* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

Astromedicína versus vedecká medicína

Motto:

Na Slovensku sa každý rok s príchodom jari objavujú nadácie, ktoré útočia na naše city pod záštitou humanizmu a žobrú peniaze od ľudí dobrého srdca... Pravdepodobne tak ako ja, tiež mnohí Slováci ostali zaskočení drzosťou, keď si v poštovej schránke našli červenú obálku so svojím menom a adresou napísanou na Poštovej peňažnej poukážke (?) - a na obálke srdcervúci text: „Naliehavo potrebujeme Vašu pomoc“ - z Nadácie Medzinárodnej lekárskej pomoci... V obálke bolo zopár snímok zúbožených detí a list od rádovej sestry Joan Clare: Nesklamte tie deti... Zašlite prosím, ešte dnes Vaše veľkorysé, súcitné dary... tým nevinným chorým detičkám v Sudáne ide doslova o „Život a Smrť“. Celý text listu je tak sofistikovane prepracovaný, že človeku až rozum zastáva nad toľkou bezočivosťou tých temných síl, ktoré stoja za tým a sú príčinou všetkej biedy tohto sveta!

 

Z pozadia tohto listu cítiť vyhrážku v slovách zdravotníckych expertov OSN - varujú nás, že TBC je veľmi nákazlivá choroba, ktorá sa prenáša rovnako ľahko ako obyčajná chrípka...

Na tomto mieste sa pýtam kompetentných pracovníkov štátnej správy za seba aj ostatných občanov, ako štát chráni naše osobné údaje, keď majú k ním prístup pracovníci tejto nadácie v Bratislave, ktorí slúžia cudzím záujmom?! Spôsob činnosti týchto nadácií je na hranici psychického nátlaku a vydierania! Smutné a trestuhodné na tom všetkom je, že farmaceutické kartely s pomocou OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), robili v štátoch tzv. tretieho sveta na ľuďoch pokusy a výskumy - najskôr ich očkovaním nakazili rôznymi chorobami, a tým sa stali prenášačmi príslušných chorôb. A teraz ešte zarábajú na ich biede, utrpení a pomalom umieraní cez rôzne žobrajúce nadácie, lebo tie vyzbierané peniaze na „údajnú pomoc“, napokon skončia na bankových kontách „vyvolených“.

Stretneme sa aj v uliciach Bratislavy 16. apríla 2010 na Deň narcisov
I tento rok máte možnosť podporiť programy a aktivity proti rakovine a pridať sa k tisíckam prispievateľov v mestách a obciach Slovenska, ktorí sú presvedčení, že akýkoľvek dobrovoľný príspevok znamená veľkú pomoc...

Prezidentka MUDr. Eva Siracká, DrSc. je zakladateľkou Ligy proti rakovine SR. Liga je člen Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) a člen Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL). Bola registrovaná v roku 1990 ako občianske združenie je nezávislá, dobrovoľná, nezisková charitatívna organizácia, ktorá pracuje v programe kontroly rakoviny na národnej úrovni. Stali sme sa vedúcou a významnou mimovládnou organizáciou, ktorá sa venuje širokému okruhu kontroly rakoviny na Slovensku, povedala Eva Siracká pri príležitosti 15. výročia (2005). Rakovina je veľkým bremenom nielen pre pacientov a ich rodiny, ale aj pre celú spoločnosť. Má narastajúci trend a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa dá očakávať, že v priebehu 20 rokov počty nových prípadov narastú až o 50%. Príčinou je zvyšujúci sa počet starnúcej populácie a pretrvávajúce nezdravé spôsoby života. Pre dosiahnutie poklesu výskytu a úmrtnosti treba, aby sa v každom štáte EÚ vytvoril Národný onkologický program a stanovili sa jeho priority. Program kontroly rakoviny je zložitý, a pretože si to uvedomujeme, sme pripravení byť nápomocní štátnej zdravotnej správe pri jeho tvorbe a realizácii, najmä v tých oblastiach, v ktorých Liga proti rakovine prispela účinnými iniciatívami k pokroku (!?). „Počas trinástich ročníkov sa nám splnili mnohé predstavy, odstránili sme tabu a ideme tou správnou cestou...“ povedala Eva Siracká.

Aká je však skutočná pravda o tejto „neziskovej charitatívnej“ organizácii

Liga proti rakovine zneužíva aj nevyliečiteľne choré detičky na vydrankanie miliónov, a namiesto toho aby bojovala proti rakovine, tak podporuje šialenstvo chemoterapie, ktorá ich nemôže vyliečiť! Toto dobročinné prispievanie verejnosti je vlastne prispievanie na prevažnú smrť ľudí s onkologickým ochorením a na testovanie ich „super liečebných metód“ na nič netušiacich pacientoch. Z vyzbieraných peňazí sa vraj dotujú klinické a výskumné projekty, aby sa urýchlil pokrok v diagnostike a liečbe... Táto informácia je klamstvo - pretože chemoterapia nikdy nemôže byť pokrokom, keď ničí človeka a jeho imunitu! Už samotný názov (Liga = Lóža ), teda „Liga proti rakovine“ je zavádzajúci, - z neho vyplýva a verejnosť očakáva, že svojim darom prispieva skutočne k boju proti rakovine! Žiaľ, lekári najprv otravujú ľudí jedmi (chemoterapiou, rádioterapiou, očkovaním, liekmi...), a potom drankajú peniaze na ich nezmyselnú liečbu... Tu ide čisto o biznis a našu likvidáciu.

Farmaceutické kartely a ortodoxná medicína lekárom nanútili „liečiť“ rakovinu chemoterapiou, tá je vyrobená z derivátov yperitu (ide o jedovatú kvapalinu, jej výpary používali Nemci ako bojový plyn v I. svetovej vojne). A tento toxický jed uviedla na trh „biela mafia“ ako základný liek na liečenie rakoviny!? Chemoterapia je žieravina, a v prípade kontaktu s kožou dochádza k jej poškodeniu, preto lekári a sestry podávajúci chemoterapiu pacientom pri zaobchádzaní s liekom musia používať ochranné pomôcky, okuliare, plášť s absorbujúcim papierom a s plastovým podkladom, masku a rukavice. A všetky pomôcky použité pri riedení, podávaní alebo čistení vrátane rukavíc sa musia znehodnotiť!(Prečo je personálu nariadená tak veľká opatrnosť, keď ide o „neškodnú“ a život zachraňujúcu liečbu pre pacientov?! - pozn. F. Š.). Chemoterapeutické drogy v skutočnosti vyvolávajú sériu ťažkých vedľajších účinkov, z ktorých najčastejšie je relaps novej rakoviny. Komplexné zločinné marketingové schémy spojené s chemoterapiou môžu fungovať len preto, že farmaceutické kartely označili rakovinu za rozsudok smrti, a dokonca už i niekoľko mesiacov prežívania pacienta po chemoterapii, ožarovaní, podávaní liekov - táto mafia to cez masmédiá a lekárske časopisy prezentuje („predáva“) ako senzačný úspech onkológie! Farmaceutické spoločnosti vraj kvôli „nášmu zdraviu“ (nie pre svoju peňaženku!) vyvinuli okolo 100 tisíc liekov, ale ani jediný z nich nelieči skutočnú príčinu choroby (v podstate ju nepoznajú), - všetky sa koncentrujú iba na symptómy. Slováci tešte sa, od 1. apríla k doterajším 5000 druhom liekov, v lekárňach pre liečenie onkologických pacientov, na vysoký tlak aj cholesterol a rôzne iné druhy ochorení vám pribudne ďalších 181 liekov.

Na rakovine profitujú nielen farmaceutické firmy a korporácie, ale zároveň aj rôzne Ligy proti rakovine a Nadácie zaoberajúce sa vraj poskytovaním pomoci pacientom a ich rodinám... Ak to bude čitateľom znieť šokujúco (nech si prečíta na internetovej stránke „Kampaň za pravdu v medicíne“ - knihu Skorumpovaná medicína, ale ani tieto „humanitné“ subjekty nemajú skutočný záujem na odstránení rakoviny - pretože Ony z nej totiž žijú, a to veľmi slušne! (Pozri Organizačnú štruktúru Ligy proti rakovine SR, koľko medicínskych kapacít a iných odborníkov sa na nej priživuje... pozn. F.Š.). Dostávajú miliónové dotácie od vlád, firiem a aj priamo od naivných občanov (viď každoročné vyberanie „desiatku“ na Deň narcisov po uliciach). Pozrime sa však bližšie, čo také „Ligy a Nadácie proti rakovine“ v skutočnosti robia! Jedna z ich významných činností je propagácia chemoterapií, povzbudzovanie žien podrobovať sa preventívnym vyšetreniam na nebezpečných mamografoch a strašenie ľudí, aby dali svoje deti očkovať proti rôznym chorobám, ktoré však „biela mafia“ - práve tými vyrobenými vakcínami plánovito rozširuje po svete pre znižovanie stavu svetovej populácie.

Otvorene to priznal Bill Gates, zakladateľ a šéf spoločnosti Microsoft vo februári 2010, sa vo svojej prednáške hlboko zamýšľal nad stavom súčasnej populácie a kalkuloval, - keďže na Zemi dnes žije 6,8 miliárd ľudí a rýchlo sa blíži k 9 miliardám, dospel k záveru, že ak spoločne (?!) odvedieme veľký kus práce vďaka novým vakcínam, v zdravotnej starostlivosti a reprodukčnom zdravotníctve, mohli by sme tento stav znížiť o 10 až 15 percent, povedal Gates, čím jasne položil rovnítko medzi vakcináciu a úbytok ľudskej populácie... V tejto „fantazmagorickej“ a futurologickej prednáške sa Bill Gates zaoberal aj dogmou globálneho otepľovania, podľa ktorého emisie CO2 spôsobuje človek, ktorý je tak priamo zodpovedný za údajné otepľovanie zemegule. Gates však zároveň ponúkol spôsob na zníženie emisií CO2 - znížiť ľudskú populáciu! Svoje mecenášske srdce si otvoril pred publikom na konferencii organizácie TED (Technology, Entertainment, Design), čo je elitná nezisková nadácia, ktorá sa špecializuje na prednášky verejne známych osobností. Okrem Gatesa tu vystúpil tiež Bill Clinton, Al Gore či Gordon Brown... Obyčajný človek nemá šancu sa tam dostať, účastnícky poplatok na konferenciu stojí 6000 dolárov. Medzi sponzorov tejto organizácie patrí IBM a vojensko-priemyslový gigant General Electric.

Gates patrí medzi najbohatších ľudí sveta, a už dlho podporuje rôzne potratové programy, ktoré majú obmedziť rast populácie. Potvrdil tak informácie a výskumy, podľa ktorých vakcíny obsahujú látky, znižujúce plodnosť, alebo priamo vyvolávajú sterilitu - rovnako ako rôzne choroby, napríklad autizmus či porúch imunity... V celkom inom svetle teraz vyznievajú altruisticky ladené tvrdenia manželov Gatesových, ktorí len nedávno v Davose oznámili, že v nasledujúcich desiatich rokoch poskytnú desať miliárd dolárov (približne 6,24 miliárd eur) na vývoj nových očkovacích látok. Populačné kontroly tajne používané vládami západného sveta, zaviedli DNA ničiace a latentné imunosupresívne chemické činidlá do vakcín, chemoterapiu určili pre liečbu rakoviny a RU486 - potrat vyvolávajúcu tabletku (financuje Rockefellerova dynastia).

Nápady na cielenú depopuláciu cez sterilizáciu obhajoval v knihe „Ecoscience“ z roku 1977 aj súčasný poradca amerického prezidenta Obamu - John P. Holdren. V Česku zatiaľ o nebezpečenstve vakcín (napr. proti prasacej chrípke) takto otvorene hovorí iba politik za Demokratickou stranu zelených, Daniel Solis. Ten zverejnil niekoľko článkov, v ktorých tvrdí, že panika okolo prasacej chrípky bola vyvolaná preto, aby nakúpená vakcína poslúžila dlhodobým cieľom environmentalistov, ktorí sa netaja túžbou zredukovať počet ľudí na planéte. Očkovacie látky podľa neho obsahujú nebezpečné prísady, ktoré spôsobujú sterilitu.

Pri príležitosti DŇA NARCISOV odporúčam Generálnej rade Ligy proti rakovine SR nakoľko sú s TED (Technology, Entertainment, Design) neziskové nadácie, teda sa plavia na jednej lodi, aby sa s dôverou o finančné príspevky obrátila na uvedených boháčov sveta (viď zoznam miliardárov podľa magazínu Forbes v roku 2010) !

Bill Gates (56 miliárd $), Warren Buffett (52 miliárd $), Carlos Slim Helu (49 miliárd $), Ingvar Kamprad (33 miliárd $), Lakshmi Mittal (32 miliárd $),Mukesh Ambani (29 miliárd $), Lawrence Ellison (28 miliárd $), Eike Batista (27 miliárd $), Bernard Arnault (26 miliárd $), Sheldon Adelson (26 miliárd $), Amancio Ortega (24 miliárd $), Karl Albrecht (23,5 miliárd $), Li Ka-šing (23 miliárd $), David Thomson (22 miliárd $). Medzi bohatými ľuďmi planéty figuruje aj veľa rodinných firiem - Ikea,  Dr. Oetker alebo klanov - Ford, Rockefeller, Rotschild, atď. Pripnite všetkým jarný kvet Narcisu na klopu ich kabátov a pritom s diplomatickou taktikou im zasuňte do horného vrecka saka nad ich srdcom vizitku s číslom účtu zbierky a banky... Nakoľko máte rovnaké priority, vrátane účinných iniciatív k pokroku, môžete rátať s tým, že vám títo filantropi s radosťou prispejú na vašu ďalšiu záslužnú činnosť!

Väčšina veľkopodnikateľov a firiem, ktorí darujú peniaze alebo materiálne hodnoty charite, dobročinným organizáciám, deťom s onkologickým ochorením, či hendikepovaným atď., robia to skôr pre reklamu, za ktorou vidia zase len svoj prospech. (viď. na internete tú plejádu darcov, ktorí síce prispeli nadácii Liga proti rakovine, ale skôr kvôli vlastnej „lacnej“ reklame... Pozn. F.Š.). Rozdávajú zo svojho prebytku a nezabudnú si to odrátať z daní ako dar, zatiaľ čo obyčajní ľudia dávajú čo majú a dávajú to z lásky... Všetci novodobí boháči vo svete aj u nás na Slovensku zbohatli na úkor ľudí, ktorých okradli, a markantná väčšina v súčasnej dobe nemá veľakrát pre seba a svoje deti na trochu jedla.

Dnešná „vedecká medicína“ sa z roka na rok stále viac vzďaľuje od svojho pôvodného poslania - pomáhať ľuďom zbaviť ich chorôb. Preto sa vo väčšine ľudí vynára logická otázka - prečo sú potom čakárne lekárov stále plnšie pacientov a prečo sa namiesto už zažehnaných chorôb objavujú neustále nové a nové choroby?! Ortodoxná medicína nepozná príčinu vzniku rakoviny, resp. nechce si ju uvedomiť, - ale napriek tomu ju lieči!

Namiesto toho vám lekári budú dookola omieľať, že rakovine sa dá predísť, preventívnymi prehliadkami, keď prestanete fajčiť a budete sa zdravo stravovať atď. Avšak ani jeden lekár vám nepovie, aby ste nekupovali v supermarketoch potraviny, lebo žiadnu zdravú výživu tam pre ľudí nemajú...! Nikto z týchto „vševedov“ tiež nehovorí o smogu trčiacom nad mestami z výfukov nespočítateľných automobilov, ktoré doslova zaplavili a ničia celú planétu...

Lekári ľuďom nehovoria ani o emisiách z tovární, ktoré vychrlia komíny závodov na celom svete, o haváriách v chemických fabrikách, či v atómových elektrárňach, že tie nám zamorili atmosféru, žírnu pôdu a všetky vodné zdroje na Zemi... (s emisiami sa už dokonca kšeftuje aj u nás na Slovensku - viď nedávnu kauzu...). A výroba áut sa nezmyselne z roka na rok zvyšuje, čo si vyžaduje stavať diaľnice (štáty si na ne berú pôžičky a vynakladajú čoraz viac peňazí na úkor obyvateľstva, čím ožobračujú a zadlžujú národ na desaťročia platením úrokov zahraničným bankám, ktoré sú v rukách „vyvolených“...! Ľudstvo planéty taktiež stráca milióny hektárov ornej pôdy pre výstavbu diaľnic, parkovísk, fabrík, letísk atď. Ľudia pomaly nebudú môcť chodiť peši, voziť deti v kočíkoch, lebo chodníky už dávno slúžia na parkovanie, a tí drzejší šoféri s veľmi drahými autami parkujú aj na trávnikoch, kde sa hrajú deti... Aby bol obraz dnešnej civilizácie úplný, je potrebné plne si uvedomiť zamorenie planéty bombami čo USA zhodili na Hirošimu a Nagasaki, či všetky tie atómové skúšky pod zemou a v atmosfére, ktoré robil ZSSR a ďalšie štáty... Z toho pochádzajú prvotné príčiny našich chorôb, a aby bolo satanské zlo dokonané, - v chorých mozgoch „elity vyvolených“ sa zrodil plán zarábať na chorobách...!

Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. - vedecký sekretár Národného onkologického ústavu a člen Vedeckej rady „Ligy proti rakovine“ a celý establischment onkológie vyznávajú a žijú pre dve božstvá: Molocha a Mammon, ktoré v súčasnosti stelesňujú Pharma-kartely...! O naše zdravie lekári nemajú záujem. V ich záujme je, aby sme boli chorí, aby mohli predpisovať lieky, liečby, procedúry a výkony, za ktoré sú platení. Presne tak, ako právnici, ktorí žijú vďaka sporom medzi ľuďmi, tak isto lekári žijú vďaka našim chorobám...!

Na tomto mieste sa pýtam pána profesora za seba aj iných ľudí, - ako dopadla klinická štúdia lieku Docetaxel v Národnom onkologickom ústave ?! Na sledovanie účinnosti tohto lieku sa vám podarilo nalákať 2.200 slovenských žien ako „pokusné morčatá“...! Ženám, ktoré sa podrobili operačnému zákroku (prsníka) pre nádorové ochorenie, lekári vysvetlili, že bez adekvátnej cytostatickej liečby sú vystavené riziku návratu choroby (relapsu). Bola im ponúknutá možnosť zúčastniť sa klinickej štúdie, v ktorej sa sleduje účinnosť lieku Docetaxel, ktorú poskytla farmaceutická spoločnosť Rhône-Poulenc Rorer Recherche et Dévepoppement. Taxotere. Liek bol na základe jeho protinádorového účinku zaregistrovaný na liečbu pokročilého karcinómu prsníka s pozitívnymi lymfatickými uzlinami. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť efekt a vedľajšie účinky Docetaxelu v kombinácii s inými liekmi „CMF“ atď. Pacientky museli „dobrovoľne“ podpísať súhlas s liečbou... Chemoterapiu mali dostávať asi (6-7 mesiacov), a po dobu 10 rokov ostať aj naďalej pravidelne sledované lekárom a nie je vylúčené, že sa budú musieť liečiť aj Tamoxifenom (jeho dlhodobé užívanie môže vyvolať rakovinu maternice) alebo rádioterapiou..., Počas prvých 5 rokov (za 3-6 mesiacov) sa musia podrobiť fyzikálnym a krvným vyšetreniam, - raz ročne im urobia RTG hrudníka, mamografiu, gynekologické vyšetrenie, prípadne aj iné, ak to posúdi lekár že sú potrebné...!

Koľko z tých 2.200 žien, ktoré sa zúčastnili štúdie doteraz žije pán profesor.?! (mne osobne počas štúdie zomrela sestra, švagriná a býv. manželka prežila len vďaka samoliečbe alternatívnou medicínou - hoci u vás podstúpila 7 mesiacov trvajúcu chemoterapiu a 25 x rádioterapiu, ktorá jej „spálila“ rebrá pod operačnou ranou a poškodila štítnu žľazu... Prežíva už 11. rok po operácii (amputácii prsníka) - nie však vďaka vašej vraždiacej liečbe...!)

 

V súkromnej televízii Markíza ste sa vy a vaši kolegovia vyjadrovali dehonestujúco na adresu MUDr. Kamila Jurkoviča, - k jeho objaviteľskej neinvazívnej liečbe rakoviny, - zneužijúc k tomu úmrtie jednej jeho pacientky a nedočkavého manžela kedy sa tak stane... Vy osobne ste povýšenecky povedali na jeho liečbu doslovne toto: „Je to neštandardná, taká alternatívna liečba, ktorá podľa tých vedomostí, ktoré máme u nás aj inde vo svete, nevedie k podstatnejším úspechom pri liečení onkologických ochorení.„ Primár onkológie trenčianskej nemocnice MUDr. František Cimmermann zase prehlásil: „Tým, že pacientom sľubuje falošnú možnosť vyliečenia, sa zaraďuje medzi podvodníkov“! A predseda českej onkologickej spoločnosti MUDr. Jiří Vorlíček tiež zabodoval: „Jestliže někdo teda nevyléčitelně nemocného člověka...za peníze mu prodáva naději, mně to připadá, mně to připadá opravdu hodně, hodně špatný.“ V ďalšom ťažení ste spolu s kolegami z pozície moci svojich postov, ktoré zastávate, poštvali na Dr. Jurkoviča, televíziu, rozhlas a tlačové médiá (aby vám svojou novátorskou liečbou „nekazil kšefty“), a spoločnými silami ste ho napokon dostali pred súd... Obvodný súd ho z pod podanej obžaloby dvakrát oslobodil... Avšak Krajský súd v Trenčíne 5. 11. 2009 uznal MUDr. Kamila Jurkoviča vinným z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti s tým, že mu bol uložený trest zákazu činnosti vykonávať lekársku prax na dva roky...!

 

Aj táto kauza na Slovensku dokazuje sen farmaceutického priemyslu a podvodníkov v bielych plášťoch, že rakovinu nechcú liečiť, ale „strážiť“ (pre biznis...) ! Aby mohli páchať tieto zločiny, využívajú farmaceutické korporácie labyrint plný vykonávateľov a spoluvinníkov vo vede, v medicíne, nemocniciach, masmédiách a v politike - preto tieto ľudské beštie verejne obvinil aj so svojim tímom MUDr. Mathias Rath. (podal žalobu Medzinárodnému trestnému dvoru v Haagu, za páchanie týchto zločinov.Táto žaloba prináša pred Medzinárodný súdny dvor (ICC) tie najväčšie zločiny, ktoré kedy boli spáchané v dejinách ľudstva. Žalovaní sú obvinený zo zraňovania a smrti miliónov ľudí kvôli „obchodu s chorobami“, z vojnových zločinov a ďalších zločinov proti ľudskosti. !).

Zamyslite sa nad sebou Prof. Koza, a zaspomínajte si, koľko ľudí vám osobne zomrelo pri liečení chemoterapiou a ožarovaní... Dr. Jurkovič na rozdiel od vás a vašich kolegov úspešne liečil a vyliečil nejedného pacienta, ktorého „onkologické kapacity“ ako ste vy či klasický onkológovia ako vaši komplici zo svojho pohľadu už „odpísali“ a poslali domov zomrieť...! Vy nemáte v sebe ani štipku hanby a slušnosti, aby ste MUDr. Jurkovičovi aspoň osobne, keď nie v masmédiách ospravedlnili ?! Uvedomujete si, že tomuto lekárovi všetci traja nesiahate vo svojej negramotnosti ani po členky...?

Viete vy vôbec o tom, že objavenie príčin hypermetabolizmu a liečby imunitného systému, a enzýmoterapie objavili 4 Slováci, nie onkológovia. ?! A to dvaja nemocničný lekári: Doc. Holoman a MUDr. Menkyna. Dvaja praktický lekári - MUDr. Černák z Hnúšte a MUDr. Kamil Jurkovič zo Skalky nad Váhom. Čiže štyriaSlováci, jeden Čech MUDr. Fortyn - chirurg a MUDr. Folkman - detský lekár z USA. Na celom šírom svete iba títo šiesti lekári urobili tento objav a ani jeden z nich nebol onkológ...!!! Vo mne, v čitateľoch prípadne aj potencionálnych pacientoch sa musí nutne vynoriť otázka: „Čo ste doteraz robili vy onkológovia, okrem nahrávania Pharma-kartelom, - teda „liečenia“ chemoterapiou, rádioterapiou a chemickými liekmi...?“

style="color:black; ">Na záver vám Dr. Koza pripomínam klinickú štúdiu, ktorá sa robila aj za vášho prispenia s liekom Docetaxel v roku 2000 v Národnom onkologickom ústave, že „nebola kóšer“, - pretože povolenie pre túto štúdiu dostal liek Taxotere v roku 1995 (tzv. informovaný súhlas), a Povolenie predmetného lieku k uvedeniu na trh bolo platné počas piatich rokov s tým, že po uvedenom období sa môže pre liek Taxotere platnosť predĺžiť, čiže až v roku 2000...! Liek Taxotere. bol určený na liečbu karcinómu prsníka buď samostatne, v kombinácii s doxorubicínom alebo kapecitabínom... Pacientkam liečeným na karcinóm prsníka sa mal podávať docetaxel v monoterapii...!

Z akého dôvodu celý váš onkologický establischment umožnil robiť výskum na našich 2.200 ženách a sledovať účinnosť oveľa drastickejšieho lieku Docetaxelu podávaného sekvenčne alebo v kombinácii s Doxorubicínom s následným režimom CMF a porovnávaný so samotným Doxorubicínom alebo v kombinácii s Cyklofosfamidom s následnýmCMF, v adjuvantnej (zosilňujúci účinok hlavného lieku) liečbe pacientiek s karcinómom prsníka...? Pán profesor, máte z tohto podvodu, ktorý nemá nič spoločné s morálkou a etikou lekára dobrý pocit ? A čo na to svedomie, dobre spávate? Ste si vôbec vedomý, že nesiete plnú zodpovednosť za smrť všetkých tých žien, ktoré počas celej štúdie zomreli...?! Za to by ste mali všetci zúčastnení na tejto „liekovej rošáde“ sedieť na ľavici obžalovaných a zodpovedať sa pred súdom...! Napokon sa však vykľulo šidlo z vreca - tento podvod bol urobený kvôli peniazom, lebo dopyt po generických onkologických liekoch sa v celej Európe aj naďalej zvyšuje (cez mohutnú reklamu a propagáciu !). 20. Apríla 2007 Európska komisia vydala spoločnosti Aventis Pharma S.A., povolenie na uvedenie lieku pre trh platné v celej Európskej únii. s pozmeneným názvom - Docetaxel Winthrop...! A zavedenie lieku Docetaxel od spoločnosti Hospira bude vo viacerých európskych štátoch uvedený na trh do konca roku 2010...!

Chystajú sa ďalšie kšefty s chorobami

V parlamente sa rokuje o zmenách povinného očkovania... Preočkovanie proti TBC v 11. rokoch sa má vynechať, ale pridať očkovanie 13. ročných dievčat proti vírusom krčka maternice...! A to už je priamy útok na základy rodiny a rody pre budúcnosť...! Vraj vírus HPV, spôsobuje časté infekcie a tie rakovinu krčka maternice, - preto chceMinisterstvo zdravotníctva SR pre 13-ročné dievčatá očkovanie zaradiť medzi odporúčané. Ako objasnil šéf Sekcie zdravia MZSR Adam Hochel, na uhrádzaní vakcinácie by sa tak mali s väčšou mierou podieľať aj zdravotné poisťovne. Podobný krok už realizovalo viacero európskych krajín, celoplošne sa proti vírusu očkuje v Španielsku a Veľkej Británii. Odborníci upozorňujú, že v boji proti tomuto typu rakoviny je dôležitá nielen vakcinácia, ale aj pravidelné návštevy u gynekológa, aby sa ochorenie zachytilo včas. Rezort podľaHochela zvolil 13. rok života preto, lebo je to s najväčšou pravdepodobnosťou vek dievčaťa, kedy ešte pohlavne nežije a už je po menštruácií. „To znamená najvhodnejší preto, aby sme ju očkovaním preventívne ochránili od potenciálnej infekcie onkogénnym papilomavírusom.“ Na efektívnu ochranu sú potrebné tri dávky očkovacej látky aplikované v priebehu pol roka, pričom suma za kompletnú vakcináciu sa pohybuje okolo 320 eur - spoluúčasť pacientok predstavuje v súčasnosti 90 % úhrady. V prípade zaradenia medzi odporúčané by sa doplatok na vakcináciu mohol znížiť...!

Na Slovensku si rakovina krčka maternice vyžiada približne každý druhý deň život jednej ženy hovorí Oliver Sadovský z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Ročne sa diagnostikuje okolo 550 až 600 nových prípadov, pričom ochoreniu podľahne asi 200 pacientok. Najviac postihnuté sú ženy medzi 40 až 50 rokom života. Ohrozené sú aj mladšie ročníky. V minulosti sa pritom tento typ rakoviny vyskytoval vo vyšších vekových skupinách, ako však objasnil Sadovský, trend sa zmenil a vek, kedy ochorenie prepukne sa znižuje. Celkovo sa toto onkologické ochorenie podpíše asi pod 260.000 úmrtí ročne vo svete, z toho 30.000 v Európe. „Každé dve minúty zomrie na rakovinu krčka maternice jedna žena,“ - tvrdí zase Darina Sedláková. riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. Z uvedeného možno pochopiť zmysel a účel strašenia a tiež, ako si naše „vybrané kapacity“ nahrávajú...! Ľudský papilomavírus (HPV) je bežný vírus, ktorý sa vyskytuje u žien aj mužov, pričom sa s ním môže nakaziť každý, kto vykonáva akúkoľvek pohlavnú aktivitu. HPV vírusy sú vysoko nákazlivé a veľmi rozšírené, počas života sa s infekciu stretne 80 percent sexuálne aktívnej populácie. Vedci identifikovali vyše sto rôznych druhov HPV, ktoré napádajú kožu a sliznice. Väčšina nevyvoláva žiadne príznaky a infekcia za pár dní zmizne. Niektoré však spôsobujú bradavice na končatinách alebo v oblasti genitálií. Vznik rakoviny môžu spôsobiť tzv. onkogénne HPV typy, ktoré sú zodpovedné nielen za rakovinu krčka maternice...! (Vedci pracujúci pre Pharma-kartely sa teda zamerali na „prevenciu rakoviny“-  prirodzenej ľudskej činnosti, kde už vidia ďalšie obrovské zisky z odbytu toxických vakcín...! Svetová zdravotnícka organizácia im dala k tomu požehnanie... A táto pani ako poplatná hlásna trúba WHO u nás, im robí kortešovačku. - pozn. F.Š.) ! Normálneho človeka zaráža fakt, že naše „zdravotnícke kapacity“ nedokážu konečne povedať pravdu ! Očkovanie predsa zabíja prirodzenú imunitu človeka, lebo choroba sa nedostáva do tela cez telové otvory, ale je priamo vstreknutá vo veľkom množstve, bez možnosti zareagovania a následného spustenia alarmu v tele...! Takto si farmaceuticky priemysel zabezpečuje potencionálnych „zákazníkov“, - v mladosti im zničí imunitu a potom počas celého života sú odkázaní kupovať drahé lieky, aby ich udržali pri živote... Syndróm náhleho úmrtia, astma, autizmus, to sú len niektoré choroby, ktoré sa vyskytli ako následok očkovania miliónov ľudí na svete, a ich počet stále narastá...! Napríklad Estrogen a ďalšie hormonálne lieky často vyvolávajú na hormónoch závislé rakoviny, ako je rakovina prsníkov a maternice...! Napriek tomu sú hromadne predávané pod falošnou zámienkou prevencie rednutia kostí (osteroporóza) a predchádzaniu srdcovým vadám, - hoci je už známe, že dlhodobé užívanie týchto prípravkov u viac než 30% žien, ktoré ich berú, vyvolá rakovinu.

 

František Šteffek

http://astro-tabu.sk

 

Zobrazení: 1069

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 14 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* VÝZVA LIDÍ, kteří lidmi skrze DUCHA zůstali Uvedeno ZDE."
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu NEJŮŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI Uvedeno ZDE.* ELIMINACE EVROPSKÉ KABALY A KONEC STÁTNÍCH MAFIÍ.…"
před 15 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

NEJÚŽASNĚJŠÍ PLÁN SVĚTA - GREATEST PLAN IN THE WORLD

Překlad níže uvedeného, anglického textu je sice strojový ale celkem dobře srozumitelný. Jde o krásně dobrou princeznu a dva připoutané mladé muže, kteří si vybrali úplně jinou cestu, než aby byli součástí elitní / temné kabaly, kteří byli ve…Zobrazit další
před 15 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Lidé kmene HUNZA -severni Pakistan....co se člověk nedoví..!! Uvedeno ZDE. Tito lidé nejenže nehulí nechjastají a nemají wifi a "chytré", mozek otupující technologie, ale…"
před 20 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Odhalení špatných zpráv, :-( ovšem se šťastným koncem. :-) aneb jak přepsat program tvořící Matrix - program hologramu tohoto světa. * Emery Smith - Komunikace s Mimozemšťany a…"
před 21 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
"Tento svět je ovládán umělou inteligencí, čili bezduchými, anorganickými entitami, které z důvodu, že nemají duši, tak v sobě nemají ani kosmický organický…"
před 21 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
před 23 hodinami
Uživatel Naren Sahava přidal komentář k příspěvku do blogu Co se odehrává v Hotelu Země uživatele Naren Sahava.
včera
Uživatel Naren Sahava sdílel svůj příspěvek do blogu v komunitě Facebook.
včera
Příspěvek do blogu uživatele Naren Sahava

Co se odehrává v Hotelu Země

…..nové i staré zprávy o situaci na planetě Zemi či v Hotelu Země, jak píšeme, jsou celkově zahrnuty do dopisu, který jsem dostal ke zveřejnění. Budete mít možnost proniknout do skutečností, které se zde odehrávají, ale jinak nejsou vidět. Dopis i s…Zobrazit další
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Osho: Učení o sexu, aneb příčinou nadváhy, zdravotních neduhů, agrese, deprese a např. upovídanosti je zablokovaná sexuální energie uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Pineal Gland: A Pleasure Far Bigger Than Sex - Sadhguru Video Here."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Zdánlivě nesouvisející video: Matrix a kolaps ekonomiky Video ZDE.Tato zaslepenost se samozřejmě týká naprosto všech, nejen Slováků. (Tím neříkám, že lidem též doporučuji…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* The Connection Between 5G and the Coronavirus #5G #Covid19 - Here.  "
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Že by někteří zloduši měli na noze sledovací zařízení, z důvodu, aby nemohli někam zmizet? Posuďte sami. :-) These Boots Were Made For Walking Zobrazení ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Operace “Bouře” a ZMĚNA SOCIÁLNÍHO ŘÁDU NA PLANETĚ ZEMI uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Chazarský podvod s Covid-19 selhává a Bill Gates je chodící mrtvola. Generál jezuitů – černý papež je mrtev Uvedeno ZDE."
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Co že to bylo v roce 1989 za revoluci, kam se poděl všechen státní majetek, aneb pokud bychom to nechali jít takto dál, kam bychom se dostali? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 119 Šokující tajemství Václava Havla a sametové revoluce! Skutečný hrdina Charty 77 vypráví! Video ZDE.* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Krutý experiment s Čechy. (přečtěte si to, je třeba být v obraze) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 120 (73) Šokující tajemství Václava Klause - Tajné operace s agenty StB a KGB I Video ZDE.* MaP 179 (74) Operace Stasi a KGB aneb Bakala, Sobotka a Gross. OKD je pouze vrcholem ledovce! Uvedeno ZDE.*…"
čtvrtek
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Zveřejnění důkazů je součástí pokusu probudit ovce do reality existence gangsterské globální nad-vlády, která se ovšem díky odhalování utajovaných skutečností už konečně hroutí v základech uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MaP 172 Nacistická tajemství knížecí rodiny! Havlem zakázaná kniha! Video ZDE.* MaP 378 Tajné plány Bruselu odhaleny! Budete se divit, co na Vás chystají! Nesměly být…"
čtvrtek

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby