* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde


Dlho, dlho a ešte dlhšie chodil Mimozemšťan po planéte Zem a hľadal svoju párovú dušu. Stratili sa jeden druhému v čase o ktorom sa zvykne hovoriť, že je historický. Na planéte Naruby, odkiaľ pochádzal už aj malé deti vedeli, že história je príbeh kolektívnej mysle a v tom príbehu možno celkom poľahky stratiť sa a zablúdiť.
Bytosti, ktoré si na začiatku času boli o svojej spolunáležitosti absolútne isté, ich dobrovoľným vstupom do histórie postupne jedna na druhú zabúdali. Zapletali sa čoraz väčšmi do svojich osobných drám a tak strácali prehľad nielen o tom, kde sa to vlastne nachádzajú ale aj s kým do labyrintu mysle na začiatku vstúpili.
V dávnych knihách pozemšťanov sa miestu, v ktorom on a ona žili v dokonalej harmónii a láske hovorilo Záhrada, niekedy aj Raj, či Jednota.
Každé malé dieťa na planéte Naruby vie, že Záhrada Jednoty je miesto, ktoré netreba hľadať nikde – že je práve tam, kde žijú muži a ženy v stave lásky bez podmienok.
A planéta Naruby je práve takým miestom.
Aj náš Mimozemšťan žil so svojou polovičkou na planéte Naruby v nekonečnom milovaní – aj keď bol on muž a ona žena, nepoznali vzájomný boj o nadvládu; súperenie a spory sú na tejto planéte čímsi celkom neznámym. Namiesto súboja – tanec protikladov. Namiesto bolesti – neprestávajúci orgazmus.
Tak sa žije na planéte Naruby – ak ju však opustíte, ponárate sa stále do hlbších a hustejších energií Univerza; ste ako potápač, ktorý z dôvodov poznania a výskumu neprebádaných miest klesá na dno hlbokého mora. Tlak sa zvyšuje, ste stále viacej a viacej vystavený nebezpečenstvu vlastného prežitia a napokon - ak váš zostup trvá príliš dlho a chemikálie vo vašom tele začnú meniť svoju obvyklú konzistenciu, začínate zabúdať... Strácate sa v celkom odlišných svetoch, ktoré môžu z pohľadu vašej materskej lode vyzerať ako halucinácie, alebo dokonca smrť.
Vaša materská loď napokon odchádza a vy prežívate skúsenosť absolútneho zabudnutia a samoty. Nepamätáte si už na to, kým ste boli, odkiaľ ste sem prišli a aká je vaša úloha.
Stretáte tu mnohé a mnohé bytosti – prichádzajú sem nielen z vašej domovskej planéty Naruby, ale aj z iných sústav planét a galaxií. Je to miesto stretávania bytostí zo šíreho Univerza. A nie je to vôbec miesto mieru. Je to miesto boja. Zdá sa vám, že každý tu bojuje z každým v úsilí prežiť a zabezpečiť si potravu a živiny potrebné pre každého krátku existenciu. Krátku preto, lebo z pohľadu planéty Naruby je vek bytostí v tomto priestore veľmi krátky, takmer mimimálny.
Navyše ste akoby bez vašich ostrých zmyslov – ktorými ste boli obdarený na planéte Naruby. Tu, v tomto priestore Univerza si pripadáte slepý, hluchý a len s minimálnymi schopnosťami vyjadrenia sa.
Boj o prežitie a s tým spojená reprodukcia /to aby ste ako druh nevyhynuli/ vás úplne pohlcuje, takže pocity skutočnej lásky, tej, akú ste poznali na planéte Naruby sú už iba zábleskami vo chvíľach prchavého orgazmu. A v tomto nebezpečnom a temnom prostredí, práve vo chvíľach vzácneho splynutia s bytosťami opačného pohlavia, si začínal Mimozemšťan spomínať. V krátkych okamihoch splynutia, v objatí s pozemskými ženami si začínal spomínať na stav, aký je na planéte Naruby bežný.
Tu však bežný nebol.
Ako išli veky, tisícročia a stáročia, vyvinuli sa na planéte Zem inštitúcie, ktorý tento blažený a krátky okamžik vyhlásili za nežiadúci, hriešny, hodný odsúdenia.
Aj keď sa nášmu Mimozemšťanovi videlo, že tu na planéte Zem takto zatracujú a súdia Lásku, bol v menšine a navyše neistý – podroboval sa, usiloval sa byť vzorným občanom, rodičom i otcom svojich detí – pri každom svojom novom zrodení, ktorým bol zakaždým aj nový príbeh, postupoval ďalej a ďalej v hľadaní tohto strateného pocitu, zakaždým však umieral s vedomím, že to, čo hľadal mu zasa uniklo.
Čo je to, čo hľadal?
Aj keď na to zabúdal, dralo sa to na povrch a chcelo to byť vonku. Potláčal to – lebo potláčanie bolo jediným spoločensky akceptovateľným správaním – no čím viacej to ubíjal, tým viacej sa to chcelo prejaviť. Ten rozpor v ňom samotnom ho ničil – vo svete, v ktorom bolo všetko oproti planéte Naruby obrátené hore dnom mu však nikto nevedel vysvetliť, čo sa v ňom odohráva.
Rodil sa tak v mnohých podobách – striedal partnerky, bol večný Casanova, bohém, milovník žien. Lebo jedine ženy ho napĺňali prchavým a zabudnutým pocitom Jednoty, po ktorom tak nekonečne prahol.
Vyhľadával ženy, túžil po nich, zvádzal ich a potom opúšťal. Alebo ony opúšťali jeho.
Aj ženská časť pozemskej populácie hľadala. Aj do nej sa rodili ženy z planéty Naruby a rovnako ako pozemskí muži, aj ony žili v zabudnutí.
Bola to celoplanetárna hra na slepú babu. Bytosti chodili ako so šatkami na hlavách, hmatkali rukami dopredu, nabok i dozadu, vrteli sa ako vretená, no naslepo.
Žili naslepo, milovali sa naslepo i umierali naslepo.
Zaužíval sa dokonca výraz „slepá zaľúbenosť“ - čo bolo už skutočne celkom naruby oproti pojmu Láska na dávnej planéte Jednoty.
Na planéte Naruby nikto nikoho nemiloval „slepo“ - ale vedomo a vidomo, teda tak, že sa milujúci nielen v i d e l i navzájom, teda jeden druhého – ale v i d e l i pri tom
aj sami seba.
Takáto láska bola na planéte Zem nepochopiteľná. Na planéte Zem ešte ako-tak chápali pojem milovať blížneho viacej ako seba samého; ale už vôbec nepoznali spôsob ako sa naučiť v i d i e ť aj samého seba ako Lásku.
Istého Mimozemšťana, kráľovskú bytosť na planéte Naruby /na planéte Zem však iba tulák bez majetku voziaci sa na chrbte oslíka/, ktorý o sebe prehlásil, že je Láskou chytili, bičovali a potom ukrižovali.
Odvtedy sa rozhodlo, že akákoľvek bytosť ktorá u v i d í Lásku v sebe a prihlási sa k nej bude kruto potrestaná, vyhnaná, mučená a odstránená s existencie.
Vidieť seba samého ako Lásku bolo na planéte Zem spoločensky neprípustné, hriešne, bohorúhačské a v dobách o ktorých sa hovorilo ako o moderných sa to považovalo za prejav najvyššieho sebectva a ľudského ega.
Vznikali celé systémy vlády nad masami, ktorých základom bolo potláčanie všetkých prejavov Lásky v jednotlivcovi v mene oddanosti a takzvanej lásky k dobru spoločnosti. Planéta Zem a planéta Naruby nemali nikdy ďalej od seba ako práve v týchto dobách – tento spôsob nazerania na svet bol dokonale protikladný a spôsobil celosvetové utrpenie a smrť miliónov bytostí. A ľudské bytosti sa zo dňa na deň začali meniť čoraz viacej na čísla.
Ako môžete milovať číslo?
Číslo má len svoju abstraktnú hodnotu – a takú abstraktnú hodnotu mali v tých dobách všetci ľudia.
Pred svitaním je najväčšia tma – aspoň tak sa hovorí na planéte Zem.
A práve v dobách najväčšej tmy a zabudnutia začali si niektorí mimozemšťania v ľudských telách spomínať... Toto malo byť paradoxom doby; počas absolútneho zabudnutia a temnoty, v dobe, ktorej sa hovorilo moderná a vyspelá /zasa všetko naruby/ si začali ľudské bytosti, muži aj ženy spomínať, kým vlastne sú a odkiaľ to sem vlastne prišli.
A do tej doby sa znova raz /azda už naposledy/ narodil aj náš Mimozemšťan.
Prechádzal detstvom i dospelosťou a hľadal... Nič ho tak nezaujímalo ako hľadanie – prebúdzala sa v ňom spomienka na Lásku, akú kedysi dávno zanechal na planéte Naruby. Stretne ju ešte vôbec?
Jej záblesky nachádzal v náručiach mnohých žien – zakaždým však nasledoval rozchod a vzájomné sklamanie.
Jedného dňa sa rozhodol, že s hľadaním skončí a odíde navždy do ústrania – musí byť predsa iná cesta, ako sa v r á t i ť do raja Jednoty; azda sa stane mníchom kdesi v Tibete?
Keď už bol vychystaný na cestu, rozhodnutý neprežiť už žiadne sklamanie stretol ju...
Lepšie povedané – ona stretla jeho.
Jeho pohľad bol už totiž zameraný na cestu... Keď sa ho opýtala, čo na cestách hľadá, odvetil jej, ako mal vtedy vo zvyku, že Boha /pre istý nedostatok ľudskej reči nevedel to, čo hľadá inak nazvať ako týmto slovom/.
Ja som Boh“ odvetila mu a keďže ju poznal ako veľmi skromnú, zarazilo ho to.
Aj keď sa mu za svoju trúfalosť hneď ospravedlnila, čosi v ňom zarezonovalo.
Spomienka?
Jeho cesta sa už nedala odvolať. Dostal sa na kraj sveta – a tam, opustený a sám v mediácii zažil poznanie; áno – stretol ju, stretol svoju párovú dušu, tú, ktorú celé tie veky hľadal a teraz ju azda stráca. Ten pocit bol horší ako smrť – bol ako smrť jeho duše.
Nasadol na jeden z tých prostriedkov, ktorým sa presúvajú ľudské bytosti po povrchu zeme i nad ňou a letel zachrániť, čo sa dalo...
Za päť minút dvanásť ho prijala. Áno – bola to ona, ktorá ho spoznala prvá. Nesmierne trpela jeho odchodom, ale keďže bola vychovaná v úcte a láske k druhej bytosti – nie k sebe samej – len mlčky čakala...
Z pohľadu významu celého ich príbehu urobila dobre... Mal totiž prudkú povahu a záujem o jeho samého si často vykladal ako pokus ovládnuť ho. A on predsa hľadal svoju stratenú Slobodu...
Nechápal ešte – rovnako ako väčšina pozemšťanov – že Sloboda a Láska jedným sú.
Aspoň na zabudnutej planéte Naruby to tak je.
A potom spolu žili. Milovali sa s plnou intenzitou. Bola to láska o akej sa píše v románoch. Len málo ľudských bytostí má dar prežívať takú lásku.
Bola to láska Mimozemšťana a Mimozemšťanky a mala trvať večne, ale...
A zasa je tu ono „ale“...
Po celý ten čas čo spolu žili ju /napriek svojmu vrodenému sukničkárstvu/ nikdy nepodviedol. Ako Mimozemšťan vedel, že ju nemôže podviesť ani v myšlienkach a dokonca ani v snoch. Dlhé roky sa mu však sníval sen o žene, ktorá ho nesmierne priťahovala. Blížili sa zakaždým k sebe a obaja po sebe nesmierne v tom sne túžili. Prebúdzal sa spotený, pretože vedel, že spojením s tou ženou by podviedol svoju lásku... Nechcel ju podviesť ani vo sne – tak nesmierne ju miloval a tak veľmi bol k nej otvorený.
Áno – bola to ich otvorenosť a oddanosť jedného k druhému, ktorá robila ich vzťah výnimočným. Ich okolie považovalo ich dlhoročný vzťah za čosi mimoriadne.
A tak jej povedal aj o tom sne. Usmiala sa na neho a povedala: „Miluj sa s ňou“...
Nežiarlila. Chcela, aby bol šťastný.
V časoch ich najväčšieho milovania sa ju podchvíľou opýtal, či takto budú spolu večne...
Nič nie je večné“ zvykla vtedy odvetiť. Nebyť toho, že ju miloval viacej ako seba samého, tento výrok by ho celkom iste pobúril. On bol totiž presvedčený, že lásku párových duší nemôže rozdeliť ani smrť. Lásku nie, ale život áno.
Ako vždy, aj tentokrát mala žena pravdu....
Od malička v sebe čosi cítila...Vedela, že je v nej čosi, čo sa pýta na svet a chce sa to prejaviť, len nevedela čo...
Nie – nebolo to dieťa, aj keď dieťa bolo to, čo najviac chcela ale v tomto zrodení na planéte Zem ho nemala... Bolo to čosi hlbšie, čosi, čo ju zabíjalo a ničilo, keď tomu bránila na svet...
Ako sme povedali, milovala ho absolútne – rovnako ako miloval on ju.
Žila pre neho. Rovnako ako žil on pre ňu.

A tak sa raz s tou ženou v tom sne pomiloval. Bola to explózia, pri ktorej si zároveň uvedomoval, že je definitívnou bodkou za čímsi čo nevedel ani sám pomenovať...
Keď sa prebudil uvedomil si, že ich život sa zmení...
A keď potom prišla skúsenosť ich rozlúčky, jeho svet sa zrútil.
Nie – nezomrela. Iba aj k nej, do jej sna a potom do reality prišiel neznámy cudzinec. Ktosi tretí.
A ona sa rozhodla dať lásku aj jemu.
Takmer zomrel od bolesti, no ona ho s láskou akú vie dať len žena učila, aby svojho soka miloval. Aby ho miloval tak, ako miluje ju.
Po nevýslovnom utrpení sa mu to napokon podarilo – miloval svojho soka, toho, ktorý ho oddelil od jeho lásky. Bolo to ako amputácia zaživa – amputovali mu jeho polovičku, jeho večnú lásku, tú, ktorú hľadal po celé veky od čias, keď spolu odleteli z planéty Naruby.
Nikdy predtým nepocítil takú bolesť – ale zároveň čosi, čo ho nesmierne povznášalo a dávalo mu silu prežiť... Nevedel čo to je a kde sa ten pocit berie – bolo to, akoby v ňom narastalo čosi celkom nové... Čosi čo od malička v sebe nosil, zabudol však na to... Dá sa povedať, že ten pocit ho preniesol cez priepasť utrpenia a zachránil ho.
V žilách mu prúdila láska, akú dovtedy nepoznal – láska, ktorá si nekladie podmienky bezpodmienečná láska. Miloval ju tak, že si prial iba jej šťastie.
A ona milovala tak isto jeho.
Azda sa nazdávali, že týmto nadľudským činom sa ich trápenie pominie, ale nestalo sa tak...
Na svoju cestu sa vydala bez neho preto, lebo v e d e l a, že je to cesta jej duše.
Nevedela kam vedie, ale bola presvedčená, že táto cesta je pre ňu /a pre nich troch/ správna. Napriek ľudskému odsúdeniu sa pre ňu rozhodla. Napriek nepochopeniu okolia, poníženiu a súdu sa tak rozhodla. Vedela totiž, že je to chvíľa, na ktorú po celý život čakala.
Mimozemšťanka sa však napriek ich odlúčeniu nevedela svojmu novému druhovi na ceste oddať tak, ako sa oddávala jemu. A on sa nevedel oddať žiadnej inej žene.
Áno – vedel už, že vo svete pozemšťanov sa môžete takmer neobmedzene milovať s inými bytosťami a nemusíte sa pri tom o d o v z d a ť.
Odovzdanie je podmienkou pre lásku iba na planéte Naruby.
Na planéte Zem to nie je potrebné – a práve preto sú vzťahy medzi mužmi a ženami na planéte Zem také povrchné a napokon i nešťastné.
Mimozemšťanka sa Mimozemšťanovi oddáva naplno a bez strachu. Odovzdáva sa mu celá – a to nielen fyzicky. Odovzdáva sa mu ako Bohyňa.
A to isté robí Mimozemšťan – odovzdáva sa svojej bohyni absolútne.
Nie je to teda len o absolútnej láske – ale aj o absolútnom odovzdaní.
Ešte dlho po tom, ako sa obaja rozlúčili – nevediac stále čo sa to s nimi vlastne porobilo, nevedel sa ani jeden z nich odovzdať novému partnerovi na ceste.
Už síce pochopili, že predstava „nekonečnej lásky“ - aká sa rada prezentuje na planéte Zem na planéte Naruby neexistuje, pretože tam sa počas jedného života stretá viacej párových duší a nielen jeden pár na celý život – že táto prestava je len v ľudských mysliach ako v z o r , ktorý tam zasiali tí, ktorí usilujú o nadvládu nad masami a kontrolu pôrodnosti na planéte Zem.
Pochopili, že aj „rozchod z lásky“ je čímsi normálny – nechápali však, kde robia chybu, že ich životy sa namiesto raketového štartu akosi zasekli...
Akoby ešte bolo čosi treba doriešiť...
Ich životné situácie sa začali komplikovať - do lásky ich trojuholníku vošlo podozrievanie, žiarlivosť i obviňovanie a nenávisť. Dvaja muži bojovali na život a na smrť. Mimozemšťan bojoval s mimozemšťanom z inej galaxie. Bol to krutý boj, vojna na planéte Zem.
Keď už všetci traja napokon takmer padali vyčerpaním, prišlo to...
Prišlo to celkom nečakane ako lúč z kozmu, ktorý zasiahol Mimozemšťanovo srdce a naplnil jeho telo novými silnými vibráciami. Prihovorila sa mu žena z jeho snov.
Si Láska“ povedala mu snová žena. „A už nikdy o tom nepochybuj“... 
Bolesť ho urobila zrelým na to, aby to konečne pochopil. Mimozemšťanka v ňom videla celé roky to isté - on však nie. On to videl v nej, nie v sebe.   
A teraz pochopil, že žena z jeho snov, tá s ktorou sa tak intenzívne miloval je ním samotným. Bol s ňou v Jednote.
Mimozemšťan – aj napriek tomu, že si to nechcel spočiatku pripustiť, zacítil prílev neuveriteľne intenzívnej vnútornej energie. Jeho srdce bolo ožiarené silou, ktorú doteraz nepoznal; akoby to, čo s Mimozemšťankou prežíval niekoľko rokov, prichádzalo teraz v priebehu dní a hodín...
Menil sa aj svet – planéta Zem sa dostávala do nových vibrácii a planéta Naruby sa po svojom oblúku a vzdialení začala približovať.
Začali sa medzi sebou spoznávať mnohí a mnohí mimozemšťania...
Mnohým akoby padali z očí pásky – a začali vidieť jeden druhého.
Mimozemšťan však už vedel, že nesmie spraviť chybu, akú robil predtým... Nesmie pochybovať že on sám je Láska. Jeho pochybnosti o tom, kto je, privádzali ich vzťah do nebezpečných perejí priestoročasu... Videl ju, no nevidel seba. Videla jeho, no nevidela seba. Toto už nesmú opakovať – nesmú urobiť túto starú, no veľmi ťažko postrehnuteľnú chybu.
Ona žila pre neho. On žil pre ňu. Vymieňali si vzájomne lásku. V jeho Láske ona rástla. V jej Láske rástol on.
Teraz, po krutom oddelení však musel rásť vo svojej vlastnej Láske.
Ona – aby prežila – musela rásť vo svojej vlastnej Láske.
A z pohľadu Lásky, ktorou boli a na ktorú si spomenuli odrazu uvideli, že všetko, čo prežili viedlo práve k tomuto budu ich poznania.
A tak ju po mnohých a mnohých obdobiach času konečne uvoľnil.
A ona ho uvoľnila. Absolútne...
Až teraz poznal, akú mala Mimozemšťanka pravdu, keď tvrdila, že táto cesta je pre dobro ich oboch.
A ich duše sa až v tom okamihu naplnili tým, čím boli odjakživa – vibrujúcou, šíriacou sa láskou.
Láskou, ktorá nedbá na súd zvonka. Láskou, ktorá je sama sebe pravidlom. Láskou, ktorá objíma tiene a objíma každého a všetko. Láskou bezpodmienečnou. Láskou, ktorá je zároveň Slobodou i Pravdou. Láskou, ktorá je atmosférou planéty Naruby.
Láskou o ktorej sa hovorí celkom trefne „nadpozemská“.
Láskou, ktorá však práve prišla na planétu Zem.
Ona odchádza, on odchádza. Lúčia sa.
A v tomto bode príbeh zabudnutej a znova objavenej Lásky končí.
Ako to bude s našimi Mimozemšťanmi ďalej, o tom azda nabudúce...
 

Zobrazení: 219

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na Trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Proč je třeba usilovat o to, abychom všichni co nejdříve vystoupili z Evropské Unie. uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu EU nás okrádá, vzpružila si svou vlastní ekonomiku na úkor východního bloku, který si porobila, zotročila a ožebračila nás. Nejen z tohoto důvodu je třeba z EU vystoupit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Je vám známo, že do EU cpeme zhruba 4x více peněz, než od ní dostáváme zpět, aneb další pádné důvody proč je třeba prosadit vystoupení z EU (V množství je obrovská moc!) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* „Z EU vystoupit! Udělala z nás druhořadý stát v zájmu nadnárodních firem.“ – říká Tomio Okamura Uvedeno ZDE."
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi. uživatele Lumír Živé Světlo SvětelnáTantra.
"* ŽIVĚ: Martin Pávek - Tajemství krišťálových lebek a záchrana vědomí Uvedeno ZDE.12 křišťálových lebek koresponduje s našimi 12ti čakrami, čili s frekvencemi našich…"
před 4 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 19.2.2020

Ž I V A ........... inak aj ŽIVENA.ENERGIA BOŽSKÉHO VLÁKNA.Informácia : 19.2.2020Planetárny segment - aktuálny stav energetického poľa Zeme.Pohyb magnetizmu poľom Zeme živeného energiou božského vlákna, ktorým je Zdroj - Láska.…Zobrazit další
před 22 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Odkazy na články, videa, audia a různé zajímavosti z titulní strany jsou a budou postupně přesouvány sem uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou Uvedeno ZDE. * UFO a mocní tohoto světa (2014) Uvedeno ZDE. * Emery Smith - O mimozemských technologiích ZDE a ZDE. Více v…"
před 23 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Jedině domobrana ochrání občany ČR! Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf * MaP 197 Vlastenec Obrtel a Chartista Wolf: Nová Uprchlická krize!Jedině domobrana ochrání občany ČR! Uvedeno ZDE.* MaP 195 Sorry jako,…"
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Jak probíhá velká "privatizace", umožňující rozkrádání majetku státu, kdo a proč usiluje o zrušení Benešových dekretů a co dalšího nás čeká, pokud si to necháme nadále líbit uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 135 (65) Mafián Babiš - Velká kolekce IX Uvedeno ZDE.* MaP 128 (11) Mafián Babiš (a nejen on) - Velká kolekce II Uvedeno ZDE.* CZ 20:14 / 29:01 MaP 129 (26) Mafián Babiš - Velká…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Uno Universus uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Ukotvení imunitní sítě, aby uzdravil všechny vzestupné lidské tělo a zmrtvýchvstání duší - Světelné spojení se zdrojem 9. října 2017 (stroj.překl.) uživatele Ina Obr
úterý
Uživatel Noemi Dagaz aktualizoval svůj profil.
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr

Féwa - Info 16.2.2020

Vytriasanie z duší čo tam nepatrí.Hviezdna synchronicita okolo - planetárneho poľa.Zdroj: FB​Otvor Oči© 2015 - 2020  All Rights reserved…Zobrazit další
neděle
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
sobota
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Flower of Life - Thrive - Here.* (Official Movie) THRIVE: What On Earth Will It Take? - Here.* KYMATICA - FULL LENGTH MOVIE - Expand Your Consciousness!!! - Here."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Historie života na Zemi. Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Projekt PLNÉ odhalení začíná nabírat na obrátkách. Konečně se začínají uvolňovat informace o všem možném, co bylo doposud přísně střeženo a běžným lidem záměrně zatajováno uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Michael Love: Aktualizace k události 2020 Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* KVANTOVÝ AKTIVISTA - film o spiritualitě kvantové fyziky Video s cz titulky ZDE.* Vynikající, oči otevírající videa, která by měl ve vlastním zájmu shlédnout každý…"
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Nevěřte všemu, co Vám kdejaký mu-drc :-) nakukává, neboť mnozí nevědí, co činí! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Co je to Matrix, kterým je lidstvo ovládáno a zotročováno, čím je tvořen a udržován v existenci, jak se od něj odpojit a co je třeba udělat, aby zkolaboval a nadobro zanikl Uvedeno ZDE."
sobota
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse The Flower of Life in Sacred Geometry uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Secret Hidden from Mankind: Mind Science Kept Hidden, Documentary - Here."
sobota

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby