, v pohybe, viete, čo sa môže stať. To isté platí pre ľudí. Keď sa ľudský motor zväčšil na dušu, muselo sa vytvoriť brána tvorená minerálnymi látkami Zeme. Ako pôdy s použitím piesku, zeminy a kamenia predpokladať jeho špecifický tvar, aby tvorili tiež kostnej brána, takže ťažká tela dostala svoju podporu a telo môže byť udržiavaná vo vzpriamenej polohe.

Tieto pečate sú výsledkom "negatívnych" myšlienkových a akčných vzorov smerujúcich nadol (túžba po látke / hmotnosť). Tým, večné pozostávajúce duchovia sú druh pôdy človek zníži, to znamená, že duchovia sa čoraz viac latentné v tom, že to bolo "vyvolanie" (alebo chcel, a zameral -. R.Ø.anm) to z stáva silnejšie zhusťovanie putovanie duchovná bytosť.

Naša čiastočná surovina neobsahuje kosti ako u ľudí, ale viac kostnej drene, alebo lepšie povedané: z hrudnej hmoty, ktorá je pomerne flexibilná. Naše orgány sa netýkajú buniek, ale druhov, v ktorých sa skladá kozmická energia. Naše energie, ktoré tiež nesú dušu, sú v neustálej interakcii s kozmom. Naša duša však nie je taká zmenšená ako ľudia na zemi. V tomto type štruktúry močového mechúra sa aktivuje len toľko priedušnosti, ako vieme, podľa nášho vedomia. Činnosť a štruktúra našich telies závisí aj od nášho spôsobu života.

Teraz vám chcem vysvetliť svoje telá trochu bližšie: viete, že mraky pozostávajú z nespočetných kvapiek. Vo všetkých týchto vodných kvapkách je rozmanitý život. Oblaky tiež závisia od prúdov a napätia vo vzduchu. Vaše prepustenie sa riadi hmotnoprávnymi zákonmi. Naše telá pozostávajú z jemných kvapiek, ktoré nie sú tak formálne ako oblak, ale ako ich ľudská forma vzniká v obraze ALTET. V týchto jemných kvapkách stále prúdi dýchavičnosť. Čím viac dodržujeme zákon ALL a plníme zákon lásky, tým viac duchovných síl, ktoré dostávame. Prostredníctvom božského života sa naše jemné telá stávajú čoraz brilantnejšie, pretože dostávajú vyššiu intenzitu duchovnej moci.

Akonáhle sa tieto pľuzgiere alebo kvapky rozpustia v dýchacom trakte - a prejdú do vyššieho agregátneho stavu, telo duše aktivuje viac akcií . To vedie k dematerializácii . Preto neposúvame naše telo ako dušu s ľudským telom . Naše flexibilné orgány, ako ste už počuli, pozostávajú zo zdokonaleného ducha a môžu byť transformované aplikáciou zákona ALL - od jedného k druhému agregátnemu stavu. Týmto spôsobom prebieha legislatívny vývoj, prostredníctvom ktorého sa od krok po kroku stáva jasnejším a jasnejším.

Naše delmaterielle bunky, zvané ľudská podobné subjekty, je - ako sme sa presunúť do plného materiálu miestnosti v ochrannom plášti. Tento plášť zmení z solárneho systému do druhej, potom táto roma funkcia obsahuje magnetický plášť, a objaví sa v nosníkoch. Tieto sú zamerané na magnetizmus príslušnej planéty. Že sa ocitáme v jet plášťa zhusťovanie a sám tvary v súlade s príslušným planétovým alebo solsysstems kolísanie stupňa alebo zhustenie.

Podobne je to aj s našou loďou. Tieto sa tiež prispôsobujú vzoru výkyvu na príslušných planétach. Počuli ste, že všetky telá sú magnetické, a tak priťahujú svoje vlastné kolísanie. Pretože v našej oblasti, ako aj v čisto duchovných oblastiach, platí tento zákon rovnako. Preto je naša kozmická loď takisto navrhnutá tak, aby sa všetky kovy prítomné v dôsledku rotácie mohli otáčať rovnakou rýchlosťou ako príslušné planéty, cez ktoré dochádza k magnetickému poľu. Prostredníctvom tejto adaptácie môžeme prejsť na príslušné magnetické polia.

Ľudská duša je tmavá prostredníctvom negatívnych myšlienok a činností, takže aj ľudské telo je ťažké a pomalé. Akonáhle človek, ktorý visí Bohom, očisťuje svoju dušu, stáva sa viac pohybom fyzicky a mentálne. Zatemnenie duše sa prejavuje nižším stupňom kolísania, čo znemožňuje človeku a duši vyšším výkyvom. Tieto nižšie fluktuácie znamenali ľudský duch po tom, ako sa stalo tak, že sa identifikovalo s hmotou. Podobne, ale s rozvahou a v súlade so zákonom, podľa toho zahaľovať sa s našimi vyššími výkyvy, ktoré sú aktívne v slnečnej sústave, ktorú potrebujeme v. Oni tvoria tak náš ísť plášť, s ktorými sa môžeme priblížiť ľuďom.

Drahí bratia a sestry, môžete sa teraz pýtať na otázky, pretože prostredníctvom dialógu môžete dospieť k hlbšiemu pochopeniu, ktoré oceníte nielen všetkým ostatným hľadajúcim bratom.

Otázka: Aké sú najdôležitejšie duchovné zákony, pre ktoré žijete?

Mairidi: Duchovné zákony sú kozmické zákony. Platí navždy a vždy. Tieto trvalé trvalé a zákonné zákony sa vzťahujú na všetky stvorenia. Tie by mali byť považované aj ľudstvom za dosiahnutie sofistikovanosti a podobenstva o Božom vedomí.

Hľa, ich duše musia byť zmierené s Božím vedomím. Len potom sa dostanete na vyššiu rýchlosť. Keď duša dosiahne určitú úroveň vyspelosti, bude viac a viac zosúladená s večným trvalým božským zákonom.

Tie naše telo je formované podľa nášho duchovného života a nášho vedomia. Môžeme tiež povedať, že naše životy sa plnia podľa našej úrovne vedomia. Ako ste už uznali, potrebujeme aj duchovné zrenie a rozvoj.

Počuli ste, že sa snažíme rozvíjať našu slnečnú sústavu. Preto prenesieme veľkú časť našej rozvojovej sily na tento planetárny systém. To je možné, pretože všetko závisí od energie.

O: Mairidi, máte tiež čas a priestor?

Mairidi: Sme viacej času, ako miestnosť. Žijeme prostredníctvom nášho energetického výkonu nie je v absolútnej "allfaderbevissthet" (pravdepodobne znamená "supererkosmisk vedomia" ref. Martinus 'symbol 33. R.Ø.anm.), Preto sme stále viazané na určité oblasti.

Vo večne čistých svetoch môžeme len dodržiavať určité doby osvetlenia. Je možné, keď slnečné slnko prenáša zosilnené svetelné sily na našu slnečnú sústavu, a teda aj na nás. K tomu dochádza počas cyklov éry.

Môžeme však preniknúť do hlbších vrstiev pod našu mieru fluktuácie. Preto sme aj priestorovo viazaní, ale nie časovo viazaní ako vy, bez toho, aby sme museli vstúpiť do svojich oblastí.

Vaši ľudia vám na seba priniesli súčasný stav. Vzniká priestorovým myslením, víziou a činnosťou, ktorou sa objavili tri dimenzie, ktoré existujú len pri ich výkone. (Poznámka: Toto je zjednodušený popis - za to, že sa naviazanie na ťažké veci je znázornený účinok zlúčeniny z túžba energie rovnaké sú spúšťané v dávnej minulosti - nutnosť vytvoriť prenikajúceho alebo potrebný kontrast saturovateľnej elses stave, ako je čas skúsený v najvyššom kráľovstve svetla. tento je založený na zastrešujúci analýz, ktoré Martinus dal svoje rozsiahle kozmológiu. Uvidíme, či to nutné. "zo života BOG" na rovnakej internetovej stránke. R.Ø.anm).

Ľudské bytosti nezodpovedajú VŠETKÝm zákonom alebo kozmickým zákonom, ale podľa ľudských vynálezov, ktoré z väčšej časti nie sú založené na pevných zákonoch ALL. Zákonné myslenie by povedal, aby uznal ALT svoju lásku ako skutočnú večnú trvalú a snažil sa ju realizovať.

 

Mnohí z vás ani nevedia, že všetko, čo žije, podlieha zákonu ALL. Ak pôsobí proti živočíšnej a rastlinnej ríše, ako budete zabíjať zvieratá a rúbať stromy, ktoré sú stále ešte stojí v džúse, sa mení zákon žiarenia pre túto krajinu, a preto je ekologická rovnováha, čo znamená, že sa opiera LIFE-ALTETS zákon.

Prostredníctvom príliš veľa rýb a výživy z mäsa, cez príliš veľa potravín pre zvieratá narúšate rovnováhu v tele a meníte magnetické polia v ľudských bytostiach. To znamená, že štruktúry tela a duše sa menia, pretože všetko je kvôli kývaniu.

Všetka hmota sa skladá z fluktuácií a následne z veľkého množstva atómov, ktoré sú zvlášť ovplyvnené kozmickým žiarením. Tak, keď človek zasahuje do zákonných výkyvov, myslí a koná proti zákonom, mení frekvencie a výkyvy; ľudské bytosti transformujú vysoké sily, ktorými prebiehajú zmeny života.

Tak v živočíšnej ríši, ako aj v prírodných oblastiach už neexistuje zákonná rovnováha, pretože ľudia nekonajú podľa zákonov ALL. Napríklad, keď som Keď premýšľam o ich stravovacích návykoch, musím povedať: Ľudské bytosti sú stále ďaleko od toho, čo je možné dosiahnuť len dodržiavaním všetkých zákonov. My - na našich domovských planétach - berieme napríklad. len na našu výživu, keď slnko dosiahne určitý bod, tj keď prvé lúče lúčov - tam sú určité lúče života - ovplyvňujú náš pobyt. Jedli len málo, ale potraviny nabité vysokou životnou energiou. Táto výživa pochádza z živých zdrojov Ducha. Vychovávame sa z životného štýlu, ktorý nám poskytuje zákon ALL, ale nikdy z mŕtvej výživy, tj z mäsa a podobných výrobkov. Zabíjanie je jednou z najhorších zločinov, aj proti zvieraciemu kráľovstvu.

V našich kráľovstvách nie je žiadna temná noc ani žiadny taký bezvýznamný deň ako na zemi. Dokonca aj keď ľudia hovoria o slnečnom svetle a označujú deň ako deň, je podľa našich vnímaní iba sivá šedá. Naše rezidenčné planéty nepotrebujú ochranný kryt ako ich. Z rôznych svetelných zdrojov potrebujú do nášho systému vyžarovacie lúče, to znamená, že viac slnkov odráža ich svetlo v našom systéme, naladené na naše hojdačky.

Iba ľudstvo a ich planéta potrebujú radiačnú ochranu pred atmosférou, pretože ľudia a ich planéty vykazujú najvyšší stupeň zhutnenia. Ich životná plocha sa nemôže prispôsobiť žiadnym vyšším zdrojom svetla, pretože jeho žiarivosť sa nerovná žiadnemu vyššiemu žiareniu.

Náš rezidenčný plán patrí aj k slnku, ktorému odolávame, aj keď sa v našom systéme odrážajú iné slnko. Slnko je tiež živnosťou materiálových foriem. Ak ľudstvo patril s Altet, takže bolo potrebné, aby daň na zemi a slnko vo vzťahu k planétam produkuje všetky potrebné energie. Ak chcete využiť tohto zdroja je potreba predovšetkým vyčisteného prostredie a absolútna nastavenie boplaneten slnko a duchovnej.

Keď sa to nestane, pretože ľudské nedostatočnosti a nevedomosti, chytí ľudí do zákonov prírody, divoko okolo seba biť a zbavuje sa konečne všetky konštruktívne energie, ktorými sú podstatne rýchlejšie ničí svoj pozemský život.

Keby ľudia uspokojiť s priemyslom, pretože krajina prúdi cez duchovnou silou Slnka a planét, takže by sa obaja ich tela a ich duše späť, obe telesá, pozemský a duchovný by dostatočné duchovnú silu.

Ospravedlňovať ľudskú bytosť, ktorá bola plná mŕtvej výživy, s veľkým množstvom mäsa, rýb a iných živočíšnych produktov, sa stáva veľmi zaostalým.

 

Otázka: Mairidi, čo používate pre jedlo? Hovoríte o živých jedlách.

Mairidi: Pripravujeme naše jedlo z rastlín. Skladá sa však hlavne z ovocia. Avšak medzi rastlinami sme starostlivo vyberali. Zameriavame sa na výber a zrelosť. Pretože aj rastliny sú, ako všetky formy života, nositeľmi duchovného života. Dávajú svoje životodarné látky vyšším svetlým tvarom, tj VŠETKÝM deťom. Iba keď vidíme, že sú zrelí a ochotne dajú vyrobené, pripravujeme našu výživu.

Nezvyšujeme ich a nevaríme ich ako vy, nenarušujeme úrodnú životnú silu. (To je úplne v súlade s tým, čo Martinus píše vo svojej knihe "The Ideal Food" R.Ø.anm.).

Plody necháme tak dlho na stromoch tých, ktorí spadajú. Pestujeme naše záhrady a naše polia určitým planétnym žiarením, pretože špeciálne kozmické lúče pripravujú zem, čím rýchlo kŕmia semená. Uznávame a uznávame čisto duchovno-kozmické žiarenie s našim planétovým žiarením, ktoré stále ukazuje čiastočnú rozlohu. Zelenina sa pestuje v malej miere. Väčšinou sa snažíme vyživovať ovocie, ktoré visí na strome života, pretože stromy a kríky sú energickejšie. (To naznačuje, že táto civilizácia Mairidiho sa vyvíja smerom k pravému ľudskému kráľovstvu s Martinusovou terminológiou.

Naše rastliny a druhy ovocia pozostávajú z úplne iného stupňa výkyvu a nemajú nič spoločné s pozemskou štruktúrou rastlín. Všetko, čo dostávame, je prispôsobené našej swingovej sadzbe. Tiež ľudstvo pečeň a prijímať v súlade so svojou vlastnou vyrobené kolísanie miery, ako to umožňuje tvorca bohom (to boha v každom - RO), pre akékoľvek nedokončené sú uvádzané na realizáciu a realizáciu prostredníctvom vlastnoručne vyrobených foriem života. Iba týmto spôsobom sa rozširuje vedomie, prostredníctvom ktorého môže vzrastať na stále vyššie formy.

Q. Spíte alebo sa vždy môžete zobudiť?

Mairidi: Nadradený je telo, ktoré spočíva. Máme tiež pracovný a odpočinkový čas. Existujú fázy, v ktorých naše slnko odráža určité svetelné spektrá, potom je pre nás čas spánku. V tomto krátkom, ľahkom čase dostávame skutočné svetlé sily z čistého duchovného sveta, môžeme ich tiež nazvať "odkräfte". Pomer medzi dňom a nocou sa meria s vami po celé hodiny. S nami môžeme trvať 8-14 dní. Tieto nemožno porovnávať s ich dňami. Po tomto období slabého osvetlenia, v ktorom spíme, sme úplne duchovne aktívni. Vo zvyšku rytmu zostávajú iba naše telá, ale stále sú napojené na svetelné svety, pretože práca a odpočinok sú dve rôzne hojdačky.

 

Otázka: Ako funguje ich práca?

Mairidi: Naša práca nie je tvrdá tvrdá práca, ako to urobí ľudstvo. Ani naše duchovné telá, ani naša planéta nie sú tak ťažké a zhustnuté ako ľudské telá a ich zem. Práca je zameraná na všetky materiálne a čiastkové oblasti podľa stupňa ich hustoty a podľa našej úrovne vedomia.

Keďže naše deti sa učia v rôznych disciplínach, tiež sa vzdelávajú v kozmických školách a vedia o kozmických životných zákonoch a učia ich. Osobitný význam pripisujeme tomuto, pretože kozmický život je náš život a, ako som už povedal, sme si stanovili úlohu priniesť náš slnečný systém do čisto duchovných oblastí. To tiež pomáha našim deťom. Bude to závisieť od našej vlastnej starostlivosti, pretože budeme zarábať VŠETKO. (Ako sa uvádza v tomto - vykonať v prirodzenej túžbe slúžiť svojmu NEXT - Kto sa STRONG TÝCHTO VÝVOJA kroky, ktoré LENGSELSEN tým, že SEBA SÚ tu na Zemi Red Ca).

Prostredníctvom našich chýb. tj prostredníctvom myslenia na (životný) zákon, utrpeli sme veľa utrpenia a predovšetkým naša Cirkev Otca a Stvoriteľa pripravila veľa utrpenia. Každý dobrý otec sa stará o svoje deti.

Môžete sa pýtať, ako sú s nami vytvorené deti? Môžem povedať, že k tomu dochádza aj podľa kozmického žiarenia. Mnohí z vás vedia, že mesiac v súvislosti so slnkom môže spôsobiť veľa. Týmto spôsobom upravujeme aj naše plemena po súhvezdí. Existuje úplne iné spojenie medzi ženou a mužom než na zemi. S touto milosťou kladieme veľký dôraz na zákon ALL. Sme veľmi opatrní, aby sme nevideli nič nečisté, pretože nechceme nič nečisté žať. Duše našich detí sa rodia od súrodencov, ktorí sa rozvinuli za svoju predchádzajúcu úroveň vedomia a ktoré sa v neskoršej inkarnácii môžu nakoniec premietnuť do vyššej úrovne fluktuácie. Dokonca aj s nami existuje evolúcia, hoci v pláne vyššieho vedomia.

Naše duše neodrazia telo, stávajú sa dematerializované, pretože naša zhustená substancia prechádza do vyššieho agregátu. (Preto nikto nezostal za sebou.)

Keď napríklad, ľudská bytosť je dematerializovaná - pretože sme tiež predmetom kozmických zákonov - duša môže, ak dosiahla vyššiu kozmickú zrelosť, byť zrodená do vysoko odolného energetického tela.

Plodina prebieha podľa našej úrovne vedomia, a to aj prostredníctvom spojenia dvoch ľudí, ktorí chovajú štruktúru tela. Je pravda, že vzniká jemné telo, ktoré obklopuje prijímanú dušu veľmi dobre. Nemá žiadne ťažkosti s prispôsobením, ako sú pozemské deti. Tento spôsob narodenia je u nás evolučným spôsobom, to znamená, že duša so sladkou dušou dosiahla vyššiu úroveň vedomia a je tak zapálená do ešte jemnejšieho tela.

Ľudská duša ide o výkupné značke cez umývanie plôch (myslím tie s týmto výrazom rozumie hrubý fyzickej rovine, kde existuje veľa odpor / tmavé / Lidel - ako práve na Zemi -. Prebudiť a rozvíjať vedomie Red Ca). Pôjdeme ALTET cestou bez vykúpenia, pretože s našou už rafinovanou štruktúrou tela nepotrebujeme tlakovú silu svojho pána.

Naše ženy spravujú aj domácnosť. Nežijme tak susedia ako vy na zemi. Naše domy sú prispôsobené našej štruktúre a vzdialené od seba. Náš dom je zarámovaný záhradami. Naše obytné priestory neobmedzujeme živými plotmi, stenami ani ploty, pretože obmedzujeme naše územie. Nie je v súlade so zákonom a svedčí o nevedomosti a rozvode. Uvedomujeme si, čo vás naučil váš pán - jednota a bratstvo. Hoci to s nami, kto na zemi je niekoľko rodín, budeme žiť ako bratia a sestry, a snažiť sa prostredníctvom uznania života by allkjærlighet a jednoty, lebo sme všetci deti Najvyššieho, ktorý cez zákazkový vývoj bude presahovať životnosť najvyššej duchovnej sily ,

 

O: Mairidi, máte aj zvieratá, ktoré vám uľahčia prácu? Ste tiež obsluhovaný technikou?

Odpoveď: Neviete, že všetky bytosti sú zadarmo? Nikdy by sme nepoškodili zviera pred akýmkoľvek vagónom ani ho neprenajali v línii, dokonca ani v rozpore so zákonom a bez väzby.

Používame techniku, tj moc a moc právneho myslenia. Väčšinu času vytvára silou myšlienky. Samozrejme, pracujeme aj s telom, s našimi rukami, ale celkovo vytvárame veľa myslenia. Tanková sila je náš život. Ľudia zatiaľ nezistili, akú moc a moc majú na mysli. Ak chcú túto moc vzývať podľa duchovného zákona, nebudú už existovať tri dimenzie, ktoré obmedzujú ľudí a zatvárajú ich.

Cez priestorové a časové závislosti, ako si ľudia vytvorili sami tým falošné myšlienky a činy, došli k presvedčeniu, že všetko, čo vidí, cíti, vôňu a chuť a môže dotknúť, skutočná vec, nespočetne realitu.

Tento názor je nepravdivý, pretože všetky pozemské veci, ktoré vznikli od začiatku, sú vystavené rozkladu . Všetko, čo človek považuje za skutočné a materiálne, to znamená všetok materiál - pozostáva z podriadeného, ​​nižšieho hojdačka.

Myslíme si a konáme na základe božských zákonov, takže naše podnikanie je z veľkej časti založené na myšlienkovej moci. Samozrejme, musíme urobiť veľa s našimi rukami, to znamená s telesnou silou - ale nejaká tvrdá práca, podobne ako vy, s nami neexistuje.

Štruktúra nášho tela je prispôsobená našej planéte, pretože sú prispôsobené ich planéte. Vaši ľudia konajú proti VŠETKÝm zákonom, pretože ich činnosť nie je založená na povahe a charakteristikách zákonného vesmíru. Ľudské správanie ľudí je tak zúžené, že už neuznávajú svoje duchovné možnosti, a preto už ich nemôže používať. Božstvo duše sa preto stáva prevažne latentnou, pretože už nie je aktivovaná prostredníctvom zodpovedajúceho kozmického života.

Ľudia nepoužívajú zákony vesmíru. Tieto božské sily sú aktívne iba u ľudí, keď si myslia a konajú v pokoji, keď sú už nie cudzie ostatní, ale uznáva blížneho ako jeho brat, keď sa nedefinuje jeho území a hovoriť, ako to dokonca vymyslel pre svoju vlastnú , Keď sa rozpúšťajú nominálnych hodnôt a hranice a potriasť rukou v bratstvo, keď láska stáva obsah život namiesto nenávisti, priateľstva namiesto nepriateľstvo, bratstvo miesto intelektuálne prenasledovanie a vzhľadom k tomu, namiesto toho tvrdí, - potom božská zákonnosti preukázať dušu, a ich štruktúra a všetky stvorenia bude rafinovaný a transformovaný.

Pri budovaní bývania berieme do úvahy zákon o žiarení. Ak existuje dostatok energie cez kozmické žiarenie v konkrétnych oblastiach, zvyšujeme povrch planéty pomocou myšlienkovej sily, aby sme vytvorili miesto pobytu. Prostredníctvom sily myslenia a spracovania tvoríme vyvýšenú hmotu. Týmto si myslím na sopku. Keď sa uvoľní nadbytočná energia, kameň stúpa. S nami ide hladko a legálne. Napriek tomu je možné použiť porovnanie. Výsledná vysokoenergetická hmotnosť je potom formovaná cez myšlienkovú silu a ručnú prácu. Akonáhle sa zmenia konštelácie planéty, energetická kapsa sa normalizuje, čím sa zvýšená hmotnosť ochladí a zachová svoj tvar.

Každý z nás má - podobne ako mnohí ľudia - aj špeciálne zručnosti. Jeden môže byť stavebné umenie, druhý má zručnosť pre záhradníka, ďalšiu vzdelávaciu schopnosť alebo schopnosť živiť zvieracie kráľovstvo. Zvieratá sú tiež ALTETS stvorenia, ktoré sú často s nami. Oni odkladajú určité časové obdobie pre svoje telá a prechádzajú do božských oblastí. Potom im pomáhajú ľudské bytosti.

Tam sú veľké miestnosti, v ktorých nadané bratia a sestry dohromady, aby šaty, šperky a rôzne položky. Tieto sa nepredávajú na podnikanie ani na obchodovanie. Oh, nie. Čo potrebuje, dostane od druhého. Preto každý z nás má osobitnú úlohu v záujme svojho blížneho.

Nemyslíme si kozmické zákony. Keď slúžime kozmickému zákonu, slúži nám aj podľa našej štruktúry a formy existencie.

Otázka: Aká látka je to, čo robíte, napríklad vaše oblečenie?

Mairidi: Povedali by ste, že je to droga. Hovorím, že je to duchovná substancia, duchovné vibrácie. Vaše tkaniny, vaše oblečenie má vaše zemské výkyvy. Naše oblečenie a naše tkaniny majú kolísanie našej planéty. Rozpoznávame naše výkyvy z našich telies prostredníctvom takzvaných pľuzgierov a kvapiek, ktoré sú nositeľmi duchovnej energie. Naša krv je duchovná substancia. Ako krv preteká vo vás, podobne, duchovné sily tečú v nás, ako ďalej podľa našich kolísaní a náš systém preniká do dostupných éterických kanálov v tele. S tebou sa vylieva sila buniek a orgánov, s nami v kvapkách a pľuzgrách.

Náš duchovný organizmus má úplne iný mechanizmus ako ľudské bytosti. S vami ľudia, duchovné toky, pokiaľ nechodíte zákonom, veľmi zúžené, alebo lepšie povedané, takmer latentné. Preto ľudia taktiež potrebujú toľko potravy, pretože nemôžu využiť duchovnú moc, pretože nemôžu rozvinúť tieto energie prostredníctvom zodpovedajúceho života a priniesť ich do pohybu.

Musím sa s tebou rozlúčiť.

Otázka: Mairidi, mám ešte pár otázok. Môžem sa pýtať? Môžete tiež ísť do čistiacich priestorov (tj hrubý fyzický plán, napr. Zem? R.Ø.anm)

Mairidi: Áno, môžeme vstúpiť do všetkých oblastí čistenia, pretože žijeme mimo tieto oblasti, sme vyššia ako tí žijúci duše.

Q. Pôjdete tam, aby ste sa niečo naučili?

Mairidi: Nie, nie. Najmä sme boli poverení záchranou našich bratov a sestier zo zemskej planéty Zem a rozpoznávanie našej existencie pre nich, pretože sa Zem najprv rozpustí. Nad ľuďmi, zvieratami a dušami to bude strašný čas. Ak sa ľudia ešte neusadili na ALTET, Náš Pán, tak majú svoje duše.

Q. Mairidi, len pár otázok na pozadí. Môžete tiež ísť do príprave, až k ľahkej stene?

Mairidi: Nie, nemôžeme vstať vyššie ako úroveň nášho vedomia, len hlbšie, bez toho, aby sme v krátkom čase poskytli viac duchovných síl. Žijeme v 5. vojne vedomia a nemôžeme vstúpiť do 6. a 7., bez spomenutých duchovných síl, ale ani na to sa nesnažíme, pretože je našou úlohou znovu vybudovať v postupnom vývoji.

Q. Vykonávate aj meditáciu alebo podobné cvičenia?

Mairidi: Podľa našich vedomostí a sily sa môžeme vrátiť k svetlám. Nepotrebujeme meditačné cvičenia. Poznáme všetko právo a používame ho podľa toho. Máme sú spojené s allkraften, ale my sme zodpovední za našu planétu, ktorú sme preniesť veľkú moc, potom by sme radi prispeli k jeho vykúpenie. Stanovili sme si úlohu, ako ste už počuli. Budeme sa usilovať o prepracovanosti a to ako pre našu planétu a našu slnečnú sústavu, a do tej doby robiť dobro našich bratov a sestier. Preto vzostup niečo rozčuľuje drahé pre nás, keď sme sa preniesť naše skutočne zverejnené poznania, ktorá je rovnaká ako zvýšené duchovnej moci - na našu planétu a našu slnečnú sústavu.

Sme pripravení vzdať hold všetkým zviazané do našich činov lásky, že najvnútornejšie všetkého bytia, pričom jadro duše, môže uvoľniť a vylepšiť to doteraz viazaná cez asimilácii allkraften umožnené. Začiatok všetkých bytostí bol čistý a vzácny. Túto podmienku opäť vytvorí náš otec ALTET. Všetci to prispejeme.

Otázka: Môžeme vám pomôcť s ich úlohou?

Mairidi: Posolstvá, ktoré vám môžem oznámiť, môžete odovzdať. Ľudia vždy myslia na písanie knihy. Ak nie, tak si to nemyslíme. Dajte otázky a odpovede tak, ako sú uvedené. Modlím sa, aby sa tieto posolstvá odovzdávali, aby ľudia počuli o našej existencii a naučili sa pravdu. Celá ľudská rasa sa musí naučiť, že na zemi a okolo celej zeme existuje veľa rôznych foriem existencie. Tiež z rôznych oblastí vedomia, nazývaných svety vedomia, ľudské bytosti, bratov zo vzdialeného sveta prichádzajú dávať lásku a pomoc.

V záchrannej akcii prispeje aj k bytostiam, ktoré nie sú veľmi rozvinuté. Uznávajú tiež, ako spása má byť založená na jej presvedčení a presvedčení, z jej vedomia. Chcú vedieť, čo sa bude diať na zemi a slnečnej sústave. Ich obmedzené výkony im umožňujú prúdiť sa do tohto sveta cez pozemské kanály, najmä prostredníctvom telepatie. Preto sú známe vám na vyhláseniach rôznych stupňov duchovných vedomostí. Nie všetko vyjadruje skutočnosť, pretože veľa našich bratov nemá veľký prehľad a môže vidieť len veľkú transformáciu z vlastnej perspektívy vedomia. Nakoniec chcem zdôrazniť, že ich kroky sú dobré a robené z lásky a pomoci.

Otázka: Existujú aj ľudské bytosti, ktoré sú voči nám ľuďom nepriateľské?

Mairidi: Áno, ale to nie sú ľudské bytosti, ktorých štruktúra nevyžaduje žiadne vykúpenie (vedenie alebo pomoc), ale transformáciu prostredníctvom moci. Sú duše a najmä "démoni", ktorých podnikanie si nedokážeme predstaviť. Ich oblasť práce je hlavne na tejto zemi. Ľudstvo je tak slepé svojou sebadeflexiou, že už nemôže rozlišovať medzi zlou a dobrom. Preto tieto temné sily už majú veľký vplyv na ľudí a rozsiahlu oblasť práce na zemi.

Títo démoni, ktorých duchovné svetlo a rozpoznanie sú obmedzené na minimum, obývajú svoju vlastnú planétu. Tieto mocnosti nazývame za "démonickú hierarchiu". Vždy sú to bytosti, ktoré vo svojich srdciach neprijmú vykúpenie. Sú rovnako ako my, odišli z večnosti a tiež sa tam vrátia.

Aj keď neuznávajú vykúpenie, dostali iskru oslobodenia, silu podnecovania k Božiemu vedomiu. Tento vykúpený motor je však s nimi skoro latentný.

Ak by ľudstvo urobilo prelomový bod a obrátilo sa k Svetlu, ako ukázal Kristus, démonická hierarchia by tu nemala žiadnu oblasť pôsobenia na zemi a museli sa vrátiť k svojim a premýšľať o sebe. (Ale to nie je len na základe určenia - ale o kvalitách požadovaných človek hore respektíve svetlo a tmavo tvorby -., Že vytvorenie harmónie / nesebeckosti alebo disharmónie / selvikshet R.Ø.anm)

Tak dlho, ako ľudstvo otvára dvere do tmy, pretože nemajú usilovať o vnútornú kráľovstva, tieto bytosti zostávajú medzi ľuďmi, čím vidí príležitosť rozšíriť svoje kráľovstvo, a zakročiť proti absolútnej i zo zeme. Na základe svojej nevedomosti neuznávajú, že priestor a čas sú obmedzené a nie trvanie.

Ich uvedomenie zodpovedá tomu, čo sa nachádza v mnohých ľuďoch, ktorí považujú materiál za realitu a Boh alebo ALTET ako neexistujúcu alebo ako bezvýznamnú moc. Myslia si, že ALTET zaberá tie isté zbrane, ktoré používajú a používajú.

ALTET je neobmedzený tečúci život. On / ona / Je to láska, ktorá ani nevie začiatok ani koniec. Ďaleko od ľudských presvedčení a obmedzení. Preto zvíťazí navždy. ALTET vedie svoje deti nad svoje vlastné chyby a slabosti a tak dlho pochádzajú zo sebaúcty - až do večnej existencie Aries. To je tak dlho, ako môžete použiť slovo "nepriateľ", naši nepriatelia. Budú vás viesť ďalej do zvyšku Boha a do závislostí hmoty.

Q. Mairidi, je správne, že vás nazývame "Planétormi?"

Mairidi: Jednoducho volajte nám súrodenci alebo bratia a sestry z Altet.

Q. Šetríte kozmickú loď pomocou nádrže? Môžete stále viac rásť, čím bližšie sa dostanete k našej slnečnej sústave. Ste dokonale materiál, keď ste blízko k nám?

Mairidi: Áno a nie. Existujú látky z našej hmoty. Mohli by sme povedať, že tam sú zmenšené duchov, rovnako ako všetko je únavou. Nepoužívame naše jet korčuliarov alebo kozmické lode na naše planéty. Mnohé kozmické lode, vrátane nášho, sú uložené v podporných miestach mimo ich slnečnej sústavy v ich bezprostrednej blízkosti. Má hlbší význam, ktorý vám ešte nechcem povedať, povedie to príliš ďaleko.

Naše posuvníky miestnosti pozostávajú z určitých kovových zliatin, ktoré vyžarujú našou mysľou a zmagnetizujeme tým, že ich otáčame smerom k ich slnku. Ale viac o tom inokedy.

Q. : Ako sa dostávate od planetárnej planéty k podporným bodom?

Mairidi: Myslíte si, že vo vesmíre existujú cesty? Naše telá sú božské, rovnako ako ich duše, všestranné božské vesmírne obra. Prúdové cesty používame podľa nášho vedomia. Na nich budeme skĺznuť. Naša vôľa vedie k akcii. To znamená, že prostredníctvom sily vôle sme sa postavili na určité dráhy lúčov, nazývané aj magnetické polia. Celý vesmír závisí od duchovnej príťažlivosti.

Otázka: Prečo používate priestorové posúvače?

Mairidi: aby sa dostali do svojich zhustených miestností.

Otázka: Je to v praxi ochranou pre vás?

Mairidi: Ako to vyjadriť.

Otázka: Môže osoba vstúpiť do klzáku, ak to povoľujete.

Mairidi: Osoba môže prísť. Prvýkrát sa magnetizuje našou myslenou silou, tj prejdeme mu ochranným kabátom. Pomocou tohto magnetického uzáveru je možné ho pritiahnuť telepatickými silami a odviezť ho k vesmírnej lyžiarke. Nechceme však vymedziť ľudskú bytosť s našimi myšlienkami, ak má príliš nízke fluktuácie a nemôže sa prispôsobiť nášmu žiareniu.

Otázka: Už ste predtým pristáli na zemi s vašou kozmickou loďou?

Mairidi: Kozmickú loď opúšťame v určitej vzdialenosti od zeme. Magnetické sily ju drží na mieste. Keď zrel čas, pristaneme aj na zemi. Viem, že sa medzi vami hovorí, že mnohé kozmické lode už pristáli na zemi. To je pravda. Pochádzajú z iných oblastí vedomia.

Po dlhú dobu existujú vesmírne giganti, ktoré vyzerajú ako naša štruktúra. V minulosti existovali ľudské kmene, ktoré sa duchovne rozvinuli prostredníctvom myslenia, a to aj vo vašich obytných štvrtiach. V tom čase sme tiež pristáli a boli sme spolu s našimi bratmi. Dnes je však pôda tak znečistená, to znamená, žiarenie vo veľmi nízkych kmitaniach, aby sme pristávali len vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné.

Q. Mairidi, čo naozaj pomôže vašej planéte pre našu planétu.

Mairidi: Dnes o tom nemôžem hovoriť. Mnohí z našich bratov sú vtelení na zemi, aby pripravili ľudí v kráľovstve svetla. Preto je tiež daná veľa duchovných inšpirácií, ktoré závisia od telepatického základu. Prichádzajú od bratov vo všetkom, bratov zo vzdialených svetov, s rôznymi úrovňami vedomia. All odporúčame naše ľudské bratov a sestry, aby inrette viac na kozmickom živote, a varovať ich pred nadchádzajúce udalosti, a sprostredkovať vhľad, že celý vesmír živý a udržiavaný Duchom, ktorý večne existuje.

Zvedavosť ľudí je skvelá. Bohužiaľ, dôležité učenia sú prehliadnuté. Čítajú: obráťte sa na večné a žite pre Boží zákon, aby ich duše prostredníctvom moci Ducha Svätého mohli byť vyvýšené. Ľudstvo však prekonáva túto základnú pravdu. Zvedavosť je väčšia ako čokoľvek iné. Aby sme poznali podrobnosti o Rimanoch, o bratoch z Alt, ľudia musia byť predovšetkým duchovne dospelí, tiež správne chápu naše vyhlásenia.

Samozrejme, chceme z našej domácnosti povedať viac, aby sa ľudia mohli zobudiť. Ale primárne je a zostane to, čo Ježiš z Nazareta učil a levede Láska Altet Boh, váš Otec, všetkého s celou svojou dušou a celou svojou silou a celou svojou mysľou, a svojho blížneho ako seba samého. (Božstvo a naše ďalšie je to isté - viď Duchovnosť.) A tak sme vedome bratia. Znova sa opäť zaregistrujem. Potom budeme pokračovať v rozhovore.

Hľa, tento rozhovor tiež prebúdza vašu duchovnú silu a prináša moje vlastné tok intenzívnejšie. Musím priznať, že od vás je potrebná aj určitá duchovná sila, aby som s tebou mohol tak dôkladne hovoriť, pretože rozhovor hovorí vyžadovať viac duchovnej moci.

Otázka: Koniec koncov, cítime sa svieži.

Mairidi: Nezabudni na môjho brata, žil som pre zákon ALL. Prajem vám nekonečné allkraft, silu a lásku zo svojho vesmírneho všemocnosti a trek do tejto allkraften, ktorý nás všetkých oživuje, a ako všetci sa vyvíjajú smerom.

Tiež bratia, ktoré som priniesol so mnou - sú tu dva - vás pozdravia a želám vám život s ALTETom, našou večnou otcovou matkou Božou a s rozvojom vášho vnútorného ducha. Bože chválený!


4. kontakt.

Volám sa Mairidi. Prostredníctvom telepatie sme sa zoznámili. Aj prišiel v mene ľahký a pre jeho určenie, všadeprítomný duch, ktorý máme radi a česť - ako sme súčasťou - a že musíme vyvíjať v smere, že všetci môžeme opäť spojiť v duchu večné urstrøm. Kedysi to bude znova. Takéto ľudstvo a nesúci sa musia vyvíjať smerom k odtoku, takže sa musíme rozvíjať aj do absolútneho božstva.

Naša forma ochrany neklesla tak hlboko ako ľudské duše. Preto sa nemusíme oslobodzovať od štyroch astrálnych nepokojov. Vyvinuli sme - z ich pohľadu - do piatej fázy vývoja. Tiež sme zostali dlho v duchovnom spánku. Neustále sme pozorovali ostatných a boli ovplyvňovaní ich myslením a konaním a všimli sme si, ako postupne stúpali a stmavili.

Teraz vieme, že ALL zákon má na mysli: Nemali by ste podceňovať svojho blížneho a uistiť sa, že sa stále viac dostáva do svojho negatívneho myslenia sveta. Myslím celú dobu pozitívne, tak aj Pánov zákon zvuk a pomoc tam, kde je potrebná pomoc. Keď sme na piatom stupni vývoja nepotrebujeme vykúpenie (to znamená duchovnú pomoc a rady - červené ca) iných ľudí, ale len vyslobodenie skrze éterickú ducha, ktorý prinesie ako naše éterické telá ako náš planetárny systém k dokonalosti.

Neustále sa snažíme spozorovať naše chyby a konať v súlade so zákonom ALL, aby sa hustoty zhoršili a prispôsobili odtoku. Prostredníctvom nášho vývoja poskytujeme našej planéte aj duchovno-magnetické puzdro. V tomto môže byť stále zhrubnutá a dosahovať tempo čistoty, aby sme my a náš systém planéty mohli byť priťahovaní k čistým svetom. Pretože, ako viete, to isté priťahuje to isté. To tiež vytvára to isté.

Náš domáci plán pôvodne nazýval Chuli. Najstarším názvom planéty je Maiami. Preto sa planéta nazýva Maiami-Chuli, čiastočné zhustenie je asi 1/3 zeme. Preto nie je žiadna temná noc, ale na vzdialených vzdialenostiach je tzv. Tmavšie svetlo, ktoré sa sotva líši od dňa, pretože slnko, ktoré svieti našou planétou, to do veľkej miery preniká. Naše tiene majú len slabé kontúry, podľa stupňa kondenzácie.

Keď musíme vstúpiť do našej slnečnej sústavy, prichádzame do kozmickej lode alebo vesmírnych lyžiarov. Ako sme povedali, sú postavené mimo ich slnečnej sústavy. S našimi duchovnými telesami sa môžeme ľahko dostať do ich slnečnej sústavy. Ale v blízkosti zemetrasenia dorazíme len do našej kozmickej lode.

Mimo ich slnečnej sústavy existujú rôzne planéty, ktoré obsahujú vysoko vyvinuté kovy. Tieto sú veľmi podobné kovom na zemi. Napr. Sirius a iné podobné planéty majú tieto kovy s vysokým nárazom, ktoré sú vynikajúce pre naše účely.

Zistili sme, že pomocou čísel kmitov v týchto kovoch, ktoré oscilácie potrebujeme ovládať, aby sme prenikli do zemskej sféry. Na špeciálnej planéte obsahujúcej kov, ako napr Na Siriuse je veľa kozmických lodí pripravených. Náš klzák je rotačná nádoba postavená ako duchovné telá alebo duše. Plavebné priestorové posúvače pochádzajú z oblastí mimo štyroch čistiacich oblastí. Majú najvyššiu intenzitu žiarenia kozmickej lode.

Každá oblasť má výšku vedomia. Rovnako aj bytosti, ktoré tam žijú. Podľa tejto úrovne vedomostí sa stavia aj kozmická loď. Preto existujú aj najrozličnejšie formy.

Duša je tiež rotačné telo, postavené ako neba mechanika a celkom ako solárny systém. Jadro žily v najhlbšej časti duše je zdrojom svetla. Vzdialenosť závisí od všetkého pohybu. Aj duchovné atómy sú tvarované ako nebeská mechanika a duša. V najväčšom je to najmenšie nájsť a naopak: prinajmenšom je to najväčšie. Po tomto duchovnom systéme, ktorým je božská zákonnosť, sme postavili našu dosku-ako kozmickej lode.

Okrem toho to znamená, že dušou človeka je mikrokozmos v makrokozme, čo opäť znamená, že duchovné telo, to je úplne vyvinuté duchovné telo - je totožné s celým vesmírom. Sedem fundamentalistov sa teda pohybuje okolo centrálneho slnka a slnečných systémov týchto oblohových sfér, takže aj duchovné telá sa pohybujú podľa toho istého princípu. Duša človeka nie je nič iné ako zmenšené duchovné telo, ktoré už nie je úplne v súlade s nekonečnosťou kvôli jeho bremenu z hrubých svetov.

Zobrazení: 367

Komentář přidal(a) Zlaté Živé Světlo dne 26.Srpen.2018 v 20:54

Představte si svět v projevu 3./4.D třeba jako vodu (hmotu) ve spodní baňce přesýpacích hodin a 5.D svět jako vzduch (éter) v horní baňce přesýpacích hodin a bytosti, jako jednotlivé bublinky kysličníku uhličitého, který se z vody postupně uvolňuje.

Pak si představte, že čím vyšší frekvence bytost, v tomto názorném případě bublinka má, tím dříve se z vody, v tomto názorném případě z hmoty uvolní a přemístí se do horní baňky, čili do 5.D světa. Jak jistě víte, tak z vody se všechen kysličník uhličitý také neuvolní naráz.

Z toho vyplývá, že přechod do 5.D bude pro každou bytost jindy, neboť záleží na tom, jak rychle si bytost své osobní frekvence zvýší natolik, že tím u ní dojde k trans-mutaci do jiného, vyššího projevu existence.

Zvyšující frekvence jádra Země sice způsobují metamorfózu, čili trans-mutaci u všech bytostí, ale u každé bytosti to půjde jinak rychle, neboť neprobuzení a loudalové si dávají na čase. Do nekonečna to ale zdržovat nejde, neboť matrix tohoto 3./4.D světa se stále rychleji a rychleji rozpadá a zaniká, neboť to, co udržuje 3./4.D matrix v existenci je aktivita Vědomí fixovaných na 3./4.D a těch je už stále méně a méně!

Naprosto VŠE, co je Vám příjemné a vytváří ve Vás příjemné pocity Vám nejenže zvyšuje Vaše osobní frekvence (a současně nabourává zdejší disharmonický Matrix), ale i Vás to regeneruje, ozdravuje a omlazuje!


* Důkaz, že vědomí tvoří realitu: Vítejte v matrixu! (rozpadajícím se matrixu) :-) Uvedeno ZDE.


Některé celebrity jednají podivně. Kupř. Jim Carrey při interviu prohlásil, že nic není skutečné, že vše jsou jen pohybující se čtyřstěny (z nichž je vytvářena hmota) a že to není náš (možná míněno jejich) svět. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá a ti, kteří si zde hrají na pány a kmány, čili např. i na celebrity, jsou pouhé zhmotněné bezduché astrální přízraky, které zaniknou současně s rozpadem 3./4.D hologramu? Celý článek i se souvisejícími komentáři je pod názvem: Některé celebrity jednají podivně. Že by to bylo tím, že se matrix - hologram tohoto světa již rozpadá? Uvedeno ZDE.


* Hra na pohybující se obrázky v lineárním čase, považované za hmotu - prostor a události - čas, pomalu ale jistě končí. Uvedeno ZDE.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Nyní jsme uvnitř probíhající události / Příznaky vzestup před tím, než přejdete do 5D. Strojový překlad ZDE. We Are In The Event Now / Ascension Symptoms Before Going 5D Here. Article Here.

Vzestup - Příprava na to, co ještě přijde. Událost Strojový překlad ZDE. To samé v angličtině je na videu: Ascension – Preparing For What’s Yet To Come: The Event Here. Article Here.


* Země v přechodu do nové Země ~ Budoucnost je nyní přítomna. Strojový překlad ZDETo samé v angličtině je na videu: The Earth in Transition to New Earth ~ The Future is Present Now Here. Article Here.

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Meditace&vizualizace na TRVALÉ vzájemné propojení všech nositelů světla a vytvoření jednotného tvořivého energetického pole, potřebného pro odstranění negativity ze světa a přípravu na událost uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Velice potřebná a důležitá meditace & vizualizace podporující a urychlující vzestup na vyšší úroveň vědomí a existencí uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Výzvy této doby. 16.9.2020 Patricia Cota-Robles Video ZDE."
před 4 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Robert F. Kennedy, Jr. - Preslov na tlačovej konferencii v Berlíne o vakcínach a 5G Video ZDE. * Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 8 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 8 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 11 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 11 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 18 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 18 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 18 hodinami

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby