* Holistic Remote Healing - Holistické léčení na dálku - Uvedeno ZDE.

Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light

vnitřního věčného světla a jeho moudrosti- of inner eternal light and its wisdom

*
co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili,aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu zde

STRES: ZDROJ TÉMĚŘ VŠECH NEMOCÍ – A PROČ STANDARDNÍ LÉČBA RAKOVINY NENÍ TAK ÚSPĚŠNÁ

Zdroj: Marie Špačková www.jajsem.com

Zde na stránkách kladu velký důraz na to, co jíme, protože změna jídelníčku byla tou příčinou, které z mého života, po neúspěších jiných alternativních metod zvenčí, odstranila můj „stres“.

Když se na to vše ale podívám z vyšší perspektivy, souhlasím s názorem, že STRES je příčinou téměř všech nemocí, včetně stárnutí a smrti.

 Pod slovem STRES si mnoho lidí představuje pouze vnější stres z velkého vypětí, strachu, obav a neustálého naštvání na stav věcí.

Málokdo si však představí, že existuje i „buněčný stres“ a ten je vyvolán kromě vnějšího stresu (jehož následky se mohou předávat i geneticky) také nekvalitní, odpadní stravou, což může vyústit v „buněčnou smrt“.

 A protože na stránkách převažují informace o živé stravě, která buněčný stres odstraňuje, dávám tímto článkem prostor informacím o zhoubnosti vnějšího stresu, který všichni tak dobře známe a o fyziologii jeho působení.

 Cest, jak se stresu zbavit je mnoho a tato kniha nabízí jednu z nich.

 

Ukázky jsou čerpány z knihy LÉČEBNÝ KÓD: Alexandr Loyd a Ben Johnson.

 

 FYZIOLOGIE STRESU

 Co je to vlastně stres?

Jsou to složenky a účty, které objevíte v poště?

Jsou to hádky se sousedem?

Nebo věci, které nejdou přesně tak, jak jste si je naplánovali?

Jsou to obavy o zdraví?

Když si to všechno vyjmenujete, určitě je to stresující.

Nicméně existuje zásadní rozdíl mezi situacemi, které běžně považujeme za stresující, a fyziologickým stresem, jenž se následně projeví jako určitá nemoc.

 Stručně řečeno, fyziologický stres je stav, kdy náš nervový systém není v rovnováze. Při popisu centrálního nervového systému se dá použít analogie s automobilem. Pokud neustále šlapete na plyn, nejspíš se něco porouchá. A stejně tak když dupete na brzdy, něco se v autě pokazí. Auto je sestrojeno tak, aby plyn a brzdy fungovaly v naprostém souladu.

A totéž se dá říci o nervovém systému. Tento systém má dvě části, tak jako auto má plyn a brzdy. Plynu se podobá sympatický nervový systém (jenž věci urychluje), zatímco parasympatický nervový systém funguje podobně jako brzdy (zpomaluje věci). Nejmodernější lékařský test používaný ke změření fyziologického stresu se nazývá „ test pro hodnocení variability srdeční frekvence „(HRV) a stanovuje vyváženost, nebo nedostatek vyváženosti v tomto systému.

 Větší část nervového systému se nazývá autonomní nervový systém (ANS). „Autonomní“ znamená „automatický“, protože o jeho činnosti nemusíme vůbec přemýšlet. Funguje automaticky. Pravdou je, že 99,99% procent všeho, co se v těle v daném okamžiku děje, je ovládáno autonomním nervovým systémem. Každou vteřinu přichází do mozku asi pět miliard bitů informací. Ale vnímáme jen kolem deseti tisíc bitů.

 Například když jíte oběd, nepřemýšlíte nad tím, že tenké střevo musí zpracovat potravu. Nemyslíte na to, že jídlo musí postoupit do další části střev. Nemyslíte na to, že máte přidat amylázu, aby došlo ke štěpení proteinů. Nebo o lipáze, jež štěpí tuky. Nemusíte myslet na to, že vaše ledviny se musí zbavit přebytečného sodíku, protože jste si hodně osolily jídlo. Atd.

Téměř všechno, co se děje ve vašem těle, včetně růstu vlasů, se děje automaticky. Nemusíte na to myslet. Není to úžasné? Kdybyste na tyto věci museli neustále myslet, neměl by den dost hodin!

 

 ZÁKLADEM JE VYVÁŽENOST

 Autonomní nervový systém (ASN) má dvě části a opět je zde základem vyváženost. Parasympatický nervový systém (PNS) se stará o růst, léčení a udržování těla. Provádí většinu automatických funkcí, o nichž jsme tu právě mluvili.

Dále je tu sympatický nervový systém (SNS).Není využíván tak často jako ten předchozí, nicméně v otázce zdraví a nemocí hraje významnou roli. SNS je to, čemu se říká systém „útok, nebo útěk“. Je to požární hlásič. Jeho účelem je zachraňovat nám život a opět se dá využít příměr s jízdou autem po dálnici. Většinou používáte plyn, ale brzdy vám mohou v daném okamžiku zachránit život.

 Když se rozhodnete, zda zvolíte útok, nebo útěk, začne se dít mnoho různých věcí.

Úplně se změní prodění krve.

Krev neproudí do žaludku, aby usnadnila zpracování potravy.

Neproudí do přední části mozku, aby usnadňovala kreativní myšlení.

Neproudí do ledvin a jater.

Proudí převážně do svalů, protože vaše tělo ví, že ho něco ohrožuje, a vy musíte buď urputně bojovat, nebo rychle utéct.

Proto v tu chvíli nemusíte zpracovávat stravu ve střevech nebo se zbavovat toxinů z jater nebo vyvažovat hladinu elektrolytů v ledvinách nebo kreativně uvažovat, protože pokud nepřežijete pár následujících minut, pak už na něčem takovém nezáleží.

A to vše se opět děje automaticky.

 ZÁKLADNÍ BUNĚČNÁ ÚROVEŇ STRESU

 Účelem těchto změn je záchrana života, ale jste-li vystaveni neustálému stresu, mohou poškodit orgány a hlavně přímo působit na imunitní systém. Toto vše probíhá na úrovni orgánů. A nyní se zaměřme na to, co se děje na buněčné úrovni.

 V námořnictví platí, že je-li loď napadena, ustanou všechny běžné aktivity, jako je údržba a opravy. Dokonce i ti členové posádky, kteří spí nebo jedí, musí „zaujmout bitevní pozice“.

Jakmile spustí požární hlásič (SNS), přestanou naše buňky růst a neprobíhá léčení ani běžná údržba. Proč?

Účelem požárního hlásiče je ohlásit nouzovou situaci a všechny tyto činnosti mohou pár minut počkat, protože buď utíkáme, nebo bojujeme o záchranu života. (Pozn. Marie: Na základě tohoto vysvětlení je dobré si uvědomit, že tím nejúčinnějším požárním hlásičem pro naše buňky je „TELEVIZE, RÁDIO, NOVINY atd.).

Buňky se doslova uzavřou, stejně jako loď ve chvíli útoku uzavře všechny své poklopy. Nikdo nemůže dovnitř ani ven. Během bitvy nikdy nevidíte, že by u lodi bylo jiné plavidlo přivážející potraviny nebo odvážející odpadky. Stejně tak naše buňky ve stresové situaci nedostávají výživu, kyslík, minerální látky, ani se nezbavují přebytečných látek a toxinů.

Všechno musí ustat, kromě toho, co je nezbytné k přežití. V buňce se pak vytvoří prostředí, jež je toxické a neumožňuje růst a údržbu těla. Dr. Brice Lipton říká, že přesně to je příčinou vzniku genetických nemocí a chorob. Tentýž výzkum provedený ve Stanfordu naproti tomu došel k závěrům, že buňky v růstovém a léčebném stavu jsou odolné vůči nemocem. Dovolte, abych to ještě jednou zopakoval, protože tohle je to nejpodstatnější tvrzení, jaké jsem v oblasti medicíny za poslední dobu slyšel:

„ Buňky v růstovém a léčebném stavu jsou odolné vůči nemocem“. To je skvělé!

 Jak sami vidíte, postup „útok, nebo útěk“ je při záchraně života zcela přirozenou reakcí, ale tato situace by neměla trvat příliš dlouho.

Problém je, že lidé v ní bývají po většinu času.

A to mívá jeden jasný a zcela nevyhnutelný následek. Cosi se poškodí a projeví se to v podobě určitého symptomu: Je-li příznaků více, říkáme tomu nemoc. Nemoc je v podstatě porušení slabého článku řetězu pod tlakem nazývaným stres.

 SYMPTOMY: NEJSLABŠÍ ČLÁNEK PRASKÁ

 Jak dává tělo najevo stres?

Tím, co nazýváme nemoci neboli symptomy.

Proč existuje tolik různých symptomů, nemocí, je-li jedna jediná příčina?

Je to prostě tím, že praskl ten nejslabší článek. Může to být způsobeno genetickými predispozicemi nebo škodlivými látkami, které jste přijali do těla, případně to může být následek nějakého fyzického zranění.

 Projděme si to krok za krokem.

 Řekněme, že vás trápí nemoc, které se odborně říká „gastroesofageální reflux“. Prožíváte stres. Stres zvyšuje napětí svalů ve spodní části jícnu, protože je k tomu zapotřebí většího množství krve a energie, jakou používáme v nouzové situaci. Kyselina se ze žaludku znovu navrací do jícnu, čímž ničí jeho výstelku. Buňky jsou neustále poškozovány, a to způsobuje bolest a případně vznik vředů nebo rakoviny. Děje se to však jen proto, že buňky nejsou v růstovém, léčebném a regeneračním módu, protože se musí chránit před přílivem kyseliny. A proto máte problém, kterému se běžně říká „pálení žáhy“.

 Medicína to řeší pomocí purpurově zbarvené pilulky, která odstraňuje kyselinu. Je dost účinná, ale problém spočívá v tom, že tato kyselina je potřebná ke zpracování potravy. A navíc zabíjí bakterie, které jste požili s jídlem. Maskování symptomu vytváří dva nové problémy. Imunitní systém je zatížený zbytečnou náloží bakterií. Potrava zůstává v žaludku tak dlouho, dokud se nevytvoří dost kyseliny k jejímu zpracování, ale zároveň je jícen déle vystaven neblahým účinkům. A stane se z toho bludný kruh.

Je tedy lepší zabývat se symptomy, nebo léčit samotný zdroj?

Samozřejmě bychom radši léčili zdroj, a jak tu bylo zcela jasně ukázáno, tím zdrojem je stres.

 STANDARDNÍ PŘÍSTUPY K LÉČBĚ RAKOVINY

 Podívejme se teď, jak standardní medicína přistupuje k největší hrozbě naší společnosti: k rakovině.

Otázka standardní medicíny zní: „Jak se dají zničit rakovinné buňky?“

Nikdy neslyšíte, že by se lékaři zeptali – protože to nepovažují za důležité – „Co způsobuje rakovinu?“

To je zcela zásadní otázka!

Co způsobuje rakovinu?

Ta otázka zní zcela logicky, ale já (Ben) jsem ji v oblasti standardní medicíny, v níž se několik desetiletí specializuji na rakovinu, nikdy neslyšel. Přístup standardní medicíny zní: „Zkusíme odstranit lokální projev procesu, jemuž říkáme rakovina.“

 

Odstranit lokální nádor je logické a rozumné.

Ale nic to nemění na příčině rakoviny.

Nedokážu vám říct, kolik pacientů, s nimiž jsem pracoval, mělo už čtvrtý nebo pátý typ rakoviny, a to jen proto, že je nikdy nenapadlo změnit „to“, co jejich nemoc způsobovalo.

Jestliže chcete standardní léčbu rakoviny, jde vždy o chirurgický zákrok. A opět vám nemohu přesně říct, kolik pacientů slyšelo:

„A je to všechno pryč“ a velmi brzy se „to“ vrátilo.

 Dalším přístupem standardní medicíny je ničení rakovinných buněk. Provádí se to pomocí radioterapie a chemoterapie. Oba postupy fungují podobně, protože se při nich ničí buňky.

Problémem je, že rakovinné buňky vypadají stejně jako ostatní buňky v lidském těle a také se stejně chovají a stejně metabolizují.

A nejen to, rakovinné buňky jsou pilní žáci a rychle se učí, jak se mohou chránit proti chemoterapii a radioterapii. Ve skutečnosti jsou mnohem odolnější, než běžné buňky!

 Chemoterapie funguje takto: ničí DNA buněk, které se rychle dělí.

Rakovinné buňky se dělí hodně rychle, takže to je v pořádku.

To je sice pravda, ale ve vašem těle je spousta dalších buněk, které se rychle dělí. A nejhorší na tom všem je, že nejrychleji se dělí buňky imunitního systému.

Co zkontroluje doktor provádějící chemoterapii pokaždé, než dá pacientovi další léky nebo provede další zákrok?

Hladinu bílých krvinek.

Zkontroluje buňky imunitního systému.

Já (Ben) vám teď pomohu lépe pochopit, jaký dopad má ničení buněk imunitního systému.

Pokud byste se onkologa (lékaře provádějícího chemoterapii) zeptali, zda chemoterapie dokáže zničit všechny rakovinné buňky, nejspíš by upřímně odpověděl, že ne. Takhle to nefunguje. Chemoterapie může zničit nanejvýše 60, 70 a možná 80 procent rakovinných buněk, ale nějaké vždycky v těle zůstanou. A tím se dostáváme k úvaze znějící:

„Chci-li žít dál, ale chemoterapie nedokáže zničit všechny rakovinné buňky, co je tedy schopno zničit zbytek těchto buněk?“

Kdyby se do toho nezapojil imunitní systém, který zničí zbývajících 20 či 30 procent rakovinných buněk, zemřeli byste na rakovinu.

V tom spočívá ten paradox.

Chemoterapie ničí to jediné, co je schopno zachránit vám život.

Pokud imunitní systém nedokáže dát gól přesně do brány, rakovina vyhrává.

Otázkou je, jak má vypadat ten, kdo dá gól, a jakým způsobem to provede?

Prosím, uvědomte si jednu věc: Nic z toho, co člověk vytvořil, nedokáže vyléčit rakovinu.

Tu práci musí vykonat imunitní systém.

Já osobně nevím o ničem, co je výtvorem člověka a dokáže vyléčit nějakou nemoc. (Pozn. Marie: V tom je velmi hluboká pravda. Proto nemoci léčí živá strava- nic, co bylo člověkem upraveno, nebo práce s vnitřní energií – na co se zaměřuje tato kniha).

Vím, že spousta doktorů získává ocenění za léčbu rakoviny, ale konečné analýzy ukazují, že práci dokončí imunitní systém. Tou skutečnou hvězdou bývá vždy imunitní systém.

 ZAMĚŘTE SE NA ZDROJ

 Takže jaké jsou příčiny rakoviny?

Je to stres vyvolaný buněčnou pamětí.

Na fyzické úrovni existují čtyři hlavní příčiny, ale ty vám budou odhaleny až ve 3.tajemství.

 Celkově platí, že chcete-li se zaměřit na zdroj jakékoliv nemoci či symptomu, musíte k tomu využít energii, protože energie je zdroj.

A to je hlavním účelem této knihy – dovést vás k poznání, že byly učiněny jisté objevy, jejichž praktické používání vám umožní užívat si života, být zdraví a převzít osud do vlastních rukou.

V tomto případě jsou výsledky zaručeny a navíc jsou to takové výsledky, o jakých se vám nikdy ani nesnilo.

zdroj: LÉČEBNÝ KÓD

Autor: Alexandr Loyd a Ben Johnson

Překlad: jana Žlábková

Nakladatelství: Pavel Dobrovský – BETA s.r.o.

 Zpracoval: www.jajsem.com

 

 

Zobrazení: 1060

Komentář přidal(a) Semangat dne 29.Září.2012 v 11:03
Ano stres je je jednou z hlavnich pricineni vzniku rakoviny a jinych nemoci.
A i ten stres z neceho vznikl takze je zaroven pricinou rakoviny i nasledkem neceho co zpusobuje jeho vznik. A pricinu/y vzniku stresu je potreba si uvedomit a provezt zmeny.
V podstate nemoc je uz naprosto zretelna vyzva ke zmene.
Zmena vnejsi skutecnosti zacina zmenou uvnitr. :)
Komentář přidal(a) Jozef Wolf dne 29.Září.2012 v 21:06

David Icke: Rakovina je houba, a je léčitelná!


Díky několika čtenářům za zaslání zajímavého článku (bez uvedení zdroje překladu).
Originál na webu Davida Icke: http://www.davidicke.com/articles/medicalhealth-mainmenu-37/29121

Rakovina je houba, a je léčitelná!
David Icke
Neuvěřitelná čísla! Osm milionů lidí zemře každý rok na rakovinu po celém světě. Očekávaný nárůst úmrtí v roce 2030 - 12 milionů. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině do 85 let. V průměru v lidské společnosti zemře na tuto nemoc každý čtvrtý člověk!

Ztratili jsme mnoho svobod pod globální vládou tohoto zhoubného systému, navíc však lidé umírají na nemoci, které elitní rodiny a jejich farmaceutický kartel odmítají léčit.

Je smutnou skutečností, že již v roce 1969 během svého veřejného vystoupení na mýtinku s lékaři v Pittsburghu hovořil dr. Richard Day, ředitel organizace "Plánovaného rodičovství", která se zabývá mimo jiné i problematikou eugeniky a která je řízena klanem Rockefellerů, o nadcházející transformaci globální společnosti.

Tento člověk požádal lékaře, aby si zapnuli své diktafony a dělali si poznámky, zatímco četl dlouhý seznam plánovaných akcí, které by měly trvale změnit naši globální společnost. Speciální důraz pak byl kladen na projekty sociálního inženýrství. Ovšem ne každý z přítomných lékařů si nechal tyto otřesné informace pouze pro sebe, a tak dnes po mnoho desítkách let máme možnost slyšet tato neuvěřitelná fakta. Nyní o 40 let později můžeme na vlastní oči vidět, jak přesné byly předpovědi dr. Richarda Daye.

A proč zmiňuji tuto skutečnost? Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto:
"V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci."

Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním. Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu. Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši.

Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci. V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti. Myslím, že uvažujete velmi správně - tady nejde snad ani o peníze, ale elita chce prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně.

A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini. Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v posední fázi rakoviny.

Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané "candida" (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).

K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z "Shen Clinic":

"Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky."

Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje,rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné. On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám "léčení". Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny.

V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí.

"V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie".

Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů jak tuto nemoc léčit. Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida. Dále si položil otázku: "To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?

Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:

 a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
 b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.
 c) Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou.

Všeobecně se také má zato, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání. Ovšem Simoncini (viz obr. vpravo) uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému.

Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní sytém.

Plán globálního vládnoucího systému je prostý – snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé.

Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak.

Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.

Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky. Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu.

Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka. Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného,
který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny. Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem.
Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem. A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.

Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky "na tvrdo". Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií. Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti.
Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini: http://www.curenaturalicancro.com/

Stisknutím záložky "contact" je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí (J.CH.).

Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno.

Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých.

"CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky".
Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!! Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin.

Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:

 a) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
 b) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1". Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků

Myslíte si, že se to všechno děje náhodou? Podívejte se, jak všechny indicie do sebe přesně zapadají. Myslíte, že Tullia Simonciniho chtěli zlikvidovat náhodou? Vládnoucí systém našeho světa chce, aby lidé umírali na rakovinu, a to bez jakékoliv účinné pomoci (možná, že existují světlé výjimky). Možná, že to nyní zní neuvěřitelně, ale přijde doba, kdy tyto skutečnosti vyplují na povrch.

A ještě jedna důležitá informace na závěr:
"Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!

16 komentářů:

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light!

Přidejte se ke komunitě Věk Zlatého Světla - Age of Golden Light.

Různé info související hlavně s transformací a trans-mutací, čili s přechodem do páté, pozitivně polarizované dimenze.

Info, nabídky, počasí

Blogy a texty od admina, zakladatele komunity jsou: ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a na trefy.cz ZDE.

TOPlist

Toto počítadlo načítá od 2. 10. 2014 10:00


Děkuji Vám mnohokrát za další Vaše příspěvky na webhosting těchto stránek. (výpisy všech došlých příspěvků jsou uvedeny v jednotlivých seznamech) Uvedeno ZDE. (nyní je účet jak v Kč, tak i v Eurech)
Těm, kteří na provoz stránek přispěli, poskytuji zcela zdarma:
Holistické léčení na dálku - Holistic Remote Healing Uvedeno ZDE.
Podmínky pro registraci. Pokud se sem chcete zaregistrovat, je třeba vyplnit i vaše narození, jinak se vám registrace nezdaří. Nejnižší věk určený Ningem je 13 let!
Důležité upozornění: Členstvím na těchto stránkách souhlasíte s tím a berte na vědomí, že veškerá Vámi uvedená data (včetně osobních), která jste na těchto stránkách uvedli a uvedete, jsou a budou veřejně přístupná.
* Svou vlastní osobní reklamní stránku si můžete vytvořit ZDE.

* Výměnný - bárterový obchod: detaily ZDE.

* Očekávané zázraky už začaly. Na mnoha místech světa se vytvořil výměnný obchod oproštěný od peněz, obzvláště těch cizích. Kdy tomu otevřou dveře i Čecho-Slováci? - ZDE.
* Typy na výlety, turistiku a rekreaci Uvedeno ZDE.

* Výleťák, typy na výlety. Videa na streamu. Uvedeno ZDE.

* Odkazy na možnost srazu někde na rekreačních pobytech (třeba i v zahraničí), které jsou za příznivou cenu. Uvedeno ZDE.
Aktuální teploty kdekoliv ve světe - ZDE a ZDE.

Stav počasí a předpověď počasí kteréhokoliv místa na světě najdete ZDE nebo ZDE nebo ZDE.

Aktuální stav počasíČR a na SK ZDE kamery ZDE.
* Nejlevnější státy světa kde se dá žít / Cheapest Countries To Live In The World Here.

PROSÍM přispějte něco

Budeme rádi, když nám přispějete libovolnou částku na provoz těchto našich stránek, neboť Ning web hosting nám ročně účtuje 239 dolarů, t.j. zhruba 6.000Kč/rok.
Seznamy přispívajících jsou ZDE.

účet v Eurech je u:
Fio banka
, č. účtu: 2301716634/2010
IBAN: CZ2420100000002301716634
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

účet v Kč je u:
Fio banka
, č. účtu: 2800690360/2010
IBAN: CZ4020100000002800690360 
BIC/SWIFT kód je: FIOBCZPPXXX
(do zprávy napište DAR od: - Vaše jméno nebo Váš nick)

Vaším příspěvkem současně podpoříte i projekt popsaný v článku: Máte-li zájem o setkávání, sdružování nebo o komunitní soužití či permakulturu, dejte nám vědět, můžeme vám poskytnout menší, nebo třeba i několika hektarové pozemky Uvedeno ZDE.

* Předem Vám za dary velice děkujeme a na oplátku vám věnujeme tohle: Co vám v TAJEMSTVÍ neprozradili, aneb podrobný postup jak se stát vědomým tvůrcem a pánem svého života a osudu - ZDE.

Již zhruba před 10 lety jsem se pokoušel zrealizovat tohle: podrobnosti ZDE. S realizací společné komunity to prozatím dopadlo tak, jak je popsáno v článku: Máte zájem bydlet někde v krásné přírodě, v komunitě stejně smýšlejících spirituálně založených ezoušů, jako jsem např. já? :-) Uvedeno ZDE.

10 způsobů, jak přestat být otrokem a svrhnout pyramidy kontroly (jak se osvobodit od ovládacích chapadel zkorumpovaného otročujícího vládnoucího systému) Uvedeno ZDE.

* Stále větší počet podomácku vyráběných, elitou záměrně potlačovaných zařízení na výrobu volné energie zapříčiní zhroucení pyramidy prohnilé, zkorumpované světovlády. Jestlipak víte proč? :-) Uvedeno ZDE.

* Proč ve světě dojde vbrzku k obrovským změnám, aneb co se bude velice brzo dít a z jakých důvodů. - ZDE.

Pořiďme si naše vlastní centrum kde se budem moci společně scházet

Štěstí přeje připraveným. Proto je třeba založit neziskovou organizaci již dnes. Mnohem více ZDE a v článku: Chystáte se na nějaký předražený seminář? Pokud ano, pak Vás možná budou zajímat naše názory - ZDE. * Máte zájem se scházet, pobývat nebo bydlet v krásné přírodě s nekonfliktními, spirit. založenými lidmi? - ZDE.


* Nechte se inspirovat nápady, vynálezy a moderní technologií, umožňující nám ŽÍT téměř BEZ PENĚZ - ZDE.
* ALTERNATIVNÍ BYDLENÍ A ŽIVOTNÍ STYL - ZDE.
* Krásné a levné bydlení, které lze dle přání umístit třeba někde v krásné přírodě mimo civilizaci. Uvedeno ZDE.


* Máte zájem stát se vlastníkem 500m2 pozemku v hezké přírodě za pouhých 25.000Kč? - ZDE.
* Co přesně permakultura vlastně je a možnost jak a kde s ní můžete začít i vy - ZDE.


* NEJEN nákup, prodej a pronájem nemovitostí za rozumné ceny (chaty, zahrady, venkovská stavení, domy, louky, lesy atp.) ale i možnost rekreace, alternativního bydlení, životního stylu a vzájemné pomoci - ZDE.

Nejnovější aktivity

Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Propojení Black Lives Matter a Madury - střípek ze streamu 28.6.2020 Video ZDE. * Pravda o farmářích v Jihoafrické republice - Skutečně nekorektně 36 Video ZDE.* Melinda a vakcína, cenzurovaný…"
před 6 hodinami
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
před 8 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško aktualizoval svůj profil.
před 18 hodinami
Uživatel Jaroslav Hraško zveřejnil stav.
"Duchovní škola"
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Jaroslav Hraško

Duchovní škola

Osobná stránka o mojom postupe na Duchovnej Ceste, vlastná prezentácia, skúsenosti, životné zmeny, moje Básne a automatická liečebná kresba, oblúbená hudba, recepty, pohybové aktivity. zdravý životný štýl, prírodné produkty na liečenie mojich…Zobrazit další
před 19 hodinami
Příspěvek do blogu uživatele Uno Universus
včera
Příspěvek do blogu uživatele Ina Obr
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* MAP 492 Dojde řada i na ně? Kamarád-Kosovský předák Hashim Thaci obviněn z válečných zločinů a vražd Video ZDE."
včera
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"* MaP 491 Česko a země V4 budou muset přijímat uprchlíky! Oznámila euro-komisařka 22.6.2020 v Berlíně! Video ZDE.* MaP 496 EU-Nové plány na skryté přijímání uprchlíků…"
včera
Příspěvky do blogu uživatele Ina Obr
středa
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"* Petice Bílého domu k prohlášení George Sorose teroristou a k zabavení jeho majetku získala 213 tisíc podpisů Uvedeno ZDE."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pokud podporujete, či jste dokonce volili takovéto pa-blby, sypte si hlavu popelem a proste všechny za odpuštění! uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Příspěvek do blogu uživatele Orst

POSOLSTVO KTORÉ SOM PREVZAL 29. 6. 2020.

Už sa svet zmenil.Už sa pravda v novej sile ukázala.Už pristálo, svetlo pravdy na Zemi.Už sa pravda v plnej sile pripravila…Zobrazit další
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Wake up, or it will turn out in our country like this:* Seattle is Dying - Here."
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Prezident Spojených států Donald Trump zrušil projekt Billa Gatese známý jako „ID 2020“ a učinil následující uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející články a videa:* Coronavirus a souvislost s 5G sítí Video ZDE.* Projekt Bizarre & Škodlivý vliv elektromagnetismu na živé organismy Video ZDE.* Co na…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Pandemie začala se spuštěním sítí 5G, kdekoli byla použita, jelikož "tajemné" srážení krve zabíjí pacienty s koronavirem, protože elektromagnetické záření způsobuje srážení krve a nedostatek kyslíku! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Používání zvířecích a lidských plodových tkání (které do vakcín přidávají) způsobuje devastující epidemie chronických chorob! Necháte se očkovat, a pokud by Vás chtěli donutit, necháte si to líbit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Kolosální podvod zvaný Koronavirus a snahy zavést povinné očkování. Ve vlastním zájmu byste měli být v obraze, neboť když nevíte, co je na Vás/nás chystáno, tak jak se chcete proti tomu ubránit? uživatele Zlaté Živé Světlo.
"ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální identifikace“ znamená zavedení mikročipu do…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Stádo hlupáků se opět nechalo nejen obalamutit. Patříte mezi ně? Pokud ano, je nejvyšší čas, abyste se konečně probudili, nebo to s vámi nedopadne dobře! uživatele Zlaté Živé Světlo.
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý
Uživatel Zlaté Živé Světlo přidal komentář k příspěvku do blogu Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. uživatele A.Z..
"Zdánlivě nesouvisející článek:ID2020 je název projektu, který navrhuje digitální identifikaci prakticky každého člověka na planetě. Výraz „digitální…"
úterý

© 2020   Created by Zlaté Živé Světlo.   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby