* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

SUZANNE LIE - Zpráva od arcturiánů - není příliš pozdě na změny - 1-28-19

Milí vzestupní, dnes vám chceme připomenout, abyste dovolili, aby nikdo, ani nikdo nedovolil, aby vás snížil, nebo abyste se cítili méně o sobě!

* * 
Nezapomeňte, že každá osoba má své vlastní problémy, které je děsí. Proto by se člověk mohl zlobit, když se vyděsil zprávami, které ještě NENÍ - se cítí připraveni řešit. 
Ten, kdo není připraven čelit pravdě o tom, co se děje v jejich každodenním životě a / nebo ve své širší realitě, se může cítit vystrašen výzvy před nimi a může "vynechat svůj strach" na jiné osobě. Problémy finančního zabezpečení jsou v rámci vašeho NOWu velmi velké. 
Když vůdce nevydává bezpodmínečnou lásku a důvěru svého vyššího dimenzionálního já, je pro něho obtížnější, aby ho následoval. Vedoucí, kteří posílají důvěru, laskavost a naději těm, koho vedou, jsou někdy nahrazováni vůdci, kteří "vynášejí svou vlastní nejistotu a" skrytý strach "na ty, které mají vést. 
Ujistil jsem se však, že se jedná o "sebeckého a nespravedlivého" vůdce, jehož pravda je, že vědí, jak se cítí a žijí v neustálém strachu, že si ostatní uvědomí, jak jsou obáváni, že jejich strach bude odhalen. 
Proto tyto typy vůdců řídí ostatní prostřednictvím samotného strachu, který žije v jejich vlastním srdci a mysli. Avšak tito "ztracení vůdci", jak je říkáme Arcturians, budou nakonec muset čelit jejich vlastnímu strachu, stejně jako velké škody, které strašlivé vedení vytvořilo.
Bohužel vedoucí, kteří vedou svým vlastním strachem, špatnou sebeúctou a nedostatkem důvěry, obvykle "ACT", jako by se nebojí, se velmi lákají narcistickým způsobem a neustále nacházejí chybu v těch, které by měli řídit a chránit.

* 8 
Proto musí tito vůdci udržovat své "otevřené dveře, aby se báli", uzavřený pro vizi druhých, zatímco statečně čelí tomuto strachu skrze své vlastní vyšší dimenzionální já. "Ztracený vůdce" často nemá sílu a moudrost, která dobrá vůdka láskyplně a důsledně nabízí. Proto se tento ztracený vůdce často rozhoduje urážet, degradovat nebo vystrašit ty, kterým by měli vést silou, odvahou a láskyplnou důvěrou. 
Člověk může dát ostatním jen to, co má člověk v sobě. Proto, aby poslal lásku, důvěru, důstojnost a naději těm, které vedou, musí vůdce nejprve mít tyto atributy uvnitř sebe a pro sebe. 
Vyžaduje si hodně odvahy, aby vedli ostatní tím, že mluví pravdu pozitivně a odvážně. Proto musí být vůdce v rámci svého vlastního myšlení pozitivní a nejdůležitější je, aby si uvědomili, že pro to, aby byli v sobě pozitivní, musí mít lásku a respekt pro sebe. 
Být dobrým vůdcem není dar. Být dobrým vůdcem je něco, o čem se o tom mladý člověk zamýšlí, a převzal zodpovědnost za to, že je dobrým vůdcem i v mládí. 
Dobrý vůdce, musí si vždycky pamatovat, že je to FIRST, musí se řídit. Musí také pamatovat na to, že si uvědomují své vlastní myšlenky a emoce, protože: "O čem myslíte, o čem si myslíte.

* * 
Nezapomeňte, že hněv se skrývá těsně pod strachem a úzkostí. Nicméně, pokud je tento strach a úzkost neznámé vůdci, budou nevědomky skrývat toto tajemství od sebe s hněvem a soudem ostatních. 
Takto se ztracení vůdci pokoušejí odvrátit svůj vlastní strach do srdcí a myslí těch, které vedou. Toto chování je jako doktor, který dává pacientovi to, co mu způsobí, že je nemocnější, než aby pacientovi poskytl to, co by ho uzdravilo. 
Bohužel ti, kteří žili ve stínu moci nad ostatními, chamtivostí a skrytou nejistotou po většinu svého života, vidí své negativní chování jako pozitivní, protože jim přináší to, co si myslí, že chtějí. 
Všichni lidé chtějí LÁSKU. Někteří vůdci se však v sobě ztotožnili, nemohli vidět mimo sebe, ani se necítili stejným způsobem, jakým je mohou ostatní vnímat. Naštěstí pro tyhle ztracené jsou vždy jiné ztracené, kteří jsou připraveni se také chovat v "sobeckém," "prvním" způsobu. 
Tento typ chování však pracuje zřídka, protože ti, kteří žijí prostřednictvím "moci uvnitř" namísto "moci nad," vysílají lásku a respekt, které si získali pro sebe, místo strachu, že si ostatní uvědomují hluboké tajemství svých "Přetížení" potřebuje.

* * 
Strach ztraceného člověka se může v každém okamžiku vzájemně ovlivňovat, že se tato osoba cítí ohrožena, což je velmi často. Proto, když ostatní potřebují jejich pomoc, ztracení nemohou mít čas na to, aby pochopili, proč k nim přicházejí jiní, aby získali to, co jim ani nemohou dát. 
Jelikož tito bázliví vůdci nemohou být upřímní sami nebo s jejich reakcemi na výzvy, rozhněvají se, že jsou vyzváni, aby opustili své bezpečné, chráněné iluze, aby se "obtěžovali" myšlením a péčí o ostatní.

* * 
Samozřejmě tyto ztracené nejsou schopny si všimnout, že jsou zdrojem jejich vlastního strachu, neboť jejich strach je něco, co udělají cokoli, aby se jim vyhnuli. Pokud se jejich strach poškozuje ostatní, je to jedno, protože se starají jen o svůj vlastní nevyřešitelný problém chronické neštěstí. 
Pokud však mohou najít způsob, jak učinit ostatní "nešťastnými", pak mohou předstírat, že jsou hrdiny a zachránit je před samotným problémem, který jejich "záchranář" vytvořil.

* * 
Ztracený vůdce se snaží sám sebe lhát, že se opravdu snaží být dobrým člověkem a dělá správnou věc. Zatímco na druhé straně se neustále zajímá, jak to, že se cítí tak vyděšený, rozzlobený a sám. Ano, ano, je to chyba ostatních, že se cítí takto. Proto se nikdy nemusí na sebe dívat a vždy mohou obviňovat své "problémy" s ostatními. 
Jedním z největších problémů této osobnosti Power Over Others je, že ti, kteří žijí prostřednictvím Lásky, Vnitřní síly, Péče o ostatní a neustále konzultují své vlastní Vyšší JA, se zdají být nějak šťastní, jsou v lásce, mají dobré přátele a mají pocit, Vnitřní mír a sebevědomí. 
"HAH," říkají ztracení vůdci. "Kdo potřebuje lásku a přátele, důvěru a vnitřní klid, když mohou mít peníze a moc nad ostatními?" 
Když se tito ztracení "postaví před svým tvůrcem" nebo "leží na jejich smrtelné posteli", možná dostanou odpověď na tuto otázku, ale pak bude pozdě, než se změní.

* * 
Ti, kteří jsou schopni jít uvnitř svého Vyššího JA a zobrazit vyšší, vnitřní poselství s ostatními, zažívají stále více a více pocitů od páté dimenzionální frekvence reality. Mnoho z těchto pocitů přichází při spánku, snění a / nebo meditaci. Některé z těchto vyšších dimenzních pocitů jsou téměř příliš intenzivní, než aby fyzické tělo mohlo udržet. Tyto emocionální pocity, fyzické pocity a / nebo okamžiky "naladění" často přicházejí ve vlnách, které dovolují člověku zažít a postupně se přizpůsobovat každé vlně této energie. Energická vlna těchto pocitů je spíše jako ponoření vašeho těla do velmi studená nebo velmi horká voda. Chcete jít do té "vody", ale musíte si dovolit čas, abyste si zvykli na něco, co se zpočátku cítí velmi šokující. Nicméně, jak si na to zvykl, to "nové pocity" se stává čím dál tím přirozenější . Když se setkáte s těmito novými pocity, postupně se přizpůsobujete svému pátému rozměrovému Světelnému tělesu. Proto se tyto pocity vyskytují, protože vstupujete do rezonance páté dimenze.

* *

Proto všechny zprávy vašeho fyzického těla, například z fungování vašeho srdce, plíce, zraku, sluchu, hmatové, všech složek vašeho vědomí, se náhle stanou kalibrovány na vyšší frekvenci rezonance. Co znamená "vyšší frekvence rezonance "spočívá v tom, že kontaktujete četnost skutečnosti, kterou jste zřídkakdy zažili od chvíle, kdy jste nejprve vzali pozemskou loď. Vaše vrozené páté dimenzionální já, které se dobrovolně přihlásilo k pozemské lodi, aby pomohlo Gaii, bylo vaše páté dimenzionální Světelné tělo. Vaše páté rozměrové "světlo-tělo" udržuje spojení se svým třetím / čtvrtým rozměrem "Země-tělo" já. Tedy, kdykoli vaše 3D / 4D fyzické já je vědomě propojeno s vaším 5D Lightbody SELF, můžete přijímat a pochopit vaše vyšší dimenzionální vnímání a zkušenosti. Vaše páté rozměrové světelné těleso se podobá obrovskému domu s mnoha průchody, tunely, schodištěmi a okny, které jsou vlastně portály.

* *

Tyto portály aktivujete pomocí kombinace vaší bezpodmínečné lásky a vícerozměrného myšlení. Vaše plná ochota, odhodlání a smysl pro sdílení energetických polí tekoucích těmito portály vaší zemské nádoby aktivně přetváří třetí / čtvrtý dimenzionální čas a prostor energetických polí do páté dimenze energetických polí ZDE a NOW.Many z vás zažívají stále více a více pocitů z páté dimenzionální frekvence reality. Mnoho z těchto pocitů přichází k vám, když spíte, sníte a / nebo meditujete. Ve skutečnosti jsou některé z těchto pocitů téměř příliš intenzivní, aby vaše tělesné tělo mohlo udržet.

* *

Tyto emocionální pocity, fyzické pocity a / nebo okamžiky "vyladění" fyzického a "naladění" do vyšších dimenzí často přicházejí ve vlnách, které vám umožní zažít a postupně se přizpůsobit každé vlně této energie. - vlna těchto pocitů je jako ponoření těla do velmi chladné nebo velmi horké vody. Chcete jít do té "vody", ale musíte si dovolit čas, abyste si zvykli na něco, co se zpočátku cítí velmi šokující. Nicméně, jak si na to zvykl, to "nové pocity" se stává čím dál tím přirozenější . Jakmile zažijete tyto nové pocity, postupně se přizpůsobujete svému pátému dimenzionálnímu Světelnému tělesu. Tyto pocity se objevují, když vstupujete do rezonance páté dimenze, protože všechny vaše neurální zprávy, stejně jako fungování vašeho srdce, plíce, vizuální, sluchové, taktičtější, všechny tyto složky vašeho uvědomění, jsou náhle kalibrovány na vyšší frekvenci kontaktu. Co myslíme tím "vyšší frekvencí kontaktu", je to, že se spojíte s frekvencí skutečnosti, kterou jste zřídka zažili od chvíle, Pozemní loď. Vaše vrozené páté dimenzionální já, které se dobrovolně rozhodlo vzít pozemskou loď na pomoc Gaie, bylo Světelné tělo. Vaše páté rozměrové "světlo-tělo" udržuje spojení se svým třetím / čtvrtým rozměrem "Země-tělo" já.Takže kdykoliv vaše 3D / 4D fyzické já je vědomě propojeno s vaším 5D Lightbody SELF, můžete přijímat a pochopit vaše vyšší dimenzionální vnímání a zkušenosti. Vaše páté rozměrové světelné těleso je podobně jako obrovský dům s mnoha průchody, tunely, schodištěmi a okny, které jsou vlastně portály.

* *

Tyto portály aktivujete pomocí kombinace vaší bezpodmínečné lásky a vícerozměrného myšlení. Vaše plná ochota, odhodlání a smysl pro sdílení energetických polí tekoucích těmito portály vaší zemské nádoby aktivně přetváří třetí / čtvrtý dimenzionální čas a prostor energetických polí do oblastí páté dimenze energie ZDE a NOW. 
Uvědomíte si však, že když je vaše vědomí kalibrováno tak, aby rezonovalo s pátým rozměrem TERAZ ONE. 
Buďte trpěliví, naši "zakotvení", protože jste blíž, než si myslíte. S tebou bezpodmínečná láska a nekonečná trpělivost Arcturians 

Zobrazení: 205

K tomuto příspěvku už nelze přidávat komentáře

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Inspirace různých způsobů přestavby dodávky na cestovní či běžné obydlí - ZDE.

Aktuální teploty kdekoliv ve světe ZDE, ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Vědecky dokázána souvislost mezi koronavirem a 5G. Dejme proto v ČR a SR stop 5G, jelikož jde nejen o Vaše zdraví, ale i o Vaši fyzickou a duševní svobodu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 58 sekundami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Buttar – Roušky, 5G a vakcíny: Dokonalá (brutální) bouře pro covid-19 uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 3 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 3 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) ZDE. * Robert F. Kennedy, jr. podal 23.9.2020 žalobu na farmaceutickou společnost Merck kvůli očkování proti HPV vakcínou…"
před 5 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Archontská síť (neboli sít bezduchých entit) tvořících 3./4.D Matrix uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu. 1. a 2. Díl Video ZDE.* ŠOK(adrenochrom) Video ZDE.* Světové zpravodajské agentury si myslí, že žijeme v matrici…"
před 17 minutami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* V první řadě neodmítejte vakcínu agresivně a bez udání důvodu, a nebo proto, že ji jednoduše třeba nechcete a máte strach, že Vás otráví, nebo že jste četli, že to je jed o…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Z Austrálie, speciálně ze státu Victoria a města Melbourne v čele se stal fašistický stát. Cenzura, zatýkání, zákaz vycházení v noci, přes den max do vzdallenosti…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Dr. Rashid Buttar na stanici NNN k současné situaci - velmi důležité - čtěte a hlavně ŠIŘTE, ŠIŘTE, ŠIŘTE *…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"*Další důkaz toho, že celej ten virovej humbuk je jen obrovský podvod. Nákupy testů už v roce 2017 a 18? To jako fakt?! To někde vyhrabali Nostradama a on jim řekl, že to vypukne v Číně a pak se to…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Hodnota koncentrace oxidu uhličitého měřená pod maskou.Hodnota se zvyšuje na více než 10ti násobek toho, co je povoleno na pracovišti. Hodnota by se během testu dále zvyšovala, ale…"
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Úzce související videa a články:* Dr. Carrie Madej – Urgentní informace o vakcíně proti covidu-19 (text videa) Uvedeno ZDE.* Proč je nošení roušek velice škodlivé…"
před 2 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Zlaté Živé Světlo

Peter Staněk: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí (video odhaluje, proč by ne-mocní nejraději většinu lidí vyhubili, zbytek očipovali a dálkově ovládali)

* Peter Staněk 1. díl: Studie se shodují, že na planetě by mělo být optimálně jen 1,5–2 miliardy lidí Cideo ZDE. (ve vlastním zájmu si to poslechněte)           …Zobrazit další
před 2 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Trošku vzdělávání o naší skutečné historii (naši nibiruánští mentoři) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo odpověděl do diskuse Tak jak to vlastně doopravdy bylo a kdo a proč nám podsouvá polopravdy? Toť otázka za zilión! :-) uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Člověk byl stvořen geneticky, padlými, prdlými, egoistickými "anděli". Pokud by člověk byl skutečně stvořen nejvyšší inteligencí Univerza, tzn. tzv. "Bohem" s velkým B,…"
před 5 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš uvádí jako oblíbený příspěvek blogu Masky dolů!!!!! Následné škody jsou trvalé, varuje neuroložka uživatele Ina Obr
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel příspěvek do blogu uživatele Ina Obr v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Tibor Lapoš si oblíbil(a) diskusi Mystérium tvoření světů a jejich realit konečně odhaleno. Pokud již nechcete být snadno ovladatelnou loutkou, tak si to ve vlastním zájmu celé prostudujte! uživatele Zlaté Živé Světlo
před 12 hodinami
Uživatel Tibor Lapoš sdílel diskusi uživatele Zlaté Živé Světlo v komunitě Facebook.
před 12 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 19 hodinami
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Důkaz o meziplanetární změně klimatu a blížícím se slunečním pulzu uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Událost -Velké rozšíření časové osy! 25.9.20 Michael Love - nejlepší způsob, jak začít vibrovat výše Video ZDE."
včera

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby